Jump to content
 • Novatron
 • kan62

  Διοικητική διαίρεση της χώρας σε ΟΤΑ Α' και Β΄ βαθμού

  Sign in to follow this  

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1327Β/17.4.2019 η ισχύουσα διοικητική διαίρεση της χώρας με τίτλο :

  "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.3852/2010, όπως ισχύει"

  Άρθρο 1

  Παραθέτουμε αναλυτικά κατωτέρω όλους τους Πρωτοβάθμιους (Δήμους) και Δευτεροβάθμιους (Περιφέρειες) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, όπως αυτοί συγκροτήθηκαν με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Η καταγραφή γίνεται με την πρόταξη της Περιφέρειας, ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες που την αποτελούν, κατ’ αλφαβητική σειρά, και τέλος, αναγράφονται οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Ο πληθυσμός των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων και Κοινοτήτων προκύπτει από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας : ...

  Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί.pdf


  • Like 1
  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By petsagouris
   Μια νέα «Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» φιλοδοξούν να θέσουν σε εφαρμογή τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομίας.
    
   Το Δημόσιο σχεδιάζει να αναθέσει μέσω διαγωνισμού, στο πρότυπο των διαγωνισμών κτηματογράφησης, την εκπόνηση και των 325 Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της χώρας, ένα για κάθε δήμο. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει κατ’ αρχήν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει το έργο, το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 300-350 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει την προεργασία για τον πρώτο διαγωνισμό.
    
   Στη χώρα μας ο πολεοδομικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης σε κάθε περιοχή καθορίζονται μέσα από τα πολεοδομικά σχέδια. Έτσι ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει τι επιτρέπεται σε κάθε περιοχή, σε ποιες υπάρχουν περιορισμοί, κοκ. Με δύο νόμους (ν. 4269/14 και 4447/16) η πυραμίδα του πολεοδομικού σχεδιασμού τροποποιήθηκε και πλέον το κατώτατο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού ονομάζεται Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και εξειδικεύεται με πολεοδομικά σχέδια εφαρμογής (στα οποία έχουν συμπτυχθεί τα παλαιότερα δύο στάδια του σχεδιασμού, η πολεοδομική μελέτη και η πράξη εφαρμογής).
    
   Το πρόβλημα του πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα μας είναι... ότι είναι ατελής. Στα 17 χρόνια που ίσχυσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (1997-2014) ολοκληρώθηκε μόλις το 16% των μελετών που ανατέθηκαν, ενώ ακόμα 31% βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο γενικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου! Πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι το 53% της χώρας, δηλαδή 481 δημοτικές ενότητες, παραμένει χωρίς κανένα ειδικό χωρικό σχεδιασμό, δηλαδή η οικιστική/πολεοδομική εξέλιξη των περιοχών αυτών απλά προχωρεί με βάση τους γενικούς κανόνες της νομοθεσίας, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής (βλ. «Κ» 19.12.2016).
    
   Σαφείς χρήσεις γης
    
   Το υπουργείο Περιβάλλοντος λοιπόν φιλοδοξεί... να κάνει την έκπληξη και να δρομολογήσει την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας. Για το φιλόδοξο σχέδιο έχει εξασφαλιστεί επί της αρχής η συναίνεση της ΕΤΕπ, καθώς η ύπαρξη σαφών χρήσεων γης σε όλη την Ελλάδα έχει (και) προφανή αναπτυξιακό χαρακτήρα (το σχέδιο παρουσιάστηκε από το υπουργείο Οικονομίας τον Ιούλιο στα κεντρικά της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο).
    
   Κατόπιν, στο τέλος Ιουλίου το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε τη διάθεση 60.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση μελέτης που θα προετοιμάσει το έδαφος: Θα καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση «ως προς τον βαθμό ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο (εγκεκριμένα και υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια-ΓΠΣ, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων-ΣΧΟΟΑΠ, κλπ.)». Επίσης θα προταθεί μια κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση περιοχών και δήμων «με κριτήρια τον βαθμό ολοκλήρωσης σχεδιασμού (ανάγκη επικαιροποίησης, συμπλήρωσης ή εξαρχής νέου σχεδιασμού), την πιθανή ύπαρξη οικιστικών ή αναπτυξιακών πιέσεων, τη θέση στο σύστημα των αστικών κέντρων της χώρας, πιθανές περιβαλλοντικές πιέσεις, διαφαινόμενες συγκρούσεις χρήσεων γης κλπ.».
    
