Jump to content
 • Novatron
  • Engineer

   Το «ξεκαθάρισμα» του γραφειοκρατικού «τοπίου» στις ΑΠΕ επιδιώκει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρώντας με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος των ΑΠΕ, το λεγόμενο Π.Σ.ΑΠΕ.
   Κατ’ ουσίαν πρόκειται για μια πλατφόρμα που θα καταγράφει και θα συγκεντρώνει το σύνολο των αδειοδοτικών ροών τόσο της Κεντρικής όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
   Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη του συστήματος εδώ και ενάμιση μήνα, όπως ανέφερε σχετικά η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου στο πρόσφατο συνέδριο Renewable & Storage Forum που διοργάνωσε το energpypress. Στόχος του νέου συστήματος είναι να διαλειτουργεί με όλα τα υπόλοιπα συστήματα που χρησιμοποιεί ο κάθε φοράς για την υποβολή των αιτήσεων.
   Επιπρόσθετα, το νέο πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει ένα υποσύστημα για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Επίσης θα διατηρεί ένα μητρώο σταθμών όπου θα απεικονίζεται η αδειοδοτική κατάσταση του κάθε σταθμού, καθώς και ένα μητρώο με το σύνολο των φορέων. Πρόθεση του ΥΠΕΝ όπως ανέφερε η γενική γραμματέας, είναι να ψηφιοποιηθούν όλες οι εκδοθείσες αποφάσεις, τόσο της αποκεντρωμένης όσο και της κεντρικής διοίκησης.
   Μάλιστα ως προς το τελευταίο, το ΥΠΕΝ έχει στείλει σχετικό έγγραφο προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις καλώντας τες να καταγράψουν όλο το αδειοδοτικό υλικό που έχουν και το οποίο χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος καθιερώνεται ιδιαίτερη κρατική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των μνημείων της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, όπως είναι τα διατηρητέα κτίρια, υπό την έννοια ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει ειδικά νομοθετικά μέτρα με τα οποία να εξασφαλίζεται η διαρκής προστασία τους.
   Mεμονωμένα κτίρια – τμήματα κτιρίων – μέτωπο κτιρίων –συγκρότημα κτιρίων & στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών, οικιστικά σύνολα, μπορούν να χαρακτηριστούν ως διατηρητέα λόγω των ιδιαίτερων μορφολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων τους καθώς επίσης λόγω της ιστορικής τους αξίας είτε ως δείγματα επώνυμης αρχιτεκτονικής.
   Η αποκατάσταση και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων συμβάλλει στην αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.
   Αρμοδιότητες
   α) Χαρακτηρισμός κτιρίου/συνόλου/στοιχείου ως διατηρητέου
   Ο χαρακτηρισμός ως διατηρητέου ή νεώτερου μνημείου γίνεται από διάφορους φορείς (ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟΑ, καθώς και Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γεν. Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Υπ. Εσωτερικών / Υφυπ. Μακεδονίας-Θράκης). Ο χαρακτηρισμός για ένα κτίριο μπορεί να είναι διπλός. Εκδίδονται δύο ξεχωριστές Υ.Α ή ένα κοινό Π.Δ. με πρόταση των δύο Υπουργών.
   Το ΥΠΕΝ κηρύσσει διατηρητέα κτίρια και σύνολα βάσει του άρθρου 6 του ΝΟΚ (Ν.4067/2012) «περί προστασίας Αρχιτεκτονικής και Φυσικής κληρονομιάς»:
   το κτίριο στο σύνολό του ή τμήμα κτιρίου μόνο το κέλυφος ή και μόνο όψεις του κτιρίου στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, εντός του οικοπέδου π.χ. αυλές, κρήνες κλπ. συγκρότημα κτιρίων στοιχεία πολεοδομικού δικτύου όπως πλατείες, γέφυρες, λιθόστρωτα κλπ. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού είναι:
   Αρχιτεκτονική θεώρηση (αρχιτεκτονική αξία- αξιόλογα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, θέση- σημείο αναφοράς για την περιοχή, ενιαίο σύνολο μαζί με άλλα (μέτωπο κ.λπ.) Ιστορική θεώρηση (μνήμη, σχέση με ιστορικό πρόσωπο, με αρχιτεκτονική/ τεχνολογική εξέλιξη) Χρηστική θεώρηση (χρήσεις που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, το κτίριο ως ιστορικό τεκμήριο για χρήσεις που χάνονται κλπ.) Περιβαλλοντική και Πολεοδομική θεώρηση (ιστορία πολεοδομικής εξέλιξης, εξέλιξης τυπολογίας κτισμάτων κ.λπ.) β) Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
   Για κάθε οικοδομική εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου απαιτείται η έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Όταν οι εργασίες (επισκευή,  εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, ενίσχυση του φέροντος οργανισμού,  εσωτερική διαρρύθμιση, καθώς και επεμβάσεις για λόγους στατικούς ή λειτουργικούς του διατηρητέου κτιρίου) συνάδουν με τους όρους της απόφασης χαρακτηρισμού και δεν αλλοιώνουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και τα προστατευόμενα στοιχεία του διατηρητέου, μετά τη θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, εκδίδεται η οικοδομική άδεια από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης.
   γ) Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέα κτίρια (ειδική ρύθμιση)
   Το άρθρο 6 παρ.3α και 3γ του ΝΟΚ καθορίζει και τη δυνατότητα καθορισμού συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέα κτίρια (Ειδική ρύθμιση) κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη εφόσον δεν αλλοιώνονται τα στοιχεία συνέτειναν στον χαρακτηρισμό τους, για την προσθήκη ή την αλλαγή χρήσης, καθώς και για την ανέγερση νέου κτιρίου επί ακινήτου στο οποίο βρίσκεται διατηρητέο κτίριο. Η διαδικασία προβλέπει έκδοση Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της ΔΑΟΚΑ (αιτιολογική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία αποστέλλεται στην ΥΔΟΜ και στον οικείο Δήμο για τήρηση δημοσιοποίησης της αιτιολογικής έκθεσης κ.λ.π.) και γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
   Τα στοιχεία πληρότητας φακέλων είναι:
   Εγκρίσεις άλλων οργάνων Γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Γνωμοδότηση αρμόδιας Υπηρεσίας ΥΠΠΟΑ (αν απαιτείται) – Ν. 3028/2002 Αρχαιολογικός Νόμος Φωτογραφική αποτύπωση (εξωτερική, εσωτερική, λεπτομέρειες, ευρύτερο περιβάλλον) Τεχνική – αιτιολογική έκθεση που περιλαμβάνει: ιστορικό κτιρίου – τεκμηρίωση οικοδομικών φάσεων περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (σύνολο του κτιρίου και περιβάλλων χώρος) παθολογία δομικών προβλημάτων – διακόσμου – υλικών τεκμηρίωση μεθοδολογίας επεμβάσεων αποκατάστασης διατηρητέου τεκμηρίωση πρότασης προσθήκης νέου κτιρίου, ώστε να μην θίγεται το διατηρητέο κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του Τοπογραφικό διάγραμμα (ΕΓΣΑ/87) Διάγραμμα δόμησης όροι δόμησης – επιτρεπόμενες χρήσεις Βεβαίωση περί μη έκδοσης τίτλου μεταφοράς Σ.Δ. από το Τμήμα Γ’ της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος) Σχεδιαστική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (με σημείωση τυχόν φθορών, βλαβών κλπ.) Σχεδιαστική πρόταση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου (και αντίστοιχα σημείωση της μεθοδολογίας και τρόπου αποκατάστασης), καθώς και της προσθήκης κατ’ έκταση ή καθ΄ ύψος ή νέου κτιρίου στο ακίνητο με σχετικό υπόμνημα των υλικών Μελέτη συντήρησης αξιόλογων διακοσμητικών στοιχείων και υλικών του διατηρητέου, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του (από εξειδικευμένο συντηρητή) Χρωματική απόδοση όψεων δ) Υπαγωγή ή μη αυθαιρέτων κατασκευών σε διατηρητέα κτίρια
   Με τον ν.4495/17, άρθρο 117, προβλέπεται η υπαγωγή, υπό προϋποθέσεις, στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, αυθαίρετων κατασκευών σε διατηρητέα κτίρια ή σε ακίνητα με διατηρητέα κτίρια. Μετά την κατάθεση φακέλου και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, η ΔΑΟΚΑ εισηγείται στο ΚΕΣΑ για την έγκριση της υπαγωγής ή μη των αυθαίρετων κατασκευών και παραβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διατηρητέα κτίρια  (άρθρο 117, παρ.1 του νόμου) ή  και σε κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλον αρμόδιο Υπουργό όσο και ως νεότερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού (άρθρο 117, παρ. 10). Μετά τη γνωμοδότηση του συμβουλίου γίνεται η επιστροφή του φακέλου προκειμένου να περαιωθεί η διαδικασία της υπαγωγής. Στις περιπτώσεις που προτείνονται εργασίες για την προσαρμογή των αυθαίρετων κατασκευών, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 117 του ν.4495/2017.                                                                           
   Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων
   Τμήμα: Διατηρητέων Kτιρίων
   Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
   Read more...

