Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • 291 ειδήσεις in this category

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΦΕΚ B 4432/15.12.2017​) ο νέος, αναθεωρημένος Εθνικός Κατάλογος των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στη χώρα, με Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη.
    
   Πριν από την έκδοση της ΚΥΑ οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 ανέρχονταν σε 419. Σήμερα ανέρχονται σε 446. Παλαιότερα, οργανωμένες με Φορέα ήταν οι 89, ενώ πλέον οι ΦΔΠΠ θα καλύψουν όλες τις περιοχές Natura 2000, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων και τη δημιουργία 8 νέων φορέων. Με βάση τις νομοθετικές προβλέψεις, οι παλαιοί Φορείς καλύπτουν το 65,6% της χώρας, ενώ οι νέοι Φορείς θα καλύψουν το υπόλοιπο 34,2%. Συνολικά, σε καθεστώς προστασίας εντάσσεται το 99,8% των περιοχών, ενώ το 0,2% αφορά στη χερσαία περιοχή του Αγίου Όρους για την οποία υπάρχει πρόβλεψη, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και την Ιερά Κοινότητα.
    
    
   Το Δίκτυο NATURA της χώρας κάλυπτε το 27,7% της χερσαίας έκτασής της, ενώ πλέον αυξάνεται κατά 0,2%, φθάνοντας στο 27,9%. Αντίστοιχα, οι θαλάσσιες περιοχές προστασίας ανέρχονται στο 22,3%, από το 6,12% που ήταν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2017, όταν και εκδόθηκε σε ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ.
    
   Με την απόφαση κλείνει ένα μεγάλο μέρος εκκρεμοτήτων της χώρας μας (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε, τον Σεπτέμβριο 2015, επιστολή EU PILOT), που αφορά, αφενός στην ένταξη στο δίκτυο Natura 2000 χερσαίων περιοχών που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με είδη συγκεκριμένων ομάδων οικοτόπων και ειδών και αφετέρου στην ένταξη θαλάσσιων περιοχών που αφορούν τόσο σε τύπους οικοτόπων, όσο και σε είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας.
    
   Σύμφωνα με τις προτάσεις του έργου της «εποπτείας», το οποίο μεταξύ άλλων, είχε ως βασική υποχρέωση, την αξιολόγηση των υφιστάμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 και την πρόταση νέων περιοχών για την καλύτερη κάλυψη των προστατευτέων αντικειμένων κατατέθηκαν προτάσεις για συνολικά 183 περιοχές - Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) - προς ένταξη στο δίκτυο Natura 2000.
    
   Τελικώς, επιλέχθηκαν (βάσει επιστημονικών κριτηρίων και μετά από διαβούλευση), 95 συνολικά περιοχές, οι οποίες καλύπτουν, κατ΄ αρχάς, τις βασικές υποχρεώσεις της χώρας, σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000.
    
   Ειδικότερα, έγιναν αποδεκτές προτάσεις επέκτασης χερσαίων περιοχών, ως ΤΚΣ, κυρίως όπου τεκμηριώνεται η παρουσία ειδών ή τύπων οικοτόπων προτεραιότητας ή εξασφαλίζεται καλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα του δικτύου Natura 2000. Εκτός από κάποιες νησίδες, δεν εντάσσονται νέες χερσαίες περιοχές ως ΖΕΠ, καθώς, το δίκτυο των χερσαίων ΖΕΠ της χώρας θεωρείται επαρκές. Περαιτέρω, χρησιμοποιήθηκε σε γενικές γραμμές ως κριτήριο, το αναφερόμενο στην από 25.10.2007 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κάλυψη των χερσαίων ΙΒΑ (Important Bird Area) από τις Ελληνικές ΖΕΠ, ότι κάθε ΙΒΑ θα πρέπει να καλύπτεται από ΖΕΠ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%, ποσοστό που στις χερσαίες ΖΕΠ ήδη καλύπτεται.
    
   Η ένταξη επιπλέον θαλάσσιων ή/και χερσαίων ΖΕΠ και ΤΚΣ, μπορεί να εξεταστεί μελλοντικά, στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης του δικτύου Natura 2000, σε επίπεδο βιογεωγραφικής ζώνης.
    
    
   Ορισμένες περιοχές αποτελούν επεκτάσεις υφιστάμενων, ορισμένες είναι νέες περιοχές και κάποιες συγχωνεύονται. Σε αρκετές περιοχές, με την προστασία ενός είδους – στόχου, προστατεύονται παράλληλα και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος.
    
   Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 αφορούν κυρίως στον θαλάσσιο χώρο. Ενδεικτικά, η συνολική θαλάσσια έκταση που εντάσσεται πλέον στο δίκτυο, καλύπτει περίπου το 22% των εθνικών χωρικών υδάτων, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 6,12% των χωρικών υδάτων που ήταν ήδη ενταγμένο σε αυτό.
    
