Jump to content
 • Novatron
 • By AlexisPap, in Αρθρογραφία, ,

  Καταθέτω τις ακόλουθες σκέψεις εξ αφορμής αναφοράς που έγινε σε άλλο νήμα του φόρουμ. Το θέμα βεβαίως είναι σύνθετο, κι αν ξεκινήσει κανείς να μιλάει για τις ΠΕΤΕΠ (νυν ΕΤΕΠ) μοιραία θα εμπλέξει τόσα θέματα που ο λόγος θα μακρύνει επικίνδυνα. Γι’ αυτό θα περιοριστώ στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» και, μολονότι κάποια θέματα επεκτείνονται αυτόματα σε παρεμφερείς ΕΤΕΠ, αφήνω τον κάθε ενδιαφερόμενο να προεκτείνει τον προβληματισμό σε άλλες προδιαγραφές που ενδεχομένως τον απασχολούν.
   
  Οι ΕΤΕΠ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και σύμφωνα με την §4 της ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 «Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.». Οποία μεγαλόστομος επιπολαιότης, αφού το ίδιο το Υπουργείο αναγκάστηκε να ανακαλέσει επί δίμηνο την ισχύ των ΕΤΕΠ για λόγους ασυμβατότητας με υφιστάμενα πρότυπα…
   
  Οι ΕΤΕΠ είναι βεβαίως τεχνικές προδιαγραφές που αποσκοπούν στον καθορισμό του αποτελέσματος μίας εργασίας, και ως τέτοιες απευθύνονται σε πρόσωπα που διαθέτουν τεχνική γνώση και εμπειρία στο είδος αυτής της εργασίας. Δεν είναι δηλαδή διδακτικά κείμενα, δεν είναι βιβλιογραφία. Έτσι, η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 «Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων», απευθύνεται σε πρόσωπα που γνωρίζουν να μελετούν, να κατασκευάζουν και να επιβλέπουν σιδηροτροχιές (και όχι σε εμένα, ή σε έναν φοιτητή, ή στον μπακάλη της γειτονιάς).
   
  Ερχόμενοι στην ΕΤΕΠ του θέματος παραθέτω τα βασικά σημεία στα οποία η προδιαγραφή είναι τεχνικά εσφαλμένη:
   

  §4.3 Οπλισμένο Σκυρόδεμα (διαζωμάτων κλπ) Η καθοριζόμενη ως ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος (C20/25) είναι αναιτίως υψηλή και -προδήλως- ανεφάρμοστη στην πράξη.
  Η κατηγορία που αποδέχεται ως ελαχιστη ο Ευρωκώδικας 6 είναι η C12/15.
  Η προδιαγραφή εσφαλμένα δεν αναφέρει την προδιαγραφή ΣΚ-300, μολονότι τα διαζώματα στις πλινθοδομές κατασκευάζονται κατά 99,9% στο γιαπί, με την μπετονιέρα.
   

  §4.7 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο Οι απαιτήσεις της παραγράφου -συγκεκριμένα η προστασία από την βροχή και φύλαξη σε στεγνό αεριζόμενο χώρο- είναι υπερβολικές και όχι αναγκαίες για το σύνολο των υλικών. Επιπλέον, υπάρχουν ήδη πρότυπα -όπως το ΕΝ 1996-2- που περιλαμβάνουν προβλέψεις για την διαχείριση των υλικών.
   

  §5.7 Πάχος τοίχου – επιλογή τούβλων – ενισχυτικές ζώνες ανώφλια – ποδιές  
  Ο παραλογισμός εν δράση:
   
  Στον προσδιορισμό του ελάχιστου επιτρεπτού πάχους των τοίχων -εκ παραδρομής ελπίζω- έχει οριστεί το μεγαλύτερο των {h/36, l/36} ή {h/20, l/20}, αντί για το μικρότερο.
  Ακόμη, η προδιαγραφή καμώνεται πως καθορίζει θέση και διάταξη διαζωμάτων, πράγμα που είναι βεβαίως θέμα κανονισμών και όχι της προδιαγραφής. Ακόμη και για τα ζητήματα σεισμικής συμπεριφοράς των μη φερουσών τοιχοπληρώσεων υπάρχουν κανονιστικά κείμενα όπως οι §4.3.6.1 και §4.3.6.4 του ΕΝ 1998-1. Αντιστοίχως, υπάρχουν κανονιστικά κείμενα για τις στατικά λειτουργικές τοιχοπληρώσεις, όπως η §6.10 του ΕΝ 1998-1 ή η §7.4 του ΚΑΝΕΠΕ. Στην σημερινή της μορφή, η υπό εξέταση Τεχνική Προδιαγραφή δεν είναι συμβατή με αυτά τα κανονιστικά κείμενα, αλλά ούτε και με το ΕΝ 1996-1.
   
