Jump to content
 • Novatron
 • Engineer

  ΕΣΠΑ 2021-2027: Η κατανομή των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου

  Sign in to follow this  

  Επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων (οδικών και ψηφιακών) και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας, χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

  Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.

  Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:

  •  Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).
  •  Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%).
  •  Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 100%).
   

  Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση και τα επίσημα περιφερειακά στοιχεία των ετών 2012-2014, στην Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση, ενώ οι υπόλοιπες 11 στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες.

  Αντίστοιχα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με την κατηγορία των Περιφερειών (εξαίρεση τα προγράμματα Interreg) διαμορφώνονται σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής κατ’ ανώτατο όριο σε:

  * 70% για λιγότερο ανεπτυγμένες.

  * 55% για Περιφέρειες σε μετάβαση.

  * 40% για περισσότερο ανεπτυγμένες.

  * Ειδικά για τους άξονες Κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ+ το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 95%.

  * Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70%.

  * Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70%.

  * Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100%.

  Με την εγκύκλιο καλούνται οι φορείς σχεδιασμού των υπουργείων, των Περιφερειών, καθώς και των κοινωνικοοικονομικών εταίρων για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2019.

  katanomi-espa-ana-tameio.jpg?w=702&ssl=1

   
  Οι 5 Στόχοι Πολιτικής που θα χρηματοδοτηθούν

  Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

  Α. Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

  Β. Η εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης.

  Γ. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μμε.

  Δ. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

  Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

  Α. Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

  Β. Προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Γ. Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο.

  Δ. Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές.

  Ε. Προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού.

  ΣΤ. Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.

  Ζ. Ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης.

  Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.

  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται:

  Α. Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας.

  Β. Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ.

  Γ. Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα.

  Δ. Προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

  Στόχος Πολιτικής 4: Πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

  Στην ενότητα αυτή (με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

  * Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

  * Βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών.

  * Ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων στέγαση και κοινωνικές υπηρεσίες.

  * Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών.

  * Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων των ατόμων που αναζητούν εργασία, ιδίως των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

  * Εκσυγχρονισμός των θεσμών της αγοράς εργασίας και των υπηρεσιών για την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και εξασφάλιση της έγκαιρης και εξατομικευμένης βοήθειας και στήριξη της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των μεταβάσεων και της κινητικότητας.

  * Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, βελτίωση της ισορροπίας της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην παιδική φροντίδα, προώθηση ενός υγιούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου εργασιακού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση κινδύνων για την υγεία, προώθηση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή και ενεργός και υγιής γήρανση.

  * Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

  * Προώθηση της ίσης πρόσβασης και της ολοκλήρωσης ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως για μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση και τη μάθηση ενηλίκων.

  * Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως με ευκαιρίες για ευέλικτη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση για όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες, την καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και τις νέες απαιτήσεις για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

  * Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας.

  * Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

  * Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, βελτίωση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης.

  * Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

  * Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και/ή βασικής υλικής βοήθειας προς τους απόρους.

  Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. 

  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δράσεις όπως η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές.