   Δείτε τα αναλυτικά τα παραρτήματα «Αναθεωρημένος εθνικός κατάλογος περιοχών», «Πίνακας νέων περιοχών», «Πίνακας τροποποίησης υφιστάμενων περιοχών» και «Χάρτες», ΕΔΩ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9F64653%CE%A08-%CE%A3%CE%A7%CE%97?inline=true
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/o-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-natura-%CF%80%CE%AF/

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Η δυνατότητα σε 1.300 ελαιοτριβεία σε όλη τη χώρα να αδειοδοτηθούν νομότυπα, δίνεται με την έκδοση νέας, τροποποιημένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που αφορά στην διαχείριση αποβλήτων των ελαιοτριβείων (ΦΕΚ 4333 Β' 12/12/2017), ενώ ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου κλάδου, με τις αρχές καλής πρακτικής που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
    
   Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στη Μυτιλήνη, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης.
    
   Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο κ. Ζαφείρης τόνισε, πως "τα ελαιοτριβεία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι 1.700. Μέχρι σήμερα, με τις υπάρχουσες διαδικασίες αδειοδότησης, μόνο τα 400 ελαιοτριβεία έχουν λάβει επαρκή περιβαλλοντική αδειοδότηση, με τα υπόλοιπα να λειτουργούν στη "γκρίζα" περιοχή νομιμοφάνειας και πάντα κατά ανοχή των ελεγκτικών μηχανισμών".
    
   "Είναι γνωστά όμως" συνέχισε ο κ. Ζαφείρης, "τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτόν τον τρόπο "αδιαφανούς" αδειοδότησης των ελαιοτριβείων, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους και τη χρηματοδότησή τους από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους".
    
   Στη συνέντευξη Τύπου, που έδωσε στη Μυτιλήνη, σήμερα, Τρίτη το μεσημέρι, ο κ. Ζαφείρης τόνισε, ότι το παραπάνω πρόβλημα της αδειοδότησης των ελαιοτριβείων έγινε προσπάθεια να προσεγγισθεί σε δυο φάσεις.
    
   Αρχικά, με την έκδοση της ΚΥΑ 127402/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/2016), έγινε προσπάθεια να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής, αλλά και του υψηλού κόστους δειγματοληψίας του νέου συστήματος αδειοδότησης, η ανταπόκριση των ελαιοτριβείων στην συγκεκριμένη ΚΥΑ ήταν μικρή, με αποτέλεσμα να κριθεί ουσιαστικά ανεφάρμοστη και κατά συνέπεια να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την αδειοδότηση των ελαιοτριβείων για την παραγωγική περίοδο 2017-2018.
    
   Έτσι, και μετά από μια σειρά επαφών με κλαδικούς εκπροσώπους ελαιοτριβείων και εξειδικευμένους επιστήμονες, καταγράφηκε μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, ώστε αυτή να απλοποιηθεί και να γίνει αποδεκτή και εφαρμόσιμη από τη πλειονότητα των ελαιοτριβείων.
    
   Με τη νέα ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν με ένα φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο και στα πρότυπα της αειφορικής γεωργίας, ελαχιστοποιώντας τη χρήση χημικών λιπασμάτων. "Είναι η πρώτη φορά που τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων παύουν να αντιμετωπίζονται ως "ρύπος" αλλά αξιοποιούνται ως "πόρος" σημείωσε ο κ. Ζαφείρης.
    
   Στη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ζαφείρης σημείωσε, πως "το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η επωφελής χρησιμοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν μετά την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ. Λειτουργώντας πλέον με διαφανή και νόμιμο τρόπο, ο κλάδος των ελαιοτριβείων μπορεί στοχευμένα να αξιοποιήσει δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία που του προσφέρονται, έτσι ώστε να προσδώσει υψηλή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν του (ελαιόλαδο), αλλά, ταυτόχρονα, να παράγει και μια σειρά από υποπροϊόντα- παραπροϊόντα, τα οποία θα του προσφέρουν μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό".
    
   Χρηματοδοτήσεις
    
   Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας, "πλέον σε αυτήν την αναπτυξιακή κατεύθυνση, οι ελαιοτριβείς μπορούν, μέσα από τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2014- 2020 του ΥΠΑΑΤ, να προχωρήσουν:
    
   - σε εκσυγχρονισμό της μονάδας τους (αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως είναι η επέκταση δυναμικότητας ενεργών και ανενεργών μονάδων) και σε αγορά καινούργιων οχημάτων που συγκεκριμένα θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη.
    
   Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω της δράσης "Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας" προσφέρει στους ελαιοτριβείς την ευκαιρία, σε επίπεδο Δήμου, Νομού ή Περιφέρειας, να δημιουργήσουν κεντρική μονάδα διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και να παράγουν μια σειρά υποπροϊόντων (ελαιόλαδο, πολυφαινόλες, συμπληρώματα διατροφής, ζωοτροφές), τα οποία προσδίδουν έως και 400% προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.
    
   Η συγκεκριμένη δράση αφορά την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερών και αέριων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ύψος των 30 εκατ. ευρώ και πρόκειται να δημοσιευτεί η πρόσκληση της τις επόμενες μέρες.
    
   Ας σημειωθεί, ότι στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του κ. Ζαφείρη, παρευρέθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Συνδέσμου των ελαιοτριβέων της Λέσβου, η οποία τον συνεχάρη δημόσια, γιατί ο κλάδος τους, πλέον, δεν παρακαλάει για μια "γκρίζα" άδεια λειτουργίας και για πρώτη φορά γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να λειτουργούν νόμιμα και σε όφελος των ίδιων, των παραγωγών, της τοπικής οικονομίας, αλλά και του περιβάλλοντος.
    
