Jump to content

Georgia S

Members
 • Content Count

  138
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

20 Καλή

About Georgia S

 • Rank
  Παλιό Μέλος

Profile Information

 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Ι.

Recent Profile Visitors

653 profile views
 1. Για θερμομόνωση σε οροφή πυλωτής έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την απαίτηση Οικοδομικής άδειας και μου διαφεύγει ; Γνώριζα ότι δεν απαιτείται. Ισχύει; Ευχαριστώ.
 2. Εμείς στο προηγούμενο Εξοικονομηση δηλαδή στον κύκλο Α, είχαμε βγάλει άδεια μαζί με τη θερμοπροσοψη, γιατί μετατοπίστηκε ένα άνοιγμα και μίκρυνε ένα ακόμα . Δεν υπήρξε πρόβλημα...
 3. 1. Ανοιχτή Θέση στάθμευσης σε πυλωτή που ανήκει σε συγκεκριμένο διαμέρισμα, που θα δηλωθεί; στα μ2 των κοινόχρηστων όπως δηλώνονταν μέχρι τώρα ή στο διαμέρισμα ως βοηθητικός χώρος; 2. Ημιτελής οικοδομή με πρόσθετα μ2 (τακτοποίηση) δηλώνεται;
 4. Δεν παιζονται. Σε σχέση με τα αναδρομικά που λέτε ότι ισχύουν από 1/1/2020 ... ο Ν. 4674/2020 αρ 21 λέει «3. Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α' βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.». Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τα ποσά ξεκινούν από την υποβολή της δήλωσης στον Δήμο και όχι από 1/1/2020. Δεν ισχύει;
 5. Τηλεφώνησα στην εταιρεία Nyfan ten cate... μου είπαν ότι οι μηχανισμοί έχουν CE και τα τεντοπανα ISO... τι ισχύει τελικά; Έχει κάποιος CE και για τα τεντοπανα;
 6. Δυο τεχνικοί από διαφορετικές εταιρείες μου είπαν το μήκος του σωλήνα + 0,70 μ
 7. Για το ύψος δεν είμαι σίγουρη επειδή υπάρχει και ύφασμα που είναι τυλιγμένο στον μηχανισμό/ σωλήνα ...
 8. Ερώτηση για την εργασία τεντών: οι επιφάνειες μου είπε ένας τεχνικός υπολογίζονται ως εξής μήκος πρόσοψης Χ (ύψος σωλήνα/ μπράτσου +0,70 μ) Γνωρίζεται αν ισχύει; Επισης πιστοποίηση εκτός από το τεντοπανο πρέπει να φέρει και ο μηχανισμός;( το μπράτσο ή ο σωλήνας)
 9. Στη βεβαίωση που δίνεται για τα μ2 τα οποία γράφονται και στον λογαριασμό της ΔΕΗ για τους κοινόχρηστους χώρους ποιες επιφάνειες περιλαμβάνονται; Συγκεκριμένα θέλω να ρωτήσω: - περιλαμβάνονται ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πυλωτή; - τα κλιμακοστάσια κάθε ορόφου; (υπογείου - είσοδος και ορόφων)
 10. Μήπως έχει κάποιος νεότερο από απάντηση ένστασης για το εν λόγω πρόβλημα;
 11. Οι χρόνοι που ορίζει ο οδηγός στην παράγραφο 8.3 είναι ... οπότε αναμονή 2 μήνες Β. Κατά την υλοποίηση της πράξης Β.1 Κατά της διαδικασίας ανάκλησης απόφασης υπαγωγής, που δύναται να προκύψει από τους ελέγχους που διενεργούνται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και για τις οποίες προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής ενίσχυσης, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από τη Διαχειριστική Αρχή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ένστασης. Β.2 Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης υπαγωγής των ωφελουμένων που δύναται να προκύψει από ελέγχους που διενεργούνται μετά την απόφαση υπαγωγής και για τις οποίες δεν προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση, οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς το Δικαιούχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματος του ελέγχου για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται δάνειο και εξήντα (60) ημερών για τις περιπτώσεις που έχει ληφθεί δάνειο και απαιτείται για την υποστήριξη της ένστασης υποβολή στοιχείων που εκδίδει ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Η ένσταση εξετάζεται από το Δικαιούχο τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης. Ο Δικαιούχος εισηγείται την απόρριψη ή αποδοχή αυτής προς την Επενδυτική Επιτροπή. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από το Δικαιούχο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.
 12. Έχεις κανένας κανένα νέο για αυτές τις περιπτώσεις; Καμία ένσταση που εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε;
 13. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μήπως έχετε στη διάθεση σας αυτή την οδηγία του ΤΕΕ να την αναρτήσετε; Επειδή ο συνεργάτης μου επιμένει σε επιλογή διαμερισμάτωσης και σε δυο διαφορετικά 250αρικα.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.