Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  Κατάλογος μηχανικών διαμεσολαβητών και διαδικασία διαμεσολάβησης

  Sign in to follow this  

  Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711 - Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2872/Β'/5.7.2019 , στο οποίο δίνονται λεπτομέρειες αναφορικά με τους μηχανικούς-διαμεσολαβητές και το σχετικό κατάλογο.

  Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 του ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:

  Άρθρο 8
  Διαδικασία Διαμεσολάβησης

  1. Σε περίπτωση διαφωνίας με το συνταχθέν πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης και εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του ανωτέρω πορίσματος, ο κύριος του ακινήτου με αίτησή του, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), δύναται να ζητήσει τον ορισμό Διαμεσολαβητή από τον ειδικό κατάλογο του Τ.Ε.Ε.

  2. Εντός 30 ημερών από την ανάληψη του αιτήματος διαμεσολάβησης, ο Διαμεσολαβητής υποχρεούται, αφού καλέσει τα μέρη, να αποστείλει το τελικό του πόρισμα στον κύριο του ακινήτου και στον Ελεγκτή Δόμησης. Ο κύριος του ακινήτου και ο Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση να απαντήσουν εγγράφως στον Διαμεσολαβητή για το εάν αποδέχονται ή όχι το πόρισμα του.

  3. Σε περίπτωση συμφωνίας, ο Διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης, στο οποίο αναφέρεται το κοινά αποδεκτό πόρισμα και το οποίο πρακτικό υπογράφεται από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, συντάσσεται οικείο πρακτικό, το οποίο μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον Διαμεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το πρακτικό διαμεσολάβησης αποστέλλεται από τον Διαμεσολαβητή στο οικείο Περιφερειακό Παρατηρητήριο καθώς και στον κύριο του ακινήτου και στον Ελεγκτή Διοίκησης.

  4. Σε περίπτωση επιτυχίας της διαμεσολάβησης, το Παρατηρητήριο επικυρώνει το πρακτικό διαμεσολάβησης. Η απόφαση επικύρωσης δεν υπόκειται σε διοικητικές προσφυγές και σε ένδικα βοηθήματα και μέσα.

  5. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, από την κοινοποίηση του πρακτικού διαμεσολάβησης, εκκινεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά του πορίσματος του Ελεγκτή Νομιμότητας στην Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων. Για την εξέταση της προσφυγής κατά του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης, προϋπόθεση του παραδεκτού της οποίας, εφόσον έχει επιλεγεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι η προηγούμενη έκδοση πρακτικού διαμεσολάβησης από το οποίο προκύπτει η αδυναμία επίλυσης της διαφοράς.B2Green

  6. To TEE τηρεί τον κατάλογο Διαμεσολαβητών.

  7. Στον κατάλογο εγγράφεται ως Διαμεσολαβητής όποιος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά:

  α) είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του TEE

  β) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών με τον οποίο απέκτησαν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή δικαίωμα εγγραφής στα Μητρώα του TEE

  γ) δεν έχει καταδικαστεί για πειθαρχικό παράπτωμα τα τελευταία 5 έτη

  δ) δεν έχει οριστικά ανακληθεί δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου που υπέβαλε

  ε) έχει σχετική εμπειρία, που προκύπτει από την υποβολή τουλάχιστον 50 ολοκληρωμένων δηλώσεων αυθαιρέτων (ν. 4178/2013 ή 4495/2017) με πληρότητα φακέλων 100%.

  8. Ως Διαμεσολαβητής σε συγκεκριμένη υπόθεση υπαγωγής δεν μπορεί να ορισθεί μηχανικός, ο οποίος

  α) έχει εμπλακεί ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση του έργου ή σε δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, ή στον έλεγχο της δήλωσης υπαγωγής ή

  β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή υπάλληλος

  9. Η αποζημίωση του διαμεσολαβητή ορίζεται σε 40% της αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης και καταβάλλεται από το Πράσινο Ταμείο, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την καταβολή της αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.

  Δείτε το πλήρες κείμενο του τελευταίου ΦΕΚ, εδώ: https://www.b2green.gr/el/post/70738/neo-fek-elegchos-diloseon-afthaireton-kyroseis-diamesolavisi-kai-elegktes-domisis-to-plires-keimeno

  ΦΕΚ 2872-Β-5.7.2019 Αριθμ. ΥΠΕΝ-ΥΠΡΓ-60699-7711 - Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων.pdf

   

  Edited by Engineer

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  Καλά τα προσόντα για διαμεσολαβητή ξεπερνάνε κάθε φαντασία.Πως γίνεται να έχεις εμπειρία στα αυθαίρετα με την υποβολή 50 δηλώσεων όταν το παιδί χάνει την μάνα και η μάνα το παιδί.Τον 4014 γιατί δεν τον έχουν?Αν δεν βγαλουν μηχανισμό ,η νέα κυβέρνηση για διόρθωση λαθών , εκούσιων-ακούσιων τότε θα γίνει το έλα να δείς 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  δλδ αν κάποιος έχει κάνει 50 δηλώσεις διαμερισματώσεων μόνο, θεωρείται έμπειρος;  Αυτός που το πρότεινε πρέπει να πάρει έπαινο αποδοτικότητας 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  ε...! νταξξ..!! τώρα ...