  Οι διατομές των διαζωμάτων και υπερθύρων, καθώς και ο τρόπος όπλισής τους είναι υπερβολικός και αδικαιολόγητος, τόσο με βάση την μέχρι σήμερα οικοδομική εμπειρία, όσο και εν σχέση με την βιβλιογραφία και τα εν ισχύ κανονιστικά κείμενα. Ενδεικτικό της υπερβολής είναι:
  - Η ΕΤΕΠ ζητάει ύψος σενάζ 15cm, το ΕΝ 1996 μιλάει για ωπλισμένους αρμούς.
  - Η ΕΤΕΠ ζητάει οπλισμό 4Φ12, το ΕΝ1996 ορίζει ελάχιστη διάμετρο ράβδου το Φ5.
   
   
   
  Το επιχείρημα ότι η ΕΤΕΠ "βρίσκεται προς την μερειά της ασφαλείας" απλά δεν έχει λογική.
  Δεν είναι δουλειά των προτύπων να υπεισέρχονται σε θέματα που ρυθμίζονται από κανονισμούς.

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Οι σύμβουλοι της επικράτειας ανέλυσαν τα πολλαπλά οφέλη που επιφέρει η διπλή ανάπλαση όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα. Το «πράσινο» φως για την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟ στον Ελαιώνα άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού έκρινε συνταγματική τη διπλή ανάπλαση Λεωφόρου – Βοτανικού.
   
  Ταυτόχρονα, το ΣτΕ έκρινε συνταγματική την κατάργηση του δημοτικού κέντρου και τη μείωση του συντελεστή δόμησης του εμπορικού κέντρου από το 1,6 στο 1,2. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, με τη διπλή ανάπλαση στόχος είναι η δημιουργία δυο νέων πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού στην Αθήνα. Οι σύμβουλοι της επικράτειας ανέλυσαν τα πολλαπλά οφέλη που επιφέρει η διπλή ανάπλαση όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα κοκ.
   

   
  Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο υπογραμμίζει ότι η διπλή ανάπλαση δεν αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι επί της Λ. Αλεξάνδρας υπάρχει το παλαιό γήπεδο του Παναθηναϊκού (οικοδομικό τετράγωνο 22), ενώ στην περιοχή του Βοτανικού (οικοδομικά τετράγωνα 45, 45 και 50) έχει προγραμματιστεί να ανεγερθεί το νέο γήπεδο του ΠΑΟ. Επίσης, η πρώτη απόπειρα για τη διπλή ανάπλαση προβλέφθηκε το 2006 με τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 3481/2006.
   
  Με τη διπλή ανάπλαση θα δημιουργηθούν δυο νέοι υπερτοπικοί - μητροπολιτικοί πόλοι αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας για την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών του Ελαιώνα - Βοτανικού και Αμπελοκήπων.
   
  Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά ακολούθησε η υπ' αριθμ. 3059/2009 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου, η οποία «έκοψε» ορισμένες κατασκευές που ήταν προγραμματισμένες να υλοποιηθούν στον Ελαιώνα, όπως είναι η κατασκευή νέου δημαρχείου του Δήμου Αθηναίων, κ.λπ.
   
  Στη συνέχεια έγιναν από την πλευρά της Πολιτείας δυο νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν τη διπλή ανάπλαση. Οι πρώτες νομοθετικές αλλαγές έγιναν με το άρθρο 23 του Ν. 3983/2011 και οι δεύτερες με τον Ν. 4117/2013. Μετά ακολούθησε η έκδοση του επίμαχου Προεδρικού Διατάγματος το οποίο επεξεργάστηκε το ΣτΕ.
   
  Στην περιοχή ανάπλασης της Λ. Αλεξάνδρας, σύμφωνα με τον Ν. 3983/2011, επιτρέπονται η κατασκευή αθλητικού μουσείου - εντευκτηρίου, χώρου αναψυχής και εστίασης, καθώς και υπόγειο γκαράζ 700 θέσεων, ενώ ο συντελεστής δόμησης καθορίζεται στο 0,04, η επιτρεπόμενη κάλυψη στο 5% και το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων στα 4,5 μέτρα.
   
  Στην περιοχή του Ελαιώνα επιτρέπεται, μεταξύ των άλλων, η ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου χωρητικότητας έως 40.000 θέσεων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 450 θέσεων. Στο γήπεδο ποδοσφαίρου, εκτός από τις κυρίως αθλητικές δραστηριότητες και τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις, επιτρέπονται και οι χρήσεις χώρων ιατρικής υποστήριξης και αποκατάστασης αθλητών, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων πολιτισμού και αναψυχής, χώρων εστίασης, εμπορικών χρήσεων, πολυλειτουργικών χώρων άθλησης και υγιεινής, αθλητικών ξενώνων και χώρων φιλοξενίας, χώρων συνάθροισης κοινού, καθώς και χώρων εξυπηρέτησης Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
   
  Οι Σύμβουλοι Επικρατείας, αφού κάνουν μια βαθιά νομοθετικά και δικαστική διαδρομή της διπλής ανάπλασης, αναφέρουν ότι με τον Ν. 3983/2011 ανασχεδιάστηκε πλήρως το πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης.
   
