Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Το νέο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ

  Sign in to follow this  

  Τους ανθρώπους που έχουν λόγο, εισηγούνται και συμβουλεύουν, ως συλλογικό όργανο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος αρμόδιο για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας για θέματα εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης όρισε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου – τον οποίο και θα συμβουλεύουν….

  Πρόκειται για το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού που προβλέπεται από το νόμο του 2014, που αντικατέστησε τις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ΟΡΣΑ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας) και του ΟΡΘΕ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης) που στα πλαίσια της χωροταξικής και πολεοδομικής μεταρρύθμισης καταργήθηκαν το 2014 και τόσο οι αρμοδιότητες όσο και το προσωπικό ενσωματώθηκαν στο ΥΠΕΝ. Θυμίζουμε ότι η κατάργηση των φορέων αυτών είχε συναντήσει τότε της έντονη κριτική του (επελαύνοντος μετά τις ευρωεκλογές, τότε) ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις αντίθετες σχέσεις και υποσχέσεις, κράτησε τις προηγούμενες ρυθμίσεις και μάλιστα τοποθέτησε και κομματικά στελέχη στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

  Σημαντικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο

  Το πολύ σημαντικό αυτό συμβούλιο – καθώς γνωμοδοτεί για πολύ σημαντικά έργα και επενδύσεις – έχει ως αρμοδιότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή, προτείνει προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας – Αττικής και Θεσσαλονίκης, να γνωμοδοτεί επί των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, των έργων και των παρεμβάσεων εντός της περιοχής του εκάστοτε ρυθμιστικού σχεδίου, και να εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί θεμάτων εφαρμογής των ρυθμιστικών σχεδίων.

  Εισηγείται δηλαδή τις αλλαγές στο σχεδιασμό και της υλοποίηση έργων για τις δύο μεγαλύτερες πόλεις που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του ΑΕΠ της χώρας. Από τις αρμοδιότητες που αναφέρουμε κρατήστε ιδιαιτέρως τις εξής:

  • προτείνει προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας – Αττικής και Θεσσαλονίκης,
  • γνωμοδοτεί επί των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, των έργων και των παρεμβάσεων εντός της περιοχής του εκάστοτε ρυθμιστικού σχεδίου

  Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια; Ότι από εκεί περνάνε, ως αρμόδιο συλλογικό όργανο του Υπουργείου ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ σημαντικά έργα, αναπλάσεις, παρεμβάσεις κλπ. Ακόμη, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (λέγε με – προς το παρόν – μεγάλες επενδύσεις αλλά και ΜΑΤΙ…) αλλά και τα ΤΧΣ, δηλαδή τα ΓΠΣ των δήμων με τη νέα τους μορφή – που σε λίγο θα ξεκινήσουν σε όλους τους δήμους της Χώρας.

  Εξαιρετική σημασία αποκτά το όργανο αν σκεφθούμε τα μεγάλα έργα αναπλάσεων που έχει διακηρύξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για Αθήνα και Θεσσαλονίκη – αλλά και πολλά άλλα που ετοιμάζονται.- – όπως το ΕΣΧ για το Πάρκο Γουδή που προανήγγειλε χθες ο Κωστής Χατζηδάκης.

  Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η αρμοδιότητα επί ΕΧΣ και ΤΧΣ ενόψει όχι μόνο της – υποχρεωτικής – εκπόνησης ΤΧΣ από όλους τους δήμους αλλά και ορισμένων φημών που κυκλοφορούν τελευταία. Ακούγεται δηλαδή ευρέως στην αγορά – και το καταγράφουμε, καθώς δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία επίσημη επιβεβαίωση αλλά ούτε και διάψευση – ότι πιθανόν το εργαλείο του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (που είναι ευέλικτο, σύντομο και βολικό, αλλά περιγράφεται ως εξαίρεση για επενδύσεις ή φυσικές καταστροφές κλπ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί «εν Αθήναις» διά «πάσαν νόσον και…» Για παράδειγμα, ακούγεται ότι κεντρικός Δήμος ετοιμάζει 6 ολόκληρα (γιατί όχι 7 άραγε…) ΕΧΣ για να αλλάξει χρήσεις σε όλη σχεδόν την περιοχή του – πρωτοβουλία αμφίβολης συνταγματικής νομιμότητας, μας λένε, καθώς το ΕΧΣ, είπαμε, αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο – δηλαδή την εξαίρεση στον κανόνα: του κανονικού σχεδιασμού μέσω ΓΠΣ/ΤΧΣ…

  Οπότε αποκτά ενδιαφέρον και η σύνθεση που θα εξετάσει διάφορα τέτοια θέματα και θα εισηγηθεί στον αρμόδιο υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου.

  Η νέα σύνθεση του ΣΜΣ

  Το νέο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού αποτελείται από τους:

  1. Γεώργιο Γκανασούλη του Βασιλείου, Ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτριου Οικονόμου, Πρώην Γενικό Διευθυντή Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ, ως Πρόεδρο.
  2. Ανέστη Γουργιώτη του Γεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρώτρια την Διμέλη Δέσποινα του Παναγιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης.
  3. Ελένη Διαμαντοπούλου του Αναστασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Σαντιμπαντάκη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, υπάλληλο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας -Αττικής
  4. Κατερίνα Ρωμανιάδου του Νικολάου, Δικηγόρο, με έμμισθη εντολή αόριστης διάρκειας αποσπασμένη στο γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Κουρουπάκη του Εμμανουήλ, Νομικό, μετακλητή υπάλληλο στο Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  5. Γιώργο Πατούλη του Ευθυμίου, Περιφερειάρχη Αττικής και Α΄ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με αναπληρωτή τον Γιάννη Γιώργο του Αγγελή, Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής.
  6. Θεόδωρο Αμπατζόγλου του Ιωακείμ, Δήμαρχο Αμαρουσίου, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ), με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μπαρμπάκο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας, ομοίως.

  7.α. Αθανάσιο Κατσιγιάννη του Χρήστου, Εντεταλμένο Σύμβουλο Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Δαλιάνη του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλο Διεθνών Θεμάτων και Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Δικτύων, ομοίως.

  β. Κωνσταντίνο Γιουτίκα του Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αναπληρωτή τον Σωτήριο Μπάτο του Νικολάου, Μηχανολόγο Μηχανικό, ομοίως.

  Για τις περιπτώσεις α και β παραπάνω, σημειώνεται ότι στο Συμβούλιο συμμετέχει ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα του θέματος που εξετάζεται.

  Ορισμένες συμπτώσεις, αλλαγές και παρατηρήσεις

  Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην κορυφή του οργάνου, ως Πρόεδρος, βρίσκεται ένα εμπειρότατο στέλεχος, καθώς ο οριζόμενος κ. Γ. Γκανασούλης δεν είναι μόνο σύμβουλος του Υφυπουργού αλλά κυρίως ένα πολύπειρο στέλεχος της διοίκησης που έχει θητεύσει για χρόνια στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, ειδικά στα θέματα Πολεοδομίας και πρόσφατα, σχετικά, συνταξιοδοτήθηκε αλλά επέστρεψε για να συνδράμει.

