Jump to content
 • Novatron
 • Χρηματοδοτήσεις

  Sign in to follow this  
  Χρηματοδοτήσεις

  376 ειδήσεις in this category

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Μη αποδοχή από την Κομισιόν του ενιαίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών, Μεταφορών και Περιβάλλοντος.
    
   Η ερώτηση της βουλευτού αναφέρει:
    
    
   Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (το οποίο είχε οριστεί και συντονιστής) και το ΥΠΕΚΑ δεν έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επεστράφη, καθώς οι τεχνο-οικονομικές μελέτες που το συνοδεύουν δεν κρίθηκαν επαρκείς.
    
   Την ερώτηση της Βουλευτού κας Νίκης Φούντα θα βρείτε εδώ: http://www.pesede.gr/~pesede/site/UserFiles/944.pdf
    
   Πηγή: http://www.pesede.gr/live/page.php?section=news&id=1224

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” .
    
   Οι περιοχές που μπορούν να επωφεληθούν των επιχορηγήσεων είναι: η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
    
   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 31/10/2014 έως 31/12/2015.
    
   Δείτε αναλυτικά τη διαδιασία τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2554
    
   Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ: http://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2554/periv_141104_Prosklisi_Fysiko_aerio.pdf
    
   Κατεβάστε τα συνοδευτικά αρχεία εδώ: http://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2554/periv_141104_Prosklisi_Fysiko_aerio.zip
    
   Πηγή: http://polytexnikanea.gr/WP3/?p=37045

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Την τελευταία πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης για το σχέδιο νόμου που έχει ως στόχο να επιταχυνθεί το ΕΣΠΑ παρουσιάζει το "vima.gr".
    
   Οι τελικές αποφάσεις που θα ληφθούν από τον υπουργό κ. Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό κ.Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
    
   Η πρόταση για το νομοθετικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και τις ευρωπαϊκές Αρχές.
    
   Με 40% το Δημόσιο στη ΜΟΔ
    
   Στο σχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων «Τροποποιήσεις του Καταστατικού της ΜΟΔ», δηλαδή της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης.
    
   Συγκεκριμένα στη σελ. 63 προβλέπεται ότι «με απόφαση της ΜΟΔ ΑΕ είναι δυνατή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με τη συμμετοχή φορέων που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, φορείς χρηματοδότησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάπτυξης και άλλων φορέων, διατηρουμένου σε κάθε περίπτωση του σαράντα τοις εκατόν (40%) επί του συνόλου των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο».
    
   Εθνική Αρχή Συντονισμού
    
   Αντικείμενο του σχεδίου νόμου είναι «η θέσπιση των κανόνων που διέπουν τον συντονισμό, την διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων ΕΣΠΑ της προγρταμματικής περιόδου 2014-2020».
    
   Προβλέπεται μεταξύ άλλων η σύσταση υπηρεσίας του Υπουργείου με την ονομασία «Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ» (ΕΑΣ) η οποία θα είναι «ο κύριος συνομιλητής της χώρας με την Επιτροπή και τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης».
    
   Η ΕΑΣ θα συντονίζει Υπουργεία, φορείς και Περιφέρειες για το συντονισμό και την εξειδίκευση των πολιτικών ενώ παράλληλα «θα παρακολουθεί το σχεδιασμό των προγραμμάτων ως προς την επίτευξη των στόχων».
    
   Παράλληλα στο σχέδιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες που αφορούν στις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και των Περιφερειών καθώς επίσης όσον αφορά στο ρόλο των Διαχειριστικών Αρχών.
    
   Ειδικά κεφάλαια αφιερώνονται,τέλος, στις διαδικασίες διαχείρισης καθώς επίσης στο συντονισμό και στην παρακολούθηση.
    
   Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ
    
   Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=644889

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Καθυστερήσεις αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά η ομαλή εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ, εξαιτίας του ότι δεν έχει οργανωθεί ακόμη το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΕΣ) του προγράμματος. Το νέο σύστημα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εκκρεμεί, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΕΣΠΑ ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν τον Μάιο.
   Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει συμφωνήσει την έναρξη του ΕΣΠΑ μέσω εμπροσθοβαρών δράσεων, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, αλλά στον βαθμό που τα Επιχειρησιακά Προγράμματα δεν έχουν εγκριθεί, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ. Οι πληρωμές θα γίνουν απολογιστικά και με την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων.
    
   Ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας έχει δεσμευθεί για την κατάθεση του νομοσχεδίου το αμέσως προσεχές διάστημα και το βάρος πέφτει πλέον στον νέο γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων / ΕΣΠΑ, Σπύρο Ευσταθόπουλο, ο οποίος ορκίστηκε χθες και θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει τη διαβούλευση στο εσωτερικό για το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, αλλά και τη διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
    
   Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη επεξεργαστεί ένα αρχικό σχέδιο νόμου και έχει προχωρήσει στη σύσταση Ομάδας Διαβούλευσης, στην οποία έχουν κληθεί 17 παραγωγικοί φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η οριστικοποίηση του νόμου και η ψήφισή του, αλλά και η συγκρότηση όλων των νέων υπηρεσιών με τις μεταβατικές δομές, που θα επιτρέψουν το κλείσιμο του προηγούμενου ΕΣΠΑ και την έναρξη του νέου, χωρίς καθυστερήσεις. Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο, το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου προβλέπει τη σύσταση στο υπουργείο Ανάπτυξης πέντε ειδικών υπηρεσιών, οι οποίες και θα αναλάβουν ρόλο διαχειριστικών αρχών των πέντε αντίστοιχων προγραμμάτων. Πρόκειται για τα προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
    
   Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή, αλλά και τον τελικό λόγο για την ένταξη των έργων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν αρρυθμίες του παρελθόντος, με κυριότερη την ένταξη έργων που απορρίπτονταν στη συνέχεια ως μη επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Στα επιμέρους υπουργεία, από τα οποία απομακρύνονται πλέον οι διαχειριστικές αρχές, θα συσταθούν ειδικές υπηρεσίες με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ», η οποία θα ενισχύει την εξειδίκευση του σχεδιασμού των τομεακών πολιτικών του οικείου υπουργείου, θα παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους και θα υλοποιεί ως δικαιούχος έργα του υπουργείου. Αυξημένος ρόλος προβλέπεται για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης και της εφαρμογής των δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας όλων των υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων τους.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/789325/article/oikonomia/epixeirhseis/se-ekkremothta--to-systhma-diaxeirishs--kai-elegxoy-toy-neoy-espa

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με «όπλο» 12 δισ. ευρώ από το «παλαιό» και το «νέο» ΕΣΠΑ η κυβέρνηση επιχειρεί αφενός να ρίξει στην οικονομία ρευστό και αφετέρου να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα που υπάρχει στην αγορά.
    
   Χθες παρουσιάστηκε το σχέδιο για την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση έως το 2015 κονδυλίων ύψους 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,2 δισ. ευρώ είναι από το παλαιό ΕΣΠΑ (2007-2013), 4,9 δισ. ευρώ από εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ και 2,9 δισ. ευρώ τα οποία θα δοθούν σε ώριμα έργα.
    
   Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάσθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο και έχει στα χέρια του το Euro2day.gr, μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο ΕΣΠΑ, στο οποίο θα προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων ενώ θα δίνεται έμφαση στο χρονικό προγραμματισμό των έργων και την τήρησή του.
    
   «Εμπροσθοβαρή» έργα και τι περιλαμβάνουν
    
   1. Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. (Επιχειρησιακά Προγράμματα) του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020
    
   2. Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ή/και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020
    
   3. Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020
    
   Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων
    
   * 21 δράσεις για την ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας: 127,5 εκατ. ευρώ
   * 49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν.: 42 εκατ. ευρώ
   * 18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ: 283 εκατ. ευρώ
   * 127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2: 594 εκατ. ευρώ
   * 23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 51,5 εκατ. ευρώ
   * 280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος: 1,710 δισ. ευρώ
   * 33 δράσεις στον τομέα των Μεταφορών: 996 εκατ. ευρώ
   * 4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης: 50 εκατ. ευρώ (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας: 600 εκατ. ευρώ)
   * 42 δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας: 68,6 εκατ. ευρώ
   * 43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & Κατάρτιση: 112,1 εκατ. ευρώ
   * 85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης: 192,6 εκατ. ευρώ
   * 10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας: 9 εκατ. ευρώ
    
   Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1264800/espa-12-dis-evro-sthn-agora-eos-to-2015.html

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Η ραχοκοκαλιά του κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας έχει αποκλειστεί από το νέο ΕΣΠΑ υποστηρίζουν οι διοικήσεις των μικρότερων τεχνικών εταιρειών. Ζητούν στοιχεία για την κατανομή των κονδυλίων καθώς θεωρούν πως η πλειοψηφία οδεύει προς 5 - 10 μεγάλα έργα.
    
   Ανεβάζουν τους τόνους οι τεχνικές εταιρείες με τις διοικήσεις των εργοληπτικών οργανώσεων να θεωρούν πως δεν περισσεύει ούτε ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Με συνεχείς παρεμβάσεις υποστηρίζουν πως σχεδόν όλα τα κονδύλια οδεύουν προς μεγάλα έργα που είναι αντικείμενο των πέντε ισχυρότερων ομίλων του κλάδου, ενώ ζητούν ραντεβού με τις ηγεσίες των υπουργείων Ανάπτυξης και Υποδομών.
    
   «Η μερίδα του λέοντος από τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ οδεύει προς τους οδικούς άξονες, το μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, τα ΣΔΙΤ στα απορρίμματα και τα λεγόμενα έργα – γέφυρες που δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015» δηλώνει στο Euro2day.gr ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνικών Εταιρειών) Ζαχαρίας Αθουσάκης. Ο ίδιος προσθέτει πως τα κονδύλια των περιφερειακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ δεν αρκούν για να στηρίξουν τη ραχοκοκαλιά του κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας αφού κατευθύνονται προς άλλους τομείς.
    
   Οι διοικήσεις των μικρότερων εταιρειών υποστηρίζουν πως ακόμα και σε περιπτώσεις που το δημόσιο μπορεί να προκηρύξει μικρότερα έργα, επιλέγει τους διαγωνισμούς μεγάλου προϋπολογισμού που απευθύνονται σε λίγους, όπως συνέβη πρόσφατα στην Εγνατία Οδό. Η διοίκηση της τελευταίας προκήρυξε δύο διαγωνισμούς συντήρησης ύψους 60 εκατ. ευρώ, που στην ουσία αποτελούσαν απαραίτητη «ένεση» για την ολοκλήρωση άλλων εργολαβιών.
   «Απειλούνται περίπου 900 επιχειρήσεις και γύρω στις 5.000 ατομικές εταιρείες οι οποίες εκτελούσαν επί δεκαετίες μικρότερα έργα στην περιφέρεια» λέει ο κ. Αθουσάκης. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ υπενθυμίζει πως στις αρχές της εβδομάδας η διοίκηση του συνδέσμου ζήτησε να «σπάσει» σε περισσότερες εργολαβίες το τμήμα Πάτρα – Πύργος που προκηρύχθηκε προ ημερών με προϋπολογισμό 475 εκατ. ευρώ.
    
   Οι διοικήσεις των εργοληπτικών οργανώσεων που εκπροσωπούν μικρότερες τεχνικές εταιρείες αντιδρούν γιατί ακόμα και για τα έργα που προγραμματίζονται ασκούνται πιέσεις ώστε να δημοπρατηθούν ως μεγάλες εργολαβίες. «Πρόσφατα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μας είπε πως μπορεί να χρηματοδοτήσει τον Βόρειο Οδικό Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), αλλά ως ενιαία εργολαβία» λέει ένας εξ’ αυτών. Όταν οι εργολάβοι διαμαρτυρήθηκαν ο εκπρόσωπος της ΕΤΕπ τους είπε «να γίνουν υπεργολάβοι των ομίλων που θα αναλάβουν το έργο».
    
   «Η σαλαμοποίηση των έργων δεν ωφέλησε» υποστηρίζει η άλλη πλευρά που υπενθυμίζει τις συνεχείς υπερβάσεις, τις καθυστερήσεις και τις αλλαγές εργολάβων που συνόδευε επί δύο δεκαετίες τις εργολαβίες στο εθνικό δίκτυο της χώρας. «Άλλο σαλαμοποίηση και άλλο η προκήρυξη του ΒΟΑΚ ως μια εργολαβία του ενός δισ. ευρώ» απαντά ο κ. Αθουσάκης. Ο ίδιος υπενθυμίζει πως σχεδόν όλοι οι φορείς της Κρήτης αντιδρούν στην ιδέα κατασκευής του έργου με σύμβαση παραχώρησης που θα συνοδεύεται από διόδια. Όμως, χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν παρά μόνο για δύο – τρεις μικρές εργολαβίες του ΒΟΑΚ.
    
   Οι διοικήσεις των τεχνικών εταιρειών αντιδρούν και στο γεγονός πως καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια των εργοληπτικών πτυχίων και οι μεγάλοι όμιλοι μπορούν ευκολότερα να διεκδικούν μικρότερα έργα. Την ίδια στιγμή παραμένουν τα ανώτατα όρια, μέχρι να δημοσιευθεί το προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα αλλάζει το καθεστώς των εργοληπτικών πτυχίων. Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών είχε υποσχεθεί πως θα υπάρχει προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος από τον Σεπτέμβριο, αλλά μέχρι σήμερα το κείμενο αγνοείται.
    
   Σημειώνεται, πάντως, πως οι ισχυροί όμιλοι είχαν ούτως ή άλλως θυγατρικές εταιρείες με πτυχία χαμηλότερης τάξης ώστε να διεκδικούν μικρότερα έργα. Όμως, οι εργολήπτες υποστηρίζουν πως τώρα είναι πιο εύκολη η συμμετοχή τους, ενώ οι μικρότεροι δε μπορούν να διεκδικήσουν έργα άνω των 50 εκατ. ευρώ.
    
