Jump to content
 • Novatron
 • Νομοθεσία

  309 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Τους όρους και τις προϋποθέσεις απονομής του ειδικού σήματος που θα φέρουν τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα.
    
   Πρόκειται για αγροκτήματα τα οποία συνδέουν την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών.
    
   Δικαίωμα δημιουργίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων έχουν:
    
   α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 3874/2010, που τηρείται από το ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης
    
   β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και
    
   γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.
    
   Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ορίζονται τα πέντε στρέμματα ενώ στην περίπτωση των «ειδικών περιοχών», η ελάχιστη έκταση μπορεί να μειωθεί έως τα τέσσερα στρέμματα.
    
   Σε κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας (γεωργία/κτηνοτροφία) θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν από την ισχύουσα δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία.
    
   Σε κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα επιτρέπεται η λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά νομικά και θεσμικά πλαίσια.
    
   Απαιτήσεις- Προδιαγραφές
    
   Μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές που πρέπει να φέρει ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα είναι οι εξής:
    
   – Καλλιεργήσιμη έκταση: Η καλλιεργήσιμη έκταση που δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του αγροκτήματος, το οποίο θα πιστοποιηθεί ως πολυλειτουργικό. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (φυτικής κατεύθυνσης), η καλλιεργήσιμη έκταση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος.
    
   – Φυτικό κεφάλαιο: Το φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη καλλιέργεια δύο τουλάχιστον ειδών φυτικής παραγωγής, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον επιλογή να αφορά την καλλιέργεια τοπικών/παραδοσιακών ποικιλιών, ή/και ειδών, ή/και τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την καλλιέργεια με παραδοσιακές ή/και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.
    
   – Ζωικό κεφάλαιο: Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει ποικιλομορφία, ώστε να προάγονται οι στόχοι του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, και όπου είναι εφικτό να αποτελείται από αυτόχθονες ή τοπικές φυλές ζώων. Ως ελάχιστος πληθυσμός εκτροφής ζωικού κεφαλαίου ορίζονται, συνδυαστικά ή μη, οι τρεις (3) μεγάλες μονάδες ζώων (ΜΜΖ). Η μέθοδος εκτροφής θα πρέπει να διασφαλίζει την ευζωία των ζώων. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (ζωικής κατεύθυνσης), τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφική δραστηριότητα (στάβλοι, αμελκτήρια, αποθήκες ζωοτροφών, έκταση ελεύθερης βοσκής, κ.τ.λ.) καθώς και το 40% τουλάχιστον των συνολικών ΜΜΖ να αποτελείται από αυτόχθονες φυλές ζώων
    
   – Χώρος εστίασης- παρασκευής γευμάτων: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει χώρο εστίασης και παρασκευής γευμάτων πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και οι διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013) όπως κάθε φορά ισχύει και της υπουργικής απόφασης Α2-718/28.7.2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2090/Β/2014) όπως κάθε φορά ισχύει. Επιτρέπονται επίσης, τα υπαίθρια μαγειρεία και οι παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής που αναδεικνύουν τις τοπικές/παραδοσιακές συνήθειες μαγειρέματος (π.χ. ξυλόφουρνοι, γάστρες κ.λπ.), καθώς και οι υπαίθριοι χώροι εστίασης (π.χ. κιόσκια). Για την παρασκευή των γευμάτων προτιμώνται τα παραγόμενα προϊόντα του αγροκτήματος, προϊόντα από το καλάθι της οικείας Περιφέρειας, καθώς και άλλα τοπικά προϊόντα προερχόμενα από γειτνιάζουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις μεταποίησης και μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. Εφόσον το 50% τουλάχιστον των παρεχόμενων γευμάτων αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως γαστρονομικός.
    
   – Οικοτεχνία: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του ΥΠΑΑΤ. Για τους όρους και τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, καθώς και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων αυτών στο ΚΗΜΟ, ισχύουν όσα ορίζονται στην υπουργική απόφαση 4912/120862 (ΦΕΚ 2468 Α717.11.2015), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
    
   – Συνεργασίες εμπορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα: Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί για την εξυπηρέτηση των δράσεών του και την επίτευξη των στόχων του να αναπτύσσει συνεργασίες με: α) γεωργικές ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή/ και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), ή/και Ομάδες Παραγωγών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνικών μεθόδων, την εμπορία ή/και την έκθεση μικρής κλίμακας τοπικών αγροτικών προϊόντων, την προβολή και προώθηση αυτών κ.α., β) επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με στόχο την μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους, γ) παραγωγούς εγγεγραμμένους στο ΚΗΜΟ ή επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), για την οικοτεχνική παραγωγή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της 4912/1200862 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, δ) μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, με στόχο τη γνωριμία και την ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής, τη γνωριμία με τις παραδοσιακές συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων, τα ήθη, τα έθιμα και την ανάδειξη του αγροτικού πολιτισμού. Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα δύναται να προσφέρει οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα, πολιτισμικού χαρακτήρα, μνημεία και να διοργανώνει εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση που οι συνεργασίες ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος δραστηριοποιούνται μόνο σε συνεργασίες πολιτισμικού και πολιτιστικού χαρακτήρα τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος θεωρείται ως πολιτισμικός/πολιτιστικός.
    
   Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του σήματος
    
   Για τη χορήγηση του σήματος οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   α. Αίτηση στην οποία δηλώνονται: i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ii) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), iii) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, iv) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση), και v) η έδρα του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης. Επιπλέον, αναγράφονται αναλυτικά: α) οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, β) περιγράφεται η τοποθεσία του αγροκτήματος και γ) επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη), στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Προαιρετικά, μπορεί να δηλώνεται ο προσανατολισμός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, όπως περιγράφεται στο αρ. 5 της παρούσας. Στην περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα περιλαμβάνει χώρο εκπαίδευσης/επίδειξης /παρακολούθησης θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται και η δυναμικότητα του χώρου ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευόμενων και αν επιθυμεί ο/η δικαιούχος να χαρακτηριστεί ως επιδεικτικός αγρός, βάσει του αρ. 5 της παρούσας απόφασης.
    
   β. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση σύμπραξης μεταξύ φυσικών προσώπων ή/και νομικών προσώπων κατατίθεται σχετικό συμφωνητικό έγγραφο καθώς και αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης.
    
   γ. Επιχειρηματικό σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης τριετούς δράσης.
    
   δ. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα
    
   ε. Οικοδομικές άδειες των κτηρίων του αγροκτήματος ή σχετική νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων (εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων).
    
   στ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο του αγροκτήματος.
    
   ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ.
    
   η Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.
    
   θ. Πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους.
    
   ι. Σκαρίφημα ή κάτοψη του αγροκτήματος όπου θα σημειώνονται όλα τα κτίσματα και οι περιοχές δραστηριοτήτων του αγροκτήματος
   ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   α. Φυτικό Κεφάλαιο: i. Σε περίπτωση καλλιέργειας/ χρήσης πιστοποιημένου φυτικού κεφαλαίου κατατίθενται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ii. Σε περίπτωση χρήσης αγροπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής κατατίθενται οι σχετικές αποδεικτικές πιστοποιήσεις (π.χ. πιστοποίηση κατά Agro κ.α.) iii) σε περίπτωση θερμοκηπιακής καλλιέργειας η σχετική άδεια δόμησης όπου απαιτείται και η έγκριση τύπου θερμοκηπίου.
    
   β. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης σχετικής αδειοδότησης. γ. Εγγραφή ή πιστοποίηση από φορείς της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής μορφής γεωργίας ή κτηνοτροφίας.
    
   δ. Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.
    
   ε. Αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. συμφωνητικό συνεργασίας, μνημόνια συνεργασίας κ.α) στην περίπτωση συνεργασίας με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα/φορείς
    
   στ. Στην περίπτωση εστίασης/παρασκευή γευμάτων, η αναγγελία έναρξης λειτουργίας χώρου εστίασης ή/και παρασκευής γευμάτων.
    
   ζ) Στην περίπτωση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται: i) αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμβαση κ.α.) με αθλητικούς φορείς (σύλλογος, σωματείο κ.α.) ή/και απόφοιτο Τμημάτων φυσικής αγωγής ή αθλητικών ακαδημιών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος ή/και επίσημο συμφωνητικό συνεργασίας με φορείς ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού και ψυχαγωγίας, ii) σε περίπτωση ύπαρξης παιδικών χαρών ή /και παιδότοπων ή/και χώρου αθλοπαιδιών κατατίθεται αντίγραφο της σχετικής αδειοδότησης της εν λόγω λειτουργίας.
    
   η) Οποιοιδήποτε είδους συμφωνητικό συνεργασίας για τις συνεργασίες που αφορούν εμπορικού ή/και πολιτισμικού χαρακτήρα δραστηριότητες βάσει του αρ. 6 της παρούσας απόφασης.
    
   θ) Σε περίπτωση ύπαρξης καταλυμάτων στα πλαίσια της αγροτικής δραστηριότητας, άδεια λειτουργίας από τον EOT.
    
   ι) Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση, που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία δράσης/δραστηριότητας που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά περιλαμβάνεται στην έννοια της γενικότερης κατηγορίας δράστηριότητας/δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 6.
    
   Δείτε ολόκληρη την ΚΥΑ για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα
    
   Πηγή: http://www.ypaithros.gr/olokliri-kya-polyleitourgika-agroktimata/

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Kατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η τροπολογία που είχε κατατεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για 105 μέρες το δικαίωμα ενστάσεων για δασικούς χάρτες, ενώ ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Μαρτίου 2017.
    
   Η τροπολογία είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Αζερμπαϊτζάν, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών και της ενεργειακής αποδοτικότητας.
    
   Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής που δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.
    
   Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε η ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ B΄ 428), με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στις 16 Φεβρουαρίου 2017, βάσει του Ν. 4528/2014 (ΦΕΚ A΄ 94) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 140055/2017.
    
