Jump to content
 • Novatron

 • Ανακοίνωση για απόφαση ΣτΕ σχετικά με Μητρώο και Τμήμα Πτυχιούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ – διευκρινίσεις για ανυπόστατα επιχειρήματα που κυκλοφορούν

   Share


  Σε συνέχεια απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και σχετικού κειμένου που με έκπληξη είδαμε ότι έχει αναρτήσει η ΕΕΤΕΜ στην ιστοσελίδα της και έχει τύχει αναπαραγωγής από μερίδα ιστοσελίδων, το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  • Η απόφαση του ΣτΕ, η οποία αόριστα αναφέρεται στα κείμενα που κυκλοφορούν, είναι η υπ’αριθμόν 1754/2021 του Δ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
  • Στην απόφαση αυτή ουδόλως περιέχεται ο,τιδήποτε θα μπορούσε με βάση την ελληνική γλώσσα και την κοινή λογική να ερμηνευτεί σύμφωνα με τους έωλους χαρακτηρισμούς και τα ανυπόστατα επιχειρήματα που παραθέτει ένας ιδιωτικός φορέας όπως η ΕΕΤΕΜ

  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας της χώρας, επίσημος – βάσει νόμου – τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δια του οποίου εκπροσωπούνται συλλογικά περισσότεροι από 110 χιλιάδες Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη του και ταυτόχρονα δια του οποίου εκφράζεται διαχρονικά ο τεχνικός κόσμος της χώρας, οφείλει να διευκρινίσει τα εξής:

  • Το ΣτΕ δεν αποφάσισε ποτέ ότι η συγκρότηση Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε. είναι δήθεν παράνομη. Οποιοσδήποτε τέτοιος ισχυρισμός αποτελεί αυτονόητα διασπορά ψευδών ειδήσεων και οι ισχυριζόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων και των λόγων τους
  • Αντιθέτως το ΣτΕ αποδέχτηκε ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ η απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ του 2017 για τη συγκρότηση Τμήματος Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε κινείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΤΕΕ, έχει διακηρυκτικό χαρακτήρα και μάλιστα το ΣτΕ κρίνει ότι δεν υπήρξε λόγος ακυρώσεως και η απόφαση προσβλήθηκε απαραδέκτως, ενώ ρητώς αναφέρει ότι εξ αυτού του λόγου δεν εξετάστηκε αν το ΤΕΕ έχει το δικαίωμα ή όχι να ιδρύσει τέτοιο τμήμα
  • Το ΣτΕ επικαλείται στο σκεπτικό του ότι θα έπρεπε της ίδρυσης Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών στο ΤΕΕ να προηγηθεί η ίδρυση αντίστοιχου τμήματος σύμφωνα με τις ιδρυτικές διατάξεις του ΤΕΕ
  • Το ΣτΕ κρίνει επίσης, με βάση το διοικητικό δίκαιο, ότι η απόφαση του ΤΕΕ για την ίδρυση του Μητρώου αυτού προς διευκόλυνση των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε να χρησιμοποιούν τις συνεχώς διευρυνόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μηχανικούς δεν αποτελεί από μόνη της ικανή αιτιολογική βάση για τη συγκρότηση του μητρώου
  • Με βάση κυρίως αυτούς τους δύο λόγους και εκτιμώντας ότι απαιτείται ειδική και όχι γενική διάταξη δικαίου το ΣτΕ ακυρώνει την απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τη συγκρότηση μητρώου και αντιθέτως ΔΕΝ ακυρώνει την απόφαση του 2017 που αφορά την ίδρυση Τμήματος, ανοίγοντας και νομικά, στο ανώτατο επίπεδο, το δρόμο για την συγκροτημένη νομικά προώθηση της ένταξης των Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

  Διευκρινίζεται επίσης ότι η παρεμπίπτουσα κρίση του Τμήματος του ΣτΕ για τη δυνατότητα εγγραφής ή μη φυσικών προσώπων στο Μητρώο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, παράλληλα με την εγγραφή εταιρειών, δεν περιλαμβάνεται στο διατακτικό της Απόφασης του ΣτΕ και ούτως ή άλλως χρήζει περαιτέρω ερμηνείας δεδομένης της συνταγματικής ανάγκης για ισονομία μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών νομικών μορφών και άλλων ρυθμίσεων της νομοθεσίας.

