Jump to content

Georgios Anamateros

Members
 • Posts

  6
 • Joined

 • Last visited

Profile Information

 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Georgios Anamateros's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

6

Reputation

 1. Τώρα τὶ σχέσι μπορεῖ νὰ ἔχῃ π.χ. ὁ ἐξοπλισμὸς τοῦ ἠλεκτρολόγου (ὅπως εἶπε κάποιος) ἢ στὰ καθ' ἡμᾶς ἕνα πρόγραμμα στατικῶν ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἀγοράσῃς γιὰ νὰ διευκολυνθῇς στὴν ἐργασία σου (ἂν εἶσαι πολὺ μάγκας, τὸ φτιάχνεις θεωρητικῶς καὶ μόνος σου), μὲ μιὰ Νομοθεσία ποὺ σ'τὴν ἐπιβάλλει ἡ Πολιτεία (καὶ καλῶς) γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν ἀσφάλεια τοῦ συνόλου (διότι αὐτὸ εἶναι ἐπὶ τῆς οὐσίας οἱ Εὐρωκώδικες), δὲν μπορῶ νὰ τὸ συλλάβω. Φυσικὰ καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ διατίθεται δωρεὰν ἡ συγκεκριμένη Τεχνικὴ Νομοθεσία, ὅπως ἀκριβῶς διατίθενται στὴν χώρα μας καὶ τὰ ΦΕΚ (κάτι ποὺ βεβαίως δὲν γινόταν πρὶν ἀπὸ κάποια χρόνια). Μᾶλλον οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν τελευταίως λαλησάντων (ὁ 'atsalovergas' ἐννοεῖται ὅτι ἀποτελεῖ φωτεινὴ ἐξαίρεσιν) δείχνετε νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεσθε θεμελιώδεις κανόνες τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος... Τὸ νὰ μοῦ δώσετε μιὰν ἀπάντησι ὅπως π.χ. ὁ 'zazeng', λέγοντάς μου πάνω κάτω: "Ναί, δυστυχῶς, τὸ φαινόμενο εἶναι πανευρωπαϊκό", τὸ καταλαβαίνω. Σὲ μιὰν Εὐρώπη σὰν αὐτὴν ποὺ ζοῦμε, αὐτὸ δὲν μοῦ προκαλεῖ ἐντύπωσι. Ἀλλὰ νὰ μοῦ τὸ δικαιολογῇτε κιὄλας μὲ τὸν φανατισμὸ ποὺ κάποιοι τὸ κάνετε; Ἔ, τὶ νὰ πῶ τώρα;
 2. Ἒ μὰ ἂν δὲν τὸ περίμενες ἀπὸ τὸν πολυτονιστὴ Ὑπότροφο τῆς ΕΕ, ἀπὸ ποιὸν θὰ τὸ περίμενες; Ἡ καλοπροαίρετος εἰρωνεία εἶναι ἕνας πολὺ ὡραῖος τρόπος ἀντιπαραθέσεως. Δὲν βλέπω νὰ διαφωνῇς μὲ αὐτὸ 'Earl'. Ἰδιαιτέρως ἂν δύο ἄνθρωποι βλέπουν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ συμφωνία ἐπὶ ἑνὸς θέματος λόγῳ τῶν διαφορετικῶν τους κοσμοθεωριῶν καὶ πεποιθήσεων. (Θὰ ἔπρεπε νὰ σοῦ ἔχει ἤδη γίνει κατανοητὸ ὅτι δὲν εἶμαι τόσο ἄσχετος μὲ τὰ τῆς συντάξεως τοῦ Εὐρωκώδικος ὅσο συνεχίζεις καὶ νομίζεις καὶ ὅτι ἀλλοῦ ἔγκειται ἡ διαφωνία μας). Ἀμέλησα νὰ σὲ εὐχαριστήσω γιὰ τὶς ὑποδείξεις σου ὡς πρὸς τὸ ποῦ μπορῶ νὰ βρῶ τὰ κείμενα καὶ τὸ κάνω τώρα. Regards