  Άλλωστε τη «συνήθεια» να προΐσταται του οργάνου σύμβουλος του Υπουργού με «στενούς δεσμούς» με τη διοίκηση (και το κόμμα, την προηγούμενη φορά…) την ξεκίνησε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής χωροτάκτη (ασχέτως του ότι στο υπουργείο των μηχανικών επιλέχθηκε μη μηχανικός επικεφαλής για τέτοια δουλειά…)

  Σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση του Συμβουλίου που είχε κάνει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι αλλαγές είναι πάρα πολλές, σχεδόν συνολικές, όπως άλλωστε αναμενόταν. Όσοι «επιβίωσαν» προέρχονται λόγω εμπειρίας και αρμοδιότητας από τους ex-officio εκπροσώπους φορέων: ο Κ. Γιουτίκας για τα θέματα Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και ο Γιάννης Γιώργος (αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής) συμμετείχαν και στην προηγούμενη σύνθεση.

  Δεν πρέπει να ξενίζει, υπό το φως της σημασίας των αρμοδιοτήτων που αναφέραμε, ότι επέλεξε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης να συμμετέχει ως τακτικό μέλος (που γνωρίζει τη σημασία του οργάνου και από τη θητεία του ως Δήμαρχος) αλλά και ο νυν Δήμαρχος Αμαρουσίου Θόδωρος Αμπατζόγλου, εκπροσωπώντας φορείς – μάλλον ενόψει συγκεκριμένων θεμάτων που θα έρθουν στο Συμβούλιο (όπως η μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας, σκεφτόμαστε εμείς αυθαίρετα… αλλά και πολλά άλλα)

  Τη σημασία του έχει ότι από πλευράς ακαδημαϊκής κοινότητας συμμετέχει ο κ. Γουργιώτης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (όπου η ακαδημαϊκή έδρα και του νυν Υφυπουργού κ. Οικονόμου) αλλά και η κ. Διμέλη από το Πολυτεχνείο Κρήτης με εμπειρία στο χώρο (έχει θητεύσει και στο ΥΠΕΝ…). Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός της συμμετοχής, εκτός από τους υπαλλήλους της αρμόδιας διεύθυνσης, και δύο ακόμη εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) από τα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας. Μαζί με τους εκπροσώπους των φορέων (ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ – Περιφέρειας Αττικής) η πλειοψηφία χαρακτηρίζεται σίγουρα «βαθιά γαλάζια»….

  Η λειτουργία του Οργάνου

  Ως προς τη λειτουργία του Συμβουλίου ισχύουν τα εξής, όπως αναφέρεται και στην απόφαση:

