Jump to content
 • Novatron
 • By Engineer, in Εργασιακά, ,

  Άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας ζήτησε με παρεμβάσεις του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης για το γεγονός ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων ακινήτων μέσω διαδικτύου δεν περιλαμβάνεται όπως είναι θεσμοθετημένο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ως υποχρεωτικό στοιχείο της μίσθωσης.
   
  Σε συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, ο γενικός γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης ανέφερε «αδυναμία του ΥΠΕΚΑ όσον αφορά τη σχετική ηλεκτρονική βάση δεδομένων». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία κοινοποιείται προς την ειδική γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/09.04/2010), που είναι νόμος του κράτους, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.
   
  Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ. Ο Χρ. Σπίρτζης τονίζει επίσης στην επιστολή του ότι η αστοχία αυτή του ηλεκτρονικού συστήματος, ταυτόχρονα με μία σειρά ολιγωριών και στρεβλής εφαρμογής της Οδηγίας και του νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων οδηγεί τη Χώρα να μην εφαρμόζει ούτε το Νόμο ούτε την Κοινοτική Οδηγία και το Τ.Ε.Ε. στη δυσάρεστη θέση να προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Όργανα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει καταδικαστεί για τη μη εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας.
   
  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά επίσης από την ημερομηνία εφαρμογής της ΠΟΛ. 1013/07.01.2014 «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», να αποσταλούν στο Τ.Ε.Ε. οι υποβαλλόμενες δηλώσεις μισθώσεων, ώστε να συνδράμει τις Υπηρεσίες της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, για τις περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
   
  Διαβάστε την επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ εδώ: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2014/02_14/NEWSLETTER20140224.pdf

  By delta_delta, in Νομοθεσία, ,

  Εάν ένα οικόπεδο ανήκει σε πολλούς ιδιοκτήτες, οι «αμαρτίες» του ενός δεν βαραίνουν τους υπολοίπους. Αρκεί να έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία έως τις 28.7.2011.
   
  Στην περίπτωση αυτή, για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης και τον υπολογισµό των πολεοδοµικών μεγεθών που αναλογούν στα ιδανικά µερίδια ενός συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
   
  Η κατ΄ εξαίρεση υπέρβαση των επιτρεπόμενων πολεοδομικών μεγεθών μπορεί να γίνει βάσει του άρθρου 25 (παρ. 1 και 2) του ν.4178/13) όπως αναφέρεται σε διευκρινιστικό έγγραφο (αριθμ. πρωτ : ΟΙΚ.925) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη.
   
  Όταν όμως δεν υπάρχουν συνιδιοκτησίες σε ένα ακίνητο, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.2α και 3 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/12) «στην κάλυψη και στο συντελεστή δόµησης του οικοπέδου, που έχει πραγµατοποιηθεί, προσµετρώνται τα υπάρχοντα κτίσµατα, νοµίµως υφιστάµενα ή όχι… Η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα - κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόµησης προσθήκης -, συντελεστή δόµησης της περιοχής».
   
  Σε περίπτωση έκδοσης άδειας δόµησης για ανέγερση νέας κατασκευής σε οικόπεδο όπου έχει ανεγερθεί κτίριο µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, στο διάγραµµα δόµησης θα πρέπει να απεικονίζονται πέραν των νοµίµως υφισταµένων χώρων και οι παραπάνω χώροι, οι οποίοι προσµετρούνται στα συνολικά επιτρεπόµενα πολεοδοµικά µεγέθη του οικοπέδου (δόµηση, κάλυψη, ύψος κ.λ.π).
   
  Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=571126

  By ioulida_arxitekt, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Από Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών: Έχουν ήδη αρχίσει να στέλνονται τα στοιχεία στο ΚΕΑΟ! Όλοι στο ΤΣΜΕΔΕ!
   
  Έχει σταλεί ήδη δοκιμαστικό αρχείο οφειλετών από τη Λέκκα στο Βούρτση – επισυνάπτονται οι πρώτες 44 βεβαιώσεις οφειλετών.
  Όπως ομολόγησε και η ίδια σήμερα ήρθε στο ΤΣΜΕΔΕ για να στείλει το σύνολο των στοιχείων των ασφαλισμένων κατόπιν ρητής εντολής του Υπουργού, χωρίς μάλιστα να τηρείται η τυπική διαδικασία του σχετικού Νόμου
   
  Έχουμε κινητοποίηση από σήμερα τα ξημερώματα (25/02) που αποτρέπει ως αυτή τη στιγμή την αποστολή του συνόλου των στοιχείων.
   
  Έκκληση για τη στήριξη της προσπάθειας μας από όλους - όλες!!!
   
  Πηγή: http://synelefsimixa...

  By Engineer, in Χρηματοδοτήσεις, ,

  Πολύ σημαντική είναι η επόμενη περίοδος για τα έργα της χώρας. Από την μία έχουμε το τέλος των δημοπρατήσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από την άλλη έχουμε την εκκίνηση των δημοπρατήσεων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
   
  Μέχρι να περάσουμε από την μία περίοδο στην άλλη θα μεσολαβήσει μία «νεκρή περίοδος». Είναι το χρονικό διάστημα μέχρι να δημιουργηθούν τα πλαίσια, να οριστικοποιηθούν τα έργα που θα ενταχθούν και να προχωρήσουν τα πιο ώριμα έργα προς δημοπράτηση.
   
