Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Δεν υπάρχει υποχρέωση να την μεταφέρεις, αλλά αν θέλεις μπορείς. Απλά δεν γίνεται μεταφορά όπως στην περίπτωση του Ν 4178, δηλαδή με αίτηση μέσα από το σύστημα, αλλά υποβάλλεις κανονικά από την αρχή μια νέα δήλωση αυθαίρετου. Τότε λοιπόν γράφει σε κάποιο σημείο του νόμου ότι, ξεχνάς την υπαγωγή στον 4014 και θα αναφέρεσαι πλέον μόνο στον 4495.
 3. Μα το ύψος κτιρίου δεν είναι πολεοδομικό μέγεθος; Αν αλλάξει η όψη λόγω διαφορετικού ύψους τότε σίγουρα αλλάζει και το Δ.Κ.
 4. Αυτό γίνεται όσο η άδεια δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Αν εκδοθεί τότε πρέπει να αναζητήσεις τα αρχεία με την χρήση του κλειδιού που πήραν όταν εκδόθηκαν.
 5. Today
 6. Η ελάττωση θα είναι αναδρομική και θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στην αξιοποίηση ενός ποσού ύψους 150 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αξιοποιήσει το ΥΠΕΝ για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στους καταναλωτές χαμηλής τάσης, ώστε να αντισταθμίσει τις επικείμενες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με βάση τους υπολογισμούς του υπουργείου Ενέργειας, με την αφαίρεση του εν λόγω ποσού δεν πρόκειται να θιχθούν οι αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ. Έτσι, εκτιμά πως δεν πρόκειται να αυξηθούν οι υπερημερίες. Από την άλλη πλευρά, η ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και θα είναι αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2019. Κι αυτό γιατί θα γίνει παράλληλα με την προσαρμογή της χρέωσης στις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για τους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014 – 2020», η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Προσαρμογή στις Κατευθυντήριες Γραμμές Η αξιοποίηση των 150 εκατ. ευρώ στη μείωση του ΕΛΑΠΕ σημαίνει πως, αν σήμερα εισρέουν από την εν λόγω χρέωση στον λογαριασμό 850 εκατ. ευρώ, πλέον το αντίστοιχο έσοδο θα διαμορφωθεί στα 700 εκατ. Ωστόσο, με την αναθεώρηση του ΕΤΜΕΑΡ με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές, θα υπάρξει ανακατανομή των χρεώσεων για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με συνέπεια να υπάρξουν καταναλωτικές κατηγορίες για τις οποίες θα αυξηθούν τα σχετικά ποσά. Επομένως, με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερος οικονομικός «χώρος», για τη μείωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για τους πελάτες χαμηλής τάσης. Κάτι που σημαίνει πως, στο έτσι κι αλλιώς μικρότερο έσοδο των 700 εκατ. ευρώ, τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν ακόμη λιγότερο, με τα ποσά που θα καταβάλλουν για ΕΤΜΕΑΡ. Για να τεθεί σε εφαρμογή το παραπάνω σχέδιο, θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί η υπουργική απόφαση για τη μεθοδολογία με την οποία θα υπολογιστούν οι χρεώσεις για κάθε καταναλωτική ομάδα. Έτσι, στη συνέχεια, η ΡΑΕ θα αναλάβει να υπολογίσει τα σχετικά ποσά για κάθε κατηγορία πελατών, λαμβάνοντας υπόψη στους υπολογισμούς της και το «ψαλίδισμα», χάρις στην αξιοποίηση του πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ, του συνολικού ποσού που καταβάλλουν όλες οι κατηγορίες καταναλωτών. Μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, επισφραγίζοντας έτσι τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στη μέση τάση. Ασφαλιστικές δικλείδες στον ΕΛΑΠΕ Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ στο τέλος της χρονιάς θα ανέρχεται σε 184,35 εκατ. ευρώ, έχοντας αφαιρέσει το αποθεματικό ασφαλείας των 70 εκατ., κάτι που σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των 150 εκατ. ευρώ για την ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ. Πάντως, καθώς επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι να μην διαταράξει τις αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ, πριν από την αφαίρεση του εν λόγω ποσού η πιο τεχνοκρατική προσέγγιση θα ήταν να διασφαλισθεί πρώτα με πιο επικαιροποιημένα στοιχεία η αξιοπιστία του εν λόγω υπολογισμού, με δεδομένο εξάλλου ότι πλεόνασμα είναι όντως «κλειδωμένο», με δεδομένο εξάλλου ότι δεν έχει γίνει η οριστική εκκαθάριση του 2017 και του 2018. Πάλι με γνώμονα τη διατήρηση των υπερημεριών στα σημερινά επίπεδα, μία φιλοεπενδυτική προς τις ΑΠΕ προσέγγιση θα περιλάμβανε επίσης την ενσωμάτωση ασφαλιστικών δικλείδων στον ΕΛΑΠΕ. Χάρις σε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, θα ήταν βέβαιο πως ο λογαριασμός θα κλείσει με πλεόνασμα τη φετινή χρονιά, ακόμη κι αν δεν επαληθεύονταν στην πορεία κάποιες από τις προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ (όπως π.χ. για την τιμή της ΟΤΣ). Κώστας Δεληγιάννης [email protected] View full είδηση
