Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ

  Sign in to follow this  

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την ΠΟΛ 1163/2015.

  Δείτε το πλήρες κείμενο παρακάτω:

  Άρθρο 1
  Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των απαλλαγών ή εκπτώσεων από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

  1. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4223/2013 εκπτώσεων ή απαλλαγών, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν με τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου, πλην της εφαρμογής της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της αρχικά εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. -πράξης προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.

  2. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 εκπτώσεων, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν με τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, και την εφαρμογή της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται κοινή δήλωση από τους συζύγους, ή ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του συζύγου, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται χωριστή δήλωση από τους συζύγους.

  Άρθρο 2
  Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών ή εκπτώσεων των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4223/2013, πλην της εφαρμογής της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου

  1. Για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής.

  2. Για να χορηγηθεί απαλλαγή, στις περιπτώσεις που κτίσμα της νήσου Κεφαλληνίας έχει υποστεί ζημίες από το σεισμό του Ιανουαρίου του 2014, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.

  3. Για να χορηγηθεί απαλλαγή, σε περίπτωση εταιρείας ειδικού σκοπού, οι ονομαστικές μετοχές της οποίας ανήκουν στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., απαιτείται η προσκόμιση του συστατικού της εγγράφου νομίμως δημοσιευμένου, όπου απαιτείται δημοσίευση, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι για την εταιρεία έχει εφαρμογή η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 και για το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου έχουν εκδοθεί ονομαστικές μετοχές, οι οποίες ανήκουν στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου της εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι το σύνολο των ονομαστικών μετοχών ανήκει σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.

  4. Για να χορηγηθεί απαλλαγή, στις περιπτώσεις που κτίσμα των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης έχει υποστεί ζημίες από το σεισμό του Νοεμβρίου του 2015, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.

  5. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, σε κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1Α, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή αρχών, από την οποία πρέπει να προκύπτουν η απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η διεύθυνση και το είδος του πληγέντος ακινήτου καθώς και ότι το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.

  6. Η χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.). Η απαλλαγή χορηγείται βάσει αρχείου δικαιούχων, το οποίο αποστέλλεται στη Δ.ΗΛΕ.Δ. από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε μη επανεγγράψιμο μαγνητικό μέσο, εφόσον το Δελτίο Επανελέγχου έχει εκδοθεί μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018. Στο αρχείο αναγράφεται, ανά Δελτίο Επανελέγχου, ο αριθμός αυτού, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.). Για το έτος 2019, για τη χορήγηση απαλλαγής με την κεντρική εκκαθάριση λαμβάνονται υπόψη και τα ακίνητα που απαλλάχθηκαν το 2018 ως πυρόπληκτα με υποδείγματα από τις Δ.Ο.Υ..
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγήθηκε η ανωτέρω απαλλαγή, αυτή χορηγείται με την υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο. Υ. σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1Α, συνοδευόμενη από το Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο θα έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

  7. Για τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από το φόρο σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η οποία δεν αναφέρεται στο υπόδειγμα 1, υποβάλλεται το συνημμένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
  Ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής σεισμόπληκτων ακινήτων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, από την οποία να προκύπτει ότι το κτίσμα έχει υποστεί τις σχετικές ζημίες.

  8. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.I.A. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.aade.gr).
  9. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

  Άρθρο 3
  Διαδικασία χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 εκπτώσεων και εφαρμογής της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου

  1. Για τη χορήγηση των εκπτώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, και την εφαρμογή της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 2 ή 3 κατά περίπτωση με συνυποβαλλόμενα, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής.

  2. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο. Υ. σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 4 ή 5, κατά περίπτωση, και στη συνέχεια εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. -πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο στο TAXISnet.

