Jump to content
 • Novatron
 • Νομοθεσία

  300 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (Β' 1420/25.4.2018) η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Η συγκεκριμένη απόφαση εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε εδώ και 70 χρόνια (Υπουργικές Αποφάσεις του 1953 και του 1965), το οποίο μάλιστα είχε προσωρινό χαρακτήρα, έως ότου εκδοθούν οι οριστικές προδιαγραφές.
   Σύμφωνα με το υπουργείο, η έκδοση της απόφασης έρχεται σε μια χρονική στιγμή που έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ η έναρξη του διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση και επιβεβαιώνει τη βούληση του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας, την αειφόρο παροχή δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, αλλά και τη διαχείριση του δάσους με κοινωνικά δίκαιο και ισότιμο τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς.
   Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά η Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
   την υποχρέωση για σύνταξη των δασοπονικών μελετών αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την παράδοση κειμένων, πινάκων και γεωχωρικών δεδομένων σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή. τη διαίρεση του δάσους, των τμημάτων και των συστάδων του βάσει των φυσικών στοιχείων (πχ. ρέματα, ράχες, υδροκρίτες) και άλλων σημαντικών τεχνικών στοιχείων (πχ. δρόμοι, θεσμοθετημένα όρια οικισμών), ενώ η εμβαδομέτρησή τους θα γίνεται πλέον μόνο μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) την εισαγωγή ειδικών διαχειριστικών πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή την έμφαση στις οικοσυστημικές λειτουργίες του δάσους και στην ιδιαίτερη διαχείριση που μπορεί να προκύψει από αυτές την ενίσχυση της παραγωγής μη ξυλωδών προϊόντων (πχ. καρποί, φλοιός, μανιτάρια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέλι, κλπ) την κατάρτιση των δασοπονικών μελετών σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 τη σύνδεση των κυρωμένων πια δασικών χαρτών και των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης με τις δασοπονικές μελέτες Με αφορμή την υπογραφή αυτής της σημαντικής απόφασης για την ελληνική δασοπονία ο Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε: «Με την επικαιροποίηση των απαρχαιωμένων προδιαγραφών θεσμοθετούμε τις αρχές που η σύγχρονη δασοπονία έχει εισαγάγει στη δασική πρακτική, εδώ και πολλά χρόνια. Συνδέουμε τη διαχείριση των δασών με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις, ως οφείλαμε, και θέτουμε ως στόχο τη συμμετοχή των δασών κατά 1% στο ΑΕΠ της χώρας. Αλλάζουμε συνολικά τη διαχείριση των δασών, με όραμα και προοπτική, για ένα δάσος πραγματικά πολλαπλών σκοπών, που δεν θα περιορίζεται στην παραγωγή ξύλου. Ανάλογη σπουδαιότητα θα έχει η παραγωγή μελιού και μανιταριών, αλλά και η συγκράτηση των εδαφών για την αποφυγή πλημμυρών, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ο περιορισμός και η πρόληψη των μεγα-πυρκαγιών και η διατήρηση της ελληνικής βιοποικιλότητας».

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Η επταμελής, σύνθεση του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κατάργηση αγροτικών οδών και η διάνοιξη νέων, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, δεν μπορεί να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες, καθώς αποτελεί αρμοδιότητα του σχετικού υπουργείου.
    
   Ξενοδοχειακή εταιρεία στην Πελοπόννησο υπέβαλε αίτηση στον τοπικό δήμο ζητώντας τη «μεταφορά» αγροτικών δρόμων, μήκους 1.840 μ., που διέρχονται από την ιδιοκτησία της στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχή και την αντικατάστασή τους με άλλες οδούς, μήκους 2.600 μ. και πλάτους 6 μ., με σκοπό την τουριστική αξιοποίηση της ιδιοκτησίας της, με τη δημιουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών και ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων 5 αστέρων, δυναμικότητας 736 κλινών.
    
   Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη «μεταφορά» των αγροτικών δρόμων, υπό την προϋπόθεση -μεταξύ των άλλων- ότι «η δαπάνη μεταφοράς των αγροτικών δρόμων πλάτους τουλάχιστον 6 μέτρων (διάνοιξη, διαμόρφωση, ασφαλτόστρωση) θα βαρύνει την ξενοδοχειακή εταιρεία και θα πραγματοποιηθεί σε βάρος της ιδιοκτησίας της». Στη συνέχεια υπεγράφη μεταξύ του δημάρχου και της εταιρείας η συμβολαιογραφική πράξη «ανταλλαγής γηπεδικών χώρων για τη δημιουργία αγροτικών οδών».
    
   Όμως, ιδιοκτήτρια αγροτεμαχίου της επίμαχης περιοχής, άσκησε στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσφυγή κατά της απόφασης αυτής του δημοτικού συμβουλίου, η οποία έγινε δεκτή και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ακυρώθηκε «ως μη νόμιμη», με την αιτιολογία, αφ’ ενός ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε αρμοδιότητα να εγκρίνει τη «μεταφορά» αγροτικών δρόμων, διότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (όταν έγινε η προσφυγή), και αφ’ ετέρου ότι η προκείμενη «μεταφορά οδών» αποσκοπούσε στην εφαρμογή «ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας», το οποίο απαγορεύεται από το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923».
    
   Κατόπιν αυτών, η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Ε΄Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄αρθμ. 665/2018 απόφασή της με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Θεόδωρο Αραβάνη, απέρριψε την αίτηση της εταιρείας.
    
   Όπως αναφέρει το ΣτΕ στην απόφασή του, «ο δήμος αναρμοδίως ενέκρινε την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, διότι η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αρμόδιου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό κρατικού οργάνου» όπως επίσης «αναρμοδίως ο δήμος επελήφθη του ζητήματος της δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αγροτικών οδών με παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων της αιτούσας, διότι το ζήτημα -αν η εν λόγω παραχώρηση είναι νόμιμη και αν δι’ αυτής σχηματίζονται νέοι κοινόχρηστοι χώροι με σκοπό την δημιουργία ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή όχι- κρίνεται από το όργανο και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 411 παρ. 4 του Κ.Β.Π.Ν. Επομένως, η επίμαχη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου «ορθώς ακυρώθηκε»».
    
   Ακόμη, στη δικαστική απόφαση αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος «το οδικό δίκτυο ενός ΟΤΑ δεν αποτελεί τοπική του υπόθεση, εφ’ όσον συνάπτεται τόσο με το υπόλοιπο δίκτυο της χώρας, όσο και με την προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου, τα οποία αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς» ενώ «αποκλείονται οι αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες πράξεις διαχειρίσεως του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη, διαπλάτυνση και κατάργηση οδών βάσει ενετοπισμένων εκτιμήσεων με γνώμονα την εξυπηρέτηση τοπικής ανάγκης, χωρίς υπολογισμό των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτές ενδέχεται να έχουν».
    
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου του Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και ο ακριβέστερος προσδιορισμός των ορίων των περιοχών του.
    
   Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο και για τα έργα επικαιροποίησης των στοιχείων εδώ και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.
    
