Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Οι αλλαγές στη δόμηση και τις χρήσεις γης - Τι θα γίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα

  Κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας για οικόπεδα 750 και 1.200 τετραγωνικών μέτρων, μείωση της μέγιστης εκμετάλλευσης για εκτός σχεδίου κτίσματα, μείωση κατά 10% του μέγιστου συντελεστή δόμησης, εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου πριν από το τέλος του 2020 και ενεργοποίηση από τις αρχές του 2021 της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο πολεοδομικό - χωροταξικό νομοσχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

  %CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE

  Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου, σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ», ενόψει της παρουσίασης του νομοσχεδίου, περιγράφει την εικόνα της επόμενης ημέρας με όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές.

  Οι αλλαγές για την κατοικία

  Ετσι, στην περίπτωση που επιδιώκεται η κατασκευή κατοικίας, σε αυτή τη φάση οι αλλαγές είναι οι εξής: καταργούνται, όπως προαναφέρθηκε, οι ακραίες παρεκκλίσεις που δίνουν τη δυνατότητα να οικοδομούνται οικόπεδα 750 και 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Σημειώνεται πως σήμερα ο γενικός κανόνας για την εκτός σχεδίου δόμηση είναι τέσσερα στρέμματα για 200 τ.μ. και οκτώ στρέμματα για 280 τ.μ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Οικονόμου, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους, μέσα στο όποιο θα μπορούν να εκδίδονται οικοδομικές άδειες των προαναφερόμενων μεγεθών.

  Μείωση του συντελεστή δόμησης

  Την ίδια ώρα, κατά τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, η μέγιστη εκμετάλλευση μειώνεται από 400 τετραγωνικά μέτρα σε 380. «Για τις υπόλοιπες χρήσεις υπάρχουν διάφορες τροποποιήσεις» επισημαίνει. «Η γενική κατεύθυνση είναι για μείωση του συντελεστή δόμησης κατά 10%, σε σύγκριση με τον σήμερα επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης».

  Διευκρίνιση: η ακριβής μείωση θα διαφέρει ανά χρήση. Παράδειγμα, στην περίπτωση των ξενοδοχείων από 0,2 μειώνεται σε 0,18 (για τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων σε 0,19), ενώ στην περίπτωση της βιομηχανίας - βιοτεχνίας ο συντελεστής δόμησης μειώνεται από 0,9 σε 0,8.

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

  Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί πριν από το τέλος του 2020. Το μέτρο αυτό αφορά ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων. Γιατί; Επειδή από την 1η Οκτωβρίου 2020 και μετά η τακτοποίηση ενός αυθαιρέτου θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει ολοκληρώσει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Επί της ουσίας, είναι μια ηλεκτρονική δήλωση, η οποία συνοδεύεται από μια σειρά στοιχείων/εγγράφων, όπως είναι για παράδειγμα, η οικοδομική άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κ.ά.

  Αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόµηση

  «Μείζων τομή επιχειρείται στην εκτός σχεδίου δόμηση, η οποία σήμερα δίνει δυνατότητα οικοδόμησης σε περιοχές χωρίς σχέδια χρήσεων γης και με συντελεστές (και άλλους όρους) δόμησης συχνά συγκρίσιμους ή και πιο ευνοϊκούς απ' ό,τι συμβαίνει στα σχέδια πόλης και τις άλλες οργανωμένες μορφές ανάπτυξης» λέει ο Δημήτρης Οικονόμου.

  Ειδικότερα:

  1) Εισάγεται ο θεσμός του μητρώου πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων. Κατά τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, πρόκειται για ένα μέτρο που θα μειώσει τους τεράστιους χρόνους που απαιτούνται σήμερα για την εκπόνηση και έγκριση χωρικών σχεδίων (σ.σ.: 12 χρόνια για τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και 15-20 για τις πράξεις εφαρμογής).

  2) Αναμορφώνεται το σύστημα των ελεγκτών δόμησης: πλέον, όπως προβλέπεται, ενεργοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τόσο τις νέες κατασκευές (για να μην υπάρξει νέο κύμα αυθαίρετης δόμησης) όσο και τα δηλωθέντα και μη δηλωθέντα αυθαίρετα.