  3. Η απόφαση του προϊσταμένου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας είναι δεσμευτική, ως προς τη χορήγηση των εκπτώσεων ή την απόρριψη των αιτήσεων, και για τους λοιπούς αρμόδιους προϊσταμένους Δ.Ο.Υ. της συζύγου ή των εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση κατά την οποία, ως προς τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι σύζυγοι ή/ και τα εξαρτώμενα τέκνα ανήκουν σε διαφορετική Δ.Ο.Υ. αλλά υποβάλλουν κοινή δήλωση φόρου εισοδήματος, η χορήγηση της μείωσης για κάθε δικαιούχο αυτής πραγματοποιείται με βάση την απόφαση του οριζόμενου στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σύζυγοι ή και τα εξαρτώμενα τέκνα υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος σε διαφορετικές Δ.Ο.Υ., η έκπτωση χορηγείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. εισοδήματος του συζύγου/πατέρα, η οποία είναι δεσμευτική. Αν δεν υπάρχει σύζυγος, η έκπτωση χορηγείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. εισοδήματος της μητέρας, η οποία είναι δεσμευτική.
  4. Εφόσον το αίτημα για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 εκπτώσεων και για την εφαρμογή της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ιδίου νόμου δεν γίνεται αποδεκτό, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

  5. Η ΠΟΛ 1231/2014 (Β΄ 2832), κατά το μέρος που δεν αντίκειται στην παρούσα, παραμένει σε ισχύ.

  6. Αιτήσεις που έχουν παραληφθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εξετάζονται και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Αιτή- σεις που έχουν παραληφθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον αυτός δεν είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος του φορολογουμένου, διαβιβάζονται άμεσα στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, για τις δικές του ενέργειες.

  Άρθρο 4
  Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου

  1. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. -πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο για τη δήλωση προϊστάμενο Δ.Ο. Υ. αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6.

  2. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο στο TAXISnet.

  3. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

  4. Στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, ο αρμόδιος για τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Α.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

  Άρθρο 5 
  Eιδικά θέματα

  1. Τα υποδείγματα για τη χορήγηση απαλλαγών ή εκπτώσεων, που υποβάλλονται στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., επέχουν θέση δήλωσης και, εφόσον γίνουν αποδεκτά, εκδίδεται δήλωση - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

  2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η πληροφορία του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που ήταν ανενεργός καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αυτή λαμβάνεται αποκλειστικά από τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ, που έχουν σταλεί στη Δ.ΗΛΕ.Δ.. Αν διαπιστωθεί ότι αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν εμπεριέχεται στα αποσταλθέντα ηλεκτρονικά αρχεία, πραγματοποιείται επικαιροποίηση - ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. από το ΔΕΔΔΗΕ, μετά από αίτηση του φορολογουμένου.

  3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, κατά την αποδοχή του αιτήματος χορηγείται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στην τελευταία εκδοθείσα, μετά από εμπρόθεσμη δήλωση, πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

  4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία, πριν την αποδοχή του αιτήματος του άρθρου 2, εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

  5. Στις περιπτώσεις που, μετά τη χορήγηση των εκπτώσεων/απαλλαγών των άρθρων 3 έως 5 του ν. 4223/2013, υποβληθεί εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, οι χορηγηθείσες εκπτώσεις/απαλλαγές διατηρούνται εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η απαλλαγή χορηγείται λόγω της γεωγραφικής θέσης του ακινήτου.

  Άρθρο 6

  Στην παρούσα επισυνάπτονται οκτώ (8) υποδείγματα, τα οποία επέχουν θέση δήλωσης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κατεβάστε το ΦΕΚ με τα 8 υποδείγματα από τη σελίδα του Εθνικού τυπογραφείου, εδώ

