Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/02/2019 in all areas

 1. 2 points
  Καλημέρα, προφανώς θα διαλέξεις την επιλογή για αδόμητο αλλά γράψε και τον αριθμό αδείας στο σχετικό πεδίο. Επίσης καλό ειναι να αναφερθεί και στις παρ/σεις ότι για το οικόπεδο έχει η εκδοθεί η τάδε ο.α. αλλά στην παρούσα φάση είναι αδόμητο.
 2. 1 point
  Μάλλον είναι το κενό που αφήναν για λόγους ασφαλείας σχετικά με τους εξώστες της όμορης οικοδομής....
 3. 1 point
  να αποσαφηνίσω λίγο τα όσα λέει ο Συνάδελφος παραπάνω. Την τακτοποίηση θα την κάνει ο σημερινός ιδιοκτήτης, αυτός δίνει σε εσάς και στη συνέχεια στο συμβολαιογράφο έγγραφο που αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις ή έγγραφο που αναφέρει ότι ότι αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις έχουν γίνει στην ιδιοκτησία έχουν τακτοποιηθεί. Γνώμη μου ότι επίσης πρέπει να έχεις Μηχανικό να ελένξεις την νομιμότητα κτιρίου διότι μπορεί αυτός να έχει κάποιον γνωστό ή να γίνει κάποιο λάθος να μην κάνει σωστά τακτοποίηση και κατόπιν να τρέξεις ή να βρεθείς με αυθαίρετο κτίσμα. Ακόμη σημειώνω τελευταίο και κλείνω ο συνάδελφος που θα κάνει έλενχο ακινήτου από τη δικιά σου πλευρά θα πρέπει να γνωρίζει την χρήση του ακινήτου και το αν η αυθαιρεσία που συζητάμε εμπίπτει στο "αυθαιρεσίες κατηγορίας 4" ή "αυθαιρεσίες κατηγορίας 5".
 4. 1 point
  Αν δεν του αρέσει αυτή η λύση ας πληρώσει για ανασύσταση. Χωρίς εγκεκριμένα σχέδια τακτοποίηση απαγορεύεται δια ροπάλου.
 5. 1 point
  ότι νομιμοποίηση - τακτοποίηση πρέπει να γίνει θα γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προ αγοράς. Μετά και δεν μπορείς και θα τρέχεις. Και υποχρεωτικά προ αγοράς θα βρείς και θα αναθέσεις σε Μηχανικό να το τσεκάρει για να σας δώσει την υποχρεωτική βεβαίωση περί μη αυθαιρεσιών για να γίνουν τα συμβόλαια. Αφου θα τον χρειαστείς και θα τον πλη΄ρωσεις σε κάθε περίπτωση, βρες απο τώρα να στο τσεκάρει με τα αναγκαία σχέδια και τα πραγματικά μετρήματα που θα κάνει ο ίδιος. Διότι συχνα πυκνά, άλλες οι επιφάνειες στους τίτλους, άλλες στην άδεια και άλλα εχουν κατασκευαστεί ... κι εσυ δεν μπορείς ουτε να το μετρήσεις ούτε να το ελέγξεις ....
 6. 1 point
  Για δες από εδώ: https://eadeies.ypen.gr/adeiapublic/faces/main?
 7. 1 point
  Ο νόμος 4495 (όπως και ο προηγούμενος 4178) πράγματι ορίζει κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες η βεβαίωση νομιμότητας να μην συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα της προηγούμενης παρ. 4 του άρθρου 83. Όμως, στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί νέο τοπογραφικό, καθώς θα πρέπει κάποιος να υπογράψει αρτιότητα οικοδομησιμότητα Ν. 651/77 και ειδικά σε παλιά τοπογραφικά όχι μόνο δεν ήταν ακριβή, αλλά στις θέσεις των ακινήτων έχουν αλλάξει και οι όροι δόμησης. Επιπλέον, (προσωπικά το εφαρμόζω), είναι καλό για την δική μας διασφάλιση στις τακτοποιήσεις να κάνουμε νέο τοπογραφικό. 4. Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν.651/1977 (Α207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Αν το οικόπεδο προέρχεται από πράξη εφαρμογής και διαθέτει συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς, διαφορετικό από το ΕΓΣΑ ‘87, πρέπει να αναφέρονται και οι συντεταγμένες σύμφωνα με αυτό. (...) 