Jump to content

Aenor

Core Members
 • Posts

  255
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Aenor

 1. Συνάδελφε είναι πάντα προτιμότερο να ελέγχουμε τον τίτλο ιδιοκτησίας και την κάτοψη που επισυνάπτεται ώστε να γνωρίζουμε τα όρια της ιδιοκτησίας για την οποία κάνουμε υπαγωγή όπως λέει και ο @dimitris GM. Εκτός αυτού θα έχεις πληρέστερη εικόνα σχετικά με το είδος αυθαιρεσίας που έχεις στην περίπτωσή σου. - Αν τα όρια της Ο.Ι. που αποτυπώνονται στην κάτοψη του τίτλου συμπίπτουν κατά θέση και έκταση με τα όρια της Ο.Ι. στην υφιστάμενη κατάσταση, τότε έχεις πολεοδομική παράβαση και δεν απαιτείται μελλοντικά τροποποίηση της Σ.Ο.Ι. κλπ. - Αν τα όρια της Ο.Ι. που αποτυπώνονται στην κάτοψη του τίτλου δεν συμπίπτουν κατά θέση και έκταση με τα όρια της Ο.Ι. στην υφιστάμενη κατάσταση τότε τα πράγματα περιπλέκονται λίγο και υπάρχουν εδώ στο φόρουμ διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το θέμα. Προσωπική μου άποψη σε κάθε περίπτωση είναι οτι θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε τον τίτλο και την κάτοψη που τον συνοδεύει, καθώς στην Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτουμε θα πρέπει να τεκμηριώνουμε κατά περίπτωση τη δυνατότητα υπαγωγής και τη δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης της Σ.Ο.Ι. εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
 2. Καλησπέρα, έχω περίπτωση με περαιωμένο Η/Χ και κάνω δήλωση για κάποιες άλλες αυθαιρεσίες. Ο Η/Χ δεν βρίσκεται σε προκήπιο κλπ. Διαβάζοντας το αρθρ. 88, 1β καταλαβαίνω ότι μπορώ να μην κάνω καμία ενέργεια για τον Η/Χ και αφού πληροί όσα ορίζονται στο 1β, αα και 1β, ββ εξαιρείται οριστικά της κατεδάφισης. Στη συνέχεια ωστόσο διαβάζω την προσθήκη της εγκυκλίου 2 που λέει ακριβώς το αντίθετο και κάνει αναφορά στην γνωστή δήλωση με τα 100€ ακόμη και για τις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προυποθέσεις των 1β.αα και 1β.ββ. Τι μου διαφεύγει?? Παραθέτω από το κείμενο του @kan62 Ν.4495/2017 β) Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3775/2009 (Α122) ή του ν.3843/2010 (Α62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές και με τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω κατασκευές που περαίωσαν όλες τις προβλεπόμενες από τον κατά περίπτωση νόμο διαδικασίες και : αα) δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) το ύψος της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων άλλων αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου, ββ) δεν βρίσκονται εντός προκηπίου, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟ 2018 Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ποσοστών ή αν οι κατασκευές βρίσκονται εντός προκηπίου, η εξαίρεση από την κατεδάφιση ισχύει για το χρόνο που προβλέπεται στους νόμους 3775/2009 και 3843/2010 και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτών. Για την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση είναι απαραίτητη η δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 96 με την καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ. (όλα καλά εως εδώ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 Οι αυθαίρετες κατασκευές της περίπτωσης 1β), για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία με τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 και 3843/2010, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εδαφίων αα) και ββ), δηλαδή δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) το ύψος της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων άλλων αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου και δεν βρίσκονται εντός προκηπίου, εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μετά από δήλωση υπαγωγής με καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ.