   Λάδι εμφιαλωμένο μόνο!
    
   Τέλος, κατέληξε ο κ. Ζαφείρης, "με βάση τη νέα ρύθμιση που περιλαμβάνεται στις καινούργιες αγορανομικές διατάξεις του ΔΙΕΠΠΥ (υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα απαγορεύεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών με ελαιόλαδο στον κλάδο της εστίασης και θα είναι υποχρεωτική η χρήση συσκευασιών μιας χρήσης με επώνυμο προϊόν".
    
   Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται όλος ο κλάδος παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοπαραγωγοί-ελαιοτριβεία-υποποίηση) και δίνεται η ευκαιρία στο τυποποιημένο επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, έναντι του χύμα ελαιόλαδου, το οποίο διακινείται εντός της χώρας σε συνθήκες αμφιβόλου ποιότητας και υγιεινής ή εξάγεται στην Ιταλία με μηδενική προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν".
    
   Και μια ημερίδα
    
   Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, με θέμα την διασύνδεση της Αγροδιατροφής και της Βιομηχανίας με τον Τουρισμό, διοργάνωσαν χθες το βράδυ, στη Μυτιλήνη, το Επιμελητήριο Λέσβου, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και η Μοδούσα ΚοινΣΕπ.
    
   Στους χαιρετισμούς τους, οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι στην Λέσβο θα πρέπει να υπάρξει σύνδεση του τουριστικού τομέα με τα εξαιρετικής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα που παράγονται στο νησί και αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει συνεργασία μεταξύ φορέων, παραγωγών, και τουριστικών επιχειρήσεων.
    
   Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης, που ήταν και ο βασικός ομιλητής και συντονιστής της ημερίδας, αναφέρθηκε στη δημιουργία "Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού" με έξι εξειδικευμένες ομάδες εργασίας, το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο για την χάραξη πολιτικής σε άμεση και μακροπρόθεσμη βάση, με αποκλειστικά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
    
   Όπως ανέφερε ο κ. Ζαφείρης, το φόρουμ θα λειτουργεί ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο, για την επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την υποβολή προτάσεων και θέσεων προς την Πολιτεία, που θα συνδέουν τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποιητική βιομηχανία, με έμφαση την μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα. Το φόρουμ συντονίζεται και λειτουργεί υπό την επιμέλεια της δεκαπενταμελούς "Συντονιστικής Επιτροπής" στην οποία προεδρεύει ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας.
    
   Οι έξι εξειδικευμένες τομεακές ομάδες εργασίας είναι:
    
   Α. Ανάλυσης περιβάλλοντος. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης και προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής, για την ανάπτυξη του νέου σχεδίου σύνδεσης Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού.
    
   Β. Ποιότητας. Εκπαίδευση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
    
   Γ. Καινοτομίας και Δικτύωσης. Έρευνα και αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, νεοφυής επιχειρηματικότητα και δημιουργία δικτύων.
    
   Δ. Γαστρονομίας. Τρόποι ανάδειξης της τοπικής γαστρονομίας μέσα από τον τουρισμό.
    
   Ε. Μάρκετινγκ. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση και προώθηση του νέου προτύπου τουριστικής ανάπτυξης.
    
   ΣΤ. Στρατηγική υλοποίησης. Θεσμικές παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, υποδομές και στρατηγική υλοποίησης.
    
   Την παρουσίαση του φόρουμ ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους τόσο των αγροδιατροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και των φορέων του νησιού.
    
   Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=122829

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 2017 (Κ.Εν.Α.Κ.), καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεωρητών, μετά τη δημοσίευση, σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4108/23.11.2017) των διορθώσεων γραφικών σφαλμάτων που είχαν εντοπιστεί στη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
    
   Με την απόφαση αυτή (ΦΕΚ Β΄4003/17.11.2017), που υπέγραψε ο Υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΟΤΕΕ), που αφορούν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και πιο συγκεκριμένα, οι τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές για την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. 2017.
    
   Έτσι, από την ερχόμενη Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που καθίσταται πλέον υποχρεωτικά, καθώς και η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2017 και των αντίστοιχων ΤΟΤΕΕ.
    
   Κατεβάστε τις διορθώσεις του νέου ΦΕΚ από εδώ.
    
   Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/52227/xekina-telika-apo-deftera-27-11-o-neos-kenak

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ η έγκριση και υποχρεωτική η εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ)για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.
    
   Οι τέσσερις τεχνικές οδηγίες είναι οι εξής:
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 "Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 "Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 "Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 3 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 "Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτήρια" - Α' Έκδοση, ως ενσωματώνεται στο ακόλουθο Παράρτημα 4 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.
    
   ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ. (ΠΡΟΣΟΧΗ αναστολή εφαρμογής λόγω γραφικών σφαλμάτων)
    
   Πηγή: http://www.ered.gr/el/content/Oi_nees_Technikes_Odigies_gia_tin_Energeiaki_Apodosi_ton_Ktirion/

   Από gio, στο Νομοθεσία,,

   Σε ΦΕΚ ο Ν.4495/17 ΦΕΚ 167/Α με τίτλο: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
    
   Νόμος 4495-2017 ΦΕΚ 167Α.pdf

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Τι λέει γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, που εκδόθηκε με την ευκαιρία έγκρισης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση, σε προς πολεοδόμηση περιοχή β΄ κατοικίας της Αναβύσσου, του δήμου Σαρωνικού.
    