5. Δεν απαιτείται το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις εξής περιπτώσεις : α) για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4178/2013 έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, β) σε κάθε περίπτωση για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, γ) για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου, δ) για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης Ζ.Ο.Ε..
 8. 1 point
  Για πρόβολο μήκους 2.50 μ και τα συγκεκριμένα φορτία (άσε που υπάρχει και Ρ=150 kg στο ελεύθερο άκρο) 18 εκ. ή έστω 20 εκ. ΔΕΝ βγαίνει με τίποτα, άμα δε υπολογίσεις συστολή ξήρανσης και ερπυσμό άστα να πάνε, τουλάχιστον 25 εκ. Πρακτικός κανόνας προδιαστασιολόγησης : d = L/10 = 2.50/10 = 0.25 μ
 9. 1 point
  Η ροπή του προβόλου στο άκρο για το ίδιο βάρος των 22cm σκυροδέματος, 200 kg/m² επικάλυψη και 500 kg/m² ωφέλιμο φορτίο είναι (με 1.35+1.50) 50.76 kNm/m. Το στηθαίο προσθέτει άλλα 4.86 kNm, τουτέστιν 55.62 kNm. Με 2 cm επικάλυψη, τα Φ10/10 χωρίς θλιβόμενο οπλισμό δίνουν ροπή αντοχής 68.1 kNm/m. άρα πέρα από τους συντελεστές ασφαλείας υπάρχει ακόμα ένα 20% περιθώριο. Ο κατακόρυφος σεισμός δεν παίζει ρόλο λόγω του υψηλού κινητού φορτίου (τα μόνιμα θα πάνε με 1.60 αντί 1.35, αλλά τα κινητά με 0.48 αντί 1.50). Άλλωστε το πάχος έχει επιλεχθεί χονδρικά σωστά ως το 1/10 του μήκους, όσον αφορά τη δυσκαμψία της πλάκας, τη συντριβή του σκυροδέματος κλπ. Ο συνάδελφος δεν έχει κάνει υπολογιστικό λάθος, τα σίδερα επαρκούν μια χαρά. Απλά οι λόγοι που και εγώ θα έβαζα Φ14/10 άνω με Φ10/20 κάτω σε έναν πρόβολο μήκους 2.40-2.50μ είναι: 1. Ότι έχω δει σίδερα προβόλου πατημένα χαμηλά από τους μπετατζήδες λόγω κακής στερέωσης. 2. Ότι ο πρόβολος είναι ισοστατικό σύστημα όπου αν αστοχήσει η στήριξη, αμέσως πέφτει. 3. Ότι όταν οι πρόβολοι στηρίζονται σε 2 ή περισσότερες πλάκες κατά την έννοια του πλάτους τους (πχ 11μ πρόβολος πατάει σε δύο πλάκες των 5.5μ) εμφανίζεται μια συγκέντρωση ροπών του προβόλου στη θέση της εγκάρσιας δοκού λόγω αυξημένης δυσκαμψίας και μειωμένης στροφής των εσωτερικών πλακών στη θέση αυτή. Βέβαια και τα Φ10/10 του συναδέλφου προσφέρουν όπως είδαμε ένα περιθώριο της τάξης του 20%. Πέραν τούτου, καθότι μιλάμε για οριακή κατάσταση αστοχίας, μια τοπική διαρροή των οπλισμών θα εξομοιώσει τη ροπή σε όλο το πλάτος. 4. Ότι, σε μικρότερο βαθμό, η αυξημένη όπλιση θα περιορίσει τη ρηγμάτωση του προβόλου και το βέλος κάμψης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα τα Φ10/10. Οι παραπάνω λόγοι, με εξαίρεση ως ένα βαθμό τους 3 και 4, είναι καθαρά διαισθητικοί ή rule of thumb αν θέλετε, και σίγουρα δεν ακυρώνουν τον μελετητή μηχανικό - δεν έχει κάνει λάθος, παρά τις 15 κριτικές απαντήσεις που έχουν ακουστεί στο thread μέχρι τώρα! Κατά τα άλλα το τι θα συμβούλευα εγώ το έγραψα ήδη. EDIT: Να σημειώσω ότι στα Φ10/10 προστίθενται και τα σίδερα της πλάκας που σπάνε πάνω και βγαίνουνε στον πρόβολο, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον τελικό οπλισμό. EDIT2: Διόρθωσα τους συντελεστές του σεισμικού συνδυασμού για ζώνη ΙΙ, είναι πάλι ευμενέστερος.
This leaderboard is set to Athens/GMT+03:00
 • Our picks

