Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/02/2019 in all areas

 1. 2 points
  Καλημέρα, προφανώς θα διαλέξεις την επιλογή για αδόμητο αλλά γράψε και τον αριθμό αδείας στο σχετικό πεδίο. Επίσης καλό ειναι να αναφερθεί και στις παρ/σεις ότι για το οικόπεδο έχει η εκδοθεί η τάδε ο.α. αλλά στην παρούσα φάση είναι αδόμητο.
 2. 1 point
  Μάλλον είναι το κενό που αφήναν για λόγους ασφαλείας σχετικά με τους εξώστες της όμορης οικοδομής....
 3. 1 point
  να αποσαφηνίσω λίγο τα όσα λέει ο Συνάδελφος παραπάνω. Την τακτοποίηση θα την κάνει ο σημερινός ιδιοκτήτης, αυτός δίνει σε εσάς και στη συνέχεια στο συμβολαιογράφο έγγραφο που αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις ή έγγραφο που αναφέρει ότι ότι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις έχουν γίνει στην ιδιοκτησία έχουν τακτοποιηθεί. Γνώμη μου ότι επίσης πρέπει να έχεις Μηχανικό να ελένξεις την νομιμότητα κτιρίου διότι μπορεί αυτός να έχει κάποιον γνωστό ή να γίνει κάποιο λάθος να μην κάνει σωστά τακτοποίηση και κατόπιν να τρέξεις ή να βρεθείς με αυθαίρετο κτίσμα. Ακόμη σημειώνω τελευταίο και κλείνω ο συνάδελφος που θα κάνει έλενχο ακινήτου από τη δικιά σου πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει την χρήση του ακινήτου και το αν η αυθαιρεσία που συζητάμε εμπίπτει στο "αυθαιρεσίες κατηγορίας 4" ή "αυθαιρεσίες κατηγορίας 5".
 4. 1 point
  Αν δεν του αρέσει αυτή η λύση ας πληρώσει για ανασύσταση. Χωρίς εγκεκριμένα σχέδια τακτοποίηση απαγορεύεται δια ροπάλου.
 5. 1 point
  ότι νομιμοποίηση - τακτοποίηση πρέπει να γίνει θα γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προ αγοράς. Μετά και δεν μπορείς και θα τρέχεις. Και υποχρεωτικά προ αγοράς θα βρείς και θα αναθέσεις σε Μηχανικό να το τσεκάρει για να σας δώσει την υποχρεωτική βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών για να γίνουν τα συμβόλαια. Αφου θα τον χρειαστείς και θα τον πλη΄ρωσεις σε κάθε περίπτωση, βρες απο τώρα να στο τσεκάρει με τα αναγκαία σχέδια και τα πραγματικά μετρήματα που θα κάνει ο ίδιος. Διότι συχνα πυκνά, άλλες οι επιφάνειες στους τίτλους, άλλες στην άδεια και άλλα εχουν κατασκευαστεί ... κι εσυ δεν μπορείς ουτε να το μετρήσεις ούτε να το ελέγξεις ....
 6. 1 point
  Για δες από εδώ: https://eadeies.ypen.gr/adeiapublic/faces/main?
 7. 1 point
  Ο νόμος 4495 (όπως και ο προηγούμενος 4178) πράγματι ορίζει κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες η βεβαίωση νομιμότητας να μην συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της προηγούμενης παρ. 4 του άρθρου 83. Όμως, στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί νέο τοπογραφικό, καθώς θα πρέπει κάποιος να υπογράψει αρτιότητα οικοδομησιμότητα Ν. 651/77 και ειδικά σε παλιά τοπογραφικά όχι μόνο δεν ήταν ακριβή, αλλά στις θέσεις των ακινήτων έχουν αλλάξει και οι όροι δόμησης. Επιπλέον, (προσωπικά το εφαρμόζω), είναι καλό για την δική μας διασφάλιση στις τακτοποιήσεις να κάνουμε νέο τοπογραφικό. 4. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν.651/1977 (Α207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Αν το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς, διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ‘87, πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. (...) 5. Δεν απαιτείται το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις εξής περιπτώσεις : α) για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4178/2013 έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, β) σε κάθε περίπτωση για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, γ) για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου, δ) για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης Ζ.Ο.Ε..
 8. 1 point
  Για πρόβολο μήκους 2.50 μ και τα συγκεκριμένα φορτία (άσε που υπάρχει και Ρ=150 kg στο ελεύθερο άκρο) 18 εκ. ή έστω 20 εκ. ΔΕΝ βγαίνει με τίποτα, άμα δε υπολογίσεις συστολή ξήρανσης και ερπυσμό άστα να πάνε, τουλάχιστον 25 εκ. Πρακτικός κανόνας προδιαστασιολόγησης : d = L/10 = 2.50/10 = 0.25 μ
 9. 1 point
  Η ροπή του προβόλου στο άκρο για το ίδιο βάρος των 22cm σκυροδέματος, 200 kg/m² επικάλυψη και 500 kg/m² ωφέλιμο φορτίο είναι (με 1.35+1.50) 50.76 kNm/m. Το στηθαίο προσθέτει άλλα 4.86 kNm, τουτέστιν 55.62 kNm. Με 2 cm επικάλυψη, τα Φ10/10 χωρίς θλιβόμενο οπλισμό δίνουν ροπή αντοχής 68.1 kNm/m. άρα πέρα από τους συντελεστές ασφαλείας υπάρχει ακόμα ένα 20% περιθώριο. Ο κατακόρυφος σεισμός δεν παίζει ρόλο λόγω του υψηλού κινητού φορτίου (τα μόνιμα θα πάνε με 1.60 αντί 1.35, αλλά τα κινητά με 0.48 αντί 1.50). Άλλωστε το πάχος έχει επιλεχθεί χονδρικά σωστά ως το 1/10 του μήκους, όσον αφορά τη δυσκαμψία της πλάκας, τη συντριβή του σκυροδέματος κλπ. Ο συνάδελφος δεν έχει κάνει υπολογιστικό λάθος, τα σίδερα επαρκούν μια χαρά. Απλά οι λόγοι που και εγώ θα έβαζα Φ14/10 άνω με Φ10/20 κάτω σε έναν πρόβολο μήκους 2.40-2.50μ είναι: 1. Ότι έχω δει σίδερα προβόλου πατημένα χαμηλά από τους μπετατζήδες λόγω κακής στερέωσης. 2. Ότι ο πρόβολος είναι ισοστατικό σύστημα όπου αν αστοχήσει η στήριξη, αμέσως πέφτει. 