Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  «Λουκέτο» σε 228 τεχνικές εταιρείες - Χάθηκαν 212 χιλιάδες θέσεις εργασίας

  Sign in to follow this  

  Αμείλικτα τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του ΜΕΕΠ: Η κατάρρευση της αγοράς των τεχνικών έργων στην Χώρα η βασική αιτία καθυστέρησης της ανάπτυξης τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά την τακτική Συνέλευση των μελών του

   

  Δυστυχώς για ακόμη μία χρονιά, κυριαρχεί η απαισιοδοξία στον Κλάδο. Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) στην Συνέλευση των μελών του αφού τα επίσημα στατιστικά δεδομένα δείχνουν:

   

  Από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στις τάξεις 3η – 7η του ΜΕΕΠ το 2005 σήμερα υπάρχουν μόλις 453 δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και επομένως 228 εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες, έχοντας διαγραφεί από το ΜΕΕΠ.

  Από το 8,3% συμμετοχής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των κατασκευών στο ΑΕΠ το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-2016 η αντίστοιχη ετήσια συμμετοχή δεν ξεπερνά το 2,1%.

  Από 400.000 απασχολούμενους το 2008 στις κατασκευές σήμερα στον κλάδο απασχολούνται 183.500 δηλαδή το 55% των απασχολουμένων στις κατασκευές το 2008 βρίσκονται σήμερα εκτός κλάδου.

  "Το δυστύχημα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηματικές μας μονάδες, για τα συνεργεία μας, για τα μηχανήματά μας και εν τέλει για την επόμενη γενιά εργοληπτών είναι μεγάλη χωρίς να διαφαίνεται έστω μεσοπρόθεσμα κάποια διέξοδος στην άλλοτε «ατμομηχανή» της οικονομίας" συνέχισε ο Ζαχαρίας Αθουσάκης, επισημαίνοντας ότι "αυτό συνεπάγεται αδυναμία εξόδου της Χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας".

   

  Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ τόνισε ότι ο Σύνδεσμος, ιδιαιτέρως από το 2009 και μετά, αποδεικνύει με στοιχεία ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδομές και τα τεχνικά έργα εν γένει. "Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος. Πόσα ακόμη έτη ύφεσης (μετά οκτώ συνεχόμενα της περιόδου 2009-2016) θα πρέπει να περάσει η ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η αυτονόητη, και συνεχώς αποδεικνυόμενη, βάσει των δεδομένων, αιτιατή σχέση μεταξύ επενδύσεων σε τεχνικά έργα (υποδομές και άλλα) και ανάπτυξης ;" επεσήμανε εμφατικά, για να συνεχίσει: "Από την μη θεσμοθέτηση μεταβατικών περιόδων ισχύος του νέου νόμου για τα δημόσια έργα (Ν.4412/2016) το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης αδρανοποίηση νέων δημοπρατήσεων από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους αφού σε αυτό το διάστημα ούτε οι αναθέτουσες αρχές ούτε οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ΤΕΥΔ ή το ΕΕΕΠ ή το Πρότυπο τεύχος διακήρυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δημοπρατήσεις έργων άνω των 2 εκ. € το τελευταίο τετράμηνο του 2016 ήταν μόλις 28 έναντι 54 του 2015, 56 του 2014 και 160 του 2013, ενώ ακόμη και σήμερα τα κενά και οι ασάφειες που εμφανίζονται στο πώς πρέπει να συμπληρώνονται τα έγγραφα συμμετοχής μας στους διαγωνισμούς είναι μεγάλα και αρκετά, γεγονός που κατά την άποψή μας, οφείλεται στην έκδοση των σχετικών εγγράφων υπό το βάρος της χρονικής πίεσης."

   

