Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Καλησπέρα, στα στοιχεία του ιδιοκτήτη το ΑΦΜ αρχίζει από 0 και όταν πατάω αποθήκευση διώχνει το 0 και μου αφήνει 8 αριθμούς αντί 9. Πως το διορθώνω αυτό;
 3. Today
 4. topeng Αν το δηλώσει ως κατοικία ιδιοκτήτη μπορεί να αδειοδοτηθεί το ξενοδοχείο με όρους δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων. Το υφιστάμενο θα προσμετρά σε δόμηση και κάλυψη. Δεν θα συμμετέχει στη δυναμικότητα. Κτίριο ξενοδοχείου ανεγείρεται σε ελάχιστη απόσταση 50 μ από την γραμμή αιγιαλού. Οπότε το υφιστάμενο δεν πληροί αυτή την απόσταση. Όμως, υπάρχουν και ειδικές διατάξεις για Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Χαλκιδική, οπότε αν είσαι σε μια από αυτές τις περιοχές τις βλέπεις μήπως υπάρχουν ευμενέστερες αποστάσεις απο τα 50 μ.
 5. Ισόβιες ευθύνες με εφάπαξ αμοιβές; Ισόβιες ευθύνες για λάθη άλλων; Δε νομίζω Τάκη!

 6. Σε ευχαριστώ κι εσένα Didonis. Έχω όλα τα σχέδια και συμβόλαια και με βάση αυτά έχω καταλήξει σε αυτά που γράφω. Τα έχω σκανάρει κιόλας και τα στέλνω και στους μηχανικούς/δικηγόρους που μιλάω. Φαίνεται πως το θέμα του κοινόχρηστου ξεπερνιέται με το 51%. Ένα άλλο αγκάθι είναι το εξής: Το οίκημα είναι μέσα σε παραδιακό οικισμό. ΑΥτό δημιουργεί 2 θέματα: Πρώτον επιτρέπονται μέχρι 2 όροφοι. Και μετά την καταπάτηση έχουμε ένας όροφος το ισόγειο, ένας του Θείου που καταπάτησε και ένας το αυθαίρετο που θέλω να τακτοποιήσω από πάνω. Σύνολο τρεις. Δεύτερον, υπάρχει όριο 7.5 μέτρα ύψος. Το δικό μου το μέτρησα στο 7.80. Όταν χτίστηκε το όριο ήταν στα 7 μέτρα. Υπάρχουν και άλλα κτήρια στο ίδιο ύψος και το δικό μου δεν έχει κάτι περίεργο που να ξεχωρίζει από τα άλλα της περιοχής. Ξεπερνιόνται;
 7. Αρχικά πρέπει να δεις αν επιτρέπεται από τις χρήσεις γης, η χρήση ξενοδοχείου και αν ναι με τι περιορισμούς (αν υπάρχουν). κατα 2ον, δε μπορείς να έχεις μικτή χρήση σε εκτός σχεδίου νομίζω. Αν κάνω λάθος, τότε θα ισχύουν οι δυσμενέστερο όροι ανάλογα με τις χρήσεις, που στην περίπτωση σου είναι οι ο.δ. Κατοικίας.
 8. George m. Δεν έχουν το ίδιο περιθώριο κέρδους. Μεγάλοι χρόνοι φόρτωσης εκφόρτωσης στους λιμένες και μεγαλύτερη εξάρτηση στους ναύλομεσίτες. Επίσης η μεταφορά ενέργειας έχει και στρατηγικό χαρακτήρα για τον εφοπλιστή (διευκολύνσεις σε αλλού είδους επενδύσεις στα κράτη ενδιαφέροντος). Όσο για την σημαία η ιστορία με τα liberties είναι μια καλή ιδέα για το πως αντιμετώπισε το κράτος τους Έλληνες πλοιοκτήτες αμέσως μετά τον ΒΠΠ.
 9. Δεν υπάρχει υποχρέωση να την μεταφέρεις, αλλά αν θέλεις μπορείς. Απλά δεν γίνεται μεταφορά όπως στην περίπτωση του Ν 4178, δηλαδή με αίτηση μέσα από το σύστημα, αλλά υποβάλλεις κανονικά από την αρχή μια νέα δήλωση αυθαίρετου. Τότε λοιπόν γράφει σε κάποιο σημείο του νόμου ότι, ξεχνάς την υπαγωγή στον 4014 και θα αναφέρεσαι πλέον μόνο στον 4495.