   Πηγή: http://www.energia.gr/article.asp?art_id=86456

   By cendroid, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ).
    
   Απόφαση Υπαγωγής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δυνητικά Δικαιούχων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ).
    
   Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ).
    
   Απόφαση Υπαγωγής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δυνητικά Δικαιούχων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ).
    
   Περισσότερα: https://diavgeia.gov.gr/f/ypeka

   By ikoutoulas, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΝ νεα απόφαση υπαγωγής ωφελουμένων στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον που στην πλειοψηφία του αφορά τις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
    
   Συνολικά υπάγονται: 554 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων
   6.497.385,79 €
    
   http://www.etean.com.gr/PublicPages/NewsAnnouncement4.aspx?ID=50

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Στην 5η θέση μεταξύ των χωρών - μελών της Ε.Ε. στην απορρόφηση κονδυνλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής βρίσκεται η χώρα σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Δράσης που δημοσιεύεται σήμερα και αφορά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2014. Στην έκθεση υπάρχει η παραδοχή ότι η ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα ειδικά στους νέους, ενώ αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα που έχουν γίνει και αυτά που προωθούνται σε τομείς της ελληνικής οικονομίας με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης.
    
   Τα στελέχη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα εργάζονται σε ορισμένα ελληνικά υπουργεία, παρέχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους και συντονίζοντας αποτελεσματικά το έργο των παρόχων τεχνικής βοήθειας από κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς και άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής.
    
   Μεγαλύτερη αξιοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ
    
   Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 5η θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής, σε σχέση με την 18η θέση όπου βρισκόταν στα τέλη του 2011.
   Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα έχει σήμερα χρησιμοποιήσει το 81,3% των διαθέσιμων κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του μέσου όρου του 69,17% της ΕΕ.
    
    
   Με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2014 καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η καίρια χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020 θα επενδυθεί στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να τονωθεί η ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας, να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα, με εκπαίδευση και κατάρτιση, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με την ενίσχυση της φιλικής προς το περιβάλλον και αποδοτικής από πλευράς πόρων οικονομίας.
    
   Η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (15,52 δισ. ευρώ), της πολιτικής της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη (4,2 δισ. ευρώ) και 388,7 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
    
   Πηγή και πλήρες άρθρο: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/836266/task-force-5i-i-ellada-stin-aporrofisi-kondulion-apo-ta-diarthrotika-tameia

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   «Εμφραγμα» στην ολοκλήρωση και χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού έργων στους δήμους της χώρας, αλλά και μπαράζ δικαστικών προσφυγών από εργοληπτικές εταιρείες που θα μείνουν απλήρωτες για προχωρημένες κατασκευές, αναμένεται να προκαλέσει αίτημα του υπουργείου Ανάπτυξης προς την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) για απένταξη των εν λόγω έργων από το ΕΣΠΑ.
    
   Οπως ενημέρωσε χθες το δ.σ. της ΚΕΔΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, κ. Γιάννης Μέξης, την προηγούμενη Παρασκευή σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία του υφυπουργού Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Γ. Γιαννούση, ζητήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, να απεντάξει την πλειονότητα των 199 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 423,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί πλήρως ή μερικώς τα 157 έργα και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2015.
    
   Σημείωσε δε, ότι η συμβασιοποίηση των έργων θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχε ανασταλεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων σε εφαρμογή εγκυκλίου που εξέδωσε τον περασμένο Απρίλιο ο προηγούμενος υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης και «στέρησε αυτή τη δυνατότητα σε έργα που είχαν προχωρήσει σε διάφορα στάδια διαγωνιστικής διαδικασίας και θα μπορούσαν να συμβασιοποιηθούν και αυτά».
    
   Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο του 2014 υπουργική απόφαση του υπ. Ανάπτυξης η οποία μείωνε τις διαθέσιμες πιστώσεις στα 80 εκατ. ευρώ, όταν σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ) οι διαθέσιμες πιστώσεις ήταν 383 εκατ. ευρώ. Επήλθε δηλαδή μείωση 80%, σημείωσε ο κ. Μέξης, «προκαλώντας αβεβαιότητα για τη συνέχιση χρηματοδότησης των ήδη ενταγμένων έργων σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό των νομικών δεσμεύσεων και λειτουργώντας ανασταλτικά τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για την εν γένει απορρόφηση».
    
   Ο ίδιος τόνισε ότι η νέα αυτή υπουργική απόφαση, η οποία μειώνει δραματικά τον προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων, συντάχθηκε χωρίς προηγουμένως να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή το υπουργείο Εσωτερικών, η ΚΕΔΕ και ο ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ.
    
   Συγχρόνως κατάργησε τον παλαιό τρόπο πληρωμής των έργων, μέσω του ειδικού λογαριασμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, χωρίς όμως να προσδιορίζει το νέο τρόπο πληρωμής, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι τον καθορισμό νέας διαδικασίας πληρωμής των έργων μέσω Τραπέζης της Ελλάδας (όπως δηλαδή στα υπόλοιπα έργα ΕΣΠΑ). Ασάφειες που προκάλεσαν αλυσιδωτά διακοπές εργασιών από αναδόχους σε σημαντικό αριθμό έργων.
    
   Σε επικοινωνία που είχε ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ) με τον αρμόδιο υπάλληλο του υπουργείου Εσωτερικών διαπίστωσε ότι ακόμη και για τα έργα που πληρώνονται, δεν υπάρχουν πλέον πιστώσεις και η δυνατότητα χρηματοδότησης μετατίθεται για τον Οκτώβριο του 2014.
    
   Σχολιάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κ. Ασκούνης τόνισε ότι θα δημιουργηθεί «απίστευτο μπάχαλο με δικαστικές εμπλοκές, προσφυγές εργολάβων, σταμάτημα έργων κ.λπ.». Πρότεινε δε να καταγγελθούν τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης ως αντι-αυτοδιοικητικοί στην περίπτωση που εμμείνουν στην απόφασή τους να απεντάξουν έργα που μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούλιο του 2015 και πρόσθεσε ότι η ΚΕΔΕ θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον κ. Κωνσταντινόπουλο.
    
   Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=440352

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ έργων και μονάδων αποτελεσματικής διαχείρισης των αστικών, βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων παράλληλα με την εφαρμογή προγραμμάτων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός νέου αναθεωρημένου και αποτελεσματικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα του Περιβάλλοντος.
    
   Παράλληλα, στον τομέα των Υποδομών δίνεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση όχι μόνον της ολοκλήρωσης εν εξελίξει και νέων οδικών έργων, αλλά και δραστικών παρεμβάσεων αναβάθμισης του εγκαταλελειμμένου αστικού και περιφερειακού οδικού δικτύου.
    