  Η χαρτογράφηση των Αναθετουσών Αρχών της χώρας, στην οποία έχει προχωρήσει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και διατίθεται από την ιστοσελίδας της, επισημάνθηκε ως τομή στις διαδικασίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, από τον Πρόεδρό της Γιώργο Καταπόδη, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στις προσπάθειες των Υπηρεσιών της ΕΑΑΔΗΣΥ να συντάξουν όσο το δυνατό πιο σύντομα και αξιόπιστα την Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ), το ΕΕΕΠ και τα Πρότυπα Τεύχη διακήρυξης έργων για να λειτουργήσει ο νέος νόμος Ν.4412/2016 σημείωσε ότι εντός των πρώτων μηνών του 2017 θα εκδοθούν τέσσερις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αρχής, που, μεταξύ άλλων, θα αφορούν τον Ανταγωνιστικό Διάλογο, τις Συμβάσεις Χαμηλής Αξίας και τους Λόγους Αποκλεισμού ενώ επίσης θα συνταχθεί πρότυπο Ηλεκτρονικής Προκήρυξης Σύμβασης. Ο κ. Γ. Καταπόδης έδωσε έμφαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αρχής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και το νέο έτος, προκειμένου τα στελέχη των Αναθετουσών Αρχών να εκπαιδευτούν στις νέες διαδικασίες που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα από την αναγκαιότητα υπογραφής του ΤΕΥΔ από όλα τα Μέλη του Δ.Σ των εταιρειών, γεγονός που δυσχεραίνει αντί να διευκολύνει την συμμετοχή σε διαγωνισμούς και το οποίο θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η ΕΑΑΔΗΣΥ, από την αναγκαιότητα συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού από τεχνικούς υπαλλήλους του δημοσίου, οι οποίοι σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές δεν υπάρχουν με συνέπεια να μην μπορούν να συγκροτηθούν οι Ε.Δ, νόμιμα, και από τις Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές και τις συμβάσεις ιδιαίτερα χαμηλής αξίας, πεδίο, στο οποίο ζήτησε την συνδρομή του ΣΑΤΕ, την οποία όπως ανέφερε επιζητά αφού τα προβλήματα λύνονται με το διάλογο.

   

  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης, έδωσε έμφαση στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Χώρας ως μοναδικής ελπίδα η Ελλάδα να καταστεί ένα κράτος δικαίου για τους πολίτες της, ενώ επεσήμανε ότι έξω από τον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε. δεν υπάρχει άλλο μέλλον παρά μόνο η πτώχευση. Σύμφωνα με τον κ. Λεβέντη το μεγάλο στοίχημα της Χώρας είναι η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και το νέο ήθος στην πολιτική.

   

  Ο Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και υπεύθυνος του τομέα υποδομών κ. Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε την θέση ότι η Ελλάδα δοκιμάζει την ύφεση για όγδοο συνεχόμενο έτος επειδή οι πολιτικοί και οι πολίτες της χώρας δεν κατάφεραν να ενωθούν σε έναν κοινό στόχο και να συνεννοηθούν επί αυτού. Ο μόνος τέτοιος αποδεκτός στόχος είναι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, ενώ για τον τομέα των έργων δήλωσε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν νέες πηγές εσόδων για έργα όπως: Το πρόγραμμα Γιούνκερ, οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, οι Παραχωρήσεις και τα Ομόλογα έργων. Επικρότησε την πρόταση διπλασιασμού του πακέτου Γιούνκερ από 315 δις € σε 630, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει αυτός ο διπλασιασμός να συνοδευτεί και από αλλαγή της κατανομής των πόρων του προγράμματος υπέρ των περιφερειακών χωρών, αφού σήμερα το 80% των πόρων του πακέτου προορίζεται σε έργα των κεντρικών χωρών της Ευρώπης.

   

  Η εκπρόσωπος του τομέα υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ κα Πολίτου Στέλλα κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΑΤΕ σημείωσε την ανάγκη προγραμμάτων αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων, των σηράγγων, των γεφυρών και εν γένει των τεχνικών υποδομών της Χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο εξωστρεφής προσανατολισμός των ελληνικών τεχνικών και μελετητικών εταιρειών εμποδίζεται από το μικρό μέσο μέγεθός τους, δηλώνοντας ωστόσο ότι η Κυβέρνηση έχει εντάξει στην οικονομική της διπλωματία την προώθηση του κλάδου.

   

  Ο νέος Γραμματέας Υποδομών και Μεταφορών των ΑΝΕΛ κ. Αρναούτης επεσήμανε ότι ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την τόνωση των υποδομών στην χώρα.

   

  Το ΤΕΕ

   

  Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σημείωσε ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη σαφούς και ορισμένου χρονοδιαγράμματος για κάθε δράση που εξαγγέλλεται αφού η παράμετρος της έγκαιρης επίλυσης των προβλημάτων μοιάζει να αποσιωπείται συστηματικά. Ανέφερε χαρακτηριστικά την ανετοιμότητα της Πολιτείας να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του νέου ασφαλιστικού νόμου και του νόμου των δημοσίων συμβάσεων με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση στην προσαρμογή της αγοράς στα νέα δεδομένα, άρα και την καθυστέρηση στην δημοπράτησης νέων έργων. Τόνισε ότι: "στην Ελλάδα έχουμε το θλιβερό ρεκόρ ο χρόνος πραγματικής εκτέλεσης ενός έργου να είναι μόλις το ένα δέκατο του συνολικού χρόνου που απαιτεί η ολοκλήρωση ενός δημόσιου τεχνικού έργου".