 3. @dimitris GM Συμφωνώ σε όλα με μια μικρή ένσταση. Οι δικές μου περιπτώσεις που κάποια ιδιοκτησία χάνει/ κερδίζει τετραγωνικά είναι 50/50. Σε όσες μου έχουν τύχει και ο πελάτης μου χάνει 20-30 εκ στην ιδιοκτησία του, του εξηγώ την κατάσταση και τις επιλογές του και αφού μου υπογράψει Υ.Δ. οτι είναι ενήμερος συνήθως επιλέγει να πάει σε τακτοποίηση (για την ακρίβεια σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα). Αυτό τον καιρό έχω περίπτωση που διαμέρισμα παλιάς πολυκατοικίας με 5-6 διαμερίσματα στον όροφο φαίνεται σε άδεια και σύσταση 70μ2 και στην πραγματικότητα έχει μικτό εμβαδό 62μ2 και με έχει προβληματίσει αρκετά λόγω μεγάλης διαφοράς στο εμβαδό. Θεωρώ ότι είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν τη νομική οδό, υποθέτω επειδή οι περισσότεροι θέλουν να τελειώνουν άμεσα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γνώριζαν καν ότι θα έπρεπε να έχουν μια μεγαλύτερη κατοικία.
 4. Ας αναλύσουμε μια υποθετική περίπτωση. Έχω στην άδεια 60/60, στη σύσταση 60/60 και στην υφιστάμενη κατάσταση 55/65. Αν οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να επαναφέρουν με οικοδομικές εργασίες την κατάσταση των σχεδίων (οικοδομικής άδειας και σύστασης, που συνήθως δεν θέλουν για μικροδιαφορές 20-30εκ.), τότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να διορθωθεί η αναντιστοιχία υφιστάμενης κατάστασης και οικοδομικής άδειας με τακτοποίηση και εν συνεχεία να γίνει τροποποίηση Σ.Ο.Ι. Το παράδειγμα το φέρνω για να εξηγήσω ότι διαφορετική διαμερισμάτωση, κατά την γνώμη μου προφανώς, έχουμε και όταν τα υλοιποιημένα όρια των οριζόντιων ιδιοκτησιών είναι διαφορετικά με τα όρια των Ο.Ι. κατά άδεια και σύσταση.
 5. Αρχικά ευχαριστώ για την απάντηση. Το downvote απο εμένα για τον τρόπο έκφρασης που θεωρώ πως δεν αρμόζει ούτε στο φόρουμ ούτε στο προφίλ σας. Επί του θέματος το λεκτικό "Στην περίπτωση που η διαμερισμάτωση αφορά και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, απαιτείται συναίνεση κατά το άρθρο 98." περιγράφει αυτό ακριβώς που λέτε, την συναίνεση δλδ των συνιδιοκτητών, όταν προφανώς δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει το αρθρ. 98, να τακτοποίησει ένας ιδιοκτήτης επιφάνεια που κάποτε ήταν κοινόχρηστη. (στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ, απλά με τη συναίνεση του δίνουν τη δυνατότητα να είναι πολεοδομιικά και νομικά οκ).
 6. Η εγκύκλιος 2 αναφέρει: Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη διαμερίσματος, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Στην περίπτωση αυτήν, ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το παράβολο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά όροφο. Η διαμερισμάτωση ορόφου κατά την παρ.8 εφαρμόζεται υποχρεωτικά όταν υπάρχει διαφοροποίηση του περιγράμματος αυτοτελών ιδιοκτησιών από τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Η διαμερισμάτωση ορόφου μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη χωρίς απαίτηση συναίνεσης. Στην περίπτωση που η διαμερισμάτωση αφορά και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, απαιτείται συναίνεση κατά το άρθρο 98. Για μένα είναι σαφές από το παραπάνω οτι με τον έλεγχο της προσμέτρησης ή όχι των Κ.Χ. στον Σ.Δ. μπορούν να συμπεριληφθούν σε Δ.Δ. με τις προϋποθέσεις που θέτει το αρθρ. 98. Για ποιό λόγο λέτε για Υ.Δ.?
 7. Δημήτρη σε ευχαριστώ! Έχουμε κάποια ένδειξη οτι αυτό ισχύει και στον Ν.4495?