 10. Μα το ύψος κτιρίου δεν είναι πολεοδομικό μέγεθος; Αν αλλάξει η όψη λόγω διαφορετικού ύψους τότε σίγουρα αλλάζει και το Δ.Κ.
 11. Αυτό γίνεται όσο η άδεια δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Αν εκδοθεί τότε πρέπει να αναζητήσεις τα αρχεία με την χρήση του κλειδιού που πήραν όταν εκδόθηκαν.
 12. Η ελάττωση θα είναι αναδρομική και θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στην αξιοποίηση ενός ποσού ύψους 150 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αξιοποιήσει το ΥΠΕΝ για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στους καταναλωτές χαμηλής τάσης, ώστε να αντισταθμίσει τις επικείμενες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με βάση τους υπολογισμούς του υπουργείου Ενέργειας, με την αφαίρεση του εν λόγω ποσού δεν πρόκειται να θιχθούν οι αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ. Έτσι, εκτιμά πως δεν πρόκειται να αυξηθούν οι υπερημερίες. Από την άλλη πλευρά, η ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και θα είναι αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2019. Κι αυτό γιατί θα γίνει παράλληλα με την προσαρμογή της χρέωσης στις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για τους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014 – 2020», η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Προσαρμογή στις Κατευθυντήριες Γραμμές Η αξιοποίηση των 150 εκατ. ευρώ στη μείωση του ΕΛΑΠΕ σημαίνει πως, αν σήμερα εισρέουν από την εν λόγω χρέωση στον λογαριασμό 850 εκατ. ευρώ, πλέον το αντίστοιχο έσοδο θα διαμορφωθεί στα 700 εκατ. Ωστόσο, με την αναθεώρηση του ΕΤΜΕΑΡ με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές, θα υπάρξει ανακατανομή των χρεώσεων για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με συνέπεια να υπάρξουν καταναλωτικές κατηγορίες για τις οποίες θα αυξηθούν τα σχετικά ποσά. Επομένως, με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερος οικονομικός «χώρος», για τη μείωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για τους πελάτες χαμηλής τάσης. Κάτι που σημαίνει πως, στο έτσι κι αλλιώς μικρότερο έσοδο των 700 εκατ. ευρώ, τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν ακόμη λιγότερο, με τα ποσά που θα καταβάλλουν για ΕΤΜΕΑΡ. Για να τεθεί σε εφαρμογή το παραπάνω σχέδιο, θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί η υπουργική απόφαση για τη μεθοδολογία με την οποία θα υπολογιστούν οι χρεώσεις για κάθε καταναλωτική ομάδα. Έτσι, στη συνέχεια, η ΡΑΕ θα αναλάβει να υπολογίσει τα σχετικά ποσά για κάθε κατηγορία πελατών, λαμβάνοντας υπόψη στους υπολογισμούς της και το «ψαλίδισμα», χάρις στην αξιοποίηση του πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ, του συνολικού ποσού που καταβάλλουν όλες οι κατηγορίες καταναλωτών. Μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, επισφραγίζοντας έτσι τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στη μέση τάση. Ασφαλιστικές δικλείδες στον ΕΛΑΠΕ Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ στο τέλος της χρονιάς θα ανέρχεται σε 184,35 εκατ. ευρώ, έχοντας αφαιρέσει το αποθεματικό ασφαλείας των 70 εκατ., κάτι που σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των 150 εκατ. ευρώ για την ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ. Πάντως, καθώς επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι να μην διαταράξει τις αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ, πριν από την αφαίρεση του εν λόγω ποσού η πιο τεχνοκρατική προσέγγιση θα ήταν να διασφαλισθεί πρώτα με πιο επικαιροποιημένα στοιχεία η αξιοπιστία του εν λόγω υπολογισμού, με δεδομένο εξάλλου ότι πλεόνασμα είναι όντως «κλειδωμένο», με δεδομένο εξάλλου ότι δεν έχει γίνει η οριστική εκκαθάριση του 2017 και του 2018. Πάλι με γνώμονα τη διατήρηση των υπερημεριών στα σημερινά επίπεδα, μία φιλοεπενδυτική προς τις ΑΠΕ προσέγγιση θα περιλάμβανε επίσης την ενσωμάτωση ασφαλιστικών δικλείδων στον ΕΛΑΠΕ. Χάρις σε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, θα ήταν βέβαιο πως ο λογαριασμός θα κλείσει με πλεόνασμα τη φετινή χρονιά, ακόμη κι αν δεν επαληθεύονταν στην πορεία κάποιες από τις προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ (όπως π.χ. για την τιμή της ΟΤΣ). Κώστας Δεληγιάννης [email protected]