   

  Στην Συνέλευση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Αγοραστός καθώς και εκπρόσωποι των άλλων εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων της χώρας.

   

  Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ αναφέρθηκε στα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως, για παράδειγμα, οι επιτυχημένες παρεμβάσεις του ΣΑΤΕ στα θέματα της εξόφλησης των λογαριασμών έργων, των συντελεστών αναθεώρησης, στην διατήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Οργανώσεων ως μοναδικής προϋπόθεσης για την συμμετοχή στους δημόσιους διαγωνισμούς έργων της Χώρας, ενώ διέκρινε τρία σημαντικά σημεία που πρέπει άμεσα ο Σύνδεσμος να παρέμβει:

   

  Να εξασφαλίσει διαφανή και ανόθευτη πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών έργων,

  Να εξασφαλίσει μεγαλύτερο τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τεχνικά έργα καθώς και να αναζητήσει επιπλέον πηγές χρηματοδότησης έργων κάθε μεγέθους προϋπολογισμού,

  Να συμβάλει στην επίλυση του σημαντικότατου ζητήματος των υπερβολικών εκπτώσεων.

  Ειδικά για την ηλεκτρονική δημοπράτηση των έργων, μια διαδικασία την οποία ο ΣΑΤΕ διακηρύσσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο πλαίσιο του δραστικού περιορισμού της γραφειοκρατίας και, κυρίως, της εμπέδωσης διαφάνειας κατά τις δημοπρασίες, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ επεσήμανε, ότι τα προβλήματα είχαν εγκαίρως επισημανθεί αλλά η Γενική Γραμματεία Εμπορίου κώφευε. Τώρα τρέχει με συμπληρωματικές συμβάσεις να φτιάξει μια σωστή πλατφόρμα για τα έργα, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμη, με αποτέλεσμα την πιθανή νέα παράταση στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες των έργων.

   

  Δύσκολη χρονιά

   

  Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΤΕ Χρήστος Καλογερόπουλος επεσήμανε κατά την έκθεση των πεπραγμένων για το έτος 2016 ότι "ήταν μία ακόμη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στα δημόσια έργα, λόγω της συρρίκνωσης του αντικειμένου του κλάδου και της πλήρους αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων που ακολούθησε την ψήφιση του 4412/2016, για την οποία μάλιστα δεν προβλέφθηκε κανένα μεταβατικό στάδιο.

   

  Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΣΑΤΕ προσπάθησε και την προηγούμενη χρονιά να υλοποιήσει βασικούς στόχους όπως: η δίκαιη επίλυση του ζητήματος των εκκρεμών συντελεστών αναθεώρησης, η προς όφελος των μελών μας διεκδίκηση φορολογικών αιτημάτων, καθώς και η προώθηση χρόνιων θεσμικών αιτημάτων, μέσω της συμμετοχής σε όλες τις δημόσιες διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τον προηγούμενο χρόνο, με στόχο η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων, να γίνει με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται τόσο η διαφάνεια όσο και ο ρόλος των εργοληπτικών επιχειρήσεων της Χώρας.

   

  Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος είναι παρών στην απαίτηση διαφανών και νόμιμων διαγωνιστικών διαδικασιών παρεμβαίνοντας σε όλες τις περιπτώσεις που μας κατήγγειλαν τα Μέλη μας καθώς και σε όσες περιπτώσεις έργα βαφτίστηκαν υπηρεσίες ή προμήθειες με αποτέλεσμα και να μειώνουν το αντικείμενο του κλάδου αλλά και να αντικαθίστανται οι προβλέψεις των πρότυπων διακηρύξεων από σχεδόν φωτογραφικές διατάξεις".