  1. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα ή κατά την κρίση του Προέδρου όταν αυτό είναι απαραίτητο. Συνεδριάζει στον 5ο όροφο του κτηρίου του ΥΠΕΝ επί της οδού Πανόρμου 2 ή σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Η κλήτευση αναφέρει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γίνεται με μέριμνα της Γραμματέως του Συμβουλίου, με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατά προτεραιότητα δε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η κλήτευση κοινοποιείται εγκαίρως και τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες μέρες νωρίτερα στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και συνοδεύεται από τις σχετικές εισηγήσεις των θεμάτων που θα συζητηθούν.
  2. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των απόντων.
  3. Για την εισήγηση θεμάτων στο Συμβούλιο μεριμνά η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών. Οι εισηγήσεις προωθούνται στο Συμβούλιο από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Η παρουσίαση των Εισηγήσεων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή στέλεχος της παραπάνω υπηρεσίας κατά την κρίση του Προϊσταμένου και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου.
  4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοσδήποτε εκπρόσωπος φορέα ή άλλο φυσικό πρόσωπο προκειμένου να συνεισφέρει στο διάλογο σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου.
  5. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
  6. Οι αποφάσεις διατυπώνονται σε κείμενο γνωμοδότησης στο οποίο καταγράφονται και οι τυχόν μειοψηφούσες απόψεις, με ευθύνη του Προέδρου και την τεχνική υποστήριξη της Γραμματείας. Η γνωμοδότηση υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη και κατατίθεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  7. Οι αποφάσεις του συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες.
  8. Την επιστημονική υποστήριξη του συμβουλίου αναλαμβάνει η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  9. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι άμισθα και η θητεία τους είναι τριετής. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μελών με όμοια με την παρούσα απόφαση και ως την ολοκλήρωση της θητείας τους. Για τις ανάγκες μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου που η έδρα τους είναι εκτός Αθηνών, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησής τους,
  10. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Ελευθερία Τραϊανού του Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών και αναπληρώτριά της η Αθηνά Ντούλου του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της ίδιας Διεύθυνσης. Η Γραμματέας χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, συνεισφέροντας στην προώθηση των θεμάτων ενδιαφέροντος του Συμβουλίου.
  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα θέματα αναφορικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥΠΟΘΑ Α και Β) και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
   Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμη Μπακογιάννη και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδος, κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη, κ. Νικόλαου Ντίτορα κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, κ. Βασίλη Μιχελάκη, κ. Ιωάννη Σάββα, κας Μαρία Κοζυράκη και κ. Νίκου Παπαθεοδώρου. Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα θέματα αναφορικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥΠΟΘΑ Α και Β) και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
   Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώθηκε από τους Συντονιστές ότι έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων ανά την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό περίπου 60%. Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών συγκρότησης για το υπολειπόμενο ποσοστό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία τόσο με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όσο και με τις Περιφέρειες και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), παρέχοντάς τους κάθε δυνατή συνδρομή προς διευκόλυνση του έργου τους και επίτευξη της ολοκλήρωσης της συγκρότησης και αδιάλειπτης λειτουργίας των συμβουλίων.
   Ήδη, ορισμένα συμβούλια προχώρησαν σε τηλε-συνεδριάσεις. Στον άμεσο προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται η δημιουργία -σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτημάτων των ενδιαφερομένων προς τα ΣΥΠΟΘΑ Α' και Β’ και τα ΣΑ, καθώς και η προώθηση της χρήσης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στο σύνολο των συνεδριάσεων.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα θέματα αναφορικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥΠΟΘΑ Α και Β) και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
   Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημήτρη Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμη Μπακογιάννη και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδος, κ. Πολύκαρπου Πολυχρονάκη, κ. Νικόλαου Ντίτορα κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, κ. Βασίλη Μιχελάκη, κ. Ιωάννη Σάββα, κας Μαρία Κοζυράκη και κ. Νίκου Παπαθεοδώρου. Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα θέματα αναφορικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥΠΟΘΑ Α και Β) και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
   Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώθηκε από τους Συντονιστές ότι έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων ανά την ελληνική επικράτεια σε ποσοστό περίπου 60%. Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών συγκρότησης για το υπολειπόμενο ποσοστό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία τόσο με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όσο και με τις Περιφέρειες και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), παρέχοντάς τους κάθε δυνατή συνδρομή προς διευκόλυνση του έργου τους και επίτευξη της ολοκλήρωσης της συγκρότησης και αδιάλειπτης λειτουργίας των συμβουλίων.
   Ήδη, ορισμένα συμβούλια προχώρησαν σε τηλε-συνεδριάσεις. Στον άμεσο προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται η δημιουργία -σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτημάτων των ενδιαφερομένων προς τα ΣΥΠΟΘΑ Α' και Β’ και τα ΣΑ, καθώς και η προώθηση της χρήσης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στο σύνολο των συνεδριάσεων.
  • By Engineer
   Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) συγκροτούνται και λειτουργούν στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
   Οι αποφάσεις των ΣΑ γενικά και ειδικά οφείλουν να σέβονται τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
   Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, τα ΣΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση της προστασίας του τοπίου, της ένταξης και ενσωμάτωσης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:
   – Το τοπίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημοσίου συμφέροντος από άποψη πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική, συμβάλλει στη διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας, αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεισφέρει στην ανθρώπινη ευημερία, είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένη προστασία (Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, Φλωρεντία 2000. Προοίμιο).
   – Η αρχιτεκτονική δημιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική ένταξή τους στο περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων καθώς και της κοινής και ιδιωτικής κληρονομιάς, αποτελούν δημόσιο συμφέρον (παρ. 27 του προοιμίου της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005).
   Στο παραπάνω πνεύμα, τα μέλη των ΣΑ οφείλουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη προσωπική αρχιτεκτονική δημιουργία και να αποτρέπουν την υποστολή του επιστημονικού λόγου σε επιταγές αντίθετες με την επιστημονική συνείδηση – όπως μορφολογικούς κανόνες, τυποποίηση και εμπορευματοποίηση της δόμησης κλπ – όπως άλλωστε προβλέπεται στην παρ. ε του άρθρου7 του Ν. 4495, την οποία τα μέλη των ΣΑ οφείλουν να ερμηνεύουν ως δίοδο απελευθέρωσης και όχι ποινικοποίησης της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πράξης.
   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
   Τα ΣΑ είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών όπως αυτές καθορίζονται ρητά στο αρ. 7.1 του Ν.4495/17 και για αντίστοιχες εγκρίσεις στις περιπτώσεις που απαιτούνται και αναγράφονται στο ίδιο άρθρο και προβλέπονται και στον Ν.4067/12. Τα ΣΑ γνωμοδοτούν με βάση την αρχιτεκτονική άποψη και λύση που επέλεξε ο/η μελετητής/τρια. Η όποια κριτική ασκείται δε θα αφορά στην εξεύρεση «βέλτιστων» λύσεων, αλλά στην πληρότητα και στη συνέπεια της μελέτης ως προς την αρχιτεκτονική άποψη που επιλέγεται σε σχέση με τη λειτουργία και την ένταξη στο ευρύτερο περιβάλλον με στόχους: την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των χρηστών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση της πρότασης στα υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, όπως μελέτες αστικού σχεδιασμού με προδιαγραφές ογκοπλασίας, ηλιασμού, θέας, οργάνωσης ακαλύπτων χώρων, χειρισμού φυτειών, σχέσεων με τους κοινόχρηστους χώρους κλπ, τη διασφάλιση της αυθεντικότητας τόσο των υπαρχόντων όσο και των νεοανεγειρόμενων κτιρίων και έργων, με βάση τις αρχές ότι η αρχιτεκτονική του σήμερα αποτελεί πολιτισμική κληρονομιά του αύριο (Διακήρυξη του Άμστερνταμ, 1987) και ότι αρχαιολογικό ενδιαφέρον και έλεγχος τεκμηριώνεται μόνο στις περιπτώσεις αρχαιολογικής έρευνας και ανασκαφής, τον αποκλεισμό ψευδεπίγραφων απομιμήσεων, για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος από την παραχάραξη της ιστορίας και τον αποκλεισμό προτάσεων με ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση, που υποβαθμίζουν το τοπίο και την τοπική φυσιογνωμία, αγνοώντας το διαχρονικό χαρακτήρα του τόπου και τις βασικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ιδιαίτερα οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως, διαλεκτικά ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων της εκάστοτε εκπεφρασμένης αρχιτεκτονικής προσέγγισης του μελετητή και του εργοδότη και όχι γενικόλογα, ούτε αναφορικά με επιδιώξεις άλλες των αναφερομένων στην παραπάνω παρ.2. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτές ατεκμηρίωτες κρίσεις, ούτε αναφορές στις προσωπικές θέσεις των μελών του ΣΑ. Τα ΣΑ είναι όργανα αρχιτεκτονικού διαλόγου: τα ΣΑ δεν ασκούν αρχιτεκτονική ούτε υποκαθιστούν την έλλειψη μιας κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Επομένως, δεν επιτρέπεται τα μέλη των ΣΑ να επεμβαίνουν διορθώνοντας τα σχέδια των μελετητών, ούτε να κάνουν μονοσήμαντες υποδείξεις που θα κατευθύνουν τη διόρθωση της υπό έλεγχο μελέτης. Αντίστοιχα, οι μελετητές δε νοείται να απαιτούν από τα μέλη του Συμβουλίου βελτιώσεις και υποδείξεις, υποβαθμίζοντας την αναγκαιότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι προς γνωμοδότηση μελέτες, με ευθύνη του/της μελετητή/τριας, υποβάλλονται πληρώντας τις προδιαγραφές οριστικής μελέτης και εμπεριέχουν αναλυτική αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης – επεξήγησης της αρχιτεκτονικής προσέγγισης που έχει επιλεγεί. Η γνωμοδότηση είναι Θετική ή Αρνητική ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη και δεν αποτελεί έγκριση, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση από την κείμενη νομοθεσία. Τα ΣΑ, ως όργανα αρχιτεκτονικού διαλόγου, δεν ελέγχουν την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΝΟΚ), τη νομιμότητα του έργου και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Τα ΣΑ δεν ελέγχουν τη συμμόρφωση με κανονισμούς (πυρασφάλεια, προσβασιμότητα κλπ), τις εξειδικευμένες προδιαγραφές και πρότυπα (ειδικών κτηρίων κλπ), τις εγκρίσεις (ΥΠΟΤ, δασαρχείου κλπ). Για τα παραπάνω, την ευθύνη φέρουν ο/η μελετητής και η αδειοδοτούσα αρχή. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και το Διάγραμμα Δόμησης δεν απαιτούνται ως στοιχεία της αρχιτεκτονικής μελέτης, αλλά προσκομίζονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης της αρχιτεκτονικής πρότασης (για τη χωροθέτηση των κατασκευών), χωρίς να ενδιαφέρουν λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στον κτηματολογικό προσδιορισμό ή στοιχεία νομιμότητας που απαιτούνται για την Αδειοδότηση του έργου από την ΥΔΟΜ. 9.1. Τα ΣΑ δε γνωμοδοτούν και δεν προσυπογράφουν το Διάγραμμα Δόμησης: το λαμβάνουν υπόψη στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων που απαιτούνται από τον Οικοδομικό Κανονισμό, με σχετική αναφορά στο πρακτικό της γνωμοδότησης/έγκρισης.
   9.2. Τα ΣΑ δεν ελέγχουν το τοπογραφικό διάγραμμα, ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα το συμβουλεύονται μόνον ως προς τη χωροθέτηση των κατασκευών.
   Τα ΣΑ αρνούνται τη γνωμοδότησή τους σε περιπτώσεις που, με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου, δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης. Όταν διαπιστώσουν τέτοιες περιπτώσεις, όπως η απαίτηση για τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καταγράφονται στο πρακτικό. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   Το ΣΑ λειτουργεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, υπό την εποπτεία του τοπικού Παρατηρητηρίου και την ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη συγκρότησή του και την οργάνωσή του και ελέγχει :
   Την πληρότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την απόδοση του αντικειμένου της μελέτης. Τη συνέπεια της αρχιτεκτονικής πρότασης σε σχέση με την τεκμηρίωση της άποψης του μελετητή στην Αιτιολογική Έκθεση. Την τεκμηρίωση της ένταξης και πολεοδομικής ενσωμάτωσης στην Αιτιολογική Έκθεση. Την τεκμηρίωση των αιτουμένων εγκρίσεων στην Αιτιολογική Έκθεση. Το κάθε θέμα στο ΣΑ εισάγεται με πρωτοβουλία και ευθύνη περιγραφής του μελετητή, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1γ του αρ. 7 του Ν. 4495/17.
