Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  e-άδειες: Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής και τροποποίηση των δικαιολογητικών για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας

  Sign in to follow this  

  Άρθρο 1
  Σκοπός

  Με την παρούσα απόφαση:

  α) καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
  β) τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 τα οποία υποβάλλει ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός (εφεξής «Διαχειριστής»), στο e-Άδειες του ν. 4495/2017 για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας,
  γ) καθορίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιών κατά τον ν. 4635/2019.

  Άρθρο 2
  Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας»

  1. Η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραιών άρχεται με πρωτοβουλία του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή της αίτησης. Ως διαχειριστής της αίτησης (στο εξής καλούμενος «Διαχειριστής») νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης δομικών κατασκευών κεραιών.

  2. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας, ο Διαχειριστής επιλέγει την αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία και, με ευθύνη του, εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες τα ακόλουθα στοιχεία:

  α) αίτηση για έκδοση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας με τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφή έργου, γεωχωρικός εντοπισμός, κύριος έργου κλπ),
  β) αριθμός απόφασης ΕΕΤΤ της άδειας κατασκευής κεραίας που έχει ήδη χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ,
  γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019,
  δ) σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
  ε) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή για τη σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα ή τη σύμβαση, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
  στ) η προγενέστερη έντυπη Έγκριση Δομικών Κατασκευών κεραίας εφόσον αναθεωρείται, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται πρώτη φορά υποβολή στο e-Άδειες για τη συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και δεν έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-Άδειες η προγενέστερη Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών.

  3. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα και την αποδοχή από τον Διαχειριστή του δικαιώματος της αρμόδιας υπηρεσίας για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που αυτός υποβάλλει, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από την ηλεκτρονική λήψη του οικείου αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησής του.

  4. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, η οποία λαμβάνει μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες και αναρτάται αφενός στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αφετέρου στον καθορισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο έντυπο της Έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, στο τοπογραφικό διάγραμμα και, εφόσον απαιτείται, στο διάγραμμα κάλυψης που τη συνοδεύουν.

  5. Ο Διαχειριστής και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από το πληροφοριακό σύστημα ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, αυτά χορηγούνται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

  6. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας.

  7. Η αναθεώρηση Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας για τροποποιήσεις και λοιπές διορθώσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αφού εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης διαχείρισης της αίτησης και τυχόν νέων μελετών,
  β) τεχνική αιτιολογική έκθεση,
  γ) φωτογραφίες,
  δ) οποιοδήποτε στοιχείο ή μελέτη τροποποιείται,
  ε) η δήλωση τροποποίησης που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4635/2019.

  8. Σε περίπτωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας, για την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4635/2019, απαιτείται τροποποίηση της «Έγκρισης Δομικών Κατασκευών Κεραίας» και η προγενέστερη Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας ή η Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Κεραίας δεν έχει εκδοθεί μέσω του e-Άδειες και είναι σε έντυπη μορφή η αναθεώρηση αυτής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται επιπλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα η έντυπη προγενέστερη «Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας» η οποία τροποποιείται και ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώσει το αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την αναθεώρηση της έντυπης έγκρισης.

  Άρθρο 3
  Μεταβατικές διατάξεις

  Μέχρι τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και ΣΗΛΥΑ η άδεια κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η δήλωση τροποποίησης υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, από τον Διαχειριστή της αίτησης, σε ηλεκτρονικό αντίγραφο.