   Θεμελίωση των κατασκευών σε βάθος, όπου συναντάται συνεκτικό βραχώδες υπόβαθρο, η υπάρχουν συνεκτικές γαιώδεις στρώσεις, σε περίπτωση ύπαρξης υδάτων να εφαρμόζονται μέτρα προσωρινής αντιστήριξης των πρανών και κατά τη διάρκεια της θεμελίωσης να γίνεται συνεχής άντληση των νερών, όπως επίσης να εκπονείται μελέτη στεγάνωσης των υπογείων.
    
    
   Αυτά μεταξύ άλλων, προβλέπει Οδηγία, που εξέδωσε το ΥΠΕΝ, για τη θεμελίωση των κατασκευών. Η Οδηγία εκδόθηκε με τη μορφή γνωμοδότησης από την Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, σε συνδυασμό με την απόφαση «Έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για δόμηση της προς πολεοδόμηση περιοχής Β’ κατοικίας της Κοινοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αττικής, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής και αντίστοιχη». ( Αριθ. πρωτ. : οικ. 43707, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017). Τεχνικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη γνωμοδότηση έχει ευρύτερη σημασία, καθώς εμπεριέχει από την πλευρά της επίσημης πολιτείας και του αρμόδιου υπουργείου τεχνικές οδηγίες χρήσιμες σε κάθε περίπτωση.
    
   Η Οδηγία του ΥΠΕΝ διακρίνει την προς πολεοδόμηση έκταση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά τους, ως εξής: 1) Περιοχές γεωλογικά κατάλληλες για δόμηση, 2) Περιοχές γεωλογικά κατάλληλες υπό προϋποθέσεις για δόμηση, 3) Περιοχές γεωλογικά ακατάλληλες για δόμηση και 3) Περιοχές αμφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση.
    
   Η ίδια οδηγία καθορίζει τα πρόσθετα μέτρα και τις πρόνοιες, που πρέπει να λαμβάνονται από τους μελετητές μηχανικούς για την θεμελίωση των κτιρίων, τις πρόσθετες προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και τις ακολουθούμενες διαδικασίες από τους ελεγκτές δόμησης, στις περιπτώσεις που ανεγείρονται κτίρια, ιδίως σε «περιοχές γεωλογικά υπό προϋποθέσεις κατάλληλες για δόμηση» αλλά και τις πρόσθετες μελέτες, που απαιτούνται σε αυτές.
    
    
    
    
   Αναλυτικά η οδηγία γνωμοδότηση του ΥΠΕN αναφέρει:
    
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ: Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες για δόμηση είναι αυτές που δομούνται από ασβεστολίθους και μάρμαρα, βραχώδεις σχηματισμούς, οι οποίοι παρέχουν πολύ καλές συνθήκες θεμελίωσης.
    
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ: Οι περιοχές αυτές δομούνται από κορήματα (Qsch, Qmr) και θεωρούνται κατάλληλες για δόμηση υπό τις εξής προϋποθέσεις :
    
   Η θεμελίωση των κατασκευών να πραγματοποιείται σε υγιείς στρώσεις των υποκείμενων σχηματισμών, μετά από αφαίρεση των σχετικά μικρού πάχους κορημάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που ισχύουν για τους υποκείμενους των κορημάτων βραχώδεις σχηματισμούς .
    
   Στην περίπτωση που το πάχος των κορημάτων είναι μεγαλύτερο ή στην περίπτωση που τα κορήματα καλύπτουν τον σχηματισμό των Qal, ως προϋπόθεση καταλληλότητας για την σωστή θεμελίωση των κατασκευών είναι αυτή να γίνεται σε βάθος όπου συναντάται συνεκτικό βραχώδες υπόβαθρο ή συνεκτικές γαιώδεις στρώσεις. Να περιέχεται στον φάκελο Άδειας Δόμησης σχετική γεωτεχνική γνωμάτευση από τον υπεύθυνο, κατά τον νόμο, Μηχανικό.
    
   Εάν στις εκσκαφές θεμελίωσης διαπιστωθεί υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προσωρινής αντιστήριξης των πρανών και να γίνεται συνεχής άντληση των νερών κατά την διάρκεια της θεμελίωσης. Επίσης στην περίπτωση αυτή, εφόσον προβλέπεται η κατασκευή υπογείων, θα πρέπει να εκπονείται μελέτη στεγάνωσης των υπογείων.
    
   Να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα απαγωγής ομβρίων όπου προβλέπεται από την σχετική εκπονηθείσα υδραυλική μελέτη.
    
   Στις περιοχές όπου δεν έχει εκπονηθεί υδραυλική μελέτη, θα πρέπει απαραιτήτως αυτή να εκπονηθεί και να κατασκευασθούν τα προτεινόμενα έργα απαγωγής ομβρίων.
    
   Να εγκριθούν οι θεωρημένες υδραυλικές μελέτες των υδατορεμάτων της περιοχής.
    
   Να γίνεται εξασφάλιση των ανάντη και κατάντη τεχνητών πρανών κατά την κατασκευή των κτιριακών έργων.
    
