Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Ακριβώς έτσι. Και επειδή για να ενταχθείς στο νόμο ακουγόταν ότι έπρεπε οι τρέχουσες να είναι πληρωμένες, πλήρωνα κανονικά από Ιανουάριο και πηγαίνανε στις πιο παλιές οφειλές του ΕΦΚΑ. Κακός που ανά έτος δεν αλλάζει ο κωδικός πληρωμής. Τώρα τι θα γίνει με τις τρέχουσες που φαίνονται ανεξόφλητες? Θα πάνε και αυτές για ρύθμιση με 12 δόσεις?
 3. Συνάδελφοι θα ήθελα τη γνώμη σας για μια περίπτωση τακτοποίησης που έχω να αντιμετωπίσω: Σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο εμβαδού 4,50 στρεμμάτων ιδιοκτησίας τριών αδερφών εξ΄αδιαιρέτου, το 1979 χτίζουν με οικοδομική άδεια οι δύο εξ΄αυτών μια διώροφη οικοδομή που βάσει αδείας το ισόγειο είναι πυλωτή και ο Α όροφος έχει δύο διαμερίσματα κατοικίας. Το 1988 το αγροτεμάχιο μπαίνει εντός οικισμού (οριοθετήθηκε ο οικισμός με ΦΕΚ), και το 1991 κάνουν συμβόλαιο διανομής του ακινήτου με το οποίο χωρίζουν το αγροτεμάχιο σε 6 οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ( 2 οικόπεδα για τον καθένα). Η οικοδομή χωρίστηκε και αυτή στη μέση, ακριβώς στο μέσο του τοίχου που χωρίζει τα δύο διαμερίσματα, και πλέον ανήκει σε δύο διαφορετικά οικόπεδα (με ενιαίο βέβαια φέροντα οργανισμό). Δεν έγινε σύσταση για οριζόντιες ιδιοκτησίες όπως θα έπρεπε με ενιαίο οικόπεδο για όλη την οικοδομή. Καλούμαι να τακτοποιήσω το τμήμα της οικοδομής που ανήκει στο ένα από αυτά τα δύο οικόπεδα (δηλαδή το ένα διαμέρισμα Α ορόφου και το τμήμα της πυλωτής από κάτω του) όπου υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες (η πυλωτή έγινε κλειστός χώρος αποθήκης και κάποιες με αναλυτικό και κατηγορία 3). Σκέφτομαι ότι: (διαμέρισμα Α ορόφου 100τ.μ. νόμιμα) + (αποθήκη ισογείου 100τ.μ. αυθαίρετη ΥΔ) = 200 τ.μ. δόμηση < 240τ.μ. επιτρεπόμενη δόμηση εντός του εξεταζόμενου οικοπέδου. Δηλαδή υπάρχει ΥΔ σε σχέση με την άδεια αλλά όχι σε σχέση με τα επιτρεπόμενα εντός του οικοπέδου. Θα βάζατε ΝΑΙ ή ΟΧΙ για την ύπαρξη οικοδομικής άδειας δεδομένου ότι έγινε μεταγενέστερη κατάτμηση? Θεωρώ ότι για την περίπτωση 1γ στο Παράρτημα Α στο σημείο που αναφέρει ότι : " όταν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο /οικόπεδο το οποίο από την αιτιολόγηση της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού προκύπτει ότι : είναι μικρότερο (λόγω μεταγενέστερης κατάτμησης), με συνέπεια να μην ταυτίζεται με αυτό για το οποίο έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια", το πνεύμα του νόμου αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, αποκόπηκε κάποιο τμήμα ενός γηπέδου/οικοπέδου και κατόπιν τούτου η αρχικά υπολογισμένη επιτρεπόμενη και η πραγματοποιηθείσα δόμηση δεν καλύπτεται από το μέγεθος του εναπομείναντος γηπέδου/οικοπέδου. Θα εκτιμούσα να ακούσω τη γνώμη σας επί του θέματος.
