Jump to content

MONOS

Core Members
 • Posts

  291
 • Joined

 • Last visited

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Τοποθεσία
  ΑΘΗΝΑ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχ/κός

Recent Profile Visitors

1,756 profile views

MONOS's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Reacting Well Rare
 • Dedicated Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Week One Done

Recent Badges

39

Reputation

 1. Δημήτρη ευχαριστούμε, ιδιαιτέρως χρήσιμη ενημέρωση που λύνει πολλά προβλήματα στις μεταβιβάσεις. Αλλάζουν τόσο συχνά οι νόμοι που δεν μπορούμε να τους παρακολουθούμε.
 2. Μήπως είναι κατά παρέκκλιση άρτιο, δηλαδή δεν έχει πρόσωπο 45μ σε εθνική, επαρχιακή κτλ ;
 3. Μπορείς να βγάλεις και ένα ΚΗΔ. Θα πρέπει να έχεις τρεις δηλώσεις του ν.651/77 και το νέο γεωτεμάχιο από τη συνένωση στο topo_prop_new.
 4. Ν.3889/2010, άρθρο 20, παρ. 6, όπως ισχύει " 6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4483/2017
 5. Πρακτικά σημαίνει ότι είναι άλλης μορφής έκτασης που δεν υπάγεται στις δασικές διατάξεις, αλλά υπάρχει και ο χαρακτηρισμός ΑΝ (κήρυξη ως αναδασωτέα, προφανώς μέσα σε μία ευρύτερη έκταση). Ο χαρακτηρισμός ΑΝ θα πρέπει να αρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.998/1979 (απόφαση δασάρχη και δημοσίευση σε ΦΕΚ). Μέχρι τότε το ακίνητο είναι δεσμευμένο από το χαρακτηρισμό ΑΝ.΄Μετά την άρση της αναδάσωσης, αναμορφώνεται και ο δασικός χάρτης σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται. Μια επίσκεψη στο δασαρχείο που έχει κηρύξει την αναδάσωση θα σε διαφωτίσει για το αν πρέπει να κινήσεις κάποια ενέργεια για λογαριασμό του πελάτη σου ή αν θα κινηθούν αυτεπάγγελτα για την άρση της αναδάσωσης.
 6. Με τον κανόνα της αρτιότητας φαντάζομαι ότι είσαι εντάξει.
 7. Όταν κάνουμε ΔΓΜ διόρθωσης, δεν διορθώνουμε μόνο το δικό μας ΚΑΕΚ, όπως γίνεται συχνά η παρανόηση, αλλά και τα όμορα επηρεαζόμενα. Έτσι η εξωτερική περίμετρος των PST_KAEK με των DGM_PROP_FINAL θα πρέπει να ταυτίζεται για τα δύο ή περισσότερα ΚΑΕΚ που συμμετέχουν στη διόρθωση.
 8. Γιώργο και με τους δύο τρόπους γίνεται, επέλεξε τον απλούστερο ένα τοπογραφικό ένα ΚΗΔ. Προσοχή στην αυτοδίκαιη συνένωση, μήπως πρέπει να κάνει δύο συμβόλαια, αν είναι όμορα και άρτια κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση.
 9. Όχι δεν χρειάζεται να φαίνεται. Το Κτηματολόγιο δεν το νοιάζει η πρασιά (ΟΓ), αλλά το ιδιοκτησιακό (ΡΓ).
 10. Κι όμως Παύλο, ΥΔΟΜ στην Αττική και από τις καλές έχει αντίθετη άποψη. Συγκεκριμένα λέει ότι νομοθετικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για παραμικρή απόκλιση εμβαδού τοπογραφικού τίτλου που έχει συνταχθεί μετά το 2013 και αυτού της αίτησης για οικοδομική άδεια. Και σε στέλνει για διόρθωση τίτλου, που λέει και ο φίλος παραπάνω. Νομίζω είναι θέμα ΥΔΟΜ. Κάποιες δέχονται το 2% και άλλες όχι.