   

  Πηγή: https://www.b2green.gr/el/post/44838/louketo-se-228-technikes-etaireies-chathikan-212-chiliades-theseis-ergasias


  Sign in to follow this  


  User Feedback


  Για την πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών έργων .....εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Για να λειτουργήσει η πλατφόρμα θα πρέπει η εργοληπτική εταιρία να έχει τραπεζική κάλυψη, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να μην εκκρεμούν υποθέσεις μη παραλαβής λόγο κακοτεχνιών ή μη συμμόρφωσης ή ακόμα 17 αντικείμενα. Ας πάρουμε τα απλά όμως. Οταν το Ελληνικό δημόσιο χρωστάει σε μια εταιρία πιστοποιημένη οφειλή για πάνω από 2 χρόνια τι γίνετε? Μπορεί το ελληνικό δημόσιο να της δώσει κωδικό? Βάσει της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας η απάντηση είναι ΟΧΙ.  

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Μηχανικούς από άλλους φορείς «επιστρατεύει» το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα στους δήμους, τα οποία καθυστερούν εξαιτίας της αδυναμίας σύνταξης τεχνικών μελετών με συνέπεια τη μη απορρόφηση κονδυλίων από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.
   Με ειδική διάταξη που κατατέθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο πλέον επιλύεται το πρόβλημα έλλειψης μηχανικών στους δήμους καθώς δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως η ΕΕΤΑΑ και να χρησιμοποιούνται οι μηχανικοί τους για τη σύνταξη τεχνικών μελετών, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση έργων. Η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) είναι ιδιωτικού δικαίου και από το 1985 παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη προς τους ΟΤΑ.
   Με άλλη ρύθμιση δημιουργείται Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συμβάλει στη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών στο χώρο των ΟΤΑ.
   Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις:
   Μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης οι ΟΤΑ :
   – μπορούν να συνάπτουν σύμβαση «οριζόντιας συνεργασίας» με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την ΕΕΤΑΑ και τις Αναπτυξιακές τους Εταιρίες και να τους αναθέτουν την τεχνική τους υπηρεσία για διαδικασίες εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων,
   – μπορούν να συνάπτουν σύμβαση με τις ως άνω δομές για την υποστήριξη στην άσκηση των συνήθων αρμοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης, με τη δικλίδα ότι η αρμοδιότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων ασκείται από δημόσιο όργανο.
   Με τη δημιουργία για πρώτη φορά Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εξής θα καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική και διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ, τα στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα νομικά τους πρόσωπα .
   Η λειτουργία του Μητρώου δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά από ιδρύσεως ΟΤΑ για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
   Με το Μητρώο θα καταγράφονται όλα τα οικονομικά στοιχεία, οι υπηρεσίες και οι φορείς των δήμων, το προσωπικό και γενικώς ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΟΤΑ.
   Η καθυστέρηση έργων λόγω έλλειψης μηχανικών απασχολεί το σύνολο των δήμων της χώρας οι οποίοι πριν από περίπου έξι μήνες είχαν στείλει επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία επισήμαναν ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα μελετών, έργα έχουν ενταχθεί αλλά καθυστερούν λόγω της έλλειψης του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού.
   Την αρνητική εικόνα που έχει ως αποτέλεσμα να μην εκτελούνται έργα παρουσίασε με επιστολή του προς τον κ. Θεοδωρικάκο και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος ζητά την ενίσχυση του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων ούτως ώστε να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την εκτέλεση έργων, σε όλα τα στάδια αυτών, από τη μελέτη, την ωρίμανση, τη δημοπράτηση, την επίβλεψη και τη χρηματοδότησή τους.
   Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος, «με εξασφαλισμένη σήμερα τη χρηματοδότηση δεκάδων έργων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού το περιορισμένο προσωπικό της περιφέρειας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο δουλειάς».
   Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει το σύνολο των περιφερειών, οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν έγκαιρα προγράμματα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα ή προγράμματα ΕΣΠΑ. Πολλοί δήμοι σήμερα δεν έχουν «ώριμες μελέτες» με κίνδυνο να χαθούν σημαντικά κονδύλια και να καθυστερήσουν ή και να ματαιωθούν έργα σημαντικά για την περιφέρεια.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Μηχανικούς από άλλους φορείς «επιστρατεύει» το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα στους δήμους, τα οποία καθυστερούν εξαιτίας της αδυναμίας σύνταξης τεχνικών μελετών με συνέπεια τη μη απορρόφηση κονδυλίων από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.
   Με ειδική διάταξη που κατατέθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο πλέον επιλύεται το πρόβλημα έλλειψης μηχανικών στους δήμους καθώς δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως η ΕΕΤΑΑ και να χρησιμοποιούνται οι μηχανικοί τους για τη σύνταξη τεχνικών μελετών, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση έργων. Η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) είναι ιδιωτικού δικαίου και από το 1985 παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη προς τους ΟΤΑ.
   Με άλλη ρύθμιση δημιουργείται Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συμβάλει στη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών στο χώρο των ΟΤΑ.
   Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις:
   Μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης οι ΟΤΑ :
   – μπορούν να συνάπτουν σύμβαση «οριζόντιας συνεργασίας» με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την ΕΕΤΑΑ και τις Αναπτυξιακές τους Εταιρίες και να τους αναθέτουν την τεχνική τους υπηρεσία για διαδικασίες εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων,
   – μπορούν να συνάπτουν σύμβαση με τις ως άνω δομές για την υποστήριξη στην άσκηση των συνήθων αρμοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης, με τη δικλίδα ότι η αρμοδιότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων ασκείται από δημόσιο όργανο.
   Με τη δημιουργία για πρώτη φορά Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εξής θα καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική και διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ, τα στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα νομικά τους πρόσωπα .
   Η λειτουργία του Μητρώου δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά από ιδρύσεως ΟΤΑ για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
   Με το Μητρώο θα καταγράφονται όλα τα οικονομικά στοιχεία, οι υπηρεσίες και οι φορείς των δήμων, το προσωπικό και γενικώς ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΟΤΑ.
   Η καθυστέρηση έργων λόγω έλλειψης μηχανικών απασχολεί το σύνολο των δήμων της χώρας οι οποίοι πριν από περίπου έξι μήνες είχαν στείλει επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία επισήμαναν ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα μελετών, έργα έχουν ενταχθεί αλλά καθυστερούν λόγω της έλλειψης του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού.
   Την αρνητική εικόνα που έχει ως αποτέλεσμα να μην εκτελούνται έργα παρουσίασε με επιστολή του προς τον κ. Θεοδωρικάκο και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος ζητά την ενίσχυση του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων ούτως ώστε να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την εκτέλεση έργων, σε όλα τα στάδια αυτών, από τη μελέτη, την ωρίμανση, τη δημοπράτηση, την επίβλεψη και τη χρηματοδότησή τους.
   Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος, «με εξασφαλισμένη σήμερα τη χρηματοδότηση δεκάδων έργων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού το περιορισμένο προσωπικό της περιφέρειας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο δουλειάς».
   Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει το σύνολο των περιφερειών, οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν έγκαιρα προγράμματα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα ή προγράμματα ΕΣΠΑ. Πολλοί δήμοι σήμερα δεν έχουν «ώριμες μελέτες» με κίνδυνο να χαθούν σημαντικά κονδύλια και να καθυστερήσουν ή και να ματαιωθούν έργα σημαντικά για την περιφέρεια.
  • By kan62
   Τεχνικές Οδηγίες Σκυροδέτησης ΣΠΜΕ - Από την Επιτροπή Τεχνολογίας Σκυροδέματος :
    