 4. Γεια σας συνάδελφοι, Αφού έκανα την έρευνα μου και δεν βρηκα υλικό που να αφορά δοκιμές Μέσης Τάσης στο Φόρουμ πήρα το θάρρος να μαζέψω κάποιες θεωρητικές πληροφορίες και να τις μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να γράψω για τις δοκιμές που γίνονται στα καλώδια και στον εξοπλισμό μέσης τάσης με σκοπό να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδεές απο προσωπική και μη εμπειρία. Το κείμενο που έφτιαξα είναι πιο πολύ εκπαιδευτικό και μια εισαγωγή για τα όργανα και τα διαγνωστικά τεστ που γίνονται για πρόληψη βλαβών και σφαλμάτων, απο πληροφόριες που βρίκα στο διαδύκτιο κατα βάση. Έτσι λοιπόν έχουμε και λέμε! PD (Partial Discharge) – Μερική εκφόρτιση Τα φαινόμενα μερικής εκφόρτισης (PD) είναι τοπικές διηλεκτρικές βλάβες ενός μικρού τμήματος μιάς στερεής ή υγρής ηλεκτρικής μόνωσης που υπόκειται σε τάση υψηλής τάσης. Το PD συχνά προηγείται της διάσπασης της μόνωσης στα καλώδια ρεύματος και τα εξαρτήματα καλωδίων, όπως οι ενώσεις-αρθρώσεις και οι τερματισμοί, που μπορεί να οδηγήσουν σε επισκευές εντάσεως κόστους και ενδεχομένως παρατεταμένες διακοπές. Με άλλα λόγια λίγο διαφορετικά,μια μερική εκφόρτιση (PD) είναι μια ηλεκτρική εκκένωση ή σπινθήρας που γεφυρώνει ένα μικρό τμήμα της μόνωσης μεταξύ δύο αγώγιμων ηλεκτροδίων. Μερική εκφόρτιση μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος μόνωσης, όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου υπερβαίνει την αντοχή σε αποσύνθεση του τμήματος του μονωτικού υλικού. Μερική απόρριψη μπορεί να συμβεί σε όλη την επιφάνεια του μονωτικού υλικού (κυρίως λόγω ρύπων ή παρατυπιών), μέσα σε φυσαλίδες αερίου σε υγρή μόνωση, σε κενά μέσα σε στερεά μόνωση ή γύρω από ένα ηλεκτρόδιο στο αέριο (φαινόμενο corona). Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους απροσδόκητα συμβάντα, η τακτική δοκιμή PD έχει αποδειχθεί αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδος για την ανίχνευση βλαβών στο σύστημα μόνωσης ηλεκτρικών στοιχείων πριν από σοβαρή βλάβη ή διακοπή. Το PD μπορεί να είναι αποτέλεσμα εσωτερικών αδύναμων σημείων στα καλώδια ισχύος, όπως κενά, ρωγμές ή σωματίδια (φυσαλίδες). Προκαλείται επίσης από βλάβη στο εξωτερικό ημιαγώγιμο στρώμα καλωδίων ή σε αρμούς και τερματισμούς κατά την εγκατάσταση. Η μέτρηση μερικής απόρριψης είναι ένα κρίσιμο κριτήριο για την επιθεώρηση της ποιότητας των καλωδίων ρεύματος και των εξαρτημάτων των καλωδίων κατά την επιθεώρηση λειτουργίας του καλωδίου στο εργοτάξιο. Οι ακριβείς, αξιόπιστες και αναπαραγώγιμες μετρήσεις PD βάσει των προτύπων IEC 60270, IEC 60840 και IEC 62067, μπορούν να δημιουργηθούν με μια καθοδηγούμενη ροή εργασίας για δοκιμές ρουτίνας και δοκιμές τύπου. Εκπομπές των μερικών εκκενώσεων Οι μερικές εκφορτίσεις εκπέμπουν ενέργεια ως εξής: • Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, με τη μορφή ραδιοκυμάτων, φωτός και θερμότητας • Ακουστικές εκπομπές, σε ηχητικό και υπερηχητικό εύρος • Αέρια όζοντος και οξειδίου του αζώτου Η διαδικασία μερικής εκφόρτισης παρέχει στοιχεία ότι ένα περιουσιακό στοιχείο επιδεινώνεται κατά τέτοιο τρόπο που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αποτυχία. Η διαδικασία υποβάθμισης μπορεί να διαδοθεί και να αυξηθεί, μέχρις ότου η μόνωση δεν είναι πλέον σε θέση να αντέξει την ηλεκτρική τάση και επομένως να οδηγήσει σε ανάφλεξη. Η τελική αποτυχία στοιχείων υψηλής και χαμηλής κατανάλωσης είναι συχνά ξαφνική και καταστροφική, προκαλώντας τεράστιες ζημιές και διακοπές δικτύου. Τρόποι ανίχνευσης Σφάλματος Χρησιμοποιούμε δύο τεχνολογίες για την ανίχνευση μερικής απόρριψης: 1. Υπερηχογράφημα για επιφανειακή εκκένωση Η ανίχνευση με υπερήχους της επιφανειακής απόρριψης είναι μια καθιερωμένη παγκόσμια μεθοδολογία. Η ανίχνευση υπερευαισθησίας της εκφόρτισης βασίζεται στην ανίχνευση των εκπομπών θορύβου που εκπέμπονται από την εκκένωση. Η ηχητική ενέργεια είναι μια εκκένωση επικεντρωμένη σε ένα φάσμα συχνοτήτων πάνω από το εύρος του ανθρώπινου αυτιού. Επομένως, τα όργανα χρησιμοποιούνται για να μετακινήσουν τη συχνότητα σε μια άνετη ακουστική συχνότητα και να την παρουσιάσουν στα ακουστικά και να μετρήσουν την ένταση μιας απλής κλίμακας. 2. TEV (Transient Earth Voltage) για εσωτερική εκκένωση Η ανίχνευση TEV της εσωτερικής ανίχνευσης αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από την EA Technology πριν από 25 χρόνια. Είναι καθιερωμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυξανόμενη αναγνώριση σε όλο τον κόσμο. Η ανίχνευση TEV βασίζεται στους παλμούς τάσης που δημιουργούνται στο περιβάλλον μέταλλο όταν υπάρχει μερική εκκένωση μέσα στη μόνωση. Αυτά ανιχνεύονται στην εξωτερική επιφάνεια του περιβάλλοντος γειωμένου μεταλλικού έργου χρησιμοποιώντας χωρητική σύζευξη. Ο αισθητήρας που χρησιμοποιείται είναι ένας χωρητικός αισθητήρας σχεδιασμένος για την ανίχνευση τοπικών παλμών PD υψηλής συχνότητας σε τερματισμούς καλωδίων (ακροκυβώτια), καλώδια μηχανών, μετασχηματιστές και άλλες μονάδες παραγωγής. Tan Delta (TD)– Εφαπτομένη Δ Το Tan Delta είναι ένα διαγνωστικό τεστ που διεξάγεται για τη μόνωση των καλωδίων και την περιέλιξη. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της φθοράς του καλωδίου. Μέθοδος Δοκιμής Εφαπτομένης Δέλτα. Το καλώδιο, το τύλιγμα, ο μετασχηματιστής ρεύματος, ο δυναμικός μετασχηματιστής, ο δακτύλιος του μετασχηματιστή, στον οποίο πρέπει να διεξαχθεί η δοκιμή του Ταν δέλτα ή του συντελεστή διάλυσης, πρώτα απομονώνονται από το σύστημα. Μια τάση δοκιμής πολύ χαμηλής συχνότητας εφαρμόζεται σε όλο τον εξοπλισμό του οποίου η μόνωση πρόκειται να δοκιμαστεί. Για τη μέτρηση του βαθμού φθοράς της θωρακισμένης μόνωσης καλωδίων ΜV / ΗV χρησιμοποιείται δοκιμή Tan delta (Tan δ, TD), που ονομάζεται επίσης συντελεστής απόσπασης ή γωνία απώλειας. Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν πόσο έχει μολυνθεί, καταστραφεί, ή εξασθενίσει η στρώση μόνωσης του καλωδίου-εξοπλισμού. Very Low Frequency (VLF) – Δοκιμή πολύ Χαμηλής Συχνότητας Η δοκιμή VLF παρέχει συχνότητα λειτουργίας 0,1 Hz σε αντίθεση με τις 50/60 Hz που συνήθως απαιτούνται για ζωντανή μετάδοση. Ουσιαστικά, το αντικείμενο δοκιμής εξακολουθεί να λαμβάνει την Εναλλασσόμενη Ημιτονοειδή Τάση που θα τροφοδοτείταν μέσω της καθημερινής χρήσης. Οι δοκιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλώδια δοκιμής πεδίου και περιστρεφόμενα μηχανήματα. Ο έλεγχος VLF χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί δοκιμές AC για φορτία υψηλής χωρητικότητας. Η βασική εφαρμογή είναι η δοκιμή στερεού διηλεκτρικού καλωδίου (ανά IEEE400.2), ακολουθούμενη από δοκιμή μεγάλων περιστρεφόμενων μηχανημάτων (ανά IEEE 433-1974), και περιστασιακά για δοκιμή μεγάλων μονωτήρων, αντικεραυνικών και παρομοίων στοιχείων. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους για να χρησιμοποιηθεί το VLF είναι για τον έλεγχο της ποιότητας της εγκατάστασης και των εξαρτημάτων, όπως οι σύνδεσμοι. Πολλές αποτυχίες οφείλονται σε ζημιές κατά την εγκατάσταση ή / και σε ελαττωματική κατασκευή. Τουλάχιστον, κάθε νέο εγκατεστημένο ή επισκευασμένο καλώδιο πρέπει να δοκιμάζεται VLF πριν από κάθε επανενεργοποίηση. Αν χρειαστεί μπορώ να παραθέσω και τις πηγές. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε λάθη ενημέρωστε με!
 5. Για τη Μεσσηνία που δεν έχει πάρει καμια παράταση τι προβλέπεται?
 6. καλησπέρα σας, για να προσθέσω ύψος σε κάγκελα απαιτείται άδεια? θεωτείται αλλαγή όψεων? πρόκειται για διαμέρισμα 6 ορόφου, που θέλουν να προσθέσουν πάνω από τα στηθαία κατασκευή από γυαλί για λόγους ασφαλίας. εκτιμώ κάθε σχόλιο!!
 7. Έχει αναρτηθεί το ειδοποιητήριο εισφορών 4/2019, με εμπρόθεσμη πληρωμή έως 31/5.
 8. @georgegaleos ευχαριστώ πολύ! Το χει πληρώσει κανείς μέσω ebanking εθνικής; Γιατί επιχείρησα να το πληρώσω, μέσω της κατηγορίας ΕΕΤΑ ΤΣΜΕΔΕ - Εισφορές Ελευθερων επαγγελματιών και περνώντας τον αριθμό ειδοποιητηρίου που μου δώσανε στο τοπικό τμήμα, δεν με αφήνει να προχωρήσω. Πρέπει να πάω υποχρεωτικά σε κατάστημα ξέρει κάποιος;;;
 9. Ούτε κλαις ούτε γελάς, κάνεις σωστά τη δουλειά σου ως σύμβουλος έργου και καταχωρείς τη δαπάνη στη κατηγορία 2.Γ1.Ι . Που ξέρεις, εκλογές έρχονται ας κάνουν τα παράπονά τους στο Δήμαρχο και μπορεί να τους δώσει τα επιπλέον 10 ευρώ ανά τ.μ. μέρες που είναι. Αυτές οι πρακτικές με εξοργίζουν διότι γίνονται με δόλο, λες και είναι ο σύμβουλος έργου ηλίθιος ή λες και είναι ο ελεγκτής στην ΕΥΠΕΝ χαζός.