   1

  • Engineer

   Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προχώρησε στη δημοσίευση, με ελεύθερη πρόσβαση για ανάγνωση από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ, της νέας, για πρώτη φορά, Τεχνικής Οδηγίας με τίτλο «Υαλοπίνακες Ασφαλείας».
   Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ – ως ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας – έχει συνδράμει καθοριστικά σε ανάλογα θέματα που αφορούν στην  Ενεργειακή Αποδοτικότητα της χώρας μας, όπως οι ΤΟΤΕΕ για τα κτίρια, ο ΚΕνΑΚ, η λειτουργία του ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Ακόμη το ΤΕΕ προχωρεί τα τελευταία χρόνια και σε έκδοση άλλων Τεχνικών Οδηγιών σχετικών με έργα, όπως η ΤΟΤΕΕ για τον Οδοφωτισμό κλπ. Ακόμη το ΤΕΕ προχωρά σε αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ που αφορούν τον τομέα του σχεδιασμού (όπως του βιοκλιματικού σχεδιασμού)  και της ενέργειας στα κτίρια αλλά και την καθιέρωση νέων Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Η θεσμοθέτηση των νέων ΤΟΤΕΕ θα οδηγήσει και σε αναθεώρηση του ισχύοντος ΚΕνΑΚ (Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις, όπως θα αποφασίσει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
   Η νέα αυτή Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας κατόπιν σχετικής Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του 2017. Μεσολάβησε εκτεταμένος χρόνος ανοιχτής διαβούλευσης με βάση το προσχέδιο της οδηγίας, όπου συμμετείχαν με παρατηρήσεις πληθώρα μηχανικών, επιχειρήσεων και φορέων, ενώ μετά από εξαντλητικό διάλογο με φορείς της αγοράς επί των παρατηρήσεων και προβλέψεων η οδηγία ολοκληρώθηκε και εκδίδεται επισήμως.
   Η συγκεκριμένη Τεχνική Οδηγία TEE (TOTEE) έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνοπτικού και όσο το δυνατόν πληρέστερου οδηγού αναφορικά με τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας. Η νέα ΤΟΤΕΕ απευθύνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε:
   – Μηχανικούς, μελετητές, στελέχη, εγκαταστάτες
   – Εμπόρους υαλοπινάκων, μεταποιητές υαλοπινάκων, υαλοθέτες
   – Φορείς Δημόσιου Τομέα
   σχετικά με τις δραστηριότητές τους που αφορούν μελέτη, εφαρμογή, παραλαβή και επίβλεψη εγκατάστασης υαλοπινάκων ασφαλείας.
   Σημειώνεται ότι η αναγκαιότητα εκπόνησης της Τεχνικής Οδηγίας εδράζεται στο γεγονός ότι μια μεγάλη γκάμα Υαλοπινάκων Ασφαλείας είναι διαθέσιμη που χρησιμοποιείται είτε μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους τύπους υαλοπινάκων στην κατασκευή κτηρίων και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οι τρείς κύριοι τύποι αυτών των υαλοπινάκων είναι ο θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας ασφαλείας (thermally toughened), ο υαλοπίνακας ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων (laminated) και ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας (heat-strengthened).
   Ενδεικτικά, εφαρμογές υαλοπινάκων ασφαλείας συναντούμε όλοι σε ιδιωτικά και δημόσια έργα γύρω μας, όπως:
   παράθυρα, υαλοπίνακες παραθύρων, υαλοστάσια, πόρτες εισόδου, πόρτες εσωτερικές, επενδύσεις και κελύφη εξωτερικής όψης, υαλοπίνακες ως βασικό στοιχείο εξωτερικών όψεων, κάλυψη αιθρίων, πατώματα/δάπεδα, κιγκλιδώματα/στηθαία, σκάλες, στέγαστρα, περιφράξεις, ηχητικά υαλοπετάσματα, υαλοστάσια ανελκυστήρων, έπιπλα και διακόσμηση, βιτρίνες καταστημάτων κλπ. και μάλιστα σε ποικίλα είδους κτίρια:
   κατοικίες, γραφεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα, αποθήκες/βιοτεχνίες/βιομηχανίες κλπ Βασικός στόχος της είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο μεθοδολογικό εργαλείο για όλους τους συντελεστές που συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου υαλοπινάκων. Πιο συγκεκριμένα, η νέα ΤΟΤΕΕ περιλαμβάνει:
   ­          αναφορά στις απαιτήσεις πιστοποίησης,
   ­          ολοκληρωμένη αναφορά στα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα σε ισχύ,
   ­          ενδεικτικό περιεχόμενο τεχνικού φακέλου ανά κατηγορία επίδοσης, και
   ­          περιγραφές των διαφόρων τύπων υαλοπινάκων και των τεχνικών απαιτήσεων.
   Η συγκεκριμένη ΤΟΤΕΕ κρίθηκε αναγκαία, καθώς καλύπτει πεδία ενδιαφέροντος σχετικά με τους Υαλοπίνακες Ασφαλείας για τα οποία δεν διατίθεται, προς το παρόν, άλλη σχετική αναφορά. Βασίζεται (και δεν αντίκειται) στα Εθνικά Πρότυπα (Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) όπως ισχύουν σήμερα:
   ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01: 2009, Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03: 2009, Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02: 2009, Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00: 2009, Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας και στα λοιπά εν ισχύ Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα και κατά περιπτώσεις λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτά. Ωστόσο, δεν υποκαθιστά την ολοκληρωμένη μελέτη που πρέπει να γίνεται από τους κατά το νόμο υπεύθυνους τεχνικούς επιστήμονες για κάθε έργο. Σημειώνεται ότι καθόσον περιλαμβάνονται αναφορές σε Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, σε περίπτωση αναθεώρησης ή αντικατάστασης ενός Ευρωπαϊκού Κανονισμού θα πρέπει να γίνεται ανασκόπηση του νέου κειμένου του Κανονισμού. Από την παρούσα ΤΟΤΕΕ εξαιρούνται εφαρμογές υαλοπινάκων με κύριο κριτήριο επιλογής την επίδοση σε θερμομόνωση ή/και σε ηχομείωση.
   Ειδικά στον τομέα των κατασκευών, τονίζεται ότι οι ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης του γυαλιού ως δομικό υλικό, η σχεδίαση και στατική ανάλυση του δομικού γυαλιού, απαιτούν την εφαρμογή θεωρίας μεγάλων παραμορφώσεων αντίθετα με τις θεωρίες που χρησιμοποιεί ο Μηχανικός σε άλλα δομικά υλικά, όπως σε κοινές εφαρμογές Οπλισμένου Σκυροδέματος και καθιστά τον σχεδιασμό διαφορετικό από άλλα, συνήθη δομικά υλικά. Η νέα ΤΟΤΕΕ και τα κεφάλαια και παραρτήματα που περιλαμβάνει θα βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους σε σχετικά έργα και επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την πλήρη στατική μελέτη η οποία θα λάβει υπόψη τον σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων, αντοχών και ενδεδειγμένων μεθόδων ανάλυσης, έλεγχο συνδέσεων κ.α.
   Η νέα ΤΟΤΕΕ «Υαλοπίνακες Ασφαλείας» έχει τα εξής περιεχόμενα – κεφάλαια και παραρτήματα:
   ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 305/2011
   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (CE)
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   Η δημοσίευση της νέας ΤΟΤΕΕ από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σηματοδοτεί την έναρξη ισχύος της και παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση μόνο για ανάγνωση προς όλους τους ενδιαφερομένους, με βάση της διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ:
   Νέα ΤΟΤΕΕ (Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ): «Υαλοπίνακες Ασφαλείας»
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αρνητικός παρέμεινε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των στεγαστικών δανείων το 2022 (Σεπτέμβριος 2022: -3,1%,), παρά την προσωρινή αύξηση στην ζήτηση στεγαστικών δανείων το α΄ τρίμηνο του 2022, καθώς αυτή υποχώρησε στη συνέχεια λόγω της οριακής επιδείνωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της μεταβολής του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Συνολικά υπογράφηκαν 6.596 νέες δανειακές συμβάσεις ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση κατοικίες το α΄ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €498,7 εκατ.  αυξημένες κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021(ιδιαίτερη χρονιά λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας), σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση  χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι περισσότερες εκταμιεύσεις (96,2%) προορίζονται για αγορά οικιστικών ακινήτων για ιδιοκατοίκηση, ενώ μόλις το 3,8% αφορά δάνεια για αγορά οικιστικών ακινήτων προς εκμίσθωση. 
   Οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των 10 ετών αντιπροσωπεύει το 55,7% του συνόλου των νέων δανείων, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου μικρότερη ή ίση του ενός έτους αντιπροσωπεύει το 26,6%. 
   Η μέση διάρκεια δανείου κατά την έκδοση είναι 23 έτη. 
   Το 45,3% των νέων δανειακών συμβάσεων έχει διάρκεια έως 20 έτη, το 17,4% έχει διάρκεια από 20 έως 25 έτη, ενώ το 37,2% έχει διάρκεια από 25 έως 35 έτη.
   Εκταμιεύσεις δανείων με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα και αριθμός δανειακών συμβάσεων

   Αυξάνουν τα επιτόκια αυξάνουν και οι τιμές των κατοικιών
   Η διατήρηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων σε χαμηλό επίπεδο διευκόλυνε τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις το α΄ εξάμηνο 2022 και βοήθησε να αποφευχθούν αρνητικές επιδράσεις στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
   Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 2022 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε (Σεπτέμβριος 2022: 4,5%, Ιούνιος 2022: 3,9%) αντανακλώντας τη σταδιακή ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. 
   Η αύξηση αυτή ήταν πιο αισθητή στα μακροπρόθεσμα δάνεια. Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των πέντε ετών αυξήθηκε κατά 74 μονάδες βάσης (Σεπτέμβριος 2022: 2,7%, Ιούνιος 2022: 2%), ενώ στα στεγαστικά δάνεια με διάρκεια από ένα έως πέντε έτη αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης (Σεπτέμβριος 2022: 4,1%, Ιούνιος 2022: 3,9%).
   Αντίστοιχα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς τα νοικοκυριά με διάρκεια άνω των πέντε ετών αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης (Σεπτέμβριος 2022: 6,6%, Ιούνιος 2022: 6,3%), ενώ σε αυτά με διάρκεια έως ένα έτος παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,1%. 
   Από την άλλη ο ρυθμός αύξησης των τιμών των διαμερισμάτων επιταχύνθηκε το α΄ εξάμηνο του 2022 στο 9,3% σε ετήσια βάση, από 7,5% το 2021. 
   Μάλιστα, το β΄ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 9,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. 
   Για το β΄ τρίμηνο του 2022, υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης των τιμών παρουσίασαν τα νεόδμητα διαμερίσματα έναντι των παλαιών (ηλικίας άνω των πέντε ετών), 10,5% και 8,7% αντίστοιχα. 
   Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις για το β΄ τρίμηνο του 2022 καταγράφηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου διαμορφώθηκαν διψήφιοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης στην Αθήνα (10,9%) και στη Θεσσαλονίκη (10,4%). 
   Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΤτΕ παράλληλα εντάθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα ο ρυθμός μεταβολής των πραγματικών τιμών των κατοικιών να έχει επιβραδυνθεί. 
   Προοπτικές
   Οι προσδοκίες για την ελληνική αγορά ακινήτων παραμένουν θετικές, καθώς εκτιμάται ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον θα παραμείνει έντονο, ειδικά για συγκεκριμένες προνομιακές θέσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής και για περιοχές με τουριστικά χαρακτηριστικά.
   Επιπλέον πρωτοβουλίες σχετικές με τη στήριξη προς συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών (π.χ. νέοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) για απόκτηση κατοικίας καθώς και για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών (π.χ. προγράμματα “Σπίτι μου” και “Ανακαινίζω – εξοικονομώ/ενοικιάζω”) αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση του κτηριακού αποθέματος, αλλά και στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών αυτών. 
   Τέλος επισημαίνεται ότι οι τιμές των κατοικιών απέχουν ακόμη σημαντικά από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση. Με βάση το δείκτη τιμών διαμερισμάτων που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για το σύνολο της χώρας, η υψηλότερη τιμή του δείκτη παρατηρήθηκε το έτος 2008 (101,7), στη συνέχεια ο δείκτης ακολούθησε σταθερά καθοδική πορεία και κατέγραψε τη χαμηλότερη τιμή του το 2017 (59). Έκτοτε, ο δείκτης εμφανίζει σταθερά ανοδική πορεία και διαμορφώθηκε σε 78,5 το β΄ τρίμηνο του 2022
   Δείκτης τιμών διαμερισμάτων και ποσοστιαία μεταβολή

