Jump to content

Harvester

Members
 • Posts

  20
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Harvester

 1. Προβληματισμοί για τον τρόπο υπολογισμού των εμβαδών έχουν διατυπωθεί πολλάκις στο φόρουμ. Όμως, νομίζω ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική διάταξη. Ενδεχομένως, κάποιος συνάδελφος να είχε αναφερθεί παλαιότερα σε ύπαρξη οδηγίας ή εγκυκλίου, αλλά δεν θυμάμαι. Όπως και να ‘χει, ακολουθώ –παλαιόθεν– όσα προανέφερα για τον καταρτισμό του πίνακα αναλογισμού. Για το ερώτημά σου: Και για μεζονέτα ακολουθούμε την ίδια λογική.
 2. @Civil Gangster Όχι, δεν γίνεται. "Σε κάθε περίπτωση, το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 και της παραγράφου ι του άρθρου 99 του ν. 4495/2017, και της παραγράφου 5 και 7 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017, δεν επιστρέφεται". ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/2018 Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017.
 3. Σαφέστατα πρόκειται για εργασία που δεν απαιτείται ούτε οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 4. Τα φύλλα καταγραφής θα είναι δύο. Στο ένα θα καταγραφεί το τμήμα που δεν παραβιάζει την Ο.Γ. και στο άλλο το τμήμα εντός του προκηπίου. Και για τα δύο φύλλα η ποσοστιαία αυθαιρεσία δόμησης και κάλυψης θα είναι η ίδια. Το ποσοστό προκύπτει από το σύνολο των αυθαίρετων τμημάτων. Προφανώς, <50% της επιτρεπόμενης δόμησης και <20% της επιτρεπόμενης κάλυψης. Για το πρώτο φύλλο: Τα τετραγωνικά μέτρα αυθαιρεσίας (δόμησης και κάλυψης) είναι όσα βρίσκονται εντός του μπλε περιγράμματος (αποτύπωση) και εκτός του κόκκινου (άδεια), και ταυτόχρονα βρίσκονται πίσω από την οικοδομική γραμμή. Την επιφάνεια της άδειας που δεν περιλαμβάνεται στο περίγραμμα της αποτύπωσης, δεν την αφαιρούμε. Για το δεύτερο φύλλο: Συμπληρώνουμε τα τετραγωνικά εντός προκηπίου. Επιπλέον, επιλέγουμε τον κατάλληλο συντελεστή πρασιάς.
 5. Δυστυχώς ναι, ακόμα και για ένα αγροτεμάχιο (χωράφι).
 6. Πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος στο σκαρίφημα γιατί το κόκκινο περίγραμμα (οικοδομική άδεια) παραβιάζει την οικοδομική γραμμή. Για να απαντηθεί η ερώτησή σου, θα χρησιμοποιήσουμε την παρ. 3 του άρθρου 100: "Για τον υπολογισμό του προστίμου, ομαδοποιούνται οι αυθαιρεσίες της ίδιας κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α΄, οι οποίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και προστίθενται τα εμβαδά των δηλούμενων εμβαδών της αυτής κατηγορίας και είδους ανά φύλλο καταγραφής". Διόρθωσε το σκαρίφημα ώστε να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση.
 7. Γενικά ναι, εκτός εάν πρόκειται για δήμο με τοπικές κοινότητες όπου η κάθε δήλωση αφορά μία κοινότητα.
 8. @Giallou Για το πρώτο ερώτημα, όχι. Για το δεύτερο, θα χρησιμοποιήσεις την ονομασία του τίτλου ιδιοκτησίας.
 9. Αυτές που προκύπτουν με τον τρόπο που περιέγραψα στην προηγούμενη δημοσίευσή μου. Το ζήτημα ποιες επιφάνειες μετρούν (ή όχι) στον συντελεστή μάς απασχολεί για τον υπολογισμό της πραγματοποιούμενης δόμησης, χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των εμβαδών διαμερίσματος και κοινόχρηστου χώρου. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τα ίδια (όπως προανέφερα) και για τα φορολογικά.
