Jump to content

Brasco

Core Members
 • Content Count

  2,289
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Brasco last won the day on August 27 2016

Brasco had the most liked content!

Community Reputation

492 Πολύ καλή

5 Followers

About Brasco

 • Rank
  Διακεκριμένο Μέλος

Contact Methods

 • Website
  U.P.

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

4,305 profile views
 1. Τμηματική κατεδάφιση είναι ανέφικτη καθότι τα αυθαίρετα τμήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Φ.Ο. Να ρυθμίσω το αυθαίρετο τμήμα και αυτό είναι ανέφικτο καθότι το πρόστιμο είναι μεγάλο. Δεν έχει νόημα να πληρωθεί πρόστιμο ώστε να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση τμήμα κτηρίου προς κατεδάφιση... Βέβαια με αυτήν την λύση καταργούνται οι άδειες κατεδάφισης. Ό,τι κτήριο είναι προς κατεδάφιση θα το βαφτίζουμε αυθαίρετο στο σύνολό του....
 2. Κτίριο με οικοδομική άδεια έχει υπερβάσεις δόμησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του. Οι υπερβάσεις αφορούν την κατασκευή υπογείου (δεν προβλεπόταν στην άδεια) καθώς και στην αύξηση της κάλυψης. Μπορούν να ενταχθούν οι υπερβάσεις στις διατάξεις του άρθρου 106 ώστε να πληρωθεί το παράβολο και στην συνέχεια να εκδοθεί έγκριση εργασιών κατεδάφισης για όλο το κτίριο? (δεν είναι εφικτή η κατεδάφιση επιλεκτικά των υπερβάσεων...)
 3. H υπέρθεση επιπέδων που αφορούν δορυφορική εικόνα και πολεοδομική πληροφορία είναι αξιόπιστη? Το υπόβαθρο του ρυμοτομικού εάν να το πάρουμε και το κάνουμε scale θα προκύψει ακέραιο το ρυμοτομικό της περιοχής που βλέπουμε? Το ερωτώ διότι στην περιοχή ενδιαφέροντός μου οικόπεδα ρυμοτομούνται και κτίσματα βρίσκονται εντός πρασιών με τον τρόπο που το http://gis.epoleodomia.gov.gr/ κάνει την υπέρθεση. Και πάνω κάτω στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγω και εγώ από την αποτύπωσή μου. Απλά εγώ κατά την μετατροπή από raster σε vector του ρυμοτομικού καταλήγω σε διαφορετική απόδοση διαστάσεων κάπ
 4. Υπήρχε μια τεχνική έκθεση 50 ετών η οποία σήμερα δεν ανευρίσκεται. Εγκεκριμένο ρυμοτομικό ναι, έχω πάρει, αλλά δεν κουμπώνει στην αποτύπωση.
 5. Όταν μια αυθαίρετη πολυκατοικία, με σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, θέλουμε να την εντάξουμε στο άρθρο 106, με σκοπό την έγκριση εργασιών κατεδάφισης, η δήλωση είναι μία και ο κάθε ιδιοκτήτης συμμετέχει στην δήλωση με το ποσοστό που έχει επί του οικοπέδου? Το ερωτώ διότι ένας έχει τα αυθαίρετα διαμερίσματα και άλλος έχει κυριότητα επί των μελλοντικών ιδιοκτησιών. Αυτός ο οποίος έχει κυριότητα επί των μελλοντικών ιδιοκτησιών θα συμμετέχει στην δήλωση για την ένταξη στο άρθρο 106?
 6. Η κατάσταση τώρα έχει διαμορφωθεί... θα πρέπει λογικά να τροποποιηθεί. Αλλά αυτό μάλλον είναι ζήτημα που υπερβαίνει τον κάθε δήμο και αφορά την περιφέρεια. Το κτηματολόγιο πράγματι, πρέπει να το κοιτάξω, πως τα έβγαλαν πέρα αυτοί. Άδεια είναι το θέμα πως βγαίνει.
 7. Περιοχή ενταγμένη προ του 1337. Αποτυπώνω οικοδομικό τετράγωνο και αυτό, όπως και τα απέναντι δεν συμφωνούν γεωμετρικά με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό. Δηλαδή έχουμε άλλο σχήμα Ο.Τ., άλλα πλάτη οδών κλπ. Έχουν διαμορφωθεί μάντρες, πεζοδρόμια, κράσπεδα αλλά σε άλλη θέση και αφήνοντας άλλο πλάτος οδού σε σχέση με τα εγκεκριμένα. Δηλαδή μάντρες, διαμορφωμένες δεκαετίες μετά την ένταξη ρυμοτομούνται και οδοί με πλάτος μικρότερο ένα με δύο μέτρα σε σχέση με το ρυμοτομικό. Κτίρια (με κάποια άδεια) εν μέρει εντός προκηπίων. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Αλλαγές - τροποποιήσεις εγκεκριμένο