  Άρθρο 4
  Έναρξη ισχύος

  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ 

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By athellier
   Καλησπέρα, 
   Είμαι νέα στο επάγγελμα και έχω αναλάβει την ανέγερση πολυκατοικίας σε προάστιο της Αθήνας, δεν έχω βγάλει ποτέ άδεια και γενικά δεν έχω κατασκευάσει κάτι καθότι εργαζόμουν μέχρι πρόσφατα στο εξωτερικό.....
   Aν αναζητάς τεχνικά γραφεία αυτό μπορεί να γίνει μόνο βάζοντας αγγελία στο φόρουμ και όχι μέσω topic διότι δεν επιτρέπεται από τους κανόνες συμμετοχής. Το μήνυμα έχει  τροποποιηθεί και το topic κλειδώνεται.
   Pavlos 33
  • By Engineer
   Σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΤΕΕ αναφέρει:
   Από 9/3/2020 θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα e-Άδειες η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης μέσω αρχείου xml αντί για την πληκτρολόγηση των στοιχείων. Οι προδιαγραφές του αρχείου XML και οι επιτρεπτές τιμές των πεδίων δίνονται στην σελίδα του παρακάτω συνδέσμου
   Περιγραφή Αρχείων XML
  • By Engineer
   Σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΤΕΕ αναφέρει:
   Από 9/3/2020 θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα e-Άδειες η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης μέσω αρχείου xml αντί για την πληκτρολόγηση των στοιχείων. Οι προδιαγραφές του αρχείου XML και οι επιτρεπτές τιμές των πεδίων δίνονται στην σελίδα του παρακάτω συνδέσμου
   Περιγραφή Αρχείων XML
   View full είδηση
  • By Engineer
   Παράλληλα με την προώθηση του νομοθετήματος με το οποίο αντικαθίσταται η χορήγηση Άδειας Παραγωγής για σταθμούς ΑΠΕ με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα «βγαίνει» σχεδόν αυτόματα, ξεκινάει η προετοιμασία για το πολύ δύσκολο εγχείρημα που αφορά την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων Άδειας Παραγωγής που έχουν σωρευτεί μέχρι τον κύκλο του Δεκεμβρίου στη ΡΑΕ.
   Πρόκειται για πάνω από 1.800 αιτήσεις, συνολικής δυναμικότητας περί τα 29 GW,  που εκκρεμούν από παλιά (αξιολογούνται ακόμα αιτήσεις του 2018) και τώρα θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο που θα ανοίξει ο νέος κύκλος κατάθεσης αιτήσεων με το νέο σύστημα, να έχουν αξιολογηθεί, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερό τους μέρος.
   Οι παλιές αυτές αιτήσεις είναι βεβαίως «σε χαρτί». Σύμφωνα με πληροφορίες ΥΠΕΝ και ΡΑΕ βρίσκονται σε συνεννόηση ώστε η Αρχή  να αναθέσει με fast track διαδικασίες ένα ηλεκτρονικό «εργαλείο» που να αυτοματοποιεί σε ένα βαθμό την αξιολόγηση.
   Πάντως οι φάκελοι των επενδυτών θα περνάνε ένας ένας από αξιολόγηση, με τα νέα όμως κριτήρια. Αυτό που θα εξετάζεται είναι αρχικά η νομική υπόσταση του αιτούντος (μέσα από το TAXIS NET), αν έχει καταθέσει το τέλος που προβλέπει ο νέος νόμος (για τις παλιές αιτήσεις είναι μικρότερο) και αν έχει κωλύματα: αν βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού και αν έχει επικαλύψεις με άλλη αίτηση.
   Το τελευταίο θεωρείται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μέγεθος του οποίου μένει να φανεί όταν αξιολογηθούν οι αιτήσεις. Από αντιδράσεις όμως που έχουν ήδη υπάρξει, είναι σαφές ότι στους τελευταίους ειδικά κύκλους (όταν και κατατέθηκαν αιτήσεις πολλών Γιγαβάτ) έχει καταγραφεί μια άναρχη χωροθέτηση, καθώς πολλοί έχουν καταθέσει αιτήσεις χωρίς να έχουν κάνει καμία συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων για τις οποίες έχουν γίνει αιτήσεις, και χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν αν και κάποιος άλλος έχει κάνει αίτηση.
   Για τον τρόπο με τον οποίο θα λύνεται ο γόρδιος δεσμός των επικαλύψεων θα αποφασίσει στο επόμενο διάστημα το ΥΠΕΝ, αφού ωστόσο φανεί το εύρος του προβλήματος.
