Jump to content
 • Novatron
  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

     Only 75 emoji are allowed.

   ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

   ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

   ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Similar Content

  • By kampel81
   Γενναία οικονομικά και πολεοδομικά μπόνους δίνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος σε όσους από τους ιδιώτες, κυρίως κατασκευαστές και εργολάβους, θέλουν να φτιάξουν υπόγεια γκαράζ-μαμούθ για επιχειρηματική εκμετάλλευση.
    
   Προϋπόθεση είναι ότι σε περίπτωση κινδύνου από φυσικές καταστροφές, σεισμό, πλημμύρα, μεγάλη φωτιά, ή άλλη έκτακτη ανάγκη ο χώρος θα εκκενώνεται από τα αυτοκίνητα για να φιλοξενήσει ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Με την ίδια μέθοδο ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μπορούν να αποκτήσουν υπόγειο γκαράζ κάτω από τον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας τους.
    
   Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που τέθηκε από χθες και για ένα μήνα σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ακολουθήσει η ψήφισή του στη Βουλή, το οποίο αφορά σε «ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (ΚΔΕΠΑΠ), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».
    
   Τα κίνητρα
    
   Προβλέπεται, λοιπόν, ότι μπορούν να κατασκευάζονται «καταφύγια» προστασίας του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με δημόσια είτε ιδιωτική χρηματοδότηση είτε μέσω συνεργασίας ή σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και να επακολουθήσει σύμβαση παραχώρησης και μίσθωσης του ακινήτου σε τρίτους. Δίνονται πολεοδομικά κίνητρα υπέρβασης του συντελεστή δόμησης και του νόμιμου όγκου των ακινήτων, εφόσον προορίζονται να γίνουν εγκαταστάσεις που σε κανονικές συνθήκες θα είναι ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ σε έκτακτες συνθήκες θα αξιοποιούνται ως ΚΔΕΠΑΠ. Οι υπόγειες κατασκευές με χρήση ΚΔΕΠΑΠ δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης των υπερκείμενων κτηριακών κατασκευών, είτε αυτές υλοποιούνται από εποπτευόμενα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, είτε από ΝΠΙΔ και ιδιώτες. Ειδικότερα για τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που θα «βαφτιστούν» και «δημόσια καταφύγια» προβλέπεται:
   Επέκταση των υπόγειων χώρων πέραν της επιφάνειας κάλυψης μεγάλων δημοσίων κτισμάτων (συνεκτικά κτηριακά συγκροτήματα και κτηριακά κελύφη), στους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους τους. Εκχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπογείου ΚΔΕΠΑΠ σε κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο, με χρήση σταθμού οχημάτων Ι.Χ. ή άλλης χρήσεως, υπό την προϋπόθεση δυνατότητας εκκένωσής του εντός 12 ωρών εάν αυτό απαιτηθεί. Απαλλαγή κατά 30% του αναλογούντος ΦΠΑ της δομοστατικής κατασκευής των υπόγειων ορόφων των ΚΔΕΠΑΠ, προς όφελος του φορέα υλοποίησης. Για ΚΔΕΠΑΠ υλοποιούμενες από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες προβλέπονται επίσης: α. Απαλλαγή κατά 20% από δημοτικά τέλη του ιδιοκτήτη είτε των ιδιοκτητών όλων των ακινήτων της συγκεκριμένης κτηριακής κατασκευής για περίοδο 5 ετών από την περάτωση του έργου. β. Αντιπαροχή θέσεων επιπλέον χώρων στάθμευσης μέχρι 30% των αναλογούντων με βάση τη χωρητικότητα αιχμής του υπογείου ΚΔΕΠΑΠ (σ' αυτούς υπολογίζονται και οι θέσεις που προκύπτουν ως αντιστάθμισμα στη χρήση διόδων προσπέλασης μέσω pilotis ή υφιστάμενων υπογείων), στο φορέα κατασκευής του έργου, με δικαίωμα αγοράς ή ενοικίου των πρωτίστως από τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης κτηριακής κατασκευής. Για τις παραμεθόριες Περιφερειακές Ενότητες (πρώην νομοί συνορεύοντες με γειτονικές χώρες), των Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, των Νήσων του Αιγαίου και της Κρήτης θεσπίζονται επιπλέον ειδικά κίνητρα με επιπλέον μέριμνα για πρόβλεψη τακτικών επιχορηγήσεων από ειδικούς κωδικούς για τις παραμεθόριες περιφέρειες, οι οποίες θα κατανέμονται στις οικείες παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζονται αναλυτικά τα οικονομικά και πολεοδομικά κίνητρα.  
   Παράλληλα στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, που τέθηκε σε διαβούλευση, προβλέπεται επιδότηση για υλοποίηση έργου ΚΔΕΠΑΠ από το «Πράσινο Ταμείο» σε θέματα δράσεων, που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο (π.χ. δημόσια parking), από πόρους Κοινοτικών Προγραμμάτων («ΘΗΣΕΑΣ», «ΑΚΣΙΑ - ΑΞΟΝΑΣ 2»), από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που θ' αφορά σχετικές χρηματοδοτήσεις τουλάχιστον για το στενό ή και ευρύτερο δημόσιο τομέα, από επιχορηγήσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που διαχειρίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για απαλλοτριώσεις δομημένων ή ελεύθερων χώρων που εκτελούνται από τις περιφέρειες ή τους δήμους, προκειμένου να υλοποιήσουν ΚΔΕΠΑΠ σ' αυτούς, καθώς και σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους. Ακόμη προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου ειδικών τραπεζικών δανείων για ΟΤΑ, προκειμένου να προωθήσουν την εφαρμογή εγκαταστάσεων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ύδατος με υδατοδεξαμενές με την κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων σε τμήματα υπογείων ορόφων ΚΔΕΠΑΠ, κάτω από κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους.
    