   Για την εξέταση μιας μελέτης από τα ΣΑ, υποβάλλεται τυποποιημένη αίτηση στην οποία, πέραν των άλλων στοιχείων, συμπληρώνονται στοιχεία επικοινωνίας των μελετητών και των εργοδοτών, ώστε αυτοί να ενημερώνονται για την ημερομηνία εξέτασης του θέματός τους.
   Στην αίτηση θα αναγράφονται σε ειδικό πλαίσιο, ως υπόμνημα προς τον/την αιτούντα, τα βασικά σημεία που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΣΑ ώστε ο/η πολίτης να γνωρίζει το ρόλο τους, τις προδιαγραφές λειτουργίας τους και τις απαιτήσεις του/της από αυτά.
   Το κάθε ΣΑ τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και βιβλίο πρακτικών υπό την ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και αρχείο.
   Πριν από την κατάρτιση του καταλόγου των προς εξέταση θεμάτων, ο/η γραμματέας θα ασκεί έλεγχο για το κατά πόσον οι υποβαλλόμενες μελέτες πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών.
   Οι αποφάσεις (γνωμοδοτήσεις) των ΣΑ, θετικές ή αρνητικές, θα καταγράφονται σε τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το πρακτικό με τις απόψεις όλων των μελών, θα αποστέλλεται στον αιτούντα και θα κοινοποιείται στον οικείο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ως ιστορικό επιστημονικό στοιχείο. Τα ΣΑ τηρούν τυποποιημένο στατιστικό δελτίο για κάθε συνεδρίαση ώστε να δύναται να ενημερώνεται ένα διαρκές παρατηρητήριο της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας.
   Τα μέλη υπογράφουν το βιβλίο πρακτικών και τα σχέδια, οι δε αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις υπογράφονται μόνον από τον πρόεδρο.
   ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   Ο εξεταζόμενος φάκελος πρέπει να περιέχει:
   α. Την πλήρη Αρχιτεκτονική Μελέτη με σαφή απεικόνιση (αντίστοιχη της κλίμακας) των δομικών και μη στοιχείων του έργου (κουφώματα, πέργκολες, κιγκλιδώματα, καμινάδες, υδρορροές κλπ) όπως και των επιλογών της χρωματικής προσέγγισης του επιλέγεται.
   β. Την Αιτιολογική Έκθεση, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι εισαγωγής του θέματος στο ΣΑ και ακολουθεί, μετά την Ανάλυση του αστικού και τοπιακού περιβάλλοντος του κτιρίου ή/και του οικοπέδου, η αρχιτεκτονική πρόταση. Η περιγραφή της πρότασης εμπεριέχει τις αρχές της Σύνθεσής της, ώστε να διαπιστώνεται η συνέπεια της μελέτης σε σχέση με την προτεινόμενη συνθετική προσέγγιση. Παράλληλα, τεκμηριώνονται οι ζητούμενες εγκρίσεις και η ένταξη και ενσωμάτωση της πρότασης στο πολιτισμικό περιβάλλον και τον πολεοδομικό ιστό, κάτω από το πνεύμα του άρθρου 6 του ΝΟΚ 4067/2012 και των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
   γ. Τα απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση από το συμβούλιο του άμεσου περιβάλλοντος του έργου χώρου (φωτογραφίες, χάρτες κλπ).
   δ. Σε περιπτώσεις κατεδαφίσεων, προσθηκών και επισκευών, τη φωτογραφική τεκμηρίωση. Το  Συμβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ζητήσει και σχέδια αποτύπωσης, εφόσον κριθούν απαραίτητα για τη διατύπωση ορθής γνώμης.
   ε. Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ διατηρητέα κτίρια και ειδικές κατασκευές) τα ΣΑ μπορούν να ζητούν και σχέδια λεπτομερειών.
   στ. Προηγούμενες εγκρίσεις/γνωμοδοτήσεις που αφορούν στο υπό συζήτηση θέμα.
   Οι μελέτες (και συγκεκριμένα, όσα στοιχεία των μελετών σφραγίζονται) υποβάλλονται στο ΣΑ εις ΔΙΠΛΟΥΝ. Η μία σειρά παραμένει στο αρχείο του ΣΑ. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται σε μία σειρά.
   Συγκεκριμένα υποβάλλονται κατά περίπτωση:
   Αίτηση. Αιτιολογική Έκθεση – έκθεση ένταξης και περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης. Όταν στην Αιτιολογική Έκθεση γίνεται αναφορά σε προηγούμενες εγκρίσεις ή/και εξειδικευμένη νομοθεσία, προσκομίζονται τα σχετικά ΦΕΚ και στοιχεία εγκρίσεων Χ1. Κατόψεις – τομές. Όψεις (περιλαμβάνουν και την κάτοψη στεγών/δωματων/5η όψη) με υπόμνημα υλικών και ενδεικτικές χρωματικές αποχρώσεις. Σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Τοπογραφικό διάγραμμα (για την χωροθέτηση) Χ 1. Διάγραμμα Δόμησης Χ 1 (ως προς την έγκριση – και χωροθέτηση). Φωτογραφική Τεκμηρίωση και Χάρτες ευρύτερης περιοχής Χ 1. Σε Κατεδαφίσεις Κτιρίων: Αιτιολογική έκθεση με αναφορά στο πιθανόν ιστορικό του κτηρίου και την περιβαλλοντική ενσωμάτωσή του. Σχέδια αποτύπωσης (Κατόψεις και όψεις). Τοπογραφικό διάγραμμα Χ1. Φωτογραφική τεκμηρίωση Χ1. Τέλος, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο/η μελετητής/τρια ότι θα βοηθήσει προς την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.
   ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ
   Οι αρχιτέκτονες-μέλη των ΣΑ:
   Δεν αναλαμβάνουν ευθύνη ερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας αλλά εξετάζουν με κριτήρια αμιγώς αρχιτεκτονικά, πάντα κατ’ οικονομίαν και με διάκριση ουσιώδους/επουσιώδους. Διασφαλίζουν την αντικειμενική εξέταση, την εν γένει λειτουργία του συμβουλίου, την αποφυγή παρεμβάσεων από εξωγενείς παράγοντες, την εισαγωγή των θεμάτων στην ΗΔ κατά σειρά πρωτοκόλλου και την τήρηση των πρακτικών. Αναφέρουν πιθανά προβλήματα αλλά και τις εκτιμήσεις, τις προτάσεις και τις ενστάσεις τους σε κάθε αρμόδιο φορέα, όπως η αρμόδια επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τους αρχιτέκτονες όσων μελετών κρίνονται αξιόλογες, ώστε αυτοί να τις προωθήσουν στον οικείο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Τα μέλη των ΣΑ που ορίζονται από τη διοίκηση (παρ. 1.α,β, άρθ. 8, Ν. 4495) εφόσον δεν πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις προσόντων λόγω μη διαθεσιμότητας, είναι δεοντολογικά και ουσιαστικά απαραίτητο να επιλέγονται κατά προτεραιότητα από όσους κατέχουν αποδεδειγμένη προσωπική εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειώδη δυνατότητα κατανόησης του πλέγματος των παραγόντων που συνδιαμορφώνουν μια αρχιτεκτονική πρόταση. Τα ανωτέρω μέλη των ΣΑ δε νοείται να συμμετέχουν σε άλλα συλλογικά γνωμοδοτικά όργανα (ΚΑΣ, Τοπικά Συμβούλια κλπ) που γνωμοδοτούν για τις ίδιες περιοχές, ούτε να λειτουργούν ως εκπρόσωποι άλλων φορέων. Γνωμοδοτούν ως αυτόνομοι αρχιτέκτονες με προσωπική επιστημονική θέση και άποψη. Τα μέλη των ΣΑ, εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, φροντίζουν για την τακτική εναλλαγή μεταξύ τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων. Με δεδομένο τον ρόλο των ΣΑ ως πεδίων συνεχούς εκπαίδευσης και διαλόγου για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, οι συνεδριάσεις τους, πέραν των ενδιαφερομένων μελετητών, είναι ελεύθερες και σε παρατηρητές αρχιτέκτονες, απεσταλμένους από τους συλλογικούς φορείς των αρχιτεκτόνων. https://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2019/10/64913_odigia_sadas_pea_gia_simvoulia_architektonikis.pdf