 3. Χμμμ... Συγγνώμη ποὺ θὰ ἐπιμείνω, ἀλλὰ ἂν λοιπὸν ἐσεῖς 'Earl' πληρώνεσθε κανονικῶς ἀπὸ τὴν ἑταιρεία σας γιὰ νὰ κάνετε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὸ ἔργο τῶν Εὐρωκωδίκων, ἀδυνατῶ νὰ καταλάβω γιατὶ συνεχίζετε καὶ ὑπερασπίζεσθε τὴν θέσι (ἀπὸ ὅ,τι καταλαβαίνω) ὅτι πρέπει ἕνας ἰδιώτης μηχανικὸς νὰ πληρώσῃ εἴτε ἐδῶ, εἴτε στὴν Ἀγγλία, εἴτε ὁπουδήποτε ἀλλοῦ στὴν Εὐρώπη τὸ οἱοδήποτε ποσὸ γιὰ νὰ τοὺς ἀποκτήσῃ (μικρὸ ἢ μεγάλο γιὰ τὰ δεδομένα τῆς χώρας του). Ἐκτὸς κι ἂν ὄχι ἐσεῖς, ἀλλὰ ἡ Ἑταιρεία γιὰ τὴν ὁποίαν ἐργάζεσθε, πληρώνεται μὲ ποσοστὰ ἐπὶ τῆς πωλήσεως τῶν Εὐρωκωδίκων καὶ θέλετε νὰ ὑπερασπισθῆτε τὸ δίκιο της. Ἔ, τότε νὰ πάω πάσσο, νὰ ὑποθέσω ὅτι εἶσθε τρόπον τινὰ ἕνας πιστὸς ὑπηρέτης τοῦ ἀφεντικοῦ του, ok. Ἂν ὅμως οὔτε κι αὐτὸ συμβαίνει (καὶ ἡ Ἑταιρεία σας πληρώνεται κανονικῶς ἀπὸ τὴν Ἀγγλικὴ Κυβέρνησι σὰν ἐργολάβος μιᾶς συγκεκριμένης δουλειᾶς -- ἄρα ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων τοῦ United Kingdom), τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ ὑποθέσω πλέον γιὰ νὰ κατανοήσω τὴν στάσι σας, εἶναι ὅτι εἶσθε ἕνας πραγματικὸς Κόμης ('Earl'), μὲ τίτλο εὐγενείας κανονικὸν δηλαδή, καὶ ὑπερασπίζεσθε σθεναρῶς τὰ συμφέροντα τῆς τάξεώς σας ἔναντι τῶν πληβείων. Good morning to you Sir, οὔτε ἐγὼ ἔχω πλέον νὰ προσθέσω κάτι ἄλλο.
 4. Σὲ εὐχαριστῶ συνάδελφε 'zazeng' γιὰ τὴν ἀπάντησί σου. Ἡ πληροφόρησις γιὰ τὸ ὅτι εἶναι πανευρωπαϊκὸν τὸ φαινόμενο, μὲ κάνει νὰ κατανοῶ τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος.
 5. Ἀγαπητὲ συνάδελφε 'Earl' Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀπάντησί σου καὶ ἐλπίζω νὰ μὴν φαντάζεσαι ὅτι ἀπέναντί σου ἔχεις κάποιον ἀδαῆ. Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς ἀμοιβῆς ἑνὸς εὐσυνειδήτου καὶ καλοῦ μηχανικοῦ, ἐπίτρεψέ μου νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἔχω καὶ γὼ μιὰ σχετικὴ εὐαισθησία σὰν τὴν δική σου. Εἶμαι ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο πραγματογνώμονες ποὺ συνέταξαν γιὰ λογαριασμὸ τῆς Οἰκονομικῆς Εἰσαγγελίας τοῦ ΣΔΟΕ τὴν ἐκτίμησι τῆς ἐμπορικῆς ἀξίας τοῦ ΜΠΕΑ, καὶ τοὺς ὁποίους ἡ Πολιτεία ἀποφάσισε νὰ ἀμείψῃ μὲ τὸ 'ὑπέρογκον' ποσὸν τῶν 3.000 εὐρώ (συμπεριλαμβανομένου