   Όπως εξηγεί το ΥΠΕΝ, η οριοθέτηση των ρεµάτων στη χώρα μας είναι βασικός παράγοντας για την προστασία τους και ταυτόχρονα πολυσύνθετο ζήτημα.
   Η πολυπλοκότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στους παρακάτω λόγους:
   στην υδρολογική μεταβλητότητα των υδατορεμάτων και την ελλιπή διαχείριση των υδάτων τους: πλημμυρικές παροχές το χειμώνα, μειωμένη η μηδενική ροή το καλοκαίρι,
   στην έλλειψη ενιαίας καταγραφής της θέσης και των χαρακτηριστικών τους,
   στη πληθώρα και ασάφεια διάσπαρτων σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται,
   στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και τη προστασία τους.

   Το νομοθέτημα αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της προστασίας και της οριοθέτησης των υδατορεμάτων και προβλέπει την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών υδραυλικής μελέτης του Φακέλου Οριοθέτησης.
    
   Η ΚΥΑ αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης ρέματος, οι οποίες μέχρι και σήμερα ήταν ασαφείς και χρονοβόρες. Η νέα ΚΥΑ θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης αναμένεται να βοηθήσει: (α) τους μελετητές στη σύνταξη των σχετικών μελετών και (β) τις υπηρεσίες που ελέγχουν και εγκρίνουν τις μελέτες αυτές. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των οριοθε
    
   Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φακέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί προς έγκριση πριν την έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.
    
   Δείτε την κοινή υπουργική απόφαση αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ: http://greenagenda.gr/wp-content/uploads/2017/02/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%9A%CE%A5%CE%91-%CE%9F%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-16022017.pdf
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/33187/

   By georgegaleos, in Νομοθεσία, ,

   Κωδικοποίηση συνόλου της Υφιστάμενης Νομοθετικής και Κανονιστικής ύλης και της σχετικής Νομολογίας για τη Δασική Νομοθεσία.
    
   Ο παρών διαδικτυακός χώρος δημιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας» (κωδικός ΟΠΣ5000346), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
    
   Στόχος του έργου είναι η άμεσης και ταχεία πρόσβαση στα περί δασών νομοθετήματα από όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις, νομικούς αλλά και ενδιαφερόμενους φορείς της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών και των κατά τόπους δασικών υπηρεσιών.
    
   Αρμόδια υπηρεσία για την ανανέωση του περιεχομένου της συλλογής και την εν γένει λειτουργία της πλατφόρμας είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Πηγή: http://devweb.atc.gr/ypekaportal/

   By georgecv, in Νομοθεσία, ,

   Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017 και μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού Συστήματος –Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/13.2.2012 ΚΥΑ για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:
    
   ● Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής
    
   ● Συμφωνητικό αμοιβής
    
   ● Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
    
   ● ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
    
   ● Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
    
   ● Φορολογικά ιδιοκτήτη:
    
   - Υπέρ ΕΜΠ (0,5‰ επί του προϋπολογισμού του έργου)
   - Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
   - Εισφορά ΙΚΑ
   - Εισφορά ΤΕΕ
   - Εισφορά ∆ήμου
   - Παράβολο ∆ημοσίου
   - Χαρτόσημο 2%
   - Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
   - ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)
    
   Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33606

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Τις πρακτικές με τα αποκλεισμένα ειρηνοδικεία, όπου οι συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και οι πλειστηριασμοί, συλλήβδην, ματαιώνονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία σε γενικότερο επίπεδο, επιχειρεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, εισάγοντας με νομοθέτημα έναν νέο θεσμό: Τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
    
   Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, σε στενή συνεργασία, πρωτίστως, με τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους, αλλά και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, έχει έτοιμο νομοθέτημα το οποίο προβλέπει –πρώτη φορά– στη χώρα μας τη διενέργεια των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο. Η σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται, αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία τους επόμενους μήνες.
    
   Ειδικότερα, από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι η προδικασία για τους πλειστηριασμούς θα ισχύει ως έχει σε ό,τι αφορά προθεσμίες και άλλες ευχέρειες ή νομικές δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία μας. Ομως η έδρα του πλειστηριασμού, που θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, δεν θα είναι στο εξής το Ειρηνοδικείο, αλλά το γραφείο του συμβολαιογράφου. Επίσης, θα παρέχεται ευχέρεια για την υποβολή όχι μόνον μίας σφραγισμένης προσφοράς, αλλά πολλών, προκειμένου να επιτυγχάνεται, κάθε φορά, το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για το εκπλειστηρίασμα.
    
   Παράλληλα, με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, πλειστηριασμοί ακινήτων θα διενεργούνται όχι μόνον κάθε Τετάρτη, όπως γίνεται σήμερα, αλλά και τις Πέμπτες και τις Παρασκευές. Αρκεί εκείνος που επισπεύδει τον πλειστηριασμό να δηλώνει από νωρίς –κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας– τη βούλησή του ότι θέλει ο πλειστηριασμός να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.
    