  Το ΤΕΕ, πιστό στον καταστατικό του σκοπό και τις διατάξεις της νομοθεσίας, ως οφείλει, θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη διασφάλιση του ρόλου και του έργου των Ελλήνων Μηχανικών και τη διασφάλιση των επιπέδων τεχνικής ευθύνης που αντιστοιχούν σε όλους τους συντελεστές παραγωγής τεχνικών έργων και μελετών, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

  Το ΤΕΕ σεβόμενο τις Αποφάσεις της Δικαιοσύνης και προσηλωμένο στην παροχή και υποστήριξη της εργασίας όλου του Τεχνικού Κόσμου θα προσαρμόσει την δομή παροχής πρόσθετης υποστήριξης των Πτυχιούχων Μηχανικών σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση. Όπως και το σκεπτικό της απόφασης του Δ Τμήματος του ΣτΕ αναφέρει, το ΤΕΕ θα εξετάσει και θα αποφασίσει στο επίπεδο της Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και κατόπιν στη ΔΕ/ΤΕΕ την ίδρυση Τμήματος και ακολούθως Μητρώου Αποφοίτων Σχολών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ε .

  Σημειώνεται μάλιστα ότι το ΤΕΕ παγίως προωθεί την καθιέρωση Μητρώων όλων των συντελεστών παραγωγής έργων και μελετών, δημοσίων και ιδιωτικών, προκειμένου να διασφαλίζεται το επίπεδο τεχνικής ευθύνης, το δημόσιο συμφέρον, η διαφάνεια και η λειτουργία της αγοράς. Το πράττει δε με πλήρη συναίσθηση του σκοπού του και της ευθύνης του απέναντι στο κράτος και τους πολίτες και ζητά από την Πολιτεία την ορθή και ταχεία καθιέρωση και λειτουργία τους.

  Όσον δε αφορά διάφορους άλλους έωλους χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς, το ΤΕΕ δεν αντιπαρατίθεται δημοσίως με ιδιωτικούς φορείς αλλά οφείλει να διευκρινίσει στην κοινή γνώμη τα εξής:

  • Όποια ένωση, οποιονδήποτε προσώπων, προσφεύγει κατά του ΤΕΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει έμπρακτα τον δημόσιο χαρακτήρα του Επιμελητηρίου και τη διοικητική του αρμοδιότητα
  • Το ΤΕΕ δεν ασχολείται ούτε με τους σκοπούς που περιγράφονται στα καταστατικά σωματείων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, ούτε με τις ιδιότητες των μελών που με βάση το Σύνταγμα ελευθέρως συγκροτούν τέτοιες ενώσεις, παρά μόνο ενισχύει όσο περισσότερο μπορεί τους Επιστημονικούς Συλλόγους των ειδικοτήτων των Διπλωματούχων Μηχανικών της χώρας και κάθε συλλογική προσπάθεια που προάγει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας
  • Κανένα δικαστήριο, ποσώς μάλλον το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, δεν έχει κρίνει περί «αρμοδιότητας» ιδιωτικών φορέων ή άλλων τέτοιων διατυπώσεων που ορισμένοι προσπαθούν να περιβληθούν ή να υπαινιχθούν, για να δείξουν ότι έχουν κάποια δημόσια εξουσία. Και δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο ποτέ να γίνει διότι αντιβαίνει τις βασικές αρχές του δικαίου, τις συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις αλλά και την κοινή λογική.