  Το νέο ΕΣΠΑ όσον αφορά τις υποδομές δεν είναι τόσο μεγάλο όσο τα προηγούμενα και η έμφαση έχει δοθεί πλέον σε άλλους τομείς της οικονομίας. Έτσι θα δούμε μεν σημαντικά έργα την επόμενη επταετία, όμως δεν θα υπάρχει η μαζικότητα που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα.
   
  Ένα δύσκολο σημείο είναι τα έργα Μετρό που απαιτούν κόστη εκατοντάδων εκατομμυρίων. Εδώ θα έχουμε ένα ερωτηματικό στο πόσα έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα μπορέσει να χωρέσει ο ποσό που έχει υπολογιστεί.
   
  Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως η χώρα έχοντας καλύψει τις μεγάλες ανάγκες που είχε για τεράστια οδικά έργα, σε αυτό το νέο ΕΣΠΑ περνάμε σε μία πιο βατή περίοδο με έργα μικρότερα, όχι σύνθετα άρα και πιο εύκολα υλοποιήσιμα.
   
  Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΣΚΥΤΑΛΗ
   
  Σημείο αναφοράς στο νέο ΕΣΠΑ είναι η κατανομή των κονδυλίων στους φορείς υλοποίησης. Οι Περιφέρειες μεγιστοποιούνται και θα έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσά για έργα τοπικής κυρίως σημασίας. Έτσι δεν είναι απίθανο να δούμε ένα μεγάλο οδικό ή συγκοινωνιακό έργο στη νέα περίοδο να υλοποιείται από μία Περιφέρεια.
   
  Το πλαίσιο που καλύπτει το νέο ΕΣΠΑ είναι πολύ πιο επώδυνο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του έργου καθώς πλέον αναζητείται και η ανταπόδοση του έργου αναφορικά με το εμπορικό του σκέλος.
   
  Πάντως η αναμονή για τις πρώτες δημοπρατήσεις του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσουν δεδομένου του γεγονότος πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι σε μόλις 3 μήνες και θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για νέα έργα και θα πρέπει να περιμένουμε τους νέους άρχοντες των περιοχών της χώρας για να δώσουν το έναυσμα για την προώθηση των έργων.
   
  Πηγή: http://ypodomes.com/index.php/alles-upodomes/endiaferouses-eidiseis/item/23832-%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1-2007-2013-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1-2014-2020

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Επιχείρηση προεκλογικών εντάξεων στο σχέδιο πόλεως συνολικά άνω των 30.000 στρεμμάτων σε 15 δήμους της Αττικής ξεκινά το υπουργείο Περιβάλλοντος.
   
  Μέσα στις επόμενες εβδομάδες παίρνουν εισιτήριο περισσότεροι από 60.000 ιδιοκτήτες να κτίσουν νέα κτήρια πρώτης και παραθεριστικής κατοικίας. Κυρίως όμως από τις νέες εγκρίσεις αναθεωρήσεων και επεκτάσεων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των δήμων της Αττικής ευνοούνται χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, οι οποίοι αφ' ενός μεν εξασφαλίζουν νομιμοποίηση του ακινήτου τους με χαμηλά πρόστιμα του «νόμου Καλαφάτη», η εφαρμογή του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, αφ' ετέρου δε «προικίζονται» με νέους όρους δόμησης να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά σε οργανωμένους, πλέον, οικισμούς και έτσι η περιουσία τους παίρνει αξία.
   
  Η αρχή γίνεται από το Δήμο Σαρωνικού Αττικής, όπου με βάση την υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτης μπαίνουν στο σχέδιο 2.510 στρέμματα γης, από τα οποία 1.700 στρέμματα αφορούν σε οικιστική ανάπτυξη. Ο υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε σε δήλωσή του ότι «από τις επόμενες ημέρες θα προωθηθούν και τα σχέδια πόλης των δήμων Βάρης, Νέας Ερυθραίας, Μεγαρέων, Χολαργού, και άλλα, με στόχο μας να ρυθμίσουμε το χώρο».
   
  Λουκέτο στον ΟΡΣΑ
   
  Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος αξιοποιεί προεκλογικά το έργο του Οργανισμού Αθήνας, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση βάζει «ταφόπλακα» στη λειτουργία του, με νομοσχέδιο στη Βουλή. Ο κ. Μανιάτης βρίσκει έτοιμα τα αναθεωρημένα πολεοδομικά σχέδια τουλάχιστον 15 δήμων της Αττικής, έπειτα από πολυετή συνεργασία του Οργανισμού Αθήνας με τους αντίστοιχους δήμους και προχωράει στην έγκρισή τους. Στο μεταξύ, στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Πράγμα που θα σημάνει την εγκατάλειψη του ελέγχου των χρήσεων και του αναπτυξιακού σχεδιασμού για ολόκληρη την Αττική.
   