 8. Σε αυτήν την περίπτωση τι οφείλουμε να κάνουμε? Θα έχουμε λάβει γνώση ότι κάποιος δεν έκανε με συνέπεια την δουλειά του. Άρα δεν οφείλουμε να ενημερώσουμε σχετικά το ΤΕΕ?... Επιστολή προς τον ιδιοκτήτη που θα τον ενημερώνουμε για την ασυμφωνία με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο ΤΕΕ. Εάν το αποκρύψουμε δεν θα φέρουμε και εμείς ευθύνη?
 9. Όταν ανεβάζουμε έγγραφα πράξεων τα οποία αφορούν τακτοποίηση η οποία όμως τακτοποίηση έχει γίνει από άλλον συνάδερφο πως είμαστε σίγουροι ότι σχέδια, έγγραφα και πεντασέλιδο που μας παραδίδει ο ιδιοκτήτης ταυτίζονται με αυτά που ανέβασε ο συνάδελφος κατά την τακτοποίηση? Δεν θα έπρεπε το πληροφοριακό σύστημα της Η/Τ να μας ζητάει τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Δήλωσης και απλά να αντλεί όλα τα στοιχεία της δήλωσης από το σύστημα?
 10. Και πως μπορεί ένα γήπεδο αποτελούμενο από αγροτεμάχια, και στο οποίο έχει επέλθει άτυπη συνένωση λόγω οικοδομικής αδείας, να αποκτήσει ένα ΚΑΕΚ αντί για τα επιμέρους ΚΑΕΚ των αγροτεμαχίων, δίχως πρώτα να αποκτήσει νέο τίτλο συνένωσης? Όμως νέος τίτλος συνένωσης δεν μπορεί να δημιουργηθεί διότι κάτι τέτοιο θα προϋπόθετε έκδοση Η/Τ. Δηλαδή μπορεί το κτηματολόγιο να καταργήσει τα πολλά ΚΑΕΚ και να δώσει έναν νέο ΚΑΕΚ δίχως να δει νέο τίτλο? Το τοπογραφικό της αδείας είναι αποδεκτό στοιχείο από το κτηματολόγιο ώστε το γήπεδο να αποκτήσει ένα ΚΑΕΚ?
 11. Δύσκολη περίπτωση, διότι επείγει να ολοκληρωθεί η Η/Τ ώστε να εκδοθεί άδεια για επισκευές. (η οροφή του κτιρίου είναι καταρράκτης σε κάθε βροχή) Από την άλλη ο αρχικός ιδιοκτήτης έχει αποβιώσει και οι κληρονόμοι δεν έχουν κάνει αποδοχή ακόμα. Άρα ως υπόχρεος ποιος εμφανίζεται στην ταυτότητα? Οι κληρονόμοι οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε αποδοχή? Και οι κληρονόμοι ως τι δηλώνονται? (Πλήρης κύριος, Ψιλός Κύριος?...)
 12. Στη περίπτωση που εξετάζω εγώ η άδεια εκδόθηκε πριν 40 χρόνια. Τα επιμέρους εκτός σχεδίου γήπεδα, το κάθε ένα με τον δικό του τίτλο αλλά του ιδίου ιδιοκτήτη, αποτυπώθηκαν στο τοπογραφικό αδείας ως ένα, προκειμένου η όλη έκταση να καταστεί οικοδομήσιμη. Άτυπη συνένωση δηλαδή. Προσφάτως από το κτηματολόγια αποδόθηκε ξεχωριστός ΚΑΕΚ για το κάθε αρχικό αγροτεμάχιο. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ξεχωριστά κάποιο ή κάποια από τα αγροτεμάχια, διότι κάτι τέτοια θα αναιρούσε την οικοδομική άδεια. Στην ταυτότητα τώρα τι ΚΑΕΚ δηλώνω?
 13. Όταν η άδεια έχει εκδοθεί σε γήπεδο το οποίο προέρχεται από συνένωση μικρότερων εκτάσεων και η κάθε επιμέρους έκταση έχει το δικό της ΚΑΕΚ στο κτηματολόγιο, εμείς τι αναγράφουμε ως ΚΑΕΚ στην Η/Τ?
 14. Λαμβάνοντας ως δεδομένο την εδώ και δεκαετίες πάγια τακτική στις μεταβιβάσεις οικοπέδων με κάποια οικεία, η οποία θα κατεδαφιστεί αμέσως μετά από τον αγοραστή προκειμένου να δομήσει, όπου μόνο η άδεια κατεδάφισης επαρκούσε για την απαλλαγή από την καταβολή φόρου μεταβίβασης κτισμάτων θεώρησα ότι εξίσου η υπαγωγή προς κατεδάφιση και η έκδοση αδείας επαρκεί για την απαλλαγή από βεβαιώσεις και ΠΕΑ. Προκειμένου να προχωρήσει η "προς κατεδάφιση" δήλωση σε οριστική χρειάζεται πόρισμα ελεγκτή δόμησης το οποίο να βεβαιώνει την κατεδάφιση? Πάντως παρά τις εννέα καρτέλες με υπερβ
 15. Το μόνο που θα πρέπει να σε απασχολεί είναι πως θα συντάξεις την αναφορά σου προς τον ΚτΕ για την μη συμμόρφωση του εργολάβου προς τον ΚΤΣ και των όρων του συμβολαίου και ως εκ τούτου της υποχρέωσης του για καθαιρεση. Διαφορετικά αποζημίωση και αποβολή του από το έργο
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.