  Sign in to follow this  


  User Feedback


  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

 • Similar Content

  • By Engineer
   Έντεκα μεγάλα έργα τρέχουν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Καλογιάννη.
   Πρόκειται για έργα τα οποία τρέχουν μέσω του Ε.Π.ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη). Συνολικά από τα 22 μεγάλα έργα στα οποία έχουν υποβληθεί οι Φάκελοι Μεγάλου Έργου, οι 14 αφορούν έργα-γέφυρες, δηλαδή έργα τα οποία έρχονται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Μόλις 8 αφορούν έργα της τρέχουσας περιόδου.
   Από τα 22 μεγάλα έργα, έχουν εγκριθεί οι φάκελοι των 20 και υπολείπονται άλλοι δύο που υπεβλήθησαν πρόσφατα. Αξίζει να αναφερθεί απο έξι από αυτά έχουν ολοκληρωθεί και ένα ακόμα οδευει προς ολοκλήρωση. Απομένουν ακόμα 15 που πρέπει να ολοκληρωθούν από τους υποβληθέντες φακέλους μεγάλων έργων.
   Πιο αναλυτικα πρόκειται:
   – 6, στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
   (ΕΠΑΝΕΚ)
   – 1, στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΠ-ΜΔΤ)
   – 11, στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
   (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
   – 3, στο ΠΕΠ Αττικής (ΠΕΠ ΑΤΤ)
   – 1, στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ)
   ΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ
   Τα έργα που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ είναι:
   -Κάθετος Άξονας Εγνατίας Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, τμήμα Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή Φάση Β`
   -Επέκταση Γραμμής 3 Μετρο, τμήμα Αγία Μαρίνα-Δημοτικό Θέατρο και Συρμοί (ολοκλήρωση και λειτουργία -Φάση Β`)
   -Κατασκευή οδικής σύνδεσης Ακτίου με το Δυτικό Άξονα (Άκτιο-Αμβρακία)
   -Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά- Κύριες εργασίες και προμήθεια συρμών- Φάση Β`
   -Μετρό Θεσσαλονίκης, Βασική Γραμμή- ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών – Φάση Β`
   -Τηλεθέρμανση Φλώρινας
   -Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη (τμήμα Β`)
   -Βελτίωση/αναβάθμισης της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (από Κ16 έως Κ5)
   -Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος
   -Κατασκευή του τμήματος Λαμία-Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)
   -Δυτική επέκταση Τραμ στον Πειραιά

   View full είδηση
  • By Engineer
   Έντεκα μεγάλα έργα τρέχουν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Καλογιάννη.
   Πρόκειται για έργα τα οποία τρέχουν μέσω του Ε.Π.ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη). Συνολικά από τα 22 μεγάλα έργα στα οποία έχουν υποβληθεί οι Φάκελοι Μεγάλου Έργου, οι 14 αφορούν έργα-γέφυρες, δηλαδή έργα τα οποία έρχονται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Μόλις 8 αφορούν έργα της τρέχουσας περιόδου.
   Από τα 22 μεγάλα έργα, έχουν εγκριθεί οι φάκελοι των 20 και υπολείπονται άλλοι δύο που υπεβλήθησαν πρόσφατα. Αξίζει να αναφερθεί απο έξι από αυτά έχουν ολοκληρωθεί και ένα ακόμα οδευει προς ολοκλήρωση. Απομένουν ακόμα 15 που πρέπει να ολοκληρωθούν από τους υποβληθέντες φακέλους μεγάλων έργων.
   Πιο αναλυτικα πρόκειται:
   – 6, στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
   (ΕΠΑΝΕΚ)
   – 1, στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΠ-ΜΔΤ)
   – 11, στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
   (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
   – 3, στο ΠΕΠ Αττικής (ΠΕΠ ΑΤΤ)
   – 1, στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ)
   ΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ
   Τα έργα που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ είναι:
   -Κάθετος Άξονας Εγνατίας Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, τμήμα Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή Φάση Β`
   -Επέκταση Γραμμής 3 Μετρο, τμήμα Αγία Μαρίνα-Δημοτικό Θέατρο και Συρμοί (ολοκλήρωση και λειτουργία -Φάση Β`)
   -Κατασκευή οδικής σύνδεσης Ακτίου με το Δυτικό Άξονα (Άκτιο-Αμβρακία)
   -Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά- Κύριες εργασίες και προμήθεια συρμών- Φάση Β`
   -Μετρό Θεσσαλονίκης, Βασική Γραμμή- ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών – Φάση Β`
   -Τηλεθέρμανση Φλώρινας
   -Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας, τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη (τμήμα Β`)
   -Βελτίωση/αναβάθμισης της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (από Κ16 έως Κ5)
   -Κατασκευή αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος
   -Κατασκευή του τμήματος Λαμία-Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)
   -Δυτική επέκταση Τραμ στον Πειραιά
  • By Engineer
   Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης.

   Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με στόχο να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του Προγράμματος.
   Αναλυτικότερα:
   - Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα  για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτούνται μόνο:
   Για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις: φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ της επιχείρησης από το TAXISnet, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού και μία Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου, η οποία αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνταν έως σήμερα. Για την τελική εκταμίευση: όπως για τις ενδιάμεσες, με μόνο επιπρόσθετο το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το ΓΕΜΗ. - Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Εφεξής, αντί να ζητείται από τους δικαιούχους για την πληρωμή τους η προσκόμιση -σε έντυπη μορφή- εκατοντάδων ατομικών δικαιολογητικών εργασιακής απασχόλησης, τα στοιχεία θα παρέχονται πλέον μηχανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται ήδη υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (διαλειτουργικότητα με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ΠΣΚΕ). Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δυνατότητας αφενός εξοικονομούνται ώρες εργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου ενισχύεται το αξιόπιστο και αδιάβλητο των χρησιμοποιούμενων στοιχείων.
   - Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, καθώς θα μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα. Οι δύο φορείς διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και θα μπορούν με απλή ανταλλαγή εγγράφων να επιλύουν τυχόν διαχειριστικά αιτήματα των δικαιούχων επιχειρήσεων. Η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης δράσεων παραμένει ως δυνατότητα, εφόσον αυτή απαιτηθεί, για ειδικά ή βαρύνοντα θέματα.
   Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που δρομολογήθηκαν το τελευταίο επτάμηνο, με τη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Σκάλκου, με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και την Ειδική Γραμματέα, κ. Νίκη Δανδόλου, για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζεται ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ.
   Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Με τις σημερινές παρεμβάσεις εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό η χρονοκαθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί από την αρχή του ΕΣΠΑ 2014-2020 ειδικά στην επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικότερα στο σύνολο του κρίσιμου για την οικονομία αυτού Προγράμματος, η απορρόφηση του οποίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), από 17,94% τον Ιούλιο του 2019 ανέρχεται σήμερα στο 32,48%, με τη σημαντική συνδρομή βεβαίως και των υπηρεσιών μας. Η προσπάθειά μας είναι συνεχής και ο κύκλος των ενεργειών δεν σταματάει εδώ, αλλά θα ολοκληρωθεί με παρόμοια παρέμβαση και επίσπευση στις διαδικασίες που εφαρμόζονται και στα άλλα στάδια, δηλαδή του ελέγχου τυπικής πληρότητας, της αξιολόγησης και της ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑνΕΚ».
   Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, κ. Νίκη Δανδόλου, με τη σειρά της, υπογράμμισε: «Σήμερα γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για την επίσπευση και διοικητική απλούστευση διαδικασιών του ΕΣΠΑ που θα μας επιτρέψουν να αποδώσουμε συντομότερα τις πολύτιμες επιδοτήσεις προς τις δικαιούχους επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτήν τη μετά κρίση εποχή. Ξεκινώντας από την υλοποίηση (πληρωμές, τελική εκταμίευση) και στη συνέχεια περνώντας, μέσα στο πρώτο αυτό εξάμηνο του 2020, στον τερματισμό των μεγάλων αναμονών για την ένταξη των επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι οι ισχύουσες ελεγκτικές απαιτήσεις και τα πρότυπα διαφάνειας δεν ακυρώνονται σε κανένα σημείο με τις νέες τροποποιήσεις».
    
   Δείτε εδώ τις τροποποιήσεις των 12 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ

   View full είδηση
  • By Engineer
   Δώδεκα υπουργικές αποφάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που αντιστοιχούν σε 2,1 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης.

   Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με στόχο να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του Προγράμματος.
   Αναλυτικότερα:
   - Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα  για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτούνται μόνο:
   Για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις: φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ της επιχείρησης από το TAXISnet, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού και μία Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου, η οποία αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνταν έως σήμερα. Για την τελική εκταμίευση: όπως για τις ενδιάμεσες, με μόνο επιπρόσθετο το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το ΓΕΜΗ. - Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Εφεξής, αντί να ζητείται από τους δικαιούχους για την πληρωμή τους η προσκόμιση -σε έντυπη μορφή- εκατοντάδων ατομικών δικαιολογητικών εργασιακής απασχόλησης, τα στοιχεία θα παρέχονται πλέον μηχανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται ήδη υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (διαλειτουργικότητα με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ΠΣΚΕ). Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δυνατότητας αφενός εξοικονομούνται ώρες εργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αφετέρου ενισχύεται το αξιόπιστο και αδιάβλητο των χρησιμοποιούμενων στοιχείων.
   - Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, καθώς θα μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα. Οι δύο φορείς διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και θα μπορούν με απλή ανταλλαγή εγγράφων να επιλύουν τυχόν διαχειριστικά αιτήματα των δικαιούχων επιχειρήσεων. Η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης δράσεων παραμένει ως δυνατότητα, εφόσον αυτή απαιτηθεί, για ειδικά ή βαρύνοντα θέματα.
   Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί συνέχεια των ενεργειών που δρομολογήθηκαν το τελευταίο επτάμηνο, με τη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Γενικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Σκάλκου, με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και την Ειδική Γραμματέα, κ. Νίκη Δανδόλου, για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζεται ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ.
   Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Με τις σημερινές παρεμβάσεις εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό η χρονοκαθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί από την αρχή του ΕΣΠΑ 2014-2020 ειδικά στην επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικότερα στο σύνολο του κρίσιμου για την οικονομία αυτού Προγράμματος, η απορρόφηση του οποίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), από 17,94% τον Ιούλιο του 2019 ανέρχεται σήμερα στο 32,48%, με τη σημαντική συνδρομή βεβαίως και των υπηρεσιών μας. Η προσπάθειά μας είναι συνεχής και ο κύκλος των ενεργειών δεν σταματάει εδώ, αλλά θα ολοκληρωθεί με παρόμοια παρέμβαση και επίσπευση στις διαδικασίες που εφαρμόζονται και στα άλλα στάδια, δηλαδή του ελέγχου τυπικής πληρότητας, της αξιολόγησης και της ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑνΕΚ».
   Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, κ. Νίκη Δανδόλου, με τη σειρά της, υπογράμμισε: «Σήμερα γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για την επίσπευση και διοικητική απλούστευση διαδικασιών του ΕΣΠΑ που θα μας επιτρέψουν να αποδώσουμε συντομότερα τις πολύτιμες επιδοτήσεις προς τις δικαιούχους επιχειρήσεις, ειδικά σε αυτήν τη μετά κρίση εποχή. Ξεκινώντας από την υλοποίηση (πληρωμές, τελική εκταμίευση) και στη συνέχεια περνώντας, μέσα στο πρώτο αυτό εξάμηνο του 2020, στον τερματισμό των μεγάλων αναμονών για την ένταξη των επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι οι ισχύουσες ελεγκτικές απαιτήσεις και τα πρότυπα διαφάνειας δεν ακυρώνονται σε κανένα σημείο με τις νέες τροποποιήσεις».
    
   Δείτε εδώ τις τροποποιήσεις των 12 Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ
  • By Engineer
   Στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται να ετοιμαστεί το πρώτο σχέδιο κειμένου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με τις βασικές πολιτικές επιλογές και τον Ιούλιο τα σχέδια των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
   Αυτό γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της εκπόνησης του νέου Εταιρικού Συμφώνου για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
   Έργο και λειτουργία της Επιτροπής συνιστά η διατύπωση απόψεων και προτάσεων για τις αναπτυξιακές και στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, και μέλη της είναι το σύνολο των γενικών γραμματέων των Υπουργείων, που οι τομείς πολιτικής τους αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
   Στη συνεδρίαση συζητήθηκε εκτενώς η εκπλήρωση των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων, η διαδικασία δηλαδή διαμόρφωσης του πλαισίου πολιτικής, όπως είναι τα κείμενα στρατηγικών, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.α., η οποία καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η κοινοτική χρηματοδότηση της επόμενης περιόδου.
   Επίσης, αναφέρθηκε πως στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται να ετοιμαστεί το πρώτο σχέδιο κειμένου του ΕΣΠΑ με τις βασικές πολιτικές επιλογές και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους τα σχέδια των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο εκπόνησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
   Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε επιπλέον η σημασία του σχεδιασμού του στρατηγικού κειμένου του ΕΣΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Επισημάνθηκε δε, ότι αν και έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα από τους πόρους της Συνοχής σε όλους τους τομείς υποδομές, δίκτυα, περιβάλλον, κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα, θα πρέπει εφεξής να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το αναπτυξιακό αποτύπωμα των πόρων αυτών να καταστεί το μέγιστο δυνατό για τη χώρα.
   Τέλος, τέθηκαν οι βασικοί στόχοι των Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της χώρας, στη σύγκλιση με τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ε.Ε., στην ενδυνάμωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω ενίσχυσης της ρευστότητας και της μόχλευσης ιδιωτικών πόρων.

   View full είδηση
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.