   Οι περιορισμένες λόγω κρίσης μετακινήσεις Ι.Χ. αυτοκινήτων επέδρασαν ευνοϊκά στους δείκτες οδικής ασφάλειας, ενώ η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας από τα επόμενα χρόνια, αν δεν ληφθούν μέτρα βελτίωσης και αναβάθμισης του οδικού περιβάλλοντος, οδηγεί σε μεγάλη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
    
   Αντίστροφη μέτρηση
    
   Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε το εναρκτήριο σήμα και ουσιαστικά άρχισε ο αγώνας δρόμου για την αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 συνολικού ύψους 20,8 δισ. ευρώ. Εκδόθηκε εγκύκλιος, που περιγράφει αναλυτικά τις δράσεις και τους άξονες προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ.
    
   Ταυτοχρόνως τέθηκε σε διαβούλευση, ώστε περιφέρειες, δήμοι, επαγγελματικοί, επιστημονικοί, επιχειρηματικοί και άλλοι φορείς να διατυπώσουν τελικές προτάσεις και παρατηρήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειοφόρος Ανάπτυξης» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που είναι η ραχοκοκαλιά του νέου ΕΣΠΑ και θα απορροφήσει τη μερίδα του λέοντος των διατιθέμενων πόρων.
    
   Παράλληλα, συγκροτήθηκε από τα υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ομάδα Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
    
   Ειδικότερα, σύμφωνα με τη στρατηγική και τους στόχους του προγράμματος, όπως τέθηκε σε τελική διαβούλευση.
    
   Υποδομές Μεταφορών
    
   Στον τομέα των Υποδομών Μεταφορών αναλυτικά προβλέπεται:
    
   **Προώθηση της ολοκλήρωσης των βασικών υποδομών διευρωπαϊκών αξόνων (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, αεροδρομίων),προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος Μεταφορών, βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕΠ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσ/νίκη-Προμαχώνας/Ειδομένη) σε συνέργεια και με αξιοποίηση πόρων του χρηματοδοτικού μέσου Connecting Europe Facility.
    
   **Σε σχέση με το οδικό δίκτυο θα συνεχισθούν και θα γίνουν νέες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο αναλυτικό Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των περιοχών της χώρας μεταξύ τους και με τους κόμβους του βασικού διευρωπαϊκού δικτύου οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων. Για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών θα επιδιωχθεί η υλοποίηση κυρίως σιδηροδρομικών συνδέσεων με αναπτυξιακούς πόλους και κύριους λιμένες, που αποτελούν βασικές πύλες εμπορευματικών μεταφορών της χώρας.
    
   **Για να μειωθούν δραστικά οι δείκτες ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο προβλέπεται η υλοποίηση ενός προγράμματος μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
    
   **Για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας προωθούνται δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των μέσων σταθερής τροχιάς (προαστιακός, ΗΣΑΠ, τραμ), με έμφαση στην ολοκλήρωση των σε εξέλιξη έργων μετρό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε επιλεγμένες αποδοτικές παρεμβάσεις αναβάθμισης λοιπών αστικών συγκοινωνιακών υποδομών, στόλου και εξοπλισμού.
    
   Ακόμη, θα συνεχισθούν και θα ολοκληρωθούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών λιμένων και αεροδρομίων, με παράλληλη χρηματοδότηση δράσεων ασφαλείας υποδομών λιμένων και ασφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και των υποδομών ασφαλείας των αερολιμένων και της αεροναυτιλίας.
    
   Περιβάλλον και απόβλητα
    
   Στον τομέα του Περιβάλλοντος προωθούνται έργα και προγράμματα, τα οποία συνδέονται με:
    
   **Την αποτελεσματική διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων παράλληλα με τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων και την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σημειώνεται ότι στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται και η δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και η δικτύωσή τους, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιοαποβλήτων και επεξεργασίας ιλύος (από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), με γνώμονα την κατά το δυνατόν προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.
    
   **Την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων, μέσω της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και υλοποίησης των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Χώρας, με έμφαση σε «δομικού» χαρακτήρα έργα ενίσχυσης της ύδρευσης και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με στόχο την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις, καθώς και της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Μέρος των ποσών που αντιστοιχούν σε σχετικές παρεμβάσεις θα εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με αυτές.
    
   **Την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, με τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και επιχειρησιακού διοικητικού Συστήματος Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την εφαρμογή των Οδηγιών για τους Οικότοπους και τα Πτηνά και τη διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και των λειτουργιών τους.
    
   **Δράσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση και την αναζωογόνηση των πόλεων, ολοκληρωμένες πολεοδομικές / αστικές παρεμβάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με πιλοτικές παρεμβάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης παρακτίων ζωνών, καθώς και άλλες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.
    
   Τέλος, προώθηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρών και φυσικών καταστροφών, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών και βελτίωσης του βαθμού ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων.
    
   Πηγή: http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.article&id=438853

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Με περίπου 800.000 ευρώ επιδοτεί το ελληνικό δημόσιο κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται στη "μεταποίηση", σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη για τις επενδύσεις που εντάσσονται στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού νόμου. Από τον κατάλογο του υπουργείου προκύπτει πως στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκαν 311 επενδύσεις στη "μεταποίηση", που λαμβάνουν κρατική επιδότηση 565 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 695 θέσεων εργασίας.
    
   Επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν σήμερα 311 βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που επενδύουν, κάποιοι άρχισαν να ψάχνουν τις λίστες με τις εταιρείες που λαμβάνουν επιχορήγηση από τον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού. Διαπίστωσαν πως στην κατηγορία «μεταποίηση» είχε εντάξει το υπουργείο Ανάπτυξης εκατοντάδες επενδύσεις για αιολικά, φωτοβολταϊκά και άλλα ενεργειακά έργα. Είναι ζήτημα αν μεταξύ των 310 επενδύσεων υπάρχουν και 40 που προέρχονται από βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες είναι επενδύσεις από εταιρείες του ενεργειακού τομέα οι οποίες, όπως είναι αναμενόμενο, δημιουργούν ελάχιστες μόνιμες θέσεις εργασίας.
    
   Είναι λογικό πως οι θέσεις εργασίας δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για τη στήριξη μιας επένδυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μπορεί, για παράδειγμα, ο αναπτυξιακός νόμος να επιδοτεί μια επένδυση σε καινοτόμο δραστηριότητα που δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας. Μπορεί, επίσης, να επιδοτείται μια επένδυση που δημιουργεί λίγες θέσεις εργασίας, αλλά ενισχύει έναν άλλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας.
    
   Το άσχημο είναι, όπως επισημαίνουν όσοι ασχολούνται με τις επενδύσεις, πως οι εταιρείες «μεταποίησης» του καταλόγου του κ. Μηταράκη δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Συνεπώς το δημόσιο εμφανίζεται γαλαντόμο με επενδύσεις που έχουν περιορισμένο ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας αφού ο εξοπλισμός (π.χ. των αιολικών) εισάγεται, ενώ το κόστος εγκατάστασης είναι μικρό τμήμα της επιδοτούμενης επένδυσης. "Ουδείς φυσικά αμφισβητεί την ανάγκη των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)" επισημαίνουν όσοι διαφωνούν με το σημερινό μοντέλο επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου. Προσθέτουν, όμως, πως "σίγουρα δεν είναι επενδύσεις στη μεταποίηση, όπως εμφανίζονται".
    
   Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του καταλόγου είναι ο μεγάλος αριθμός ετερόρρυθμων εταιρειών, και ΕΠΕ που λαμβάνουν γενναίες επιχορηγήσεις, με σημαντικό ποσοστό εξ αυτών να βρίσκεται "υπό ίδρυση". Έτσι, όσοι... περίεργοι αναζητούν τους ιδιοκτήτες τους είναι δύσκολο να τους εντοπίσουν μέχρι να ιδρυθούν.
    
   Από την ανάγνωση του καταλόγου προκύπτουν και άλλα συμπεράσματα: Μέσω της ειδικής κατηγορίας περιφερειακών ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου χρηματοδοτούνται 6 επενδύσεις στην Αττική στις οποίες περιλαμβάνονται τρεις στον τουριστικό κλάδο (από την ίδια τουριστική εταιρεία), μία από εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, μία από σταθμό αυτοκινήτων στο Μαρούσι και μία από βιομηχανική εταιρεία (Elbisco). Στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πάντως, μέσω της κατηγορίας "γενική επιχειρηματικότητα" χρηματοδοτούνται αρκετές άλλες επενδύσεις από βιομηχανίες.
    
   Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ (λαμβάνει επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ) της εταιρείας καλωδίων Fulgor που ανήκει πλέον στον όμιλο Βιοχάλκο, 5,8 εκατ. ευρώ της ΕΛΑΣΤΡΟΝ, 6,8 εκατ. ευρώ της Polisan Hellas (παραγωγή ρυτίνης, PET και προπλασμάτων), 3,5 εκατ. ευρώ από τη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, 14,7 εκατ. ευρώ από την Crown Hellas, περί τα 2 εκατ. ευρώ από την Ικτίνος κ.λπ. Γενικά κάποιος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ώστε να εντοπίσει μέσα στον ορυμαγδό των επενδύσεων σε αιολικά, φωτοβολταϊκά κ.λπ. τις βιομηχανικές επιχειρήσεις που είχαν την τόλμη να επενδύσουν και το κουράγιο να ζητήσουν επιχορήγηση από τον αναπτυξιακό νόμο.
    
   Η εικόνα διασώζεται από τον τουριστικό κλάδο. Στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού εντάχθηκαν 109 επενδύσεις από μεγάλες και μικρότερες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται με 284,8 εκατ. ευρώ και δημιουργούν 1.404 νέες θέσεις εργασίας.
    
   Πηγή: http://m.euro2day.gr/1232725/article.aspx

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Σχέδιο νόμου για την αλλαγή των δομών διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση εντός του καλοκαιριού. Mε αυτόν τον νόμο την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των προγραμμάτων θα αναλάβει κεντρικά πλέον το υπουργείο Ανάπτυξης, αποσπώντας τη σχετική αρμοδιότητα από τα επιμέρους υπουργεία.
    
   Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου ΕΣΠΑ λίγο πριν από τις εκλογές του Μαΐου δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου. Εκτός από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου η χώρα να είναι έτοιμη να αξιοποιήσει εγκαίρως τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ, κρίσιμο θέμα είναι η υποβολή στην Ε.Ε. μέχρι τις 17 Ιουλίου των 4 επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά και των 14 περιφερειακών, που θα εξειδικεύουν τους στόχους που τέθηκαν στη συνολική διαπραγμάτευση, προκειμένου αυτά να εγκριθούν έως τα τέλη του χρόνου. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο ο γενικός γραμματέας του ΕΣΠΑ κ. Γιώργος Γιαννούσης δέχεται πιέσεις να παραμείνει στη θέση του, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του από την πρώτη ημέρα του ανασχηματισμού της κυβέρνησης, δρομολογώντας την επιστροφή του στις Βρυξέλλες.
    
   Ο νέος νόμος που θα πρέπει να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή θα προβλέπει τη μεταφορά όλων των Διαχειριστικών Αρχών που μέχρι σήμερα υπήρχαν στα επιμέρους υπουργεία και τη συγκέντρωση της αρμοδιότητας στο υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο στόχος του συντονισμού των ενεργειών στη βάση των νέων απαιτήσεων που θέτουν οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα περιφερειακά προγράμματα, η διαχείριση των κονδυλίων των οποίων, αλλά και ο σχεδιασμός τους, επανέρχονται έπειτα από πολλά χρόνια, απευθείας στις περιφέρειες. Παρά τις διευρυμένες αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι νέοι περιφερειάρχες, δεν λείπουν οι πρώτες γκρίνιες, κυρίως από εκείνους που αγνοώντας τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιδιώκουν σχεδιασμό των προγραμμάτων στη βάση πρακτικών του παρελθόντος.
    
   Το γεγονός ότι οι περιφέρειες θα αποφασίζουν μόνες τους για τα του οίκου τους, ανεξάρτητα δηλαδή από την κεντρική διοίκηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα λογοδοτούν στον τελικό κριτή, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κανόνες για τη στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ προβλέπουν μετατόπιση από τα έργα υποδομής σε έργα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και οι νέοι περιφερειάρχες καλούνται να ξεχάσουν έργα βιτρίνας, όπως η κατασκευή μικρών δρόμων ή πλατειών, και να υλοποιήσουν τη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση στην οικονομία, που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας σε μακροπρόθεσμη βάση και θα δίνει αναπτυξιακή προοπτική στις τοπικές κοινωνίες.
    
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr/773946/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/allagh-toy-8esmikoy-plaisioy-gia-th-diaxeirish-toy-neoy-espa

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Αν και το νέο ΕΣΠΑ γνωστό πλέον ως ΣΕΣ έχει εγκριθεί από την άνοιξη ωστόσο ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί και αποσταλεί τα επιχειρησιακά προγράμματα ώστε, αυτά να ξεκινήσουν όσο γίνεται πιο άμεσα. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι η εκκίνηση του προγράμματος να γίνει από τον Σεπτέμβριο. Στο νέο ΕΣΠΑ οι κανόνες είναι πολύ πιο αυστηροί με το περιθώριο «μετακίνησης» έργων πολύ πιο μικρό. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί και το ζήτημα της χαμηλότερης πλέον συχρηματοδότησης. Υπενθυμίζουμε ότι το Μεσπρόθεσμο προβλέπει για το 2015 την περικοπή – ξανά – του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή του χρηματοδοτικού κονδυλίου για κοινοτικά και αμιγώς εθνικά έργα κατά 400 εκ. ευρώ.
    
   Δημοσιεύουμε την εγκεκριμένη μορφή του ΣΕΣ 2014-20, μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας, όπως αυτή εκδόθηκε από το ΥΠ.Α.ΑΝ., και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαϊου.
    
