Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. αυτά που καποιες φορές εμφανίζεται κάποιος κάνει κάποια ερώτηση και όταν πάρει την απάντηση του φεύγει σαν τον κλέφτη έχουν αρχίσει να με εκνευρίζουν.
 3. Οτι αναλογούσε στην περίοδο 01-01 έως 31-12 ...με βάση την εκκαθάριση αποτελεί τη λογιστική βάση και καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων και πηγαίνει και στους αντίστοιχους κωδικους του Ε3 στον πίνακα Ζ. Οτι καταβλήθηκε πραγματικά εντός του 2018 (01-01 έως 31-12) αποτελεί τη φορολογική βάση και αναγράφεται στον οικείο κωδικο του Ε3. Η διαφορά ανάμεσα στις βάσεις αυτές στο Ε3 θα αυξήσει το λογιστικό κέρδος ή θα το μειώσει αναλόγως του προσήμου που έχει αυτή (θετική ή αρνητική). Επί ζημίας είναι αντίστροφο το αποτέλεσμα.
 4. Άψογος!! Σε υπερευχαριστώ. Το κείμενο σου είναι κατατοπιστικότατο και αναλυτικότατο. Δε γνώριζα το σημείο που αναφέρεις για το ΣΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Κάτι τελευταίο που πιστεύω θα γνωρίζεις. Αν πούμε πως το εκτός σχεδίου είναι άρτιο και οικοδομήσιμο γιατί υπάγεται στις παρεκκλίσεις. Και το εντός σχεδίου είναι άρτιο και οιδοκομήσιμο. Καταλαβαίνω πως οι πλάγεις αποστάσεις, μέγιστο ύψος κτιρίου κλπ στο εκτός τμήμα θα πρέπει να πάνε με το ΦΕΚ 270/Δ/85 και στο εντός τμημα με το ΦΕΚ 181 Δ, τ.ααπ 289/11. Τώρα για τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: Καταλαβαίνω από το μήνυμα σου πως αυτή θα πρέπει να υπολογιστεί ως τουλάχιστον 240 μ2 στο σύνολο του γηπέδου. άρα είτε εντός το κάνεις, είτε εκτός (μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΣΑ ή αν είναι οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση το γήπεδο). Στην περίπτωση που λόγω γεωμετρίας του οικοπέδου τέμνεται το μελλοντικό κτίριο από το όριο του οικισμού ή αν το κτίριο κατοικίας κατασκευάζεται στο εντός τμήμα και το κτίριο αποθήκης στο εκτός τμήμα τότε το άθροισμα της δόμησης θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 240 μ2 ?
 5. Εχουμε να δούμε αρκετά για τα ηλεκτρονικά βιβλία . Αν δε συμμαζευτεί το χάλι του ταξις , του εφκα και διάφορων άλλων πλατφορμών ...θα κάνουν μια τρύπα στο νερό....
 6. Μανένη την άποψη σου για προηγούμενο θέμα ότι εγώ είμαι άσχετος κράτα την για τον εαυτό σου, μυστικά. Δεν είδα άλλο συνάδελφο σου να την συμερίζεται ότι ήμουν εγώ ο άσχετος, οπότε υποθέτω με την κριση την δικιά σου δεν κατανοούσες τι ηθελα να πω. Δεν θυμάμαι το θέμα για να το πω τώρα αν είχα δίκιο ή άδικο, φέρε μου το link να το δω. Κι άλλη φορά έχω δει ότι μιλάς άσχετα για μένα και είσαι out. Οπως τώρα εδώ που λες ότι απαγορεύεται η εν λόγο κατασκευή. Ενω στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ότι έχει αρκετό χώρο πίσω να παρκάρει το αυτοκίνητο χωρίς να κολλήσει την μούρη, εσύ επιμένεις ότι μάλλον πρόκειται για αυθαίρετη κατασκευή. Δηλαδή σαν να μιλάμε ότι σε ένα χώρο που μπροστά από μια θέση στάθμευσης 2,40 χ 5,00 υπάρχει ένα όριο τοίχος, να συζητάμε αν είναι παράνομος ο κατάσκευαστής ο οποίος μπορεί με οικοδομική άδεια και νόμιμα και όπως το λέει η άδεια μπροστά από μια θέση στάθμευσης 2,40 χ 5,00 έχει τον πλαινό τοίχο του κλιμακοστασίου μιας πολυκατοικίας, να συζητάμε αν είναι παράνομος όταν ο οδηγός δεν έβαλε το αμάξι στο 2,40 χ 5,00 αλλά κουτούλησε τον τοίχο.
 7. Καλά πως σας αφορούν αυτοί οι κωδικοί .....Δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με ατομικές επιχειρήσεις ...........Είναι για διπλογραφικά βιβλία και ειδικά ο 69.02 για μεσαίες οντότητες και πάνω .......αν αποφασίσουν να παρακολουθούν την αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση . Οι μικρότερου μεγέθους οντότητες δεν έχουν τ΄΄ετοια υποχρέωση απο τον Ν 4308/14.