   Δύο διαγωνισμοί και πρόσληψη ειδικού συμβούλου
    
   Το υπουργείο Περιβάλλοντος δείχνει να καταλήγει στην πραγματοποίηση δύο διαγωνισμών: έναν άμεσα, με τις περιοχές πρώτης προτεραιότητας και έναν δεύτερο για τα υπόλοιπα. Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κεντρικά (όπως λ.χ. προκηρύσσει η ΕΚΧΑ την κτηματογράφηση ομάδων περιοχών), ενώ σε δεύτερη φάση θα μπορούν δήμοι που διαθέτουν τεχνική επάρκεια να χρηματοδοτηθούν για να αναθέσουν οι ίδιοι την απαραίτητη μελέτη. Το ΥΠΕΝ πρόκειται να προσλάβει με τη βοήθεια του Πράσινου Ταμείου και ειδικό σύμβουλο, για να βοηθήσει στην προετοιμασία των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία εγκρίνονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. Ως προς τη χρηματοδότηση, ο διαγωνισμός θα καλυφθεί αρχικά (μέχρι να υπογραφεί νέο δάνειο) μέσω της επέκτασης δανείου που έχει ήδη λάβει από την ΕΤΕπ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους δήμους. Μια πρώτη εκτίμηση τοποθετεί το εγχείρημα στα 300-350 εκατ. ευρώ. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος θα μπορούσε να αναληφθεί από το Πράσινο Ταμείο (που έχει πάνω από 2,5 δισ. ευρώ αποθεματικό), χωρίς τη σύναψη νέου δανείου, αν δεν υπήρχε ο μνημονιακός περιορισμός της διάθεσης μόλις του 2,5% του αποθεματικού του ετησίως.
    
   Πηγή: Καθημερινή
    
   Click here to view the είδηση
  • By petsagouris
   Μια νέα «Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης» φιλοδοξούν να θέσουν σε εφαρμογή τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομίας.
    
   Το Δημόσιο σχεδιάζει να αναθέσει μέσω διαγωνισμού, στο πρότυπο των διαγωνισμών κτηματογράφησης, την εκπόνηση και των 325 Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της χώρας, ένα για κάθε δήμο. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει κατ’ αρχήν συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει το έργο, το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 300-350 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει την προεργασία για τον πρώτο διαγωνισμό.
    
   Στη χώρα μας ο πολεοδομικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης σε κάθε περιοχή καθορίζονται μέσα από τα πολεοδομικά σχέδια. Έτσι ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει τι επιτρέπεται σε κάθε περιοχή, σε ποιες υπάρχουν περιορισμοί, κοκ. Με δύο νόμους (ν. 4269/14 και 4447/16) η πυραμίδα του πολεοδομικού σχεδιασμού τροποποιήθηκε και πλέον το κατώτατο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού ονομάζεται Τοπικό Χωρικό Σχέδιο και εξειδικεύεται με πολεοδομικά σχέδια εφαρμογής (στα οποία έχουν συμπτυχθεί τα παλαιότερα δύο στάδια του σχεδιασμού, η πολεοδομική μελέτη και η πράξη εφαρμογής).
    
   Το πρόβλημα του πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα μας είναι... ότι είναι ατελής. Στα 17 χρόνια που ίσχυσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (1997-2014) ολοκληρώθηκε μόλις το 16% των μελετών που ανατέθηκαν, ενώ ακόμα 31% βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο γενικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίθηκε 10 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου! Πρόσφατη μελέτη υπολόγισε ότι το 53% της χώρας, δηλαδή 481 δημοτικές ενότητες, παραμένει χωρίς κανένα ειδικό χωρικό σχεδιασμό, δηλαδή η οικιστική/πολεοδομική εξέλιξη των περιοχών αυτών απλά προχωρεί με βάση τους γενικούς κανόνες της νομοθεσίας, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής (βλ. «Κ» 19.12.2016).
    