  Χρήσεις γης

  Στον τομέα αυτό, όπως αναφέρει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο για τον χειρισμό των χρήσεων γης με την εισαγωγή ενός συστήματος αναφοράς. Μέσα από αυτό, από τα διάφορα σχέδια αναφοράς, θα επιλέγονται χρήσεις συμβατές με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής μελέτης και τους στόχους του σχεδίου.

  Επιπλέον, θεσπίζονται η λεγόμενη Εθνική Ονοματολογία Χρήσεων Γης και γενικοί κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία της. Το επόμενο βήμα, κατά τον Δημήτρη Οικονόμου, «θα είναι η εξειδίκευση της ονοματολογίας των χρήσεων γης μέσω Προεδρικού Διατάγματος, που θα εξασφαλίσει και τη συνταγματικότητα των επιφερομένων αλλαγών».

  Μεταφορά συντελεστή δόµησης

  Η ενεργοποίηση αυτού του «πολεοδομικού εργαλείου» εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του επόμενου έτους.

  Τα οφέλη από τη μεταφορά συντέλεση δόμησης έχουν πολλούς αποδέκτες. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος στέκεται ιδιαίτερα σε δύο: α) στα ιδιωτικά δεσμευμένα οικόπεδα και β) στα διατηρητέα κτήρια.

  Οπως λέει, για την πρώτη περίπτωση, που τα οικόπεδα έχουν δεσμευτεί για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, με το νέο «πολεοδομικό εργαλείο» θα μπορεί ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου να αποζημιώνεται άμεσα και ταυτόχρονα θα δημιουργούνται και οι κοινόχρηστοι χώροι.

  Για τη δεύτερη περίπτωση, η διαφορά μεταξύ του πραγματοποιημένου συντελεστή δόμησης στο διατηρητέο και του επιτρεπόμενου θεωρητικά με βάση τους ισχύοντες όρους στη γύρω περιοχή θα μπορεί πλέον να πωλείται (μέσω της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης και της Ψηφιακής Τράπεζας Γης που δρομολογείται). Ετσι, οι ιδιοκτήτες τους θα έχουν ένα σημαντικό έσοδο, κάτι που επιβάλλεται και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και για να τους δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των (υποχρεωτικά προβλεπόμενων από τη νομοθεσία) επισκευών των διατηρητέων.

  «Η πολεοδομική νομοθεσία είναι σήμερα χαώδης. Διαχέεται σε πολύ μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων και διατάξεων, πολύ συχνά ασαφών ή αντιφατικών. Η χωροταξική είναι πολύ πιο περιορισμένη, δεν παρουσιάζει την ίδια προβληματική εικόνα, αλλά απαιτεί και αυτή απλούστευση και βελτίωση ορισμένων εσωτερικών αντιφάσεων της» τονίζει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος. «Και με το νομοσχέδιο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί μεγάλο μέρος των πιο πάνω προβλημάτων».

  Edited by Engineer


  Πηγή: https://www.tanea.gr/2020/07/22/greece/ti-allazei-sti-domisi-kai-tis-xriseis-gis-ti-tha-ginei-me-tin-ilektroniki-taytotita/
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments

  Ενα θεμα ειναι με αυτα των παρεκλίσεων, που και το ΣτΕ τα θεωρησε σαν "μη οικοδομησιμα"

  τεσπα, και ελαχιστα ειναι  αυτα και "σημερα" μπορουν να εκδοσουν αδεια.....μεχρι για ενα ακομα ετος,

  κ  "όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Οικονόμου, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους, μέσα στο όποιο θα μπορούν να εκδίδονται οικοδομικές άδειες των προαναφερόμενων μεγεθών."

  Το αλλο ειναι με την μεγιστη δομηση. Δλδ στα 20 στρ. που εχτιζε καποιος κατ' ανωτερο 400 τμ. θα   χτιζει τωρα 380.

  Απλα και μονο για να δείξουν εργο, μειωνουν τα "μεγιστα" τμ. απο 400 σε 380.

  Οπότε ενα γηπεδο 20 στρ.  οπου εχτιζε καποιος κατ' ανωτερο 400 τμ. θα   χτιζει τωρα 380.