  σίγουρα μέσα στις 50 διαμερισματώσεις θα βρεθούν και κάποιες που θα έχουν και κάποιο  κούφωμα ... κολοβό ή ζαβό της ΚΑΤ.3,  .......

    οπότε αυτό θα  εμπλουτίσει το βιογραφικό και την εμπειρία τους....... :blink:

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 10/7/2019 at 11:55 ΠΜ, papagiannidous said:

  πολύ γέλιο το 50 αρι!..

  Γιατί το 80 άρι!!  δεν είναι για γέλιο;

  Αμοιβή διαμεσολαβητή 40% της ελάχιστης αμοιβής ελεγκτή,

  δηλαδή 0,40 Χ 200= 80 € !!!!!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Τι το συζητάμε. Αυτές οι ανοησίες που βγήκαν τελευταία στιγμή από το συρτάρι θα αποσυρθούν. Δε φαντάζομαι να θέλει ο νυν υπουργός να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 11/7/2019 at 1:51 ΜΜ, gamvro said:

  Γιατί το 80 άρι!!  δεν είναι για γέλιο;

  Αμοιβή διαμεσολαβητή 40% της ελάχιστης αμοιβής ελεγκτή,

  δηλαδή 0,40 Χ 200= 80 € !!!!!

  Το ένα πολύ για την δυστοκία που υπάρχει(όχι οτι μερικοί δεν έχουν το νούμερο...απλώς πρέπει να ελεχθεί "πώς" το έχουν!) και το άλλο μικρό! Σκεφτείτε οτι 50 ευρω παίρνουν οι λογιστές για κάθε φορολογική δήλωση συνταξιούχου...copy paste δηλαδή! Όπως και να έχει λυπηρό και αφορμή αντίδρασης για εμάς!

   

  On 13/7/2019 at 1:52 ΠΜ, Pavlos33 said:

  Τι το συζητάμε. Αυτές οι ανοησίες που βγήκαν τελευταία στιγμή από το συρτάρι θα αποσυρθούν. Δε φαντάζομαι να θέλει ο νυν υπουργός να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.

  μακάρι!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων προβλέπει το 20% των εργοδοτών για το διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup
    
   Στον αντίποδα το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή
   Οι καλύτερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, τον Ηλεκτρισμό, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση αλλά και τις Κατασκευές.
    
   Προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται επίσης  στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας / Παραγωγής.
    
   Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup, οι εργοδότες στο εμπόριο καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων εδώ και 11 χρόνια, με αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +27% για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
    
   Ο δείκτης αυτός είναι 7 μονάδες πάνω από τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου του 2019 και 6 μονάδες πάνω σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες στον κλάδο «Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση» προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +22%, εκτίμηση που υπερβαίνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, αλλά υπολείπεται κατά 6 μονάδες από το τρίτο τρίμηνο του 2019. Αντίστοιχα, οι προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών ανέρχονται σε +20%, δυο μονάδες πάνω από το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και 8 μονάδες κάτω από το τρίτο τρίμηνο του 2019.
    
   Στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +8%.
    
   Μείωση των προσλήψεων, της τάξης των 14 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών.
    
   Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%, παραμένοντας σχετικά σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%.
    
   Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Θετική εξέλιξη του ρυθμού προσλήψεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 αναμένουν οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και Βόρεια Ελλάδα. 
  • By Engineer
   Αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων προβλέπει το 20% των εργοδοτών για το διάστημα Οκτωβρίου Δεκεμβρίου σύμφωνα με την έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup
    
   Στον αντίποδα το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή
   Οι καλύτερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό, τον Ηλεκτρισμό, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση αλλά και τις Κατασκευές.
    
   Προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται επίσης  στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Βιομηχανίας / Παραγωγής.
    