   Ο προϋπολογισμός του είναι 26.5 δις ευρώ. Ας σημειωθεί η όλη δαπάνη των σχετικών δράσεων αναμένεται σημαντικά μεγαλύτερη. Συνχρηματοδοτείται απο τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Προτεραιότητές του είναι:

   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
   Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
   Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
   Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
   Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

   Διαβάστε το κείμενο εδώ:
    
   Αρχείο 1 και Αρχείο 2

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Μεγάλη απάτη, με εγγυητικές επιστολές, σε βάρος του Δημοσίου εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Στην απάτη εμπλέκονται εταιρείες, οι οποίες κατέθεταν πλαστές εγγυητικές επιστολές στο υπουργείο Ανάπτυξης, για επιδοτήσεις και άλλους σκοπούς. Ειδικότερα, κύκλωμα έκδοσης πλαστών εγγυητικών επιστολών εξαρθρώθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα μετά από καταγγελία του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη. Οι υπηρεσίες του υπουργείου διαπίστωσαν ότι στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο εκδίδονταν πλαστές εγγυητικές επιστολές, καταρχήν για λογαριασμό γραφείων του εξωτερικού και εν συνεχεία για λογαριασμό μεγάλων τραπεζών κυρίως από την Αγγλία, στο υπουργείο Ανάπτυξης.
    
   Οι εγγυητικές επιστολές - «μαϊμού» αφορούσαν συνολικές επενδύσεις περίπου 70 εκατ. ευρώ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ύψους 18 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ακριβής εικόνα είναι συγκεχυμένη καθώς ένα από τα γραφεία που φέρονται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση έχει εκδώσει εγγυητικές ύψους 30 εκατ. ευρώ. Πλήρης ενημέρωση επί του θέματος θα γίνει από την ΕΛΑΣ, όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης.
    
   Όπως δήλωσε πριν λίγο ο κ. Μηταράκης, οι υπηρεσίες του υπουργείου συνέβαλαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος και δεν έχει συμμετοχή σε αυτό υπάλληλος του υπουργείου, ενώ η πρώτη καταγγελία, από τον υφυπουργό, είχε γίνει στον οικονομικό εισαγγελέα τον Δεκέμβριο και προστίθενται στοιχεία σε αυτήν μέχρι και πρόσφατα.
    
   Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικογραφία είναι 40.000 σελίδων.
    
   Όπως είπε ο υφυπουργός, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος όλων των εγγυητικών επιστολών από το υπουργείο Ανάπτυξης με αφορμή τον εντοπισμό του κυκλώματος ενώ μέχρι τώρα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση που να έχει εισπράξει λεφτά επενδυτής που να εμπλέκεται στην υπόθεση για έργα από τον αναπτυξιακό νόμο.
    
   Πηγή: http://www.express.gr/news/finance/752340oz_20140619752340.php3

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Νέα τρύπα κακοδιαχείρισης του ΕΣΠΑ έρχεται στην επιφάνεια. Τινάζονται στον αέρα σχεδόν όλες οι μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές υποδομές, συνολικού ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ και η ελληνική επικράτεια γεμίζει με «έργα-φαντάσματα».
    
   Συγκεκριμένα:
    
   Εκατοντάδες μικρά και μεσαία έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, δρομολογημένα σε πόλεις και οικισμούς, κυρίως στην περιφέρεια, οδηγούνται σε απένταξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, που διαχειρίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος. Ελλείψει χρηματοδότησης απειλούνται με οριστική ματαίωση ακόμη και όσα από τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας βρίσκονται σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο κατασκευής. Στο μεταξύ, πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιοχές όπου εκτελούνται αυτά τα έργα μένουν μετέωροι και διαγράφεται η προοπτική να πληρώσουν μεγάλα χαράτσια για τις τελικές συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
    
   Αυτό, διότι στα έργα που εκτελούνται με βάση το ΕΠΠΕΡΑΑ και με ευθύνη των ανά την Ελλάδα Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), δεν αποτελούν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες οι εργασίες σύνδεσης των παροχών.
    

    
   Παράλληλα έχουν ήδη «παγώσει» περισσότερα από 350 μικρά και μεσαία τοπικά και περιφερειακά έργα, μεγάλης αναπτυξιακής σημασίας, συνολικού ύψους άνω των 1,5 δισ. ευρώ, όπως αποκάλυψε η «Ε» (με δημοσίευμα το Σάββατο 3 Μαΐου 2014 και πρωτοσέλιδο τίτλο «Ολα στην τσέπη των μεγαλοεργολάβων»).
    
   Το υπουργείο Ανάπτυξης, με εγκύκλιό του κατάργησε τους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις έργων του τελευταίου τετραμήνου του 2014 και «πάγωσε» όλα τα νέα έργα του ΕΣΠΑ, με σκοπό οι αντίστοιχοι πόροι κοινοτικής συγχρηματοδότησης να μεταφερθούν μαζί με τα δισ. των αποζημιώσεων και των εισπράξεων διοδίων στις εργολαβικές κοινοπραξίες των τεσσάρων μεγάλων οδικών έργων.
    
   Η επιστολή
    
   Το θέμα της παύσης πληρωμών και τον κίνδυνο απένταξης των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), με επιστολή που έστειλε προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, από τον οποίο ζητεί να οριστεί άμεση συνάντηση με τους εκπροσώπους του συνδέσμου των μικρομεσαίων εργοληπτών.
    
   Οπως επισημαίνεται, οι πιστώσεις οι οποίες εγκρίθηκαν για το τρέχον έτος και για τα εκτελούμενα έργα του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ, περιορίστηκαν μόλις στο 30% του προηγούμενου, με συνέπεια να μην πληρώνονται εκτελεσμένες και πιστοποιημένες εργασίες, πέραν του εγκεκριμένου για κάθε έργο ποσού.
    
   Στο ΕΠΠΕΡΑΑ εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δισ. ευρώ, για τα οποία έχουν καλυφθεί εγκεκριμένες πιστώσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα έργα, ύψους 1 δισ. ευρώ, μένουν μετέωρα, λόγω περικοπής της εγχώριας συμμετοχής (έγκριση 400 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 30% των πιστώσεων), με συνέπεια όχι μόνον να μη γίνεται δυνατή η άντληση των διατιθέμενων κοινοτικών πόρων, αλλά και να απειλείται η ματαίωσή τους, δεδομένου ότι και το 2015 είναι τελευταίο έτος ισχύος του ΕΠΠΕΡΑΑ.
    
   Προκύπτει λοιπόν, τονίζει ο ΣΑΤΕ, με μαθηματική ακρίβεια, κίνδυνος απένταξης έργων για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις, όπως, επίσης, και η διακοπή εκτέλεσης πολλών άλλων, λόγω αδυναμίας πληρωμής των δεδουλευμένων.
    
   Τα έργα του προγράμματος είναι μικρά, αλλά σημαντικά στην επίλυση τοπικών προβλημάτων, καθώς στο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ περιλαμβάνονται αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί, προστασία ευαίσθητων περιοχών, διαχείριση αστικών λυμάτων, έργα ύδρευσης, εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση νερού, διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, βιοκλιματικές αναπλάσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα κ.λπ.
    