   Σαφείς χρήσεις γης
    
   Το υπουργείο Περιβάλλοντος λοιπόν φιλοδοξεί... να κάνει την έκπληξη και να δρομολογήσει την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο σύνολο της χώρας. Για το φιλόδοξο σχέδιο έχει εξασφαλιστεί επί της αρχής η συναίνεση της ΕΤΕπ, καθώς η ύπαρξη σαφών χρήσεων γης σε όλη την Ελλάδα έχει (και) προφανή αναπτυξιακό χαρακτήρα (το σχέδιο παρουσιάστηκε από το υπουργείο Οικονομίας τον Ιούλιο στα κεντρικά της ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο).
    
   Κατόπιν, στο τέλος Ιουλίου το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε τη διάθεση 60.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση μελέτης που θα προετοιμάσει το έδαφος: Θα καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση «ως προς τον βαθμό ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο (εγκεκριμένα και υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια-ΓΠΣ, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων-ΣΧΟΟΑΠ, κλπ.)». Επίσης θα προταθεί μια κατηγοριοποίηση και προτεραιοποίηση περιοχών και δήμων «με κριτήρια τον βαθμό ολοκλήρωσης σχεδιασμού (ανάγκη επικαιροποίησης, συμπλήρωσης ή εξαρχής νέου σχεδιασμού), την πιθανή ύπαρξη οικιστικών ή αναπτυξιακών πιέσεων, τη θέση στο σύστημα των αστικών κέντρων της χώρας, πιθανές περιβαλλοντικές πιέσεις, διαφαινόμενες συγκρούσεις χρήσεων γης κλπ.».
    
   Δύο διαγωνισμοί και πρόσληψη ειδικού συμβούλου
    
   Το υπουργείο Περιβάλλοντος δείχνει να καταλήγει στην πραγματοποίηση δύο διαγωνισμών: έναν άμεσα, με τις περιοχές πρώτης προτεραιότητας και έναν δεύτερο για τα υπόλοιπα. Ο πρώτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κεντρικά (όπως λ.χ. προκηρύσσει η ΕΚΧΑ την κτηματογράφηση ομάδων περιοχών), ενώ σε δεύτερη φάση θα μπορούν δήμοι που διαθέτουν τεχνική επάρκεια να χρηματοδοτηθούν για να αναθέσουν οι ίδιοι την απαραίτητη μελέτη. Το ΥΠΕΝ πρόκειται να προσλάβει με τη βοήθεια του Πράσινου Ταμείου και ειδικό σύμβουλο, για να βοηθήσει στην προετοιμασία των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία εγκρίνονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. Ως προς τη χρηματοδότηση, ο διαγωνισμός θα καλυφθεί αρχικά (μέχρι να υπογραφεί νέο δάνειο) μέσω της επέκτασης δανείου που έχει ήδη λάβει από την ΕΤΕπ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους δήμους. Μια πρώτη εκτίμηση τοποθετεί το εγχείρημα στα 300-350 εκατ. ευρώ. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος θα μπορούσε να αναληφθεί από το Πράσινο Ταμείο (που έχει πάνω από 2,5 δισ. ευρώ αποθεματικό), χωρίς τη σύναψη νέου δανείου, αν δεν υπήρχε ο μνημονιακός περιορισμός της διάθεσης μόλις του 2,5% του αποθεματικού του ετησίως.
    
   Πηγή: Καθημερινή
  • By Engineer
   Δόθηκε στη δημοσιότητα το 4ο βιβλίο της σειράς που ξεκίνησε το 2008, αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ευρώπη. Βασίζεται στην έκδοση "Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – Featuring Country Reports 2012", και υπογραμμίζει τη σημαντική επιτευχθείσα πρόοδο σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας ενεργειακής απόδοσης, από το 2012 έως & το 2015. Πρόκειται για μια αυτοτελή έκδοση, καθώς περιέχει όλες τις τελευταίες σχετικές πληροφορίες για κάθε χώρα. Οι προηγούμενες εκδόσεις όμως, μαζί με αυτό το τελευταίο του βιβλίο, βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ιστορική εξέλιξη διαφόρων ζητημάτων με την πάροδο των ετών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.
   Η έκθεση είναι δομημένη σε δύο μέρη.
    
   Στο το πρώτο μέρος περιγράφονται τα κύρια επιτεύγματα και οι προκλήσεις που παραμένουν σε έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων που καλύπτονται από την οδηγία σε όλη την Ευρώπη καθώς και τα συμπεράσματα και οι συστάσεις για την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας.
    
