Jump to content
 • HoloBIM Structural
  HoloBIM Structural


 • Οδηγός νομιμοποίησης εργασιών ανακαίνισης, για τις οποίες απαιτείται έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης μηχανικού

   Share


  Αντιμέτωποι με πρόστιμα αυθαιρέτων έρχονται ιδιοκτήτες ακινήτων, που εκτελούν μικρές εργασίες επισκευής και συντήρησης στα διαμερίσματα τους και στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, ακόμα και για το πρόγραμμα «Εξ οικονομώ», χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση από το μηχανικό. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί ιδιοκτήτες, ακόμα και μηχανικοί δεν γνωρίζουν ότι από το 2021 ισχύουν νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες για κάθε εργασία ανακαίνισης και εν γένει μικρών επεμβάσεων στα κτίρια, θα πρέπει πρώτα ο μηχανικός, να εκδώσει σχετική ηλεκτρονική βεβαίωση από το πληροφοριακό σύστημα e-adeies. Ετσι, τον τελευταίο καιρό πολλά είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν «πέσει» από τις πολεοδομίες, μετά από καταγγελίες ενοίκων πολυκατοικιών, που βρίσκονται σε διαμάχη και αφορούν στην τοποθέτηση κυρίως κλιματιστικών, ηλιακών, θερμομόνωσης ταράτσας, καπνοδόχους και άλλων στοιχείων στις πολυκατοικίες.

  Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι ιδιοκτήτες όταν θέλουν να κάνουν ανακαίνιση και λοιπές εργασίες επισκευών αλλά και τοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών συλλεκτών, θερμομονώσεις κλπ σε ένα κτίριο, θα πρέπει να απευθύνονται σε μηχανικό, ο οποίος θα συντάξει τεχνική έκθεση και θα βεβαιώσει ότι οι εργασίες είναι νόμιμες.

  Γιατί είναι απαραίτητη η βεβαίωση του μηχανικού;

  Με την βεβαίωση αυτή δίνεται η δυνατότητα στο κράτος να γνωρίζει πότε, με ποιο τρόπο και αν επιτρέπεται, να γίνονται εργασίες επισκευής, συντήρησης ή άλλες μικρές εργασίες στα κτίρια, ώστε να μην δημιουργούνται νέες αυθαιρεσίες που επιβαρύνουν το οικιστικό χώρο, κυρίως σε περιοχές που προστατεύονται με ειδικά πολεοδομικά διατάγματα, όπως είναι: παραδοσιακοί οικισμοί, τα νησιά, ιστορικά κέντρα, περιοχές πλησίον αρχαιολογικών χώρων κλπ.

  Τι ακριβώς αφορά αυτή η ηλεκτρονική βεβαίωση;

  Ο μηχανικός με το έγγραφο αυτό βεβαιώνει ότι, στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα (π.χ. Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, ΔΕΗ). Σε περίπτωση, που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου της Οικοδομικής Άδειας με τις παραπάνω εγκρίσεις.

  Σε ποιες περιπτώσεις εργασιών απαιτείται να εκδοθεί αυτού του τύπου η βεβαίωση;

  α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.

  β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

  γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

  ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

  στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος.

  η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

  ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

  ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

  ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων

  ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

  ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

  ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.

  ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου με την προϋπόθεση, ότι αυτή δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του ακάλυπτου χώρου.

  ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

  ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.

  ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

  κ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.

  κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων

  κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

  κγ) περιτοίχιση σε κέντρα κράτησης μεταναστών και λοιπών δομών φύλαξης.

  κδ) εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

  κε) εργασίες για την τοποθέτηση γεφυροπλαστιγγών

  κστ) εργασίες θερμομόνωσης οριζόντιων εξωτερικών όψεων κτιρίων (όπως δώματα), καθώς και οροφών πυλωτής, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ικριώματα.

  Τι πρέπει να προσέξουμε για να μην είναι αυθαίρετες οι κατασκευές;

  Ολες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μην θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μην δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητα του.

  Αν σε κάποια από τις προαναφερόμενες εργασίες απαιτηθεί η τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές) αλλάζει κάτι;

  Ναι. Για τις προαναφερόμενες εργασίες όπου απαιτείται η χρήση ικριωμάτων απαιτείται: α)κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου και β)έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

  Σε περίπτωση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, σε ποιου το όνομα εκδίδεται η βεβαίωση;

  Σε αυτή την περίπτωση, η βεβαίωση εκδίδεται στο όνομα του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των ενοίκων της πολυκατοικίας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

  Τι γίνεται σε περίπτωση που γίνουν οι εργασίες και εκδοθεί μετά η βεβαίωση;

  Αν οι εργασίες μπορούν να νομιμοποιηθούν, θα πληρωθεί πρόστιμο 200 ευρώ και θα ακολουθήσει η διαδικασία της νομιμοποίησης των εργασιών με την έκδοση σχετικής άδειας (π.χ. μικρής κλίμακας), ή την έγκριση του αρμόδιου φορέα και της ενημέρωσης του φακέλου της οικοδομικής άδειας.