    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η ετήσια έκθεση«10 New Insights in Climate Science» παρουσιάζει τις βασικές γνώσεις από την τελευταία έρευνα που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και ανταποκρίνεται σε σαφείς εκκλήσεις για καθοδήγηση της πολιτικής κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης δεκαετίας για το κλίμα. Οι συγγραφείς της υπογραμμίζουν τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως οι συγκρούσεις, οι πανδημίες, οι κρίσεις τροφίμων και οι υποκείμενες αναπτυξιακές προκλήσεις.
   Η έκθεση συγκαλείται από τα διεθνή δίκτυα Future Earth, The Earth League και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Έρευνας για το Κλίμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO). Κατά τη συνεδρίαση της Συνόδου για το Κλίμα COP27 που διεξάγεται στην Αίγυπτο έγινε η παρουσίαση της.
   Οι διαπιστώσεις είναι ανησυχητικές και η ομάδα των επιστημόνων προσδιορίζει ότι οι δυνατότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή δεν είναι απεριόριστες. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας  είναι ικανή να βυθίσει τις παράκτιες κοινότητες και η υπερβολική ζέστη αφόρητη για το ανθρώπινο σώμα και αποτελούν παραδείγματα «σκληρών» ορίων στην ικανότητά μας να προσαρμοστούμε. Επίσης, γνωστοποιεί ότι πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα κατοικούν σε «σημεία ευπάθειας» - περιοχές με την υψηλότερη ευαισθησία να επηρεαστούν αρνητικά από τους κινδύνους που προκαλούνται από το κλίμα - έως το 2050, διπλάσιο από αυτό που είναι σήμερα.
   Η έκθεση υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η επίμονη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα επιδεινώνει τα μεγάλα τρωτά σημεία, ιδίως για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια  και ότι είναι άμεσα απαραίτητος ο βαθύς και γρήγορος μετριασμός για την αντιμετώπιση των παραγόντων της κλιματικής αλλαγής για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση μελλοντικών απωλειών και ζημιών.
   Η έκθεση «10 New Insights in Climate Science» καλύπτουν κρίσιμα θέματα που αποτελούν βασικούς τομείς εστίασης για τους διαπραγματευτές στο COP27, από την προσαρμογή και τον μετριασμό, μέχρι τις διασταυρώσεις κλιματικών και επισιτιστικών συστημάτων, την ασφάλεια και τη χρηματοδότηση:
   1.Αμφισβήτηση του μύθου της ατελείωτης προσαρμογής
   2.Τα hotspot ευπάθειας συγκεντρώνονται σε «περιοχές σε κίνδυνο»
   3.Νέες απειλές στον ορίζοντα από τις αλληλεπιδράσεις κλίματος-υγείας
   4.Κλιματική κινητικότητα: Από τα στοιχεία στην προληπτική δράση
   5.Η ανθρώπινη ασφάλεια απαιτεί ασφάλεια του κλίματος
   6.Η βιώσιμη χρήση γης είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων
   7.Οι ιδιωτικές βιώσιμες χρηματοοικονομικές πρακτικές αποτυγχάνουν να καταλύσουν βαθιές μεταβάσεις
   8.Απώλεια και Ζημιά: Η επείγουσα πλανητική επιταγή
   9.Συμπεριληπτική λήψη αποφάσεων για ανάπτυξη ανθεκτική στο κλίμα
   10. Κατάρριψη δομικών φραγμών και μη βιώσιμων κλειδωμάτων
   Αναλυτικά η ετήσια έκθεση ΕΔΩ
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η αναβίωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, μέσω της επανεκκίνησης, εξυγίανσης και αναβάθμισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) ενισχύει σημαντικά τόσο την Οικονομία, όσο και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, καθώς τα Ναυπηγεία Ελευσίνας θα αποτελέσουν πυλώνα για την Εθνική Αμυντική Βιομηχανία.
   Η Συμφωνία συγκεντρώνει ομόφωνη υποστήριξη των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας (ποσοστό 100%), καθώς και των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών και φορέων (Δήμος Ελευσίνας, ΕΒΕΠ), γεγονός που επιβεβαιώνει τον αμοιβαία επωφελή χαρακτήρα της.
   Η επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, μέσω της Συμφωνίας, θα δώσει σημαντική ώθηση στην απασχόληση και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Η Συμφωνία δίνει βιώσιμη λύση στο τεράστιο πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Συμφωνία και τις προοπτικές των Ναυπηγείων Ελευσίνας αποτελεί η απόφαση να στηρίξει χρηματοδοτικά το έργο η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (DFC).
   Οι Στρατηγικές Συμφωνίες που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies, αλλά και οι σημαντικές επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει σε εξοπλισμό, Έρευνα και Ανάπτυξη θα φέρουν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στην αιχμή του Ναυπηγοεπισκευαστικού Τομέα, παγκοσμίως.
   Με μια ματιά
   Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο επανεκκίνησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
   -Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων
   -Διασφάλιση των θέσεων εργασίας 600
   -Αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ – αποπληρωμή του 100% των υπόλοιπων οφειλών προς τους εργαζόμενους
   -Δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια
   -Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη
   -Ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την Ελληνική Βιομηχανία
   Βασικά σημεία Συμφωνίας Εξυγίανσης
   Δημιουργία δύο νέων εταιρειών («ΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «ΑΜΥΝΤΙΚΗ» ή «ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ») μετά και την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οι οποίες θα αναλάβουν το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και παθητικό της ΝΒΕΕ.
   Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία (ONEX ELEFSIS Shipyards Industries) στην οποία θα μεταβιβαστεί και σημαντικό τμήμα του Ενεργητικού της NBEE, αναμένεται να επενδυθούν μετά τη μεταβίβαση κεφάλαια έως του συνολικού ποσού των 170.000.000 ευρώ. Στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία, η χρηματοδότηση της ONEX Elefsis βασίζεται στη DFC (102 εκατ. δολάρια) καθώς και σε ίδια κεφάλαια του Ομίλου ONEX (20-80 εκατ. ευρώ), ενώ δύναται να αυξηθεί ανάλογα με τις ανάγκες, σε δεύτερη φάση.
   Στην ΑΜΥΝΤΙΚΗ εταιρεία (ONEX ELEFSIS Naval Maritime) η δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί θα αφορά τον τομέα της ναυπήγησης πολεμικών πλοίων και λοιπών πλωτών ναυπηγημάτων, τόσο για λογαριασμό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, όσο και της αλλοδαπής. Η χρηματοδότηση θα γίνει από Fincantieri, Ιταλικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ONEX με όσα κεφαλαία απαιτηθούν, ώστε να διασφαλίζουν την εύρυθμη εκτέλεση των προγραμμάτων της εταιρείας.
   Οφειλές
   Βάσει του ισοζυγίου της ΝΒΕΕ με ημερομηνία 30.09.2021, το σύνολο των πάσης φύσεως οφειλών της ανέρχεται σε 432.686.301,67 ευρώ (419.288.880,32 ευρώ γενικές οφειλές + 13.397.491,35 αποζημιώσεις προσωπικού), από τα οποία 211.899.550,24 ευρώ θα μεταφερθούν στις ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Στο ποσό του Μεταβιβαζόμενου Παθητικού περιλαμβάνεται ποσό 142.337.077 ευρώ προς το Πολεμικό Ναυτικό.
   Συνολικές οφειλές ύψους 220.786.751,43 ευρώ παραμένουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως μη μεταβιβαζόμενο Παθητικό και ικανοποιούνται από το προϊόν ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.
   Το σύνολο του Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού της NBEE σε περίπτωση πτώχευσης, η αξία του ανέρχεται μόλις στο ποσό των 28.278.157,94 ευρώ, με ελάχιστη ανάκτηση για τους πιστωτές (βλέπε υποχρεώσεις προς το Δημόσιο).
   Τα λοιπά στοιχεία του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού και του Μη Μεταβιβαζόμενου Παθητικού της NBEE θα παραμείνουν στην ΝΒΕΕ και το Μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό θα ρευστοποιηθεί από τον διορισμένο από το δικαστήριο Ειδικό Εντολοδόχο. Το προϊόν που θα προκύψει από την ρευστοποίηση του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού θα ικανοποιήσει περαιτέρω τους πιστωτές της Εταιρείας για τις απαιτήσεις αυτών που περιλαμβάνονται στο Μη Μεταβιβαζόμενο Παθητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών, οι εν λόγω απαιτήσεις θα διαγραφούν ολοσχερώς.
   Πολεμικό Ναυτικό
   Μεταφορά/Μεταβίβαση στην ΑΜΥΝΤΙΚΗ του συνόλου των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ με ημερομηνία 30.09.2021 προς το Πολεμικό Ναυτικό ή 142.337.077 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων σε χρονικό διάστημα 30 ετών με παρακράτηση ροών
   Το Πολεμικό Ναυτικό δεσμεύεται όπως αμελλητί μετά τη επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής θα επιστρέψει στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ το σύνολο των Εγγυητικών Επιστολών που τηρεί εις χείρας του, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών καθ’ όσον αυτές αφορούν σε έργα που αφ’ ενός δεν μεταβιβάζονται στις ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και αφ΄ετέρου οι απαιτήσεις που διατηρεί ένεκα αυτών ρυθμίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι η ΤΠΚ Νο.6 έχει παραδοθεί από τον 6/2020, ενώ η ΤΠΚ Νο.7 έχει ολοκληρωθεί πλέον του 90% του έργου.
   Εργαζόμενοι
   Μεταφορά/Μεταβίβαση στην ΑΜΥΝΤΙΚΗ του συνόλου των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ με ημερομηνία 30.09.2021 προς τους εργαζομένους ή 27.041.925,10 ευρώ, καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους ποσού 13.397.491,35 ευρώ, η οποία αναλαμβάνει να τα αποπληρώσει μέσω ιδίων κεφαλαίων ή ενδοομιλικών διευκολύνσεων και ομολογιών.
   Ειδικότερα, αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, αυτή θα καταβληθεί σε κάθε έναν από τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
   Σημείωση: Στα πλαίσια διμερούς συμφωνίας μεταξύ εργαζομένων & ONEX, προβλέπεται ως ασφαλιστική δικλείδα προς τους εργαζόμενους, και στη περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων στην σύναψη αμυντικών προγραμμάτων, η καταβολή του 30% των δεδουλευμένων με την απόφαση του δικαστηρίου και το υπολειπόμενο 70% με την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων και την μετεγγραφή του Ναυπηγείου στην ΟΝΕΧ.
   Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι για δεύτερη φορά η ΟΝΕΧ (αρχικά στο Νεώριο) θα πληρώσει δεδουλευμένα προηγούμενης ιδιοκτησίας πριν την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης. Συγκεκριμένα, οι Εργαζόμενοι θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια ευρώ εκ των δεδουλευμένων τους τα φετινά Χριστούγεννα έναντι του Σχεδίου Εξυγίανσης.
   Ελληνικό Δημόσιο
   Ο ΕΦΚΑ σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβει 4.039.604 ευρώ, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει 5.760.938 ευρώ. • Το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβει ευρώ 1.367.883, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει ευρώ 1.894.773. • Οι εργαζόμενοι (συνολικά και με αποζημιώσεις) από ευρώ 40.439.346 σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβουν ευρώ 2.015.531, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβουν 40.439.346. • Το ΠΝ από ευρώ 142.337.077 σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβει ευρώ 1.579.517, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβει ευρώ 142.337.077. • Τα Λοιπά Ασφαλιστικά Ιδρύματα σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης θα λάβουν ευρώ 218.048, ενώ με το σχέδιο εξυγίανσης θα λάβουν 327.024 ευρώ
   Κόστος μη έγκρισης της Συμφωνίας
   Η μη έγκριση της Συμφωνίας Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνδυασμό με την ιδιαιτέρως αρνητική χρηματοπιστωτική τους θέση και τη σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αναμένεται να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, με ιδιαιτέρως αρνητικές επιπτώσεις για την εθνική οικονομία (λόγω του μεγέθους του κλάδου), την  εθνική ασφάλεια (λόγω της εμπλοκής τους με τα αμυντικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού), αλλά και την τοπική κοινωνία (καθώς έχει καθορίσει το οικονομικό μοντέλο της περιοχής, και συνδέεται άμεσα με την οικονομική επιβίωση της ευρύτερης περιοχής).  Παράλληλα, η απώλεια των οφειλών για το ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους, και τους υπολοίπους εμπλεκόμενους φορείς θα είναι σχεδόν ολοκληρωτική εάν η επιχείρηση εισέλθει σε καθεστώς βίαιης εκκαθάρισης.
   Οφέλη για Ελληνική Οικονομία
   Εκτός από τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, για τις οποίες το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει να αποπληρωθούν, σύμφωνα με την ERNST & YOUNG εκτιμάται ότι η επανεκκίνηση της δραστηριότητας θα αποφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο επιπλέον έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους καθώς και από ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, συνολικού ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα 25 έτη.
   Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας αναμένεται να απασχοληθούν 600 εργαζόμενοι κατά τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας τους υπό το νέο καθεστώς (ήτοι κατόπιν επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο), ενώ μέχρι και το τέλος του 3ου έτους λειτουργίας, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων εκτιμάται να ανέλθει άνω των 2.000 (1.000 στην εμπορική και 1.000 στην αμυντική εταιρεία). Συνολικά κατά τα επόμενα 25 έτη, η εν λόγω απασχόληση εκτιμάται να αποφέρει απολαβές άνω των 800 εκ. ευρώ στους εργαζομένους.
   Πέρα από τις άμεσες θέσεις εργασίας και το δημοσιονομικό θετικό πρόσημο, η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Ναυπηγείων Ελευσίνας εκτιμάται ότι κατά τα επόμενα 25 έτη θα ενισχύσει περαιτέρω την ελληνική οικονομία, διοχετεύοντας σε εγχώριους προμηθευτές και στην ευρύτερη ελληνική βιομηχανία κεφάλαια ύψους 1,6 – 1,8 δισ. ευρώ.
   Μέσω της συναλλαγής επιτυγχάνεται η επανεκκίνηση της λειτουργίας μιας σημαντικής βιομηχανίας, η οποία πέρα από τη δημιουργία υψηλής εταιρικής αξίας, επαναπροσδιορίζει την παραγωγική δυναμική της Ελλάδος σε σημαντικούς τομείς όπως η άμυνα και η ναυπηγική βιομηχανία.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας (NOC) του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψαν σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη Μεσόγειο Θάλασσα, χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο για τη μέτρηση των αλλαγών στη στάθμη της θάλασσας.
   Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Geophysical Research: Oceans, έδειξε ότι τα επίπεδα της θάλασσας στη Μεσόγειο Θάλασσα έχουν αυξηθεί με πολύ υψηλότερους ρυθμούς τα τελευταία 20 χρόνια σε σύγκριση με ολόκληρο τον 20ό αιώνα.
   Η μελέτη αποκάλυψε ότι η στάθμη της θάλασσας στη Μεσόγειο Θάλασσα αυξήθηκε κατά περίπου 7 εκατοστά την περίοδο 2000–2018. Οι προηγούμενες αλλαγές στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη Μεσόγειο Θάλασσα ήταν εξαιρετικά απρόβλεπτες λόγω περιορισμένων δεδομένων παρατήρησης, αλλά χρησιμοποιώντας αυτήν την τελευταία μέθοδο, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα στάθμης της θάλασσας από παλιρροιογράφους και δορυφόρους, αποκαλύπτοντας μια πολύ μεγάλη αύξηση ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης των ωκεανών και της τήξης χερσαίου πάγου.
   Oι συνολικοί σχετικοί ρυθμοί ανόδου της στάθμης της θάλασσας της Μεσογείου, για το διάστημα 2000–2018, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Ωκεανογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου Ο Δρ Francisco Mir Calafat, της ομάδας Marine Physics and Ocean Climate του Εθνικού Κέντρου Ωκεανογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Η έρευνα μας δείχνει πώς η κλιματική αλλαγή έχει επιταχύνει σημαντικά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη Μεσόγειο από το 2000 μέσω της αυξημένης τήξης του πάγου της ξηράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Αδριατική, το Αιγαίο και τη Θάλασσα του Λεβάντε (ανατολική Μεσόγειος), όπου η στάθμη ανεβαίνει με ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό από την υπόλοιπη Μεσόγειο».
   Ο Δρ Calafat συνέχισε: «Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να διακρίνουμε ξεκάθαρα τις φυσικές διακυμάνσεις στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις αλλαγές που προκύπτουν από τη συνεχή ανθρώπινη επίδραση στη Μεσόγειο Θάλασσα, με βάση μόνο τις παρατηρήσεις. Το πετύχαμε αυτό αναλύοντας δεδομένα από μετρητές παλίρροιας και δορυφορική υψομετρία μαζί με μοτίβα απόκρισης της στάθμης της θάλασσας στο λιώσιμο των πάγων της ξηράς, που εξηγούν πώς η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει χιλιάδες μίλια μακριά από λιωμένα στρώματα πάγου».
   «Οι νέες εκτιμήσεις θα μας επιτρέψουν να ανιχνεύσουμε την επιτάχυνση στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας πολύ νωρίτερα, δίνοντας μας περισσότερο χρόνο για να αυξήσουμε την προσαρμογή».
   Τα νέα σύνολα δεδομένων θα βοηθήσουν τις τοπικές αρχές να σχεδιάσουν τις παράκτιες άμυνες που προστατεύουν τις τοπικές κοινότητες, καθώς και να προσδιορίσουν καλύτερα τα καταλληλότερα επίπεδα προστασίας που απαιτούνται σε ορισμένες περιοχές.
   Το να μπορούμε να προβάλλουμε με ακρίβεια την περιφερειακή άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και εφαρμογές των ορθών στρατηγικών προσαρμογής των ακτών. Τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Μεσογείου, τα οποία βρίσκονται σε μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές που είναι επιρρεπείς στην κλιματική αλλαγή, κινδυνεύουν ήδη από πλημμύρες και διάβρωση των ακτών.
   Πηγή: Εθνικό Κέντρο Ωκεανογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου – ΝΟC (National Oceanography Centre) 
   Read more...