  Edited by Engineer

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Φορολογητέα ύλη που δεν δηλώνεται εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει στον κλάδο των ακινήτων. Έτσι, εκτός από τις παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της επέκτασης του αντικειμενικού συστήματος σε όλες τις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά και τουριστικά, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί και παρεμβάσεις ελεγκτικού χαρακτήρα, όπως είναι οι διασταυρώσεις.
   Συγκεκριμένα, στο ΥΠΟΙΚ θεωρούν ότι ειδικά στον ΕΝΦΙΑ υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης με τις εξής μορφές:
   -απόκρυψη ακινήτων. Έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις απόκρυψης ιδιοκτησιών, κυρίως μεγάλης αξίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή ΕΝΦΙΑ αλλά και των τεκμηρίων διαβίωσης. Η καταγραφή των περιπτώσεων γίνεται όταν ο ιδιοκτήτης δηλώνει την ιδιοκτησία υποχρεωτικά στο πλαίσιο μεταβίβασης της. Για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβασης θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ για την προηγούμενη της μεταβίβασης πενταετία
   -δήλωση μικρότερης επιφάνειας ιδιοκτησίας από την πραγματική. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις δήλωσης πολύ μικρότερης επιφάνειας από την πραγματική προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή ΕΝΦΙΑ. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η δήλωση της πραγματικής επιφάνειας του ακινήτου εφόσον πρόκειται να μεταβιβαστεί
   -έχει δηλωθεί στον δήμο για την πληρωμή των δημοτικών τελών και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική.
   Με αυτήν τη μεθόδευση χάνονται έσοδα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τη μεταβίβαση των ακινήτων απαιτείται πιστοποιητικό πληρωμής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για την τελευταία 5ετία και για την πραγματική επιφάνεια
   Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα έχει αποφασιστεί η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ακινήτων του taxis με το πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όσους εντοπισθούν να έχουν αποκρύψει φορολογητέα ύλη στα ακίνητα θα επιβληθεί πρόσθετος ΕΝΦΙΑ καθώς και προσαυξήσεις.
   Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η αρχή για τη συνεργασία της εφορίας με το Κτηματολόγιο έγινε πρόσφατα όταν και εστάλη μήνυμα στους ιδιοκτήτες βάση των στοιχείων της δήλωσης ακινήτων Ε9 να προχωρήσουν στην κτηματογράφηση των ακινήτων τους. Το μήνυμα εστάλη στο πλαίσιο της προσπάθειας να αυξηθεί η προσέλευση των ιδιοκτητών στις υπό κτηματογράφηση περιοχές.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Φορολογητέα ύλη που δεν δηλώνεται εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει στον κλάδο των ακινήτων. Έτσι, εκτός από τις παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της επέκτασης του αντικειμενικού συστήματος σε όλες τις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά και τουριστικά, το υπουργείο Οικονομικών προωθεί και παρεμβάσεις ελεγκτικού χαρακτήρα, όπως είναι οι διασταυρώσεις.
   Συγκεκριμένα, στο ΥΠΟΙΚ θεωρούν ότι ειδικά στον ΕΝΦΙΑ υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης με τις εξής μορφές:
   -απόκρυψη ακινήτων. Έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις απόκρυψης ιδιοκτησιών, κυρίως μεγάλης αξίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή ΕΝΦΙΑ αλλά και των τεκμηρίων διαβίωσης. Η καταγραφή των περιπτώσεων γίνεται όταν ο ιδιοκτήτης δηλώνει την ιδιοκτησία υποχρεωτικά στο πλαίσιο μεταβίβασης της. Για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβασης θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ για την προηγούμενη της μεταβίβασης πενταετία
   -δήλωση μικρότερης επιφάνειας ιδιοκτησίας από την πραγματική. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις δήλωσης πολύ μικρότερης επιφάνειας από την πραγματική προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή ΕΝΦΙΑ. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η δήλωση της πραγματικής επιφάνειας του ακινήτου εφόσον πρόκειται να μεταβιβαστεί
   -έχει δηλωθεί στον δήμο για την πληρωμή των δημοτικών τελών και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική.
   Με αυτήν τη μεθόδευση χάνονται έσοδα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τη μεταβίβαση των ακινήτων απαιτείται πιστοποιητικό πληρωμής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για την τελευταία 5ετία και για την πραγματική επιφάνεια
   Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα έχει αποφασιστεί η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ακινήτων του taxis με το πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όσους εντοπισθούν να έχουν αποκρύψει φορολογητέα ύλη στα ακίνητα θα επιβληθεί πρόσθετος ΕΝΦΙΑ καθώς και προσαυξήσεις.
   Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η αρχή για τη συνεργασία της εφορίας με το Κτηματολόγιο έγινε πρόσφατα όταν και εστάλη μήνυμα στους ιδιοκτήτες βάση των στοιχείων της δήλωσης ακινήτων Ε9 να προχωρήσουν στην κτηματογράφηση των ακινήτων τους. Το μήνυμα εστάλη στο πλαίσιο της προσπάθειας να αυξηθεί η προσέλευση των ιδιοκτητών στις υπό κτηματογράφηση περιοχές.
  • By Engineer
   Με τη νέα απόφαση Α.1278/2019 της ΑΑΔΕ, τροποποιείται, συμπληρώνεται και κωδικοποιείται η ΠΟΛ.1212/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ως ακολούθως:
   Άρθρο 1
   Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης
   1. Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έκπτωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα.
   2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην Α.1272/2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
   Άρθρο 2
   Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης
   Α.1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
   Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
   Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
   2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
   3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών».
   Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικείου φορολογικού έτους.
   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώρηση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.
   Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
   Β. 1. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το οικείο φορολογικό έτος, εννοείται το προηγούμενο του έτους για το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
   2. Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά τα ανωτέρω ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
   Άρθρο 3
   Χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα
   Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1250/2014 απόφαση ΓΓΔΕ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους.