 13. Η ελάττωση θα είναι αναδρομική και θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στην αξιοποίηση ενός ποσού ύψους 150 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αξιοποιήσει το ΥΠΕΝ για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στους καταναλωτές χαμηλής τάσης, ώστε να αντισταθμίσει τις επικείμενες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με βάση τους υπολογισμούς του υπουργείου Ενέργειας, με την αφαίρεση του εν λόγω ποσού δεν πρόκειται να θιχθούν οι αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ. Έτσι, εκτιμά πως δεν πρόκειται να αυξηθούν οι υπερημερίες. Από την άλλη πλευρά, η ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και θα είναι αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2019. Κι αυτό γιατί θα γίνει παράλληλα με την προσαρμογή της χρέωσης στις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για τους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014 – 2020», η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Προσαρμογή στις Κατευθυντήριες Γραμμές Η αξιοποίηση των 150 εκατ. ευρώ στη μείωση του ΕΛΑΠΕ σημαίνει πως, αν σήμερα εισρέουν από την εν λόγω χρέωση στον λογαριασμό 850 εκατ. ευρώ, πλέον το αντίστοιχο έσοδο θα διαμορφωθεί στα 700 εκατ. Ωστόσο, με την αναθεώρηση του ΕΤΜΕΑΡ με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές, θα υπάρξει ανακατανομή των χρεώσεων για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με συνέπεια να υπάρξουν καταναλωτικές κατηγορίες για τις οποίες θα αυξηθούν τα σχετικά ποσά. Επομένως, με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερος οικονομικός «χώρος», για τη μείωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για τους πελάτες χαμηλής τάσης. Κάτι που σημαίνει πως, στο έτσι κι αλλιώς μικρότερο έσοδο των 700 εκατ. ευρώ, τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν ακόμη λιγότερο, με τα ποσά που θα καταβάλλουν για ΕΤΜΕΑΡ. Για να τεθεί σε εφαρμογή το παραπάνω σχέδιο, θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί η υπουργική απόφαση για τη μεθοδολογία με την οποία θα υπολογιστούν οι χρεώσεις για κάθε καταναλωτική ομάδα. Έτσι, στη συνέχεια, η ΡΑΕ θα αναλάβει να υπολογίσει τα σχετικά ποσά για κάθε κατηγορία πελατών, λαμβάνοντας υπόψη στους υπολογισμούς της και το «ψαλίδισμα», χάρις στην αξιοποίηση του πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ, του συνολικού ποσού που καταβάλλουν όλες οι κατηγορίες καταναλωτών. Μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, επισφραγίζοντας έτσι τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στη μέση τάση. Ασφαλιστικές δικλείδες στον ΕΛΑΠΕ Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ στο τέλος της χρονιάς θα ανέρχεται σε 184,35 εκατ. ευρώ, έχοντας αφαιρέσει το αποθεματικό ασφαλείας των 70 εκατ., κάτι που σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των 150 εκατ. ευρώ για την ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ. Πάντως, καθώς επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι να μην διαταράξει τις αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ, πριν από την αφαίρεση του εν λόγω ποσού η πιο τεχνοκρατική προσέγγιση θα ήταν να διασφαλισθεί πρώτα με πιο επικαιροποιημένα στοιχεία η αξιοπιστία του εν λόγω υπολογισμού, με δεδομένο εξάλλου ότι πλεόνασμα είναι όντως «κλειδωμένο», με δεδομένο εξάλλου ότι δεν έχει γίνει η οριστική εκκαθάριση του 2017 και του 2018. Πάλι με γνώμονα τη διατήρηση των υπερημεριών στα σημερινά επίπεδα, μία φιλοεπενδυτική προς τις ΑΠΕ προσέγγιση θα περιλάμβανε επίσης την ενσωμάτωση ασφαλιστικών δικλείδων στον ΕΛΑΠΕ. Χάρις σε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, θα ήταν βέβαιο πως ο λογαριασμός θα κλείσει με πλεόνασμα τη φετινή χρονιά, ακόμη κι αν δεν επαληθεύονταν στην πορεία κάποιες από τις προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ (όπως π.χ. για την τιμή της ΟΤΣ). Κώστας Δεληγιάννης [email protected] View full είδηση
 14. Yesterday
 15. Εγώ από την άλλη αναρωτιέμαι μήπως η μικρή διείσδυση στα εμπορευματοκιβώτια είναι σημάδι "γήρανσης" του στόλου; όχι απαραίτητα φυσικής, αλλά κυρίως τεχνολογικής και στρατηγικής.