 10. Το κριτήριο της επικρατούσας χρήσης για την κατηγορία 1, αναφέρεται σε κτίρια και όχι σε οικόπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση κατοικίας πρέπει να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας (νόμιμης και αυθαίρετης) κύριας χρήσης του κτιρίου. Τα υπόλοιπα κτίσματα του οικοπέδου εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες. Στην περίπτωση που εξετάζεις, δεν υπάρχει κάποια κατοικία. Συνεπώς, εντάσσονται όλα στην κατηγορία 2.
 11. @luigiann66 Η κύρια κατοικία (α) δεν δικαιούται μειωμένο πρόστιμο, εκτός αν το τμήμα που έχει άδεια είναι πιο μικρό από τις στεγαστικές ανάγκες της ιδιοκτήτριας. Τότε η αυθαίρετη επιφάνεια μέχρι την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δικαιούται μειωμένο πρόστιμο. Το υπόλοιπο, όχι. Η κατοικία (β) δεν δικαιούται μειωμένο πρόστιμο αφού δεν είναι κύρια.
 12. Τα τετραγωνικά δόμησης που δικαιούται κάθε τμήμα της κάθετης, δεν μειώνονται από τις ενέργειες του άλλου συνιδιοκτήτη στο δικό του τμήμα. Οι επώνυμες καταγγελίες (ειδικά όταν πρόκειται για αγροτικές περιοχές και γείτονες-συνιδιοκτήτες) αποτελούν αφετηρία ψυχοφθόρων καταστάσεων.
 13. Το τι προσμετράται και τι όχι στην δόμηση, είναι αδιάφορο για τον υπολογισμό των εμβαδών των διαμερισμάτων για συμβολαιογραφική χρήση. Για την κατάρτιση του πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας και γενικά για τα συμβόλαια, εφαρμόζουμε τα παρακάτω: Το πάχος τοίχου που διαχωρίζει χώρο κύριας χρήσης από βοηθητικής, προσμετράται ολόκληρο στον πρώτο. Φερ’ ειπείν μεταξύ κατοικίας και κλιμακοστασίου, μετράει όλος στην κατοικία. Όταν ο τοίχος χωρίζει δύο χώρους βοηθητικής χρήσης (για παράδειγμα, δύο αποθήκες), διαιρούμε το πάχος στα δύο. Προσωπικώς, μεταξύ αποθήκης και κλιμακοστασίου, βάζω όλον τον τοίχο στην αποθήκη. Όταν οι τοίχοι του κλιμακοστασίου δεν είναι σε επαφή με κάποιον χώρο προσμετρώνται στην επιφάνεια του κλιμακοστασίου.
 14. Γιατί δεν έχει πληρωθεί η επίβλεψη, αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο; Αυτό είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει.
 15. Σωστά, δεν έχει πρόστιμο εφόσον η αρχική δήλωση υπεβλήθη εμπρόθεσμα. Η τροποποιητική υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ο ΦΠΑ του τιμολογίου που παρέβλεψες είναι 11€. Αν κρίνεις ότι δεν αξίζει τον κόπο, μπορείς να μην προβείς σε κάποια ενέργεια.
 16. Για το άνοιγμα: Κατηγορία 3, περίπτωση γδ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπισή τους. Για τον εξώστη: Θα γράψεις στην τεχνική σου έκθεση ότι πρόκειται περί αυθαίρετου ανοιχτού εξώστη που υφίσταται προ ν. 1577/85. Υπάγεται στην κατηγορία 3 επειδή δεν ίσχυε περιορισμός στην συνολική επιφάνεια των εξωστών σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Θα σημειώσεις ότι χρησιμοποίησες την ερμηνευτική εγκύκλιο 3 του 4178 λόγω ομοιότητας των νόμων.
 17. @Δωροθέα Βουρμά Θα μπορούσες να εντάξεις και τις δύο αυθαιρεσίες στην κατηγορία 3. Βέβαια το πρόστιμο είναι το ίδιο με αυτό της μίας λοιπής παράβασης.
 18. Τα φυτεμένα δώματα περιγράφονται στο άρθρο 18 του ΝΟΚ. Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών –το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα σαράντα εκατοστά- δεν προσμετράται στο ύψος του κτιρίου.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.