τοῦ ΦΠΑ). Ἔχω ἤδη κινήσει τὶς διαδικασίες στὰ Δικαστήρια γιὰ νὰ δικαιωθῶ. Συμφωνῶ λοιπὸν μαζί σου ὅτι πρέπει νὰ πληρωθοῦν οἱ συντάκτες τῶν Εὐρωκωδίκων καὶ τῶν Παρατημάτων τους. Ὅμως καθὼς τυχαίνει καὶ ἔχω ὑπάρξει Ὑπότροφος τῆς ΕΕ στὴν Σεισμικὴ Μηχανική, συνεργαζόμενος μὲ τὸν Paolo Emilio Pinto, τὸν Giorgio Monti καὶ τὸν Paolo Franchin, τὴν Ema Coelho καὶ τὸν Cansado Carvalho, τὸν Artur Pinto, τὸν Andre Plumier καὶ ἄλλους ποὺ προφανῶς τὰ ὀνόματά τους δὲν θὰ σοῦ εἶναι ἄγνωστα, εἶχα ἀπὸ χρόνια τὴν ἐντύπωσι ὅτι οἱ συντάκτες τῶν Εὐρωκωδίκων ἦσαν ἄνθρωποι ποὺ πληρώνονταν γιὰ τὴν δουλειά τους ἀπὸ Πανεπιστημιακὰ καὶ ἄλλα Ἐρευνητικὰ Ἱδρύματα, καθὼς καὶ ἀπὸ funds τῆς ΕΕ (γιὰ τὰ ὁποῖα πληρώνουν οἱ φορολογούμενοι τῆς ΕΕ)... Μοῦ προξενεῖ πολὺ μεγάλην ἐντύπωσιν λοιπὸν ἡ παρέμβασίς σου. Ἂν μπορῇς διαφώτισέ με, ἴσως καὶ νὰ ἔχω μείνει πίσω. Ἐσὺ δὲν δουλεύεις γιὰ κάποιο Ἐρευνητικὸ Ἵδρυμα; Ἄμισθος ἐξωτερικὸς συνεργάτης εἶσαι τῆς ΕΕ ἢ τῆς Ἀγγλικῆς Κυβερνήσεως τέλος πάντων, ποὺ κάνει τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο του περιμένοντας νὰ πάρῃ ποσοστὰ ἐπὶ τῶν πωλήσεων τῶν Εὐρωκωδίκων; Αὐτὸ δὲν τὸ καταλαβαίνω καλά. Μὲ ἐκτίμησι, Γ. Ἀναματερός
 6. Καλημέρα σας Πῆρα τηλέφωνο τὸν ΕΛΟΤ γιὰ νὰ μάθω ποῦ ἔχει ἀνηρτημένη τὴν πλήρη σειρὰ τῶν Εὐρωκωδίκων μετὰ τῶν Ἐθνικῶν Προσαρτημάτων τους καὶ ἔμαθα μετ' ἐκπλήξεως ὅτι ἡ τιμὴ ἀγορᾶς τους ὑπερβαίνει τὰ 900 εὐρώ (τὸ νούμερο μὲ σόκαρε τόσο, ποὺ δὲν ζήτησα διευκρινίσεις σχετικῶς μὲ τὸ ἂν αὐτὸ ἀφορᾶ στὴν ἠλεκτρονικὴ ἢ σὲ τυχὸν φυσικὴ μορφή). Πρώτη ἐρώτησις: ὑπάρχουν πουθενὰ ἀνηρτημένοι δωρεὰν γιὰ νὰ τοὺς κατεβάσω; (Μιλῶ πάντα γιὰ τὴν πλήρη σειρὰ ποὺ ἀναφέρεται στὸ ΦΕΚ 1457Β-2014). Δεύτερη ἐρώτησις (τίθεται αὐτομάτως στὴν περίπτωσι ποὺ μοῦ πῆτε ὅτι καὶ νὰ ὑπάρχουν ἀνηρτημένοι κάπου δωρεάν, αὐτὸ θὰ γίνεται παρανόμως): δὲν εἶμαι φαντάζομαι ὁ μόνος ποὺ θεωρεῖ αἰσχρὸ τὸ νὰ μὴν ἔχῃ μιὰ Πολιτεία δωρεὰν στὴν διάθεσι τοῦ Μηχανικοῦ τὰ ἐργαλεῖα μὲ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ κάνῃ τὴν οἱανδήποτε στατικὴ μελέτη, ἔτσι δὲν εἶναι; Καὶ μιὰ ὑποερώτησις τῆς δευτέρας ἐρωτήσεως: Ἔχει κάνει ἢ κάνει τίποτε τὸ ΤΕΕ ἐπ' αὐτοῦ; Μὲ ἐκτίμησιν, Γεώργιος Θ. Αναματερός
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.