Jump to content

ΚΑΝΑ

Core Members
 • Content Count

  9,428
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  50

Everything posted by ΚΑΝΑ

 1. καλημέρα τα έχει η Πειραιώς στο προς υποβολή pdf έντυπό της
 2. Zavi Καλησπέρα και σ' ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές μου με δεδομένο ότι εκτιμώ ιδιαίτερα και την πολύχρονη πείρα σου Μιλώ με την Πειραιώς και κάπου στο ερωτηματολόγιο μου δημιουργούνται οι εξής απορίες σχετικά με τα ποσά που πρέπει να συμπληρώσω εγώ εκ μέρους του πελάτη μου, καθόσον και εκείνος θα ζητήσει κάποιο αντίστοιχο ασφαλιστήριο με το δικό μου. Ασφαλιζόμενες αξίες.docx Αν και δεν πιστεύω ότι έχει σημασία, πρόκειται για μια διώροφη οικοδομή με υπόγειο εμβ= 170τ.μ με επικλινείς πλάκες και ανεστραμμένα δοκάρια με υγρομόνωση - θερμομόνωση εκ των άνω και τελική επικεράμωση που εκ της φύσεως τους ενέχουν σοβαρούς κινδύνους
 3. Συν/φε σ' ευχαριστώ πολύ για την πρόθυμη απάντησή σου, αλλά πρόκειται για ιδιωτικό έργο με αυτεπιστασία
 4. είμαι στην διαδικασία ασφάλισης έργου (με αυτεπιστασία) κατά παντός κινδύνου Τι πρέπει να προσέξω? Ως σχετικά έχω αυτά asfaliseis_car_ear.pdf http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/16162/SDO_XRHMEL_00099_Medium.pdf?sequence=1 https://www.e-archimedes.gr/faq/item/5270-βασικές-προδιαγραφές-ασφάλισης-κατασκευής-έργου https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23747
 5. Παίδες Θέλω να εκδώσω εγγυητική για τα απόβλητα νέας οικοδομής Διαβάζοντας την ΚΥΑ 36259/2010 (Β΄1312) η οποία αναφέρει α.2) Για να εξασφαλίζεται ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν.2939/01 και την παρούσα απόφαση, ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5 % επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων προβληματίζομαι με το ποιόν προϋπολογισμό να εννοεί 1. εννοεί τον συμβατικό προϋπολογισμό με βάση τον οποίο πληρώνουμε και τις κρατήσεις ιδιοκτήτη (οπότε η εγγυητική είναι περίπου 55€) ή 2. εννοεί τον πραγματικό προϋπολογισμό βάσει προμετρήσεων (άλλως τεύχη δημοπράτησης στις αμοιβές ΤΕΕ- οπότε η εγγυητική είναι 1050€)
 6. tetris για να αναφέρει πλάκα με κεραμίδια, μάλλον σε επικλινή θα αναφέρεται
 7. Άσχετα με το ότι ήδη υπάρχει κτίσμα με Ο.Α, θεωρώ ότι μπορεί να ανεγερθεί και πρόσθετο πρόχειρο κατάλλυμα -(που δεν απαιτεί Ο.Α) Μου αρκεί που προβλέπεται ότι η αδειοδοτούσα αρχή, μπορεί να κάνει τη σχετική ενημέρωση της άδειας λειτουργίας της (μου μοιάζει λίγο με τη γενική περίπτωση, που ενώ έχω κτίσμα με Ο.Α, ο νόμος 4495 μου επιτρέπει να κάνω και κατασκευές που δεν απαιτούν ούτε Ο.Α., ούτε Ε.Ε.Δ.Μ.Κ.!)
 8. Στέγη κεκλιμένη.docx
 9. Η διαμερισμάτωση όπως προβλέπεται από το Ν 4495 για μένα αφορά, διαφορετική διάταξη οριζοντίων ιδιοκτησιών ή οριζοντίων και κοιν/στων που βρίσκονται στον ίδιο όροφο και όχι περιπτώσεις μετατροπής μεζονέτας σε 2 κατοικίες Επομένως κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνει ενημέρωση φακέλου άσχετα αν ισχύει ή δεν ισχύει η Ο.Α Όσο για τα απαιτούμενα σχέδια και μελέτες θα πρέπει να υποβάλετε μόνο όσα σχέδια ή και μελέτες υποβλήθηκαν κατά το χρόνο έκδοσης της Ο.Α και στην πραγματικότητα άλλαξαν
 10. Μέρσα Πολύ σωστά και δικαιολογημένα απορείς αλλά για να σε καταλάβεις κάποιος θα έπρεπε ίσως να αναρτήσεις και αυτό, https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/upourgike-apophase-upenuprg-88894-12666-2018.html στο οποίο φαίνονται και οι αστερίσκοι που προείπες
 11. Στο έγγραφο έγκρισης εκσκαφών, που σου δώσανε, δεν σου αναφέρουν αν βρίσκεσαι σε περιοχή αρμοδιότητάς τους?
 12. Άδεια κατεδάφισης εντάσσεται στην κατηγορία 1* *βάσει άρθρο 7 & 8 ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983-«Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής»