   Στο δεύτερο μέρος συμπεριλαμβάνονται αναφορές από τα 28 κράτη-μέλη συν τη Νορβηγία. Οι επιμέρους εθνικές και περιφερειακές εκθέσεις παρουσιάζουν την κατάσταση της εφαρμογής της οδηγίας στο τέλος του 2014 ή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 2015.
    
   Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ (μέγεθος αρχείου: 91 Mb)
    
   Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/34505/ekthesi-i-efarmogi-tis-odigias-energeiakis-apodosis-ton-ktirion-%E2%80%93-anafora-ana-chora
  • By Engineer
   Δόθηκε στη δημοσιότητα το 4ο βιβλίο της σειράς που ξεκίνησε το 2008, αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ευρώπη. Βασίζεται στην έκδοση "Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – Featuring Country Reports 2012", και υπογραμμίζει τη σημαντική επιτευχθείσα πρόοδο σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας ενεργειακής απόδοσης, από το 2012 έως & το 2015. Πρόκειται για μια αυτοτελή έκδοση, καθώς περιέχει όλες τις τελευταίες σχετικές πληροφορίες για κάθε χώρα. Οι προηγούμενες εκδόσεις όμως, μαζί με αυτό το τελευταίο του βιβλίο, βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ιστορική εξέλιξη διαφόρων ζητημάτων με την πάροδο των ετών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.
   Η έκθεση είναι δομημένη σε δύο μέρη.
    
   Στο το πρώτο μέρος περιγράφονται τα κύρια επιτεύγματα και οι προκλήσεις που παραμένουν σε έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων που καλύπτονται από την οδηγία σε όλη την Ευρώπη καθώς και τα συμπεράσματα και οι συστάσεις για την προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας.
    
   Στο δεύτερο μέρος συμπεριλαμβάνονται αναφορές από τα 28 κράτη-μέλη συν τη Νορβηγία. Οι επιμέρους εθνικές και περιφερειακές εκθέσεις παρουσιάζουν την κατάσταση της εφαρμογής της οδηγίας στο τέλος του 2014 ή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 2015.
    
   Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ (μέγεθος αρχείου: 91 Mb)
    
   Πηγή: http://www.b2green.g...ora-ana-chora
    
   Click here to view the είδηση
  • By Engineer
   Τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει 12 προτεραιότητες για την εθνική στρατηγική «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016» με στόχο την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, παρουσίασε την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
    
   Τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει 12 προτεραιότητες για την εθνική στρατηγική «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014-2016» με στόχο την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, παρουσίασε πριν λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
    
   Η παρουσίαση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των ΝΠΙΔ, την ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση των διοικητικών βαρών, το νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων και την επιλογή προϊσταμένων, καθώς και το νέο μισθολόγιο, σηματοδοτεί και το τέλος του κυνηγιού των ποσοτικών στόχων (διαθεσιμότητες, απολύσεις κλπ) με την αντικατάστασή του από ποιοτικούς στόχους, που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, όπως επισήμανε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.
    
   Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία με τους εκπροσώπους των δανειστών, μετά από μία μακρά και επίπονη διαπραγμάτευση και την απόρριψη των πιέσεων της τρόικας για ακόμη 8.000 απολύσεις το 2015 και περαιτέρω διαθεσιμότητες για το 2014.
    
   Οι προτεραιότητες της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως τις παρέθεσε ο κ. Μητσοτάκης, είναι:
    
   1. Νέο οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης
    
   Ολοκληρώνεται η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων. Η κατάρτιση των νέων οργανισμών βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης, που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Υλοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα για τον εξορθολογισμό του Δημοσίου, που πλέον αποκτά μια ενιαία συνεκτική δομή. Η μειώσεις δομών αγγίζουν το 40%.
    
   2. Αξιολόγηση ΝΠΙΔ
    
   Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η καταγραφή και η αξιολόγηση -για πρώτη φορά- των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή ολοκλήρωση της αποστολής του, θα γίνουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις. Οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναδιοργανώνονται με σκοπό τον καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
    
   3. Ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα
    
   Εντοπίζονται υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο με υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα και αξιολογούνται οι περιπτώσεις όπου η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από ιδιώτες με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων του δημοσίου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
    
   4. Μείωση διοικητικών βαρών και απλούστευση διαδικασιών
    
   Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας. Γίνεται μια πρωτοφανής χαρτογράφηση της νομοθεσίας, με τελικό στόχο τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Το πρόγραμμα «μειώσεις και απλουστεύσεις» θα αποτελεί πλέον σταθερό προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι εφάπαξ διαδικασία.
    