   Το ρίχνουν στους γηρασμένους χώρους
    
   Το ΥΠΕΚΑ σημειώνει ότι το νέο νομοσχέδιο, το οποίο δεν αφορά σε αντίστοιχες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, «αποβλέπει στην υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών, προβλέποντας μέτρα, κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις. Από τις κατασκευές αυτές, οι οποίες δεν θα υλοποιούνταν αν δεν υπήρχε ο νόμος, το κράτος επωφελείται, αφού θα προσπορίζεται έσοδα, εφάπαξ αλλά και διαχρονικά».
    
   Ο υπουργός, Γιάννης Μανιάτης, σε δήλωσή του επισήμανε ότι: «Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, σε αντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτει θεσμικό κενό που υπάρχει σε έναν τομέα εθνικής σημασίας και αφορά στην προστασία του πληθυσμού, σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλών ή/και επέλευσης κινδύνων, που δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται ρυθμίσεις για την παροχή ασφάλειας και προστασίας των πολιτών, καθώς οι υπάρχοντες χώροι προστασίας έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και θεωρούνται ανεπαρκείς και ακατάλληλοι, βάσει των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν με την επιδείνωση των ακραίων φυσικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής».
    
   Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «οι κατευθύνσεις, ο σχεδιασμός και οι προβλεπόμενες προδιαγραφές κάνουν πράξη την υποχρέωση της πολιτείας να ενεργοποιείται προληπτικά για την "προστασία του πληθυσμού", κατ' αντιστοιχία με την "προστασία του περιβάλλοντος", ως έννοιες απολύτως συνδεόμενες μεταξύ τους».
    
   Πηγή: http://www.b2green.g...
    
   Click here to view the είδηση
  • By kampel81
   Γενναία οικονομικά και πολεοδομικά μπόνους δίνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος σε όσους από τους ιδιώτες, κυρίως κατασκευαστές και εργολάβους, θέλουν να φτιάξουν υπόγεια γκαράζ-μαμούθ για επιχειρηματική εκμετάλλευση.
    