  Το πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης ανασχεδιάστηκε ριζικά με βάση την αρχή του περιορισμού στο απολύτως αναγκαίο μέτρο όλων των χρήσεων στην περιοχή του Βοτανικού, ώστε, αφενός να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στην περιοχή αυτή και αφετέρου να περιοριστεί δραστικά η έκταση των δομούμενων επιφανειών στην ίδια περιοχή. Με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 23 του Ν. 3983/2011 η συνολική δόμηση του προγράμματος στην περιοχή του Βοτανικού μειώθηκε σε ποσοστό 60% (περίπου 66.000 τ.μ.) και αυξήθηκαν οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι πρασίνου περίπου κατά 30.000 τ.μ., πέραν αυτών που είχαν προβλεφθεί με τον Ν. 3481/2006, καθώς:
  α) καταργήθηκε πλήρως το δημοτικό πολυλειτουργικό κτίριο του Δήμου Αθηναίων,
  β) καταργήθηκε, επίσης, το κτίριο καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού,
  γ) μειώθηκαν οι εμπορικές χρήσεις του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου,
  δ) οι εμπορικές χρήσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου, οι οποίες είχαν προβλεφθεί εκτός του κελύφους αλλά σε συνέχεια του γηπέδου, ενσωματώθηκαν στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο όμορο εμπορικό κτίριο,
  ε) αυξήθηκαν σε ποσοστό 50% περίπου οι αθλητικές χρήσεις του ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου του Παναθηναϊκού με ταυτόχρονο περιορισμό περίπου κατά το ήμισυ της κάλυψης της εγκατάστασης (συνολικά περίπου σε 7.500 τ.μ.),
  στ) μειώθηκαν οι θέσεις στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και
  ζ) μειώθηκε δραστικά ο συντελεστής δόμησης 1,6 (Ο.Τ. 45α ) και ορίστηκε νέο ανώτατο όριο 1,2.
   
  Οι χωροταξικές, πολεοδομικές και άλλες αλλαγές, υπογραμμίζουν οι δικαστές, «δεν συνιστούν επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος και των όρων διαβιώσεως των κατοίκων» των δυο αυτών περιοχών.
   
  Ακόμη, το Ε' Τμήμα επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις του Ν. 4117/2013 «με τις οποίες θεσπίστηκαν πρόσθετοι ειδικοί όροι, με στόχο τη σταδιακή και απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος της διπλής ανάπλασης, προβλέφθηκε, δηλαδή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο ποδοσφαίρου της Λ. Αλεξάνδρας προσωρινά και έως την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Βοτανικό, δεν αντιστρατεύονται το σκοπό των ρυθμίσεων του άρθρου 23 του Ν. 3983/2011 ούτε αντίκεινται οι όροι αυτοί, αυτοτελώς εξεταζόμενοι, στο άρθρο 24 του Συντάγματος, προεχόντως, διότι η εφαρμογή τους έχει εντελώς προσωρινό χαρακτήρα, με απώτατο χρονικό όριο την πενταετία, τελεί δε, επιπροσθέτως, υπό τον όρο της χορήγησης των εκάστοτε απαιτούμενων από τη σχετική νομοθεσία αδειών».
   
  Κατόπιν όλων αυτών, υπογραμμίζουν οι ΣτΕ οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3983/2011 καθώς και του άρθρου τρίτου του Ν. 4117/2013 που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διπλής ανάπλασης, δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος.
   
  Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/anaplasis/anaplaseis-athinas/item/19190-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D

  By MAKAP, in Εργασιακά, ,

  Θεωρώ ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον το σημερινό (10/4/2013) άρθρο της Ρούλας Σαλούρου στο capital.gr για το επάγγελμά μας και, κυρίως, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αδυναμία των μηχανικών αλλά, ιδιαίτερα, και των νέων μηχανικών, να πληρώσουν τις εισφορές τους.
   
  Το πρόβλημα ξεκινάει από την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την περαιτέρω αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους Μηχανικούς, με υποχρεωτική ένταξη ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, αλλά και με την συνεχιζόμενη απόδοση εισφορών υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, στο οποίο όμως οι Μηχανικοί δεν μπορούν να ενταχθούν.
   
  Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και νομίζω ότι πρέπει όλοι να ενημερωθούν.
   
  Πηγή: www.capital.gr

  By Engineer, in Εργασιακά, ,

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Π.Δ. 44 που καθορίζει τις αδειοδοτήσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
   
  Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το οποίο σύμφωνα με το αρ. 17 του Ν.3982/2011 ορίζεται ως αδειοδοτούσα αρχή.
   
  Προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και η διαδικασία αδειοδότησης για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων καθώς και το πλαίσιο διενέργειας και ανάθεσης επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
   
  Συγκεκριμένα καθορίζονται :
   
  1. Η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
  2. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου για την έκδοση αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθέμενων σε αυτές όρων
  3. Η διαδικασία αδειοδότησης από την υπηρεσία χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου
  4. Η διενέργεια και ανάθεση Επιθεωρήσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη διαπίστωση της τήρησης των τιθέμενων στις εκδοθείσες άδειες όρων και περιορισμών
  5. Εξωτερικοί Συνεργάτες
  6. Oι Κυρώσεις
  7. Οι διοικητικές προσφυγές και οι προθεσμίες άσκησης τους
  8. Τα Παράβολα
  9. Η Παρακολούθηση
   
  Κατεβάστε το ΠΔ 44 ΦΕΚ 82/Α΄/08-04-13
   

  http://www.michanikos.gr/files/file/853-%7B%3F%7D/

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Ξεκινά το πρόγραμμα Αναρτήσεων 2013 σε 26 περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Κτηματολόγιο η ανάρτηση αφορά σε 9 ΟΤΑ της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, 10 Πρωτεύουσες νομών και 7 ΟΤΑ του Ν. Αττικής.
   