   View full είδηση
  • By Engineer
   Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) συγκροτούνται και λειτουργούν στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
   Οι αποφάσεις των ΣΑ γενικά και ειδικά οφείλουν να σέβονται τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
   Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, τα ΣΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση της προστασίας του τοπίου, της ένταξης και ενσωμάτωσης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:
   – Το τοπίο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο δημοσίου συμφέροντος από άποψη πολιτισμική, οικολογική, περιβαλλοντική και κοινωνική, συμβάλλει στη διαμόρφωση της τοπικής κουλτούρας, αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεισφέρει στην ανθρώπινη ευημερία, είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένη προστασία (Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, Φλωρεντία 2000. Προοίμιο).
   – Η αρχιτεκτονική δημιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η αρμονική ένταξή τους στο περιβάλλον, ο σεβασμός των φυσικών και αστικών τοπίων καθώς και της κοινής και ιδιωτικής κληρονομιάς, αποτελούν δημόσιο συμφέρον (παρ. 27 του προοιμίου της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005).
   Στο παραπάνω πνεύμα, τα μέλη των ΣΑ οφείλουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη προσωπική αρχιτεκτονική δημιουργία και να αποτρέπουν την υποστολή του επιστημονικού λόγου σε επιταγές αντίθετες με την επιστημονική συνείδηση – όπως μορφολογικούς κανόνες, τυποποίηση και εμπορευματοποίηση της δόμησης κλπ – όπως άλλωστε προβλέπεται στην παρ. ε του άρθρου7 του Ν. 4495, την οποία τα μέλη των ΣΑ οφείλουν να ερμηνεύουν ως δίοδο απελευθέρωσης και όχι ποινικοποίησης της σύγχρονης αρχιτεκτονικής πράξης.
   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
   Τα ΣΑ είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών όπως αυτές καθορίζονται ρητά στο αρ. 7.1 του Ν.4495/17 και για αντίστοιχες εγκρίσεις στις περιπτώσεις που απαιτούνται και αναγράφονται στο ίδιο άρθρο και προβλέπονται και στον Ν.4067/12. Τα ΣΑ γνωμοδοτούν με βάση την αρχιτεκτονική άποψη και λύση που επέλεξε ο/η μελετητής/τρια. Η όποια κριτική ασκείται δε θα αφορά στην εξεύρεση «βέλτιστων» λύσεων, αλλά στην πληρότητα και στη συνέπεια της μελέτης ως προς την αρχιτεκτονική άποψη που επιλέγεται σε σχέση με τη λειτουργία και την ένταξη στο ευρύτερο περιβάλλον με στόχους: την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των χρηστών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση της πρότασης στα υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, όπως μελέτες αστικού σχεδιασμού με προδιαγραφές ογκοπλασίας, ηλιασμού, θέας, οργάνωσης ακαλύπτων χώρων, χειρισμού φυτειών, σχέσεων με τους κοινόχρηστους χώρους κλπ, τη διασφάλιση της αυθεντικότητας τόσο των υπαρχόντων όσο και των νεοανεγειρόμενων κτιρίων και έργων, με βάση τις αρχές ότι η αρχιτεκτονική του σήμερα αποτελεί πολιτισμική κληρονομιά του αύριο (Διακήρυξη του Άμστερνταμ, 1987) και ότι αρχαιολογικό ενδιαφέρον και έλεγχος τεκμηριώνεται μόνο στις περιπτώσεις αρχαιολογικής έρευνας και ανασκαφής, τον αποκλεισμό ψευδεπίγραφων απομιμήσεων, για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος από την παραχάραξη της ιστορίας και τον αποκλεισμό προτάσεων με ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση, που υποβαθμίζουν το τοπίο και την τοπική φυσιογνωμία, αγνοώντας το διαχρονικό χαρακτήρα του τόπου και τις βασικές αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ιδιαίτερα οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως, διαλεκτικά ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων της εκάστοτε εκπεφρασμένης αρχιτεκτονικής προσέγγισης του μελετητή και του εργοδότη και όχι γενικόλογα, ούτε αναφορικά με επιδιώξεις άλλες των αναφερομένων στην παραπάνω παρ.2. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτές ατεκμηρίωτες κρίσεις, ούτε αναφορές στις προσωπικές θέσεις των μελών του ΣΑ. Τα ΣΑ είναι όργανα αρχιτεκτονικού διαλόγου: τα ΣΑ δεν ασκούν αρχιτεκτονική ούτε υποκαθιστούν την έλλειψη μιας κεντρικής ιδέας στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Επομένως, δεν επιτρέπεται τα μέλη των ΣΑ να επεμβαίνουν διορθώνοντας τα σχέδια των μελετητών, ούτε να κάνουν μονοσήμαντες υποδείξεις που θα κατευθύνουν τη διόρθωση της υπό έλεγχο μελέτης. Αντίστοιχα, οι μελετητές δε νοείται να απαιτούν από τα μέλη του Συμβουλίου βελτιώσεις και υποδείξεις, υποβαθμίζοντας την αναγκαιότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Οι προς γνωμοδότηση μελέτες, με ευθύνη του/της μελετητή/τριας, υποβάλλονται πληρώντας τις προδιαγραφές οριστικής μελέτης και εμπεριέχουν αναλυτική αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης – επεξήγησης της αρχιτεκτονικής προσέγγισης που έχει επιλεγεί. Η γνωμοδότηση είναι Θετική ή Αρνητική ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη και δεν αποτελεί έγκριση, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση από την κείμενη νομοθεσία. Τα ΣΑ, ως όργανα αρχιτεκτονικού διαλόγου, δεν ελέγχουν την τήρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΝΟΚ), τη νομιμότητα του έργου και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Τα ΣΑ δεν ελέγχουν τη συμμόρφωση με κανονισμούς (πυρασφάλεια, προσβασιμότητα κλπ), τις εξειδικευμένες προδιαγραφές και πρότυπα (ειδικών κτηρίων κλπ), τις εγκρίσεις (ΥΠΟΤ, δασαρχείου κλπ). Για τα παραπάνω, την ευθύνη φέρουν ο/η μελετητής και η αδειοδοτούσα αρχή. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα και το Διάγραμμα Δόμησης δεν απαιτούνται ως στοιχεία της αρχιτεκτονικής μελέτης, αλλά προσκομίζονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης της αρχιτεκτονικής πρότασης (για τη χωροθέτηση των κατασκευών), χωρίς να ενδιαφέρουν λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στον κτηματολογικό προσδιορισμό ή στοιχεία νομιμότητας που απαιτούνται για την Αδειοδότηση του έργου από την ΥΔΟΜ. 9.1. Τα ΣΑ δε γνωμοδοτούν και δεν προσυπογράφουν το Διάγραμμα Δόμησης: το λαμβάνουν υπόψη στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων που απαιτούνται από τον Οικοδομικό Κανονισμό, με σχετική αναφορά στο πρακτικό της γνωμοδότησης/έγκρισης.
   9.2. Τα ΣΑ δεν ελέγχουν το τοπογραφικό διάγραμμα, ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα το συμβουλεύονται μόνον ως προς τη χωροθέτηση των κατασκευών.
   Τα ΣΑ αρνούνται τη γνωμοδότησή τους σε περιπτώσεις που, με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου, δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης. Όταν διαπιστώσουν τέτοιες περιπτώσεις, όπως η απαίτηση για τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καταγράφονται στο πρακτικό. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   Το ΣΑ λειτουργεί ως ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, υπό την εποπτεία του τοπικού Παρατηρητηρίου και την ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προς τη συγκρότησή του και την οργάνωσή του και ελέγχει :
   Την πληρότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την απόδοση του αντικειμένου της μελέτης. Τη συνέπεια της αρχιτεκτονικής πρότασης σε σχέση με την τεκμηρίωση της άποψης του μελετητή στην Αιτιολογική Έκθεση. Την τεκμηρίωση της ένταξης και πολεοδομικής ενσωμάτωσης στην Αιτιολογική Έκθεση. Την τεκμηρίωση των αιτουμένων εγκρίσεων στην Αιτιολογική Έκθεση. Το κάθε θέμα στο ΣΑ εισάγεται με πρωτοβουλία και ευθύνη περιγραφής του μελετητή, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1γ του αρ. 7 του Ν. 4495/17.
   Για την εξέταση μιας μελέτης από τα ΣΑ, υποβάλλεται τυποποιημένη αίτηση στην οποία, πέραν των άλλων στοιχείων, συμπληρώνονται στοιχεία επικοινωνίας των μελετητών και των εργοδοτών, ώστε αυτοί να ενημερώνονται για την ημερομηνία εξέτασης του θέματός τους.