   View full είδηση
  • By Engineer
   Με τη νέα απόφαση Α.1278/2019 της ΑΑΔΕ, τροποποιείται, συμπληρώνεται και κωδικοποιείται η ΠΟΛ.1212/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ως ακολούθως:
   Άρθρο 1
   Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης
   1. Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έκπτωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα.
   2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην Α.1272/2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
   Άρθρο 2
   Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης
   Α.1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
   Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.
   Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
   2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
   3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών».
   Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικείου φορολογικού έτους.
   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώρηση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.
   Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
   Β. 1. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το οικείο φορολογικό έτος, εννοείται το προηγούμενο του έτους για το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
   2. Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά τα ανωτέρω ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
   Άρθρο 3
   Χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα
   Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1250/2014 απόφαση ΓΓΔΕ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

  • By Engineer
   Στη Βουλή κατατέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης οι διατάξεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και του εταιρικού φορολογικού συντελεστή. Οι διατάξεις δεν περιλαμβάνουν κάποια έκπληξη σε σχέση με όσα έχουν ανακοινωθεί, καθώς στο πεδίο του ΕΝΦΙΑ περιορίζουν τις μειώσεις σε όσους έχουν πολύ μικρής αξίας ακίνητη περιουσία ενώ στο πεδίο του εταιρικού φορολογικού συντελεστή θα φανούν στα ταμεία των επιχειρήσεων από το 2020, δηλαδή τη χρήση 2019.
   Ειδικότερα, η τροπολογία για τον  ΕΝΦΙΑ προβλέπει ότι:
   -για το 2019 το ποσό του τελικού φόρου που καλείται να πληρώσει κάθε ιδιοκτήτης που έχει ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ μειώνεται κατά 30%. Το ποσό της μείωσης του φόρου περιορίζεται κατά 0,7 ευρώ ανά 1.000 ευρώ υπερβάλλουσας αντικειμενικής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης ωφελημένοι είναι μόνο μικροϊδιοκτήτες ακινήτων και η έκπτωση περιορίζεται στα 100 ευρώ. Η μεσαία ακίνητη ιδιοκτησία θα συνεχίσει να φορολογείται αδρά. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που έχει στην κατοχή του διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι αντικειμενικής αξίας 45.000 ευρώ και πλήρωσε φέτος ΕΝΦΙΑ ύψους 145 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 101,5 ευρώ, δηλαδή 43,5 ευρώ λιγότερα. Φορολογούμενος που έχει στην κατοχή του διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στο Αιγάλεω αντικειμενικής αξίας 100.000 ευρώ, πλήρωσε φέτος ΕΝΦΙΑ ύψους 296 ευρώ. Το 2019 θα πληρώσει 235 ευρώ, δηλαδή 61 ευρώ λιγότερα.
   -παρατείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο των εκτός σχεδίου γηπέδων και εκτάσεων, όπως είναι τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σε αυτήν την κατηγορία ακινήτων επιβάλλεται κανονικά ο κύριος ΕΝΦΙΑ, δηλαδή ευρώ ανά στρέμμα επιφάνειας.
   Η τροπολογία για τη φορολογία των επιχειρήσεων προβλέπει τα εξής:
   -ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 29% που είναι σήμερα στο 28% για τη χρήση 2019, στο 27% για τη χρήση 2020, στο 26% για τη χρήση 2021 και στο 25% για τη χρήση 2022 και τα επόμενα έτη. Πάντως εντύπωση προκαλεί το ότι δεν κατατέθηκε η διάταξη για τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από το 15% στο 10% που έχει ανακοινωθεί.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.