   Με ριζικό τρόπο βεβαίως θα λυθεί το θέμα όταν λειτουργήσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο προβλέπεται για το τέλος του χρόνου. Για την ακρίβεια δημιουργείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ που θα υποστηρίξει τη νέα διαδικασία αδειοδότησης. Θα επικοινωνεί με τα πληροφοριακά συστήματα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων (πχ υπηρεσίες περιβάλλοντος) και τους Διαχειριστές Δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και θα «πετάει» αυτόματα εκτός, όποια αίτηση έχει κάποιο πρόβλημα. Αντίθετα θα χορηγεί αυτόματα τη Βεβαίωση Παραγωγού σε όποιον δεν έχει κάποιο κώλυμα.
   Όπως προαναφέρθηκε, στο μεσοδιάστημα θα χρησιμοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ, με την προσθήκη του κατάλληλου ηλεκτρονικού «εργαλείου» ώστε να εκκαθαριστούν ταχύτερα οι εκκρεμείς αιτήσεις.
   Πίεση για να γίνουν τα έργα
   Όπως αναφέρουν, αρμόδιες πηγές, το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο των ΑΠΕ διέπεται από μια φιλοσοφία:
   Από τη μία δημιουργούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων με τρόπο διαφανή, αμερόληπτο και αντικειμενικό. Βασικό εργαλείο είναι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ, το οποίο μάλιστα στην πορεία θα γίνει διαλειτουργικό και με τα επόμενα στάδια της αδειοδότησης.
   Από την άλλη όμως, παύει η επ΄ αόριστον δέσμευση του φυσικού και ηλεκτρικού χώρου. Όσοι επενδυτές δεν επιδεικνύουν την επιμέλεια να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα εντός κάποιου εύλογου διαστήματος, θα παύει αυτοδίκαια η ισχύς της άδειας (βεβαίωσης πλέον) και θα απελευθερώνεται ο χώρος.
   Με αυτή τη λογική, η νέα Βεβαίωση αποτελεί μεν δικλείδα ασφαλείας για τον επενδυτή, κατοχυρώνοντας τη θέση του σταθμού του, αλλά και μοχλό πίεσης προς αυτόν, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο λόγω των προθεσμιών που τίθενται για τα επόμενα βήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας, προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ της Βεβαίωσής του.
   «Θέλουμε σοβαρούς επενδυτές, ώριμα έργα, ταχύτερη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές» λέγεται χαρακτηριστικά από αρμόδια χείλη.
   Το νέο σύστημα
   Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ, η αδειοδότηση για έργα ΑΠΕ διαρκεί σήμερα 3-4 έτη για φωτοβολταϊκά και 6-8 έτη για αιολικά. Μόνο για την Άδεια Παραγωγής, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, χρειάζονται 18-24 μήνες μέχρι να εκδοθεί από τη ΡΑΕ (με απόφαση Ολομέλειας). Σήμερα απαιτούνται 29 βήματα από την Άδεια Παραγωγής μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΑΠΕΕΠ.
   Με τις παρεμβάσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, μειώνονται άμεσα οι χρόνοι αδειοδοτήσεων. Αντικαθίσταται η Άδεια Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ δεν θα απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
   Η Βεβαίωση θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, με μείωση στο ελάχιστο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει τόσο τις νέες αιτήσεις όσο και τις εκκρεμείς, ώστε η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων να γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Θα υπάρχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα στους χρόνους έκδοσης των Βεβαιώσεων (λιγότερο από 6 μήνες).
   Επιπλέον, καταργείται η υποχρέωση καταβολής Τέλους Διατήρησης από 1.1.2020. Στο εξής θα υπάρχει εφάπαξ καταβολή Ειδικού Τέλους υπέρ ΕΛΑΠΕ (ευρώ/ΜW) για την έκδοση της Βεβαίωσης.
   Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για τους κατόχους της Βεβαίωσης, ώστε όσο «γρήγορα» αποκτούν το δικαίωμα για παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τόσο «γρήγορα» να το χάνουν αν δεν προχωρούν την ωρίμανση του έργου τους.
   Η παρέμβαση συνοδεύει και λειτουργεί παράλληλα με την απλοποίηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στα επόμενα στάδια της διαδικασίας μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος. Στόχος είναι στο τέλος του 2021 οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να αδειοδοτούνται σε 2 χρόνια (+1 για εξαιρετικές περιστάσεις - Οδηγία 2018/2001).