 8. Την αξια αγοράς την βάζεις στην περιοδική δήλωση φπα τόσα στα έξοδα (με τον φπα που αναλογεί) όσο και στα έσοδα (με τον φπα που αναλογεί) . Κοινώς μεγάλη φασαρία για το τίποτα....
 9. 1) Δεν υπάρχει χαρτόσημο αγοράς στη συναλλαγή αυτή εδώ και πολλά χρόνια (κοντά στα 20) , επειδή είναι ενσωματωμένο στα έξοδα μεταβίβασης του ιχ (ΠΟΛ 13000/2000). 2) Η εν λόγω συναλλαγή είναι εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ . Ο ιδιώτης (μη επαγγελματίας) ως πωλητής αντικειμένου της προσωπικής του περιουσίας δεν σχετίζεται με τις διαδικασίες του ΦΠΑ.. 3) Ακόμη και αν αγοράζατε το ιχ μεταχειρισμένο και πωλητής ήταν ένας άλλος επαγγελματίας (όχι εμπορος αυτοκινήτων) φυσικό ή νομικό πρόσωπο , πάλι δεν θα υπήρχε χρέωση ΦΠΑ επί του τιμολογίου πώλησης , επειδή αυτοί δεν εξέπεσαν τον ΦΠΑ αγοράς όταν το αγόρασαν (δεν είχαν δικαίωμα έκπτωσης).
 10. Για την πληρότητα του θεμάτος, επισυνάπτω χωρίο της ΤΟΤΕΕ 2 (παρ. 2.1.2.Πλήρως αεριζόμενο διάκενο αέρα) : " Σημειώνεται ακόμη ότι σε περιπτώσεις δικέλυφων τοιχοποιιών με διάκενο μεταξύ αυτών, εντός του οποίου σύρονται τα φύλλα συρόμενου κουφώματος, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου U μόνο οι αντιστάσεις των στρώσεων του εσωτερικού κελύφους (δηλαδή οι αντιστάσεις των στρώσεων από τον εσωτερικό χώρο έως το διάκενο). Ως επιφανειακό στρώμα αέρα από την εξωτερική πλευρά θεωρείται τότε αυτό του διακένου (λαμβάνει όμως πάλι –λόγω της θεωρούμενης ήπιας κίνησης του αέρα σ' αυτό–τιμές Riκαι όχι Ra).Για την αποτελεσματική θερμική προστασία του δομικού στοιχείου συνιστάται η θερμομονωτική στρώση να τοποθετηθεί στο εσωτερικό κέλυφος του κτηρίου και όχι στο εξωτερικό "
 11. Νομίζω τσέκαρες σωστά την περίπτωση ενημέρωσης χωρίς να μεταβολή του Δ.Κ. Από κει και πέρα θα τσεκάρεις και θα ανεβάσεις αυτές τις μελέτες που κρίνεις ότι μεταβάλλονται. Ίσως και μόνον το Δ.Κ. που δείχνει την νέα θέση κτιρίου να ανεβάσεις είναι αρκετό.
 12. 10χρόνια μετά, στο όλο για την 651. Όμως την άποψη του Θεοχάρη: το θέμα καταλαβαίνεις είναι περισσότερο νομικό παρά τεχνικό αν κανείς ψάξει σε βάθος ουσιαστικά έχουμε εκτός σχεδίου διανομή σε δαιρετά κατά χρήση τμήματα κάτι που κατά την γνώμη μου δεν επιτρέπεται αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση Θα πρέπει να την αναλύσει κάποιος, στο αν επιτρεπεται η όχι η μίσθωση τμήματος.
 13. το αν αποδοθούν ευθύνες ή όχι στους προηγούμενους συν/φους μου, λόγω μη εφαρμογής των Ν 4178 +4495 είναι άλλο θέμα Πάντως κακώς κατά τη γνώμη μου πιστεύετε -όσοι πιστεύετε- ότι εγώ με τη δήλωση μου τους δίνω συγχωροχάρτι. Το μόνο που κάνω είναι να κάνω μια διαδικασία που δεν προβλέπεται από το σύστημα αυθαιρέτων ΤΕΕ. Όσο για το αν τελικά και η δική μου ΤΕΛΙΚΗ κατά κάποιο τρόπο ρύθμιση είναι σωστή ή όχι κατά το ν 4495/17 φυσικά και δεν μπορώ να αρνηθώ τις ευθύνες μου και τις αναλαμβάνω πλήρως! υ.γ για να μην έχεις ευθύνες πρέπει αγόγγυστα και εξ αρχής να πεις "ΔΕΝ ασχολούμαι με αυθαίρετα"
 14. να τα παρουμε ενα ενα το πρωτο το συμβολαιο εγινε το ετος....μεταξυ των.....για....οικοπεδο....τμ με τιτλο κτησης....και το ειχε πριν ο... το δευτερο το συμβολαιο εγινε το ετος....μεταξυ των.....για....οικοπεδο....τμ με τιτλο κτησης...και το ειχε πριν ο.... Μηπως υπηρχαν προγενεστερα συμβολαια που τα περιγραφουν και απλα εγινε "ατυπη μεταβιβαση"??? Ξαναδες τα
 15. Today
 16. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω όσο αναφορά την χρονολογία προύπαρξης δύο διπλανών οικοπέδων και την απόδειξη της χρονιάς δημιουργίας τους, απο αιτία κτήσης την χρησικτησία. Το ένα έχει συμβόλαιο προ της ημερομηνίας που απαιτείται, το άλλο όμως όχι, επειδή απλά ο ιδιοκτήτης αμέλλησε να το φτιάξει. Ο χρονος του δεύτερου δεν αποδεικνύεται πρακτικα από αυτά που διαβάζω (απλά αναγράφει ότι το έχει 30 χρόνια, που φτάνει μέχρι την ημερομηνία που θέλουμε). Είναι τώρα αυτο δίκαιο?