   Οι περιοχές που δομούνται από τις τεταρτογενείς αποθέσεις (Qal ), είτε το σχηματισμό των σχιστολίθων (sch) θεωρούνται κατάλληλες για δόμηση, υπό τη βασική προϋπόθεση η θεμελίωση των κατασκευών να πραγματοποιείται στο συνεκτικό υποκείμενο υγιές τμήμα του σχηματισμού, αφού αφαιρεθεί ο επιφανειακός αποσαθρωμένος μανδύας, σύμφωνα με την κατηγορία της Γεωλογικής Καταλληλότητας.
    
   Οι περιοχές που δομούνται από το σχηματισμό των νεογενών ( Mc) και θεωρούνται κατάλληλες για δόμηση εκτός των άλλων προϋποθέσεων προβλέπεται να εκπονηθεί υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και η κατασκευή των απαραιτήτων αντιστοίχων έργων.
    

    
   ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ: Στην έκταση της Αναβύσσου του δήμου Σαρωνίδας ακατάλληλη για δόμηση χαρακτηρίζεται:
    
   -Η ζώνη η οποία περιλαμβάνει την εντός των εγκεκριμένων οριογραμμών του ρέματος περιοχή και εκτείνεται μέχρι τα 10 μέτρα εκατέρωθεν των εγκεκριμένων οριογραμμών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
    
   -Η ελαχίστη ζώνη των 20 μέτρων περιμετρικά του Κοιμητηρίου Αναβύσσου όπως προβλέπεται από τις εγκεκριμένες μελέτες
    
   -Η περιοχή με τεχνητές επιχώσεις κατάντη του παλαιού λατομείου.
    
   -Η περιοχή με τεχνητές επιχώσεις ανάντη της κοινοτικής γεώτρησης, στην αρχή της οδού Πανοράματος, λόγω του ότι αυτές έχουν σημαντικό πάχος.
    
   -Tα βραχώδη πρανή του πληρωμένου με τεχνητές αποθέσεις παλαιού σημείου απόληψης υλικού ανάντη των αλυκών, λόγω της χαλαρότητας των πρανών αυτών και του υψηλού κινδύνου καταπτώσεων βράχων.
    
   – Το αμέσως ανάντη τμήμα αυτών και σε απόσταση τουλάχιστον 5μ. από το φρύδι του πρανούς .
    
   – Το αμέσως κατάντη τμήμα των πρανών που έχει πληρωθεί με χαλαρά μπάζα απροσδιορίστου πάχους.
    
   ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ : Περιοχή αμφιβόλου γεωλογικής καταλληλότητας χαρακτηρίζεται η νότια περιοχή μελέτης που γειτνιάζει με την περιμετρική οδό των αλυκών.
    
   Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο χαρακτηρισμός της γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής αυτής με την εκπόνηση νέας αντίστοιχης μελέτης, απαιτείται η εκπόνηση των ακολούθων μελετών για την τεκμηρίωσή της :
    
   – Γεωτεχνική μελέτη για τον έλεγχο ενδεχομένης ρευστοποίησης των γαιωδών γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής αλλά και της συμπύκνωσης των τεχνικών επιχωματώσεων. 5
    
   – Υδρογεωλογική μελέτη για την παροχή των σχετικών στοιχείων στην Γεωτεχνική μελέτη προκειμένου να αποσαφηνισθεί το υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχής.
    
   -Πρέπει να γίνουν μετρήσεις του ακριβούς βάθους του υδροφόρου ορίζοντα κατά την υψηλή και χαμηλή υδρολογική περίοδο με καταγραφή των σημείων εμφάνισης ύδατος.
    
   -Η έρευνα να επεκταθεί και περιμετρικά της περιοχής , σε πρόσφορη απόσταση.
    
   – Υδρολογική – Υδραυλική μελέτη για την αποσαφήνιση του κινδύνου πλημμύρας και της επάρκειας του δικτύου επιφανειακής απορροής για την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων με πρόταση λήψης των κατάλληλων μέτρων.
    
   – Τοπογραφική μελέτη με την οποία να γίνει λεπτομερέστερη από την ήδη υφισταμένη τοπογραφική αποτύπωση των υψομετρικών θέσεων ολόκληρης της περιοχής, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχουν θέσεις κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και να γίνει η κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση των επί μέρους θέσεων για την ασφαλή αποστράγγιση της περιοχής.
    
   Πηγή και πλήρες άρθρο: http://ecopress.gr/?p=2632

   Από basgoud, στο Νομοθεσία,,

   Μια τελευταία ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη στους δασικούς χάρτες χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ έχουν οι πολίτες που αντιλήφθηκαν την τελευταία στιγμή ότι λανθασμένα τα αγροτεμάχια τους εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις στους δασικούς χάρτες. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 25/10/2017 οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δασών για τα «πρόδηλα σφάλματα» των χαρτών, για να μπορέσει η υπηρεσία να προβεί στη διόρθωσή τους. Ο εντοπισμός των σφαλμάτων αφορά πολλές περιπτώσεις ανακρίβειας και ασάφειας οι οποίες χαρακτηρίζουν τους δασικούς χάρτες, και η αποκατάσταση των σφαλμάτων κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη οι πολίτες έχουν μόνο το δικαίωμα να κινηθούν νομικά. Η δυνατότητα αυτή της διόρθωσης παρέχεται δωρεάν στους πολίτες, γεγονός πολύ σημαντικό, αφού η ακριβή διαδικασία της αντίρρησης με την πληρωμή χρηματικού παραβόλου, απέτρεψε πολλούς ενδιαφερόμενους στο να καταθέσουν ένσταση κατά του δασικού χάρτη.
    