  Αν χρειάζεται και κάδος για την απομάκρυνση των μπαζών κατά τις εργασίες χρειάζομαι άλλη άδεια;

  Ναι. Η άδεια κατάληψης πολεοδομίας ή δρόμου είναι ξεχωριστή άδεια και εκδίδεται από το δήμο που βρίσκεται το ακίνητο. Για να εκδώσετε την άδεια για την τοποθέτηση του κάδου προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη είτε οικοδομικής άδειας, είτε άδειας μικρών εργασιών, είτε βεβαίωση εργασιών

  Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να αποδοθούν στον ΕΦΚΑ ( ένσημα ΙΚΑ);

  Για όλες τις οικοδομικές εργασίες, είτε πρόκειται για εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή άδειας μικρής κλίμακας είτε όχι, θα πρέπει να γίνεται απογραφή των οικοδομικών εργασιών στον ΕΦΚΑ με την προσκόμιση σχετικού πίνακα, με την απογραφή όλων των εργασιών που πρόκειται να γίνουν για την πληρωμή των ανάλογων εισφορών.

  Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, [email protected]


  Πηγή: https://www.taxydromos.gr/real-estate/950798/pos-nomimopoioyntai-ergasies-anakainisis-gia-tis-opoies-apaiteitai-ekdosi-ilektronikis-vevaiosis-michanikoy/   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  Το ζουμί στο γιατί δε μπαίνει ο ιδιοκτήτης στη διαδικασία της βεβαίωσης του άρθρου 30, αν και δεν είναι ιδιαίτερο το κόστος και η γραφειοκρατία από μεριάς μηχανικού, βρίσκεται στην τελευταία παράγραφο.

  Οι ΥΔΟΜ κοινοποιούν τις βεβαιώσεις στον ΕΦΚΑ. Θα πρέπει λοιπόν ο ιδιοκτήτης να στηθεί στην ουρά να κάνει απογραφή, να βρει λογιστή που ασχολείται με οικοδομοτεχνικά για του υποβάλλει τις ΑΠΔ και να του συμπληρώνει το Ε12, ώστε τελικά να πληρώσει επιπλέον ένα αξιόλογο ποσό σε ένσημα που ο αλλοδαπός τεχνίτης δεν τα θέλει καν.

  Αν συνυπολογίσει κανείς πως στα οικοδομοτεχνικά δεν ισχύει το πρόστιμο των 10.000 για τους ανασφάλιστους, λογικό ο ιδιοκτήτης να πάρει το ρίσκο.

  Link to comment
  Share on other sites

  7 λεπτά πριν, Gousgounis said:

   

  Οι ΥΔΟΜ κοινοποιούν τις βεβαιώσεις στον ΕΦΚΑ. Θα πρέπει λοιπόν ο ιδιοκτήτης να στηθεί στην ουρά να κάνει απογραφή, να βρει λογιστή που ασχολείται με οικοδομοτεχνικά για του υποβάλλει τις ΑΠΔ και να του συμπληρώνει το Ε12, ώστε τελικά να πληρώσει επιπλέον ένα αξιόλογο ποσό σε ένσημα που ο αλλοδαπός τεχνίτης δεν τα θέλει καν.

  Το ξέρεις σίγουρα αυτό; Αν εκδοθεί βεβαίωση του άρθρου 30, αυτή κοινοποιείται στον ΕΦΚΑ; 

  Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε (αναφέρεται ρητά στο νόμο) ότι μόνο οι ΕΕΔΜΚ κοινοποιούνται αμελλητί στο ΙΚΑ.

  Link to comment
  Share on other sites

  Μου έχει τύχει να με καλέσουν απο ΕΦΚΑ για βεβαίωση αρθ 30 που δεν έχει γίνει απογραφή.

  Τώρα αν έγινε καταγγελία ή αν έτυχε εκ παραδρομής να έχει πάει μόνο μία ή αν τις κοινοποιούν όλες δεν μπορώ να ξέρω.

  Edited by Gousgounis
  Link to comment
  Share on other sites

  Όπως επίσης να προσθέσουμε ότι οι Βεβαιώσεις του άρθρου 30 παρότι ορίζονται στο νόμο, κανένα απο τα προγράμματα Εξ οικονομω δεν τις έχει κάνει αποδεκτές, δηλαδή να μπορούν να ενταχθούν ως δαπάνη μελέτης, με την αιτιολογία ότι δεν απαιτούνται για την ορθή (νόμιμη) υλοποίηση των επεμβάσεων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ακόμη και στο παρόν Εξοικονομώ που υλοποιείται από το ΤΕΕ, έχω λάβει αυτήν την απάντηση. Οπότε πρόστιμα σε τι;

  Edited by Κων.Λαλ.
  επεξήγηση
  Link to comment
  Share on other sites

  Παράθεση
  Άρθρο 30
  Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

  Aπό την στιγμή που δεν απαιτείται άδεια για τις συγκεκριμένες εργασίες πώς μπορούν να θεωρηθούν ως αυθαίρετες?