 8. Ναι θα μπορούσε, καλό θα ήταν στην τεχνική έκθεση να κάνετε και αναφορά σε καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου, ημερομηνία κατασκευής κλπ. Συμβουλευτείτε και την κάτοψη που επισυνάφθηκε στους τίτλους για να δείτε την κατάσταση εκεί σε σχέση με τους κοινόχρηστους χώρους. ps. Εαν η εσωτερική κλίμακα έχει καταργηθεί τελείως και η πρόσβαση στον όροφο γίνεται αποκλειστικά από την εξωτερική κλίμακα εξετάστε την πιθανότητα να έχετε υπέρβαση κάλυψης από το εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μην μπορείτε να τη δηλώσετε ως λοιπή παράβαση. Σε δικό μου ερώτημα, θυμάται κανείς αν παίζει ρόλο στον 4495 το αν συνυπάρχουν άλλες αυθαιρεσίες για να κλικάρουμε το κουτάκι της διμαερισμάτωσης και αν ναι που αναφέρεται αυτό το σημείο στο Νόμο για να το παραθέσω στην τεχνική έκθεση? Ευχαριστώ!
 9. καλησπέρα, σε βεβαίωση ακινήτου εκτός σχεδίου με μικρό κτίσμα που πρεπει να δοθει για να γινει γονική παροχή, πέρα απο τη νομιμότητα των κτισμάτων ελέγχεται το τοπογραφικό που ήδη υπάρχει?
 10. Update: έδωσα βεβαίωση με εξαιρέσεις, ο συμβολαιογράφος λέει οτι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι χωρίς τακτοποίηση ή βεβαίωση τύπου β και σήμερα με ενημέρωσαν ότι βρήκαν μηχανικό που θα δώσει βεβαίωση τύπου β. (το ακίνητο έχει παραβάσεις κατ. 3 κλπ) Σε μια προβληματική χώρα με προβληματικούς νόμους, αντί να αλλάξουμε τον προβληματικό συμβολαιογράφο, αλλάζουμε μηχανικό γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν έχουν χρόνο και όρεξη να ασχοληθούν. Κρίμα..
 11. Καλησπέρα και πάλι, επειδή υπάρχει ένα μπλέξιμο σχετικά με τα άρθρα 81/82/83 τουλάχιστον για εμένα και έχω κάνει εκατοντάδες τακτοποιήσεις γράφω τα παρακάτω και προσπαθώ να ξεκαθαρίσω. Καλούμαστε να δώσουμε βεβαίωση για ακίνητο. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 1. δεν βρίσκουμε αυθαιρεσία ή βρίσκουμε διαφορές σε κτίσμα εντός 2% (διαστάσεις κτίστη) σημαίνει δίνουμε βεβαίωση τύπου β (Άρθρ. 83,παρ. 2β) 2. βρίσκουμε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης κλπ., κάνουμε τακτοποίηση και δίνουμε βεβαίωση τύπου γ (Άρθρ. 83,παρ. 2γ) 3. βρίσκουμε αυθαιρεσία η οποία ωστόσο επιτρέπει τη μεταβίβαση του ακινήτου χωρίς τακτοποίηση (πχ. υπέρβαση δόμησης εως 5%, παρ. κατ.3 κλπ., μετακίνηση ανοίγματος κλπ). Αν δεν γίνει τακτοποίηση ποιο τύπο βεβαίωση επιλέγουμε εφόσον πρακτικά και ο τύπος β και ο τύπος γ είναι σωστοί. Αφενός: - στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια (τύπος β) αλλά επίσης - οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 (τύπος γ) Γνωρίζω ότι πάντα δίνουμε τις βεβαιώσεις τύπου γ στις περιπτώσεις τακτοποιήσεων, ωστόσο και στην περίπτωση που έχουμε πχ υπέρβαση εως 5% χωρίς τακτοποίηση δεν είναι προτιμότερο να επιλέξουμε και πάλι τον τύπο γ, καθώς κυριολεκτικά η υπέρβαση εως 5% ανήκει στις εξαιρέσεις του 82,2 κλπ? Με όσους συμβολαιογράφους έχω μιλήσει, αν δουν βεβαίωση τύπου γ ζητάνε αυτόματα τακτοποίηση. Τους ενημερώνω για το λεκτικό του Νόμου και συνεχίζουν να μου λένε για τις διευκρινίσεις του συλλόγου κλπ. Μου διαφεύγει κάτι? Help!!