   Στα παρακάτω links διατίθενται:
    
   – Αρχείο των περιγραφικών δεδομένων Natura 2000 – Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων.
    
   – Εφαρμογή προβολής και εκτύπωσης των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων των περιοχών.
    
   – Διανυσματικά αρχεία των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura 2000.
    
   – Διανυσματικά αρχεία των ορίων των τύπων οικοτόπων εντός των περιοχών Natura 2000
    
   Πηγή: www.ypeka.gr

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Με την ΚΥΑ οικ.5688/12.03.2018 (ΦΕΚ 988/21.03.2018 τεύχος Β') τροποποιήθηκαν τα παραρτήματα του ν. 4014/ 2011 (Α' 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
    
   Η οδηγία αλλά και η απόφαση, έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων.
    
   Σύμφωνα με το άρθρο 2
    
   Παράρτημα (Άρθρο 1 παράγραφος 15 Οδηγίας 2014/52/ΕΕ) Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 36Α του ν. 4014/ 2011 τροποποιούνται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, ως ακολούθως:
    
   1. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
    
   «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
    
   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
    
   1. Χαρακτηριστικά των έργων ή δραστηριοτήτων (εφεξής «έργων»)
    
   Τα χαρακτηριστικά των έργων πρέπει να εξετάζονται, ιδίως, ως προς τα εξής:
    
   α) το μέγεθος και ο σχεδιασμός του όλου έργου
    
   β) τη σωρευτική δράση με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα
    
   γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως του εδάφους, της γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας
    
   δ) την παραγωγή αποβλήτων
    
   ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις
    
   στ) τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και/ή καταστροφών που σχετίζονται με το έργο, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, κατά την επιστημονική γνώση
    
   ζ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (για παράδειγμα λόγω μόλυνσης των υδάτων ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης).
    
   2. Θέση (Τοποθεσία) των έργων
    
   Εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς:
    
   α) την υπάρχουσα [με έμφαση στα θεσμοθετημένα σχέδια χωροταξικής οργάνωσης (όπως Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, όρια οικισμών)] και την εγκεκριμένη χρήση γης
    
   β) τον αντίστοιχο πλούτο, διαθεσιμότητα, ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής και του υπεδάφους της (συμπεριλαμβανομένων του εδάφους, της γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας)
    
   γ) την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες περιοχές:
    
   αα) υγροτόπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών
    
   ββ) παράκτιες περιοχές και το θαλάσσιο περιβάλλον
    
   γγ) ορεινές και δασικές περιοχές
    
   δδ) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα
    
   εε) διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές βάσει της εθνικής νομοθεσίας περιοχές Natura 2000
    
   στστ) περιοχές στις οποίες έχει ήδη υπάρξει αστοχία στην τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας που καθορίζονται από τη νομοθεσία και σχετίζονται
    
   με το έργο, ή στις οποίες θεωρείται ότι υπήρξε τέτοια αστοχία
    
   ζζ) πυκνοκατοικημένες περιοχές
    
   ηη) τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.
    
   3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων
    
   Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις έργων στο περιβάλλον πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος, ως προς τον αντίκτυπο του έργου στους παράγοντες του στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος 2 λαμβάνοντας υπόψη:
    
   α) το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων (για παράδειγμα τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν)
    
   β) τη φύση των επιπτώσεων
    
   γ) τον διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων
    
   δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων
    
   ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων
    
   στ) την αναμενόμενη έναρξη, τη χρονική διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων
    
   ζ) τη σώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων ή εγκεκριμένων έργων
    
   η) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.»
    
   2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
    
   «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
    
   Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ «Α. Γενικό πλαίσιο
    
   Οι πληροφορίες που περιέχει ο φάκελος ΜΠΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
    
   α) περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη θέση (τοποθεσία), τον σχεδιασμό, το μέγεθος και άλλα σχετικά χαρακτηριστικά του έργου,
    
   β) περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον,
    
   γ) περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και/ή μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τον μετριασμό και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
    
   δ) περιγραφή εύλογων εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να εξεταστούν από τον κύριο του έργου, οι οποίες είναι σχετικές με το έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και αναφορά των βασικών επιχειρημάτων για την επιλεγείσα εκδοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον,
    
   ε) μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) και
    
   στ) κάθε συμπληρωματική πληροφορία που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Β του παρόντος Παραρτήματος και αναφέρεται στα ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου ή τύπου έργου και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεασθούν.
    
   Β. Ειδικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας
    
   1. Περιγραφή του έργου που περιλαμβάνεται ειδικότερα:
    
   α) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου
    
   β) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, των αναγκαίων εργασιών κατεδάφισης, και των απαιτήσεων για τη χρήση γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του
    
   γ) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής φάσης του έργου (ιδίως της μεθόδου κατασκευής), όπως ενεργειακή ζήτηση και χρησιμοποιούμενη ενέργεια, φύση και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, της γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας)
    
   δ) εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (όπως ρύπανση του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερμότητα, ακτινοβολία κ.λπ.) και ποσότητες και τύποι των παραγόμενων αποβλήτων κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας.
    
   2. Περιγραφή εύλογων εναλλακτικών επιλογών (για παράδειγμα ως προς τη μελέτη του έργου, την τεχνολογία, τη χωροθέτηση, το μέγεθος και την κλίμακά του) που έχει μελετήσει ο κύριος του έργου, που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και επισήμανση των κυρίων λόγων για την επιλογή που έγινε, όπου περιλαμβάνεται και σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
    
   3. Περιγραφή των σχετικών με το έργο πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος (βασικό σενάριο) και περίγραμμα της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν υλοποιηθεί το έργο στον βαθμό που, με εύλογη προσπάθεια, είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι φυσικές αλλαγές από το βασικό σενάριο, με βάση τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες και επιστημονική γνώση.
    
   4. Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα και ειδικότερα:
    
   α) ο πληθυσμός και η ανθρώπινη υγεία,
    
   β) η βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα και ιδίως τα προ στατευόμενα είδη και οικότοποι (ενδιαιτήματα),
    
   γ) η γη (όπως κατάληψη εδαφών), το έδαφος (όπως οργανική ύλη, διάβρωση, συμπύκνωση και σφράγιση), τα ύδατα (όπως υδρομορφολογικές αλλαγές, ποσότητα και ποιότητα), ο αέρας και οι κλιματικοί παράγοντες (όπως εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οποιαδήποτε επίπτωση σχετική με την προσαρμογή),
    
   δ) τα υλικά αγαθά, η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο και
    
   ε) η αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (δ).
    
   5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από:
    
   α) την κατασκευή και την ύπαρξη του έργου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εργασιών κατεδάφισης
    
   β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, του εδάφους, των υδάτων και της βιοποικιλότητας, ανάλογα με τη βιώσιμη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων
    
   γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και τη διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων
    
   δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το περιβάλλον (για παράδειγμα λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών)
    
   ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα υφιστάμενα και/ή εγκεκριμένα έργα, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε περιβαλλοντικής φύσεως προβλήματα που αφορούν τις περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που ενδέχεται να επηρεαστούν ή τη χρήση φυσικών πόρων
    
   στ) τις επιπτώσεις του έργου στο κλίμα (για παράδειγμα φύση και μέγεθος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και η ευπάθεια του έργου στην κλιματική αλλαγή.
    