   Ποιους αφορά;
    
   Αφορά τους ιδιοκτήτες εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλης στις περιοχές όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης του δασικού χάρτη στις 25 Σεπτεμβρίου.
    
   Πού μπορώ να ενημερωθώ;
    
   Ο Δασικός Χάρτης είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες www. Ktimatologio.gr. και στις Δ/νσεις Δασών . Επίσης αν δεν ξέρετε την ακριβή θέση του χωραφιού σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε τοπογράφο μηχανικό για να εντοπίσει το ακίνητό σας και να σας συμβουλέψει αν όντως υπάρχει λάθος στο δασικό χάρτη και πρέπει να διορθωθεί.
    
   Ποια δικαιολογητικά καταθέτω;
    
   Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει τα εξής:
    
   Σχετική αίτηση προς τη Δ/νση Δασών
   Συμβόλαιο της ιδιοκτησίας του
   Το Ε9
   Φωτοτυπία Ταυτότητας
   Συντεταγμένες της έκτασης σε ΕΓΣΑ 87
   Έγγραφα της Διοίκησης (π.χ. παραχωρητήριο, Πράξη χαρακτηρισμού κλπ)
    
   Ποιά είναι τα λάθη που διορθώνονται;
    
   Τα λάθη διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες;
    
   Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα.
    
   Ελέγχεται γενικά η ακρίβεια του χάρτη, που δημιουργήθηκε από τη σύνθεση δύο διαφορετικών εικόνων του 1945 και 2007, γιατί σ΄ αυτό το διάστημα έγιναν μεγάλες αλλαγές στο τοπίο .
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση των θεματικών οριογραμμών.
    
   Να μη περάστηκε δηλαδή σωστά η γραμμή που χωρίζει μια δασική έκταση, από ένα κτήμα . Αυτό συμβαίνει κυρίως στις άκρες των χωραφιών που συνορεύουν με δασική έκταση, όπου το φούντωμα της φυλλωσιάς βρίσκεται εντός ιδιωτικής αγροτικής έκτασης.
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεματικών εκτάσεων (αφορούν μορφή ή χαρακτήρα).
    
   Για παράδειγμα να εμφανίζεται ως δασική έκταση μια δενδροκαλλιέργεια ή ένας παλιός ελαιώνας, που λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους κατά τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών ερμηνεύτηκε ως δάσος.
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων (αντιστοίχισης).
    
   Π.χ. δεν γράφει μέσα στο πολύγωνο τι χαρακτήρα έχει η έκταση (ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΑΝ ΔΧ, κλπ).
    
   Σφάλματα που οφείλονται σε τροποποιημένα στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών.
    
   Ως διαβαθμισμένες περιοχές εννοούμε τις εκτάσεις που για λόγους εθνικής ασφάλειας παρουσιάζονται επεξεργασμένες στο χάρτη και αυτό μπορεί να επηρέασε και την γύρω περιοχή.
    
   Σφάλματα λόγω συμπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων.
    
   Ως «πεδινές» θεωρούνται οι εκτάσεις που βρίσκονται σε υψόμετρο μικρότερο των 100 μέτρων με μέση κλίση μικρότερη του 8% και μέγιστη κλίση μικρότερη του 12%, οι οποίες φέρουν χορτολιβαδική βλάστηση ή είναι βραχώδεις και οι οποίες θα πρέπει να φαίνονται ως «άλλης μορφής/κάλυψης» (ΑΑ) στο δασικό χάρτη.
    
   Σφάλματα λόγω συμπερίληψης χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών.
    
   Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα κληροτεμάχια που δόθηκαν με παραχωρητήρια σε ιδιώτες.
    
   Σφάλματα λόγω συμπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων.
    
   Πρόκειται για φυτείες (π.χ. λευκώνες, χριστουγεννιάτικα δένδρα, δασικές φυτείες ), που δημιουργούνται επί ιδιωτικών γεωργικών εκτάσεων, με σκοπό την υλοτομία, τη διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων .
    
   Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.
    
   Αυτή η κατηγορία καλύπτει περιπτώσεις όπως; να μην περάστηκε σωστά η πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου, ή το όριο του σχεδίου πόλης, τα όρια του αναδασμού κλπ.
    
   Από λάθος ο δασικός χάρτης δείχνει το καστανοτεμάχιό μου, ως δασικό . Μπορεί να γίνει διόρθωση;
    
   Σχετικά με τις εκτάσεις που νόμιμα οι πολίτες έχουν δένδρα όπως; οι καστανιές, οι αγριελιές, οι καρυδιές ή άλλα δασικά είδη, δεν γίνεται διόρθωση του χάρτη, γιατί θεωρούνται δασικές εκτάσεις.
    