   Η διενέργεια των πλειστηριασμών ηλεκτρονικά εκτιμάται από συμβολαιογράφους με πείρα ότι θα δώσει ώθηση στην αγορά ακινήτων, καθώς θα μειώσει σημαντικά το κόστος της διαδικασίας που σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Σημαντικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ότι θα μπορούν να μετέχουν ενδιαφερόμενοι όχι μόνον από την ημεδαπή αλλά και την αλλοδαπή, γεγονός που θα παρέχει δυνατότητες αύξησης της τιμής του εκπλειστηριάσματος, αλλά και επιτυχούς κατάληξης του πλειστηριασμού, ειδικά για ακίνητα που μπορεί να προσελκύουν και διεθνές ενδιαφέρον.
    
   Λόγω του ότι στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα μετέχουν πολλοί, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους συμμετοχής, τα ποσά του οποίου θα κατατίθενται στο ΤΑΧΙΔΙΚ (Ταμείο για τα Δικαστικά Κτίρια) αλλά και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους που θα μετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας των πλειστηριασμών.
    
   Οπως εκτιμάται από το υπουργείο, η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα δώσει και τη δυνατότητα σε οφειλέτες που θέλουν να εισπράξουν από την εκποίηση ενός ακινήτου τους να μπορούν να το κάνουν, ενισχύοντας άλλες οικονομικές τους δραστηριότητες.
    
   Πάντως, σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα, όπου οι πλειστηριασμοί μπλοκάρονται και συλλήβδην ματαιώνονται, συμβολαιογράφοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο αυτών των πρακτικών. Τονίζουν δε, πως ουσιαστικά οι κινήσεις αυτές δεν οδηγούν σε προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά στην σε ακύρωση στην πράξη δικαστικών αποφάσεων για πολλούς που θέλουν να πουληθούν τα ακίνητά τους και να εισπράξουν. Σε κάθε περίπτωση η παρατεινόμενη ακύρωση των πλειστηριασμών εκτιμάται ότι προκαλεί τεράστια ζημιά στην οικονομία, ενώ οι διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα μπορούσαν να ήταν πιο συγκεκριμένες και σαφείς.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/891748/article/epikairothta/ellada/etoimos-o-nomos-gia-th-dienergeia-twn-hlektronikwn-pleisthriasmwn?platform=hootsuite

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Νομικό πλαίσιο με κανόνες για την ασφάλεια των φραγμάτων θέτει σε εφαρμογή, με υπουργική του απόφαση, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.
    
   Συγκεκριμένα, θεσμοθετεί τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων για την πρόληψη «τυχόν δυσάρεστων, ακόμη και καταστροφικών συμβάντων, τα οποία θα ήταν δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, δημόσιες υποδομές».
    
   Θεσπίζονται κανόνες και ξεκινούν έλεγχοι - επιθεωρήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών φραγμάτων, σε όλα τα στάδια: Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία. Το πλέγμα των κανόνων και ελέγχων θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα φράγματα ταμίευσης ή συγκράτησης νερού, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5m και χωρητικότητα ταμιευτήρα ίση ή μεγαλύτερη από 50.000 m3.
    
   Βάσει της υπουργικής απόφασης θεσπίζονται:
    
   - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία συγκροτείται και λειτουργεί ως Επιτροπή στα πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα μέλη που θα απαρτίζουν τη ΔΑΦ θα προέρχονται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των φραγμάτων και συγκεκριμένα από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών (με συνεκτίμηση προτάσεων Περιφερειών, ΚΕΔΕ και ΔΕΥΑ). Θα συμμετέχουν ακόμη εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της ΔΕΗ Α.Ε, του ΤΕΕ, της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων και των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων.
    
   - Μητρώο Ελληνικών Φραγμάτων, το οποίο θα συνταχθεί με ευθύνη της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων. Το μητρώο θα επικαιροποιείται κάθε έξι μήνες και θα αποτελεί μία συμπαγή βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει λεπτομερή στοιχεία για όλα τα φράγματα της Ελλάδας.
    
   Θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έλεγχοι στα 129 καταγεγραμμένα φράγματα της χώρας, τα οποία θα αποκτήσουν διαχειριστή, με υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων.
    
   Τέλος, προβλέπεται μέριμνα για τα φράγματα που βρίσκονται σήμερα σε εγκατάλειψη ή δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της κατασκευής τους. Με ευθύνη της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται τα φράγματα αυτά, ο αρμόδιος περιφερειάρχης οφείλει να δρομολογήσει τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων, σε διάστημα τεσσάρων ετών.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%86/

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε το υπ. αριθμ. 241 Α 2016 ΦΕΚ με τον νόμο 4447/2016 "Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις", που υπερψηφίστικε πριν λίγες μέρες.
    
   Υπενθυμίζουμε πως στο συγκεκριμένο νόμο, πέρα από το σύστημα χωρικού σχεδιασμού, συμπεριλήφθηκαν μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν:
   στις Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις (άρθρο 22)
   σε τροποποιήσεις σχετικά με τον Ν. 4178/203 (άρθρα 15, 43)
   σε τροποποιήσεις σχετικές με την εμπορία πετρελαιοειδών, με τη διάθεση βιοκαυσίμων κλπ (άρθρο 23)
   σε Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α (άρθρο 28)
   σε Ορισμούς, όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων (άρθρο 21)

   Δείτε το κείμενο του ΦΕΚ, εδώ.
    
   Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/41820/se-fek-oi-allages-ton-energeiakon-epitheoriseon-oi-allages-tou-4178-2013-i-enischysi-stathmon-ape-&-o-neos-chorikos-schediasmos

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Τροπολογία που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ερευνών προκειμένου να επανεκκινήσουν οι δημοπρατήσεις δημοσίων έργων προτίθεται να φέρει εντός της εβδομάδας στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
    
   Προς την κατεύθυνση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στα συναρμόδια υπουργεία και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), ενώ ο Πρόεδρος τη ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός είχε επαφές με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδη.
    
   «Με την τροπολογία που, όπως ενημερωθήκαμε, εισάγεται πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος για νέες δημοπρατήσεις έργων έτσι να προχωρήσουν σημαντικά έργα υποδομής, να παροχετευθεί «ζεστό» χρήμα στην πραγματική οικονομία και να στηριχθούν ή δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στόχων απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ το 2017», δήλωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός.
    
   Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/37929-tropologia-tou-nomou-gia-tis-dimosies-symvaseis-anastainei-tis-dimopratiseis

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με διατάξεις που διευκολύνουν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων.
    
   Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:
    
   -Προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου. Έτσι ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.
    
   -Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.
    
   Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.
    
   -Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου.
    
   Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.
    
   -Προβλέπεται η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNET την στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.
    
   Κατεβάστε εδώ την αιτιολογική έκθεση
    
   Κατεβάστε εδώ το νομοσχέδιο
    
   Πηγή: http://www.thetoc.gr/oikonomia/article/katatethike-to-nomosxedio-gia-amesi-adeiodotisi-epixeirisewn

   By basgoud, in Νομοθεσία, ,

   Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος το σχέδιο νόμου για τον χωρικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος αντικαθιστά τον νόμο 4269/2014.
    
   Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι:
    
   Ο καθορισμός της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης ως στρατηγικού στόχου του συστήματος χωρικού σχεδιασμού.
    
   Η βελτίωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, προκειμένου οι πολιτικές που ασκούνται σε διαφορετικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνοχή και λειτουργικότητα, καθώς και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των τομεακών χωροταξικών πολιτικών. Για τον λόγο αυτό ενισχύεται το περιεχόμενο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, ώστε να αποκαταστήσει, έστω και μερικώς, την έλλειψη Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος των Περιφερειακών Πλαισίων, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό πυλώνα του συστήματος χωρικού σχεδιασμού
   Η βελτίωση του τρόπου ενσωμάτωσης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων στο γενικότερο σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές αλλά και η αποτροπή εδραίωσης ενός παράλληλου συστήματος σχεδιασμού, με κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις.
    
   Η διασφάλιση του ρόλου και του κύρους του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, ως οργάνου κοινωνικής διαβούλευσης.
    
   Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα ολοκληρωθεί στις 18 Νοεμβρίου και στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή. Η ψήφισή του θα ανοίξει τον δρόμο για την εκπόνηση σχεδίων χρήσεων γης σε τοπικό επίπεδο.
    
   Πηγή: http://greenagenda.gr/σε-διαβούλευση-το-νομοσχέδιο-για-χωρι/
    
   Εδώ ο σύνδεσμος για την διαβούλευση:
   http://www.opengov.gr/minenv/?p=8312

   By Didonis, in Νομοθεσία, ,

   Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία βρίσκεται διάταξη η οποία προβλέπει ότι τίτλοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης, είναι ισοδύναμοι με μεταπτυχιακά διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία «MASTER» όπως αυτά χορηγούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, αλλά και όσων χωρών της αλλοδαπής ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική.
    
   Σύμφωνα με τη διάταξη -η οποία εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου για τα μεταπτυχιακά- η ισοδυναμία αυτή ισχύει μόνο για τα Τμήματα ή τις Σχολές οι οποίες, κατά την κρίση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
    
   • Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό.
   • Έχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης.
   • Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.
   • Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού χαρακτήρα Διπλωματικής εργασίας, εντός ενός εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.
    

    
   Οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών αποφοίτων Ελληνικών Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημιακού επιπέδου πενταετούς ή εξαετούς φοιτήσεως με την ανωτέρω ισοδυναμία, απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι.
    
   Το αίτημα για τα Μάστερ έχει τεθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, τόσο από τα Πολυτεχνεία, όσο και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ωστόσο, ουδείς υπουργός είχε ανταποκριθεί.
    
   Πηγή : TVXS.gr

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προχώρησε στην εγκαθίδρυση ενός θεσμικού πλαισίου, σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών, το οποίο θεραπεύει χρόνιες στρεβλώσεις και προτάσσει το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια, τις ανοιχτές διαδικασίες και την ανάπτυξη ενός πραγματικού και υγιούς ανταγωνισμού.
    
   Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, παρόλο που το ΥΠΟΜΕΔΙ με το νέο νόμο έθεσε τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις ώστε από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του να διεξάγονται απρόσκοπτα και να ολοκληρώνονται τόσο εν εξελίξει όσο και οι νέες διαγωνιστικές διαδικασίες σε όλο το φάσμα των δημοσίων συμβάσεων, παρουσιάστηκαν ερωτήματα και τέθηκαν προσκόμματα για δήθεν προβλήματα στην εφαρμογή του που οδήγησαν σε παρανοήσεις. Πολλοί δε χρησιμοποίησαν ως άλλοθι το νέο νόμο, για να επικαλεστούνότι δεν μπορούν να προχωρήσουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
    
   Ωστόσο, προκειμένου το ΥΠΟΜΕΔΙ να αντιμετωπίσει και να καλύψει επαρκώς τυχόν δυσκολίες προσαρμογής των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων στην εφαρμογή του νέου Νόμου, αλλά και για να άρει παρερμηνείες σκόπιμες ή μη, εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζονται όλες οι πιθανές αιτιάσεις, ακόμη κι αν αυτές εκπορεύονται από θέση γραφειοκρατικής νοοτροπίας.
    
   Ειδικότερα, και όσον αφορά τις δημοπρατήσεις έργων για τις οποίες διατυπώθηκαν ισχυρές αιτιάσεις από αναθέτοντες Φορείς, η δυνατότητα διενέργειά τους ουδέποτε διεκόπη. Μάλιστα, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) είχε εκδώσει εγκύκλιο (αρ. πρωτ. 4584/30-09-2016), αναφορικά με την εφαρμογή Πρότυπων τευχών δημοπράτησης έργων και μελετών.
    
   Συγκεκριμένα, σ’ αυτή αποσαφηνίζεται πλήρως ότι από την εφαρμογή του ν.4412/2016, δηλαδή από 8-8-2016, ο Νόμος παρείχε τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να δημοπρατούν έργα και μελέτες με βάση τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με τις αναγκαίες προσαρμογές στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
    
   Ομοίως, ίσχυαν, από την ημερομηνία εφαρμογής του ν.4412/2016 (8-8-2016), οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις του ν.3669/2008 και του ν.3316/2005 (π.χ. Υ.Α. για Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, Υ.Α. για Ενιαία Τιμολόγια Έργων και ομάδες εργασιών, κλπ.), χωρίς να κωλύεται με κανένα τρόπο η διαδικασία ανάθεσης νέου έργου ή μελέτης.
    
   Όσον αφορά τα ερωτήματα σχετικά με τη μη δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, λόγω μη ανάπτυξης του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων κληρώσεων, παρέχονται διευκρινίσεις για εναλλακτικές διαδικασίες ανάθεσης τις οποίες οι Αναθέτουσες αρχές θα μπορούσαν να έχουν εφαρμόσει από την ψήφιση του Νόμου, χωρίς κώλυμα.
    
   Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=109802

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμο του υπουργείου Οικονομίας για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων.
    
   Ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαδικασία, καταθέτοντας προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.
    
   Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου.
    
   Δείτε το σχέδιο νόμου ΕΔΩ.
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1150119/se-dimosia-diabouleusi-o-nomos-gia-tin-aplopoiisi-sustasis-epixeiriseon

   By armenopoulos, in Νομοθεσία, ,

   Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε από την 1η μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τα αυθαίρετα και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.
    
   Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
   «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
    
   To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
   «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
   Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου.
    
   Ο Αναπληρωτής Υπουργός
   Περιβάλλοντος και Ενέργειας
   Ιωάννης Τσιρώνης
    
   Η διαβούλευση πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7778

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Αυξημένες κρατικές ενισχύσεις θα μπορούν να λάβουν τα επενδυτικά σχέδια, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, σε τουλάχιστον έντεκα από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Οι περιφέρειες αυτές –με εξαίρεση μέχρι στιγμής τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου– αναμένεται να «πριμοδοτηθούν» με αύξηση του ανώτατου ποσοστού κρατικών ενισχύσεων κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Η σχετική απόφαση της Κομισιόν αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ο νέος χάρτης θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017.
    
   Η ανάγκη για την αναθεώρηση του ΧΠΕ προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς σε τέσσερις από τις έντεκα περιφέρειες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2012-2014, υποχώρησε κάτω από το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε.-«28», ενώ σε άλλες επτά υποχώρησε σε επίπεδα κάτω του 60%. Ο υφιστάμενος ΧΠΕ ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014 και βασίστηκε στα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2008-2010. Με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του ΧΠΕ, τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων θα διαμορφωθούν ανά περιφέρεια ως εξής:
    
   • Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου από 25% που είναι σήμερα σε 35% από την 1/1/2017.
    
   • Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης από 15% που είναι σήμερα σε 25%.
    
   • Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πλην Ευρυτανίας) από 10% που είναι σήμερα σε 20%.
    
   • Στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου το όριο των περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται σήμερα σε 10% και η Κομισιόν δεν έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για αύξησή του. Το υπουργείο Οικονομίας, πάντως, βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες προκειμένου να επιτύχει αύξηση του ποσοστού κρατικών ενισχύσεων και στις δύο αυτές περιφέρειες.
    
