Jump to content
 • Novatron
 • Engineer
  Engineer

  «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» - Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού και νέες ημερομηνίες

  Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

  Περιφέρεια

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων

  Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

  30.11.2020

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  02.12.2020

  Δυτικής Μακεδονίας

  04.12.2020

  Κεντρικής Μακεδονίας

  07.12.2020

  Θεσσαλίας

  09.12.2020

  Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

  11.12.2020

  Αττικής

  14.12.2020

  Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

  16.12.2020

  Δυτικής Ελλάδας

  18.12.2020

   

  Πολυκατοικίες

  11.01.2021

   

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.gr) τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

  Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησής τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με τα προηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο πλαίσιο αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.

  Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατανεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφιστάμενο Ταμείο του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

  Περιφέρεια

  Προϋπολογισμός Επιχορήγησης (€ εκατ.)

  Κρήτης

  31.0

  Β. Αιγαίου

  12.0

  Ν. Αιγαίου

  27.0

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  74.0

  Δυτικής Μακεδονίας

  73.5

  Κεντρικής Μακεδονίας

  130.0

  Θεσσαλίας

  84.0

  Ηπείρου

  65.0

  Ιονίων Νήσων

  10.0

  Αττικής

  160.0

  Στερεάς Ελλάδας

  31.5

  Πελοποννήσου

  48.0

  Δυτικής Ελλάδας

  57.0

   

  O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά:

  «Η προδημοσίευση του οδηγού του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ.Το γνωστό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δημοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές διαφορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

  -Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δις. ευρώ)

  -Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές – ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

  -Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

  Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο»

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρακαθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες.

  Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια) αποτελούν κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την επόμενη δεκαετία.

  Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δρομολογείται με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση των ωφελειών μέσω της αύξησης των πολιτών που μπορούν να λάβουν μέρος, καθώς και της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

  Επισυνάπτονται:


  Πηγή: http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/ID/966/-30----------
  Κουφώματα Europa - Εξοικονομώ-Αυτονομώ

  User Feedback

  Recommended Comments  γιατί δεν μπορώ να μπω στο υπεκα ;; εχει κατι ο υπολογιστής μου; απο χθες μου βγάζει αυτο 403 - Forbidden: Access is denied. 

  Link to comment
  Share on other sites

  403 - Forbidden: Access is denied.

  You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.

   

  EDIT: Κατεβαίνει ο οδηγός από B2Green

  Edited by TBD
  Link to comment
  Share on other sites

   

  Από το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»" (σελ. 10)

  "Περιορισμοί στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές του Α’ & Β’ ΠΕΑ
   
  Με στόχο τη διασφάλιση της επίτευξης του ενεργειακού στόχου, ο
  ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει την δεύτερη ενεργειακή
  επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα πρέπει να
  είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που
  διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ)."

  Το θεωρώ απόλυτα εξευτελιστικό!!!! Η πολιτεία μας αποκαλεί εμμέσως πλην σαφώς "απατεώνες".   2ο χτύπημα μετά την συμπεριφορά τους στο ζήτημα των αυθαιρέτων........

  Δεν κάνω σχόλιο το τι θα συμβεί με την τελική εξοικονόμηση ενέργειας από την σύγκριση μεταξύ Α' και Β' ΠΕΑ.......... Ο 2ος επιθεωρητής θα πρέπει να πατά στο xml του 1ου γιατί αν κάνει δικό του εξ αρχής θα κάνει (και λογικά) δικές του παραδοχές σε κάποια ζητήματα και τα 2 ΠΕΑ δεν θα συναντώνται πουθενά......


   

  Link to comment
  Share on other sites

  Σε δουλειά να βρισκόμαστε.

  Θα υποβάλλουμε ο καθένας τα xml του άλλου και τελείωσε η υπόθεση.

  Link to comment
  Share on other sites

  Εμένα  με ενοχλεί να χρησιμοποιήσει άλλος το xml μου που στο κάτω-κάτω είναι πνευματική μου ιδιοκτησία (θα μου πεις ότι αμοίφθηκες γι' αυτό και ανήκει πια στον κύριο του έργου που το διαθέτει ελεύθερα).

  Επίσης μάλλον δεν θα μπω ποτέ 2ος επιθεωρητής διότι δεν θέλω να είμαι δεσμευμένος από παραδοχές άλλου συναδέρφου με τις οποίες ενδεχομένως να διαφωνώ. Η "ανταλλαγή" xml μπορεί να γίνει (έτσι το κόβω εγώ) μόνο μεταξύ εν. επιθεωρητών που είναι ούτως ή άλλως συνεργάτες και έχουν παρόμοιο τρόπο χειρισμού και προσέγγισης των επιθεωρήσεων..................

  ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ με ενοχλεί η απαξία του ΥΠΕΝ προς τους εν. επιθεωρητές. Το 2010 σε παρουσιαση στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής του ΑΠΘ, η  τότε ηγεσία του ΤΕΕ και οι καθηγητάδες των διαφόρων επιτροπών σύνταξης των ΤΟΤΕΕ και ΚΕΝΑΚ, μας παρακαλούσαν (ναι-ναι όπως το γράφω) να στηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε τον νέο θεσμό...........Τώρα πια είμαστε ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΙΤΕΣ και επισήμως....................

  Link to comment
  Share on other sites

  Κι εμένα με πειράζει λίγο η αντιμετώπιση του ΥΠΕΝ, αλλά παραδέχομαι κιόλας ότι υπάρχουν άπειρα λαμόγια ανάμεσά μας.

  Ειδικά στο Εξοικονομώ έγιναν, γίνονται και θα γίνουν μεγάλες "ωραιάδες". Λογικό είναι, όπου υπάρχει πολύ χρήμα, και δη άπονο, θα μαζευτούν πολλοί μυστήριοι τύποι.

  Όχι ότι το να βάζεις άλλο ΕΕ να κάνει το Β' ΠΕΑ θα κάνει κάτι. Απλά θα μας κάνει πιο "κοινωνικούς"...

  Link to comment
  Share on other sites

  Έχει δει κανείς στην προδημοσίευση του οδηγού το σημείο (σελ 23) στο οποίο αναφέρει ότι σε περίπτωση χωνευτών κουφωμάτων (περίπου η μισή ελλάδα δηλαδή από το 1990 έως το 2010) δεν προβλέπεται εξωτερική θερμοπρόσοψη αλλά μόνο εσωτερική θερμομόνωση?....:smile::smile:

  Link to comment
  Share on other sites

  Λογικό δεν είναι ;

  Αν μπει απ' έξω δεν είναι σαν να την πετάς ;

  Edited by kan62
  Link to comment
  Share on other sites

  8 ώρες πριν, kan62 said:

  Λογικό δεν είναι ;

  Αν μπει απ' έξω δεν είναι σαν να την πετάς ;

  γιατι ;;; αφου πιάνεις ολο το κτιριο ...

  Link to comment
  Share on other sites
  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.