  Σε πολεοδομικό επίπεδο η κατάργηση του ΟΡΣΑ σημαίνει ότι μπαίνει στο ράφι ο σχεδιασμός για τους άλλους 65 δήμους της Αττικής, κυρίως των νησιών (Αίγινα, Σαλαμίνα κ.λπ.) και των παράκτιων περιοχών, όπου εκδηλώνονται έντονες οικιστικές πιέσεις και αυθαίρετη δόμηση. Λόγω του λουκέτου στον ΟΡΣΑ σταματάει λοιπόν και η οριοθέτηση περιοχών αυθαιρέτων στην Αττική και μένει στο ράφι η πολεοδόμηση άνω των 70.000 στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4178/2013 («νόμος Καλαφάτη»), για τις νομιμοποίησεις αυθαιρέτων του ΥΠΕΚΑ, εντός επταετίας θα επιλεγούν οι περιοχές νομιμοποιημένων αυθαιρέτων, στην Αττική, όπως επίσης στην υπόλοιπη χώρα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις οικιστικής καταλληλότητας για να πολεοδομηθούν.
   
  Οι 15 περιοχές
   
  Η πολιτική που ακολουθήθηκε από τον ΟΡΣΑ μέχρι τώρα είναι εντάξεις αυθαιρέτων σε σχέδια πόλεως με φειδώ και περιορισμούς, ώστε το θέμα των οικιστικών πιέσεων στην Αττική να αντιμετωπιστεί μέσα από την ολοκλήρωση, επικαιροποίηση και λελογισμένη επέκταση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ). Σε γενικές γραμμές η διοίκηση του ΟΡΣΑ περιέκοψε σε ποσοστά άνω του 60% τις προτάσεις των δήμων για τις προς ένταξη επιφάνειες, εγκρίνοντας τους τελευταίους μήνες επικαιροποιήσεις και επεκτάσεις πολεοδομικών σχεδίων, επιδιώκοντας αφ' ενός μεν να μπει τάξη στο χάος των αυθαιρέτων, αφ' ετέρου δε απορρίπτοντας τη διαρκή επέκταση των οικισμών προς τον εξωαστικό χώρο. Χαρακτηριστικά, οι αρχικές προτάσεις του Δήμου Σαρωνικού προέβλεπαν εντάξεις 7.000 στρεμμάτων έναντι 2.510 στρεμμάτων που τελικώς πολεοδομούνται.
   
  Οι 15 δήμοι, που τα ΓΠΣ είναι στο στάδιο της τελικής διαβούλευσης προκειμένου να προωθηθούν εν συνεχεία οι διαδικασίες θεσμοθέτησής τους και λόγω της κατάργησης του ΟΡΣΑ ξαναμπαίνουν στο συρτάρι, είναι: Μέγαρα, Ερυθραία, Καλύβια, Κερατσίνι, Βριλήσσια, Χολαργός, Βάρη, Μεταμόρφωση, Ελευσίνα, Ανάβυσσος, Φώκαια, Μαρκόπουλο, Πειραιάς, Ωρωπός, Φυλή. Λόγω του λουκέτου στον ΟΡΣΑ σταματάει και η οριοθέτηση περιοχών αυθαιρέτων στην Αττική.
   
  Στο Δήμο Σαρωνικού
   
  Με βάση την υπουργική απόφαση αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού, που υπέγραψε ο κ. Μανιάτης, οργανώνεται η εδαφική έκταση της Ενότητας Καλυβίων σε 13 Πολεοδομικές Ενότητες με μέση πυκνότητα 20 άτομα / εκτάριο και μέσο Συντελεστή Δόμησης 0,2, ενώ καθορίζονται οι χρήσεις γης για το σύνολο της εδαφικής ενότητας για εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.
   
  Με την έγκριση του συγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου:
   
  * Αποδίδονται εκτάσεις 1.700 περίπου στρεμμάτων προς οικιστική ανάπτυξη και κάλυψη των προβλεπομένων αναγκών του (εξ αυτών 1.200 στρέμματα για πρώτη κατοικία και 500 για δεύτερη κατοικία).
   
  * Εγκρίνεται η προς νότο επέκταση της υφιστάμενης Βιομηχανικής Περιοχής κατά 160 στρέμματα για την τόνωση και τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων.
   
  * Προβλέπεται η δημιουργία μεγάλου κοινόχρηστου χώρου ως Αρχαιολογικού Πάρκου, μέσω της επέκτασης δυτικά του οικισμού, σε μια ενότητα 650 στρεμμάτων περί τον χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο.
   
  * Καθορίζονται χώροι ειδικής προστασίας εκατέρωθεν των ρεμάτων, των αξόνων διέλευσης έργων υποδομής.
   
  * Οργανώνεται και ιεραρχείται το οδικό δίκτυο.
   
  Ο υπουργός Περιβάλλοντος σε δήλωσή του σημείωσε ότι: «Με αυτό το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δίνεται η δυνατότητα να προστατευθούν οι περιοχές φυσικού κάλλους και αρχαιολογικοί χώροι. Παράλληλα, επιτρέπεται να ενταχθούν περιοχές με αυθαίρετα, ώστε να οργανωθούν πολεοδομικά με χαμηλούς συντελεστές, χαμηλές πυκνότητες, δημιουργώντας στην Ανατολική Αττική περιοχές βιώσιμες και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένες.
   
  Μέσα από την παρέμβασή μας αυτή δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να προωθηθούν οικονομικές δραστηριότητες μέσα από την επέκταση της Βιομηχανικής Περιοχής και έτσι επιτρέπεται ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων. Οι επεκτάσεις είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αττικής, που θα έρθει σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή».
   
  Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=417047

  By bnn7, in Επικαιρότητα, ,

  Η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Ε9 ενεργοποιήθηκε ήδη από τις 17 Φεβρουαρίου.
   
  «Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9, θα πρέπει να δηλώσουν τους τακτοποιημένους χώρους στο φετινό Ε9».
   
  Αυτό αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζοντας ότι, λόγω Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, δήλωση με τα στοιχεία των ακινήτων τους θα πρέπει να κάνουν και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετο ή ημιυπαίθριο, ανεξάρτητα από τον νόμο με τον οποίο έγινε η τακτοποίηση.
   
  «Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση» αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
   
  Η εφαρμογή για τη συμπλήρωση του Ε9 ενεργοποιήθηκε ήδη από τις 17 Φεβρουαρίου. Εκτός από τους ιδιοκτήτες ακινήτων με τακτοποιημένους χώρους, υποχρέωση συμπλήρωση έχουν:
  Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.
  Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή προβλέπεται μείωση αυτού. Με τις δηλώσεις αυτές θα χρεωθεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι με τροποποιήσεις.
  Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.
  Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τονίζεται πως η δήλωση αυτή, αντίθετα με όσα έχουν αναληθώς γραφτεί, καλύπτει τις περιπτώσεις που αυτά είναι παρακολουθήματα και συνεπώς υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.
  Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθʼ οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα πριν την παρέλευση της τετραετίας. Ο οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, κατά τα ανωτέρω.
  Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.
  Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», ο οποίος κατέχει το ακίνητο με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.
  Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει προσδιορισθεί η αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. (Ο κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. ακινήτου εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο).

  Πηγή: http://www.protothema.gr/economy/article/356226/ypohreotiki-dilosi-taktopoiimenon-horon-sto-e9/

  By Μουστάκας Β., in Εργασιακά, ,

  Απάντηση στο ερώτημα χιλιάδων επιχειρήσεων αλλά και επαγγελματιών σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να γίνεται παρακράτηση φόρου κατά την παροχή συμβουλευτικών ή τεχνικών υπηρεσιών αλλά και για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης έρχεται να δώσει η απόφαση του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (417 / 20.02.14 τεύχος Β).
   
  Σύμφωνα με την απόφαση, ο φόρος που θα παρακρατείται –και ο οποίος θα υπολογίζεται με συντελεστή 20%- θα αποδίδεται στην εφορία με δήλωση η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της απόφασης: «Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου που παρακρατείται κατά την πληρωμή αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet, μπορεί να πραγματοποιείται από 20/02/2014».
   
  Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου που θα πρέπει να συμπληρώνεται για την απόδοση του φόρου, καθορίζεται με τη συγκεκριμένη απόφαση την οποία μπορείτε να δείτε ολόκληρη.
   
  Επίσης, ως προθεσμία υποβολής της δήλωσης ορίζεται «το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί και τον παρακρατηθέντα φόρο».
   
  Διαβάστε την ΠΟΛ εδώ: Αριθμ. ΠΟΛ 1048 ΦΕΚ 417-Β-20-2-2014.pdf
   
  Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/story/769975

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Μπορεί η Ελλάδα να μην είναι σε θέση να διαχειριστεί τα απορρίμματα που παράγει και να επαπειλείται με την επιβολή υπέρογκων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο το μακρινό Σάο Πάολο έχει αναθέσει σε Έλληνες τη διαχείριση των συνολικά 40.000 τόνων σκουπιδιών που θα παραχθούν κατά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου τον προσεχή Ιούνιο. Συγκεκριμένα, η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία D-waste ανέλαβε τη σύμβαση, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην περιφέρεια της βραζιλιάνικης πρωτεύουσας, έργο που διεκδικούσαν αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων κολοσσοί.
   
  «Πρόκειται για ένα έργο-"πιλότο", του οποίου τα συμπεράσματα θα εφαρμοστούν σε αντίστοιχα έργα σε όλη τη Βραζιλία. Βασική μας αποστολή είναι η δημιουργία ενός πρότυπου μηχανισμού, που θα μας επιτρέπει να εποπτεύουμε εάν οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την αποκομιδή και ανακύκλωση των απορριμμάτων κάνουν σωστά τη δουλειά τους», εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της D-waste, Αντώνης Μαυρόπουλος.
   
  Παρά τον μικρό προϋπολογισμό του έργου, ο ρόλος της ελληνικής εταιρείας θα είναι καταλυτικός, καθώς θα αποτρέπει τη μετατροπή σε... απέραντο σκουπιδότοπο του Σάο Πάολο, της έκτης μεγαλύτερης διεθνώς πόλης βάσει πληθυσμού (11,2 εκατομμύρια).
   
  Επίσης, η D-waste θα «διδάξει» το βραζιλιάνικο Δημόσιο, μέσω ενημερωτικών ημερίδων, πώς πραγματοποιείται η διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ θα καθορίζει το ύψος της αμοιβής των εταιρειών επεξεργασίας απορριμμάτων βάσει της παραγόμενης ποσότητας.
   