   0

  • Engineer

   Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη με την κατάθεση δεκατριών συμμετοχών, ενώ η κριτική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την απονομή τριών βραβείων και τριών ισόποσων εξαγορών.
   Μια νέα ταυτότητα που σέβεται το παρελθόν και την ίδια ώρα στρέφεται στο μέλλον προσδίδει στην Αριστοτέλους η πρόταση που ομοφώνως κέρδισε το πρώτο βραβείο της κριτικής επιτροπής του διεθνούς διαγωνισμού τον οποίο προκήρυξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης
   Αριστοτέλους
   «Ο άξονας της Αριστοτέλους για κάθε Θεσσαλονικιό αλλά και για κάθε επισκέπτη της Θεσσαλονίκης σημαίνει πολλά: Είναι ένα σημείο αναφοράς. Όλοι έχουμε ζήσει σημαντικές, όμορφες στιγμές σε αυτόν τον υπέροχο άξονα, σε αυτήν την τόσο σημαντική πλατεία. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι δυστυχώς η πλατεία Αριστοτέλους τα έχει τα χρονάκια της», ανέφερε σχηματικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, τονίζοντας:
   «Ήλθε η στιγμή να μιλήσουμε για τη νέα Αριστοτέλους, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πόλη μας με αισιοδοξία και φιλοδοξίες. Αναβαθμίζουμε μια από τις πιο γνωστές πλατείες της Ευρώπης, αλλάζοντας την εικόνα της Θεσσαλονίκης στον κόσμο. Δημότες, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν νέο δημόσιο χώρο, με νέα αισθητική, νέα υλικά, νέες προσεγγίσεις, που σέβονται όμως τον χαρακτήρα και τα ιστορικά χαρακτηριστικά του τόπου.
   Ήταν μια βασική προεκλογική μας δέσμευση, που βήμα – βήμα υλοποιείται. Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος που από τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό κλείνει αυτός ο πρώτος κύκλος, καθώς έχουμε το πρώτο βραβείο και την εικόνα της νέας Αριστοτέλους. Σε λίγα χρόνια η πόλη μας θα είναι διαφορετική μέσα από την ολοκλήρωση και αυτής αλλά και πολλών ανάλογων παρεμβάσεων».
   Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της κριτικής επιτροπής, που ανοίγει τον δρόμο για μια από τις πλέον εμβληματικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε κι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδης.
   Τι προβλέπει η πρόταση που κέρδισε το πρώτο βραβείο για την ανάπλαση της Αριστοτέλους
   Η πρόταση που έλαβε ομόφωνα το πρώτο βραβείο της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού επιχειρεί να αναδείξει την οδό Αριστοτέλους ως την κεντρική αρτηρία προβολής της σύγχρονης μητροπολιτικής ζωής και εικόνας της πόλης αλλά κι ως περιοχή διασύνδεσης με τη νεότερη ιστορία της.
   Μέσα από μια καθαρή οργάνωση χαράξεων και υλικών της νέας δαπεδόστρωσης, η Αριστοτέλους μετασχηματίζεται σε άξονα περιπάτου μητροπολιτικού χαρακτήρα με το σύνολο της κεντρικής ζώνης να αποδίδεται στους πεζούς.
   Ίχνη του παλαιού ιστού της πόλης, πριν την πυρκαγιά του 1917, ενσωματώνονται στον σχεδιασμό ως «νήματα μνήμης», που προβάλλονται στο έδαφος διακριτικά.
   Με μια σύγχρονη αρχιτεκτονική προσέγγιση δημιουργείται μια νέα ιδιαίτερη ταυτότητα στις δύο πλατείες που οριοθετούν τη διασύνδεση της περιοχής μελέτης με την πόλη και τη θάλασσα:

   Η νέα Πλατεία Αριστοτέλους μετασχηματίζεται σε «καθρέπτη της πόλης», που ανακλά διαφορετικές εκδοχές της ανάλογα με την εποχή, την ώρα και τις δράσεις που υποδέχεται. Ένα ελαφρά υποβαθμισμένο κεντρικό τμήμα, που επισημαίνεται με διαφορετική δαπεδόστρωση, δύναται να πάρει διαφορετικές μορφές.
   Παραμένοντας στεγνό εξασφαλίζει τη βασική λειτουργία της πλατείας ως «σκηνής» πρόσφορης για εκδηλώσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ενώ σημειακοί εκτοξευτήρες νερού μπορούν να τη μετασχηματίσουν, δημιουργώντας ένα σύννεφο τεχνητού δροσισμού και παιχνιδιού κατά τους θερμούς μήνες ή ένα λεπτό φιλμ νερού που λειτουργεί ως ανακλαστική επιφάνεια, διπλασιάζοντας τα είδωλα των κτιρίων.