   ζ) τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και υλικά.
    
   Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Β του παρόντος Παραρτήματος, θα πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να λαμβάνο νται υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι σχετίζονται με το έργο.
    
   6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης ή τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου περιλαμβάνονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις δυσκολίες (για παράδειγμα τεχνικές αδυναμίες ή έλλειψη γνώσης) που αντιμετωπίζονται στη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και παρουσίαση των κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων.
    
   7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη, τη μείωση και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν εντοπισμένων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τυχόν αντίστοιχων προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης (για παράδειγμα εκπόνηση εκ των υστέρων ανάλυσης του έργου). Στην εν λόγω περιγραφή θα πρέπει να εξηγείται η έκταση της αποτροπής, της μείωσης, της πρόληψης ή της αντιστάθμισης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και να καλύπτεται τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας του έργου.
    
   8. Περιγραφή των αναμενόμενων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, που απορρέουν από την ευαισθησία του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται και λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων κινδύνου σύμφωνα με την αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση, ή οι σχετικές εκτιμήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι απαιτήσεις του νόμου. Αναλόγως, η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των συμβάντων αυτών στο περιβάλλον και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ετοιμότητα και την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων.
    
   9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών της ΜΠΕ βάσει των παραγράφων 1 έως 8.
    
   10. Κατάλογος αναφοράς στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που περιελήφθησαν στη μελέτη.
    
   Σύμφωνα με το Άρθρο 3
    
   (Άρθρο 3 Οδηγίας 2014/52/ΕΕ)
    
   Πλήρεις φάκελοι Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση
    
   Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ), που έχουν υποβληθεί πριν από τις 16 Μαΐου 2017, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΠΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις
    
   Πηγή: http://www.myota.gr/index.php/k2-tags/2013-02-13-13-23-56/54-2010-07-19-11-13-17/11734-2018-03-24-06-16-36

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035 απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα «Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017».
    
   Με την ανωτέρω εγκύκλιο αποφασίζεται:
    
   Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων
    
   Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων είναι τα πρόσωπα που προέβησαν στην υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών τους ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, κατά τα άρθρα 23 του ν. 4014/2011, 11 του ν. 4178/2013 και 99 του ν. 4495/2017, στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των προαναφερθέντων νόμων.
    
   Περιπτώσεις επιστροφής προστίμων
    
   Η επιστροφή προστίμων γίνεται σε περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4014/2011, οι οποίες υπήχθησαν ή μεταφέρθηκαν στο ν. 4178/2013, σε περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4178/2013 καθώς και σε περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4495/2017, στις δηλώσεις υπαγωγής των οποίων έχουν καταγραφεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό μεγαλύτερα μεγέθη αυθαίρετων κατασκευών, ή έχουν εμφιλοχωρήσει άλλα υπολογιστικά ή ποσοτικά σφάλματα, από τα οποία προκύπτουν διαφορές στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (π.χ. κατάθεση μεγαλύτερου του οφειλόμενου ποσού, διπλές καταβολές από τον ίδιο ή περισσότερους υπόχρεους κ.λπ.).
    
   Προϋποθέσεις επιστροφής προστίμων
    
   Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή χρημάτων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, είναι οι εξής:
    
   α) Να πρόκειται για μερική επιστροφή ήδη πλήρως καταβληθέντος και ολοσχερώς εξοφληθέντος ενιαίου ειδικού προστίμου.
    
   β) Να έχει γίνει ολοκληρωμένη υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, με ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών, στοιχείων και σχεδίων.
    
   γ) Να μην έχει γίνει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής για οποιονδήποτε λόγο.
    
   δ) Να μην εκκρεμεί προσφυγή κατά της δήλωσης υπαγωγής στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ή της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, ή στο αρμόδιο δικαστήριο.
    
   ε) Να μην έχει γίνει, για την εν λόγω αυθαίρετη κατασκευή ή την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης, συμψηφισμός ποσών ειδικού προστίμου με ποσά που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών.
    
   Δείτε αναλυτικά την ανωτέρω απόφαση εδώ: https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_767.pdf
    
   Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=209392

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Η Γενική Γραμματεία Υποδομών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την:
    
   Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»
    
   Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018.
    
   Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ.
    
   Το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
    
   Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 12-3-2018. Για την καλύτερη επεξεργασία των τυχόν απόψεων που θα κατατεθούν, θα πρέπει έως τότε αυτές να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στους καθ΄ ύλην ορισμένους υπαλλήλους και πιο συγκεκριμένα :
    
   Μελέτες Οδικών Έργων : Εμμ. Παπαδόπουλο, email : empapadopo@dmeo.gr
   Μελέτες Υδραυλ. Έργων : Ιωαν. Κανελλόπουλο, email : i_kanellopoulos@hotmail.com
   Μελέτες Λιμενικών Έργων : Ευαγγ. Καραΐσκου, email : karaev1@otenet.gr και
   Μελέτες Κτηριακών Έργων : Ευθ. Βάλαρη, email : efival13@gmail.com

   Συνημμένα αρχεία:
   KTIRIAKA.pdf
   LIMENIKA.pdf
   ODIKA.pdf
   YDRAYLIKA.pdf
   NEA_E38.pdf

   Πηγή: http://www.pesede.gr/el/diavoyleysi-toy-proshedioy-tis-ya-tis-paragr-2-toy-arthroy-196-toy-n44122016-peri-exeidikeysis-ton
    
   και
    
   https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1415:%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85-%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81-2-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-196-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-4412-2016-%C2%AB%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82%C2%BB&Itemid=326

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο πολυσέλιδος νόμος 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018) με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
    
   Το νομοσχέδιο αποτελείται από τα εξής Κεφάλαια και Άρθρα:
    
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
    
   Άρθρο 1. Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
    
   Άρθρο 2. Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα
   Άρθρο 3. Έδρα και παραρτήματα των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 4. Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 5. Διοικητικό Συμβούλιο των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 6. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 7. Προσωπικό των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 8. Πόροι των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 9. Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 10. Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ
   Άρθρο 11. Μεταβατικές διατάξεις
   Άρθρο 12. Καταργούμενες διατάξεις
    
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
    
   ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
    
   Άρθρο 13. Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014
   Άρθρο 14. Τροποποίηση της παρ. του 14 άρθρου 52 του ν. 4280/2014
   Άρθρο 15. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
   Άρθρο 16. Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4467/2017
   Άρθρο 17. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 998/1979
   Άρθρο 18. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 998/1979
   Άρθρο 19. Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 (Α’ 115)
   Άρθρο 20. Παραρτήματα
   Άρθρο 21. Εξουσιοδοτική διάταξη
   Άρθρο 22. Τροποποίηση των άρθρων 3 του ν. 4138/2013 (Α’ 72), 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 29 του ν. 4413/2016 (Α’ 148)
   Άρθρο 23. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης νόμιμης άδειας σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια
   Άρθρο 24.
   Άρθρο 25.
   Άρθρο 26. Τροποποίηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209) για την ενσωμάτωση των άρθρων 1 και 3 της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014
   Άρθρο 27. Κατάργηση της παρ. 10 του άρθρου 4 του από 22-6/3.7.2000 π.δ.
   Άρθρο 28. Τροποποίηση του άρθρου 139 του ν. 4504/2017
   Άρθρο 29. Διεύρυνση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων
   Άρθρο 30.
   Άρθρο 31. Έναρξη ισχύος
    
   Δείτε παρακάτω τα Παραρτήματα για τις προστατευόμενες περιοχές και τους ΦΔΠΠ:
    
   Παράρτημα Ι
    
   Παράρτημα ΙΙ
    
   Δείτε ολόκληρη τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, ΕΔΩ.
    
