Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Ειδική διάταξη για την επίλυση στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ

  Sign in to follow this  

  Μηχανικούς από άλλους φορείς «επιστρατεύει» το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα στους δήμους, τα οποία καθυστερούν εξαιτίας της αδυναμίας σύνταξης τεχνικών μελετών με συνέπεια τη μη απορρόφηση κονδυλίων από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.

  Με ειδική διάταξη που κατατέθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο πλέον επιλύεται το πρόβλημα έλλειψης μηχανικών στους δήμους καθώς δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως η ΕΕΤΑΑ και να χρησιμοποιούνται οι μηχανικοί τους για τη σύνταξη τεχνικών μελετών, που είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση έργων. Η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) είναι ιδιωτικού δικαίου και από το 1985 παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη προς τους ΟΤΑ.

  Με άλλη ρύθμιση δημιουργείται Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συμβάλει στη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών στο χώρο των ΟΤΑ.

  Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις:

  Μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης οι ΟΤΑ :

  – μπορούν να συνάπτουν σύμβαση «οριζόντιας συνεργασίας» με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, την ΕΕΤΑΑ και τις Αναπτυξιακές τους Εταιρίες και να τους αναθέτουν την τεχνική τους υπηρεσία για διαδικασίες εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων,

  – μπορούν να συνάπτουν σύμβαση με τις ως άνω δομές για την υποστήριξη στην άσκηση των συνήθων αρμοδιοτήτων των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης, με τη δικλίδα ότι η αρμοδιότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων ασκείται από δημόσιο όργανο.

  Με τη δημιουργία για πρώτη φορά Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εξής θα καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική και διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ, τα στοιχεία του ενεργητικού τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα νομικά τους πρόσωπα .

  Η λειτουργία του Μητρώου δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά από ιδρύσεως ΟΤΑ για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Με το Μητρώο θα καταγράφονται όλα τα οικονομικά στοιχεία, οι υπηρεσίες και οι φορείς των δήμων, το προσωπικό και γενικώς ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΟΤΑ.

  Η καθυστέρηση έργων λόγω έλλειψης μηχανικών απασχολεί το σύνολο των δήμων της χώρας οι οποίοι πριν από περίπου έξι μήνες είχαν στείλει επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία επισήμαναν ότι υπάρχει μια μεγάλη μάζα μελετών, έργα έχουν ενταχθεί αλλά καθυστερούν λόγω της έλλειψης του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού.

  Την αρνητική εικόνα που έχει ως αποτέλεσμα να μην εκτελούνται έργα παρουσίασε με επιστολή του προς τον κ. Θεοδωρικάκο και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος ζητά την ενίσχυση του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων ούτως ώστε να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την εκτέλεση έργων, σε όλα τα στάδια αυτών, από τη μελέτη, την ωρίμανση, τη δημοπράτηση, την επίβλεψη και τη χρηματοδότησή τους.

  Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χατζημάρκος, «με εξασφαλισμένη σήμερα τη χρηματοδότηση δεκάδων έργων σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν αφού το περιορισμένο προσωπικό της περιφέρειας είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο δουλειάς».

  Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει το σύνολο των περιφερειών, οι οποίες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν έγκαιρα προγράμματα χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα ή προγράμματα ΕΣΠΑ. Πολλοί δήμοι σήμερα δεν έχουν «ώριμες μελέτες» με κίνδυνο να χαθούν σημαντικά κονδύλια και να καθυστερήσουν ή και να ματαιωθούν έργα σημαντικά για την περιφέρεια.

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 67/21.1.2020) εγκρίθηκε Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (7.500.000,00 €). Η περίοδος εφαρμογήςτου λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
   Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, οι Περιφέρειες, ως Φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ, σύμφωνα με τον ν.4635/2019.
   Οι Περιφέρειες ορίζονται δικαιούχοι για ενέργειες που αφορούν στην κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του.
   Δικαιούχοι του Προγράμματος, επιπλέον των Περιφερειών, είναι:
   - η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
   - η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.),
   - η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ),
   - τα Υπουργεία.
   Ιδιαίτερη σημασία φέρει το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της Απόφασης, όπου ρητώς ορίζεται ότι:
   « κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, οι Φορείς δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. »
   Για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, εγκρίνεται για κάθε Φορέα-Δικαιούχο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, ως ακολούθως:
   - για τη Γ.Δ.Δ.Ε. και τη Δι.Δι.Ε.Π.εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός 2.000.000,00 ευρώ
   - για τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.1.000.000,00 ευρώ
   - για κάθεΦορέα κατάρτισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης - ΤΠΑ και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης - ΠΠΑ (Υπουργείο/Περιφέρεια), σύμφωνα με τον ν.4635/2019, εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός 130.000,00 ευρώ,
   Η Απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικό Πίνακα με τις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, που ενδεικτικώς περιλαμβάνουν:
   - εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, με αντικείμενο την ενίσχυση του Φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του,
   - υπηρεσίες συμβούλων, με αντικείμενο την ενίσχυση του Φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του,
   - οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, σεμιναρίων, συσκέψεων,
   - Η/Υ, περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
   - αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού,
   - εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora,
   - έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού Προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού,
   - έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων.
   Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ

   View full είδηση
  • By Engineer
   Με Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 67/21.1.2020) εγκρίθηκε Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και των Προγραμμάτων του και την υποστήριξη έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
   Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (7.500.000,00 €). Η περίοδος εφαρμογήςτου λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
   Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, οι Περιφέρειες, ως Φορείς κατάρτισης των Προγραμμάτων του ΕΠΑ, σύμφωνα με τον ν.4635/2019.
   Οι Περιφέρειες ορίζονται δικαιούχοι για ενέργειες που αφορούν στην κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του.
   Δικαιούχοι του Προγράμματος, επιπλέον των Περιφερειών, είναι:
   - η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων
   - η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.),
   - η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ),
   - τα Υπουργεία.
   Ιδιαίτερη σημασία φέρει το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 της Απόφασης, όπου ρητώς ορίζεται ότι:
   « κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, οι Φορείς δικαιούχοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. »
   Για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, εγκρίνεται για κάθε Φορέα-Δικαιούχο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, ως ακολούθως:
   - για τη Γ.Δ.Δ.Ε. και τη Δι.Δι.Ε.Π.εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός 2.000.000,00 ευρώ
   - για τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.1.000.000,00 ευρώ
   - για κάθεΦορέα κατάρτισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης - ΤΠΑ και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης - ΠΠΑ (Υπουργείο/Περιφέρεια), σύμφωνα με τον ν.4635/2019, εγκρίνεται συνολικός προϋπολογισμός 130.000,00 ευρώ,
   Η Απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικό Πίνακα με τις επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, που ενδεικτικώς περιλαμβάνουν:
   - εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, με αντικείμενο την ενίσχυση του Φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του,
   - υπηρεσίες συμβούλων, με αντικείμενο την ενίσχυση του Φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, το σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του,
   - οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, σεμιναρίων, συσκέψεων,
   - Η/Υ, περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
   - αγορά λογισμικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού,
   - εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora,
   - έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού Προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού,
   - έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων.
   Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ
  • By Engineer
   Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την Κεντρική Eνωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) θα κληθούν, τελικά, να υποβάλουν στους Δήμους τις δηλώσεις για τη διόρθωση των στοιχείων των επιφανειών των ακινήτων τους χιλιάδες πολίτες, ώστε να επωφεληθούν από την ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, που θα τους απαλλάξει από πρόστιμα και αναδρομικές επιβαρύνσεις με δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τη δεκαετία 2010-2019 για τα τετραγωνικά μέτρα που είχαν αφήσει αδήλωτα και την οποία νομοθέτησε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.
   Στη λύση αυτή προσανατολίζεται η ΚΕΔΕ, καθώς διαπιστώνεται ότι οι πολλοί Δήμοι της χώρας δεν είναι σε θέση να υποδεχθούν τις απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δημότες τους που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη ρύθμιση, με σοβαρό κίνδυνο να τιναχθεί στον αέρα το όλο εγχείρημα για την εφαρμογή της.
   Εντωμεταξύ, η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος με τις οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης αναμένεται να εκδοθεί και αποσταλεί στους Δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων κυρίως από την περιφέρεια της χώρας δεν έχουν καν ενημερωθεί για την ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης.
   Εξαιτίας των γεγονότων αυτών, είναι πλέον πολύ πιθανό η κυβέρνηση να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέχρι και το τέλος Ιουνίου, ώστε να προλάβουν να ενημερωθούν και να επωφεληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες που δύνανται να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί βοήθεια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την υποστήριξη της εφαρμογής της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, μελετάται η ιδέα να ζητηθεί από την ΑΑΔΕ να στείλει στους φορολογούμενους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τα οποία θα τους γνωστοποιεί ότι έχει ψηφιστεί η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση, θα τους ενημερώνει αναλυτικά για το τι ακριβώς προβλέπει και θα τους προτρέπει, εφόσον διαπιστώνουν ότι μπορούν να υπαχθούν, να σπεύσουν και να επωφεληθούν.