   Από την πλευρά της οδού Εγνατίας η νέα πλατεία προτείνεται ως «το δωμάτιο με φοίνικες», όπου υψίκορμοι φοίνικες σε αυστηρό γεωμετρικό κάναβο προσφέρουν μια φυσική οροφή σκίασης και ανεμπόδιστη θέα προς τον άξονα της Αριστοτέλους, τη θάλασσα και τον Όλυμπο.  Μια ενιαία βατή επιφάνεια από πατημένο χώμα και χαμηλές φυτεύσεις με καθιστικά εξασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση από την όχληση της Εγνατίας στο πεζοδρομημένο τμήμα της πόλης. Το άγαλμα του Αριστοτέλη προτείνεται να μεταφερθεί αξονικά μπροστά από το άλσος, βλέποντας προς τη θάλασσα. Παράλληλα, επιμέρους ενότητες–«δωμάτια» δημιουργούν τοπικές διαφοροποιήσεις στον υπόλοιπο άξονα, οι οποίες συσχετίζονται με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της περιβάλλουσας περιοχής. Είναι:
   Το δωμάτιο του νερού – Εφήμερη αγορά (Βατικιώτου – Ερμού). Το δωμάτιο με τις Μανόλιες (Ερμού – Βασιλέως Ηρακλείου). Το δωμάτιο του χρόνου – Εφήμερη γλυπταποθήκη (Βασιλέως Ηρακλείου – Τσιμισκή)Το τμήμα αυτό ενσωματώνει το διατηρητέο ρολόι επί της Τσιμισκή, που ανασχεδιάζεται. Το κατώφλι της πλατείας Αριστοτέλους (Τσιμισκή – Μητροπόλεως).

    

    

    

   Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την Αριστοτέλους
   Η κριτική επιτροπή, σύμφωνα με τα πρακτικά των συνεδριάσεών της, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης για την επικύρωσή τους σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή τριών βραβείων και τριών ισόποσων εξαγορών ως εξής:

   1ο Βραβείο
   Ομάδα Μελέτης: ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΟΖΑΝΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΝΟΥ, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
   Συνεργάτες: Γρηγόρης Βουτουφιανάκης – Πετρόπουλος, Θεοδοσία Ευδωρη Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτονες, Γιώργος Ρέτσος φοιτητής αρχιτεκτονικής
   2ο Βραβείο
   Ομάδα Μελέτης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΦΩΝΙΔΟΥ, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
   Συνεργάτες: Ευαγγελία Παπασπύρου, Χρυσούλα Τσαουσίδου, Ιωάννης Αντωνιάδης, Μαρίνα Νέστωρα φοιτητές αρχιτεκτονικής
   3ο Βραβείο
   Ομάδα Μελέτης: ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ, αρχιτέκτων μηχανικός, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΑΣ πολιτικός μηχανικός, ΑΘΗΝΑ ΣΙΒΗ, ηλεκτρολόγος Μηχανικός
   Συνεργάτες: Ελένη Σαμαρά, αρχιτέκτων μηχανικός, Θωμάς Παντελής, πολιτικός & τοπογράφος μηχανικός, και οι φοιτητές αρχιτεκτονικής: Φάνης Γεωργιάδης, Ελένη Αντωνιάδου, Ελένη Λαζαρίνα, Σωτήριος Γρηγορόπουλος
   Σύμβουλοι: Κρίστα Λήβεν Αντωνίου, βιολόγος, Αλέξανδρος Λαμπράκης, συγκοινωνιολόγος, Άγγελος Παπαγεωργίου, αρχιτέκτων
   Ισότιμες εξαγορές
   Ομάδα Μελέτης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, BERNARD CUOMO, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί,
   Συνεργάτες: Δήμητρα Δόλλα, Έλλη Χαβατζά, αρχιτέκτονες Ομάδα Μελέτης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Ομάδα Μελέτης: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΣΗ, ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΗΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Η επταμελής κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούνταν από τους καθηγητές αρχιτεκτονικής Φανή Βαβύλη – Τσινίκα, Παναγιώτη Τουρνικιώτη και Αμαλία Κωτσάκη, από τους διακεκριμένους αρχιτέκτονες Κωνσταντίνο Δεσποτίδη, Παναγιώτη Στέφα και Γιάννη Καρύδη και από την αρχιτέκτονα – εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης Αικατερίνη Δαναδιάδου, ενώ γραμματειακή υποστήριξη παρείχε η αρχιτέκτων – υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης Δήμητρα Ντούρμα.
   Σε ειδική εκδήλωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα απονείμει τα τρία βραβεία συνολικής αξίας 125.488 € (με ΦΠΑ) και τις τρεις ισόποσες εξαγορές αξίας 5.580 € (με ΦΠΑ) η κάθε μία.
   Για τη χρηματοδότηση της μελέτης ανάπλασης του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Τουρισμού.
   Πηγή: Cityportal
   Read more...

   5

  • GTnews

   Ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2022. Πιο συγκεκριμένα περιέχει πληροφορίες σχετικά με :
   - Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος (%) Μονάδων ΑΠΕ (Άρθρο 10 Ν3468/2006) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
   - Γεωγραφική Κατανομή Ενέργειας (%) Μονάδων ΑΠΕ (Άρθρο 10 Ν3468/2006) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
   - Γεωγραφική Κατανομή Ενέργειας (%) Μονάδων ΑΠΕ (Άρθρο 10 Ν3468/2006) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
   - Φ/Β Ειδικού Προγράμματος στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
   - Φ/Β Net Metering στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
   - Περίσσεια Ενέργεια Φ/Β Net Metering στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
   - 2020 - 202 Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και Παραγωγή Ενέργειας Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
   - Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ηλεκτροπαραγωγής στα ΜΔΝ
   - Στοιχεία Ηλεκτροπαραγωγής στα Υπόλοιπα ΜΔΝ
   - 2020 - 2022 Ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
   Οι πληροφορίες δεν αφορούν το νησί της Κρήτης
   https://deddie.gr/media/25871/πληροφοριακο-δελτιο-2022-06-ιουνιοσ.pdf
   https://deddie.gr/media/25872/πληροφοριακο-δελτιο-2022-07-ιουλιοσ.pdf
   https://deddie.gr/media/25870/πληροφοριακο-δελτιο-2022-08-αυγουστοσ.pdf
    
   Read more...

   0

  • Engineer

   Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με διάρκεια απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) ακόμη έτη, στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ) του ΥΠ.ΕΝ .
   Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  συμμετοχής με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή από την Παρασκευή 4/11/2022  έως και τη Δευτέρα 14/11/2022  στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου  Αμαλιάδος 17 ΤΚ 11523 Αθήνα.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της  αιτήσεως ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2ΥΠ.ΕΝ. στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/)  μέσω της διαδρομής:  Κεντρική σελίδα -> Υπουργείο -> Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και του Παραρτήματος της Προκήρυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συμβάσεων Εργασίας  Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», καθώς  και των  Ειδικών  Παραρτημάτων: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης  «18-5-2022», μέσω του δικτυακού τόπου του ΥΠΕΝ (www.ypen.gr)  και του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
   Ανακοίνωση
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η Βιωσιμότητα αφορά όλους τους τομείς της ζωής μας και όλους τους κλάδους επιχειρηματικότητας.
   Στις οδικές μεταφορές το στοίχημα αφορά τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με στόχο την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Συχνά οι λύσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος έρχονται από την τεχνολογία. Το παράδειγμα της Ολυμπίας Οδού είναι χαρακτηριστικό.
   Ο αυτοκινητόδρομος από την ολοκλήρωση της κατασκευής το 2018 έθεσε ένα φιλόδοξο στόχο, να μηδενίσει το ενεργειακό αποτύπωμα μέχρι το 2025.
   Η στρατηγική της εταιρίας για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα ξεκίνησε με την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, σε 17 σήραγγες του αυτοκινητόδρομου.

   Αυτό το πρώτο βήμα απέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα:   60% μείωση κατανάλωσης ενέργειας στην Κακιά Σκάλα, 80% μείωση κατανάλωσης ενέργειας στην Περιμετρική Πατρών, 60% μείωση ανθρακικού αποτυπώματος με περίπου 4.000 λιγότερους τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος, ετήσια εξοικονόμηση περίπου 10GWh, 6 GWh στην Περιμετρική Πατρών και 4 GWh στην Κακιά Σκάλα. Το δεύτερο βήμα, που είναι τώρα σε εξέλιξη, είναι η αλλαγή φωτιστικών σε LED στα ανοιχτά τμήματα του αυτοκινητόδρομου.
   Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ακολουθήσει μια ακόμα φάση, που είναι η εγκατάσταση «φωτοβολταϊκών πάρκων» κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, με την οποία αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος του «μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος» μέχρι το 2025.

   Ήδη από το 2019 η Ολυμπία Οδός διαθέτει πιστοποιητικά πράσινης ενέργειας για το σύνολο των αναγκών ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή καταναλώνει ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο αυτοκινητόδρομος επιδεικνύει αξιόλογα αποτελέσματα σε πολλούς τομείς, εκείνος όμως που τον χαρακτηρίζει είναι η Καινοτομία. 
   Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για περιβαλλοντικά βιώσιμες οδικές υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα της υποδομής και της υπηρεσίας που επιτελεί το κάθε έργο σε εθνικό επίπεδο.
   Επέκταση του έργου Smart Tunnel σε 4 σήραγγες της Περιμετρικής Πατρών Έγκαιρος εντοπισμός βλαβών, ταχύτερη αποκατάσταση, καλύτερη συντήρηση του εξοπλισμού  Περισσότερη ασφάλεια εργαζομένων και χρηστών του αυτοκινητόδρομου Βασιζόμενη στα επιτυχή αποτελέσματα του πιλοτικού project, Smart Tunnel που ξεκίνησε την εφαρμογή του τον Μάιο του 2019 στη σήραγγα «Γηροκομείο» μήκους 700μ. της Περιμετρικής Πατρών, η Ολυμπία Οδός περνά τώρα στην επόμενη φάση του έργου, η οποία καλύπτει όλες τις σήραγγες άνω των 500μ. της Περιμετρικής Πατρών.
   Συγκεκριμένα το έργο επεκτείνεται σε 4 σήραγγες συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτές (κτίρια υποσταθμών και αντλιοστάσια).

