Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 για φορολογική χρήση

  Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων, Αγροτών αλλά και των εργατών γης αμειβομένων με εργόσημο για φορολογική χρήση έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό των ασφαλισμένων και στις Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες που τηρούνται στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ «www.efka.gov.gr» στον σύνδεσμο:

  «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» > «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-ΕΦΚΑ».

  Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική-> Εργασία και ασφάλιση-> Ασφάλιση-> Βεβαιώσεις εισφορών (eΕΦΚΑ).


  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments

  Απλά μετέφερα το σχολιασμό που είχα κάνει σε αυτό το νήμα στο παρόν σχετικότερο νήμα.

  ... and the winner is ... όποιου το ποσό της βεβαίωσης συμφωνεί με αυτό που φορολογικά εκπίπτει βάση νομοθεσίας ... δηλαδή με τις καταβολές  που έγιναν από και 1/1/2020 μέχρι και 31/12/2020 όποιο έτος κι αν αφορούν (χωρίς τις τυχόν προσαυξήσεις που κατεβλήθησαν)...

  Θέλει προσοχή στον χειρισμό/αποδοχή του ποσού της βεβαίωσης ... γενικότερα την γνώμη μου για αυτό το άχρηστο χαρτί την έχω αναφέρει αρκετές φόρες ... 

  Edited by georgegaleos
  Link to comment
  Share on other sites

  Καλημέρα

  Βλέπω στη καρτέλα μου οτι απο Ιαν/20 έως Ιουν/20 το ποσό οφειλής είναι 220€ και απο Ιουλ/20 μέχρι Δεκ/20 ανεβαίνει στα 288€.

  Ξέρει κάποιος να μου πει τι ''επεισόδια'' έχω χάσει και πήραν αύξηση 68€? 😡 (που σε φάρμακα του καρκίνου να τα φάνε οι π....δες).

   

  Link to comment
  Share on other sites

  Καλημέρα, οι εισφορες ΕΤΕΑΕΠ (αναδορμικα 2017-2018) που φαινονται?

  Link to comment
  Share on other sites

  @dibαπό τον μήνα αυτό που λες και μετά οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ για αυτό δεν βλέπεις και στο ΕΤΕΑΕΠ εισφορές μηνιαίες, βλέπεις μηδενικά πόσα στις μηνιαίες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ.

  @zafskoφαίνονται στις εκκαθαρίσεις του ΕΤΕΑΕΠ στην σελίδα του ΕΤΕΑΕΠ.

  Edited by georgegaleos
  Link to comment
  Share on other sites

  ... τι είπες τώρα !!!!! Δεν το πιστεύω !!!!  Ωρα είναι να μου πει κάποιος ότι και το Καρπενήσι δεν είναι νησί ... να γκρεμισθεί ο κόσμος γύρω μου ....

  Link to comment
  Share on other sites

  Τελικά, από ότι έχω καταλάβει, η βεβαίωση του ΕΦΚΑ είναι άχρηστη.

  Αφου περνάμε τις πληρωμές στο βιβλίο με βάση αυτό δεν πρέπει να γίνει η δήλωση?

  Link to comment
  Share on other sites

  Να γράψω για μια ακόμη φορά την γνώμη μου που θεωρώ ότι είναι ορθή.

  Η ΠΟΛ.1219/2018 αναφέρει ρητά τον λόγο για τον οποίο ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας, σε ρύθμιση) τυγχάνουν έκπτωσης και είναι θέμα πραγματικών γεγονότων:

  "4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

  Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού.

  Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

  Επιπρόσθετα, δεν εξετάζεται αν η πληρωμή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, με βάση τις προθεσμίες της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

  Επισημαίνεται, ότι μπορεί να λάβει χώρα εξόφληση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης για λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α από πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε του δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4254/2014. Στις περιπτώσεις αυτές η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης, για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4254/2014
  , εξισώνεται με την ταμειακή καταβολή, δηλαδή την άμεση καταβολή χρηματικών ποσών για την κάλυψη ασφαλιστικής δαπάνης. Επίσης, η παρακράτηση αυτή για εξόφληση ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν επηρεάζει την εν γένει φορολογική μεταχείριση των ποσών αυτών."

  Και συνεχίζω.

  Τώρα αν η βεβαίωση του ΕΦΚΑ που αναφέρει η ίδια απόφαση στο επόμενό της εδάφιο (το 5) η οποία (οφείλει) να είναι αποτέλεσμα των παραπάνω (στο 4) διότι εξ αυτών ως βεβαίωση ο νομοθέτης, βάση της απόφασης, την θέλει να προκύπτει:

  "5. Από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) εκδίδονται ετησίως και αναρτώνται διαδικτυακά βεβαιώσεις καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος και περαιτέρω, κάθε έτος πραγματοποιείται εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία που διαθέτει ο ΕΦΚΑ με συνέπεια, να προκύπτει για τον ασφαλισμένο χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική εκκαθάριση."

  ή οι βεβαιώσεις από άλλα ταμεία που γενικότερα δεν αναφέρει διότι μάλλον δεν εκδίδουν ή που καταλήγουν ως οφειλές (π.χ. ΚΕΑΟ) (ή και διότι ως συνήθως εκδίδουν διευκρινιστικές που χρίζουν διευκρίνησης), είναι ελλειπής (να μην την χαρακτηρίσω λανθασμένη) ή δεν έχει γίνει εκκαθάριση ή έχει γίνει και είναι λανθασμένη αφού δεν τηρεί τα πραγματικά δεδομένα που αναφέρονται στο 4 από το οποίο (οφείλουν) να προκύπτουν έστω και ως ένα "ξερό" χωρίς ανάλυση, δηλαδή ενώ υπάρχουν τα σωστά δεδομένα (που αναφέρονται στο 4) και εκείνοι δεν παράγουν το σωστό αποτέλεσμα που πηγάζει από το 4, αυτό δεν σημαίνει κατά την γνώμη μου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το (μη ορθό) αυτό νούμερο της βεβαίωσης.

  Edited by georgegaleos
  Link to comment
  Share on other sites

  Το ΕΤΕΑΕΠ ανάρτησε τις Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση έτους 2020. 

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.