  Προκειμένου μάλιστα να γίνουν από όλους κατανοητά τα ανωτέρω, το ΤΕΕ – σε αντίθεση με άλλους δημοσιολογούντες – δίνει στη δημοσιότητα το κείμενο της απόφασης του ΣτΕ διά πάσα χρήση οποιουδήποτε δείχνει σχετικό ενδιαφέρον:

  StE_apofasi_1754_2021_ptyxioixoi_mixanikoi_mitroo_tmima_eetem_etall_keimeno


  Face2Face

  • Like 1
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  ΕΕΤΕΜ ο πιο άχρηστος σύλλογος παγκοσμίως.

  Μόνο για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του δεν νοιάζεται.

  30 χρόνια η ίδια διοίκηση, που έχει κάνει επιστήμη την κοπή πίτας.

  Σταματήστε να τους πληρώνεται συνδρομές μπας και ξεκουμπιστούν

  Link to comment
  Share on other sites

  Ελάχιστοι είναι αυτοί που καταβάλλουν συνδρομές στην ΕΕΤΕΜ εδώ και χρόνια. Δεν έχει κανένα νόημα να ασχοληθεί κανείς με τον συγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα.

  Τώρα η ανακοίνωσή της, είναι απλά αστεία.

  Όσον αφορά το ΤΕΕ, παραμένουν τα θέματα των εκκρεμούντων επαγγελματικών δικαιωμάτων και αν τα μέλη του μητρώου των πτυχιούχων μηχανικών ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης θα απολαμβάνουν κάποια στιγμή το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εντός του φορέα.

  Link to comment
  Share on other sites

  Και να μην μας χρεώνουν τις συνδρομές σαν τις εταιρείες, αλλά σαν τα άλλα μέλη. 

  Link to comment
  Share on other sites

  14 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

  Ελάχιστοι είναι αυτοί που καταβάλλουν συνδρομές στην ΕΕΤΕΜ εδώ και χρόνια.

  Και όμως μια χαρά τα παίρνει ακόμα και πλαγίως

  1. Η πλειοψηφία των Η/Μ πληρώνει κανονικά.

  2. Είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν όσοι ασχολούνται με δημόσια έργα

  3. Για να βγεις στην σύνταξη, αναγκαστικά πρέπει να εξοφληθούν όλα τα χρόνια μαζεμένα

  Edited by mikegad
  Link to comment
  Share on other sites

  On 5/19/2022 at 11:57 AM, mikegad said:

  ΕΕΤΕΜ ο πιο άχρηστος σύλλογος παγκοσμίως.

  Το ΤΕΕ να δεις. 

  Link to comment
  Share on other sites

  On 22/5/2022 at 12:06 ΜΜ, mikegad said:

  Και όμως μια χαρά τα παίρνει ακόμα και πλαγίως

  1. Η πλειοψηφία των Η/Μ πληρώνει κανονικά.

  2. Είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν όσοι ασχολούνται με δημόσια έργα

  3. Για να βγεις στην σύνταξη, αναγκαστικά πρέπει να εξοφληθούν όλα τα χρόνια μαζεμένα

  Δε νομίζω πως ισχύουν αυτά. Με την εκπροσώπηση πλέον από τα μητρώα πτυχιούχων του ΤΕΕ, τι να την κάνεις την ΕΕΤΕΜ για τα δημόσια έργα? H H/M την χρειαζόντουσαν κάποτε για τις ΥΔΕ, τώρα σφραγίζουν από το ΤΕΕ. Η σύνταξη τι δουλειά έχει; Μέσω ΟΑΕΕ ή ΙΚΑ είμαστε καθώς δεν έχουμε ξεχωριστό ταμείο οι μηχανικοί ΤΕ, δε νομίζω να ζητάει το ταμείο βεβαίωση ΕΕΤΕΜ για συνδρομές, αν ισχύει κάτι τέτοιο είναι τραγικό και που υπάρχει ακόμα.

  Link to comment
  Share on other sites

  9 ώρες πριν, Giorgos1987 said:

  Δε νομίζω πως ισχύουν αυτά.