   Το σύστημα αποτελείται από ένα πλήρως αυτόνομο και εξοπλισμένο δίκτυο συλλογής δεδομένων αισθητήρων που παρακολουθεί 24/7 επιλεγμένα κρίσιμα στοιχεία των σηράγγων όπως, ανεμιστήρες, αντλίες νερού, γεννήτριες, μπαταρίες UPS, μετασχηματιστές κ.λπ., παρέχοντας λεπτομερείς μετρήσεις μεγεθών, όπως θερμοκρασία, κραδασμούς, κατανάλωση ισχύος κ.λπ.
   Επίσης αισθητήρες περιβάλλοντος μετρούν ανά πάσα στιγμή στοιχεία της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό της σήραγγας, όπως την ποιότητα του αέρα, την θερμοκρασία, την υγρασία.

   Έξυπνοι κόμβοι συλλέγουν τα ακατέργαστα δεδομένα και τα μεταφέρουν σε μια ειδική πλατφόρμα cloud IoT. Εκεί, με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, γίνεται  επεξεργασία και εξάγονται χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του εξοπλισμού. Κάθε συσκευή παρακολουθείται εξ αποστάσεως και εντοπίζονται τυχόν προβλήματα πριν γίνουν πραγματικά εμφανή, επιτρέποντας τη στοχευμένη συντήρησή τους. Έτσι βελτιώνεται η ασφάλεια χρηστών και εργαζομένων και το επίπεδο εξυπηρέτησης, εξοικονομώντας πόρους, εξασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός των σηράγγων συντηρείται σωστότερα και συνεπώς ο κύκλος ζωής του αυξάνεται.

   Η Ολυμπία Οδός με το έργο Smart Tunnel, που αποτελεί πρότυπο καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα, δείχνει ένα δρόμο προς τη βελτίωση των μεθόδων συντήρησης της υποδομής με γνώμονα την οδική ασφάλεια και τη διασφάλιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Η έννοιες της ουδετερότητας άνθρακα και του net-zero έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν προσλάβει έναν ξεκάθαρο εννοιολογικό προσδιορισμό. Πολλά πλαίσια έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, καθώς η περιπλοκότητα της κατάστασης προκαλεί σύγχυση σε πολλούς παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας. Στην περίπτωση των ακινήτων, οι επενδυτές ακολουθούν διάφορες προσεγγίσεις για τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων, που αφορούν τόσο τις ίδιες τις εταιρείες όσο και τα περιουσιακά τους στοιχεία, με μια ποικιλία από όρια, όσον αφορά τις πηγές εκπομπών που καλύπτονται από τον εκάστοτε δείκτη.
   Η επίτευξη ουδέτερου άνθρακα (carbon neutrality) βασίζεται στη δράση μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω αντιστάθμισης. Αυτή η προσέγγιση εξισορροπεί τις εκπομπές που απελευθερώνονται με εκείνες που αποφεύγονται (μέσω της αγοράς συστημάτων μείωσης του άνθρακα από τρίτους) ή εκείνες που εξάγονται από την ατμόσφαιρα (μέσω συστημάτων αφαίρεσης άνθρακα). Η εν λόγω προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα μείωσης των τρεχουσών εκπομπών χωρίς να εμπλέκει άμεσα την εταιρεία, ενώ παράλληλα μπορεί να αφαιρέσει από την ατμόσφαιρα εκπομπές που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν.
   Ωστόσο, οι αντισταθμίσεις οφείλουν να είναι "υψηλής ποιότητας" και επιπρόσθετες άλλων στρατηγικών, καθώς οι εταιρείες κινδυνεύουν  αφενός μεν να κατηγορηθούν για «greenwashing», που μπορεί να βλάψει το εμπορικό σήμα και τη φήμη τους, αφετέρου να βλάψουν πραγματικά το κλίμα.
   Επιπλέον, η εν λόγω αγορά απέχει πάρα πολύ από το να αντισταθμίσει τον όγκο των εκπομπών που πραγματοποιούνται ετησίως. Σε καθαρά εμπορική βάση, το κόστος αντιστάθμισης προβλέπεται να αυξηθεί και, χωρίς μείωση των εκπομπών, να οδηγήσει τις εταιρείες σε κόστη που θα υπερβαίνουν αισθητά τον προϋπολογισμό τους.
   Από τη μεριά του, ο καθαρός μηδενικός άνθρακας (net-zero carbon) αφορά επίσης την εξισορρόπηση των εκπομπών, με το πρόσθετο βασικό στοιχείο της ελαχιστοποίησής τους με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τις αντισταθμίσεις ως έσχατη λύση. Καθώς το καθαρό μηδέν είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο προς τις (πραγματικά) μηδενικές εκπομπές άνθρακα, η αντιστάθμιση είναι απαραίτητη για εκπομπές από πηγές που δεν μπορούν ακόμη να μηδενιστούν πλήρως – στην περίπτωση των ακινήτων, τον ενσωματωμένο άνθρακα. Παρόλα αυτά, η ελαχιστοποίηση των εκπομπών στα ίδια τα χαρτοφυλάκια ξεπερνά τον ποσοτικό περιορισμό που αντιμετωπίζουν τα συστήματα αντιστάθμισης άνθρακα.
   Ωστόσο, λόγω του εύρους της, η έννοια των καθαρών μηδενικών εκπομπών είναι πολύ πιο δύσκολο να οριστεί, τόσο στην πράξη όσο και στη θεωρία, σε σχέση με τον ουδέτερο άνθρακα. Πρόκειται για ένα διαρκώς μεταβαλλόμενος στόχος: Ποιες πηγές εκπομπών θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση; Πόσο πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές προτού βασιστούμε στην αντιστάθμιση; Πώς θα αλλάξουν αυτές οι απαιτήσεις με την πάροδο του χρόνου; 
   Επί της παρούσης, όλο και περισσότερες εταιρείες ακινήτων στοχεύουν στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δίνοντας προτεραιότητα στην βελτιώση της ενεργειακής απόδοσης. Ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές και ενοικιαστές ασκούν πιέσεις, με τη σειρά τους, για λειτουργικά αποδοτικά ακίνητα με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
   Σε αυτό το πλαίσιο το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η ποσοτικοποίηση των εκπομπών, καθώς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάτι που δεν είναι μετρήσιμο. Αν και το ερώτημα του τί θα μετρηθεί είναι σχετικά απλό, η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι μπορεί κανείς να υποθέτει, λόγω της ποικιλίας των τύπων μίσθωσης και των διαφορετικών οντοτήτων που καλούνται να πληρώσουν λογαριασμούς κοινής ωφελείας και, επομένως, να κατέχουν τα εν λόγω δεδομένα.
   Παρά το γεγονός ότι το δομημένο περιβάλλον είναι ένας από τους μεγαλύτερους "ενόχους" για τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, υπάρχει σημαντική έλλειψη κοινής προσέγγισης που αφορά τόσο ως προς τον ορισμό, όσο και ως προς την στρατηγική για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών. 
   Εάν απαιτείται από τον κλάδο των ακινήτων να μεταβεί αποτελεσματικά σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι ορισμοί πρέπει να ευθυγραμμιστούν για να παρέχουν στους παράγοντες της αγοράς αξιόπιστη, συνεπή καθοδήγηση. Από την πλευρά τους οι παράγοντες της αγοράς πρέπει επίσης να διατηρήσουν δυναμικές στρατηγικές, εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές, ακολουθώντας τις εξελίξεις των επιστημονικών συστάσεων.
   Πηγή: GRESB
   Read more...

   0

  • GTnews

   Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΦΠΠ) διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων που κατέχουν συγκεκριμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα εξής παρακάτω Σχήματα Πιστοποίησης:
   Εκτιμητές Ακινήτων, με διακριτικό τίτλο TCG-CV(RE), και Εκτιμητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ) με διακριτικό τίτλο TCG-CV(M&E) Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Ιανουαρίου 2023, στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ, στην οδό Νίκης 4, στην Αθήνα.
   Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες.
   Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13.00.
   ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, η δυναμικότητα της αίθουσας εξετάσεων περιορίζεται στον αριθμό των  πέντε (5) ατόμων ανά κύκλο εξέτασης.
   Θα γίνουν αποδεκτές με αυστηρή χρονική σειρά οι τριάντα (30) πρώτες αιτήσεις που θα υποβληθούν πλήρεις.
   Πληροφορίες: Τμήμα Τυποποίησης ΤΕΕ
   τηλ.: 210-3291352,  210-3291513
   email: [email protected]
   Αίτηση ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση από  τον  ΤΕΕ-ΦΠΠ: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/FMP0401_e5-1.pdf
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Πλήρης αίτηση θεωρείται αυτή κατά την οποία συνυποβάλλονται τα εξής παρακάτω:
   Αίτηση ενδιαφερομένου για Πιστοποίηση από τον  ΤΕΕ-ΦΠΠ
   Τίτλος σπουδών, σε εφαρμογή της παρ. 4.3.1 των Ειδικών Κανονισμών  Πιστοποίησης Προσώπων
   Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας, επίσης σε εφαρμογή της ως άνω παραγράφου σε συνδυασμό με το «Παράρτημα 1 – Υποδείγματα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας» των  Ειδικών Κανονισμών  Πιστοποίησης Προσώπων
    
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Προκειμένου να παραληφθεί και καταχωρηθεί η Αίτηση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να έχει καταβληθεί το τέλος για την «Αίτηση για συμμετοχή στις διεργασίες πιστοποίησης», δηλαδή πενήντα (50,00) ευρώ (βλ. Παράρτημα 2 των Ειδικών Κανονισμών Πιστοποίησης Προσώπων (ΕΚΠΠ) για τα Σχήματα Πιστοποίησης των Εκτιμητών) και να μας έχει αποσταλεί το αποδεικτικό πληρωμής για την κατάθεση.
   Οδηγίες πληρωμής:
   Παρακαλούμε η πληρωμή των τελών Πιστοποίησης να γίνει στο λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα Eurobank ( αρ.0201669951) IBAN GR 4302600250000480201669951 με αιτιολογία “ΦΠΠ (από το Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων) και Ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου”.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη Διαπίστευση που έχει λάβει ο ΤΕΕ-ΦΠΠ από το ΕΣΥΔ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλου είδους συσχέτιση του Φορέα με τη διοργάνωση σχετικών σεμιναρίων. Ως εκ τούτου όσοι ενδιαφέρονται για αναζήτηση σεμιναρίων προετοιμασίας ενόψει των εξετάσεων να μην αναζητούν πληροφορίες από τον Φορέα.