   Ο κίνδυνος διακοπής ή και απένταξης έργων του προγράμματος, λέει ο ΣΑΤΕ, πέρα από τις προφανείς συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, συνιστά ακόμη μια απειλή καταστροφής για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κυρίως για τις μικρές και μεσαίες, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις, αφού δεν εισπράττουν τα δεδουλευμένα.
    
   Τέλος, αναφορικά με το πρόβλημα που ανακύπτει για τις συνδέσεις των ακινήτων με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς οι σχετικές εργασίες δεν αποτελούν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες, σημειώνεται ότι: «Με δεδομένη την αδυναμία των ΔΕΥΑ να ανταποκριθούν οικονομικά στα έργα αυτά, αλλά και την αδυναμία των πολιτών να υποβληθούν στη δαπάνη που τους αναλογεί, ο ΣΑΤΕ προτείνει να δοθεί χρηματοδοτική διέξοδος, με προσφυγή των ΔΕΥΑ στον τραπεζικό δανεισμό και τη σταδιακή αποπληρωμή από τους πολίτες, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργική ολοκλήρωση των έργων».
    
   Πηγή: http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=29/05/2014&id=432875

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Κονδύλια 7 δισ. ευρώ, που προέρχονται από το νέο ΕΣΠΑ, θα διαχειριστούν απευθείας οι νέοι περιφερειάρχες που θα προκύψουν από την εκλογική διαδικασία στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας.
    
   Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση των κοινοτικών πόρων επανέρχεται στους περιφερειάρχες, εγκαταλείποντας τη μέχρι σήμερα πολιτική που τα χρήματα καταλογίζονταν στις περιφέρειες, αλλά μεγάλο μέρος τους διαχειριζόταν τελικώς κεντρικά από τα υπουργεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, το οποίο ήταν μεγαλύτερο, στις περιφέρειες αποδόθηκαν τύποις κονδύλια 8 δισ. ευρώ, αλλά στην πραγματικότητα, πάνω από τα μισά από αυτά τα χρήματα εκχωρήθηκαν στα υπουργεία, προκαλώντας την γκρίνια των περιφερειών.
    
   Το νέο ΕΣΠΑ αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία διαχείρισης των πόρων, αποδίδοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αναλαμβάνει σε συνεργασία πάντα με την Κεντρική Διοίκηση να επιλέξει τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν, αλλά και να τα υλοποιήσει. Η κατανομή των πόρων του Προγράμματος προβλέπει την απευθείας κατανομή πόρων ύψους 5,5 δισ. ευρώ μέσα από τα δεκατρία περιφερειακά, που σε αντίθεση με τα επιχειρησιακά προγράμματα των υπουργείων που συμπτύχθηκαν, παραμένουν αυτοτελή.
    
   Οι πόροι, ωστόσο, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν εξαντλούνται εκεί. Η περιφέρεια αποκτά ρόλο και στους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, από το οποίο θα διαχειριστεί το 30% των πόρων, δηλαδή περί το 1,5 δισ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά περί τα 7 δισ. ευρώ. Όπως προκύπτει από την κατανομή των πόρων στα κονδύλια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται και 783,4 εκατ. ευρώ του Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη, τα οποία θα εκχωρηθούν στις περιφέρειες για την υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
    

    
   Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εκχώρηση πόρων από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σύμφωνα με το σχέδιο του ΕΣΠΑ πρόκειται για:
    
   • Το 30% του Προγράμματος που αφορά δράσεις για επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης.
    
   • Το 25% των πόρων του Προγράμματος που αφορά δράσεις για τη μεταποίηση, την ανάπτυξη και την εμπορία των γεωργικών προϊόντων.
    
   • Το 70% του προϋπολογισμού των δράσεων για την ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους αγρότες.
    
   • Το 100% του προϋπολογισμού δράσεων για την ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές.
    
   • Το 100% του προϋπολογισμού των δράσεων αναδασμών, αγροτικού εξηλεκτρισμού, δασικής οδοποιίας.
    
   • Το 100% του προϋπολογισμού της περιβαλλοντικής δράσης για την αναχλόαση των βοσκοτόπων.
    
   Αντίστοιχα, όπως σημειώνεται, θα εξεταστεί η εκχώρηση των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων, με προϋπολογισμό άνω των 2,2 εκατ. ευρώ, καθώς και δράσεων που αφορούν συνεργασίες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της γεωργικής έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας.
    
   Πηγή: http://energeiakozani.blogspot.gr/2014/05/7_20.html

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις σημαντικές επενδύσεις ύψους 389,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάκαμψη της Ελλάδας, με τον εκσυγχρονισμό ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης, την απόκτηση σύνδεσης τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το Διαδίκτυο, και την επέκταση της κάλυψης Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε πάνω από 600.000 άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
    
   Τα τρία αυτά έργα τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.100 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους, ενώ θα δημιουργηθούν 280 μόνιμες θέσεις εργασίας μόλις τα έργα ολοκληρωθούν και είναι πλήρως λειτουργικά.
    
   Ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, που ενέκρινε τις 3 χωριστές επενδύσεις, δήλωσε: «αναμένουμε ότι θα ωφεληθούν πάνω από 825.000 μαθητές από αυτές τις επενδύσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση, με βελτιωμένη λειτουργία, και η σύνδεση των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας θα αποτελέσουν μια πραγματική και θετική συμβολή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τα έργα αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ επενδύει στο μέλλον: σε ανθρώπους και επιχειρήσεις. Θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα και επίσης στην καθιέρωση μιας πιο σύγχρονης και πιο αποτελεσματικής ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι επενδύσεις αυτές θα δώσουν ώθηση στην εγχώρια αγορά ΤΠΕ, που αποτελεί ισχυρό κινητήρα ανάπτυξης. Η βελτίωση της αποδοτικότητας, χάρις στα εν λόγω έργα, θα επιφέρει πραγματική μείωση στις δαπάνες λειτουργίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε μια εποχή εξαιρετικά αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών για την Ελλάδα. Καλώ λοιπόν τις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των έργων.»
    
   Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, με ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 145,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, θα αναβαθμίσει το μοναδικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ολόκληρης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Υποδομές τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας θα διασυνδέσουν περίπου 34.000 δημόσια κτίρια: υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία, σχολεία και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Η εκσυγχρονισμένη υποδομή θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας τη διοικητική μεταρρύθμιση και ενισχύοντας τη διαφάνεια λειτουργίας των δημόσιων θεσμών. Το έργο θα μειώσει επίσης το τρέχον κόστος λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης κατά περίπου 50%: από 270 εκατ. ευρώ σε 148 εκατ. ευρώ ετησίως. Η συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται σε 172 εκατ. ευρώ. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (έργο Σύζευξις ΙΙ) θα βελτιωθεί με κοινές συμφωνίες-πλαίσια και θα τεθούν σε λειτουργία μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία πολιτική τιμών σε ολόκληρη την ελληνική διοίκηση.
    