  Οι...ρακοσυλλέκτες
   
  Όπως αναφέρει ο κ. Μαυρόπουλος, σε αντίθεση με την Ελλάδα, στη Βραζιλία οι περίπου 2 εκατομμύρια ρακοσυλλέκτες αποτελούν έναν αναγνωρισμένο επαγγελματικό κλάδο και αναλαμβάνουν την αποκομιδή και ανακύκλωση απορριμμάτων όντας οργανωμένοι σε συνεταιρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η D-waste θα πρέπει να μεριμνήσει για την «αρμονική» συνύπαρξη των ρακοσυλλεκτών με τους μεγάλους ομίλους επεξεργασίας απορριμμάτων, μιας και η δραστηριότητα των πρώτων περιορίζει το περιθώριο κέρδους των εταιρειών.
   
  Κατά πόσο είναι δύσκολη η δραστηριοποίηση στην αγορά της Βραζιλίας της D-waste, που ιδρύθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια; «Προσφέραμε κατά 20% χαμηλότερη τιμή και λιγότερες ανθρωποημέρες συγκριτικά με τον δεύτερο υποψήφιο. Εξάλλου, οι Βραζιλιάνοι βρίσκονται πιο κοντά στην κουλτούρα με τους Έλληνες, σε σχέση με τους Βρετανούς ή τους Αμερικανούς. Το συγκεκριμένο έργο δεν είναι το πρώτο μας στη συγκεκριμένη χώρα, όπου έχουμε αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού των νοσοκομείων για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, ενώ συμμετείχαμε στην κατάρτιση του νόμου για τα διαχειριστικά σχέδια στον κλάδο των απορριμμάτων», εξηγεί ο κ. Μαυρόπουλος.
   
  Οι δεσμοί του κ. Μαυρόπουλου με τη Βραζιλία ξεκίνησαν το 2008, οπότε βρέθηκε στη χώρα ως πρόεδρος της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σήμερα η D-waste κατασκευάζει εφαρμογές στα πορτογαλικά, την επίσημη γλώσσα της Βραζιλίας, για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, που επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, στους επαγγελματίες του κλάδου διαχείρισης απορριμμάτων να γνωρίζουν πόσος διάθεσιμος χρόνος ζωής απομένει σε μια χωματερή. Ένα από τα πιο σημαντικά «apps» της εταιρείας είναι o Waste Atlas, ένας παγκόσμιος χάρτης του κόσμου, που παρουσιάζει με ποιον τρόπο διαχειρίζεται κάθε χώρα τα απορρίμματά της.
   
  Πηγή:www.capital.gr

  By Engineer, in Εργασιακά, ,

  Δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η υπ’ αρ. 2544/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στη μη έκδοση Π.Δ/τος για τον καθορισμό του πλαισίου άσκησης επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Σύμφωνα με την απόφαση «η έκδοση προεδρικού διατάγματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι της ειδικότητας του αναιρεσείοντος ήταν υποχρεωτική από το Σύνταγμα, η δε παράλειψη της Διοικήσεως να εκδώσει τέτοιο προεδρικό διάταγμα θεμελιώνει την ευθύνη του Δημοσίου». Επίσης εκκρεμεί ενώπιον του Σ.τ.Ε η εκδίκαση, εντός των προσεχών μηνών, και άλλης όμοιας υπόθεσης της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ που αφορά ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού.
   
  Σε σχετική της ανακοίνωση η ΕΕΤΕΜ αναφέρει ότι θα καλέσει τα μέλη των εν λόγω ειδικοτήτων και συναφών προς αυτές (πχ Πτυχιούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής Τεχνολογίας) και θα οργανώσει ομαδική προσφυγή, με ειδικό έντυπο (με τα αναγκαία στοιχεία), για να διεκδικηθεί η ανάλογη αποζημίωση.
   
  Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2003 με πρωτοβουλία της Κ.Δ.Ε και συνεχή μέριμνα της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης, επιλέγοντας μέλη ειδικοτήτων που πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για λογαριασμό των οποίων κατατέθηκε αγωγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία, κρίθηκε οριστικώς και αμετακλήτως από το Σ.τ.Ε πρόσφατα. Η ΕΕΤΕΜ αναφέρει ότι η όλη εξέλιξη αποδεικνύει ότι υποθέσεις τέτοιας βαρύτητας και σπουδαιότητας είναι μακροχρόνιες και απαιτούν ιδιαίτερη γνώση και προσοχή από αυτούς που τις χειρίζονται.
   
  Επίσης εφιστά την προσοχή των μελών της , όλων των ειδικοτήτων, να μην παρασύρονται από πρωτοβουλίες αμφιβόλου σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας και να μην προχωρούν σε απέλπιδες και εν θερμώ κινήσεις, που συχνά οδηγούν σε αντίθετα και επικίνδυνα για το σύνολο του Κλάδου αποτελέσματα.
   
  Πηγή: http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/647099/katadikastike-to-dimosio-gia-ti-mi-ekdosi-epaggelmatikon-dikaiomaton/

  By Engineer, in Τεχνολογία, ,

  Ο Romain Jaquet Lagreze γεννήθηκε στο Παρίσι το 1987 και ασχολήθηκε από νεαρή ηλικία με τη φωτογραφία. Ξεκίνησε την καριέρα του φωτογραφίζοντας αστικά τοπία, κατά προτίμηση από μεγάλο ύψος. Σε ηλικία 21 ετών μετακόμισε με την οικογένειάτου στο Χονγκ Κονγκ και εκεί πλέον γνώρισε τον ορίζοντα μιας πόλης με τεράστια κτήρια και πολύ ψηλούς ουρανοξύστες. Στο χάος των οικοδομικών τετραγώνων της μεγαλούπολης ο ουρανός φάνταζε μακρινός και ο Romain θέλησε να αποδώσει φωτογραφικά την αρμονία του.
   