   Ειδικότερα σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup, οι εργοδότες στο εμπόριο καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων εδώ και 11 χρόνια, με αισιόδοξες προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +27% για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
    
   Ο δείκτης αυτός είναι 7 μονάδες πάνω από τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου τριμήνου του 2019 και 6 μονάδες πάνω σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες στον κλάδο «Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο και Ύδρευση» προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, καταγράφοντας προοπτικές της τάξης του +22%, εκτίμηση που υπερβαίνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, αλλά υπολείπεται κατά 6 μονάδες από το τρίτο τρίμηνο του 2019. Αντίστοιχα, οι προοπτικές στον τομέα των Κατασκευών ανέρχονται σε +20%, δυο μονάδες πάνω από το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και 8 μονάδες κάτω από το τρίτο τρίμηνο του 2019.
    
   Στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +8%.
    
   Μείωση των προσλήψεων, της τάξης των 14 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών.
    
   Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%, παραμένοντας σχετικά σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Με το 20% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% να προβλέπει μείωση και το 70% να μην αναμένει κάποια αλλαγή, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +18%.
    
   Τα σχέδια προσλήψεων παραμένουν σχετικά σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Θετική εξέλιξη του ρυθμού προσλήψεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 αναμένουν οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και Βόρεια Ελλάδα. 