   Προσοχή! μπορούν να είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ και να επιδοτούνται για τη χρήση, μετά από βεβαίωση, που χορηγείται από τη Δ/νση Δασών στον ενδιαφερόμενο .
    
   Εχω αυθαίρετο κτίσμα σε δασική έκταση. Μπορώ να το δηλώσω;
    
   Οχι σ' αυτή τη διαδικασία.
    
   Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, μέχρι τέλους του 2017 θα κατατεθεί νέο νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή που θα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, πληρώνοντας μόνο ένα πολύ χαμηλό παράβολο, να τακτοποιούν τα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε δασική έκταση. Η διαδικασία θα προβλέπει η νομιμοποίηση να γίνεται μέσω των αδιάθετων τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, του θεσμού που ενεργοποιείται με το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα το οποίο βρίσκεται ήδη στη Βουλή.
    
   Πηγή: taxydromos.gr

   Από kan62, στο Νομοθεσία,,

   Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 229 ΑΑΠ της 3.10.2017
    
   Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής).
    
   http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Cqi_epRn1g95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6dxiWmYHFUbmCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX8aoKMiNCE8W1gAAXc5OEu4IIsz-ALbQhpZ8SSC4fbF

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 2974/Β΄/30.08.2017 η δεύτερη αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (η πρώτη αναθεώρηση έγινε το 2013).
    
   Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρεται:
    
   «1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), ο οποίος αποτελεί την 2η αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), που εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» (ΦΕΚ Β΄ 42) και στη συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27.08.2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» (1η Αναθεώρηση) (ΦΕΚ Β΄ 2187).
    
   2) Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού Επεμβάσεων:
    
   α) Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μέχρι τις 20-01-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης Δ17α/04/5/ ΦΝ 429.1/13-1-2012) καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι τις 20.01.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης Δ17α/04/5/ ΦΝ 429.1/13-1-2012/ΦΕΚ Β΄ 42).
    
   β) Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες από τις 20-01-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. Δ17α/04/5/ ΦΝ 429.1/13-01-2012 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος της 1ης Αναθεώρησης (05-09-2013), καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις 20-01-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/13-01-2012 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος της 1ης Αναθεώρησης (05-09-2013). Οι παραπάνω μελέτες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 42.
    
   γ) Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες από τις 05-09-2013 (ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. πρωτ Δ17α/239/1/ ΦΝ 429.1/27-08-2013 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις 05-09-2013 (ημερομηνία δημοσίευσης αριθμ. πρωτ. Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27-08-2013 απόφασης) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού. Οι παραπάνω μελέτες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2187.
    
   3) Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
    
   Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ: http://kataskevesktirion.gr/wp-content/uploads/2017/09/doc.pdf
    
   Πηγή: http://kataskevesktirion.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CE%BA-%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%8E/

   Από yian, στο Νομοθεσία,,

   Το κείμενο του νέου νόμου των αυθαιρέτων όπως κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.
    
   SxN Domimeno final version 30_08_2.pdf

   Από iliasp, στο Νομοθεσία,,

   4. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 ως εξής:
    
   «6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης.».

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)».
    
   Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, επιλύοντας ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούσε για χρόνια τον κτηνοτροφικό κόσμο.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7/

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο http://floods.ypeka.gr/ αναρτήθηκαν σε δημόσια διαβούλευση τα προσχέδια για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας» και την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010.
    
   Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως επισπεύδουσα υπηρεσία, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στην κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ). Ειδικότερη έμφαση θα δοθεί:
    
   · στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον (οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, παράκτιες ζώνες κλπ), την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα,
    
   · σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας και
    
   · στα αναγκαία κατασκευαστικά και μη μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και παράκτιων περιοχών.
    
   Στόχος κάθε Σχεδίου είναι η κατάρτιση ενός Προγράμματος Μέτρων, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης και διακρίνονται με βάση τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των καθοδηγητικών κειμένων σε τέσσερις βασικές ομάδες: Πρόληψη, Ετοιμότητα, Προστασία και Αποκατάσταση. Στο πλαίσιο των ανωτέρω Μέτρων δύναται να περιλαμβάνονται δράσεις για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, τη βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής, καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας.
    
   Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν απόψεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην ακόλουθη Δ/νση:
    
   Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
    
   Ταχ. Κωδ: 115 23, Αθήνα
    
   Δ/νση ηλ/κού ταχ/μείου: info.egy@prv.ypeka.gr
    
   Στοιχεία: http://floods.ypeka.gr/

   Από Didonis, στο Νομοθεσία,,

   Μετά από πολλά πήγαινε έλα και διαρροές και αφηγήματα ένθεν και ένθεν βγήκε και επίσημα η παράταση του 4178/13 για υπαγωγή σε ευνοϊκές διατάξεις των αυθαιρέτων στην Ελλάδα.
   Συνοπτικά δεν σταματούν οι εν ισχύ διαδικασίες για νομιμοποίηση των αυθαιρέτων με ευνοϊκούς όρους και δεν σταματούν οι διαδικασίες μεταβίβασης με βεβαίωση μηχανικού.
    
   Αναλυτικά η απόφαση παράτασης εδώ.
   View attachment: παράταση ιουλίου ν4178.pdf

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2161 η απόφαση με Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23-06-2017 με την οποία ρυθμίζονται οι αναγκαίοι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.
    