  Η πρώτη Ανάρτηση ξεκινά στις 15 Απριλίου για οκτώ Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και τέσσερις Πρωτεύουσες νομών της Βορείου Ελλάδας και σταδιακά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες περιοχές. Η Ανάρτηση στις 12 πρώτες περιοχές αφορά 275.000 δικαιούχους (περίπου 656.000 δικαιώματα), ενώ συνολικά στις 26 περιοχές που θα γίνει Ανάρτηση μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν καταγραφεί περίπου 2,7 εκατ. δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 1,1 εκατ. δικαιούχους.
   
  Η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της κτηματογράφησης, γιατί με αυτή δημοσιοποιείται το αποτέλεσμα της καταγραφής των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς και τοπογράφους. Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται η αρχή της δημοσιότητας, δηλαδή το δικαίωμα κάθε πολίτη να λαμβάνει γνώση των επίσημων στοιχείων της κτηματογράφησης και να ελέγχει, επιβεβαιώνει και διορθώνει τυχόν λάθη. Η περίοδος της Ανάρτησης αποτελεί, επίσης, μια ακόμα ευκαιρία για όσους δεν έχουν υποβάλει Δήλωση να προσέλθουν και να καταγράψουν το δικαίωμά τους.
   
  Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ανάρτησης είναι απαραίτητη, γιατί μέσω αυτής εξασφαλίζεται η ορθή καταγραφή των ιδιοκτησιών τους, η οποία θα οδηγήσει σε σωστές Αρχικές Εγγραφές Κτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον, καθώς δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις συναλλαγές τους στην επόμενη (και τελική) φάση της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, όπου οι διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής είναι δυσκολότερες και απαιτούν χρόνο και κόστος.
   
  Για την έναρξη της Ανάρτησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματολόγιο ΑΕ, Καθ. Απόστολος Αρβανίτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
   
  "Το πρόγραμμα αναρτήσεων του 2013 -που ξεκινά στις 15 Απριλίου από οκτώ Δήμους της Θεσσαλονίκης και τις Πρωτεύουσες των Νομών Έβρου, Ξάνθης, Δράμας και Κιλκίς- καταδεικνύει ότι το χρονοδιάγραμμα των μελετών, από τη στιγμή της συμβασιοποίησης και μετά, προχωρά κανονικά χωρίς καθυστερήσεις και οι φάσεις του έργου ολοκληρώνονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.
   
  Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των κτηματολογικών στοιχείων, τα στοιχεία των προηγούμενων αναρτήσεων σε 33 περιοχές δείχνουν ότι το επίπεδο κτηματογράφησης βρίσκεται πλέον σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που αναμένουμε να επιβεβαιωθεί και στις αναρτήσεις του 2013. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι: Σε σύνολο 1,4 εκατ. δικαιωμάτων στις 33 περιοχές υποβλήθηκαν μόλις 49.000 Αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις (3,6%), ενώ λιγότερο από 1% των γεωτεμαχίων έφεραν το χαρακτηρισμό «αγνώστου ιδιοκτήτη» (το αντίστοιχο ποσοστό στα παλαιά προγράμματα ήταν 4%).
   
  Επίσης, 45.000 δικαιούχοι δικαιωμάτων (7,2%) παρότι δεν είχαν δηλώσει το δικαίωμά τους, εντοπίστηκαν από άλλους τίτλους και καταγράφηκαν στην κτηματολογική βάση που αναρτήθηκε. Ανάλογα στοιχεία αναμένουμε να επιβεβαιωθούν και στις φετινές αναρτήσεις. Καλούμε τους πολίτες να επικυρώσουν με τη συμμετοχή τους μια διαδικασία, που προάγει τη διαφάνεια και τους εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για το μέλλον".
   
  Αναλυτικά στοιχεία και οδηγίες προς τους πολίτες σχετικά με τη διαδικασία Ανάρτησης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Κτηματογράφησης (σελ. 23-36) στο link:
   
  http://www.ktimatolo.../files/2934.pdf
   
  Οι 12 περιοχές που θα ξεκινά η Ανάρτηση στις 15/4/2013
   
  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Δ. Αγίου Παύλου
  Δ. Ευκαρπίας
  Δ. Νεαπόλεως
  Δ. Πεύκων
  Δ. Πολίχνης
  Δ. Σταυρουπόλεως
  Δ. Συκεών
  Δ. Τριανδρίας
   
  ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
  Τ.Δ Αλεξανδρουπόλεως του Δ. Αλεξανδρούπολης
  Τ.Δ. Ξάνθης του Δ. Ξάνθης
  T.Δ. Δράμας του Δ. Δράμας
  T.Δ. Κιλκίς του Δ. Κιλκίς
   
  Για τους υπόλοιπους 14 ΟΤΑ που συμπληρώνουν τις 26 περιοχές, θα υπάρξει ειδική ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία, από την Κτηματολόγιο ΑΕ.