 7. Η ελάττωση θα είναι αναδρομική και θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στην αξιοποίηση ενός ποσού ύψους 150 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες να αξιοποιήσει το ΥΠΕΝ για τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στους καταναλωτές χαμηλής τάσης, ώστε να αντισταθμίσει τις επικείμενες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με βάση τους υπολογισμούς του υπουργείου Ενέργειας, με την αφαίρεση του εν λόγω ποσού δεν πρόκειται να θιχθούν οι αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ. Έτσι, εκτιμά πως δεν πρόκειται να αυξηθούν οι υπερημερίες. Από την άλλη πλευρά, η ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ θα δρομολογηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και θα είναι αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2019. Κι αυτό γιατί θα γίνει παράλληλα με την προσαρμογή της χρέωσης στις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Ε.Ε. για τους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014 – 2020», η οποία θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Προσαρμογή στις Κατευθυντήριες Γραμμές Η αξιοποίηση των 150 εκατ. ευρώ στη μείωση του ΕΛΑΠΕ σημαίνει πως, αν σήμερα εισρέουν από την εν λόγω χρέωση στον λογαριασμό 850 εκατ. ευρώ, πλέον το αντίστοιχο έσοδο θα διαμορφωθεί στα 700 εκατ. Ωστόσο, με την αναθεώρηση του ΕΤΜΕΑΡ με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές, θα υπάρξει ανακατανομή των χρεώσεων για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με συνέπεια να υπάρξουν καταναλωτικές κατηγορίες για τις οποίες θα αυξηθούν τα σχετικά ποσά. Επομένως, με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερος οικονομικός «χώρος», για τη μείωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για τους πελάτες χαμηλής τάσης. Κάτι που σημαίνει πως, στο έτσι κι αλλιώς μικρότερο έσοδο των 700 εκατ. ευρώ, τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν ακόμη λιγότερο, με τα ποσά που θα καταβάλλουν για ΕΤΜΕΑΡ. Για να τεθεί σε εφαρμογή το παραπάνω σχέδιο, θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί η υπουργική απόφαση για τη μεθοδολογία με την οποία θα υπολογιστούν οι χρεώσεις για κάθε καταναλωτική ομάδα. Έτσι, στη συνέχεια, η ΡΑΕ θα αναλάβει να υπολογίσει τα σχετικά ποσά για κάθε κατηγορία πελατών, λαμβάνοντας υπόψη στους υπολογισμούς της και το «ψαλίδισμα», χάρις στην αξιοποίηση του πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ, του συνολικού ποσού που καταβάλλουν όλες οι κατηγορίες καταναλωτών. Μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, επισφραγίζοντας έτσι τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ στη μέση τάση. Ασφαλιστικές δικλείδες στον ΕΛΑΠΕ Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ στο τέλος της χρονιάς θα ανέρχεται σε 184,35 εκατ. ευρώ, έχοντας αφαιρέσει το αποθεματικό ασφαλείας των 70 εκατ., κάτι που σημαίνει πως υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των 150 εκατ. ευρώ για την ελάττωση του ΕΤΜΕΑΡ. Πάντως, καθώς επιδίωξη του ΥΠΕΝ είναι να μην διαταράξει τις αμοιβές των παραγωγών ΑΠΕ, πριν από την αφαίρεση του εν λόγω ποσού η πιο τεχνοκρατική προσέγγιση θα ήταν να διασφαλισθεί πρώτα με πιο επικαιροποιημένα στοιχεία η αξιοπιστία του εν λόγω υπολογισμού, με δεδομένο εξάλλου ότι πλεόνασμα είναι όντως «κλειδωμένο», με δεδομένο εξάλλου ότι δεν έχει γίνει η οριστική εκκαθάριση του 2017 και του 2018. Πάλι με γνώμονα τη διατήρηση των υπερημεριών στα σημερινά επίπεδα, μία φιλοεπενδυτική προς τις ΑΠΕ προσέγγιση θα περιλάμβανε επίσης την ενσωμάτωση ασφαλιστικών δικλείδων στον ΕΛΑΠΕ. Χάρις σε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες, θα ήταν βέβαιο πως ο λογαριασμός θα κλείσει με πλεόνασμα τη φετινή χρονιά, ακόμη κι αν δεν επαληθεύονταν στην πορεία κάποιες από τις προβλέψεις του ΔΑΠΕΕΠ (όπως π.χ. για την τιμή της ΟΤΣ). Κώστας Δεληγιάννης [email protected]
 8. Yesterday
 9. Εγώ από την άλλη αναρωτιέμαι μήπως η μικρή διείσδυση στα εμπορευματοκιβώτια είναι σημάδι "γήρανσης" του στόλου; όχι απαραίτητα φυσικής, αλλά κυρίως τεχνολογικής και στρατηγικής.