   Θυμηθείτε πώς ψήφισε το κάθε κόμμα κατ' άρθρο του σχεδίου νόμου, ΕΔΩ.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CF%80%CE%AE%CF%81%CE%B5-%CF%86%CE%B5%CE%BA-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82/

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων.
    
   Η τροποποίηση αφορά στις εξής ομάδες έργων και δραστηριοτήτων:
   Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»
   Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
   Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα»
   Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
   Ομάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες»:
   Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»
   Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
   Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
   Ομάδα 9η «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις»
   Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
   Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών»
   Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»

   Κατεβάστε το ΦΕΚ με την απόφαση από εδώ.
    
   Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/54873/

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Οι Υπουργοί ΟΙκονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας συνυπέγραψαν την τροποποίηση της ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».
    
   Σύμφωνα με την απόφαση, τροποποιείται η ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (Β' 2367), ως ακολούθως:
    
   Το άρθρο 18 «Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος» αντικαθίσταται ως εξής:
    
   «1. Η Δ6/Β/οικ.5825/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 407), διατηρείται σε ισχύ έως και την 26η Νοεμβρίου 2017.
    
   2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, για τους σκοπούς της Φ.Β1/Ε2.1/244/6/05.01.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Β' 54), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία προβλέπεται ότι η διαπίστωση επίτευξης του στόχου ενεργειακής αναβάθμισης γίνεται μέσω σύγκρισης της διαφοράς της ενεργειακής κατανάλωσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
    
   3. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, για τους σκοπούς της οικ.42554/11.08.2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄ 174).» (Β΄ 2440), στην οποία προβλέπεται ότι η διαπίστωση επίτευξης του στόχου ενεργειακής αναβάθμισης γίνεται μέσω σύγκρισης της διαφοράς της ενεργειακής κατανάλωσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων εκδίδονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την έκδοση των ΠΕΑ που εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας και σε εφαρμογή των συστάσεων βάσει των οποίων υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις.
    
   4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 27η Νοεμβρίου 2017.»
    
   Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (Β' 2367).
    
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της.
    
   Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/54278/tropopoiithike-i-kya-me-tin-egkrisi-kanonismou-energeiakis-apodosis-ktirion

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΦΕΚ B 4432/15.12.2017​) ο νέος, αναθεωρημένος Εθνικός Κατάλογος των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στη χώρα, με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη.
    
   Πριν από την έκδοση της ΚΥΑ οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 ανέρχονταν σε 419. Σήμερα ανέρχονται σε 446. Παλαιότερα, οργανωμένες με Φορέα ήταν οι 89, ενώ πλέον οι ΦΔΠΠ θα καλύψουν όλες τις περιοχές Natura 2000, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων και τη δημιουργία 8 νέων φορέων. Με βάση τις νομοθετικές προβλέψεις, οι παλαιοί Φορείς καλύπτουν το 65,6% της χώρας, ενώ οι νέοι Φορείς θα καλύψουν το υπόλοιπο 34,2%. Συνολικά, σε καθεστώς προστασίας εντάσσεται το 99,8% των περιοχών, ενώ το 0,2% αφορά στη χερσαία περιοχή του Αγίου Όρους για την οποία υπάρχει πρόβλεψη, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και την Ιερά Κοινότητα.
    
    
   Το Δίκτυο NATURA της χώρας κάλυπτε το 27,7% της χερσαίας έκτασής της, ενώ πλέον αυξάνεται κατά 0,2%, φθάνοντας στο 27,9%. Αντίστοιχα, οι θαλάσσιες περιοχές προστασίας ανέρχονται στο 22,3%, από το 6,12% που ήταν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, όταν και εκδόθηκε σε ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ.
    
   Με την απόφαση κλείνει ένα μεγάλο μέρος εκκρεμοτήτων της χώρας μας (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε, τον Σεπτέμβριο 2015, επιστολή EU PILOT), που αφορά, αφενός στην ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 χερσαίων περιοχών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με είδη συγκεκριμένων ομάδων οικοτόπων και ειδών και αφετέρου στην ένταξη θαλάσσιων περιοχών που αφορούν τόσο σε τύπους οικοτόπων, όσο και σε είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας.
    
   Σύμφωνα με τις προτάσεις του έργου της «εποπτείας», το οποίο μεταξύ άλλων, είχε ως βασική υποχρέωση, την αξιολόγηση των υφιστάμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και την πρόταση νέων περιοχών για την καλύτερη κάλυψη των προστατευτέων αντικειμένων κατατέθηκαν προτάσεις για συνολικά 183 περιοχές - Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) - προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000.
    
   Τελικώς, επιλέχθηκαν (βάσει επιστημονικών κριτηρίων και μετά από διαβούλευση), 95 συνολικά περιοχές, οι οποίες καλύπτουν, κατ΄ αρχάς, τις βασικές υποχρεώσεις της χώρας, σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000.
    
   Ειδικότερα, έγιναν αποδεκτές προτάσεις επέκτασης χερσαίων περιοχών, ως ΤΚΣ, κυρίως όπου τεκμηριώνεται η παρουσία ειδών ή τύπων οικοτόπων προτεραιότητας ή εξασφαλίζεται καλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000. Εκτός από κάποιες νησίδες, δεν εντάσσονται νέες χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ, καθώς, το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο, το αναφερόμενο στην από 25.10.2007 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ (Important Bird Area) από τις Ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%, ποσοστό που στις χερσαίες ΖΕΠ ήδη καλύπτεται.
    
   Η ένταξη επιπλέον θαλάσσιων ή/και χερσαίων ΖΕΠ και ΤΚΣ, μπορεί να εξεταστεί μελλοντικά, στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης του δικτύου Natura 2000, σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.
    
    
   Ορισμένες περιοχές αποτελούν επεκτάσεις υφιστάμενων, ορισμένες είναι νέες περιοχές και κάποιες συγχωνεύονται. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
    
   Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 αφορούν κυρίως στον θαλάσσιο χώρο. Ενδεικτικά, η συνολική θαλάσσια έκταση που εντάσσεται πλέον στο δίκτυο, καλύπτει περίπου το 22% των εθνικών χωρικών υδάτων, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 6,12% των χωρικών υδάτων που ήταν ήδη ενταγμένο σε αυτό.
    