   ΤΟ 1 - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   ΤΟ 2 - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   ΤΟ 3 - ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
   ΤΟ 4 - ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
   ΤΟ 5 - ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
   ΤΟ 6 - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
   ΤΟ 7 - ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (και δόκιμες πρακτικές για να μην επέλθει διάβρωση)
   ΤΟ 8 - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΩΓΜΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • By Engineer
   Μέχρι 30 Απριλίου 2019 θα πρέπει η κεντρική υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων να προχωρήσει σε μία νέα ανακοίνωση με την οποία θα υπενθυμίζεται η κατάργηση της υποχρέωσης ύπαρξης και χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
   Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δεν έχει γίνει κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση ύπαρξης και χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, «με αποτέλεσμα να υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο».
   «Για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφόρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονομικά», στην εγκύκλιο 41941/12-04-2019 η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει τα εξής σχετικά με τις εταιρικές σφραγίδες:
   Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίστηκε η κατάργηση της υποχρέωσης για την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
   Η εν λόγω διάταξη εισήλθε προκειμένου να συμβάλλει στην απλοποίηση της λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δεδομένου ότι, από τις σχετικές μετρήσεις που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας η ύπαρξη και μόνο της εταιρικής σφραγίδας δημιουργούσε οικονομικό και διοικητικό βάρος.
   Επιπλέον η χρήση της σφραγίδας εγκυμονούσε κινδύνους γιατί νομιμοποιούσε έμμεσα ή άμεσα τον κάτοχο αυτής.
   Την 15/6/2016 παρέστη η ανάγκη για έκδοση σχετικών οδηγιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας από την Υπηρεσία μας και δελτίου τύπου, γιατί παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούσαν να ζητούν από τις υπόχρεες εταιρείες - ακόμη και μετά από 3 έτη εφαρμογής του ν. 4156/2013 - στις πράξεις ή τα στοιχεία που κατατίθεντο σε αυτά αλλά και στις διμερείς συμβάσεις να σφραγίζονται με την σφραγίδα του νομικού πρόσωπου της εταιρείας και να υπογράφονται από τον εξουσιοδοτημένο/νόμιμο εκπρόσωπο με την υπογραφή τιθέμενη υπό την εταιρική σφραγίδα.
   Τρία έτη μετά, παρόλο που έχει υπάρξει βελτίωση της κατάστασης, διαπιστώνουμε ότι η σχετική διάταξη δεν έχει γίνει κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα να υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο.
   Για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφόρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονομικά, η σχετική πληροφορία για την ισχύουσα διάταξη θα εμπεριέχεται πλέον στην ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας και θα έχει την παρακάτω μορφή:
   «Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται.
   Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.»
   Τέλος σημειώνεται ότι «σύμφωνα με την εγκύκλιο «η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ θα προχωρήσει στην τεχνική υλοποίηση της νέας μορφής ανακοίνωσης έως 30/4/2019 με σύνδεσμο προς την 41941/12-04-2019 εγκύκλιο κάτω από το ανωτέρω κείμενο».