 10. Το σύστημα δεν θα καταλάβει κάτι. Βλέπει Ε9 κ Ε1 την στιγμή που κάνεις την αίτηση. Ευθύνη του ενεργειακού επιθεωρητη είναι να ελέγξει τον τίτλο κυριότητας ώστε να βγάλει στο σωστό αφμ το Πεα. Ευθύνη του ωφελουμενου είναι η ορθή δήλωση του Ε9.
 11. Και για τα 2 εκτός σχεδίου οι τιμές ζώνης και στον 4178 και στον 4495 είναι 600 ευρώ για Αχαρνές. Δεν μπορώ να καταλάβω που βρήκες ούτε τα 1.050 ούτε τα 900 εκτός ίσως αν παίζουν τιμές από Ν. Ερυθραία που είναι κοντά; Ισχύει αυτό που σου είπε ο Δημήτρης για μεταφορά στο ν.4495. Υπόψιν για την Καραμανλή έχει τμήμα εντός χάρτη οπότε αν θες ή δώσε αριθμό ακριβώς ή λινκ από google maps.
 12. η αποδοχή θα γίνει μέχρι την έναρξη του προγράμματος..το ζήτημα είναι να μην το εντάξω στην ειδική κατηγορία.. οχι δν απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας παρά μόνο στην πρόσφατη απόκτηση
 13. να συμπληρωσω οτι, με την αποδοχη κληρονομιας η κτηση της κυριοτητας αναφερεται στον χρονο του θανατου του κληρονομουμενου. Αρα, δεν προκειται για "νεο" κυριο...απλα προκειται για τυπικη παραλειψη [και πώς ξεκινησε τις διαδικασιες χωρις κανεναν τιτλο ή -τελος παντων- γιατι δεν εκανε την αποδοχη στο διαστημα της εκκρεμοτητας...???] Προχωρειστε αυτη την ερμη την αποδοχη...Παλι με την ψυχη στο στομα θα τρεχετε??? ερωτημα: δεν ζηταει το προγραμμα τιτλο κυριοτητας????
 14. Άρα, απ' ότι καταλαβαίνω και σεις συμφωνείτε ότι εφόσον ακολουθήσω τα προαναφερθέντα δεν θα έχω θέμα..
 15. Το νομικό κομμάτι "αφορά" το Πρόγραμμα ως προς το Ε9, τα στοιχεία του οποίου προφανώς διασταυρωνει (όπως και το εισόδημα και την κυρία κατοικία). Αλλιώς θα ζητουσε απόσπασμα κτηματολογικου διαγράμματος και θα έκανε τον έλεγχο δικαιώματος επί του ακινήτου συμβατικά και όχι ηλεκτρονικά μέσω TAXIS. Λογικά, βέβαια, εφ' όσον υπάρχει στο Ε1 και στο Ε9 δε.θα "χτυπήσει" στη διασταύρωση. Γνωρίζουμε όμως αν ο σχετικός αλγόριθμος ελέγχει περιουσιακή κατάσταση κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του Ε1; Αυτό μόνο ο σχεδιαστής του Πληροφοριακού Συστήματος μπορεί να μας το απαντήσει...