 16. Το σύστημα δεν θα καταλάβει κάτι. Βλέπει Ε9 κ Ε1 την στιγμή που κάνεις την αίτηση. Ευθύνη του ενεργειακού επιθεωρητη είναι να ελέγξει τον τίτλο κυριότητας ώστε να βγάλει στο σωστό αφμ το Πεα. Ευθύνη του ωφελουμενου είναι η ορθή δήλωση του Ε9.
 17. Και για τα 2 εκτός σχεδίου οι τιμές ζώνης και στον 4178 και στον 4495 είναι 600 ευρώ για Αχαρνές. Δεν μπορώ να καταλάβω που βρήκες ούτε τα 1.050 ούτε τα 900 εκτός ίσως αν παίζουν τιμές από Ν. Ερυθραία που είναι κοντά; Ισχύει αυτό που σου είπε ο Δημήτρης για μεταφορά στο ν.4495. Υπόψιν για την Καραμανλή έχει τμήμα εντός χάρτη οπότε αν θες ή δώσε αριθμό ακριβώς ή λινκ από google maps.
 18. η αποδοχή θα γίνει μέχρι την έναρξη του προγράμματος..το ζήτημα είναι να μην το εντάξω στην ειδική κατηγορία.. οχι δν απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας παρά μόνο στην πρόσφατη απόκτηση
 19. να συμπληρωσω οτι, με την αποδοχη κληρονομιας η κτηση της κυριοτητας αναφερεται στον χρονο του θανατου του κληρονομουμενου. Αρα, δεν προκειται για "νεο" κυριο...απλα προκειται για τυπικη παραλειψη [και πώς ξεκινησε τις διαδικασιες χωρις κανεναν τιτλο ή -τελος παντων- γιατι δεν εκανε την αποδοχη στο διαστημα της εκκρεμοτητας...???] Προχωρειστε αυτη την ερμη την αποδοχη...Παλι με την ψυχη στο στομα θα τρεχετε??? ερωτημα: δεν ζηταει το προγραμμα τιτλο κυριοτητας????
 20. Άρα, απ' ότι καταλαβαίνω και σεις συμφωνείτε ότι εφόσον ακολουθήσω τα προαναφερθέντα δεν θα έχω θέμα..
 21. Το νομικό κομμάτι "αφορά" το Πρόγραμμα ως προς το Ε9, τα στοιχεία του οποίου προφανώς διασταυρωνει (όπως και το εισόδημα και την κυρία κατοικία). Αλλιώς θα ζητουσε απόσπασμα κτηματολογικου διαγράμματος και θα έκανε τον έλεγχο δικαιώματος επί του ακινήτου συμβατικά και όχι ηλεκτρονικά μέσω TAXIS. Λογικά, βέβαια, εφ' όσον υπάρχει στο Ε1 και στο Ε9 δε.θα "χτυπήσει" στη διασταύρωση. Γνωρίζουμε όμως αν ο σχετικός αλγόριθμος ελέγχει περιουσιακή κατάσταση κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του Ε1; Αυτό μόνο ο σχεδιαστής του Πληροφοριακού Συστήματος μπορεί να μας το απαντήσει...