 12. Μπροστά από τη Ρ.Γ. υπάρχει πεζόδρομος και πάρκο οπότε δεν υπάρχει κρασπεδόρειθρο στα πρώτα 20μέτρα, επομένως είμαι καλυμμένος. Επίσης ναι είναι προ ΓΟΚ 85. Παύλο θα έδινες βεβαίωση χωρίς τακτοποίηση με αναφορά στην τεχνική έκθεση και τεκμηρίωση ότι εφόσον πρόκειται για κατασκευή προ 85 δεν τίθεται θέμα υπέρβασης δόμησης κλπ? Προβληματίζομαι γιατί πρακτικά δεν μπορεί καν να θεωρηθεί εξώστης αυτή η κατασκευή είναι ένας πρόβολος στον οποίο στηρίζεται το κιγκλίδωμα, δεν υπάρχει χώρος για να "βγεις" σε αυτή την επιφάνεια.
 13. Καλησπέρα, έχω περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ημιώροφο η οποία έχει αυθαίρετο εξώστη-κιγκλίδωμα σε 3 κουφώματα. Οι εξώστες-κιγκλιδώματα είναι αυτές οι τυπικές κατασκευες που υπάρχει πλάκα 10-20εκ με κάγκελο ως προστασία για το κούφωμα και είναι περίπου στο 1μ. ύψος από το πεζοδρόμιο. Στο χωρο αυτό προφανώς δεν χωράει κάτι, αλλά εξέχει κατά το πλάτος του από την Ο.Γ. και Ρ.Γ. και επομένως είναι μέσα σε κοινόχρηστο χώρο. Δεν μπορώ να το τακτοποιήσω έτσι κ αλλιώς γιατί μπαίνει σε κοινόχρηστο αλλά από την άλλη πλευρά δεν ειναι αντικειμενικά εξώστης καθώς δεν μπορεί να έχει χρήση. Με καλεί ο ιδιοκτήτης να δώσω βεβαίωση και σκέφτομαι να δώσω αναφέροντας ωστόσο τη σχετική "αυθαιρεσία" στο σώμα της τεχνικής έκθεσης. Ο συμβολαιογράφος λέει πρέπει να τακτοποιηθεί, και εξηγώ ότι δεν γίνεται. Έχει τύχει σε κανέναν? Λέω στον ιδιοκτήτη ή καθαιρείς την προεξοχή αυτή ή σου μένει μέχρι να τα τινάξεις?;p Για αυτό τη γνώμη έχετε?Υποσημ. Άρθρο 96, παρ.γ, περ. γγ Συμπεριλαμβάνονται και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετοι ανοικτοί εξώστες ή τμήματά τους, που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης (ρυμοτομική γραμμή), υπό την προϋπόθεση, ότι η προβολή τους δεν ξεπερνά το κρασπεδόρειθρο
 14. Καλησπέρα, έχω περίπτωση 4 αγροτεμαχίων, εκ των οποίων τα 3 δεν έχουν πρόσβαση σε δρόμο. Γίνεται τα 3 αγροτεμάχια που δεν έχουν πρόσωπο να χρησιμοποιήσουν μια κοινή δίοδο ή θα πρέπει κάθε αγροτεμάχιο να έχει τη δική του και άρα να δεσμεύσω 3 δουλείες από το δουλεύον ακίνητο? Ευχαριστώ!
 15. Δημήτρη καλημέρα, μα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 82, παρ. 2, περ.θ που παραπέμπει στο άρθρο 81 παρ. 3, η περίπτωση ζ που με τη σειρά της παραπέμπει στο άρθρο 96, παρ. γ και συγκεκριμένα η περίπτωση γιε σε αυτό αναφέρεται, δίνει τη δυνατότητα, εφόσον ο Μηχανικός το στοιχειοθετήσει στην Τ.Ε., να μεταβιβάσει ο ιδιοκτήττης ιδιοκτησία με απόκλιση έως 5%. Τι μου διαφεύγει??