 10. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μία εμπειρία μου με κατασκευαστή (μόνωσης) από Αθήνα. Ανέλαβα ως σύμβουλος μία υπόθεση στην Αθήνα, αν και βρίσκομαι μακριά. Η εταιρία λοιπόν που υλοποίησε το έργο, τοποθέτησε (βάση δελτίων αποστολής) 5cm πολυστερίνη με R=1.6 περίπου. Το τιμολόγησε 55 ευρώ/μ2 και στην κατηγορία 2.Γ1.ΙΙ με το σκεπτικό πως στην ισχύουσα κατάσταση ο τοίχος έχει R>1.8 (πουθενά στο παραστατικό δεν αναγράφεται το πάχος της μόνωσης, πιστεύω εσκεμμένα). Σκέφτομαι τώρα εάν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω. Φαίνεται μεγάλη εταιρία και η απορία μου είναι εάν το έχετε συναντήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Εγώ σε όσες έχω συναντήσει μέχρι τώρα, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
 11. Θα αντιμετωπίσεις την πολυκατοικία σαν ένα κτήριο με 1 ΠΕΑ για όλη την πολυκατοικία και κανένα άλλο ΠΕΑ. Στο ΠΕΑ αυτό θα συγκεντρώσεις τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις και τις παρεμβάσεις όλων των διαμερισμάτων σε ένα σενάριο. Στο παράρτημα ΙΙΙ θα επιμερίσεις τις παρεμβάσεις σε κοινόχρηστες και ανά διαμέρισμα. Θα σε βοηθήσει σε αυτό το παράρτημα IV που επισυνάπτω. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία.xls
 12. Today
 13. ειχες πει οτι είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας... Κατα τα λοιπα, βλεπεις τη νομοθεσια και αναλογα τους ενημερωνεις.
 14. "Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 για τους κατοίκους εσωτερικού ισχύει η 10η Ιουνίου 2019, ύστερα από διαδοχικές παρατάσεις, " πολυ σωστα τα λεει, οτι μετα το πρωτο τριμηνο δοθηκαν παρατασεις 1+1+1 μηνες, οσο δλδ ειχε δικαιωμα να δοσει το ΕΚ και κλεινει το επι πλεον τριμηνο στις 10-6-2019. Η νεα παραταση που θα δικαιουται να δοσει ο υπουργος, και οχι το ΕΚ, θα ειναι απο 1 μεχρι 6 μηνες. Επομενως εσεις, αφου θα κλεισει το 6μηνο στις 10-6-19 [δεν εκλεισε ακομα...] θα παρετε αλλους 6 μηνες [τμηματικά ή απαξ...] και ληγετε 10-12-19 [αλλη παραταση δεν προβλεπεται....προς το παρον....]
 15. μπηκα και εγω και δεν μου εμφανιζονται οι οφειλες απο το κεαο ... ή δεν καταλαβαινω τι πρεπει να κανω σε αυτο το σταδιο ... ή θα πρεπει να περιμενω ή πρεπει να υποβαλω την αιτηση να πανε ολες οι οφειλες στο κεαο και αυτο να κανει την ρυθμισει ;;; απο εκει και περα καταλαβα οτι μπανουν οφειλες αφου εχουν καθαριστεί ( δηλαδη οι οφειλες του 19 δεν εχουν νοημα να μπουν αφου δεν εχουν εκκαθαριστει οπως και του 18 αν δεν κανω λαθος) ... βεβαια εμενα εχουν μπει ολες οι οφειλες απο το επικουρικό αν και εγω ως μισθωτός απο το 18 τις εχω πληρωσει τουλαχιστον κατα τα 2/3 ... μακαρι βεβαια να ειναι μονο αυτο το λαθος και ας τα ξαναπληρωσω ειμαι βεβαιος οτι μετα απο δυο τρια τεσσερα χρονια θα γινει μια συνολικη εκκαθάριση και θα τα παρω πισω χαχαχα