   View full είδηση
  • By Engineer
   Επιστρέφουν στους μηχανικούς μετοχές μετρητά καθώς και τέσσερα από τα ακίνητα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ τα οποία πέρασαν στο ΕΦΚΑ μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων   Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταβιβάζεται στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) τα παρακάτω ακίνητα.   ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΓΚΑΡΑΖ ΟΜΗΡΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ 6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ Μαυροματαίων 17 Αθήνα Οικόπεδο Ναυάρχου Νικόδημου 35 - και Λαμάχου 9Αθήνα 8 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ Ζεύξιδος 8Θεσσαλονίκη   Επιπλέον μεταφέρονται με την ίδια απόφαση στο ΤΜΕΔΕ    Α) μετρητά-διαθέσιμα ύψους 26.715.681 ευρώ.   Β) Μέρος των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (249.408 τεμάχια).   Γ) Το σύνολο των μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (13.617 τεμάχια).   Δ) Το σύνολο των μετοχών της ALPHA BANK που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (21.967 τεμάχια).   Ε) Μέρος των μετοχών της Attica Bank AE που περιήλθαν στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (63.758.540 τεμάχια).   ΣΤ) Μέρος των μετοχών της Ο.Τ.Ε. ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (907.052 τεμάχια).   Ζ) Μέρος των μετοχών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (790.258 τεμάχια).   Η) Μέρος των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων' Εργων του ΕΤΑΑ (3.677 τεμάχια).   Θ) Μέρος των μετοχών της ΟΠΑΠ ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (75.954 τεμάχια).   Ι) Μέρος των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (508.692 τεμάχια).
   View full είδηση
  • By Engineer
   Επιστρέφουν στους μηχανικούς μετοχές μετρητά καθώς και τέσσερα από τα ακίνητα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ τα οποία πέρασαν στο ΕΦΚΑ μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων   Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταβιβάζεται στο Ν.Π.Ι.Δ. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) τα παρακάτω ακίνητα.   ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΓΚΑΡΑΖ ΟΜΗΡΟΥ 12 ΑΘΗΝΑ 6ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ Μαυροματαίων 17 Αθήνα Οικόπεδο Ναυάρχου Νικόδημου 35 - και Λαμάχου 9Αθήνα 8 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ Ζεύξιδος 8Θεσσαλονίκη   Επιπλέον μεταφέρονται με την ίδια απόφαση στο ΤΜΕΔΕ    Α) μετρητά-διαθέσιμα ύψους 26.715.681 ευρώ.   Β) Μέρος των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (249.408 τεμάχια).   Γ) Το σύνολο των μετοχών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (13.617 τεμάχια).   Δ) Το σύνολο των μετοχών της ALPHA BANK που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (21.967 τεμάχια).   Ε) Μέρος των μετοχών της Attica Bank AE που περιήλθαν στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (63.758.540 τεμάχια).   ΣΤ) Μέρος των μετοχών της Ο.Τ.Ε. ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (907.052 τεμάχια).   Ζ) Μέρος των μετοχών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (790.258 τεμάχια).   Η) Μέρος των μετοχών της ΟΛΠ ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων' Εργων του ΕΤΑΑ (3.677 τεμάχια).   Θ) Μέρος των μετοχών της ΟΠΑΠ ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (75.954 τεμάχια).   Ι) Μέρος των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ που περιήλθε στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (508.692 τεμάχια).
  • By Engineer
   Μέσω της διαγραφής των "πλασματικών" οφειλών (καθώς αυτές αντιστοιχούν σε εισόδημα το οποίο δεν... εισέπραξαν ποτέ) των άεργων πλέον μηχανικών και δικηγόρων, την οποία προωθούν τα Ταμεία, επιχειρείται να μειωθεί το "βάρος" των χρεών τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα "πραγματικά" χρέη.
   Το "ξεμπλοκάρισμα" αυτό, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Capital.gr, θα γίνει μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας εκκαθάρισης των αιτήσεων των εν λόγω επαγγελματιών για διαγραφή των χρεών (για την κύρια και επικουρική ασφάλιση) και αφορά όσους διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και ζήτησαν απαλλαγή τους από τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.
   Η αρχή του προβλήματος
   Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις των εν λόγω επαγγελματιών (ασφαλισμένων στο τέως ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ-ΕΤΑΑ) που έχουν ζητήσει διακοπή της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (λόγω διακοπής της άσκησης επαγγέλματός τους) αναδρομικά από 1/1/2017 λόγω της αεργίας τους, εκμεταλλευόμενοι διάταξη που πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η διάταξη αυτή, όμως, παραδόξως δεν εφαρμόστηκε, παρά τις πιέσεις των άμεσα ενδιαφερομένων. 
   Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι όποιος αυτοαπασχολούμενος μηχανικός ή δικηγόρος έμενε άεργος μετά τον Ιανουάριο του 2017 δεν υποχρεούνταν να καταβάλλει από εκεί και πέρα κρατήσεις υπέρ της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, όπως ίσχυε προ του Ιανουαρίου του 2017.
   Αν, μάλιστα, είχε καταβάλει εισφορές από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι τον μήνα έναρξης της εν λόγω διάταξης, δηλαδή τον Νοέμβριο του ίδιου έτους (ή και μετά από αυτόν), θα μπορούσε να ζητήσει την επιστροφή των εισφορών κύριας ασφάλισης (και όχι της υγείας) ή τον συμψηφισμό τους με μελλοντικές εισφορές.
   Όποιος, από την άλλη μεριά, το επιθυμούσε, θα μπορούσε να συνεχίσει να καταβάλλει τις εισφορές, ακόμα και αν είχε διακόψει τη δραστηριότητά του.
   Ωστόσο, με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων διοικήσεων των Ταμείων, αν και πολλοί άνεργοι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί και δικηγόροι ζήτησαν τη διακοπή της ασφάλισης τους από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και παράλληλα σταμάτησαν να καταβάλλουν εισφορές, κάτι τέτοιο δεν... έγινε πρακτικά. Δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ταμείων δεν "πέρασαν" τη διαγραφή τους στα μηχανογραφικά συστήματά τους.
   Έτσι, οι εν λόγω άνεργοι τύποις ασφαλισμένοι εξακολουθούν να είναι φορτωμένοι με ασφαλιστικά χρέη όχι μόνο του 2017, αλλά και του 2018, αν και έχουν αιτηθεί της αναδρομικής "διαγραφής" τους.
   Και όχι μόνο αυτό, αλλά από τον περασμένο Μάιο, οπότε άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ειδικά όσοι έχουν χρέη προ του 2017, βρίσκονται μπροστά σε δύο εξίσου αδιέξοδες "επιλογές":
   - Να πληρώσουν τις οφειλές του 2017-2018, αν και έχουν ζητήσει τη... διαγραφή τους, και να εντάξουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων μόνο τα χρέη προ του 2017. Όσοι μηχανικοί ή δικηγόροι επιλέξουν κάτι τέτοιο, θα επιβαρυνθούν άμεσα από υπό... διαγραφή χρέη, τα οποία θα πρέπει να περιμένουν να τους επιστραφούν ή ενδεχομένως να συμψηφιστούν με τις οφειλές προ του 2017 τις οποίες ρύθμισαν.
   - Να μην πληρώσουν τις οφειλές του 2017-2018 και να τις εντάξουν (μαζί με τα χρέη του 2016) στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, όταν... διαγραφούν οι οφειλές του 2017-2018, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι δόσεις της ρύθμισης, καθώς θα μειωθεί το συνολικό βάρος του χρέους.
   Στόχος των νέων διοικήσεων των Ταμείων είναι να ξεπεραστεί πριν από τα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου (οπότε προβλέπεται να κλείσει η πλατφόρμα των αιτήσεων για τις 120 δόσεις) η εμπλοκή αυτή, διαγράφοντας τα χρέη των άνεργων μηχανικών και δικηγόρων για το 2017-2018, ανοίγοντας, έτσι, τον δρόμο για τη ρύθμιση μόνο των χρεών προ του 2017.

   View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.