  • e-Άδειες: 129.390 χιλιάδες οικοδομικές άδειες έχουν διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά – Στατιστικά στοιχεία από την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών
   Η απολύτως επιτυχημένη λειτουργία και τα οφέλη που προκύπτουν  για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις επισφραγίζονται από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, που δίνει το ΤΕΕ στη δημοσιότητα.

   Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έχει βοηθήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμιση χρόνο εφαρμογής του, να συντομευθούν οι χρόνοι για την έκδοση αδειών και να μειωθεί το κόστος.

   Το σύστημα e-adeies, που διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνεται, εντάσσοντας νέες υπηρεσίες και διαδικασίες στη λειτουργία του, ως  εμβληματική  ψηφιακή μεταρρύθμιση,   που υλοποίησε και λειτουργεί το ΤΕΕ, με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ίδιου του έργου των μηχανικών, στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια της αδειοδότησης τεχνικών έργων και επενδύσεων αλλά και στην  ψηφιακή μετάβαση του κράτους. Ταυτοχρόνως ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση,  τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιώργου Στασινού, η οποία έχει υιοθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη από την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του και να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο, σχετικά, χρόνο.
   • 1 reply
  • ΝΟΚ_v13_1 + Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών
   Το κείμενο του Ν.4067 (ΝΟΚ) με ενσωματωμένες τις Τεχνικές Οδηγίες εφαρμογής του και επικεφαλίδες κατ' άρθρο.

   Αλλαγές με τον ν.4664/20 (ΦΕΚ 32Α/14.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4663/20 (ΦΕΚ 30Α/12.2.2020)

   Αλλαγές με τον ν.4643/19 (ΦΕΚ 193Α/3.12.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4635/19 (ΦΕΚ 167Α/30.10.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α/1.4.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4602/19 (ΦΕΚ 45Α/9.3.2019)

   Αλλαγές με τον ν.4546/18 (ΦΕΚ 101Α/12.6.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4513/18 (ΦΕΚ 9Α/23.1.2018)

   Αλλαγές με τον ν.4495/17 (ΦΕΚ 167Α/3.11.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4467/17 (ΦΕΚ 56Α/13.4.2017)

   Αλλαγές με τον ν.4414/16 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016)

   Αλλαγές με τον ν.4342/15 (ΦΕΚ 143Α/9.11.2015)

   Αλλαγές με τον ν.4315/14 (ΦΕΚ 269Α/24.12.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4280/14 (ΦΕΚ 159Α/8.8.2014)

   Αλλαγές με τον ν.4258/14 (ΦΕΚ 94Α/14.4.2014)

   Αλλαγές μέχρι και τη δημοσίευση του ν.4178/13 (ΦΕΚ 174Α/8.8.2013)

   Σχετικά αποσπάσματα από τις Τεχνικές Οδηγίες ΝΟΚ (απόφαση 63234/19.12.2012)

    