 16. Καλημέρα σε όλους! Έχω λάβει απάντηση σε ερώτημά μου για τις σίτες οπότε το παραθέτω εδώ σε περίπτωση που αφορά και κάποιον άλλο Το ερώτημά μου: "........ Σχετικά με τις σήτες… Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι επιλέξιμες. Αυτό για το οποίο δεν είμαι σίγουρη είναι η κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Από τις υποσημειώσεις, καταλαβαίνω ότι εντάσσονται σαν ποσό στην παρέμβαση 1.Ε1 ως "συμπληρωματική παρέμβαση". Ήθελα να δω αν ισχύει και για παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος δεν θέλει να αλλάξει εξώφυλλα, αν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό μόνο για σίτες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!" Και η απάντηση: "Οι σήτες δεν είναι σε καμία περίπτωση επιλέξιμες μόνες τους. Και αυτό γιατί δεν έχουν καμία ενεργειακή επίπτωση. Θα πρέπει να είναι μαζί με εξώφυλλα (1.Ε1) και μέσα στην ανώτατη τιμή ανά m2. " Αναμενόμενη και απολύτως λογική, αλλά ποτέ δεν βλάπτει μια επιβεβαίωση
 17. Καλημέρα! Θεωρώ ότι βγαίνει ένα ΠΕΑ για την πολυκατοικία προκειμένου να γίνει και το σενάριο με τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ΠΕΑ για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά που θα έχει σενάριο που θα αφορά στο διαμέρισμα και μόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει να αφιερώσω πολύ χρόνο για να το ψάξω οπότε αν γνωρίζει κάποιος που έχει αναλάβει πολυκατοικία στο τρέχον θα το εκτιμούσα. Αν πάλι στο ενδιάμεσο βρω έγκυρη απάντηση φυσικά και θα την αναρτήσω
 18. ΖΝΧ αντλία θερμότητας τί στοιχεία χρησιμοποιώ για το εξοικονομώ ΙΙ? Αναφέρομαι στις αντλίες θερμότητας που είναι σαν μεγάλοι θερμοσίφωνες. http://prntscr.com/nsalg2 α)Ποιος ο βαθμός απόδοσης? Ο εποχιακός και μετά χρησιμοποιούμε κάποιο τύπο για τον βαθμό απόδοσης?Αν ναι , ποιος? στην σελίδα 142 αναφέρει (1,15*1/n). τον χρησιμοποιούμε? αν ναι ποια στοιχεία χρειαζόμαστε? Το product fische αναφέρει: Ενεργειακή Απόδοση,: ηWH=112% Ενεργειακή Σύμανση: Α+ COP (A) : 2,45 (όπου (Α)= (A) Οι τιμές επιτυγχάνονται με θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού εισόδου 10°C και θερμοκρασία ρυθμισμένη στους 53°C (σύμφωνα με τις διατάξεις του EN 16147). Άκαμπτο προϊόν μορφής αγωγού Ø150. ) Μέγιστη κατανάλωση ισχύος : 1550 Watt. Στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 σελ 142 αναφέρει: "Στις εν λόγω αντλίες θερμότητας ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από (1,15x1/η), όπου "η" είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2009/28/ΕΚ, και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος από 3,3. - για κατηγορίες χρήσεων κτιρίων χαμηλής ζήτησης σε ΖΝΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ/15316-3.1.2008, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος με επανακυκλοφορία του ΖΝΧ εφαρμόζεται κυκλοφορία με σταθερό Δp και κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ. " Ευχαριστώ.
 19. οι εισφορές του 2019 πρέπει να πληρωθούν. Αν πληρώσουμε τώρα όμως η πληρωμή πάει στα χρωστούμενα του 2018
 20. Εννοείται οτι αναφέρομαι στο ΕΚΟ ΙΙ.