 16. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τους 2. Η μεταβίβαση αφορά σε γονική παροχή. Ιδανικά έχει προταθεί η τακτοποίηση αλλά ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να την κάνει τώρα κυρίως για χρονικούς αλλά και οικονομικούς λόγους. Συμφωνώ μαζί σας για τη σωστή κάτοψη κλπ και για αυτά τα θέματα έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες. Η απάντηση ήταν οτι θα τακτοποιήσουν το 22 μαζί με την ταυτότητα κτηρίου κλπ. Στο κυρίως θέμα έχω ζώνη κοινοχρήστου που έχει μπει μέσα στο διαμέρισμα. Επειδή είναι απομείωση εμβαδού θεωρώ ότι μπορώ να δώσω βεβαίωση ωστόσο δεν μπορώ να μην το αναφέρω στην Τεχνική Έκθεση και για αυτό προβληματίζομαι για το α ή β. Σε κάθε περίπτωση έχω διαφορετική υλοποίηση των σχεδίων της Ο.Α. και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι έχω αυθαιρεσία.
 17. Καλησπέρα!! Σε ακίνητο με αυθαιρεσία κατηγορίας 3 (αλλαγή περιγράμματος εως 5% (μειωση)) ενημέρωσα τους ιδιοκτήτες για την αυθαιρεσία και ότι ιδανικά θα πρέπει να κάνουν τακτοποίηση πριν την μεταβίβαση, αλλά ότι θα μπορούσαν να κανουν τη μεταβίβαση και χωρίς τακτοποίηση με αναγραφή της αυθαιρεσίας στην Τεχνική Έκθεση. Επέλεξαν να προχωρήσουν χωρίς τακτοποίηση και εγώ ετοιμάζομαι να δώσω βεβαίωση. Το θέμα είναι στις επιλογές διαλέγω το α) δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες καθ΄ υπέρβαση κλπ κλπ ή το β)οτι οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις ανήκουν σε μια απο τις εξαιρέσεις κλπ κλπ. Εγώ επιλέγω το β ωστόσο η συμβολαιογράφος μου λέει οτι αν δώσω βεβαίωση με το β, χωρίς να έχει γίνει τακτοποίηση, δεν θα προχωρήσει η μεταγραφή από την υποθηκοφύλακα. Επίσης πρακτικά διαβάζοντας το λεκτικό της α περιπτωσης θα μπορούσα να δωσω βεβαίωση και με αυτό το λεκτικό καθώς αναφέρεται σε υπερβάσεις ενώ εγω έχω μείωση εμβαδού. Ωστόσο το β μου φαίνεται πιο σωστό. Έχει τύχει αντίστοιχη περίπτωση σε κάποιον? Ευχαριστώ!
 18. Καλησπέρα, έχω 2 περιπτώσεις σε διαφορετικά οικόπεδα που θα ήθελα μια επιβεβαίωση σχετικά με τη διαδικασία. Περίπτωση 1: Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο οποίο είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια για Α οροφο το 1990. Οι εργασίες γίνοναι κανονικά, ολοκληρώνονται και το ακίνητο ρευματοδοτείται. Στα σχέδια το ισόγειο εμφανίζεται ως αδιαμόρφωτο και πρακτικά υπάρχει μόνο ο φέρων οργανισμός του κτηρίου. Τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να χτίσει το ισόγειο και έχει συντελεστή να το κάνει. Βγάζω νέα άδεια προσθήκης για αρχιτεκτονικά/μηχανολογικά και έχω δεν απαιτείται σε στατικά, σωστά? Δεν υπάρχει υπόγειο. Περίπτωση 2: Σε οικόπεδο εντός σχεδίου με σύσταση καθέτου, ένας εκ των ιδιοκτητών θέλει να κάνει ανοιχτή θέση στάθμευσης. Γίνεται με ενημέρωση φακέλου ή θα πρέπει να καταθέσω οικοδομική άδεια? Ευχαριστώ!!