   Προϋπόθεση είναι ότι σε περίπτωση κινδύνου από φυσικές καταστροφές, σεισμό, πλημμύρα, μεγάλη φωτιά, ή άλλη έκτακτη ανάγκη ο χώρος θα εκκενώνεται από τα αυτοκίνητα για να φιλοξενήσει ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Με την ίδια μέθοδο ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μπορούν να αποκτήσουν υπόγειο γκαράζ κάτω από τον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας τους.
    
   Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που τέθηκε από χθες και για ένα μήνα σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ακολουθήσει η ψήφισή του στη Βουλή, το οποίο αφορά σε «ρύθμιση θεμάτων που αφορούν Κατασκευές Δημοσίου Ενδιαφέροντος Προστασίας Ανθρώπων και Πραγμάτων (ΚΔΕΠΑΠ), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».
    
   Τα κίνητρα
    
   Προβλέπεται, λοιπόν, ότι μπορούν να κατασκευάζονται «καταφύγια» προστασίας του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με δημόσια είτε ιδιωτική χρηματοδότηση είτε μέσω συνεργασίας ή σύμπραξης μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών και να επακολουθήσει σύμβαση παραχώρησης και μίσθωσης του ακινήτου σε τρίτους. Δίνονται πολεοδομικά κίνητρα υπέρβασης του συντελεστή δόμησης και του νόμιμου όγκου των ακινήτων, εφόσον προορίζονται να γίνουν εγκαταστάσεις που σε κανονικές συνθήκες θα είναι ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ σε έκτακτες συνθήκες θα αξιοποιούνται ως ΚΔΕΠΑΠ. Οι υπόγειες κατασκευές με χρήση ΚΔΕΠΑΠ δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης των υπερκείμενων κτηριακών κατασκευών, είτε αυτές υλοποιούνται από εποπτευόμενα ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, είτε από ΝΠΙΔ και ιδιώτες. Ειδικότερα για τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που θα «βαφτιστούν» και «δημόσια καταφύγια» προβλέπεται:
   Επέκταση των υπόγειων χώρων πέραν της επιφάνειας κάλυψης μεγάλων δημοσίων κτισμάτων (συνεκτικά κτηριακά συγκροτήματα και κτηριακά κελύφη), στους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους τους.
   Εκχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπογείου ΚΔΕΠΑΠ σε κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο, με χρήση σταθμού οχημάτων Ι.Χ. ή άλλης χρήσεως, υπό την προϋπόθεση δυνατότητας εκκένωσής του εντός 12 ωρών εάν αυτό απαιτηθεί.
   Απαλλαγή κατά 30% του αναλογούντος ΦΠΑ της δομοστατικής κατασκευής των υπόγειων ορόφων των ΚΔΕΠΑΠ, προς όφελος του φορέα υλοποίησης.
   Για ΚΔΕΠΑΠ υλοποιούμενες από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες προβλέπονται επίσης: α. Απαλλαγή κατά 20% από δημοτικά τέλη του ιδιοκτήτη είτε των ιδιοκτητών όλων των ακινήτων της συγκεκριμένης κτηριακής κατασκευής για περίοδο 5 ετών από την περάτωση του έργου. β. Αντιπαροχή θέσεων επιπλέον χώρων στάθμευσης μέχρι 30% των αναλογούντων με βάση τη χωρητικότητα αιχμής του υπογείου ΚΔΕΠΑΠ (σ' αυτούς υπολογίζονται και οι θέσεις που προκύπτουν ως αντιστάθμισμα στη χρήση διόδων προσπέλασης μέσω pilotis ή υφιστάμενων υπογείων), στο φορέα κατασκευής του έργου, με δικαίωμα αγοράς ή ενοικίου των πρωτίστως από τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης κτηριακής κατασκευής.
   Για τις παραμεθόριες Περιφερειακές Ενότητες (πρώην νομοί συνορεύοντες με γειτονικές χώρες), των Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης, των Νήσων του Αιγαίου και της Κρήτης θεσπίζονται επιπλέον ειδικά κίνητρα με επιπλέον μέριμνα για πρόβλεψη τακτικών επιχορηγήσεων από ειδικούς κωδικούς για τις παραμεθόριες περιφέρειες, οι οποίες θα κατανέμονται στις οικείες παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες.