   Σχετική Τεκμηρίωση:
   Γενικός Κανονισμός  Πιστοποίησης  Προσώπων: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_GK_e6.pdf
   Παράρτημα 1 –  Όροι και ορισμοί: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_GK_Annex_1_e4.pdf
   Παράρτημα 2 – Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/TEE_FPP_GK_Annex_2_e3.pdf
   Παράρτημα 3 – Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης Προσώπων: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_GK_Annex_3_e4.pdf
   Παράρτημα 4 – Κώδικας Δεοντολογίας πιστοποιημένου προσώπου : https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_GK_Annex_4_e4.pdf
   Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων – Εκτιμητές Ακινήτων: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_EK-A01_e8.pdf
   Παράρτημα 1 – Υποδείγματα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_EK-A01_Annex_1_e2.pdf
   Παράρτημα 2 – Κατάλογος τελών: https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_EK-A01_Annex_2_e2.pdf
   Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων – Εκτιμητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ) : https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_EK-A02_e8.pdf
   Παράρτημα 1 – Υποδείγματα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας : https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_EK-A02_Annex_1_e2.pdf
   Παράρτημα 2 – Κατάλογος τελών : https://web.tee.gr/wp-content/uploads/typopoiisi/TEE_FPP_EK-A02_Annex_2_e2.pdf
   Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης – Παράρτημα 2 – Πολιτική ΤΕΕ-ΦΠΠ : https://web.tee.gr/wp-content/uploads/TEE_FPP_ESD_Annex_2_e3-1.pdf
   Περισσότερες πληροφορίες για ΤΕΕ-ΦΠΠ : https://web.tee.gr/d-e-k-a-d/tmima-typopoiisis/tee-fpp/
   Read more...

   0

  • GTnews

   Διευκρινίσεις στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί στην Περαία, του πολυαναμενόμενου ThessINTEC, ζητά το Συμβούλιο της Επικρατείας, γεγονός που δημιουργεί σχετικούς προβληματισμούς για την επόμενη ημέρα του πολλά υποσχόμενου έργου.
   Συγκεκριμένα, το ΣτΕ έκρινε πως η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις και προσθήκες αναφορικά με τον υγρότοπο που υπάρχει στην περιοχή, στο «παράκτιο έλος Περαίας» όπως το αποκαλούν, καθώς και σε στοιχεία που την αφορούν, αναφορικά με τα παρυδάτια και υδρόβια πουλιά που συγκεντρώνονται εκεί για να αναπαραχθούν καθώς και για τα μεταναστευτικά πουλιά που φτάνουν στην περιοχή.
   «Σεβόμαστε τη γνωμοδότηση του ΣτΕ. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται προκειμένου να καταθέσουμε, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ακόμη και εντός του επόμενου μήνα τη σχετική μελέτη με τις διευκρινίσεις που μας ζητούνται» εξηγεί στη Voria.gr, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Thess INTEC, Νίκος Ευθυμιάδης, προσθέτοντας ωστόσο χαρακτηριστικά πως «κανείς δεν έχει περάσει αλώβητος από το ΣτΕ. Σε κάθε περίπτωση, μας απάντησαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καθυστερήσεις που θα πήγαιναν πίσω το χρονοδιάγραμμα μας».
   Οι διευκρινίσεις όπως τονίζει ο κ. Ευθυμιάδης, ζητούνται εξαιτίας του υπερβάλλοντος ζήλου κάποιων οικολογικών οργανώσεων, οι οποίοι ωστόσο όπως επισημαίνει «καλά κάνουν και έχουν ευαισθησίες, εμείς θα κάνουμε ό,τι απαιτείται».
   Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμιάδη δεν αναμένεται να προκύψουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του project καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως μετά την άμεση κατάθεση της μελέτης με τις προσθήκες που απαιτούνται, το ΣτΕ, δεν αποκλείεται να γνωμοδοτήσει σχετικά στις αρχές της επόμενης χρονιάς, ακόμη και τον Ιανουάριο. Ωστόσο δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως η μελέτη που θα προκύψει με τις όποιες προσθήκες και διευκρινίσεις θα πρέπει να περάσει εκ νέου απο δημόσια διαβούλευση.
   Αξίζει να σημειωθεί πως η αρνητική γνωμοδότηση του ΣτΕ προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο έρχεται σε μια περίοδο που η «ΕΑΕΠ Thess INTEC A.E.», πρόκειται για το φορέα που θα το πραγματοποιήσει, επιθυμεί να ξεκινήσει άμεσα, προκειμένου να αξιοποιήσει τα 35 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
   Σύμφωνα πάντως με τον κ. Ευθυμιάδη, ο χρόνος που δίνεται για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο και προβλέπουν την ολοκλήρωση τους μέχρι το 2026, είναι «επαρκής».
   Read more...

   0

  • Engineer

   Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του ν.4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει εξέδωσε το ΥΠΕΝ, η οποία αναφέρει:
   Η παρούσα οδηγία αποσαφηνίζει τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ν.4759/2020 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τους ν. 4764/2020 (Α’ 256), 4819/2021 (Α’ 129), 4872/2021 (Α’ 247) και 4964/2022 (Α’150).
   Α) Γενικό πλαίσιο
   ΣΚΟΠΟΣ: Στο άρθρο 31 του ν. 4759/2020 προσδιορίζεται ότι ο σκοπός του κεφαλαίου Γ’ του ως άνω νόμου είναι ο περιορισμός της δόμησης σε περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου.
   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ εφαρμόζονται στα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω από 2000 κατοίκων) στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης ή όροι και περιορισμοί δόμησης από διατάγματα ή αποφάσεις1 ή από πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου επιπέδου2.
   Κατ’ επέκταση στα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των νομίμως υφιστάμενων οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω των 2000 κατοίκων) στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις γης ή όροι και περιορισμοί δόμησης από διατάγματα ή αποφάσεις ή από πολεοδομικό σχεδιασμό 1 ου επιπέδου (όπως ενδεικτικά ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, ΖΟΕ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ν. 4759/2020 εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στις διατάξεις αυτού.
   Ως προς τα γήπεδα της παραγράφου 2 του άρθρου 32 που βρίσκονται σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω από 2000 κατοίκων), αλλά στις οποίες, μετά την θεσμοθέτηση του ν. 4759/2020, προωθείται καθορισμός/αναθεώρηση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ν. 4759/2020 λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογιστούν οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης, οι οποίοι θα θεσμοθετηθούν μέσω των πολεοδομικών εργαλείων.
   Δόμηση:
   Για τα γήπεδα της παρ.1 του άρθρου 32 του ν.4759/2020 τα οποία εμπίπτουν σε περιοχές που στερούνται οποιουδήποτε σχεδιασμού, επιδιώκεται, όπως προκύπτει από την ακριβή διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν.4759/2020, ο περιορισμός της δόμησης, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των όρων αλλά και των προϋποθέσεων δόμησης που θέτουν τα από 24.5.1985(Δ΄270/1985) και 6.10.1978(Δ΄ 538) π.δ. Εφαρμόζονται οι καθοριζόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης που θέτει ο ν.4759/2020 στα άρθρα 33 και 40, ενώ κατά τα λοιπά οι προβλέψεις των από 6.10.1978 π.δ. και 24.5.1985 π.δ. εξακολουθούν να ισχύουν μόνον κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις νέες διατάξεις.
   Όσον αφορά τα γήπεδα που βρίσκονται μεν σε περιοχές εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός ορίων των οικισμών (προ του έτους 1923 και οριοθετημένων κάτω από 2000 κατοίκων) αλλά στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου3, αυτά δεν επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις του ν.4759/2020 εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στις διατάξεις αυτού.
   Για τα γήπεδα της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4759/2020 όπου προωθείται σχεδιασμός πρώτου επιπέδου, δίνεται η δυνατότητα, η αρτιότητα και οι όροι δόμησης που ορίζονται με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου να είναι ευνοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της παρ. 1 μέχρι δέκα τοις εκατό (10%). Ωστόσο διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.
   Συμπερασματικά λοιπόν, ο ν.4759/2020 δεν αποσκοπεί, ούτε και προβαίνει στην οριζόντια τροποποίηση των προϊσχυουσών διατάξεων περί της δόμησης εκτός σχεδίου των από 24.5.1985 π.δ. και 6.10.1978 π.δ. Επίσης, δεν μεταβάλλει τον τρόπο και τις διατάξεις δόμησης στα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες ισχύουν πολεοδομικές ρυθμίσεις, ούτε και στην περίπτωση που τα σχετικά εργαλεία ή π.δ (ή ΚΥΑ) παραπέμπουν γενικώς στις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης των από 24.05.1985 και από 6.10.1978 π.δ.
   Αναλυτικά η Εγκύκλιος εδώ: 
   Ορθή Επανάληψη - https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ5Ρ4653Π8-5ΓΠ
   και 
   ΥΠΕΝ-ΔΑΟΚΑ-117814-3961 Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ του ν.47592020 (Α’ 245) Ορθή Επανάληψη ΩΖ5Ρ4653Π8-5ΓΠ.pdf
   Τα αρχικά αρχεία εδώ:
   https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ56Β4653Π8-ΓΞ3
   ΥΠΕΝ-ΔΑΟΚΑ-117814-3961 Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ του ν.47592020 (Α’ 245) Ψ56Β4653Π8-ΓΞ3.pdf
   Read more...