 19. Καλησπέρα, έχω περίπτωση κατεδάφισης σε οικόπεδο για κτίσματα τα οποία είναι αυθαίρετα (ή προ του 55 το ψάχνω αυτό με αεροφωτογραφίες). Μπορώ αντί να κάνω τακτοποίηση και να πάω σε άδεια κατεδάφισης με 2 φάσεις υποχρεωτικά, εγκρίσεις και όλα τα συναφή να πάω κατευθείαν σε έγκριση εκτέλεσης εργασιών μέσω 4495 με το 29, 4α ή 4γ? Σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται εγκρίσεις αρχαιολογίας, νεωτέρων κλπ? Στο κτίσμα η μια στέγη έχει πέσει και θεωρώ ότι πράγματι υπάρχει κίνδυνος και σκέφτομαι οτι ίσως πρέπει να πάω με το 4α, αυτό το πιστοποιώ εγώ ως μηχανικός ή η ΥΔΟΜ με αυτοψία? Ευχαριστώ!
 20. Καλησπέρα σας, Θα μπορούσατε να μου πείτε τιμή ζώνης για Π.Πεντέλη? Χ: 487000.82, Υ: 4210696.87; Ευχαριστώ πολύ!
 21. Καλησπέρα, σε έντυπη άδεια δόμησης του 2014 θέλω να καλέσω ελεγκτή. Στο e-adeies με αφηνει να καλέσω μόνο αν έχω επιλεγμένη προγενέστερη ηλεκτρονική, γνωρίζει κανείς πως προχωράω. Ευχαριστώ!
 22. Καλησπέρα σε όλους και καλό καλοκαίρι, έχω περίπτωση χαρακτηρισμού κτηρίου ως διατηρητέο απο το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1990 κάτι και ταυτόχρονα χαρακτηρισμό ως έργο τέχνης από το ΥΠΠΟ το 1980 κάτι. Για τακτοποίηση σε μικροαυθαιρεσίες που έχουν γίνει επικοινώνησα με το Σ.Α. με παρέπεμψαν στο ΠΕ.Σ.Α. και επει΄δη το τελευταίο δεν έχει συσταθεί θα κατατεθεί αίτηση στο ΚΕ.Σ.Α. με εκτιμώμενο χρόνο εξέτασης αίτησης 3-4 μήνες από ότι μου είπανε. (Τα γράφω αυτά για όσους τυχόν έχουν αντίστοιχη περίπτωση) Με το ΥΠΠΟ τι κάνω? Έχει καταθέσει κανείς αίτηση για έγκριση εκεί? Γνωρίζουμε κάποια διεύθυνση/τηλέφωνα/εκτιμώμενους χρόνους κλπ? Η απόφαση της 11/05 αναφέρει αν καταλαβαίνω καλά ότι το ΚΕ.Σ.Α θα κρίνει στην πράξη και τα θέματα που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ, επομένως καταθέτω ένα φάκελο συνολικά με χρόνο εξέτασης τις 60 ημέρες?Έχει κάνει κάποιος τη διαδικασία? Σας ευχαριστώ!
 23. Καλησπέρα, σε ακίνητο το οποίο ανήκει σε γονείς που έχουν αποβιώσει, κατοικεί η κόρη η οποία δεν έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Μπορεί να προχωρήσει η ίδια τη διαδικασία ή πρέπει να ολοκληρωθεί η αποδοχή?
 24. Καλησπέρα, ιδιοκτήτης με ένα παιδί δηλώνει ως κύρια κατοικία (πλήρης κυριότητα 100%) ιδιοκτησία 100μ2 με 130μ2 αυθαιρεσίες, συνολικά 230μ. Ο ίδιος έχει δικαίωμα (πλήρης κυριότητα 50%) σε άλλη ιδιοκτησία 90μ2. Δικαιούται συντελεστή κύριας και μοναδικής κατοικίας? Ευχαριστώ!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.