   Με κοινές υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζονται αναλυτικά τα οικονομικά και πολεοδομικά κίνητρα.
    
   Παράλληλα στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, που τέθηκε σε διαβούλευση, προβλέπεται επιδότηση για υλοποίηση έργου ΚΔΕΠΑΠ από το «Πράσινο Ταμείο» σε θέματα δράσεων, που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό ισοζύγιο (π.χ. δημόσια parking), από πόρους Κοινοτικών Προγραμμάτων («ΘΗΣΕΑΣ», «ΑΚΣΙΑ - ΑΞΟΝΑΣ 2»), από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που θ' αφορά σχετικές χρηματοδοτήσεις τουλάχιστον για το στενό ή και ευρύτερο δημόσιο τομέα, από επιχορηγήσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που διαχειρίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για απαλλοτριώσεις δομημένων ή ελεύθερων χώρων που εκτελούνται από τις περιφέρειες ή τους δήμους, προκειμένου να υλοποιήσουν ΚΔΕΠΑΠ σ' αυτούς, καθώς και σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους. Ακόμη προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου ειδικών τραπεζικών δανείων για ΟΤΑ, προκειμένου να προωθήσουν την εφαρμογή εγκαταστάσεων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης ύδατος με υδατοδεξαμενές με την κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων σε τμήματα υπογείων ορόφων ΚΔΕΠΑΠ, κάτω από κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους.
    
   Το ρίχνουν στους γηρασμένους χώρους
    
   Το ΥΠΕΚΑ σημειώνει ότι το νέο νομοσχέδιο, το οποίο δεν αφορά σε αντίστοιχες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, «αποβλέπει στην υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών, προβλέποντας μέτρα, κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις. Από τις κατασκευές αυτές, οι οποίες δεν θα υλοποιούνταν αν δεν υπήρχε ο νόμος, το κράτος επωφελείται, αφού θα προσπορίζεται έσοδα, εφάπαξ αλλά και διαχρονικά».
    
   Ο υπουργός, Γιάννης Μανιάτης, σε δήλωσή του επισήμανε ότι: «Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, σε αντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτει θεσμικό κενό που υπάρχει σε έναν τομέα εθνικής σημασίας και αφορά στην προστασία του πληθυσμού, σε περιπτώσεις εμφάνισης απειλών ή/και επέλευσης κινδύνων, που δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Με το σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται ρυθμίσεις για την παροχή ασφάλειας και προστασίας των πολιτών, καθώς οι υπάρχοντες χώροι προστασίας έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και θεωρούνται ανεπαρκείς και ακατάλληλοι, βάσει των απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν με την επιδείνωση των ακραίων φυσικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής».
    
   Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «οι κατευθύνσεις, ο σχεδιασμός και οι προβλεπόμενες προδιαγραφές κάνουν πράξη την υποχρέωση της πολιτείας να ενεργοποιείται προληπτικά για την "προστασία του πληθυσμού", κατ' αντιστοιχία με την "προστασία του περιβάλλοντος", ως έννοιες απολύτως συνδεόμενες μεταξύ τους».
    
   Πηγή: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=11820&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82+%26+%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%2C+%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD%2C+500+%CF%87%CE%B9%CE%BB_+%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82+%26+43+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20140427_m120165983_%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82+%26+%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7%2C+%CE%B5%CF%86%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD%2C+500+%CF%87%CE%B9%CE%BB_+%CE%B1%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82+%26+43+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=____CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.