Jump to content
 • Novatron
 • Featured
  Engineer
  Engineer

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ

  Sign in to follow this  

  Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4690/2020, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο Μηχανικών ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) , μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των υπηρεσιών δόμησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα και ανά κλάδο ειδικότητας και είδος έργων του Μηχανικού.

  Στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη διάκρισης και της δημοσιότητας, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει να συγκροτήσει και να τηρεί με συστηματικό και πλήρως τεκμηριωμένο τρόπο το Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων/δράσεων.

  Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του υποψήφιου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αποτελεί η εγγραφή του στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ.) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Πέραν αυτού, η ένταξη στο Μητρώο μπορεί να προϋποθέτει και άλλα προσόντα τα οποία θα αναφέρονται ρητά στην αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος.

  Επιπλέον προσόντα του υποψηφίου, όπως ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις, κλπ, θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής συνεργατών για την αξιοποίησή τους στις συγκεκριμένες δράσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

  Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί μέσω του διαδικτύου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, δια του οποίου θα έχει τη δυνατότητα τήρησης στοιχείων βιογραφικού σημειώματος και υποβολής της αίτηση του στο εν λόγω μητρώο.

  Ειδικότερα, για την ένταξη συνεργατών στο Μητρώο, οι ως άνω υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Δομή Λειτουργίας του Μητρώου), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται προς τη Διοίκηση της εταιρίας την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων. Η Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. λαμβάνει την σχετική απόφαση, η οποία αρχειοθετείται και εισάγεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο συνεργάτη να ενημερωθεί, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, για την κατάσταση της αίτησής του.

  Η επιλογή συνεργατών για την ανάθεση της εκτέλεσης έργου για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Α.Ε. γίνεται με ευθύνη της επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό, η επιτροπή αναζητά στο αντίστοιχο Μητρώο τους ενταγμένους σε αυτό συνεργάτες που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων και διερευνά τη διαθεσιμότητά τους για την εκτέλεση του έργου. Στη συνέχεια τεκμηριώνει την επιλογή του και εισηγείται στη Διοίκηση, η οποία λαμβάνει την απόφαση για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου.

  Μετά τα παραπάνω, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να προχωρήσουν:

  • στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο αντίστοιχο Μητρώο που περιλαμβάνει και τη σύνταξη σύντομου ηλεκτρονικού βιογραφικού σημειώματος
  • στην δήλωση των περιφερειακών ενοτήτων που ο μελετητής επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί
  • στη ηλεκτρονική υποβολή σκαναρισμένου του πτυχίου μελετητή στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ) του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, όπου βεβαιώνεται η τάξη του Μελετητικού πτυχίου, η έδρα του μελετητή, και οι κατηγορίες των μελετών που ο Μηχανικός μέλος του Μητρώου δύναται να υλοποιεί
  • στην ηλεκτρονική υποβολή σκαναρισμένου αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος που θα συνοδεύεται απο σκαναρισμένα πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο (εφόσον υπάρχει),διδακτορικό (εφόσον υπάρχει).

  Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν σε χρόνο που θα επιλέξει η εταιρία, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενταχθεί στο αντίστοιχο Μητρώο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

  Για την είσοδό σας στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. πατήστε στο σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn και ακολουθήστε της παρεχόμενες οδηγίες.

  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: https://www.eetaa.gr/mitrwa-mixanikwn/22062020_prosklisis_v5.pdf

  Edited by Engineer

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  να και ένας άλλος καλός  τρόπος βολέματος ημετέρων. καθώς άμα δεν σε δεχθούν ή άμα δεν σε αναθέσουν καμιά υπηρεσία, δεν έχεις δικαίωμα για προσφυγή κτλ

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Επίσης να προσθέσω το παράλογο να είναι κάποιος εγγεγραμμένος μελετητής. Γιατί αποκλείονται όσοι δεν έχουν γραφτεί; 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ε, οι γνωστές παρέες (σε αγαστή σύμπνοια με τον πρόεδρο) έκαναν παιχνίδι.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  οργάνωση ημετέρων σε μητρώα. 

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Για τη στελέχωση υπηρεσιών δόμησης γιατί χρειάζεται μελετητικό πτυχίο; Δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα, κανένα αντικειμενικό κριτήριο επιλογής, καμιά αναφορά στη σχέση εργασίας, πόσο μάλλον στην αμοιβή. Ούτε επίσης στη δυνατότητα άρνησης. Άρα μιλάμε για ένα γενικό κείμενο και ένα άστοχο ηλεκτρονικό μητρώο. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Η πρόσκληση αυτή έχει ένα πολύ μεγάλο λάθος ή "λάθος" (με εισαγωγικά αν έγινε εκ του πονηρού).

  Η προκήρυξη στη δεύτερη σελίδα γράφει

  "...Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ. 2 (δεν είναι παρ. 2 είναι παρ. 1, τυπογραφικό λαθάκι γιατί η παρ. 2 δεν έχει περίπτωση ε΄) του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4690/2020, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο Μηχανικών ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των υπηρεσιών δόμησης." 

  Η παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Άρθρου 100 του ν. 3852/10 αναφέρει ότι

  "ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας...."

  Ο νόμος 4412/16 αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών κλπ και το Άρθρο 44 έχει τίτλο "Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών".

  ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ! Είτε έχουν σκοπό να το τροποποιήσουν νομοθετικά είτε προσπαθούν εκ του πονηρού να καλύψουν το υφιστάμενο μεγάλο κενό στις Πολεοδομίες. Πάντως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η προκήρυξη έχει νομικό πρόβλημα.

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites

  Ετοιμάζεται μητρώο επιβλεπόντων, και μητρώο ΥΔΟΜ.

  Άρα (ως φαίνεται) το μητρώο μελετητών αφορά ΜΟΝΟ σε μελέτες έργων, κλπ

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  18 ώρες πριν, Evangelos77 said:

  Η πρόσκληση αυτή έχει ένα πολύ μεγάλο λάθος ή "λάθος" (με εισαγωγικά αν έγινε εκ του πονηρού).

  Η προκήρυξη στη δεύτερη σελίδα γράφει

  "...Για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε’ της παρ. 2 (δεν είναι παρ. 2 είναι παρ. 1, τυπογραφικό λαθάκι γιατί η παρ. 2 δεν έχει περίπτωση ε΄) του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4690/2020, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο Μηχανικών ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή ενότητα με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), μέσω των οποίων θα αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των υπηρεσιών δόμησης." 

  Η παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Άρθρου 100 του ν. 3852/10 αναφέρει ότι

  "ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας...."

  Ο νόμος 4412/16 αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών κλπ και το Άρθρο 44 έχει τίτλο "Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών".

  ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ! Είτε έχουν σκοπό να το τροποποιήσουν νομοθετικά είτε προσπαθούν εκ του πονηρού να καλύψουν το υφιστάμενο μεγάλο κενό στις Πολεοδομίες. Πάντως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η προκήρυξη έχει νομικό πρόβλημα.

  EDIT: Η παρ. 2 του Άρθρου 4 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020) λέει ότι οι ΟΤΑ Α βαθμού μπορούν να κάνουν προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ και για τις ΥΔΟΜ, οπότε η πρόσκληση μάλλον εκεί πατάει. Θα έπρεπε να το αναφέρει ρητά. Τέλος πάντων...

   

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.