 13. Άρθρο 7 Γενικές Διατάξεις «1. Εάν ιδιοκτησία εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, τότε στην περίπτωση που το εντός του ορίου τμήμα δεν έχει την αρτιότητα που ορίζεται με την απόφαση του Νομάρχη, θεωρείται ότι εντός του ορίου περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί στην αρτιότητα αυτή. «Σε ιδιοκτησία που τμήμα της εμπίπτει εν μέρει εντός του ορίου οικισμού και εν μέρει εκτός αυτού, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης προκύπτει για το εκτός οικισμού τμήμα βάσει των κείμενων διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση εφόσον έχει την αρτιότητα ως προς το εμβαδόν του. Στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση των οικοδομών μπορεί να γίνει οπουδήποτε εντός της παραπάνω ιδιοκτησίας μετά από έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, αρκεί τα τμήματα που τοποθετούνται στο εντός του οικισμού τμήμα να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί αποστάσεων στο παρόν και με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται υπέρβαση στο συντελεστή κάλυψης και όγκου και στο επιτρεπόμενο ύψος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ενώ στο εκτός του οικισμού τμήμα αρκεί οι οικοδομές να απέχουν από τα όρια της ιδιοκτησίας απόσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις για τις τηρούμενες αποστάσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση. Όταν το τμήμα που εμπίπτει εκτός του ορίου οικισμού δεν έχει την αρτιότητα ως προς το εμβαδόν του, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το τμήμα συντελεστής δόμησης και η τοποθέτηση των οικοδομών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τα παραπάνω.»» Η παραπάνω μέσα σε « » παραγρ. 1 έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παραγρ. 4α του Π.Δ. της 14/23.2.1987 (ΦΕΚ 133Δ΄) ενώ τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια, προστέθηκαν με την παρ. 12, άρθρου 10 του Ν. 4315/24.12.2014 (ΦΕΚ 269Α΄)
 14. αν δεν την ανεβάσεις πρώτα ηλεκτρονικά εδώ (...γ) τα στοιχεία της ηλεκτρονικής άδειας) ποια στοιχεία θα βάλεις?? Άρθρο 4 Διαδικασία ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα: 2. α) Αίτηση - δήλωση γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης γ) τα στοιχεία της ηλεκτρονικής άδειας
 15. Παραίτηση (εκτός αν προσθέσεις και β' Μ/Μ με ποσοστό π.χ 99%)
 16. στην Α ζώνη αρχαιολογίας απαγορεύεται η οποιαδήποτε δόμηση και στην Β' ζώνη επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρχιτ μελέτης από την αρχαιολογία
 17. ναι από τον κτιριοδομικό ορίζεται το ύψος των δοκών για όλους τους χώρους - κύριους και βοηθητικούς - στα 2,0 μ
 18. δες το Νόμο ή εδώ 4495/17 ή κατέβασε τον από το παρακάτω (προσθέτοντας και ένα εύγε στον φίλο μου kan62) σχετικά τα άρθρα 36 και 40 καθώς και το άρθρο 2 της υπ Αριθμ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ ΦΕΚ 3136Β /31-7-18 (αλλά εν μέρει ήδη τροπ/κε)
 19. Υπέβαλα αρκετές δηλώσεις ηλεκτρονικά και διαπίστωσα ότι τα έτοιμα πολύγωνα του, ελάχιστα διαφέρουν απ' τα αντίστοιχα τοπογραφικά (και δεν αναφέρομαι σε δικά μου τοπογραφικά αλλά και συν/φων μας)
 20. σωστά κατασκευάστηκε και σωστά δόθηκε η Ο.Α (δες όλες τις σχετικές εγκ) Για τους εξής λόγους. Όταν υπέβαλε την Ο.Α είχε 1 οικόπεδο και ένα γήπεδο Επειδή είναι όμορα δύναται σύμφωνα με την απόφαση Σ.Τ.Ε ή να δομήσει στο ενιαίο ή δομήσει στο καθένα (με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους δόμησης) Ο ίδιος επέλεξε να δομήσει στο ενιαίο Αυτό όμως τέμνεται από το όριο του οικισμού οπότε εφαρμόστηκαν οι σχετικές εγκύκλιες
 21. ερώτημα: Γίνεται γνωστοποίηση σε παλιά (έντυπη) Ο.Α ή πρέπει πρώτα την ίδια να την ανεβάσεις σκαναρισμένη?
 22. κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄1312), 3. Ειδικότερες υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ: α) Ως προς τα ιδιωτικά έργα: α.1) Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους κ.λπ.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.