  Κατα τα λοιπα,

  -οι χρησεις γης θα αλλάξουν ακομα μια φορα τα τελευται 4 χρονια....

  με "εξειδίκευση της ονοματολογίας των χρήσεων γης"  ...ότι και να σημαινει αυτο...

  - η ΜΣΔ εχει να περασει  απο πολλούς "σκοπελους".

   

   

  Edited by dimitris GM
  Link to comment
  Share on other sites

  Χαμός θα γίνει με την κατάργηση. Και για να μην ξεχνίομαστε 

  απο αρθρο 16-12-2019 https://ecopress.gr/ste-katargisi-parekkliseon-ektos-sche/

  ΥΠΕΝ: δεν καταργείται η εκτός σχεδίου δόμηση

  Η νέα πολιτική του υπουργείου Περιβάλλοντος στο θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης παρουσιάστηκε στην εκδήλωση από τον υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, είναι να μειωθεί ο χρόνος εκπόνησης στα 2,5 χρόνια, με περιορισμό των σταδίων αξιολόγησης. Ο κ. Οικονόμου, πάντως, παραδέχθηκε ευθέως ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται τολμηρές κινήσεις (όπως η κατάργηση των παρεκκλίσεων ή «παραθύρων» της νομοθεσίας όπως τα ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα). «Καμία πολιτική δύναμη δεν έχει επιχειρήσει να καταργήσει την εκτός σχεδίου δόμηση – κι όσοι το προσπάθησαν, υποχώρησαν γρήγορα», ανέφερε. «Γιατί κανείς δεν τόλμησε να καταργήσει λ.χ. τις παρεκκλίσεις; Γιατί δεν είναι εφικτό από πλευράς οικονομικών και πολιτικών ισορροπιών».

  Πιέσεις για αύξηση δόμησης

  Αντίθετα, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ότι το υπουργείο δέχεται πιέσεις: «Υπάρχουν διεκδικήσεις στην αντίθετη κατεύθυνση για αύξηση των συντελεστών δόμησης στην εκτός σχεδίου ανέφερε», χωρίς να κατονομάσει την προέλευση αυτών.

  Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», οι πιέσεις ασκούνται από φορείς του τουρισμού, που υποστηρίζουν ότι οι σημερινοί συντελεστές είναι υπερβολικά χαμηλοί (μια επιδίωξη βέβαια που δείχνει πόσο κενή περιεχομένου είναι η επιχειρηματολογία των φορέων του τουρισμού περί ανάγκης βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου). Τέλος, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε ένα πρόβλημα συντονισμού ανάμεσα στα τοπικά χωρικά σχέδια και τις (ήδη υπό εκπόνηση) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές Natura, καθώς οι τελευταίες θα έχουν και πολεοδομικού χαρακτήρα ρυθμίσεις.

  Edited by Elounda
  Link to comment
  Share on other sites

  Ταυτότητες, μεταφορές σ.δ κλπ βλακείες κατ' εμέ. Απλά εισπρακτικά μέτρα χωρίς καμία ουσία. Αντί να αφήσουν τον νόμο τ ων αυθαίρετων  μας έχουν πρήξει με μια ταυτότητα που δήθεν κάτι θα προσφέρει. Ο κόσμος όταν θα φτάσει στο σημείο λόγω μεταβίβασης κλπ να κατάλαβει τι εισπρακτική επιδρομή έχει στηθεί θα καταριέται. Να βράσει την ταυτότητα και όλα τα άλλα όταν θα πρέπει να πληρώσει τα άντερα του. Το γελοίο είναι ότι 1η Οκτώβρη έχει 20% !!!!πρόστιμο και μετά +5%. Αντί να ξεκινά με 5%!!!

  Τι τα πέρασαν τα λεφτά??  Τρέχουν από τα παντζάκια ώστε ξαφνικά να μπορέσει κάποιος να αντέξει +20% και κάτι που το λένε ταυτότητα αλλά μεταφράζεται σε εξοδα. Καθαρά εισπρακτικό. Μακάρι να πατώσει καί μόνο σε μεταβίβαση να ασχοληθεί κανείς. Είναι γελοίο να μην δίνουν μεγαλύτερη παράταση .

  Edited by katrmp
  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.