3. Ότι όταν οι πρόβολοι στηρίζονται σε 2 ή περισσότερες πλάκες κατά την έννοια του πλάτους τους (πχ 11μ πρόβολος πατάει σε δύο πλάκες των 5.5μ) εμφανίζεται μια συγκέντρωση ροπών του προβόλου στη θέση της εγκάρσιας δοκού λόγω αυξημένης δυσκαμψίας και μειωμένης στροφής των εσωτερικών πλακών στη θέση αυτή. Βέβαια και τα Φ10/10 του συναδέλφου προσφέρουν όπως είδαμε ένα περιθώριο της τάξης του 20%. Πέραν τούτου, καθότι μιλάμε για οριακή κατάσταση αστοχίας, μια τοπική διαρροή των οπλισμών θα εξομοιώσει τη ροπή σε όλο το πλάτος. 4. Ότι, σε μικρότερο βαθμό, η αυξημένη όπλιση θα περιορίσει τη ρηγμάτωση του προβόλου και το βέλος κάμψης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα τα Φ10/10. Οι παραπάνω λόγοι, με εξαίρεση ως ένα βαθμό τους 3 και 4, είναι καθαρά διαισθητικοί ή rule of thumb αν θέλετε, και σίγουρα δεν ακυρώνουν τον μελετητή μηχανικό - δεν έχει κάνει λάθος, παρά τις 15 κριτικές απαντήσεις που έχουν ακουστεί στο thread μέχρι τώρα! Κατά τα άλλα το τι θα συμβούλευα εγώ το έγραψα ήδη. EDIT: Να σημειώσω ότι στα Φ10/10 προστίθενται και τα σίδερα της πλάκας που σπάνε πάνω και βγαίνουνε στον πρόβολο, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον τελικό οπλισμό. EDIT2: Διόρθωσα τους συντελεστές του σεισμικού συνδυασμού για ζώνη ΙΙ, είναι πάλι ευμενέστερος.
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»: Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στην 1η ομάδα Περιφερειών - Οι νέες ημερομηνίες για τις υπόλοιπες Περιφέρειες
   Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:       Ολοκληρώθηκε σήμερα στις 08.45 το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος   «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, καθώς εξαντλήθηκαν οι πόροι που προβλέπονταν για όλες τις Περιφέρειες. Υποβλήθηκαν συνολικά 11.880 αιτήσεις και δεσμεύθηκαν περίπου 148,5 εκατ. ευρώ.       Καταχωρήθηκαν συνολικά περί τις 20.670 αιτήσεις σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πολύ μεγάλη συμμετοχή του κοινού, η οποία –λόγω του φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα- προκάλεσε καθυστερήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον Α’ κύκλο του προγράμματος, την πρώτη ημέρα καταχωρήθηκαν 15.000 αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν μόλις οι 529.       Τα Υπουργεία  Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα εξαντλήσουν τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (τομεακού ΕΠΑνΕκ και τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα) για την τυχόν περαιτέρω χρηματοδότηση, υπό τους όρους επιλεξιμότητας και στόχων που τίθενται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.       Ζητούμε συγγνώμη από τους πολίτες και τους μηχανικούς για την όποια ταλαιπωρία υπέστησαν. Από τις 12 Σεπτεμβρίου είχαμε έγγραφη διαβεβαίωση από την εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα για την πλήρη ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματος. Το συγκεκριμένο σύστημα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τους δυο προηγούμενους μήνες, χωρίς να προκαλέσει πολύμηνη αναβολή του προγράμματος.       Για να βελτιωθεί ,3η λειτουργικότητα του συστήματος αποφασίστηκε να κατατμηθούν σε μικρότερα υποσύνολα οι επόμενες 2 ομάδες περιφερειών. Συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων διαμορφώνεται ως εξής:       -      Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου: Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά   -      Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου: Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο   -      Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου: Αττική   -      Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου: Κρήτη, Νότιο Αιγαίο   -      Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου: Δυτική Μακεδονία       Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην κάθε Περιφέρεια/ομάδα Περιφερειών θα ξεκινά στις 10.00 το πρωί της οριζόμενης ημερομηνίας.  
   • 0 replies
  • Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικές δυσκολίες στα κτίρια
   Ενα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων αποτελεί και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Γι αυτό το λόγο μέχρι το 2020 θα πρέπει όλα τα κτίρια στη χώρα μας, να έχουν προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις δεδομένου ότι πέρα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με παροδικές αναπηρίες και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα (έγκυες, νήπια, μικρά παιδιά, υπερήλικες κ.ά.) αποτελούν το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας (δηλ. ένας στους δύο πολίτες) με αυξητικές ανάγκες.
   • 0 replies
  • ΕΣΠΑ 2021-2027: Η κατανομή των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου
   Επενδύσεις στους τομείς της έξυπνης τεχνολογίας, των καθαρών μορφών ενέργειας, των δικτύων (οδικών και ψηφιακών) και πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνικής εμβάθυνσης και καταπολέμησης της φτώχειας, χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

   Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018) για το 2021-2027, έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δισ. ευρώ (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες.
   • 0 replies
  • Effispray: Διαδραστικός χάρτης υπολογισμού καιρικών συνθηκών για ψεκασμούς
   Το EffiSpray είναι ένα εργαλείο το οποίο υπολογίζει, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κτλ), την ιδανική ημέρα και ώρα για τον ψεκασμό, για τις επόμενες πέντε ημέρες. Με την βοήθεια του EffiSpray, μειώνεται το ρίσκο αποτυχίας του ψεκασμού, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των αριθμών ψεκασμών ανά καλλιεργητική περίοδο.

   Με την χρήση του διαδραστικού χάρτη του EffiSpray, μπορείτε να βρείτε εύκολα τη περιοχή που σας ενδιαφέρει, και κάνοντας κλικ στη περιοχή αυτή να δείτε το ημερολόγιο με τις ημερομηνίες που οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για ψεκασμό.

   Δείτε αναλυτικά εδώ: https://www.effispray.gr/
   • 5 replies
  • Έρχεται η β' φάση του «Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ»
   Πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να προκηρύξει μέσα στην εβδομάδα τη δεύτερη φάση του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από την περασμένη άνοιξη. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η δεύτερη φάση θα έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος σε τουλάχιστον 22.500 κατοικίες.

   Η νέα φάση που θα προκηρυχθεί θα έχει πολύ ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το πρόγραμμα που «τρέχει» ήδη. Μία από τις σημαντικότερες θα είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής δικαιούχων με ακόμη μεγαλύτερα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα από τις υφιστάμενες οικονομικές κατηγορίες, στην περίπτωση που σχεδιάζουν να καλύψουν ένα μέρος του κόστους με τραπεζικό δανεισμό. Οι δικαιούχοι αυτοί δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση για τις εργασίες στις οποίες θα προχωρήσουν, θα έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση επιτοκίου για το δάνειο που θα συνάψουν.

   Επίσης, βελτιωμένη θα είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ώστε να μην ανακύψουν τα προβλήματα διακοπών λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος, που είχαν παρουσιαστεί στην πρώτη φάση του προγράμματος. Ωστόσο, ακόμη δεν είναι σαφές αν η πλατφόρμα θα «ανοίγει» σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ανά ομάδες γεωγραφικών Περιφερειών, όπως τελικά έγινε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

   Από την άλλη πλευρά, οι όροι του νέου κύκλου θα είναι πανομοιότυποι με αυτούς του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ», κάτι που σημαίνει πως θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια για τις επιλέξιμες κατοικίες, ενώ ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα μπορούν να γίνουν θα είναι και πάλι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, αλλά και η αναβάθμιση του συστήματος ζεστού νερού χρήσης.
   • 3 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.