 16. Ναι αυτο εννοώ..δεν το έχει στο Ε9 της.. Το ερώτημα όμως παραμένει εάν οι διασταυρώσεις του προγράμματος θα ΄΄χτυπήσουν΄΄ κάπου εφόσον θα είναι δηλωμένο στο νέο Ε9 και ήδη περασμένο ως κύρια κατοικία στο Ε1.. Το νομικό κομμάτι, ότι δλδ δεν είναι κατοχυρωμένη για την ιδιοκτησία της είναι άλλο θέμα και δε νομίζω να αφορά το πρόγραμμα..τι λέτε?
 17. πάντως η ρυθμιση ειναι ελάχιστη 50 ευρώ/μηνα/ φορέα : ΕΦΚΑ / ΕΤΕΑΕΠ / ΤΣΜΕΔΕ / ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΣΜΕΔΕ / ΚΛΠ......
 18. Αφού το δηλώνει χρόνια ως κυρία κατοικία (Ε1), ποιος ο λογος για καταχωρηση ως "ειδική περίπτωση". Με τη φράση "εγγραφή ακινήτου στο Ε9" εννοείτε πως δεν είναι δηλωμένο στο όνομα της πελάτισσάς σας; Αν ναι, τότε το γεγονός ότι το δηλωνε επί χρόνια ως κυρία κατοικία δεν εξασφαλίζει απολύτως τίποτε, καθώς μπορουσε να είναι είτε ενοικιάστρια είτε αποδέκτις δωρεάν παραχώρησης.
 19. Έχω περίπτωση ακινήτου στο οποίο η φερόμενη ιδιοκτήτρια ήταν για χρόνια νομέας και κάτοχος αλλά δίχως τίτλους..τώρα επρόκειτο να δημιουργήσει με αποδοχή κληρονομιάς με ποσοστό 100% π.κ Θέλει να ενταχθεί στο ΕΚΟ ΙΙ, της τακτοποιώ το ακίνητο και επειδή το δηλώνει στο Ε1 ως κύρια κατοικία (διαμένει χρόνια αλλά δεν έχει τίλους) δεν θέλω να εντάξω την αίτηση σε ειδική κατηγορία (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου) σκέφτομαι να πράξω ως εξής: 1. τροποποίηση Ε9 και εγγραφή ακινήτου 2. δεν ασχολούμαι με Ε1 (κύρια κατοικία) καθότι είναι σωστά δηλωμένο (τα τμ δεν παίζουν ρόλο στο Ε1 παρά μόνο στο Ε9) 3. κάνω την αίτηση ως κανονική και όχι ως ειδική κατηγορία και δεν επισυνάπτω τα δικαιολογητικά της ειδικής κατηγορίας Θα έχω κάποιο πρόβλημα? Από τον οδηγό καταλαβαίνω ότι παίζει ρόλο η αναφορά της κύριας κατοικίας ως κριτήριο για την πρόσφατη απόκτηση ακινήτου. Εγώ που την αναγράφω ήδη δεν έχω πρόβλημα..Θα ''χτυπήσει'' κάπου αλλού λέτε? Το έχει δοκιμάσει κανείς?
 20. Αν.διαβάσατε καλά, έγραψα πως υπάρχουν 2 δυνατότητες, η πρώτη υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας εμπορίας. Αυτό καθορίζεται από τον εκάστοτε ΚΑΔ, που έχει συμπεριλάβει στη δραστηριότητά του ο καθε επαγγελματίας. Κάθε μηχανικός δεν ειναι αυτοδικαια εργολάβος ούτε ο καθε εργολάβος είναι αυτοδίκαια έμπορος δομικών υλικών για να τα τιμολογήσει ξεχωριστά. Έγραψα λοιπόν, ότι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ΚΑΔ εμπορίας των υλικών, εκδίδεται ένα παραστατικό, στο οποίο, από τη στιγμή που υπάρχει και εργολαβικο, αναγραφεται απλά "υλικά και εργασια δυνάμει του υπ' αριθμόν ...... ιδιωτικού συμφωνητικού". Καλό θα είναι, βέβαια, σε κάθε περίπτωση να συμβουλευόμαστε το λογιστή μας...
