Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  Κατάλογος μηχανικών διαμεσολαβητών και διαδικασία διαμεσολάβησης

  Sign in to follow this  

  Σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711 - Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2872/Β'/5.7.2019 , στο οποίο δίνονται λεπτομέρειες αναφορικά με τους μηχανικούς-διαμεσολαβητές και το σχετικό κατάλογο.

  Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 του ΦΕΚ αναφέρει τα εξής:

  Άρθρο 8
  Διαδικασία Διαμεσολάβησης

  1. Σε περίπτωση διαφωνίας με το συνταχθέν πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης και εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του ανωτέρω πορίσματος, ο κύριος του ακινήτου με αίτησή του, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), δύναται να ζητήσει τον ορισμό Διαμεσολαβητή από τον ειδικό κατάλογο του Τ.Ε.Ε.

  2. Εντός 30 ημερών από την ανάληψη του αιτήματος διαμεσολάβησης, ο Διαμεσολαβητής υποχρεούται, αφού καλέσει τα μέρη, να αποστείλει το τελικό του πόρισμα στον κύριο του ακινήτου και στον Ελεγκτή Δόμησης. Ο κύριος του ακινήτου και ο Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση να απαντήσουν εγγράφως στον Διαμεσολαβητή για το εάν αποδέχονται ή όχι το πόρισμα του.

  3. Σε περίπτωση συμφωνίας, ο Διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης, στο οποίο αναφέρεται το κοινά αποδεκτό πόρισμα και το οποίο πρακτικό υπογράφεται από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, συντάσσεται οικείο πρακτικό, το οποίο μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον Διαμεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το πρακτικό διαμεσολάβησης αποστέλλεται από τον Διαμεσολαβητή στο οικείο Περιφερειακό Παρατηρητήριο καθώς και στον κύριο του ακινήτου και στον Ελεγκτή Διοίκησης.

  4. Σε περίπτωση επιτυχίας της διαμεσολάβησης, το Παρατηρητήριο επικυρώνει το πρακτικό διαμεσολάβησης. Η απόφαση επικύρωσης δεν υπόκειται σε διοικητικές προσφυγές και σε ένδικα βοηθήματα και μέσα.

  5. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, από την κοινοποίηση του πρακτικού διαμεσολάβησης, εκκινεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά του πορίσματος του Ελεγκτή Νομιμότητας στην Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων. Για την εξέταση της προσφυγής κατά του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης, προϋπόθεση του παραδεκτού της οποίας, εφόσον έχει επιλεγεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, είναι η προηγούμενη έκδοση πρακτικού διαμεσολάβησης από το οποίο προκύπτει η αδυναμία επίλυσης της διαφοράς.B2Green

  6. To TEE τηρεί τον κατάλογο Διαμεσολαβητών.

  7. Στον κατάλογο εγγράφεται ως Διαμεσολαβητής όποιος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά:

  α) είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του TEE

  β) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών με τον οποίο απέκτησαν δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή δικαίωμα εγγραφής στα Μητρώα του TEE

  γ) δεν έχει καταδικαστεί για πειθαρχικό παράπτωμα τα τελευταία 5 έτη

  δ) δεν έχει οριστικά ανακληθεί δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου που υπέβαλε

  ε) έχει σχετική εμπειρία, που προκύπτει από την υποβολή τουλάχιστον 50 ολοκληρωμένων δηλώσεων αυθαιρέτων (ν. 4178/2013 ή 4495/2017) με πληρότητα φακέλων 100%.

  8. Ως Διαμεσολαβητής σε συγκεκριμένη υπόθεση υπαγωγής δεν μπορεί να ορισθεί μηχανικός, ο οποίος

  α) έχει εμπλακεί ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση του έργου ή σε δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, ή στον έλεγχο της δήλωσης υπαγωγής ή

  β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή υπάλληλος

  9. Η αποζημίωση του διαμεσολαβητή ορίζεται σε 40% της αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης και καταβάλλεται από το Πράσινο Ταμείο, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την καταβολή της αποζημίωσης του ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4.

  Δείτε το πλήρες κείμενο του τελευταίου ΦΕΚ, εδώ: https://www.b2green.gr/el/post/70738/neo-fek-elegchos-diloseon-afthaireton-kyroseis-diamesolavisi-kai-elegktes-domisis-to-plires-keimeno

  ΦΕΚ 2872-Β-5.7.2019 Αριθμ. ΥΠΕΝ-ΥΠΡΓ-60699-7711 - Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων.pdf

   

  Edited by Engineer

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  Καλά τα προσόντα για διαμεσολαβητή ξεπερνάνε κάθε φαντασία.Πως γίνεται να έχεις εμπειρία στα αυθαίρετα με την υποβολή 50 δηλώσεων όταν το παιδί χάνει την μάνα και η μάνα το παιδί.Τον 4014 γιατί δεν τον έχουν?Αν δεν βγαλουν μηχανισμό ,η νέα κυβέρνηση για διόρθωση λαθών , εκούσιων-ακούσιων τότε θα γίνει το έλα να δείς 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  δλδ αν κάποιος έχει κάνει 50 δηλώσεις διαμερισματώσεων μόνο, θεωρείται έμπειρος;  Αυτός που το πρότεινε πρέπει να πάρει έπαινο αποδοτικότητας 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  ε...! νταξξ..!! τώρα ...

  σίγουρα μέσα στις 50 διαμερισματώσεις θα βρεθούν και κάποιες που θα έχουν και κάποιο  κούφωμα ... κολοβό ή ζαβό της ΚΑΤ.3,  .......

    οπότε αυτό θα  εμπλουτίσει το βιογραφικό και την εμπειρία τους....... :blink:

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 10/7/2019 at 11:55 ΠΜ, papagiannidous said:

  πολύ γέλιο το 50 αρι!..

  Γιατί το 80 άρι!!  δεν είναι για γέλιο;

  Αμοιβή διαμεσολαβητή 40% της ελάχιστης αμοιβής ελεγκτή,

  δηλαδή 0,40 Χ 200= 80 € !!!!!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Τι το συζητάμε. Αυτές οι ανοησίες που βγήκαν τελευταία στιγμή από το συρτάρι θα αποσυρθούν. Δε φαντάζομαι να θέλει ο νυν υπουργός να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  On 11/7/2019 at 1:51 ΜΜ, gamvro said:

  Γιατί το 80 άρι!!  δεν είναι για γέλιο;

  Αμοιβή διαμεσολαβητή 40% της ελάχιστης αμοιβής ελεγκτή,

  δηλαδή 0,40 Χ 200= 80 € !!!!!

  Το ένα πολύ για την δυστοκία που υπάρχει(όχι οτι μερικοί δεν έχουν το νούμερο...απλώς πρέπει να ελεχθεί "πώς" το έχουν!) και το άλλο μικρό! Σκεφτείτε οτι 50 ευρω παίρνουν οι λογιστές για κάθε φορολογική δήλωση συνταξιούχου...copy paste δηλαδή! Όπως και να έχει λυπηρό και αφορμή αντίδρασης για εμάς!

   

  On 13/7/2019 at 1:52 ΠΜ, Pavlos33 said:

  Τι το συζητάμε. Αυτές οι ανοησίες που βγήκαν τελευταία στιγμή από το συρτάρι θα αποσυρθούν. Δε φαντάζομαι να θέλει ο νυν υπουργός να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.

  μακάρι!

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.