   Σε μορφή word (για το γραφείο) + σε μορφή pdf (για κινητό ή tablet)
    • Upvote
    • Thanks
    • Like
   • 367 replies
  • Αυτά είναι τα μεγάλα έργα του πακέτου των 13δισ. ευρώ του Υπουργείου Υποδομών
   Όχι μία, αλλά δύο φορές έχει μιλήσει το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής για το σχεδιασμό έργων υποδομής, αξίας 13δισ. ευρώ που σχεδιάζει το υπουργείο του για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας την επόμενη μέρα από κρίση που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

   Η νέα περίοδος που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση θα φέρει το υπουργείο ΥΠΟΜΕ, μετά από πολλά χρόνια, στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και θα αποτελέσει ένα από τα καίρια εργαλεία για να πέσει ζεστό χρήμα στην πραγματική οικονομία.

   Επιπλέον, μεγάλος στόχος είναι να βγει ο κλάδος από την περιδήνηση στην εσωστρέφεια που έχει πέσει τα τελευταία χρόνια και να δοθεί το σήμα πως ήρθε η ώρα των έργων. Σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος, στόχος είναι να ξεκινήσει μέσα στο 2020, σειρά δημοπρατήσεων μεγάλων έργων με τα αντιπλημμυρικά και τα σιδηροδρομικά σε πρώτο πλάνο.

   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 13ΔΙΣ.ΕΥΡΩ

   Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνει πολλά έργα και έχει ορίζοντα μέχρι το 2023, αλλά με μία εμπροσθοβαρή πολιτική. Τα έργα καλύπτουν όλη τη βεντάλια αντικειμένων του υπουργείου, δηλαδή οδικά, Μετρό, σιδηροδρομμικά, περιβαλλοντικά κ.α.

   Τα βασικά έργα του σχεδιασμού αυτού σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com είναι:

   -Η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας με κόστος 1,8δισ.ευρώ
   –Σιδηροδρομικά έργα νέας γενιάς με κόστος περίπου 3,5δισ.ευρώ
   –Επεκτάσεις της Αττικής Οδού με περίπου 1,5δισ.ευρώ
   -Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης με περίπου 2δισ.ευρώ
   –Αντιπλημμυρικά έργα (περιλαμβάνονται και εκείνα στις παραχωρήσεις) περίπου 800εκατ.ευρώ
   –Έργα Οδικής Ασφάλειας περίπου 450εκατ.ευρώ
   -Ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ε65 με 700εκατ.ευρώ
   –Πάτρα-Πύργος & Άκτιο-Αμβρακία με 450εκατ.ευρώ
   -H αναβάθμιση της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με 300εκατ.ευρώ
   -Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στα δυτικά με περίπου 500εκατ.ευρώ
   -Ο Οδικός Άξονας Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη με 300εκατ.ευρώ.
   • 0 replies
  • Σε λειτουργία το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορωνοϊού
   Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορωνοϊού.

   Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποφάσισε το ΤΕΕ να δημιουργήσει ηλεκτρονικό παρατηρητήριο καταγραφής των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, ανοιχτό στα μέλη του ΤΕΕ, όπου οι μηχανικοί μέλη του – αλλά και οι εγγεγραμμένοι τεχνολόγοι και τεχνικές εταιρείες –  θα μπορούν να καταγράφουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις προτάσεις τους σε ειδικά ζητήματα, ώστε το ΤΕΕ να έχει κατά τον δυνατόν «ζωντανή» καταγραφή και μετά από επεξεργασία να προωθεί προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές.
   • 0 replies
  • Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων (αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες)
   Με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις."

   στο άρθρο 54, δίνονται περαιτέρω παρατάσεις για τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των υπαγωγών των Ν 40114 & 4178 των αυθαιρέτων. 

   "ΜΕΡΟΣ Θ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο

   Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων

   1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)».

   2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.  4014/2011 (Α΄  209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013».

   3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».

   4. Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

   5. Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Τεύχος A’ 75/30.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1285

   6. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020."
   • 19 replies
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.