  By imhotep, in Επικαιρότητα, ,

  Από 8/4/2013 ξεκινά η επιβολή προστίμων σε όλη τη χώρα για τον εκπρόθεσμο έλεγχο ΚΤΕΟ-ΜΟΤΟ. Από 10€ έως 40€ η προσαύξηση του κόστους ελέγχου σε όσους ελέγξουν τα δίκυκλα οχήματά τους (μόνο τα άνω των 50 cc) εκπρόθεσμα.
   
  • Το πρόστιμο της Τροχαίας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 85) προβλέπεται στα 400€
   
  Επειδή σήμερα τόμαθα κατά τύχη κι επειδή από Δευτέρα αρχίζει το "κυνήγι της πάπιας" κι επειδή πολλοί συνάδελφοι κυκλοφορούν με μηχανές είπα να το δημοσιεύσω κι εδώ. Πολλά Ι.ΚΤΕΟ θα είναι ανοιχτά κι αύριο.
   
  Πηγή (και αναλυτική είδηση): http://taxalia.blogs...-post_8495.html

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Εγκαινιάζονται το πρωί της Παρασκευής, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, οι νέοι σταθμοί του Μετρό στην Ανθούπολη και στο Περιστέρι. Πρόκειται για την πρώτη επέκταση του Μετρό, 6 χρόνια μετά την επέκταση προς Αιγάλεω που εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2007.
   
  Πάντως για όσους θέλουν να επισκεφθούν ή να ταξιδέψουν μέσω των δύο νέων σταθμων θα πρέπει να θυμούνται πως σε κανονική λειτουργία μπαινουν από άύριο Σάββατο 6 Απριλίου 2013. Το ypodomes.com θα είναι εκεί για να σας μεταφέρει το εορταστικό κλίμα ενώ αύριο Σάββατο θα δημοσιευτεί μεγάλο φωτο-ρεπορταζ γεμάτο εικόνες από τους σταθμούς ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ.
   
  Οι σταθμοί που θα ανοίξουν θα επιτρέψουν στους επιβάτες θα κάνουν στο εξής τη διαδρομή Περιστέρι-Σύνταγμα σε 12 λεπτά. Με τους νέους σταθμούς η γραμμή 2 του Μετρο φτάνει τους 16 σταθμούς. Το νούμερο αυτό πρόκειται να αυξηθεί και να φτάσει τους 20 στάθμούς τον Ιούλιο με την λειτουργία της μεγάλης επέκταση προς Ελληνικό.
   
  Με την έναρξη της λειτουργίας των δύο σταθμών αναμένεται να προστεθούν στο Μετρό άλλοι 50.000 επιβάτες. Ο τρίτος από τους σταθμούς των δυτικών προαστίων, το Χαϊδάρι, πιθανώς να δοθεί στην κυκλοφορία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

  Με την ολοκλήρωση όλων των έργων, όπως αναφέρουν από την Αττικό Μετρό, θα «αποσυρθούν» από τους δρόμους 37.000 οχήματα και θα εξυπηρετούνται καθημερινά 180.000 επιβάτες.
   
  Πηγή: http://ypodomes.com/...

  By babis.lou, in Επικαιρότητα, ,

  Ανοικτή πρόσβαση σε σχεδόν 30.000 διδακτορικές διατριβές ελλήνων επιστημόνων από το 1985 μέχρι σήμερα μπορεί πλέον να έχει κάθε πολίτης μέσω του Ιντερνετ! Οι επιστημονικές διατριβές βρίσκονται συγκεντρωμένες σε έναν ανανεωμένο δικτυακό τόπο (http://www.didaktorika.gr), με νέες δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο. Πρόκειται για την ηλεκτρονική «στέγη» του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), το οποίο αποτελεί υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια από έλληνες και ξένους διδάκτορες και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από έλληνες διδάκτορες, με την προϋπόθεση ότι έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Στο αποθετήριο του ΕΑΔΔ περιλαμβάνονται περισσότερες από 29.000 βιβλιογραφικές εγγραφές διατριβών.
   
  Μεταξύ άλλων επιστημών, σχετικά με τις δικές μας έχει τα παρακάτω (σε παρένθεση ο αριθμός διατριβών)
   
  Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού (885)

  Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ (1554)

  Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού (439)
   
  Επιστήμες Χημικού Μηχανικού (855)
   
  Μηχανική Υλικών (137)

  Βιοϊατρική Μηχανική ( 8 )

  Μηχανική Περιβάλλοντος (159)

  Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία (4)

  Βιομηχανική Βιοτεχνολογία (1)

  Νανοτεχνολογία (11)

  Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας (20)
   
  Λίγο που το έψαξα έχει ενδιαφέρον διατριβές.
   