   Δείτε τα αναλυτικά τα παραρτήματα «Αναθεωρημένος εθνικός κατάλογος περιοχών», «Πίνακας νέων περιοχών», «Πίνακας τροποποίησης υφιστάμενων περιοχών» και «Χάρτες», ΕΔΩ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9F64653%CE%A08-%CE%A3%CE%A7%CE%97?inline=true
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/o-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-natura-%CF%80%CE%AF/

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Η δυνατότητα σε 1.300 ελαιοτριβεία σε όλη τη χώρα να αδειοδοτηθούν νομότυπα, δίνεται με την έκδοση νέας, τροποποιημένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που αφορά στην διαχείριση αποβλήτων των ελαιοτριβείων (ΦΕΚ 4333 Β' 12/12/2017), ενώ ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου κλάδου, με τις αρχές καλής πρακτικής που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
    
   Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στη Μυτιλήνη, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης.
    
   Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο κ. Ζαφείρης τόνισε, πως "τα ελαιοτριβεία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι 1.700. Μέχρι σήμερα, με τις υπάρχουσες διαδικασίες αδειοδότησης, μόνο τα 400 ελαιοτριβεία έχουν λάβει επαρκή περιβαλλοντική αδειοδότηση, με τα υπόλοιπα να λειτουργούν στη "γκρίζα" περιοχή νομιμοφάνειας και πάντα κατά ανοχή των ελεγκτικών μηχανισμών".
    
   "Είναι γνωστά όμως" συνέχισε ο κ. Ζαφείρης, "τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτόν τον τρόπο "αδιαφανούς" αδειοδότησης των ελαιοτριβείων, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους και τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους".
    
   Στη συνέντευξη Τύπου, που έδωσε στη Μυτιλήνη, σήμερα, Τρίτη το μεσημέρι, ο κ. Ζαφείρης τόνισε, ότι το παραπάνω πρόβλημα της αδειοδότησης των ελαιοτριβείων έγινε προσπάθεια να προσεγγισθεί σε δυο φάσεις.
    
   Αρχικά, με την έκδοση της ΚΥΑ 127402/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/2016), έγινε προσπάθεια να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής, αλλά και του υψηλού κόστους δειγματοληψίας του νέου συστήματος αδειοδότησης, η ανταπόκριση των ελαιοτριβείων στην συγκεκριμένη ΚΥΑ ήταν μικρή, με αποτέλεσμα να κριθεί ουσιαστικά ανεφάρμοστη και κατά συνέπεια να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την αδειοδότηση των ελαιοτριβείων για την παραγωγική περίοδο 2017-2018.
    
   Έτσι, και μετά από μια σειρά επαφών με κλαδικούς εκπροσώπους ελαιοτριβείων και εξειδικευμένους επιστήμονες, καταγράφηκε μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, ώστε αυτή να απλοποιηθεί και να γίνει αποδεκτή και εφαρμόσιμη από τη πλειονότητα των ελαιοτριβείων.
    
   Με τη νέα ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν με ένα φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο και στα πρότυπα της αειφορικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τη χρήση χημικών λιπασμάτων. "Είναι η πρώτη φορά που τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων παύουν να αντιμετωπίζονται ως "ρύπος" αλλά αξιοποιούνται ως "πόρος" σημείωσε ο κ. Ζαφείρης.
    
   Στη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ζαφείρης σημείωσε, πως "το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η επωφελής χρησιμοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ. Λειτουργώντας πλέον με διαφανή και νόμιμο τρόπο, ο κλάδος των ελαιοτριβείων μπορεί στοχευμένα να αξιοποιήσει δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που του προσφέρονται, έτσι ώστε να προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν του (ελαιόλαδο), αλλά, ταυτόχρονα, να παράγει και μια σειρά από υποπροϊόντα- παραπροϊόντα, τα οποία θα του προσφέρουν μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό".
    
   Χρηματοδοτήσεις
    
   Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας, "πλέον σε αυτήν την αναπτυξιακή κατεύθυνση, οι ελαιοτριβείς μπορούν, μέσα από τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2014- 2020 του ΥΠΑΑΤ, να προχωρήσουν:
    
   - σε εκσυγχρονισμό της μονάδας τους (αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως είναι η επέκταση δυναμικότητας ενεργών και ανενεργών μονάδων) και σε αγορά καινούργιων οχημάτων που συγκεκριμένα θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη.
    
   Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω της δράσης "Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας" προσφέρει στους ελαιοτριβείς την ευκαιρία, σε επίπεδο Δήμου, Νομού ή Περιφέρειας, να δημιουργήσουν κεντρική μονάδα διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και να παράγουν μια σειρά υποπροϊόντων (ελαιόλαδο, πολυφαινόλες, συμπληρώματα διατροφής, ζωοτροφές), τα οποία προσδίδουν έως και 400% προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.
    
   Η συγκεκριμένη δράση αφορά την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ύψος των 30 εκατ. ευρώ και πρόκειται να δημοσιευτεί η πρόσκληση της τις επόμενες μέρες.
    
   Ας σημειωθεί, ότι στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του κ. Ζαφείρη, παρευρέθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Συνδέσμου των ελαιοτριβέων της Λέσβου, η οποία τον συνεχάρη δημόσια, γιατί ο κλάδος τους, πλέον, δεν παρακαλάει για μια "γκρίζα" άδεια λειτουργίας και για πρώτη φορά γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να λειτουργούν νόμιμα και σε όφελος των ίδιων, των παραγωγών, της τοπικής οικονομίας, αλλά και του περιβάλλοντος.
    
   Λάδι εμφιαλωμένο μόνο!
    
   Τέλος, κατέληξε ο κ. Ζαφείρης, "με βάση τη νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στις καινούργιες αγορανομικές διατάξεις του ΔΙΕΠΠΥ (υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα απαγορεύεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών με ελαιόλαδο στον κλάδο της εστίασης και θα είναι υποχρεωτική η χρήση συσκευασιών μιας χρήσης με επώνυμο προϊόν".
    
   Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται όλος ο κλάδος παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοπαραγωγοί-ελαιοτριβεία-υποποίηση) και δίνεται η ευκαιρία στο τυποποιημένο επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, έναντι του χύμα ελαιόλαδου, το οποίο διακινείται εντός της χώρας σε συνθήκες αμφιβόλου ποιότητας και υγιεινής ή εξάγεται στην Ιταλία με μηδενική προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν".
    
   Και μια ημερίδα
    
   Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, με θέμα την διασύνδεση της Αγροδιατροφής και της Βιομηχανίας με τον Τουρισμό, διοργάνωσαν χθες το βράδυ, στη Μυτιλήνη, το Επιμελητήριο Λέσβου, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και η Μοδούσα ΚοινΣΕπ.
    
   Στους χαιρετισμούς τους, οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι στην Λέσβο θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση του τουριστικού τομέα με τα εξαιρετικής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται στο νησί και αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει συνεργασία μεταξύ φορέων, παραγωγών, και τουριστικών επιχειρήσεων.
    
   Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης, που ήταν και ο βασικός ομιλητής και συντονιστής της ημερίδας, αναφέρθηκε στη δημιουργία "Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού" με έξι εξειδικευμένες ομάδες εργασίας, το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο για την χάραξη πολιτικής σε άμεση και μακροπρόθεσμη βάση, με αποκλειστικά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
    
   Όπως ανέφερε ο κ. Ζαφείρης, το φόρουμ θα λειτουργεί ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο, για την επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την υποβολή προτάσεων και θέσεων προς την Πολιτεία, που θα συνδέουν τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποιητική βιομηχανία, με έμφαση την μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα. Το φόρουμ συντονίζεται και λειτουργεί υπό την επιμέλεια της δεκαπενταμελούς "Συντονιστικής Επιτροπής" στην οποία προεδρεύει ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας.
    
   Οι έξι εξειδικευμένες τομεακές ομάδες εργασίας είναι:
    
   Α. Ανάλυσης περιβάλλοντος. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής, για την ανάπτυξη του νέου σχεδίου σύνδεσης Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού.
    
   Β. Ποιότητας. Εκπαίδευση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
    
   Γ. Καινοτομίας και Δικτύωσης. Έρευνα και αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, νεοφυής επιχειρηματικότητα και δημιουργία δικτύων.
    
   Δ. Γαστρονομίας. Τρόποι ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας μέσα από τον τουρισμό.
    
   Ε. Μάρκετινγκ. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση και προώθηση του νέου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης.
    
   ΣΤ. Στρατηγική υλοποίησης. Θεσμικές παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, υποδομές και στρατηγική υλοποίησης.
    
   Την παρουσίαση του φόρουμ ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους τόσο των αγροδιατροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και των φορέων του νησιού.
    
   Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=122829

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017 (Κ.Εν.Α.Κ.), καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεωρητών, μετά τη δημοσίευση, σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4108/23.11.2017) των διορθώσεων γραφικών σφαλμάτων που είχαν εντοπιστεί στη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
    
   Με την απόφαση αυτή (ΦΕΚ Β΄4003/17.11.2017), που υπέγραψε ο Υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΟΤΕΕ), που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές για την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. 2017.
    
   Έτσι, από την ερχόμενη Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που καθίσταται πλέον υποχρεωτικά, καθώς και η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2017 και των αντίστοιχων ΤΟΤΕΕ.
    
   Κατεβάστε τις διορθώσεις του νέου ΦΕΚ από εδώ.
    
   Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/52227/xekina-telika-apo-deftera-27-11-o-neos-kenak

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ η έγκριση και υποχρεωτική η εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ)για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.
    
   Οι τέσσερις τεχνικές οδηγίες είναι οι εξής:
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 "Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 "Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 "Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 3 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 "Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτήρια" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 4 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ. (ΠΡΟΣΟΧΗ αναστολή εφαρμογής λόγω γραφικών σφαλμάτων)
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/Oi_nees_Technikes_Odigies_gia_tin_Energeiaki_Apodosi_ton_Ktirion/

   By gio, in Νομοθεσία, ,

   Σε ΦΕΚ ο Ν.4495/17 ΦΕΚ 167/Α με τίτλο: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
    
   Νόμος 4495-2017 ΦΕΚ 167Α.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Τι λέει γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, που εκδόθηκε με την ευκαιρία έγκρισης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση, σε προς πολεοδόμηση περιοχή β΄ κατοικίας της Αναβύσσου, του δήμου Σαρωνικού.
    
   Θεμελίωση των κατασκευών σε βάθος, όπου συναντάται συνεκτικό βραχώδες υπόβαθρο, η υπάρχουν συνεκτικές γαιώδεις στρώσεις, σε περίπτωση ύπαρξης υδάτων να εφαρμόζονται μέτρα προσωρινής αντιστήριξης των πρανών και κατά τη διάρκεια της θεμελίωσης να γίνεται συνεχής άντληση των νερών, όπως επίσης να εκπονείται μελέτη στεγάνωσης των υπογείων.
    
    
   Αυτά μεταξύ άλλων, προβλέπει Οδηγία, που εξέδωσε το ΥΠΕΝ, για τη θεμελίωση των κατασκευών. Η Οδηγία εκδόθηκε με τη μορφή γνωμοδότησης από την Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, σε συνδυασμό με την απόφαση «Έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για δόμηση της προς πολεοδόμηση περιοχής Β’ κατοικίας της Κοινοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αττικής, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής και αντίστοιχη». ( Αριθ. πρωτ. : οικ. 43707, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017). Τεχνικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση έχει ευρύτερη σημασία, καθώς εμπεριέχει από την πλευρά της επίσημης πολιτείας και του αρμόδιου υπουργείου τεχνικές οδηγίες χρήσιμες σε κάθε περίπτωση.
    
   Η Οδηγία του ΥΠΕΝ διακρίνει την προς πολεοδόμηση έκταση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 1) Περιοχές γεωλογικά κατάλληλες για δόμηση, 2) Περιοχές γεωλογικά κατάλληλες υπό προϋποθέσεις για δόμηση, 3) Περιοχές γεωλογικά ακατάλληλες για δόμηση και 3) Περιοχές αμφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση.
    
   Η ίδια οδηγία καθορίζει τα πρόσθετα μέτρα και τις πρόνοιες, που πρέπει να λαμβάνονται από τους μελετητές μηχανικούς για την θεμελίωση των κτιρίων, τις πρόσθετες προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και τις ακολουθούμενες διαδικασίες από τους ελεγκτές δόμησης, στις περιπτώσεις που ανεγείρονται κτίρια, ιδίως σε «περιοχές γεωλογικά υπό προϋποθέσεις κατάλληλες για δόμηση» αλλά και τις πρόσθετες μελέτες, που απαιτούνται σε αυτές.
    
    
    
    
   Αναλυτικά η οδηγία γνωμοδότηση του ΥΠΕN αναφέρει:
    
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ: Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες για δόμηση είναι αυτές που δομούνται από ασβεστολίθους και μάρμαρα, βραχώδεις σχηματισμούς, οι οποίοι παρέχουν πολύ καλές συνθήκες θεμελίωσης.
    
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ: Οι περιοχές αυτές δομούνται από κορήματα (Qsch, Qmr) και θεωρούνται κατάλληλες για δόμηση υπό τις εξής προϋποθέσεις :
    
   Η θεμελίωση των κατασκευών να πραγματοποιείται σε υγιείς στρώσεις των υποκείμενων σχηματισμών, μετά από αφαίρεση των σχετικά μικρού πάχους κορημάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που ισχύουν για τους υποκείμενους των κορημάτων βραχώδεις σχηματισμούς .
    
   Στην περίπτωση που το πάχος των κορημάτων είναι μεγαλύτερο ή στην περίπτωση που τα κορήματα καλύπτουν τον σχηματισμό των Qal, ως προϋπόθεση καταλληλότητας για την σωστή θεμελίωση των κατασκευών είναι αυτή να γίνεται σε βάθος όπου συναντάται συνεκτικό βραχώδες υπόβαθρο ή συνεκτικές γαιώδεις στρώσεις. Να περιέχεται στον φάκελο Άδειας Δόμησης σχετική γεωτεχνική γνωμάτευση από τον υπεύθυνο, κατά τον νόμο, Μηχανικό.
    