   View full είδηση
  • By Engineer
   Μέχρι 30 Απριλίου 2019 θα πρέπει η κεντρική υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων να προχωρήσει σε μία νέα ανακοίνωση με την οποία θα υπενθυμίζεται η κατάργηση της υποχρέωσης ύπαρξης και χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
   Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δεν έχει γίνει κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση ύπαρξης και χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, «με αποτέλεσμα να υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο».
   «Για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφόρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονομικά», στην εγκύκλιο 41941/12-04-2019 η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει τα εξής σχετικά με τις εταιρικές σφραγίδες:
   Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίστηκε η κατάργηση της υποχρέωσης για την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
   Η εν λόγω διάταξη εισήλθε προκειμένου να συμβάλλει στην απλοποίηση της λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δεδομένου ότι, από τις σχετικές μετρήσεις που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας η ύπαρξη και μόνο της εταιρικής σφραγίδας δημιουργούσε οικονομικό και διοικητικό βάρος.
   Επιπλέον η χρήση της σφραγίδας εγκυμονούσε κινδύνους γιατί νομιμοποιούσε έμμεσα ή άμεσα τον κάτοχο αυτής.
   Την 15/6/2016 παρέστη η ανάγκη για έκδοση σχετικών οδηγιών προς τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας από την Υπηρεσία μας και δελτίου τύπου, γιατί παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούσαν να ζητούν από τις υπόχρεες εταιρείες - ακόμη και μετά από 3 έτη εφαρμογής του ν. 4156/2013 - στις πράξεις ή τα στοιχεία που κατατίθεντο σε αυτά αλλά και στις διμερείς συμβάσεις να σφραγίζονται με την σφραγίδα του νομικού πρόσωπου της εταιρείας και να υπογράφονται από τον εξουσιοδοτημένο/νόμιμο εκπρόσωπο με την υπογραφή τιθέμενη υπό την εταιρική σφραγίδα.
   Τρία έτη μετά, παρόλο που έχει υπάρξει βελτίωση της κατάστασης, διαπιστώνουμε ότι η σχετική διάταξη δεν έχει γίνει κτήμα όλων των εμπλεκόμενων, με αποτέλεσμα να υφίσταται ακόμα η εσφαλμένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δημιουργία μηχανικής εταιρικής σφραγίδας και η χρήση της είναι νομική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή με μηχανικό μέσο.
   Για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος πληροφόρησης που δημιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους, το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονομικά, η σχετική πληροφορία για την ισχύουσα διάταξη θα εμπεριέχεται πλέον στην ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας και θα έχει την παρακάτω μορφή:
   «Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται.
   Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.»
   Τέλος σημειώνεται ότι «σύμφωνα με την εγκύκλιο «η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ θα προχωρήσει στην τεχνική υλοποίηση της νέας μορφής ανακοίνωσης έως 30/4/2019 με σύνδεσμο προς την 41941/12-04-2019 εγκύκλιο κάτω από το ανωτέρω κείμενο».
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.