  Θέλει δωρεάν εγγραφή για να μπορείς να τις κατεβάσεις σε pdf..
   
  Πηγή: Τα Νέα

  By Engineer, in Εργασιακά, ,

  Εκτός λειτουργίας κινδυνεύει να βρεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η πλατφόρμα Τεχνικού Επιμελητηρίου, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στον αέρα η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων. Την ίδια στιγμή, στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καταργείται η θέση γενικού γραμματέα Χωροταξίας και ενσωματώνεται στην Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος.
   
  Σε ότι αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο και τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του, όπως δήλωσε στο ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, την τελευταία περίοδο έχουν οξυνθεί δραματικά τα οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας, κυρίως, της περικοπής του πόρου του 2%, επί των ιδιωτικών έργων και της αδυναμίας των μηχανικών να ανταποκριθούν στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους.
   
  Επίσης, ο πάρεδρος δεν εγκρίνει καμιά δαπάνη πέραν της μισθοδοσίας κι έτσι, για μεγάλο διάστημα, παραμένουν απλήρωτοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ και ΟΤΕ, οπότε εάν δεν εξευρεθεί άμεσα λύση, το επόμενο βήμα θα είναι η διακοπή των συγκεκριμένων παροχών.
   
  Ερωτήματα, όμως, γεννώνται και με αφορμή το νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο καταργείται η θέση του γενικού γραμματέα Χωροταξίας κι ενσωματώνεται στην Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος. Κι αυτό, σε μια χρονική στιγμή, όπου πέραν του νόμου της τακτοποίησης, προωθείται σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων, όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός που θα αποτελέσει την «αιχμή του δόρατος», στην προσπάθεια αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.
   
  Πηγή: http://www.skai.gr/news/environment/article/228012/authaireta-ektos-leitourgias-kinduneuei-na-vrethei-i-platforma-tehnikou-epimelitiriou/

  By MARDAN, in Περιβάλλον, ,

  Εκδόθηκε η υπ'αρ. 203913/19.12.2012 εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ (Ε11/2013-ΥπΑνΑνταγΥπΜετΔικτ) η οποία αφορά στην απαλλαγή απο την τήρηση της περιβαλλοντικής διαδικασίας, όπως τούτη καθορίζεται στο ν.4014/2011, έργων "επείγοντος χαρακτήρα". (ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89). Η νέα εγκύκλιος αντικαθιστά την υπό Α.Π. σχετ. 202162/2012 ΥπΠΕΚΑ .
   
  Κατεβάστε την εγκύκλιο από εδώ: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων επείγοντος χαρακτήρα

  By Didonis, in Εργασιακά, ,

  Το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-ΠΕΑ, με στόχο την προβολή του αρχιτεκτονικού έργου των μελών του, σε συνδιοργάνωση με τον ΟΠΑΝΔΑ - Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων-
  διοργανώνει την:

  1η ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, στην Αθήνα:  3 Απριλίου-3 Ιουνίου 2013


  στη Νέα Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου και Μυλλέρου, στο Μεταξουργείο.
   
  Στην έκθεση συμμετέχουν αρχιτέκτονες μέλη του, με αρχιτεκτονικά έργα, μελέτες ή επεμβάσεις, στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, από την ευρύτερη διοικητική περιοχή της Αττικής.
   
  Στα πλαίσια της έκθεσης θα κυκλοφορεί Κατάλογος των έργων.
   


  View attachment: 1.jpg


  View attachment: 2.jpg


  View attachment: 3.jpg

  By spapako, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Το ζήτημα των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών λόγω των επικείμενων αυξήσεων επιδιώκουν να διορθώσουν με τροπολογία που κατέθεσαν οι Βουλευτές Ηρακλείου και Α΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Λευτέρης Αυγενάκης και Γιώργος Ορφανός, ενόψει της αυριανής ψήφισης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας για την «αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις».
   
  Είναι πλέον δραματική η κατάσταση του κλάδου των Μηχανικών σε σχέση με τις ισχύουσες υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, μέσω της υποχρεωτικής ένταξης ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία των Διπλωματούχων Μηχανικών, δηλαδή σε αυξήσεις των παγίων εισφορών τους, και μάλιστα αναδρομικά από 1/7/2011, που υπερβαίνουν το 25% και σε βάθος χρόνου αγγίζουν το 96%, αλλά και μέσω της απόδοσης από το ΕΤΑΑ των εισφορών υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, στο οποίο όμως οι Μηχανικοί δεν δικαιούνται να ενταχθούν.
   
  Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που κατέθεσαν οι δύο Βουλευτές: «τα ποσοστά των ανεξόφλητων εισφορών από το 2010 που βρίσκονταν στο 27% και το 2011 στο 33%, το 2012 έφθασαν στο 40%. Ακόμη 8.000 περίπου Μηχανικοί έχουν προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με άγνωστο εάν θα μπορέσουν να καλύψουν τις δόσεις του διακανονισμού όσο και τις πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές».
   