  Το μητρώο πτυχιούχων στο ΤΕΕ έχει κριθεί άκυρο (προς το παρόν τουλάχιστον). Στην ουσία 1-2 χρόνια λειτούργησε

  Προ 2-3 ετων γνωστό μου πρόσωπο, δεν μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί αν δεν εξοφλούσε πρώτα τις οφειλές στην ΕΕΤΕΜ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες αλλά είναι γεγονός.

  Αν κάποιος πάει να γραφτεί τώρα στην ΕΕΤΕΜ (αναγκαστικά λόγω του άκυρου που λέω παραπάνω), του ζητάνε συνδρομές από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου. 20 χρόνια πριν το πήρες, 20 χρόνια θα πληρώσεις.

  Αν έχεις γραφτεί στο παρελθόν, και ας μην δούλευες κάν, για να σε διαγράψουν σου ζητάνε όλες τις συνδρομές εξοφλημένες πρώτα.

  Γενικά το έργο του συλλόγου είναι να τα τρώνε τις συνδρομές τα ίδια άτομα για 20-30 χρόνια τώρα και να κόβουν πίτες.
  Η πραγματική προσφορά του συλλόγου είναι υπό του μηδενός. Αν δεν υπήρχε κάτι μπορεί να είχε γίνει. Τώρα λειτουργεί για να φρενάρει τα πάντα και να τα τρώνε αιωνίως

   

   

  Link to comment
  Share on other sites

  On 29/5/2022 at 11:33 ΠΜ, mikegad said:

  Το μητρώο πτυχιούχων στο ΤΕΕ έχει κριθεί άκυρο (προς το παρόν τουλάχιστον). Στην ουσία 1-2 χρόνια λειτούργησε

  Προ 2-3 ετων γνωστό μου πρόσωπο, δεν μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί αν δεν εξοφλούσε πρώτα τις οφειλές στην ΕΕΤΕΜ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες αλλά είναι γεγονός.

  Αν κάποιος πάει να γραφτεί τώρα στην ΕΕΤΕΜ (αναγκαστικά λόγω του άκυρου που λέω παραπάνω), του ζητάνε συνδρομές από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου. 20 χρόνια πριν το πήρες, 20 χρόνια θα πληρώσεις.

  Αν έχεις γραφτεί στο παρελθόν, και ας μην δούλευες κάν, για να σε διαγράψουν σου ζητάνε όλες τις συνδρομές εξοφλημένες πρώτα.

  Γενικά το έργο του συλλόγου είναι να τα τρώνε τις συνδρομές τα ίδια άτομα για 20-30 χρόνια τώρα και να κόβουν πίτες.
  Η πραγματική προσφορά του συλλόγου είναι υπό του μηδενός. Αν δεν υπήρχε κάτι μπορεί να είχε γίνει. Τώρα λειτουργεί για να φρενάρει τα πάντα και να τα τρώνε αιωνίως

   

   

  Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά να συμβαίνουν.

  Αφού δεν έχει βρεθεί έστω κι ένας συνάδελφος να τους τρέξει στα δικαστήρια μέχρι το ΣτΕ και να εισπράξει ότι του ζήτησαν.

  Τι λες ρε μεγάλε που θα σου πληρώσω συνδρομές 20 ετών για να βγώ σύνταξη.

  Αυτό με τις προϋποθέσεις σύνταξης και τα κριτήρια θα το ψάξω έτσι από περιέργεια. Πιθανόν ο συνάδελφος να ήταν υπομηχανικός κατά τίτλο σπουδών και επάγγελμα που εκεί ίσχυαν κάποιες διαφορετικές προϋποθέσεις.

  Link to comment
  Share on other sites

  On 22/5/2022 at 11:43 ΠΜ, BAS said:

  Και να μην μας χρεώνουν τις συνδρομές σαν τις εταιρείες, αλλά σαν τα άλλα μέλη. 

  👍

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.