   3

  • Engineer

   Αν δεν ληφθούν μέτρα αποτροπής, 90.000 Ευρωπαίοι υπάρχει κίνδυνος να πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών ως το τέλος του αιώνα.
   Αν δεν ληφθούν μέτρα αποτροπής, 90.000 Ευρωπαίοι υπάρχει κίνδυνος να πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών ως το τέλος του αιώνα, καθώς οι καύσωνες εγείρουν τη σοβαρότερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιεί σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).
   «Αν δεν ληφθούν μέτρα προσαρμογής, βάσει του σεναρίου αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 3° Κελσίου ως το 2100, 90.000 Ευρωπαίοι μπορεί να πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των κυμάτων ζέστης», τονίζει στα μηνύματα-κλειδιά έκθεσης που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα ο ΕΟΠ.
   Αν η αύξηση της θερμοκρασίας περιοριστεί στον 1,5° Κελσίου, τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού, ο αριθμός αυτούς θα μειωθεί «στους 30.000 θανάτους τον χρόνο», προσθέτει, παραπέμποντας σε μελέτη του 2020.
   Από το 1980 ως το 2020, εκτιμάται πως πέθαναν εξαιτίας των κυμάτων ζέστης 129.000 Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που τονίζει ότι καταγράφηκε ανησυχητική αύξησή τους τα τελευταία χρόνια.
   Ο συνδυασμός των ολοένα πιο συχνών καυσώνων, της γήρανσης του πληθυσμού και της υψηλής αστικοποίησης κάνει πιο ευάλωτους τους Ευρωπαίους στις υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στα κράτη του νότου, επισημαίνει ο ΕΟΠ.
   Προχθές Δευτέρα, το ευρωπαϊκό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τόνισε ότι τουλάχιστον 15.000 θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονταν άμεσα με τα κύματα ζέστης το καλοκαίρι του 2022.
   Πέρα από τους αλλεπάλληλους καύσωνες, η κλιματική αλλαγή κάνει την Ευρώπη ολοένα πιο επιρρεπή στην εκδήλωση και στη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.
   Ορισμένα είδη κουνουπιών, που μεταδίδουν την ελονοσία και τον δάγκειο πυρετό, ζουν για μεγαλύτερα διαστήματα στην Ευρώπη, τονίζει ο Οργανισμός. Η άνοδος των θερμοκρασιών ευνοεί εξάλλου την εξάπλωση στο νερό βακτηρίων, ιδίως στη Βαλτική θάλασσα των βακτηρίων Vibrio, το πιο γνωστό από τα οποία ευθύνεται για τη χολέρα.
   Μέτρα πρόληψης και επιτήρησης μπορούν πάντως να αποτρέψουν τις θανάσιμες συνέπειες για τους ανθρώπους.
   «Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ευρύ φάσμα λύσεων, όπως η κατάρτιση αποτελεσματικών σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των κυμάτων ζέστης, η οικολογική μεταμόρφωση των πόλεων (‘urban greening’), η βελτίωση της κλιματικής αποδοτικότητας κτιρίων και η προσαρμογή των ωραρίων και συνθηκών εργασίας», σύμφωνα με την έκθεση, που τονίζει ότι μπορεί έτσι να αποφευχθεί μεγάλο μέρος των θανάτων που οφείλονται στους καύσωνες.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Στα 15,8 δισ. ευρώ θα ανέλθει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα το 2022, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
   Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή επίδοση, όταν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις κινήθηκαν στο επίπεδο των 14,4 δισ. ευρώ.
   Όπως αναφέρεται, οι online πωλήσεις στην Ελλάδα υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε έξι χρόνια (2017-2022), αφού το 2017 μόλις που κινούνταν στο επίπεδο των 5 δισ. ευρώ.

   Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται στην έρευνα της Επ. Ανταγωνισμού, «είναι εμφανές ότι το e-commerce τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ακολουθεί δυναμική πορεία, με τον κύκλο εργασιών του λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου να υπερδιπλασιάζεται μεταξύ των ετών 2017-2022 (από €5,0 δισ. σε €15,8 δισ.).
   Παράλληλα, η ανοδική πορεία του γίνεται με αύξοντα ρυθμό μέχρι το 2020, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός ανάπτυξης κάμπτεται σε μεγάλο βαθμό.
   Η μείωση του ρυθμού αύξησης του κύκλου εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου μετά το 2020, υποδηλώνει πιθανότατα το γεγονός ότι καθώς οι αγορές εξέρχονται από την «οξεία» φάση της πανδημίας, επέρχεται κάποιου είδους σταθεροποίηση αναφορικά με τις αγορές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά».
   Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι, «το ποσοστό των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ακολουθεί τα τελευταία 5 έτη ανοδική πορεία, ενώ η πρόβλεψη για το 2022 ήταν ότι θα υπάρχει μικρή πτώση στο ποσοστό μεν αλλά αύξηση σε απόλυτο νούμερο του της συμμετοχής των ηλεκτρονικών πωλήσεων στο ΑΕΠ της χώρας».

   Αναφορικά με το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που κάνει χρήση Διαδικτύου, τονίζεται ότι «το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ακολουθεί ανοδική πορεία διαχρονικά. Όπως φαίνεται, για το έτος 2022 προβλέπεται ότι το 81% του πληθυσμού της Ελλάδας κάνει χρήση του ίντερνετ, ποσοστό αυξημένο κατά 11% σε σχέση με το έτος 2017».

   Η επίδραση των μέτρων της πανδημίας στο Β2C e-commerce
   Σύμφωνα με την έρευνα, το 2020, «αποδείχτηκε μια ανατρεπτική χρονιά ως προς την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. Στη μεγάλη και απότομη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συνέβαλε καθοριστικά και η επιβολή περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, η οποία επηρέασε την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων λειτουργώντας ταυτόχρονα επιταχυντικά ως προς τη μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
   Παρά τις χαμηλές γενικά ταχύτητες της χώρας όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, ειδικά των μικρών επιχειρήσεων, τους τελευταίους μήνες έλαβαν χώρα αλλαγές και ποσοστιαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου τέτοια που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να είχαν πάρει πολύ περισσότερα χρόνια για να συμβούν.

   Φορείς της αγοράς του λιανικού εμπορίου, εκτιμούν ότι η επίδραση της πανδημίας στις ηλεκτρονικές πωλήσεις θα είναι εφάμιλλη με την επίδραση που είχαν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη χρήση του πλαστικού χρήματος η εφαρμογή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) κατά το καλοκαίρι του 2015.
   Με άλλα λόγια, θα υπάρξει απότομη εκτίναξη των ηλεκτρονικών αγορών εν μέσω πανδημίας, οι οποίες με τη λήξη της θα μειωθούν αλλά σε κάθε περίπτωση θα σταθεροποιηθούν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την πριν την πανδημία εποχή.
   Σε κάθε περίπτωση, η πανδημία φαίνεται να έδωσε περαιτέρω ώθηση στην ήδη ανοδική πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, φέρνοντας τη χώρα πιο γρήγορα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου».
   Για αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε εδώ.
   Read more...

   0

  • Engineer

   Αναδασμός είναι η γενική αναδιανομή μιας γεωργικής εκτάσεως έτσι που κάθε ιδιοκτήτης γης να συγκεντρώνει την ιδιοκτησία του σε ενιαία έκταση αντί των πολλών αγροτεμαχίων, που είχε πριν.
   Ο πολυτεμαχισμός της αγροτικής ιδιοκτησίας προκαλεί διάσπαση της αγροτικής διαχειρίσεως, απώλεια χρόνου κατά την εκμετάλλευση της αγροτικής γης και σημαντική αύξηση εξόδων και αποτρέπει την ανάπτυξη συγχρόνων καλλιεργειών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.Κάθε γεωργός γνωρίζει (α) ότι σπαταλά ικανό χρόνο και ενέργεια γιατί αναγκάζεται να διανύει αποστάσεις για να εκτελέσει μία γεωργική εργασία σε πολλά αγροτεμάχια,(β) ότι είναι αντικειμενικώς αδύνατος ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής οικονομίας όσο ο ίδιος διατηρεί πλειάδα μικροκτημάτων, που απέχουν μεταξύ τους, (γ) ότι είναι δυσαναλόγως υψηλό το κόστος καλλιεργείας των μικρών και πολλών αγροτεμαχίων, (δ) ότι η κατασκευή αρδευτικών και άλλων εγγειωβελτιωτικών έργων και η μεταφορά νερού είναι απολύτως αντιοικονομική στα πολλά αγροτεμάχια, (ε) ότι κανένας αγρότης δεν μπορεί να οραματισθή ένα καλλίτερο μέλλον, όταν η καθημερινότητά του στηρίζεται σε πολυτεμαχισμένη αγροτική γη.
   Σκοπός του παρόντος σημειώματος δεν είναι να διερευνήσει τα αίτια, που οδήγησαν στον πολυκερματισμό της ελληνικής αγροτικής γης, αλλά νααναδείξει τα πλεονεκτήματα του αναδασμού της γεωργικής γης σε ολόκληρη την χώρα μέσα από ένα εθνικό πρόγραμμα αναδασμού, το οποίο θα αποτελέσει τον πυλώνα της αναπτύξεως της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και της απασχολήσεως χιλιάδων επιστημόνων, τεχνικών και επιχειρήσεων κατάτα επόμενα χρόνια και το βασικό εργαλείο εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας.
   Τα πλεονεκτήματα ενός εθνικού προγράμματος αναδασμού είναι:
   (α) Η δημιουργία οικονομικώς εκμεταλλεύσιμων γεωργικών μονάδων με την συγκέντρωση της πολυτεμαχισμένης και διασκορπισμένης ιδιοκτησίας. (β) Η αποκατάσταση της ελαττωματικής δομής του συστήματος διακατοχής της γης, όπως είναι η εξάλειψη της συνιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων εμφυτεύσεως, ή απουσία τίτλων, κλπ. (γ) Η μεγέθυνση μικρών ιδιοκτησιών με την αγορά ή την προσάρτηση ομόρων ιδιοκτησιών. (δ) Η καλλίτερη οργάνωση και διαχείριση των λειτουργικών εκμεταλλεύσεων. (ε) Η κατασκευή έργων εγγείων βελτιώσεων (αποστραγγιστικών αυλάκων, αποχετευτικών έργων, αρδευτικών έργων, φραγμάτων, και άλλων έργων υποδομής). (στ) Η αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων και των σχολαζουσών γαιών. (ζ) Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η εφαρμογή νέων καλλιεργητικών μεθόδων και προγραμμάτων. (η) Η αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητος στον γεωργικό τομέα. (θ) Η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. (ι) Ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών καλλιεργειών και του αγροτικού εξοπλισμού. (ια) Η πρόσδοση υπεραξιών στην γεωργική περιουσία. (ιβ) Η αύξηση της απασχολήσεως σε πλειάδα τομέων με την δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας κατά το στάδιο του σχεδιασμού, κατά το στάδιο της υλοποιήσεως και της εφαρμογής και κατά το στάδιο κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων. Η Κυβέρνηση θα πρέπει τώρα να εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο αναδασμού της γεωργικής γηςεκσυγχρονίζοντας ταυτοχρόνως το θεσμικό πλαίσιο, επιταχύνοντας τις σχετικές διαδικασίες και εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα.
   Ένα τέτοιο εθνικό πρόγραμμα μπορεί να γίνει ο μοχλός αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας, το εργαλείο ουσιαστικής ενδυναμώσεως της αγροτικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέως γενικώτερα, το βασικό μέσο για την ενασχόληση με την γεωργία νέων ανθρώπων, το όραμα των επομένων δεκαετιών. Αυτή η χρονική συγκυρία είναι η πλέον πρόσφορη για την εκπόνηση και την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου αναδασμού της γεωργικής γης.
   Ο Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ, Σωτήριος Ν. Μπρέγιαννος αναλύει στο Εργοληπτικόν Βήμα τα πλεονεκτήματα του αναδασμού της γεωργικής γης σε ολόκληρη την χώρα μέσα από ένα εθνικό πρόγραμμα.
   ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
   Πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_130 της ΠΕΣΕΔΕ
   Read more...

   1

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.