 21. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, ειδικά στους πολίτες, με την τροπολογία που ψηφίστηκε και με την ενημέρωση των ΜΜΕ που κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Οι ημερομηνίες που έχουν κυκλοφορήσει αφορούν το περιθώριο που μπορεί να δοθεί παράταση από τον υπουργό, δεν έχει δοθεί όμως ακόμα. Κι εγώ πιστεύω ότι με κάποιον τρόπο (πχ κατάσταση έκτακτης ανάγκης για Δωδεκάνησα) θα τις εξαντλήσουν τις παρατάσεις (έχουμε μάθει πλέον!!) σιγά μην μοιράσουν πρόστιμα καλοκαιριάτικα, αλλά είμαστε σίγουροι γι αυτό; Για την Ήπειρο τουλάχιστον προς το παρόν η ενημέρωση/ανακοίνωση από την ανάδοχο εταιρεία είναι αυτή https://lnkd.in/dHcDbMZ , εμένα μου φαίνεται ότι οδηγούνται στο δήλωση με ελλειπή στοιχεία και τα συμπληρώνεις μετά.
 22. Συνάδελφοι να σας ρωτήσω έχω ενα εξοικονομω σε διαμέρισμα όπου τώρα τελειώνουν οι εργασίες. Ο πελάτης μου βρήκε να το πουλήσει! Πότε μπορεί να προβεί στην αγοροπωλήσια χωρίς να χάσει το πρόγραμμα?
 23. Το ετήσιο επιτόκιο ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή σήμερα 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013. ή αν θες σήμερα είναι 0,667%/μήνα. Το Ιούνιο (αν βγουν τον Ιούνιο) θα βγουν τα αναδρομικά για το Α'14 (αφορά αυτό που σου βγάζει ότι "Δεν έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο για το A2019") και όχι "το επόμενο ποσό ληξιπρόθεσμων...". Αυτά (τα ληξιπρόθεσμα), όπως σου είπα (εφόσον δεν έχουν πάει στο ΚΕΑΟ ως οφειλές, οπότε θα πρέπει να απευθυνθείς στο ΚΕΑΟ)
 24. Οκ δεκτό. Οι προσαυξήσεις γνωρίζουμε πόσο περίπου είναι.. Γιατί έλεγα να το πληρώσω Ιούνιο, αλλά αν απο 230 πάει 300 άστο καλύτερα... Επίσης μου επιβεβαίωσαν και αυτοί ότι μέσα στον Ιούνιο λογικά θα βγει το επόμενο ποσό ληξιπρόθεσμων...
 25. Πουθενά. Δυστυχώς στο site εμφανίζονται μόνο οι εισφορές των οποίων δεν έχει λήξει η ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής τους (στην επιλογή δεξιά "Ειδοποίηση Πληρωμής Εισφορών Ασφάλισης Εξαμήνου", εκεί που αναφέρει ο @pirsogiannis). Οπότε πρακτικά στην επιλογή αυτή δεν πρέπει να βλέπεις κάποια οφειλή, διότι σε όλες έχει περάσει η ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής τους. Για να δεις τις οφειλές είτε επίσκεψη στο ταμείο, είτε επικοινωνία με το ταμείο να σου στείλουν με fax ή mail τα σχετικά (διότι θα περιέχουν και προσαυξήσεις. Απλά πρόσεξε αν πάρεις με οποιονδήποτε τρόπο τις οφειλές αυτές θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του μήνα που θα πάρεις τις οφειλές, διότι μετά πρέπει να ξαναϋπολογισθούν και να μπουν και οι προσαυξήσεις του επόμενου μήνα.
 26. Μα εκεί έμπαινα και έβλεπα μόνο: Δεν έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο για το A2019. Δεν βλέπω κάτι για ληξιπρόθεσμες... Και το θέμα είναι ότι πήγα σήμερα στο τοπικό ΤΣΜΕΔΕ να μου τυπώσουν μία εντολή πληρωμής και το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό που γράφει στο ΕΦΚΑ. 160 (περίπου) είναι στο ΕΦΚΑ και 230 μου τύπωσαν αυτοί. Λέω τι έγινε, μου λένε ότι δεν τα συμπεριλαμβάνει όλα το πο΄σο που γράφει στο ΕΦΚΑ...
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.