 22. Ναι αυτο εννοώ..δεν το έχει στο Ε9 της.. Το ερώτημα όμως παραμένει εάν οι διασταυρώσεις του προγράμματος θα ΄΄χτυπήσουν΄΄ κάπου εφόσον θα είναι δηλωμένο στο νέο Ε9 και ήδη περασμένο ως κύρια κατοικία στο Ε1.. Το νομικό κομμάτι, ότι δλδ δεν είναι κατοχυρωμένη για την ιδιοκτησία της είναι άλλο θέμα και δε νομίζω να αφορά το πρόγραμμα..τι λέτε?
 23. πάντως η ρυθμιση ειναι ελάχιστη 50 ευρώ/μηνα/ φορέα : ΕΦΚΑ / ΕΤΕΑΕΠ / ΤΣΜΕΔΕ / ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ / ΚΛΠ......
 24. Αφού το δηλώνει χρόνια ως κυρία κατοικία (Ε1), ποιος ο λογος για καταχωρηση ως "ειδική περίπτωση". Με τη φράση "εγγραφή ακινήτου στο Ε9" εννοείτε πως δεν είναι δηλωμένο στο όνομα της πελάτισσάς σας; Αν ναι, τότε το γεγονός ότι το δηλωνε επί χρόνια ως κυρία κατοικία δεν εξασφαλίζει απολύτως τίποτε, καθώς μπορουσε να είναι είτε ενοικιάστρια είτε αποδέκτις δωρεάν παραχώρησης.
 25. Έχω περίπτωση ακινήτου στο οποίο η φερόμενη ιδιοκτήτρια ήταν για χρόνια νομέας και κάτοχος αλλά δίχως τίτλους..τώρα επρόκειτο να δημιουργήσει με αποδοχή κληρονομιάς με ποσοστό 100% π.κ Θέλει να ενταχθεί στο ΕΚΟ ΙΙ, της τακτοποιώ το ακίνητο και επειδή το δηλώνει στο Ε1 ως κύρια κατοικία (διαμένει χρόνια αλλά δεν έχει τίλους) δεν θέλω να εντάξω την αίτηση σε ειδική κατηγορία (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου) σκέφτομαι να πράξω ως εξής: 1. τροποποίηση Ε9 και εγγραφή ακινήτου 2. δεν ασχολούμαι με Ε1 (κύρια κατοικία) καθότι είναι σωστά δηλωμένο (τα τμ δεν παίζουν ρόλο στο Ε1 παρά μόνο στο Ε9) 3. κάνω την αίτηση ως κανονική και όχι ως ειδική κατηγορία και δεν επισυνάπτω τα δικαιολογητικά της ειδικής κατηγορίας Θα έχω κάποιο πρόβλημα? Από τον οδηγό καταλαβαίνω ότι παίζει ρόλο η αναφορά της κύριας κατοικίας ως κριτήριο για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου. Εγώ που την αναγράφω ήδη δεν έχω πρόβλημα..Θα ''χτυπήσει'' κάπου αλλού λέτε? Το έχει δοκιμάσει κανείς?
 26. Αν.διαβάσατε καλά, έγραψα πως υπάρχουν 2 δυνατότητες, η πρώτη υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας εμπορίας. Αυτό καθορίζεται από τον εκάστοτε ΚΑΔ, που έχει συμπεριλάβει στη δραστηριότητά του ο καθε επαγγελματίας. Κάθε μηχανικός δεν ειναι αυτοδικαια εργολάβος ούτε ο καθε εργολάβος είναι αυτοδίκαια έμπορος δομικών υλικών για να τα τιμολογήσει ξεχωριστά. Έγραψα λοιπόν, ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ΚΑΔ εμπορίας των υλικών, εκδίδεται ένα παραστατικό, στο οποίο, από τη στιγμή που υπάρχει και εργολαβικο, αναγραφεται απλά "υλικά και εργασια δυνάμει του υπ' αριθμόν ...... ιδιωτικού συμφωνητικού". Καλό θα είναι, βέβαια, σε κάθε περίπτωση να συμβουλευόμαστε το λογιστή μας...
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.