Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Ν.4787/2021: Άρθρο 17. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας . Άρθρο 18 Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 44/26.03.2021) ο ν. 4787/2021 με τίτλο "Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις".

  Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διατάξεις:

  Άρθρο 17.

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας
   
  1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) καταργείται και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «Άρθρο 59
   
  Έντυπα
   
  1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τις οποίες μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη, όπως προσθήκη και επέκταση, των υπαρχόντων κτηρίων, για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται τα στοιχεία ειδικού εντύπου.
   
  2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση βεβαίωσης της παρ. 1 του άρθρου 83 για τον έλεγχο των στοιχείων, συμπληρώνονται τα στοιχεία στο ανωτέρω έντυπο. Η συμπλήρωση και ο έλεγχος των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιούνται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.».
   
  2. Το άρθρο 62 του ν. 4495/2017 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «Άρθρο 62
   
  Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β’
   
  «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
   
  Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος».
   
  3. Η παρ. 2 του παρόντος ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4495/2017.
   
  Άρθρο 18.
   
  Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων
  1. Τροποποιείται η παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης έως την 31η.12.2022.».
   
  2. Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:
   
  «15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
   
  Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022, διαφορετικά από 1η.1.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ..
   
  Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.».
   
  3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 τροποποιείται ως εξής:
   
  «6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά και να γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις διατυπώσεων και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997.».

  Πηγή: https://www.michanikosapps.gr
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  Δεν κατάλαβα....Τελικά αναστέλλεσαι η ΗΤΚ ?

  Άκυρο βλέπε παρακάτω.

  Edited by nik
  Link to comment
  Share on other sites

  Άμα καταλάβεις πες μας και εμάς γιατί άκρη δεν βγαίνει. Θα ανοίξω καμία δεκαριά τεστ στο σύστημα για τυχών αδομητα, να φαίνεται πριν τις 31/3

  Link to comment
  Share on other sites

  Νομίζω από το κείμενο της είδησης λείπει η παρ. 5 του αρθ. 18 που αναφέρεται στις βεβαιώσεις.

   

  Link to comment
  Share on other sites

  σωστα

  αρθρο 18.

  5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας.

  Link to comment
  Share on other sites
  26 λεπτά πριν, gina said:

  Νομίζω από το κείμενο της είδησης λείπει η παρ. 5 του αρθ. 18 που αναφέρεται στις βεβαιώσεις.

   

  ναι,ακριβώς, η παρ. 5 του άρθρου 18 λύνει το θέμα

  Link to comment
  Share on other sites

  Δηλαδή αν βγάλουμε σήμερα μια βεβαίωση αδόμητου με ημ/νια αυτοψίας 29/3 μέχρι πότε ισχύει;

  Link to comment
  Share on other sites
  44 λεπτά πριν, giorgosv said:

  Δηλαδή αν βγάλουμε σήμερα μια βεβαίωση αδόμητου με ημ/νια αυτοψίας 29/3 μέχρι πότε ισχύει;

  Λογικά μέχρι 29/5. Παράταση πήραν οι αυτοψίες του διαστήματος 1/1 έως 31/1 ακόμη κι αν η υπαγωγή της αυθαιρεσίας στον νόμο έγινε μετά την 1/2. Έτσι το καταλαβαίνω.. Α, και προφανώς με αυτοψία 29/3 πας σε ηλεκτρονική ταυτότητα..

  Link to comment
  Share on other sites

  Δηλαδή μία βεβαίωση για αδόμητο που εκδόθηκε 21/1 με αυτοψία 21/1 μέχρι πότε ισχύει ώς είναι? Άσχετα που γράφει πάνω 21/3 ή αυτό θέλει αλλαγή?

  Link to comment
  Share on other sites

  Τι μπέρδεμα πάλι.

  Δηλαδή σήμερα μπορώ να βγάλω βεβαίωση αδόμητου με ημ/νια αυτοψίας από 1/1 έως 31/1 και να ισχύει μέχρι 30/6.

  Ενώ αν εκδόσω βεβαίωση με ημ/νια αυτοψίας 29/3 πρέπει να παω σε ηλ. ταυτότητα; θα μας τρελλάνουν...

  Για αδόμητα μιλάω πάντα..

  Link to comment
  Share on other sites  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.