   5. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
    
   Η εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ γίνεται πλέον πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Τα ΚΕΠ ενισχύονται και παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες online, με μία αίτηση, στη στιγμή. Ήδη οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, απλά και άμεσα, μεταξύ άλλων, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου (βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ), κ.ά. Μέσα στους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, το e-παράβολο και τα πιστοποιητικά στρατολογίας.
    
   6. Καλή νομοθέτηση
    
   Τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο για τη μείωση της πολυνομίας και της κακονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός απλού και σαφούς ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η προαγωγή της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Θα χαρτογραφηθούν και αξιολογηθούν οι νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις προς κατάργηση ή απλούστευση.
    
   7. Νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων
    
   Το πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, καθιστά τη διαδικασία άνευ ουσίας. Πρώτη φορά θεσμοθετείται με τη συγκριτική αξιολόγηση ο προσδιορισμός των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σύντομα θα θεσμοθετηθεί μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που θα δίνει κίνητρα στον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του.
    
   8. Μισθολόγιο
    
   Σχεδιάζεται ο εξορθολογισμός του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος είναι η βέλτιστη και πιο ορθολογική αξιοποίηση -χωρίς μείωση- της συνολικής ετήσιας μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, η οποία μεταξύ 2009 και 2013 έχει μειωθεί κατά 8,75 δισ. ευρώ (από 24,5 δισ. ευρώ το 2009 σε 15,75 δισ. ευρώ σήμερα). Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει.
    
   9. Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο
    
   Καταργείται η στείρα μοριοδότηση μόνο των «στατικών» χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.), που αποτελούσε το κύριο και σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων. Ενεργοποιούνται οι γραπτές εξετάσεις και οι δομημένες συνεντεύξεις. Στόχος είναι να εντοπίζεται κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης να καλύπτεται από τον υπάλληλο που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, διοικητικές ικανότητες και εμπειρία.
    
   10. Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας
    
   Σχεδιάζεται ένα νέο, καινοτόμο σύστημα κινητικότητας δημοσίων υπαλλήλων, αποσυνδεδεμένο από ενδεχόμενη απόλυση. Δημιουργείται, με άλλα λόγια, μια εσωτερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια, που ενσωματώνει το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, με το «πάντρεμα» των προσόντων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.
    
   11. Ενίσχυση πειθαρχικής ευθύνης
    
   Αναβαθμίζονται και ενισχύονται τα ελεγκτικά σώματα. Η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης επιταχύνεται. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών συνεχίζεται και επεκτείνεται. Η αίσθηση της «ομερτά» στο Δημόσιο σπάει. Το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με επιθεωρητές και ανώτερα στελέχη του Δημοσίου προχωρούν σε επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις της μετατροπής, αυτοδίκαια θα λύεται η σχέση εργασίας με απόφαση του ΑΣΕΠ.
    
   12. Ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα ΥΔΜΗΔ
    
   - Προγραμματίζεται περαιτέρω ανάπτυξη του portal data.gov.gr ως ενός κεντρικού καταλόγου ανοιχτών δημόσιων δεδομένων που θα παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα όλων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.
   - Αναβαθμίζεται το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (απογραφή) μέσω της επέκτασης των υπαγομένων, σε αυτό, φορέων (προσθήκη ΝΠΙΔ), καθώς και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων εκροών (reports).
   - Προχωράει η ποιοτική αναβάθμιση του κυβερνητικού ιστοτόπου «ΔΙ@ΥΓΕΙΑ» με ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας και φιλικότητας προς το χρήστη.
    
   Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
    
   Σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις, που στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:
    
   - Αποδοτική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
   - Πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
   - Ορθολογική αξιοποίηση των ΤΠΕ από το Δημόσιο.
   - Εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών του Δημοσίου.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/760911/article/epikairothta/politikh/to-metarry8mistiko-programma-toy-ypoyrgeioy-dioikhtikhs-metarry8mishs-2014-2016
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.