   Η νέα υγειονομική διάταξη εδώ: http://www.michanikos.gr/files/file/1449-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%851%CE%B3%CE%B3%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA47829-2017/

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Τις υποχρεώσεις τους ως προς τη νομοθεσία των τροφίμων μπορούν να μάθουν όσοι παραγωγοί λειτουργούν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν Μονάδες Τροφίμων Οικοτεχνικής Παρασκευής, μέσω του Οδηγού Ορθής Πρακτικής του ΕΦΕΤ.
    
   Ο Οδηγός αφορά τα παρακάτω προϊόντα οικοτεχνίας:
   Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα
   Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια, φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα) φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές)
   Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος
   Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί
   Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουί γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά, αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο, προϊόντα από σουσάμι
   Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων
   Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς, τουρσιά, σάλτσες.
   Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά
   Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα
   Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία

   Διαβάστε σχετικά: Οδηγός ορθής πρακτικής για τις μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής
    
   Πηγή: http://www.enallaktikos.gr/ar34065el-oikotexnia-odigos-orthis-praktikis-gia-tis-monades-trofimwn-oikotexnikis-paraskeyis.html

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Σας ενημερώνουμε ότι στις 07/06/2017 δημοσιεύτηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του Ν. 4447/2016. Τα ΤΧΣ έχουν αναφορά στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου, στοιχείο που εντείνει τον στρατηγικό τους χαρακτήρα σε σχέση με τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, ενώ, ταυτόχρονα, η έγκριση τους με ΠΔ αναβαθμίζει την ισχύ του ρυθμιστικού τους χαρακτήρα. Όπως και τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, τα ΤΧΣ διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.3 του Ν 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» επιδιώκει την «...ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:

   Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης

   Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών

   Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του
   τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων».

    
   Οι προδιαγραφές εκπόνησης των ΤΧΣ εδώ.
    
   Ο στόχος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες έγκρισης των Ε.Χ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 4447/2016 . Κατά την κατάρτιση τους, τα Ε.Χ.Σ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Ειδικών και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και τις κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής και λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006) και εγκρίνονται με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 3γ του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016.
    
   Οι προδιαγραφές εκπόνησης των ΕΧΣ εδώ.
    
   Πηγή: http://www.schediasmos.com/gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%87%CF%82-%CE%B5%CF%87%CF%82.html

   Από adadim, στο Νομοθεσία,,

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέβαλε σήμερα στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης το σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την ΚΕ.Ν.Ε. το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
   Ενόψει της διαδικασίας αυτής, κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την οποία υπογράφουν οι Υπουργοί, Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, με την οποία δίνεται παράταση στην τακτοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ δίνεται παράταση 45 ημερών, για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου 4178/2013. Η έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ορίζεται με τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ, που θα γίνει άμεσα.
    
   Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η ψήφιση του σχεδίου νόμου θα ολοκληρωθεί προτού εκπνεύσει το διάστημα αυτό, οπότε τα ζητήματα της αυθαίρετης δόμησης θα ρυθμίζονται πλέον με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
    
   Από το Γραφείο Τύπου

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Εκδόθηκε η απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/2-6-2017 που αφορά την έναρξη λειτουργίας, από 6/6/2017, πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016.
    
   Στην απόφαση, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι σχετικά με την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με την διαδικασία της γνωστοποίησης, ήτοι:
    
   i. Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (ΥΑ ΦΕΚ 1061/Β/28-3-2017)
    
   ii. Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
   λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων, (ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2017)
    
   iii. Τουριστικών Καταλυμάτων και Κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός
   αυτών (ΚΥΑ ΦΕΚ 1750/Β/19-5-2017 και ΚΥΑ ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017),
   κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Α΄230), ενημερώνουμε ότι πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που
   απαιτούνται.
    
   Ο φορέας άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. επιμέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ).
    
   Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.
    
   Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ.
    
   Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=204207

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Με μηδενικό κόστος και με μία απλή γνωστοποίηση θα εκκινούν τη λειτουργίας τους οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλύματα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτσης.
    
   Μάλιστα, μιλώντας στο ΑΜΠΕ, ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε ότι «έως το τέλος Μαΐου, η διαδικασία θα γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τους επιχειρηματίες».
    
   Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί στο Φύλλο της Κυβέρνησης και αφορά τις διαδικασίες ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων και τουριστικών καταλυμάτων.
    
   Στην περίπτωση των καταλυμάτων, η ηλεκτρονική διαδικασία αδειοδότησης προβλέπει και την υποχρεωτική γνωστοποίηση λειτουργίας πισίνας.
    
   «Με τη νέα διαδικασία απελευθερώνουμε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου που θα κάνει ουσιαστικούς ελέγχους πάνω στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων» σχολίασε ο κ. Χαρίτσης.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1237665/sto-fek-i-aplopoiisi-tis-adeiodotisis-gia-touristika-katalumata

   Από Engineer, στο Νομοθεσία,,

   Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε νέα εγκύκλιο με θέμα: "Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών", με την υπογραφή του Υπουργού ΤΥΠΕΝ, κ. Σταθάκη.
    
   Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου, εδώ.
    
   Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/46275/
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.