   Σημειώνεται εδώ ότι για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες κάτω από 50 εκατ. ευρώ, τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά είκοσι ποσοστιαίες μονάδες για τις μικρές. Σύμφωνα, πάντως, και με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, τα προαναφερθέντα ποσοστά στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατικές ενισχύσεις ως εξής: για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης ενίσχυσης, όχι όμως το ποσοστό που ισχύει για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, εάν σε μια περιφέρεια το μέγιστο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης βάσει του ΧΠΕ είναι 35% (αυτό που ισχύει δηλαδή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), θα δοθεί το 15% που είναι το κανονικό όριο. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
    
   Στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμο το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) έτσι ώστε να προκηρυχθούν τα τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου: γενική επιχειρηματικότητα, ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού, νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επενδύσεις μείζονος μεγέθους. Για τη γενική επιχειρηματικότητα και τις νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπονται συγκεκριμένοι κύκλοι προκηρύξεων, με τον δεύτερο κύκλο να προγραμματίζεται για τα μέσα του 2017, ενώ η υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα άλλα δύο καθεστώτα προβλέπεται να είναι δυνατή συνεχώς. Στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι στις αρχές του επόμενου έτους να έχουν αξιολογηθεί τα επενδυτικά σχέδια και αυτά πλέον να ενισχυθούν βάσει του αναθεωρημένου ΧΠΕ.
    
   Πηγή: http://energeiakozani.blogspot.gr/2016/08/11.html

   By SALOUSTROS, in Νομοθεσία, ,

   Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε σήμερα, 9 Αυγούστου, το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
    
   Η διαβούλευση θα διαρκέσει ώς τις 29 Αυγούστου, προκειμένου το σ/ν να κατατεθεί και να ψηφιστεί από τη Βουλή τον Σεπτέμβριο.
    
   http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7653

   By kan62, in Νομοθεσία, ,

   Καταργούνται από 1-7-2016 οι διατάξεις σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
    
   Με την υπόψη τροπολογία καταργούνται, από 1-7-2016, οι διατάξεις του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, πλην των διατάξεων των αναφερόμενων άρθρων, που διατηρούνται σε ισχύ.
    
   ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»
    
   Αιτιολογική Έκθεση
    
   Με την εν λόγω διάταξη καταργείται το Μέρος Β' του ν. 4281/2014 (Α' 160) και διατηρούνται σε ισχύ τα άρθρα που τέθηκαν σε εφαρμογή δυνάμει του άρθρου 201 παρ. 3, 4, 5. Ειδικότερα, τέθηκαν σε ισχύ τα άρθρα 134 έως 138, που αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, το άρθρο 139 που αφορά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και το άρθρο 157, το οποίο αφορά στις Εγγυήσεις.
   Τα υπόλοιπα άρθρα του Μέρους Β' του ν. 4281/14 δεν ετέθησαν σε εφαρμογή.
   Οι διατάξεις του Μέρους Β' του ν. 4281/2014, αποτελούν μεταξύ άλλων προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31η Μαρτίου 2004, οι οποίες έχουν ήδη καταργηθεί με τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014. Το νομοσχέδιο για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και ελέγχου από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η κατάργηση των σχετικών διατάξεων για λόγους ασφάλειας δικαίου.
    
   Προτεινόμενη Διάταξη
    
   Άρθρο .......
   Από 01.07.2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του ν. 4281/2014 (Α 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138, 139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.
    
   Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29890
    
   Θα ανοίξω και θέμα συζήτησης στα Εργασιακά (δυστυχώς δεν υπάρχει κατηγορία για Δημόσια έργα και συμβάσεις).

   By Μουστάκας Β., in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. ο Κανονιμσός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 στο φύλλο Φ.Ε.Κ. / 1561 / Β / 2.6.2016.
    
   Κατεβάστε το αρχείο από εδώ: http://www.michanikos.gr/files/file/1350-%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-2016/
    
   Κ.Τ.Σ. 2016.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Κατατέθηκε στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος. Η συζήτησή του, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται να ξεκινήσει το μεσημέρι της Δευτέρας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.
    
   Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της κυβέρνησης σε θέματα ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας.
    
   Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, «η δημιουργία καθεστώτων ενίσχυσης, τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα απλές διαδικασίες (π.χ. ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού), καθώς και καθεστώτων για νέες επιχειρήσεις, με τον περιορισμό του ανώτατου ύψους ενισχύσεων θα επιτρέψουν, αφενός την πραγματοποίηση πολλών νέων επενδύσεων, ιδιαίτερα απαραίτητων στην κρίσιμη τρέχουσα οικονομική συγκυρία, και αφετέρου τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των πόρων εξαλείφοντας τον κίνδυνο προνομιακής μεταχείρισης λίγων επιχειρήσεων ή ομίλων, όπως συχνά συνέβαινε σε παλαιότερους νόμους».
    