   Εάν στις εκσκαφές θεμελίωσης διαπιστωθεί υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προσωρινής αντιστήριξης των πρανών και να γίνεται συνεχής άντληση των νερών κατά την διάρκεια της θεμελίωσης. Επίσης στην περίπτωση αυτή, εφόσον προβλέπεται η κατασκευή υπογείων, θα πρέπει να εκπονείται μελέτη στεγάνωσης των υπογείων.
    
   Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα απαγωγής ομβρίων όπου προβλέπεται από την σχετική εκπονηθείσα υδραυλική μελέτη.
    
   Στις περιοχές όπου δεν έχει εκπονηθεί υδραυλική μελέτη, θα πρέπει απαραιτήτως αυτή να εκπονηθεί και να κατασκευασθούν τα προτεινόμενα έργα απαγωγής ομβρίων.
    
   Να εγκριθούν οι θεωρημένες υδραυλικές μελέτες των υδατορεμάτων της περιοχής.
    
   Να γίνεται εξασφάλιση των ανάντη και κατάντη τεχνητών πρανών κατά την κατασκευή των κτιριακών έργων.
    
   Οι περιοχές που δομούνται από τις τεταρτογενείς αποθέσεις (Qal ), είτε το σχηματισμό των σχιστολίθων (sch) θεωρούνται κατάλληλες για δόμηση, υπό τη βασική προϋπόθεση η θεμελίωση των κατασκευών να πραγματοποιείται στο συνεκτικό υποκείμενο υγιές τμήμα του σχηματισμού, αφού αφαιρεθεί ο επιφανειακός αποσαθρωμένος μανδύας, σύμφωνα με την κατηγορία της Γεωλογικής Καταλληλότητας.
    
   Οι περιοχές που δομούνται από το σχηματισμό των νεογενών ( Mc) και θεωρούνται κατάλληλες για δόμηση εκτός των άλλων προϋποθέσεων προβλέπεται να εκπονηθεί υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και η κατασκευή των απαραιτήτων αντιστοίχων έργων.
    

    
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ: Στην έκταση της Αναβύσσου του δήμου Σαρωνίδας ακατάλληλη για δόμηση χαρακτηρίζεται:
    
   -Η ζώνη η οποία περιλαμβάνει την εντός των εγκεκριμένων οριογραμμών του ρέματος περιοχή και εκτείνεται μέχρι τα 10 μέτρα εκατέρωθεν των εγκεκριμένων οριογραμμών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
    
   -Η ελαχίστη ζώνη των 20 μέτρων περιμετρικά του Κοιμητηρίου Αναβύσσου όπως προβλέπεται από τις εγκεκριμένες μελέτες
    
   -Η περιοχή με τεχνητές επιχώσεις κατάντη του παλαιού λατομείου.
    
   -Η περιοχή με τεχνητές επιχώσεις ανάντη της κοινοτικής γεώτρησης, στην αρχή της οδού Πανοράματος, λόγω του ότι αυτές έχουν σημαντικό πάχος.
    
   -Tα βραχώδη πρανή του πληρωμένου με τεχνητές αποθέσεις παλαιού σημείου απόληψης υλικού ανάντη των αλυκών, λόγω της χαλαρότητας των πρανών αυτών και του υψηλού κινδύνου καταπτώσεων βράχων.
    
   – Το αμέσως ανάντη τμήμα αυτών και σε απόσταση τουλάχιστον 5μ. από το φρύδι του πρανούς .
    
   – Το αμέσως κατάντη τμήμα των πρανών που έχει πληρωθεί με χαλαρά μπάζα απροσδιορίστου πάχους.
    
   ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ : Περιοχή αμφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας χαρακτηρίζεται η νότια περιοχή μελέτης που γειτνιάζει με την περιμετρική οδό των αλυκών.
    
   Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο χαρακτηρισμός της γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής αυτής με την εκπόνηση νέας αντίστοιχης μελέτης, απαιτείται η εκπόνηση των ακολούθων μελετών για την τεκμηρίωσή της :
    
   – Γεωτεχνική μελέτη για τον έλεγχο ενδεχομένης ρευστοποίησης των γαιωδών γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής αλλά και της συμπύκνωσης των τεχνικών επιχωματώσεων. 5
    
   – Υδρογεωλογική μελέτη για την παροχή των σχετικών στοιχείων στην Γεωτεχνική μελέτη προκειμένου να αποσαφηνισθεί το υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχής.
    
   -Πρέπει να γίνουν μετρήσεις του ακριβούς βάθους του υδροφόρου ορίζοντα κατά την υψηλή και χαμηλή υδρολογική περίοδο με καταγραφή των σημείων εμφάνισης ύδατος.
    
   -Η έρευνα να επεκταθεί και περιμετρικά της περιοχής , σε πρόσφορη απόσταση.
    
   – Υδρολογική – Υδραυλική μελέτη για την αποσαφήνιση του κινδύνου πλημμύρας και της επάρκειας του δικτύου επιφανειακής απορροής για την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων με πρόταση λήψης των κατάλληλων μέτρων.
    
   – Τοπογραφική μελέτη με την οποία να γίνει λεπτομερέστερη από την ήδη υφισταμένη τοπογραφική αποτύπωση των υψομετρικών θέσεων ολόκληρης της περιοχής, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν θέσεις κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και να γίνει η κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση των επί μέρους θέσεων για την ασφαλή αποστράγγιση της περιοχής.
    
   Πηγή και πλήρες άρθρο: http://ecopress.gr/?p=2632

   By basgoud, in Νομοθεσία, ,

   Μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη στους δασικούς χάρτες χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ έχουν οι πολίτες που αντιλήφθηκαν την τελευταία στιγμή ότι λανθασμένα τα αγροτεμάχια τους εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις στους δασικούς χάρτες. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 25/10/2017 οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δασών για τα «πρόδηλα σφάλματα» των χαρτών, για να μπορέσει η υπηρεσία να προβεί στη διόρθωσή τους. Ο εντοπισμός των σφαλμάτων αφορά πολλές περιπτώσεις ανακρίβειας και ασάφειας οι οποίες χαρακτηρίζουν τους δασικούς χάρτες, και η αποκατάσταση των σφαλμάτων κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη οι πολίτες έχουν μόνο το δικαίωμα να κινηθούν νομικά. Η δυνατότητα αυτή της διόρθωσης παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, γεγονός πολύ σημαντικό, αφού η ακριβή διαδικασία της αντίρρησης με την πληρωμή χρηματικού παραβόλου, απέτρεψε πολλούς ενδιαφερόμενους στο να καταθέσουν ένσταση κατά του δασικού χάρτη.
    
   Ποιους αφορά;
    
   Αφορά τους ιδιοκτήτες εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλης στις περιοχές όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης του δασικού χάρτη στις 25 Σεπτεμβρίου.
    
   Πού μπορώ να ενημερωθώ;
    
   Ο Δασικός Χάρτης είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες www. Ktimatologio.gr. και στις Δ/νσεις Δασών . Επίσης αν δεν ξέρετε την ακριβή θέση του χωραφιού σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε τοπογράφο μηχανικό για να εντοπίσει το ακίνητό σας και να σας συμβουλέψει αν όντως υπάρχει λάθος στο δασικό χάρτη και πρέπει να διορθωθεί.
    