  Αρα μας λένε ότι ότι η ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού που εκδίδεται από το σύστημα είναι ουσιαστικά μια μορφής Οικοδομική άδεια/ΕΕΔΜΚ και επομένως για τις εργασίες του άρθρου τελικά όντως απαιτείται άδεια (βλ. ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού)

  Το μόνο λογικό είναι ότι ο λόγος που αυτή η βεβαίωση μηχανικού μπήκε στο σύστημα είναι ώστε ο ιδιοκτήτης να έχει ένα χαρτί να δείχνει οτι οι έργασίες που κάνει δεν απαιτούν οικοδομική άδεια (πχ σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία). Αλλα τελικά αυτή η βεβαίωση έγινε ισοδύναμη με Οικοδομική άδεια. Είναι δυνατόν να ρίχνουν πρόστιμα για εργασίες που δεν απαιτούν Οικοδομική άδεια ή ΕΕΔΜΚ?

  κι εαν έχουμε εργασίες του άρθρου 30 σε κτίριο προ του 1975 χωρίς Ο.Α. σε ποιόν φάκελο θα γίνει ενημέρωση? στον φάκελο της τακτοποίησης Ν.4495?

   

  Edited by Paul_Mix
  Link to comment
  Share on other sites

  Τα πρόστιμα μάλλον αναφέρονται στο αν έγιναν οι εργασίες χωρίς απογραφή έργου στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ). Έχουμε πει πολλές φορές ότι η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με Ο.Α ή βεβαίωση νομιμότητας. Προστέθηκε στο νόμο και αφορά την μη απαίτηση εγκρίσεων από φορείς. Μέχρι εκεί. Ακόμη και η εφαρμογή στο e-adeies δεν δίνει καν χρονική διάρκεια ούτε καταγράφονται αυτομάτως εργασίες, ασχέτως αν πολλοί από εμάς, πλεοναστικά γράφουμε τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν, προς διευκόλυνση του ιδιοκτήτη σε περίπτωση τυχόν ελέγχου. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι να εκδοθεί μια βεβαίωση του άρθρου 30 και να μην γίνουν ποτέ οι εργασίες (π.χ άλλαξε σχέδια ο ιδιοκτήτης και δεν προχωρά σε ανακαίνιση). Παρομοίως και μια ΕΕΔΜΚ μπορεί να εκδοθεί, αλλά να μην γίνουν ποτέ οι εργασίες. Επομένως, η απογραφή στο ΙΚΑ θα γίνει όταν οι εργασίες γίνουν και προφανώς πριν από αυτές. Ο ΕΦΚΑ δεν έχει δικαίωμα να ρίξει πρόστιμα επειδή δεν έγινε απογραφή λόγω έκδοσης βεβαίωσης του άρθρου 30, αλλά αν αποδειχθεί ότι έγιναν εργασίες χωρίς πρώτα να έχει απογραφεί το έργο.

  Link to comment
  Share on other sites

  Πολύ σωστά όπως τα λέει ο Παύλος, άλλωστε ούτε στέλεχος δεν έχει αυτή η βεβαίωση που σκοπός της είναι να βεβαιώσει αν απαιτούνται ή όχι άλλες Εγκρίσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρερμηνείες του νόμου. Οι εργασίες του άρθρου 30 είναι απολύτως νόμιμες χωρίς άδεια τελεία και παύλα. Φυσικά εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων και η έκδοση βεβαίωσης η οποία ήρθε να καλύψει ένα κενό που δημιουργήθηκε από το ερώτημα: Αφού για τις εργασίες αυτές δεν εμπλέκεται μηχανικός, πώς θα γνωρίζει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης τι Εγκρίσεις χρειάζονται?

  Αυτό που θέλει επίσης προσοχή στον ΕΦΚΑ είναι το γεγονός ότι εάν κληθεί ο ιδιοκτήτης να δηλώσει Σε ποιο στάδιο εργασιών έχει φτάσει και δεν το κάνει, τότε ο εφκα έχει δικαίωμα να βεβαιώσει πρόστιμα ακόμα και χωρίς αυτοψία.

  Link to comment
  Share on other sites

  Στις βεβαιώσεις αρθ 30 το μόνο που παίρνει Ηλεκτρ Κλειδί είναι η τεχνική έκθεση του μηχανικού. Και τα πρόστιμα είναι βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, να πέφτουν τα 200€ βάσει αυτού του εδαφίου αρθ 81, παρ4, 4495/2017. Αλλά θα ξαναπώ επειδή όλα αυτά ξαφνικά "εμφανίζονται" όταν πέφτουν μαζεμένες εργασίες, όπως τα Εξοικονομώ, ας αποφασίσουν τελικά να τα πληρωνόμαστε και οι μηχανικοί ορθά.

  για τις πολεοδομικές παραβάσεις επιβάλλονται μόνο οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Αρθ-94. [...]Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εργασίες του Αρθ-30 του παρόντος νόμου"(*).

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.