 21. σε ποια "Αττικη" ανηκεις? [αν τα 750 ειναι η παληα τιμη, πρεπει να μειωθει στα 700] για το "β" ερωτημα δξ... θεωρω πως μπορεις
 22. Καλησπέρα, Τιμή Ζώνης για τα σημεία? είναι εκτός σχεδίου αν ισχύουν τα 750 ευρώ που έχω βρει? 1) 38° 05'33.85"Β, 23° 45'34.37"Ε και (Ιβίσκου Αχαρνές) 2) 38° 05'27.78"Β, 23° 45'23.71"Ε (Λ. Καραμανλή Αχαρνές) Ακόμα σε σχέση με τις Τιμές Ζώνης αν έχω περάσει στο σύστημα του ΤΕΕ πελάτη όπου η ΤΖ τότε ήταν 1050 ευρώ (και δεν έχει αποπληρωθεί το ποσό) μπορώ να τον μεταφέρω στον 4495 και να πάρει την ΤΖ 900 ευρώ? βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής ΟΤ. 298 κοντά στο κοιμητήριο.
 23. ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ...ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΣΟΦΙΤΑ ΜΑΖΙ , ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΗΣΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ? ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΜ.. Η χρήση κεφαλαίων δεν επιτρέπεται. Επίλεξε «επεξεργασία» και διόρθωσε το κείμενο της δημοσίευσής σου. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33
 24. Αν το σπίτι έχει βραχυχρόνιο ορίζοντα χρήσης (πχ 4 χρόνια) : Δες την περίπτωση έκδοσης άδειας μικρης κλίμακας για την τοποθέτηση εργοταξιακού οικίσκου. Βρες μια αφορμή για να εκδόσεις άδεια δόμησης. Πχ κατασκευή υπόγειας δεξαμενής (ειδικά αν δεν υπάρχει δίκτυο, θα χρειαστείς για την ύδρευση και την αποχέτευση). Υπό συνθήκες, μπορεί να σε συμφέρει κάτι τέτοιο.
 25. καλησπέρα, εχω μια περίπτωση που δεν ξέρω πως να χειριστώ, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Σε οικισμό <2000 κατοίκων βάσει ΟΑ 1978 κατασκευάζεται ισόγειο Ε=61,00τμ. Στη συνέχεια γίνεται αυθαίρετη επέκταση του ισογείου. Το 1982 βγαίνει ΟΑ για προσθήκη ορόφου, όπου φαίνεται ως υφιστάμενη (και προσμετράται στη δόμηση) η αυθαίρετη κατασκευή του ισογείου και μέρος μόνο του νόμιμου τμήματος του ισογείου- αποκρύπτεται ουσιαστικά ένα τμήμα του που όμως είχε κατασκευαστεί νόμιμα βάσει της προηγούμενης ΟΑ. Αντί δηλαδή να υπολογίσει για δόμηση 61τμ(νόμιμα ισογείου) + 44,1τμ (παράνομα ισογείου) + 81,5τμ (προσθήκη ορόφου) = 186,6τμ, υπολογίσε 81,5τμ (ως υφιστάμενο ισόγειο) + 81,5τμ (προσθήκη ορόφου) = 163τμ. Πώς πρέπει να χειριστώ την περίπτωση; Θεωρώ αυθαίρετα τα τμ που δεν έχουν υπολογιστεί στην ΟΑ 82; ευχαριστώ!!
 26. Έκανα αίτση ρύθμισης χωρίς επαναυπολογισμό για οφειλες στο ΤΣΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ. Στο σημείωμα το οποίο έλαβα (21/08/2019) φαίνεται να εντάσσονται οφειλές μόνο του ΤΣΜΕΔΕ μέχρι και 31/12/2016. Δεν έχουν συμπεριληφθεί 2017 και 2018. Πρέπει να πληρώσω την πρώτη δόση μεχρι 31/08/2019 προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση ειδάλλως απόλλυται. Όπως επίσης αναφέρεται στο ίδιο σημείωμα "Προκειμένου η ρύθμιση να τεθεί σε ισχύ απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης και τυχόν οφειλών εκτός ρύθμισης που έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ." Αν πληρώσω την πρώτη δόση και ενεργοποιήσω τη ρύθμιση που έχω αυτή τη στιγμή, τι γίνεται με τα 2017 και 2018; Σαν "πρώτη δόση" πρεπει να καταθέσω τη μηνιαία δόση που έχει οριστεί ή πρέπει να πλωρώσω και όλες τις οφειλές έως τώρα για το 2019; Επειδή έχω μηδενικό εισόδημα από το 2017 και μέχρι σήμερα, αν κάνω αναδρομική διακοπή από τη ΔΟΥ με ημερομηνία 1/1/2017 υπάρχει περίπτωση να μην περάσουν ποτέ οι οφειλές για 2017 και 2018 στη ρύθμιση;
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.