   Ποια δικαιολογητικά καταθέτω;
    
   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα εξής:
    
   Σχετική αίτηση προς τη Δ/νση Δασών
   Συμβόλαιο της ιδιοκτησίας του
   Το Ε9
   Φωτοτυπία Ταυτότητας
   Συντεταγμένες της έκτασης σε ΕΓΣΑ 87
   Έγγραφα της Διοίκησης (π.χ. παραχωρητήριο, Πράξη χαρακτηρισμού κλπ)
    
   Ποιά είναι τα λάθη που διορθώνονται;
    
   Τα λάθη διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες;
    
   Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα.
    
   Ελέγχεται γενικά η ακρίβεια του χάρτη, που δημιουργήθηκε από τη σύνθεση δύο διαφορετικών εικόνων του 1945 και 2007, γιατί σ΄ αυτό το διάστημα έγιναν μεγάλες αλλαγές στο τοπίο .
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση των θεματικών οριογραμμών.
    
   Να μη περάστηκε δηλαδή σωστά η γραμμή που χωρίζει μια δασική έκταση, από ένα κτήμα . Αυτό συμβαίνει κυρίως στις άκρες των χωραφιών που συνορεύουν με δασική έκταση, όπου το φούντωμα της φυλλωσιάς βρίσκεται εντός ιδιωτικής αγροτικής έκτασης.
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεματικών εκτάσεων (αφορούν μορφή ή χαρακτήρα).
    
   Για παράδειγμα να εμφανίζεται ως δασική έκταση μια δενδροκαλλιέργεια ή ένας παλιός ελαιώνας, που λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους κατά τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών ερμηνεύτηκε ως δάσος.
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων (αντιστοίχισης).
    
   Π.χ. δεν γράφει μέσα στο πολύγωνο τι χαρακτήρα έχει η έκταση (ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΑΝ ΔΧ, κλπ).
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε τροποποιημένα στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών.
    
   Ως διαβαθμισμένες περιοχές εννοούμε τις εκτάσεις που για λόγους εθνικής ασφάλειας παρουσιάζονται επεξεργασμένες στο χάρτη και αυτό μπορεί να επηρέασε και την γύρω περιοχή.
    
   Σφάλματα λόγω συμπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων.
    
   Ως «πεδινές» θεωρούνται οι εκτάσεις που βρίσκονται σε υψόμετρο μικρότερο των 100 μέτρων με μέση κλίση μικρότερη του 8% και μέγιστη κλίση μικρότερη του 12%, οι οποίες φέρουν χορτολιβαδική βλάστηση ή είναι βραχώδεις και οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται ως «άλλης μορφής/κάλυψης» (ΑΑ) στο δασικό χάρτη.
    
   Σφάλματα λόγω συμπερίληψης χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών.
    
   Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα κληροτεμάχια που δόθηκαν με παραχωρητήρια σε ιδιώτες.
    
   Σφάλματα λόγω συμπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων.
    
   Πρόκειται για φυτείες (π.χ. λευκώνες, χριστουγεννιάτικα δένδρα, δασικές φυτείες ), που δημιουργούνται επί ιδιωτικών γεωργικών εκτάσεων, με σκοπό την υλοτομία, τη διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων .
    
   Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.
    
   Αυτή η κατηγορία καλύπτει περιπτώσεις όπως; να μην περάστηκε σωστά η πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου, ή το όριο του σχεδίου πόλης, τα όρια του αναδασμού κλπ.
    
   Από λάθος ο δασικός χάρτης δείχνει το καστανοτεμάχιό μου, ως δασικό . Μπορεί να γίνει διόρθωση;
    
   Σχετικά με τις εκτάσεις που νόμιμα οι πολίτες έχουν δένδρα όπως; οι καστανιές, οι αγριελιές, οι καρυδιές ή άλλα δασικά είδη, δεν γίνεται διόρθωση του χάρτη, γιατί θεωρούνται δασικές εκτάσεις.
    
   Προσοχή! μπορούν να είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ και να επιδοτούνται για τη χρήση, μετά από βεβαίωση, που χορηγείται από τη Δ/νση Δασών στον ενδιαφερόμενο .
    
   Εχω αυθαίρετο κτίσμα σε δασική έκταση. Μπορώ να το δηλώσω;
    
   Οχι σ' αυτή τη διαδικασία.
    
   Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, μέχρι τέλους του 2017 θα κατατεθεί νέο νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή που θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, πληρώνοντας μόνο ένα πολύ χαμηλό παράβολο, να τακτοποιούν τα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε δασική έκταση. Η διαδικασία θα προβλέπει η νομιμοποίηση να γίνεται μέσω των αδιάθετων τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, του θεσμού που ενεργοποιείται με το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα το οποίο βρίσκεται ήδη στη Βουλή.
    
   Πηγή: taxydromos.gr

   By kan62, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 229 ΑΑΠ της 3.10.2017
    
   Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής).
    
   http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Cqi_epRn1g95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6dxiWmYHFUbmCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX8aoKMiNCE8W1gAAXc5OEu4IIsz-ALbQhpZ8SSC4fbF

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 2974/Β΄/30.08.2017 η δεύτερη αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (η πρώτη αναθεώρηση έγινε το 2013).
    
   Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρεται:
    
   «1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), ο οποίος αποτελεί την 2η αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» (ΦΕΚ Β΄ 42) και στη συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27.08.2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» (1η Αναθεώρηση) (ΦΕΚ Β΄ 2187).
    
   2) Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού Επεμβάσεων:
    
   α) Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μέχρι τις 20-01-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης Δ17α/04/5/ ΦΝ 429.1/13-1-2012) καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι τις 20.01.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης Δ17α/04/5/ ΦΝ 429.1/13-1-2012/ΦΕΚ Β΄ 42).
    
   β) Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες από τις 20-01-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. Δ17α/04/5/ ΦΝ 429.1/13-01-2012 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος της 1ης Αναθεώρησης (05-09-2013), καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις 20-01-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13-01-2012 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος της 1ης Αναθεώρησης (05-09-2013). Οι παραπάνω μελέτες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 42.
    
   γ) Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες από τις 05-09-2013 (ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ Δ17α/239/1/ ΦΝ 429.1/27-08-2013 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις 05-09-2013 (ημερομηνία δημοσίευσης αριθμ. πρωτ. Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27-08-2013 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. Οι παραπάνω μελέτες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2187.
    
   3) Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
    
   Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: http://kataskevesktirion.gr/wp-content/uploads/2017/09/doc.pdf
    
   Πηγή: http://kataskevesktirion.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%BA-%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E/

   By yian, in Νομοθεσία, ,

   Το κείμενο του νέου νόμου των αυθαιρέτων όπως κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.
    
   SxN Domimeno final version 30_08_2.pdf

   By iliasp, in Νομοθεσία, ,

   4. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 ως εξής:
    
   «6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης.».

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)».
    
   Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, επιλύοντας ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούσε για χρόνια τον κτηνοτροφικό κόσμο.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.