   Στην αίτηση θα αναγράφονται σε ειδικό πλαίσιο, ως υπόμνημα προς τον/την αιτούντα, τα βασικά σημεία που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΣΑ ώστε ο/η πολίτης να γνωρίζει το ρόλο τους, τις προδιαγραφές λειτουργίας τους και τις απαιτήσεις του/της από αυτά.
   Το κάθε ΣΑ τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και βιβλίο πρακτικών υπό την ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και αρχείο.
   Πριν από την κατάρτιση του καταλόγου των προς εξέταση θεμάτων, ο/η γραμματέας θα ασκεί έλεγχο για το κατά πόσον οι υποβαλλόμενες μελέτες πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών.
   Οι αποφάσεις (γνωμοδοτήσεις) των ΣΑ, θετικές ή αρνητικές, θα καταγράφονται σε τυποποιημένο έγγραφο στο οποίο θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά το πρακτικό με τις απόψεις όλων των μελών, θα αποστέλλεται στον αιτούντα και θα κοινοποιείται στον οικείο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ως ιστορικό επιστημονικό στοιχείο. Τα ΣΑ τηρούν τυποποιημένο στατιστικό δελτίο για κάθε συνεδρίαση ώστε να δύναται να ενημερώνεται ένα διαρκές παρατηρητήριο της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας.
   Τα μέλη υπογράφουν το βιβλίο πρακτικών και τα σχέδια, οι δε αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις υπογράφονται μόνον από τον πρόεδρο.
   ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   Ο εξεταζόμενος φάκελος πρέπει να περιέχει:
   α. Την πλήρη Αρχιτεκτονική Μελέτη με σαφή απεικόνιση (αντίστοιχη της κλίμακας) των δομικών και μη στοιχείων του έργου (κουφώματα, πέργκολες, κιγκλιδώματα, καμινάδες, υδρορροές κλπ) όπως και των επιλογών της χρωματικής προσέγγισης του επιλέγεται.
   β. Την Αιτιολογική Έκθεση, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι εισαγωγής του θέματος στο ΣΑ και ακολουθεί, μετά την Ανάλυση του αστικού και τοπιακού περιβάλλοντος του κτιρίου ή/και του οικοπέδου, η αρχιτεκτονική πρόταση. Η περιγραφή της πρότασης εμπεριέχει τις αρχές της Σύνθεσής της, ώστε να διαπιστώνεται η συνέπεια της μελέτης σε σχέση με την προτεινόμενη συνθετική προσέγγιση. Παράλληλα, τεκμηριώνονται οι ζητούμενες εγκρίσεις και η ένταξη και ενσωμάτωση της πρότασης στο πολιτισμικό περιβάλλον και τον πολεοδομικό ιστό, κάτω από το πνεύμα του άρθρου 6 του ΝΟΚ 4067/2012 και των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει και υποχρεούται να τηρεί η χώρα μας.
   γ. Τα απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση από το συμβούλιο του άμεσου περιβάλλοντος του έργου χώρου (φωτογραφίες, χάρτες κλπ).
   δ. Σε περιπτώσεις κατεδαφίσεων, προσθηκών και επισκευών, τη φωτογραφική τεκμηρίωση. Το  Συμβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ζητήσει και σχέδια αποτύπωσης, εφόσον κριθούν απαραίτητα για τη διατύπωση ορθής γνώμης.
   ε. Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ διατηρητέα κτίρια και ειδικές κατασκευές) τα ΣΑ μπορούν να ζητούν και σχέδια λεπτομερειών.
   στ. Προηγούμενες εγκρίσεις/γνωμοδοτήσεις που αφορούν στο υπό συζήτηση θέμα.
   Οι μελέτες (και συγκεκριμένα, όσα στοιχεία των μελετών σφραγίζονται) υποβάλλονται στο ΣΑ εις ΔΙΠΛΟΥΝ. Η μία σειρά παραμένει στο αρχείο του ΣΑ. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται σε μία σειρά.
   Συγκεκριμένα υποβάλλονται κατά περίπτωση:
   Αίτηση. Αιτιολογική Έκθεση – έκθεση ένταξης και περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης. Όταν στην Αιτιολογική Έκθεση γίνεται αναφορά σε προηγούμενες εγκρίσεις ή/και εξειδικευμένη νομοθεσία, προσκομίζονται τα σχετικά ΦΕΚ και στοιχεία εγκρίσεων Χ1. Κατόψεις – τομές. Όψεις (περιλαμβάνουν και την κάτοψη στεγών/δωματων/5η όψη) με υπόμνημα υλικών και ενδεικτικές χρωματικές αποχρώσεις. Σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Τοπογραφικό διάγραμμα (για την χωροθέτηση) Χ 1. Διάγραμμα Δόμησης Χ 1 (ως προς την έγκριση – και χωροθέτηση). Φωτογραφική Τεκμηρίωση και Χάρτες ευρύτερης περιοχής Χ 1. Σε Κατεδαφίσεις Κτιρίων: Αιτιολογική έκθεση με αναφορά στο πιθανόν ιστορικό του κτηρίου και την περιβαλλοντική ενσωμάτωσή του. Σχέδια αποτύπωσης (Κατόψεις και όψεις). Τοπογραφικό διάγραμμα Χ1. Φωτογραφική τεκμηρίωση Χ1. Τέλος, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο/η μελετητής/τρια ότι θα βοηθήσει προς την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου.
   ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ
   Οι αρχιτέκτονες-μέλη των ΣΑ:
   Δεν αναλαμβάνουν ευθύνη ερμηνείας της σχετικής νομοθεσίας αλλά εξετάζουν με κριτήρια αμιγώς αρχιτεκτονικά, πάντα κατ’ οικονομίαν και με διάκριση ουσιώδους/επουσιώδους. Διασφαλίζουν την αντικειμενική εξέταση, την εν γένει λειτουργία του συμβουλίου, την αποφυγή παρεμβάσεων από εξωγενείς παράγοντες, την εισαγωγή των θεμάτων στην ΗΔ κατά σειρά πρωτοκόλλου και την τήρηση των πρακτικών. Αναφέρουν πιθανά προβλήματα αλλά και τις εκτιμήσεις, τις προτάσεις και τις ενστάσεις τους σε κάθε αρμόδιο φορέα, όπως η αρμόδια επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τους αρχιτέκτονες όσων μελετών κρίνονται αξιόλογες, ώστε αυτοί να τις προωθήσουν στον οικείο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Τα μέλη των ΣΑ που ορίζονται από τη διοίκηση (παρ. 1.α,β, άρθ. 8, Ν. 4495) εφόσον δεν πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις προσόντων λόγω μη διαθεσιμότητας, είναι δεοντολογικά και ουσιαστικά απαραίτητο να επιλέγονται κατά προτεραιότητα από όσους κατέχουν αποδεδειγμένη προσωπική εμπειρία στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη στοιχειώδη δυνατότητα κατανόησης του πλέγματος των παραγόντων που συνδιαμορφώνουν μια αρχιτεκτονική πρόταση. Τα ανωτέρω μέλη των ΣΑ δε νοείται να συμμετέχουν σε άλλα συλλογικά γνωμοδοτικά όργανα (ΚΑΣ, Τοπικά Συμβούλια κλπ) που γνωμοδοτούν για τις ίδιες περιοχές, ούτε να λειτουργούν ως εκπρόσωποι άλλων φορέων. Γνωμοδοτούν ως αυτόνομοι αρχιτέκτονες με προσωπική επιστημονική θέση και άποψη. Τα μέλη των ΣΑ, εκπρόσωποι του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, φροντίζουν για την τακτική εναλλαγή μεταξύ τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων. Με δεδομένο τον ρόλο των ΣΑ ως πεδίων συνεχούς εκπαίδευσης και διαλόγου για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, οι συνεδριάσεις τους, πέραν των ενδιαφερομένων μελετητών, είναι ελεύθερες και σε παρατηρητές αρχιτέκτονες, απεσταλμένους από τους συλλογικούς φορείς των αρχιτεκτόνων. https://www.sadas-pea.gr/wp-content/uploads/2019/10/64913_odigia_sadas_pea_gia_simvoulia_architektonikis.pdf
  • By Engineer
   Τον περιορισμό και εντέλει την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, αρχής γενομένης από τις περιοχές που δέχονται μεγάλες αναπτυξιακές πιέσεις, φιλοδοξεί να φέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το μέσο δεν θα είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που μέχρι το τέλος της τετραετίας θα επιδιωχθεί να καλύψει περισσότερο από το μισό της χώρας. Θα προηγηθεί η τροποποίηση της νομοθεσίας, προκειμένου να μειωθούν οι τεράστιοι χρόνοι που απαιτούνται σήμερα.
   «Στόχος μας είναι να αποκτήσει χρήσεις γης όλη η χώρα. Το γιατί χρειάζονται οι χρήσεις γης δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, είναι αυτονόητο. Ο καθένας θα μπορεί να γνωρίζει πού μπορεί να κάνει τι, από τον πολίτη έως τον επενδυτή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Με τις χρήσεις γης θα μπει μια τάξη στον χώρο. Eτσι εκ των πραγμάτων σταδιακά θα καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση, κάτι που αποτελεί βασικό ζητούμενο», λέει στην «Κ» ο υφυπουργός Περιβάλλοντος (και καθηγητής Χωροταξίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με πολλά έτη εμπειρίας και στον ιδιωτικό τομέα) Δημήτρης Οικονόμου. «Οι χρήσεις γης καθορίζονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, δηλαδή τα “τοπικά χωρικά σχέδια”. Σήμερα μόλις το 20% της χώρας διαθέτει πολεοδομικά σχέδια, με βάση την παλαιά νομοθεσία. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας να φτάσουμε το 50%-55% και σε 6 χρόνια να φτάσουμε στο 90%».