 11. Ένα απόσπασμα από το άρθρο 5 του ν.651/77 που ελπίζω να απαντάει στο ερώτημα σου. "Εις πάσαν δικαιοπραξίαν έχουσαν ως αντικείµενον µεταβίβασιν λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεµαχίου µετά ή άνευ κτισµάτων επισυνάπτεται εις το πωλητήριον συµβόλαιον τοπογραφικόν διάγραµµα, υπογραφόµενον υπό των συµβαλλοµένων και του συντάσσοντος τούτο µηχανικού ή υποµηχανικού εις το οποίον αναγράφονται τα µήκη των πλευρών, τα όρια προς τας οµόρους ιδιοκτησίας, τα ονόµατα των γνωστών ιδιοκτητών των ως και το εµβαδόν του πωλουµένου ακινήτου. Επί του διαγράµµατος δηλούται υπευθύνως υπό του συντάσσοντος τούτο µηχανικού ή υποµηχανικού εάν επί του µεταβιβαζοµένου επιτρέπεται ή ου η ανοικοδόµησις κατά τας κειµένας πολεοδοµικάς διατάξεις. Εάν το µεταβιβαζόµενον αποτελή τµήµα µεγαλυτέρας εκτάσεως, βεβαιούται εις το αυτό σχεδιάγραµµα υπό του µηχανικού ή υποµηχανικού εάν και το εναποµένον εις τον πωλητήν πληροί ή όχι τους όρους δοµήσεως."
 12. Ένα ΔΓΜ θέλεις μόνο και στα VST και VST_FINAL θα δείξεις μόνο τις νέες κάθετες, δηλαδή τις τρεις. Οι παλιές δεν χρειάζεται να μπουν σε κάποιο layer. Το ζητούμενο για το κτηματολόγιο, αλλά και για το συμβόλαιο, είναι οι κάθετες που θα ισχύουν μετά την πράξη.
 13. Καλημέρα, αν το εμβαδόν είναι εντός αποδεκτών αποκλίσεων κτηματολογίου και το σχήμα σου σχετικά ικανοποιητικό δεν χρειάζεται να πας σε διόρθωση ορίων. Άρα κάνεις ένα ΔΓΜ πράξης. Περνάς τα γνωστά layers των μετρήσεων σου και επί του TOPO_PROP συστήνεις τις δύο κάθετες στο layer VST. Για την ενημέρωση της χωρικής βάσης του κτηματολογίου περνάς και το PST_KAEK επί του οποίου περνάς και τις κάθετες στο VST_FINAL. Προφανώς λόγω μη απόλυτης ταύτισης του TOPO_PROP με το PST_KAEK η γραμμή που χωρίζει το γεωτεμάχιο σε κάθετες, θα πρέπει είτε να κοπεί είτε να εκταθεί προκειμένου να κλείνει στο PST_KAEK. Οι polylines VST επικαλύπτουν πλήρως το TOPO_PROP, ενώ οι polylines VST_FINAL, επικαλύπτουν πλήρως το PST_KAEK.
 14. Δεν μίλησες με το τοπογραφικό της πολεοδομίας στη Νέα Ιωνία ; Είναι πολύ κατατοπιστικά τα κορίτσια εκεί. Σε ανάλογη περίπτωση δική μου στο κάτω Ψαλίδι (δεν ξέρω αν είσαι εκεί), υπάρχουν συντεταγμένες σε ΤΜ 3 μοιρών για τις αξονοδιασταυρώσεις και τις κορυφές των ΟΤ και δεν υπάρχουν συντεταγμένες για τα οικόπεδα. Εμένα μου είχαν ζητήσει σε τοπογραφικό άδειας τις συν/νες του ΟΤ στο σύστημα της πράξης ενώ του οικόπεδου μόνο σε ΕΓΣΑ.
 15. Αν την κάνεις αύριο το πρωί τη διαδικασία όλα θα είναι τέλεια. Βραδυνές ώρες και μη εργάσιμες ημέρες έχω διαπιστώσει ότι η αναφορά εφαρμογής δεν λειτουργεί. dxf 2000, όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει. Δεν μου έχει κολλήσει ποτέ.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.