    
    
   Κατατέθηκε στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος
    
   Ο νόμος είναι «κωδικοποιημένος», ώστε να μην χρειάζεται να ανατρέχει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε άλλο κανονιστικό πλαίσιο. Η δομή του νόμου διακρίνεται σε δύο μέρη, στο Γενικό και στο Ειδικό:
   Στο Γενικό μέρος περιέχονται οι Βασικές ρυθμίσεις, καθώς και οι Βασικοί περιορισμοί του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που αφορούν σε όλα τα καθεστώτα.
   Στο Ειδικό μέρος περιγράφονται τα καθεστώτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Γενικού μέρους και άρα από τις προϋποθέσεις που τίθενται για τις κρατικές ενισχύσεις. Το ειδικό μέρος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν 8 επί μέρους καθεστώτα ενισχύσεων.

   Τι προβλέπει ο νόμος
    
   Την καθιέρωση σταθερού φορολογικού συντελεστή 12 ετών για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ, επιχορηγήσεις έως 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης, επιδότηση του κόστους απασχόλησης αλλά και χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Συμμετοχών για αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων.
    
   Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή. Εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται χρήση ιδίων κεφαλαίων, το ποσοστό αυτών που εγκρίνεται με την απόφαση υπαγωγής, δεν μπορεί να μειωθεί κατά την υλοποίησή του.
    
   Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:
   με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά,
   με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του ποσού των διαθεσίμων της, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της συμμετοχής του φορέα,
   με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
   με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλεισμένης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον στη σχετική δανειακή σύμβαση ρητά προβλέπεται ότι το δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

   Τα είδη ενισχύσεων είναι τα εξής:
   Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,
   Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,
   Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη,
   Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση,
   Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό σύστημα),
   Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με τα εξής είδη: ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις και δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

   Όλα τα είδη ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου ενώ επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά πριν την χρήση της αίτησης υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λάβουν τις ενισχύσεις.
    
   Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ ενώ οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
    
   Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
    
   Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:
   για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,
   για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster), στο ποσό των 250.000 ευρώ,
   για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
   για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις ομάδες παραγωγών (ΟΠ) και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 100.000 ευρώ.

   Στρατηγικές επενδύσεις
    
   Επιπλέον εκτός των φορολογικών κινήτρων που συνιστούν και την «αιχμή» του νέου επενδυτικού θεσμικού πλαισίου, επαναπροσδιορίζονται -σε χαμηλότερα επίπεδα- τα όρια των χαρακτηριζόμενων «στρατηγικών επενδύσεων», και δίνεται έμφαση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ προβλέπεται και η δημιουργία Business Centers για την διευκόλυνση Ελλήνων και ξένων επενδυτών.
    
   Για τις Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000 ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.
    
   Όσον αφορά στα είδη ενίσχυσης, δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση όπως:
   επιλογή μεταξύ παγιοποίησης οικείου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου και φορολογική απαλλαγή με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 10.000.000 ευρώ και
   διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

   Κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
    
   Αν και δίνεται έμφαση στις φοροαπαλλαγές δεν εξαλείφονται οι άμεσες επιχορηγήσεις οι οποίες θα προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου, ενώ το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση τα ποσοστά που προβλέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Τα ποσοστά είναι διαφορετικά ανά περιοχή και μέγεθος επιχείρησης, με τα μεγαλύτερα κίνητρα να δίδονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα στο πλαίσιο των επιδοτήσεων, προβλέπεται και η επιδότηση του επιτοκίου δανείων επενδυτικού σκοπού, αλλά και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Επιπλέον θα υπάρχει κάλυψη μέρος του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
    
   Παρατάσεις
    
   Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης παρατάσεις για τα υπάρχοντα επενδυτικά σχέδια και συγκεκριμένα νέα προθεσμία ολοκλήρωσης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η ημερομηνία ολοκλήρωσής τους έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για 18 επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
   Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και η προθεσμία ολοκλήρωσής τους λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 με την προϋπόθεση της υλοποίησης, μέχρι την ημερομηνία αυτή, ήτοι τις 31-12-2016, της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
   Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή, έως τις 31 Μαρτίου 2017, από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο. Η δήλωση αυτή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υποβολής αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής του 50% της επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.
   Επίσης η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 παρατείνεται:
   μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012,
   μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 για τα επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εντός των ετών 2013 και 2014.

   Τέλος για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011 το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται σε επτά ετήσιες δόσεις ως εξής:
   Η πρώτη δόση που ισούται με το 1/7 της προβλεπόμενης επιχορήγησης καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος προκαταβολής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η καταβολή της προκαταβολής νοείται ως η πρώτη δόση.
   Η δεύτερη και τρίτη δόση, ισόποσες με την πρώτη, καταβάλλονται μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου.

   Ο αναπτυξιακός νόμος αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της Βουλής με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
    
   Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1111273/katatethike-sti-bouli-o-anaptuksiakos-nomos

   By kan62, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ 94Α ο ν.4389/2016:
    
   Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
    
   που περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα θέματα...
    
   Επισυνάπτω το ΦΕΚ και αποσπάσματα των πιό ξεχωριστών από τα θέματα αυτά...
    
   ΦΕΚ 94Α_ν4389_2016.pdf
    
   Δασικοί Χάρτες.pdf
    
   Ελεγκτές Δόμησης.pdf
    
   ΕΝΦΙΑ+ΦΠΑ.pdf
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.