  Επίσης, από το σύνολο των 99.225 ασφαλισμένων στον Κλάδο Υγείας οφείλουν 36.614 ασφαλισμένοι, δηλαδή το 37% των ασφαλισμένων. Λόγω της αδυναμίας κάλυψης των ισχυουσών ασφαλιστικών εισφορών, η αναμενόμενη αύξησή τους θα επιτείνει περαιτέρω το ποσοστό των Μηχανικών που θα αδυνατούν πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
   
  Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «είναι προφανές ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής ένταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία όχι μόνο δεν πρόκειται να οδηγήσει στο στόχο της αύξησης των εσόδων αλλά θα φέρει λιγότερα έσοδα και ταυτόχρονα την έξοδο από το επάγγελμα δεκάδων χιλιάδων Μηχανικών, τη μη ασφαλιστική τους κάλυψη και την οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίησή τους».
   
  Για τους παραπάνω λόγους ισονομίας, δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, προτείνεται η ψήφιση τροπολογίας κατά αντιστοιχία με τους ασφαλισμένους στο ΟΑΕΕ ως εξής:
   
  «1. Παρέχεται στους μηχανικούς δικαίωμα επιλογής αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας στο ΕΤΑΑ, από αυτήν που οι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά…»
   
  2. Το δικαίωμα για την αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας έχουν όσοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.
   
  3. Το δικαίωμα ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου προς το ΕΤΑΑ. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
   
  4. Είναι δυνατή η επαναφορά στην προηγούμενη ασφαλιστική κατηγορία με αίτηση του ασφαλισμένου , η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε».
   
  http://www.iekemtee.gr/el/επάγγελμα/συνθήκες-εργασίας/4963-τροπολογία-για-τις-υπέρογκες-ασφαλιστικές-εισφορές-των-μηχανικών
   
  Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία των δύο βουλευτών έγινε δεκτή από τη Βουλή.

  By dimitris GM, in Περιβάλλον, ,

  Μπλοκάρει το Συμβούλιο της Επικρατείας την επένδυση στην Κασσιώπη στην Κέρκυρα αφού για λόγους εθνικής ασφάλειας που ανάγονται στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της χώρας μας, έκρινε παράνομο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.
   
  Με το διάταγμα αποφασιζόταν η κατάργηση του ναυτικού οχυρού στην περιοχή της Κασσιώπης και επανακαθορίζονταν τα όρια του οχυρού σε νέα θέση. Η έκταση όμως έχει ήδη μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), το οποίο με τη σειρά του το παραχώρησε για εκμετάλλευση στην εταιρεία NCH Capital.

   
  Το Δικαστήριο, παγώνοντας ουσιαστικά την επένδυση, κρίνει αντίθετα από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που είχε αποφανθεί υπέρ της μεταφοράς του σε νέα θέση, χωρίς (κατά τους δικαστές) να γνωρίζει που ακριβώς είναι η νέα θέση, καθότι θα την προσδιόριζε το ΤΑΙΠΕΔ.
   
  Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με την υπ αριθμ. 52/2013 γνωμοδότησή τους αναφέρεται στο σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης της Κασσιώπης (489 στρέμματα) που εντάσσεται στη δέσμευση της χώρας στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα να «πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δις ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2012 "μνημόνιο" μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) στο οποίο πέραν της μετάθεσης αποφασίζεται το ΤΑΙΠΕΔ να καλύψει το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων του νέου οχυρού και μετεγκατάστασης του υφιστάμενου οχυρού.
   
  Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο συναίνεσε αλλά οι δικαστές επισημαίνουν ότι δεν γνώριζε τις συντεταγμένες , αφού σύμφωνα με τη γνωμοδότησή τους στην απόφαση αναφέρεται ότι "το ΑΝΣ, αφού έλαβε υπόψη σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του ΓΕΝ και σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στα οποία προβλέπεται μόνο η έκταση της νέας θέσεως του ναυτικού οχυρού (7,2 στρέμματα) και το γεγονός ότι η ακριβής νέα θέση (συντεταγμένες) του νέου ναυτικού οχυρού αναμένεται να καθοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη θεσμοθέτηση του ΠΔ".
   
  Πηγή: www.buildnet.gr

  By Engineer, in Εργασιακά, ,

  Μαζικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, με εγχώριους και κοινοτικούς πόρους πρότεινε το ΤΕΕ για νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια.
   
  Να τεθεί σε εφαρμογή ένα μαζικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων για νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, με ευρωπαϊκούς ή/και εγχώριους δημόσιους πόρους, πρότεινε η εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής ΤΕΕ, της ημερίδας «Ρύπανση απο αιθαλομίχλη. Το χρονικό άστοχων επιλογών: Τα λάθη - οι επιπτώσεις - οι λύσεις», που διοργάνωσε χθες με επιτυχία το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
   