   Το έργο για το ψηφιακό σχολείο υποστηρίζεται με ευρωπαϊκές επενδύσεις ύψους 146,6 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος του είναι να εκσυγχρονίσει και να ψηφιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τα συστήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, που αποτελεί έργο προτεραιότητας, (ένα από τα 181 που προσδιορίστηκαν από τις ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη της Ελλάδας) με βάση τη στρατηγική του υπουργείου Παιδείας για το «Ψηφιακό Σχολείο».
    
   Το έργο συμπληρώνεται από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Περίπου 825.000 μαθητές θα ωφεληθούν από διαδραστικά συστήματα και εργαστήρια φορητών υπολογιστών στα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα τεχνικά λύκεια (γνωστά στην Ελλάδα ως επαγγελματικά λύκεια και ιδρύματα) σε όλη την Ελλάδα.
    
   Η επένδυση προωθεί τη χρήση νέων τεχνολογιών, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, τον ψηφιακό γραμματισμό και την ισότητα ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η συνολική επένδυση για το έργο αυτό ανέρχεται σε 174,4 εκατ. ευρώ.
    
   Το έργο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές θα περιλαμβάνει επένδυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ύψους 97,2 εκατ. ευρώ. Το έργο ενισχύεται οικονομικά και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ποσό 46,6 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι να μειώσει το ψηφιακό χάσμα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας - σε μεγάλο βαθμό στη νησιωτική και ορεινή χώρα, μέσω της ανάπτυξης ενός καλωδιακού δικτύου οπτικών ινών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 600.000 άτομα που ζουν σε περισσότερες από 5.400 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, δηλ. περίπου στο 40% της χώρας, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Η ευρυζωνική κάλυψη θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον των ΜΜΕ, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα προσελκύσει επενδύσεις στο μέλλον. Η συνολική επένδυση για το έργο ανέρχεται σε 198 εκατ. ευρώ και υλοποιείται μέσω μιας εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δημοσίου τομέα.
    
   Οι 3 επενδύσεις αποτελούν μέρος των προγραμμάτων της ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Συγκεκριμένα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αττική», «Μακεδονία - Θράκη», «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και «Κρήτη & νήσοι Αιγαίου». Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2015 και αποτελούν μέρος της περιόδου 2007-2014.
    
   Ιστορικό
    
   Πρόκειται για «μεγάλα έργα» των οποίων η συνολική επένδυση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) υπερβαίνει 50 εκατ. ευρώ και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έργα μικρότερης αξίας εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
    
   Περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό κόμβο της Ε.Ε. όπου εκδόθηκε το παρόν Δελτίο Τύπου:
    
   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-375_de.htm?locale=en
    
   http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140404_ellada_perifereiaka_psifiopoihsh_el.htm
    
   Πηγή: http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/PShfiopoiwntas-thn-Ellada-me-panw-apo-389-ekat.-eyrw-apo-ta-diarthrwtika-tameia-ths-EE

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Τις δράσεις και την κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος για την ενέργεια στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) παρουσίασε την Τετάρτη ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης.
    
   Μιλώντας στο συνέδριο «Επιμελώς επιχειρείν» που πραγματοποιήθηκε στο Εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας ο κ. Μανιάτης ανέφερε ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο θα συνεχιστεί το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον, μέσω του οποίου επιδοτούνται νοικοκυριά με ενισχύσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργειακή θωράκιση των σπιτιών.
    
   Ήδη το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει από τους Επιτρόπους Ενέργειας Γκ. Έτιγνκερ και Περιφερειακής Πολιτικής Γ. Χαν να ληφθεί μέριμνα ώστε το νέο πρόγραμμα να ξεκινήσει αμέσως και να μην υπάρχει κενό σε σχέση με το σημερινό, στο οποίο έχουν ενταχθεί ήδη 29.000 κατοικίες και έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο 40%.
    
   Ο προϋπολογισμός του νέου «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» θα είναι 700 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 200 εκατ. θα διατεθούν για εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά κτίρια και 250 εκατ. σε δημόσια κτίρια. Ειδικά για τα τελευταία ο κ. Μανιάτης είπε ότι θα προβλεφθούν οικονομικά κίνητρα για τους ενεργειακούς υπεύθυνους των κτιρίων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας.
    
   Στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν επίσης ενισχύσεις για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (50 εκατ.), για τις Ανανεώσιμες Πηγές (250 εκατ.), για ευφυείς διατάξεις μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης (500 εκατ.) και για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης (720 εκατ.).
    
   Τα Επιχειρησιακά αλλά και τα Περιφερειακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ πρόκειται να σταλούν τις επόμενες ημέρες για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
    
   Πηγή: http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231310080

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» θα είναι το μεγαλύτερο στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, καθώς σε αυτό θα κατευθυνθεί το 25% των συνολικών κονδυλίων, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ για το 2014-2020.
    
   Τα κεφάλαια αυτά θα στοχεύσουν σε 9 τομείς της οικονομίας και συγκεκριμένα σε: τουρισμό, αγροδιατροφικό τομέα, logistics, περιβαλλοντική βιομηχανία, υγεία, παραγωγή εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορίες / τεχνολογιών, υλικά - κατασκευές και δημιουργικές βιομηχανίες.
    
   Όπως επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια ημερίδας διαβούλευσης για το νέο Επιχειρησιακό πρόραμμα 2014-2020 «δεν θέλουμε να μοιράσουμε κονδύλια δεξιά και αριστερά. Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, όχι μόνο δια των επιδοτήσεων αλλά με δράσεις στοχευμένες». Επισήμανε ότι το νέο ΕΣΠΑ 2014- 2020 θα δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια.
    
   Ο υπουργός είπε ακόμη, ότι μέχρι τις 28 Απριλίου η Ελλάδα θα στείλει τα σχέδια για τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» θα συσταθούν τομεακά συμβούλια τα οποία θα παρακολουθούν την εξέλιξη του προγράμματος.
    
   Κοινοτική συνδρομή
    
   Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός είναι 3,73 δισ. ευρώ, σε σύνολο 20,8 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η «ρήτρα αναθεώρησης» που μπορεί να προσθέσει άλλα 2 δισ. ευρώ). Υπενθυμίζεται ότι η κοινοτική συνδρομή κατά την περίοδο 2011-2020 με τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται στα 20,8 δισ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
    
   - «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» (Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία) 3,73 δισ. ευρώ.
   - Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 3,57 δισ. ευρώ.
   - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2,15 δισ. ευρώ.
   - Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα: 0,38 δισ. ευρώ.
   - Τα 13 ΠΕΠ + Τεχνική Βοήθεια, Εδαφική Συνεργασία: 10,97 δισ. ευρώ.
    
   Πηγή: http://ered.gr/gr/newInside.php?art=30807

   By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

   Την ερχόμενη Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στις 10.00 μμ λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011 στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του 2014, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από τη ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.
    
   Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β’ κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση.
    
   Το ΥΠΑΑΝ αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014, καθώς και λόγω της ανάγκης να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων.
    
   Πηγή: http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231299019
  Sign in to follow this  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.