  Σκέφτηκε τότε ότι η κάθετη φωτογραφία της πόλης και των ουρανοξυστών ήταν ο καλύτερος τρόπος και απλώς γύρισε τοκεφάλι προς τα επάνω. «Μια μαγεία με συνεπήρε και σκέφτηκα ότι οκόσμος θα έπρεπε να γνωρίσει τον ουρανό τους Χονγκ Κονγκ μέσα από τα κτήρια. Έβγαλα πολλες φωτογραφίες και καθεμία ήταν και μια δήλωση ζωής μέσα σε αυτό το χάος, την πυκνότητα αλλά και τη ζωντάνια αυτής της πόλης», λέει ο ίδιος.
   

   

   

   

   

   

   

   
  Πηγή: http://perierga.gr/2014/02/%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%ce%bf%ce%bd%ce%b3%ce%ba-%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b3%ce%ba/#sthash.AunkSVol.dpuf

  By george68, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Ο διορισμένος πρόεδρος του καταληστευμένου ΕΤΑΑ Σελλιανάκης εκδικητικά ζητάει τη συνδρομή του υπουργείου να τον “σώσει” από την “ομάδα των μηχανικών” που δεν τον αφήνουν να στείλει στην καταστροφή ανθρώπους που το μόνο τους φταίξιμο είναι ότι δεν έχουν δουλειά για να πληρώνουν τον αμείλικτο κεφαλικό φόρο που ονομάζεται ¨ασφαλιστική εισφορά” και ότι οι υπερχρεωμένοι πολίτες με επαχθή χρέη τολμάνε να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους…
   
  Επισυνάπτεται η “αλληλογραφία” μεταξύ Βρούτση και Σελλιανάκη εις βάρος των ασφαλισμένων με οφειλές στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Διαδώστε το σε όσους γνωρίζετε.
  [ ]έγγραφα από εδώ: etaa_keao-1
   
  Συνειδητοποιούμε οτι:
   
  α) το Υπ. “Εργασίας, Ασφάλισης κλπ” και ο κος Βρούτσης στις 19/2 καλεί το ΕΤΑΑ και τον τοποθετημένο από αυτόν (και τη συγκυβέρνηση τους) πρόεδρο του κο Σελιανάκη, ώστε να προωθήσει άμεσα τις “ληξιπρόθεσμες οφειλές” των ασφαλισμένων μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων κλπ προς το ΚΕΑΟ, υλοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4172/2013, προσφεύγοντας φυσικά και σε απειλές για “ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες”.
   
  β) Το ΕΤΑΑ και ο Πρόεδρος του, μία μόλις ημέρα μετά (20/2 απίστευτη ευκινησία για δημόσια υπηρεσία, δε βρίσκεται?) προωθεί τις απειλές του κου Βρούτση, προς τα αντίστοιχα Ταμεία και τις Διευθύνσεις Εισφορών τους. Φυσικά ως πρόθυμος και διορισμένος υπάλληλος των μνημονιακών πολιτικών δεν ξεχνά να μεταφέρει και τη δυσαρέσκεια του για τις κινητοποιήσεις της ανοικτής συνέλευσης μηχανικών (αλλά και για τη στάση μελών της διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ) και εγκαλεί τα ταμεία να προχωρήσουν σε “αυτόματη” διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής.
   
  Και όλα αυτά τη στιγμή που επενέρχεται το θέμα των ληστρικών αυξήσεων εισφορών αλλά και έχει μπλοκαριστεί η οποιαδήποτε διαδικασία σφραγίσματος βιβλιαρίων ακόμα και σε συναδέλφους με μεγάλα προβλήματα υγείας, αυτών και των οικογενειών τους.
  Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλιμάκωση της κυβερνητικής επίθεσης και των εντεταλμένων οργάνων της απέναντι στους εργαζόμενους μηχανικούς με στόχο την οικονομική, ασφαλιστική και επαγγελματική εξόντωση μας. Δε θα το επιτρέψουμε. Όλοι τη Δευτέρα 24/2 στις 9:30πμ στο ΤΣΜΕΔΕ, κανένας συνάδελφος να μη λείψει από τη μεγάλη κινητοποίηση της Πέμπτης 27/2 στις 2:30μμ στο ΕΤΑΑ (μάρνη 22). Απαιτούμε:
  Να μην αποσταλούν στοιχεία και Πράξεις Βεβαίωσεις Οφειλής στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών- ΚΕΑΟ*,
  Καμία αύξηση των ήδη υπέρογκων εισφορών, δραστική μείωση τους (και αναδρομικά)
  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από οφειλές,
  Άρση των άθλιων όρων διακανονισμού οφειλών,
  Επίσημη αναγνώριση των ανέργων και υπό-απασχολούμενων συναδέλφων και στήριξη τους με επίδομα ανεργίας,
  Μη υποχρέωση καταβολής εισφορών σε όσους δεν έχουν επαρκές εισόδημα,
  Προστασία χαμηλόμισθων συναδέλφων,
  Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους μηχανικούς που δεν είναι εργοδότες και δεν οφείλουν εργοδοτικές εισφορές,
  Οι φορείς των ασφαλισμένων να μεριμνήσουν επιτέλους για την προστασία των ασφαλισμένων

  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ.
   
  ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
  ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΥΝΗΓΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ.
   
  Πηγή: http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83/

  By Engineer, in Περιβάλλον, ,

  Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας τα τελευταία χρόνια είναι μεταξύ άλλων η συστηματική και ταχύτατη καταστροφή των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο με ανεξέλεγκτους ρυθμούς και χωρίς καμία ευαισθησία.
   
   
  Ένας νέος χάρτης έρχεται όμως ώστε να βοηθήσει οικολογικές οργανώσεις, οργανισμούς και άλλους φορείς προστασίας να ελέγξουν τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε δασική έκταση.
   
  Ο χάρτης αυτός αναπτύχθηκε από το World Resources Institute, με τη βοήθεια του Google Maps και του Google Earth και απεικονίζει διαδραστικά, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, την κάλυψη των δασών σημειώνοντας μάλιστα σε ποια σημεία έχει αυξηθεί ή μειωθεί.
   
  Όταν είχε αρχικά ανακοινωθεί το project αυτό, πριν από περίπου ένα χρόνο, είχε αποσπάσει πολλά και θετικά σχόλια και πλέον ο οργανισμός ο οποίος βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξή του ευελπιστεί πως θα αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για κυβερνήσεις, οικολογικές οργανώσεις, αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα τόσο για την παρακολούθηση των δασών αλλά και την άμεση παρέμβαση όπου και όποτε απαιτείται.
   
  Δείτε τον χάρτη εδώ: http://www.globalforestwatch.org/map/8/38.78/23.46/ALL
   
  Πηγή: http://www.insomnia.gr/_/articles/google/google/n%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-google-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB-r6105

  By Engineer, in webTV, ,

  Ανακαλύψτε τα μεγαλύτερα και γρηγορότερα αεροπλάνα του κόσμου. Ετοιμαστείτε για τις πιο εντυπωσιακές πτήσεις με τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη χωρητικότητας έως και 250.000 ατόμων.
   
  Απολαύστε τις σύγχρονες ανέσεις και υπηρεσίες ταξιδεύοντας με τους γίγαντες των αιθέρων.
   
  Δείτε το ντοκυμαντερ του Discovery Channel:
   

   
  Δείτε όλες τις playlist από το Michanikos.gr webTV
   
  1.
   
  2.
   
  3.

  By Engineer, in Ασφαλιστικά-Φορολογικά, ,

  Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΤΕΕ και πραγματοποίησαν δυναμική κινητοποίηση χθες το απόγευμα διπλωματούχοι μηχανικοί και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων στα γραφεία του ΕΤΑΑ στην οδό Μάρνη, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό η νέα απόπειρα επιβολής των εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς νόμους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος του άγρια δοκιμαζόμενου από την κρίση και την ανεργία τεχνικού επιστημονικού κόσμου.
   
  Στη διάρκεια της παρέμβασης των συγκεντρωμένων διπλωματούχων μηχανικών προς το ΔΣ ΕΤΑΑ παράλληλα με την ανάγκη να ακυρωθούν στην πράξη οι εξωπραγματικές ασφαλιστικές εισφορές αναδείχθηκε και το πελώριο ανθρωπιστικό θέμα των χιλιάδων επιστημόνων, που όχι μόνο δεν έχουν εργασία, αλλά ούτε υγειονομική κάλυψη.
   
  Πρόκειται όπως τονίστηκε για υγειονομική «βόμβα» και απειλεί 37.000 μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες εισφορές του ΕΤΑΑ. Το θέμα έχει θέσει κατ ́ επανάληψη ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, καλώντας τον πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ, την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και κάθε αρμόδιο να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεση λύση.
   
  Ένας νεαρός μηχανικός ζήτησε σεμνά το λόγο και χωρίς να διακρίνεται καμιά ένταση στη φωνή του είπε: -«Έχω κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών. Δόξα τω Θεώ πάω καλά, χρειάζεται όμως να κάνω κάποιες εξετάσεις. Προσπαθώ μέρες τώρα –πηγαίνοντας κάθε φορά και σε κάποιον άλλον αρμόδιο- να σφραγίσω το βιβλιάριό μου, για να μπορέσω να τις κάνω. Μέχρι στιγμής δεν το έχω καταφέρει...
   
  Ξέρω και άλλους καρκινοπαθείς που έχουν το ίδιο πρόβλημα... Και έχουν και μικρά παιδιά». Συγκλόνισαν όλους τα λόγια του. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος του ΕΤΑΑ Γιάννης Γαμβρίλης τόνισε πως υπάρχουν πολλοί με σοβαρά προβλήματα υγείας και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. «Είναι αρκετοί σαν το παλικάρι...» είπε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να βρεθεί πάση θυσία άμεση λύση.
   
  Πηγή: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2014/02_14/NEWSLETTER20140221.pdf

  By Engineer, in Επικαιρότητα, ,

  Από τις 3 Μαρτίου, αλλάζει η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης, η οποία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του προεκτυπωμένου Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ», το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά την υποβολή της δήλωσης και στο οποίο εμφανίζεται ο μοναδικός 20ψηφιος κωδικός και το ακριβές ποσό πληρωμής.
   