   View full είδηση
  • By Engineer
   Παράλληλα με την προώθηση του νομοθετήματος με το οποίο αντικαθίσταται η χορήγηση Άδειας Παραγωγής για σταθμούς ΑΠΕ με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα «βγαίνει» σχεδόν αυτόματα, ξεκινάει η προετοιμασία για το πολύ δύσκολο εγχείρημα που αφορά την έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων Άδειας Παραγωγής που έχουν σωρευτεί μέχρι τον κύκλο του Δεκεμβρίου στη ΡΑΕ.
   Πρόκειται για πάνω από 1.800 αιτήσεις, συνολικής δυναμικότητας περί τα 29 GW,  που εκκρεμούν από παλιά (αξιολογούνται ακόμα αιτήσεις του 2018) και τώρα θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο που θα ανοίξει ο νέος κύκλος κατάθεσης αιτήσεων με το νέο σύστημα, να έχουν αξιολογηθεί, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερό τους μέρος.
   Οι παλιές αυτές αιτήσεις είναι βεβαίως «σε χαρτί». Σύμφωνα με πληροφορίες ΥΠΕΝ και ΡΑΕ βρίσκονται σε συνεννόηση ώστε η Αρχή  να αναθέσει με fast track διαδικασίες ένα ηλεκτρονικό «εργαλείο» που να αυτοματοποιεί σε ένα βαθμό την αξιολόγηση.
   Πάντως οι φάκελοι των επενδυτών θα περνάνε ένας ένας από αξιολόγηση, με τα νέα όμως κριτήρια. Αυτό που θα εξετάζεται είναι αρχικά η νομική υπόσταση του αιτούντος (μέσα από το TAXIS NET), αν έχει καταθέσει το τέλος που προβλέπει ο νέος νόμος (για τις παλιές αιτήσεις είναι μικρότερο) και αν έχει κωλύματα: αν βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού και αν έχει επικαλύψεις με άλλη αίτηση.
   Το τελευταίο θεωρείται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μέγεθος του οποίου μένει να φανεί όταν αξιολογηθούν οι αιτήσεις. Από αντιδράσεις όμως που έχουν ήδη υπάρξει, είναι σαφές ότι στους τελευταίους ειδικά κύκλους (όταν και κατατέθηκαν αιτήσεις πολλών Γιγαβάτ) έχει καταγραφεί μια άναρχη χωροθέτηση, καθώς πολλοί έχουν καταθέσει αιτήσεις χωρίς να έχουν κάνει καμία συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων για τις οποίες έχουν γίνει αιτήσεις, και χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν αν και κάποιος άλλος έχει κάνει αίτηση.
   Για τον τρόπο με τον οποίο θα λύνεται ο γόρδιος δεσμός των επικαλύψεων θα αποφασίσει στο επόμενο διάστημα το ΥΠΕΝ, αφού ωστόσο φανεί το εύρος του προβλήματος.
   Με ριζικό τρόπο βεβαίως θα λυθεί το θέμα όταν λειτουργήσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο προβλέπεται για το τέλος του χρόνου. Για την ακρίβεια δημιουργείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ που θα υποστηρίξει τη νέα διαδικασία αδειοδότησης. Θα επικοινωνεί με τα πληροφοριακά συστήματα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων (πχ υπηρεσίες περιβάλλοντος) και τους Διαχειριστές Δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και θα «πετάει» αυτόματα εκτός, όποια αίτηση έχει κάποιο πρόβλημα. Αντίθετα θα χορηγεί αυτόματα τη Βεβαίωση Παραγωγού σε όποιον δεν έχει κάποιο κώλυμα.
   Όπως προαναφέρθηκε, στο μεσοδιάστημα θα χρησιμοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ, με την προσθήκη του κατάλληλου ηλεκτρονικού «εργαλείου» ώστε να εκκαθαριστούν ταχύτερα οι εκκρεμείς αιτήσεις.
   Πίεση για να γίνουν τα έργα
   Όπως αναφέρουν, αρμόδιες πηγές, το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο των ΑΠΕ διέπεται από μια φιλοσοφία:
   Από τη μία δημιουργούνται αυτοματοποιημένες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων με τρόπο διαφανή, αμερόληπτο και αντικειμενικό. Βασικό εργαλείο είναι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ, το οποίο μάλιστα στην πορεία θα γίνει διαλειτουργικό και με τα επόμενα στάδια της αδειοδότησης.
   Από την άλλη όμως, παύει η επ΄ αόριστον δέσμευση του φυσικού και ηλεκτρικού χώρου. Όσοι επενδυτές δεν επιδεικνύουν την επιμέλεια να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα εντός κάποιου εύλογου διαστήματος, θα παύει αυτοδίκαια η ισχύς της άδειας (βεβαίωσης πλέον) και θα απελευθερώνεται ο χώρος.
   Με αυτή τη λογική, η νέα Βεβαίωση αποτελεί μεν δικλείδα ασφαλείας για τον επενδυτή, κατοχυρώνοντας τη θέση του σταθμού του, αλλά και μοχλό πίεσης προς αυτόν, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο λόγω των προθεσμιών που τίθενται για τα επόμενα βήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας, προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ της Βεβαίωσής του.
   «Θέλουμε σοβαρούς επενδυτές, ώριμα έργα, ταχύτερη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές» λέγεται χαρακτηριστικά από αρμόδια χείλη.
   Το νέο σύστημα
   Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ, η αδειοδότηση για έργα ΑΠΕ διαρκεί σήμερα 3-4 έτη για φωτοβολταϊκά και 6-8 έτη για αιολικά. Μόνο για την Άδεια Παραγωγής, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, χρειάζονται 18-24 μήνες μέχρι να εκδοθεί από τη ΡΑΕ (με απόφαση Ολομέλειας). Σήμερα απαιτούνται 29 βήματα από την Άδεια Παραγωγής μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με το ΔΑΠΕΕΠ.
   Με τις παρεμβάσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, μειώνονται άμεσα οι χρόνοι αδειοδοτήσεων. Αντικαθίσταται η Άδεια Παραγωγής με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ δεν θα απαιτείται έκδοση απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
   Η Βεβαίωση θα προκύπτει μετά από μια σύντομη και αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, με μείωση στο ελάχιστο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει τόσο τις νέες αιτήσεις όσο και τις εκκρεμείς, ώστε η εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων να γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Θα υπάρχουν άμεσα ορατά αποτελέσματα στους χρόνους έκδοσης των Βεβαιώσεων (λιγότερο από 6 μήνες).
   Επιπλέον, καταργείται η υποχρέωση καταβολής Τέλους Διατήρησης από 1.1.2020. Στο εξής θα υπάρχει εφάπαξ καταβολή Ειδικού Τέλους υπέρ ΕΛΑΠΕ (ευρώ/ΜW) για την έκδοση της Βεβαίωσης.
   Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα για τους κατόχους της Βεβαίωσης, ώστε όσο «γρήγορα» αποκτούν το δικαίωμα για παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ τόσο «γρήγορα» να το χάνουν αν δεν προχωρούν την ωρίμανση του έργου τους.
   Η παρέμβαση συνοδεύει και λειτουργεί παράλληλα με την απλοποίηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στα επόμενα στάδια της διαδικασίας μέχρι τη Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος. Στόχος είναι στο τέλος του 2021 οι επενδύσεις σε ΑΠΕ να αδειοδοτούνται σε 2 χρόνια (+1 για εξαιρετικές περιστάσεις - Οδηγία 2018/2001).
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.