  Παρουσιάζοντας την εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής η Χριστίνα Θεοχάρη (συντονίστρια της ΟΕ της ημερίδας) τόνισε ότι «η αιθαλομίχλη είναι απότοκος της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με το σπάταλο ενεργειακό μοντέλο που υιοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις του παρελθόντος, χωρίς μακροχρόνια, ολιστική προσέγγιση». Παράλληλα η Μαργαρίτα Καραβασίλη πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη αναφέρθηκε στις προσπάθειες, στις οποίες είχε και η ίδια συμμετοχή ως ειδικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, που έγιναν από τον Οκτώβριο του 2010 για την προώθηση πολιτικών και μέτρων για την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, με την ενεργό συμμετοχή του ΤΕΕ και πρωτοβουλίες, όπως είπε του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη για να αρχίζουν και να εφαρμόζονται σήμερα σειρά μέτρων σε αυτή την κατεύθυνση. Η ίδια είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, ενώ πρέπει να συνεχιστεί απειλείται να ανακοπεί. Βάλλεται είπε από άστοχες φορολογικού τύπου επιλογές και αποσπασματικές ενέργειες της πολιτείας, που οδηγούν βίαια πίσω στις συνθήκες της ενεργειακής φτώχειας με κορυφαίο σύμπτωμα το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, που έπνιξε την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα το φετινό χειμώνα.
   
  «Η έκρηξη αυτού του φαινομένου δεν είναι τυχαία, αλλά είναι απότοκος της κυβερνητικής επιλογής της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) και δι' αυτού της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και της εξίσωσής του με το πετρέλαιο κίνησης. Στόχος κατά την κυβέρνηση ήταν η πάταξη του λαθρεμπορίου στα υγρά καύσιμα, -μια γάγγραινα που το κράτος αδυνατεί δήθεν να πατάξει εδώ και δεκαετίες» τονίστηκε στην ημερίδα.
   
  Προτάσεις άμεσων μέτρων
   
  Παράλληλα η Οργανωτική Επιτροπή ΤΕΕ της ημερίδας πρότεινε ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, για τον περιορισμό του φαινομένου και την οριστική εξάλειψή του. Ειδικότερα:
   
  Τιμή καυσίμων/φορολογική πολιτική
  Άμεση μείωση των τιμών πετρελαίου θέρμανσης για οικιακή χρήση (π.χ. μείωση του ΦΠΑ) σε συνδυασμό με την ενημέρωση των πολιτών για ξοικονόμηση ενέργειας και με σχετικά κίνητρα, με ταυτόχρονη κατάργηση του ΕΦΚ για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
  Φοροαπαλλαγές κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των αναγκών σε θέρμανση.
  Μείωση του ΦΠΑ στο Φυσικό Αέριο για οικιακή χρήση, επιτάχυνση της σύνδεσης κτηρίων στο δίκτυο.

   
  Προδιαγραφές
  Άμεση δημοσιοποίηση αξιόπιστων προδιαγραφών για τα στερεά καύσιμα.
  Άμεση δημοσιοποίηση προδιαγραφών για τους λέβητες-καυστήρες κάθε τύπου.
  Άμεση δημοσιοποίηση προδιαγραφών καυσίμων από βιομάζα.

   
  Όριο συναγερμού/παράνομη υλοτομία
  Θέσπιση εθνικού ορίου συναγερμού για την αντιμετώπιση επεισοδίων ρύπανσης οφειλομένων σε σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων των PM2,5. Πύκνωση των σημείων μέτρησης των τελευταίων αυτών, με προτεραιότητα στους υπάρχοντες σταθμούς όπου τα PM10 καταγράφουν υψηλές τιμές.
  Αυστηρή επιτήρηση και ποινές για παράνομη υλοτομία.

   
  Ενημέρωση-στήριξη
  Ενημερωτική καμπάνια για πρακτικές λύσεις χαμηλού κόστους παρεμβάσεων στα κτήρια για την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών άνεσης και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τα ενεργεικά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, τις οικονομικές δυνατότητες και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις τους.
  Στήριξη των τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων για παραγωγή πέλετ από δασικά υπολείμματα, που τροφοδοτούν οικισμούς της υπαίθρου.

  Ένα τέτοιο πλαίσιο άμεσων μέτρων θα περιορίσει το πρόβλημα της ρύπανσης και της επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει μια μικρή ανάσα στα οικονομικά των νοικοκυριών και θα αμβλύνει τα προβλήματα θέρμανσης και δροσισμού.
   
  Βασικό ρόλο παίζει η ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων της χώρας μας, που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα και καθόλου αποδοτικά, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα μαζικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων για νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, με ευρωπαϊκούς ή/και εγχώριους δημόσιους πόρους.
   
  Πηγή: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2013/2013_03/NEWSLETTER20130328.pdf

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Δόθηκε η έγκριση για την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα V», σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.
   
  Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια του σχετικού κοινοπρακτικού δανείου γερμανική τράπεζα KfW IPEX-Bank ενημέρωσε τη ΔΕΗ ότι ο Γερμανικός Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes έδωσε την έγκριση για την κάλυψη του δανείου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία του έργου, συνολικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ.
   
  Η νέα λιγνιτική μονάδα θα διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ 660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα.
   
  Επιπλέον, θα ικανοποιεί τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας μεγάλη μείωση της κατανάλωσης λιγνίτη, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των ρύπων.
   
  Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=504831
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.