  Το «Έντυπο Πληρωμής παγίου τέλους Κτηματογράφησης» (14ψηφιος κωδικός πληρωμής με ΑΦΜ + κωδικό ΟΤΑ) και η ταχυδρομική αποστολή δηλώσεων καταργούνται.
   
  Πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν πριν τις 3/3/2014 με χρήση του υπό κατάργηση εντύπου (14ψηφιος κωδικός), θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποβολή δήλωσης μέχρι και 31/3/2014. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εκ νέου.
   
  Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης δείτε εδώ: http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx
   
  Πηγή: http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=235&la=1&catid=213&artid=11313

  By ebugaidi, in Επικαιρότητα, ,

  ΝΟΜΟΣ 4239/2014 (ΦΕΚ Α 43 – 20.02.2014)
   
  "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις."
   
  Άρθρο 12
  1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
   
  «Από το έτος 2014, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, είναι ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός έχει υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο.»
   
  ... ακολουθούν λοιπές διατάξεις γενικού φορολογικού ενδιαφέροντος ...
   
  2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύει, αντικαθίστανται οι λέξεις «στο φόρο αυτόν» με τις λέξεις «από το φόρο ακίνητης περιουσίας και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων».
   
  3. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 41 ως εξής:
  «41. Ειδικά για την πράξη αποδοχής κληρονομιάς, της παρ. 1 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, η υποχρέωση του συμβολαιογράφου για μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει από την 20ή Ιανουαρίου 2014.»
   
  Ν.4239-2014 (ΦΕΚ 43 Α).pdf

  By kan62, in Νομοθεσία, ,

  Υπάρχει σε ενεργή διαβούλευση του Υπ. Τουρισμού http://www.opengov.gr/yppol/?p=834
  η παρακάτω παράγραφος 2 :
   
  2. Το εδάφιο β. της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.2013) αντικαθίσταται ως εξής :
  «β. Κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις που υφίστανται στα Χιονοδρομικά Κέντρα του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια δόμησης και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13, αλλά υποστηρίζουν την λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, θεωρούνται, υπό την προϋπόθεση των αναφερόμενων στο επόμενο εδάφιο, νομίμως υφιστάμενες.
  Το υφιστάμενο των εγκαταστάσεων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι διαχειριστές των Χιονοδρομικών Κέντρων θα υποβάλλουν στον ΕΟΤ τα εξής δικαιολογητικά:
  i. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή-Χαρακτηριστικά του Χιονοδρομικού Κέντρου.
  ii. Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου εντός του οποίου αναπτύσσεται το χιονοδρομικό κέντρο σε κλίμακα 1:5.000, όπου θα αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα κτίσματα, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι θέσεις και οι διαδρομές των αναβατήρων, οι πορείες των χιονοδρόμων με τις εξυπηρετούσες εγκαταστάσεις και ο δρόμος πρόσβασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του.
  iii. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000 με σχετικό υπόμνημα για τις χρήσεις υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων
  iv. Κατόψεις, όψεις, τομές και φωτογραφική τεκμηρίωση των επί μέρους κτισμάτων και εγκαταστάσεων
  v. Βεβαίωση στατικής επάρκειας των υφιστάμενων κτιρίων από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου.
  Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.
   
  Επισυνάπτω :
   
  1) το σχόλιο που κατέθεσα ήδη στη διαβούλευση
  Η παρ. 2 του άρθρου αυτού αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ και κορωνίδα της ανομίας που επικρατεί στη χώρα. Επίσης αποδεικνύει ότι η ανομία σχεδιάζεται …
  Με λίγα λόγια, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ υφιστάμενες ή ακόμη και κατασκευές που δεν έχουν γίνει ακόμη (μιά που αυτό βεβαιώνεται μόνο από τον γ.γ. του ΕΟΤ) αν σε τρεις μήνες κατατεθεί ένας φάκελος που θα περιέχει ότι νάναι … ή μάλλον ότι νάναι ή όπου θέλει νάναι ο εκμεταλλευτής του κέντρου.
  Επίσης ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗ τα κτήρια και οι εγκαταστάσεις (ακόμη και συνάθροισης κοινού) με μια απλή βεβαίωση και μια ΥΔ. Μελέτη στατικής επάρκειας πουθενά, δεν χρειάζεται.
  Κύριοι του τουρισμού, στο πως θα εφαρμόζετε τους νόμους κάντε ότι θέλετε αν έτσι νομίζετε.
  Ως πολίτης, σας καλώ να μην παίζετε με το μέλλον και τη ζωή των παιδιών μας.
  Ως μηχανικός, σας καλώ να συμμορφωθείτε με τους νόμους που καλείται να εφαρμόσει ο κλάδος μου και επιφυλάσσομαι για τις νόμιμες ενέργειές μου ώστε να σταματήσετε πλέον να τον εξευτελίζετε._
   
  2) και το παρακάτω βίντεο (αφιερωμένο στους συντάκτες του άρθρου) http://www.naftemporiki.gr/video/767375
  γιατί πολύ εύκολα μπορεί να γίνει και εδώ ... της Κορέας ...
 • ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.