   Πολλές άλλες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν, πάντως, ήδη ειδοποιηθεί και ενημερωθεί από τους Δήμους τους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τη δυνατότητα υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Εχουν δε ήδη τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στους Δήμους τους τις απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις και μπορούν από τώρα να επωφεληθούν από την εν λόγω ρύθμιση. Πρόκειται για Δήμους της χώρας οι οποίοι έχουν δημιουργήσει από μόνοι τους διαδικτυακές ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των δημοτών τους.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την Κεντρική Eνωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) θα κληθούν, τελικά, να υποβάλουν στους Δήμους τις δηλώσεις για τη διόρθωση των στοιχείων των επιφανειών των ακινήτων τους χιλιάδες πολίτες, ώστε να επωφεληθούν από την ευνοϊκή ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, που θα τους απαλλάξει από πρόστιμα και αναδρομικές επιβαρύνσεις με δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τη δεκαετία 2010-2019 για τα τετραγωνικά μέτρα που είχαν αφήσει αδήλωτα και την οποία νομοθέτησε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.
   Στη λύση αυτή προσανατολίζεται η ΚΕΔΕ, καθώς διαπιστώνεται ότι οι πολλοί Δήμοι της χώρας δεν είναι σε θέση να υποδεχθούν τις απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δημότες τους που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη ρύθμιση, με σοβαρό κίνδυνο να τιναχθεί στον αέρα το όλο εγχείρημα για την εφαρμογή της.
   Εντωμεταξύ, η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος με τις οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης αναμένεται να εκδοθεί και αποσταλεί στους Δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων κυρίως από την περιφέρεια της χώρας δεν έχουν καν ενημερωθεί για την ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης.
   Εξαιτίας των γεγονότων αυτών, είναι πλέον πολύ πιθανό η κυβέρνηση να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέχρι και το τέλος Ιουνίου, ώστε να προλάβουν να ενημερωθούν και να επωφεληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες που δύνανται να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθεί βοήθεια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την υποστήριξη της εφαρμογής της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, μελετάται η ιδέα να ζητηθεί από την ΑΑΔΕ να στείλει στους φορολογούμενους μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τα οποία θα τους γνωστοποιεί ότι έχει ψηφιστεί η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση, θα τους ενημερώνει αναλυτικά για το τι ακριβώς προβλέπει και θα τους προτρέπει, εφόσον διαπιστώνουν ότι μπορούν να υπαχθούν, να σπεύσουν και να επωφεληθούν.
   Πολλές άλλες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν, πάντως, ήδη ειδοποιηθεί και ενημερωθεί από τους Δήμους τους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τη δυνατότητα υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Εχουν δε ήδη τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στους Δήμους τους τις απαιτούμενες διορθωτικές δηλώσεις και μπορούν από τώρα να επωφεληθούν από την εν λόγω ρύθμιση. Πρόκειται για Δήμους της χώρας οι οποίοι έχουν δημιουργήσει από μόνοι τους διαδικτυακές ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των δημοτών τους.
  • By sotirima
   Καλημέρα συνάδελφοι, 
   προσπαθώ να συλλέξω πληροφορίες για το παρακάτω θέμα και θα εκτιμούσα πολυ οποιαδήποτε βοήθεια μπορειτε να μου παρέχετε:
   Διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός  - απόφοιτος πανεπιστημίου ευρωπαϊκής χώρας και αναγνωρισμένου απο ΔΟΑΤΑΠ, θέλει να πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα. 
   Ο συναδελφος ειναι Νιγηριανός με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά, και δεν μιλάει Ελληνικά.
   Επικοινώνησα με το μητρώο και μου είπαν πως μπορεί να δώσει κανονικά εξετάσεις εφόσον πάρει την ισοτιμία απο το ΔΟΑΤΑΠ αλλα ΠΡΕΠΕΙ να μιλάει ελληνικα γιατι οι εξετασεις ειναι στην ελληνικη. 
   Μονο που όσο και αν ψάχνω, δεν βρίσκω πουθενά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετασεις τον όρο για τη γλώσσα.
   Έχει κανένας την παραμικρή ιδέα τι μπορεί να ισχύει τελικα? Υπαρχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για μη ελληνόφωνους?
   ευχαριστω πολυ εκ των προτέρων 
    
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.