   Προκειμένου να γίνει αυτό, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνεχίσει την προσπάθεια η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση (για τη σταδιακή εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων), αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις. «Κατ’ αρχήν, τα σχέδια θα εκπονούνται σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και όχι δήμου (σ.σ.: σήμερα υπάρχουν 332 δήμοι που χωρίζονται σε 1.036 δημοτικά διαμερίσματα). Η εκπόνηση των τοπικών χωρικών σχεδίων θα ανατεθεί κατά ομάδες, με μια ιεράρχηση. Η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει περίπου 200 δημοτικές ενότητες για περιοχές όπου υπάρχουν αναπτυξιακές πιέσεις ή δυνατότητες. Για παράδειγμα, στη Δυτική Πελοπόννησο, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται τουριστικά, πρέπει να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις και να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που υπάρχει. Επίσης στην πρώτη ομάδα μπορεί να συμπεριληφθούν περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση πληθυσμού. Η δεύτερη ομάδα θα αφορά περιοχές με περιβαλλοντικά προβλήματα και η τρίτη ομάδα περιοχές με κοινωνικά προβλήματα, λ.χ. της Δυτικής Αθήνας».
   Για να επιτύχει το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, εκτιμά ο κ. Οικονόμου, πρέπει οι χρόνοι ολοκλήρωσης των τοπικών χωρικών σχεδίων να μειωθούν δραστικά. «Σήμερα τα γενικά πολεοδομικά σχέδια χρειάζονται 10-12 χρόνια για να ολοκληρωθούν. Στόχος μας είναι να μειωθεί η διαδικασία στα 2,5 χρόνια. Πώς; Κατ’ αρχάς, όπως προανέφερα, να μην εκπονούνται τα σχέδια σε επίπεδο δήμου αλλά σε επίπεδο δημοτικής ενότητας. Ορισμένοι δήμοι της χώρας καλύπτουν έως και το ένα τρίτο μιας περιφερειακής ενότητας, αν προσπαθήσει κανείς να σχεδιάσει μια τόσο μεγάλη έκταση θα χρειαστεί μία δεκαετία.
   Δεύτερον, με την ανάθεση μελετών κατά ομάδες, καθώς το μελετητικό δυναμικό της χώρας δεν θα επαρκούσε για την ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των τοπικών χωρικών σχεδίων. Θα εστιάσουμε εκεί που πρέπει. Επίσης θα δώσουμε τη δυνατότητα η επίβλεψη των τοπικών χωρικών σχεδίων να γίνεται από ιδιώτες μελετητές (ένας σύμβουλος για κάθε δύο-τρεις μελέτες), όπως γίνεται σήμερα για τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Θα ήταν αδύνατο το υπουργείο Περιβάλλοντος να επιβλέψει ταυτόχρονα τόσο μεγάλο αριθμό μελετών. Η αρμόδια υπηρεσία διαθέτει 22 άτομα, επομένως μπορεί να επιβλέψει έως 12 μελέτες ταυτόχρονα. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας κεντρικός μηχανισμός που να διαχειρίζεται συνολικά το πρόγραμμα, που θα λύνει τεχνικά προβλήματα, που θα κάνει τον τελικό έλεγχο».
   Σύγχρονες προδιαγραφές
   Τέλος, θα απλοποιηθούν και θα εκσυγχρονιστούν οι προδιαγραφές. «Εχοντας εκπονήσει πολλά γενικά πολεοδομικά σχέδια, γνωρίζω ότι το 50% των πραγμάτων που πρέπει να καταγράψει μια μελέτη δεν αφορά στην πραγματικότητα τα ζητήματα που χειρίζεται ένα πολεοδομικό σχέδιο, ενώ σημαντικές παράμετροι δεν εξετάζονται. Για παράδειγμα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη αστική κινητικότητα, ο σχεδιασμός σε περίπτωση καταστροφών. Δεν νοείται ένα πολεοδομικό σχέδιο να μην υποστηρίζει το σχέδιο “Ξενοκράτης” χωρικά, με οδούς, ελεύθερους χώρους κ.λπ. Ολα αυτά πρέπει να γίνουν μέρος των τοπικών σχεδίων».
   Παράλληλα, θα μειωθούν τα στάδια επίβλεψης της διαδικασίας από πέντε σε δύο. «Γιατί καταλήγουμε να χρειαζόμαστε 10 ή 12 χρόνια για ένα πολεοδομικό σχέδιο; Μια μελέτη χρειάζεται δύο χρόνια και τα υπόλοιπα... η επίβλεψη. Οσο πιο πολλές φάσεις επίβλεψης έχεις, τόσο πιο πολύ καθυστερεί το αποτέλεσμα».
   Οι πόροι για το σχέδιο είναι εξασφαλισμένοι. «Είναι πολύ θετικό ότι η προηγούμενη κυβέρνηση συζήτησε το θέμα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους έπεισε να χρηματοδοτήσουν το έργο. Το ζήτημά μας δεν είναι πλέον οι πόροι αλλά πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μπορέσουμε να κινηθούμε. Εκτιμώ ότι το σχέδιο νόμου, που θα περιλαμβάνει κυρίως τροποποιήσεις του ν. 4447/2016, θα είναι έτοιμο να δοθεί σε διαβούλευση έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου», καταλήγει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος.
   Μεγάλα κενά
   Κανένας πολεοδομικός σχεδιασμός δεν υπάρχει στο 54% της χώρας. Πολεοδομικό σχεδιασμό διαθέτει το 20%, ενώ στο 26% της επικράτειας οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πλέον πρόσφατη καταγραφή έγινε από ομάδα επιστημόνων υπό τον σημερινό υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου για λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου, με σκοπό να υποστηριχθεί (στην αναζήτηση χρηματοδότησης) η ανάγκη να ξεκινήσει στη χώρα μας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα χωροταξικού σχεδιασμού. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε θα χρησιμοποιηθεί και για την ιεράρχηση των περιοχών, ώστε να επιλεγούν εκείνες στις οποίες η πολιτεία πρέπει να επέμβει και να σχεδιάσει άμεσα τον χώρο.
   Σύμφωνα με την εικόνα που δίνει η καταγραφή, η περιφέρεια της χώρας με το μικρότερο ποσοστό πολεοδομικού σχεδιασμού είναι... η Αττική, της οποίας το 77% δεν καλύπτεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο Χωρικής- Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Ακολουθούν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας με 75% (αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχει ούτε ένα σχέδιο σε ισχύ), η Δυτική Ελλάδα με 74%. Αντιθέτως, η περιφέρεια που καλύπτεται σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιας μορφής χωρικό σχεδιασμό είναι η Στερεά Ελλάδα, με 40% της επικράτειάς της να έχει σχέδια σε ισχύ και 37% σε εξέλιξη (μόλις 23% χωρίς), καθώς και η Θεσσαλία, στην οποία χωρίς σχεδιασμό είναι το 38% της έκτασής της. 

   View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.