 17. ΚΑΝΑ , αν ποτε η δήλωση σου ελεγχθεί με ΕΔ θα προκαλέσει γενικό κοκομπλόκ. Θα συμφωνήσω με Ιάσονα οτι όσο "διορθώνουμε" λάθη περαιωμένων δηλώσεων συναδέλφων είναι σαν να τους δίνουμε συγχωροχάρτι και η λαμογιά τους να συνεχίζεται (τρώγοντας μας μερίδα απο την πίτα) . Ακόμα χειρότερα μας παρασύρουν με την υποτιθέμενη ασχετοσύνη τους να παίξουμε και εμείς με αυτές τις παραμέτρους. Ο καθένας ας πορεύεται όπως νομίζει καλύτερα.
 18. Δες εδώ: https://ergatika.gr/programmata/loipa/kostos_kataskeyhs_spitioy/ P.S. Γι' αυτήν ακριβώς την ερώτηση, αρκεί, αυτή ακριβώς η απάντηση!!!
 19. Την απάντηση που ψάχνεις δεν νομίζω ο,τι θα την βρεις εδώ. Οι τιμές εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους που μόνο με αυτοψία θα μπορεί να λυθούν. Κάλεσε το μηχανικό που σου έκανε νομιμοποίηση και έχει γνώση του χώρου να σου δώσει μια εκτίμηση.
 20. Εγώ είμαι υπέρ του ΚΑΝΑ. Άλλο πράγμα να αλλάζει δήλωση με δόλο και άλλο να διορθώνεις σφάλματα μετρήσεων άλλων δηλώσεων συμμαζεύοντας τα σε μία δήλωση. Μην χάνουμε το δάσος παιδιά. Οι ΥΔ και όλα αυτά είναι για να μην γίνονται λάθος δηλώσεις εσκεμμένα.
 21. ξαναλέω δεν άνοιξα καμιά δήλωση κανενός συν/φου μου απλά στη κοινή δήλωση όλων των συνιδιοκτητών και με κοινή συναίνεση όλων, διόρθωσα (κατά νόμο -όπως τουλάχιστο πιστεύω-χωρίς ποτέ να είμαι σίγουρος-αφού κανένας μας δεν είναι σίγουρος με αυτούς τους νόμους) με ευθύνη μου, όσα σας προείπα, αναφέροντας τους αριθμούς όλων των προηγούμενων 4 περαιωμένων δηλώσεων
 22. P.S. Mε έντονα μαύρα γράμματα είναι οι δικές μου παρατηρήσεις. Θα χρησιμοποιούσα χρώμα για να διαβάζονται καλύτερα, αλλά κάτι καλόπαιδα διαχειριστές μου την έχουν στημένη και δεν γουστάρω να δίνω δικαιώματα σε ............. . Θα μπορούσα βεβαίως να στα γράψω σε pm, αλλά καλό είναι να διαβαστούν κι από άλλους, που ίσως σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και που θα ήθελαν βοήθεια.
 23. Το θεμα μας ειναι καθαρα διαδικαστικο Υποβλήθηκαν δηλωσεις απο 4 μηχανικους για 4 ΟΙ και ηταν λαθος. Ερωτάται" Eαν δικαιουται ενας άλλος μηχανικος να ανοιξει μια δηλωση που εχει κανει αλλος και να την διορθωσει." Για ευθυνες εναντι των ιδιοκτητων δεν βλεπω να προκυπτουν, αφου προυπηρχε "συναίνεσή τους" Παντως, μεχρι σημερα λεγαμε οτι, για να γινει διορθωση, το συστημα απαιτει συναινεση/παραιτηση του προηγουμενου. Γι' αυτο πιο πανω ρωτησα "πώς περασε απο το ΤΕΕ η διορθωση?"
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.