Jump to content

MONOS

Core Members
 • Posts

  297
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by MONOS

 1. Είναι ξεκάθαρη η περίπτωση σου, δεν είσαι άρτιος και οικοδομήσιμος. Επιπλέον άν το πρόσωπο που λές είναι επί εθνικής ή επαρχιακής θα ήθελες εκτός των 4.000τμ προ του 79 ή του 83, 45μ πρόσωπο και 50μ βάθος.
 2. Η ΖΟΕ Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983) καθορίζει μόνο όριο κατάτμησης 20.000τμ. Όποτε σε αυτές τις περιοχές ισχύει το 270/δ με τις παρεκκλίσεις του σε συνδυσμό με το ν.4579/2020. Εκεί που δεν έχει ισχύ είναι εκεί που υπάρχουν ειδικά διατάγματα όρων δόμησης και χρήσεων, πχ ΖΟΕ Μεσσογείων, ΖΟΕ Λαυρεωτικής, ΖΟΕ Ασπροπύργου κτλ
 3. "15. Τι σημαίνει η δήλωση «τα στοιχεία του υποβληθέντος διανυσματικού αρχείου είναι ταυτόσημα με αυτά του υποβληθέντος αρχείου εικόνας» Με τη δήλωση αυτή ο συντάκτης μηχανικός επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στα χωρικά και περιγραφικά στοιχεία της εικόνας του διαγράμματος και στα στοιχεία που περιέχει το διανυσματικό αρχείο" Από τις ερωτήσεις - απαντήσεις στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων.
 4. Παύλο καλησπέρα. Δεν προκύπτει από κάπου η υποχρέωση να αποτυπώνεται το περίγραμμα του γωτεμαχίου βάσει κτηματολογίου. Αυτό που πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στις δηλώσεις του μηχανικού είναι ότι το γεωτεμάχιο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας του κτηματολογίου και εμφανίζεται με ΚΑΕΚ τάδε. Επίσης δεν υπάρχει η υποχρέωση κατά την ηλεκτρονική υποβολή να έχεις το layer pst_kaek. Υπάρχει στη βάση του ΕΚ και στην αναφορά εφαρμογής βλέπεις τις αποκλίσεις. Ο έλεγχος της συμβατότητας γίνεται μόνο για το εμβαδόν από τους νομικούς. Τώρα αν εσύ από τον έλεγχο που θα κάνεις δεις μεγάλες αποκλίσεις στη θέση, το σχήμα κτλ ή διαφορά στο εμβαδόν εκτός απόκλισης και κρίνεις ότι απαιτείται γεωμετρική μεταβολή, θα πρέπει να ενημερώσεις τους εμπλεκόμενους.
 5. Καλησπέρα, θέλεις δύο polylines κλειστές ή μία ακριβώς πάνω από την άλλη. Η πρώτη θα είναι bound_unimpl και η άλλη η topo_prop. Προσοχή κλειστές polylines. Σχεδίαζεις από την πρώτη κορυφή μέχρι την τελευταία και πατάς το c για να κλείσει το πολύγωνο στην πρώτη. Στο list της polyline να σου βγάζει closed.
 6. Δημήτρη ευχαριστούμε, ιδιαιτέρως χρήσιμη ενημέρωση που λύνει πολλά προβλήματα στις μεταβιβάσεις. Αλλάζουν τόσο συχνά οι νόμοι που δεν μπορούμε να τους παρακολουθούμε.
 7. Μήπως είναι κατά παρέκκλιση άρτιο, δηλαδή δεν έχει πρόσωπο 45μ σε εθνική, επαρχιακή κτλ ;
 8. Μπορείς να βγάλεις και ένα ΚΗΔ. Θα πρέπει να έχεις τρεις δηλώσεις του ν.651/77 και το νέο γεωτεμάχιο από τη συνένωση στο topo_prop_new.
 9. Ν.3889/2010, άρθρο 20, παρ. 6, όπως ισχύει " 6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 142 ΝΟΜΟΣ 4483/2017
 10. Πρακτικά σημαίνει ότι είναι άλλης μορφής έκτασης που δεν υπάγεται στις δασικές διατάξεις, αλλά υπάρχει και ο χαρακτηρισμός ΑΝ (κήρυξη ως αναδασωτέα, προφανώς μέσα σε μία ευρύτερη έκταση). Ο χαρακτηρισμός ΑΝ θα πρέπει να αρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.998/1979 (απόφαση δασάρχη και δημοσίευση σε ΦΕΚ). Μέχρι τότε το ακίνητο είναι δεσμευμένο από το χαρακτηρισμό ΑΝ.΄Μετά την άρση της αναδάσωσης, αναμορφώνεται και ο δασικός χάρτης σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται. Μια επίσκεψη στο δασαρχείο που έχει κηρύξει την αναδάσωση θα σε διαφωτίσει για το αν πρέπει να κινήσεις κάποια ενέργεια για λογαριασμό του πελάτη σου ή αν θα κινηθούν αυτεπάγγελτα για την άρση της αναδάσωσης.
 11. Με τον κανόνα της αρτιότητας φαντάζομαι ότι είσαι εντάξει.
 12. Όταν κάνουμε ΔΓΜ διόρθωσης, δεν διορθώνουμε μόνο το δικό μας ΚΑΕΚ, όπως γίνεται συχνά η παρανόηση, αλλά και τα όμορα επηρεαζόμενα. Έτσι η εξωτερική περίμετρος των PST_KAEK με των DGM_PROP_FINAL θα πρέπει να ταυτίζεται για τα δύο ή περισσότερα ΚΑΕΚ που συμμετέχουν στη διόρθωση.
 13. Γιώργο και με τους δύο τρόπους γίνεται, επέλεξε τον απλούστερο ένα τοπογραφικό ένα ΚΗΔ. Προσοχή στην αυτοδίκαιη συνένωση, μήπως πρέπει να κάνει δύο συμβόλαια, αν είναι όμορα και άρτια κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση.
 14. Όχι δεν χρειάζεται να φαίνεται. Το Κτηματολόγιο δεν το νοιάζει η πρασιά (ΟΓ), αλλά το ιδιοκτησιακό (ΡΓ).
 15. Κι όμως Παύλο, ΥΔΟΜ στην Αττική και από τις καλές έχει αντίθετη άποψη. Συγκεκριμένα λέει ότι νομοθετικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για παραμικρή απόκλιση εμβαδού τοπογραφικού τίτλου που έχει συνταχθεί μετά το 2013 και αυτού της αίτησης για οικοδομική άδεια. Και σε στέλνει για διόρθωση τίτλου, που λέει και ο φίλος παραπάνω. Νομίζω είναι θέμα ΥΔΟΜ. Κάποιες δέχονται το 2% και άλλες όχι.
 16. Ένα απόσπασμα από το άρθρο 5 του ν.651/77 που ελπίζω να απαντάει στο ερώτημα σου. "Εις πάσαν δικαιοπραξίαν έχουσαν ως αντικείµενον µεταβίβασιν λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεµαχίου µετά ή άνευ κτισµάτων επισυνάπτεται εις το πωλητήριον συµβόλαιον τοπογραφικόν διάγραµµα, υπογραφόµενον υπό των συµβαλλοµένων και του συντάσσοντος τούτο µηχανικού ή υποµηχανικού εις το οποίον αναγράφονται τα µήκη των πλευρών, τα όρια προς τας οµόρους ιδιοκτησίας, τα ονόµατα των γνωστών ιδιοκτητών των ως και το εµβαδόν του πωλουµένου ακινήτου. Επί του διαγράµµατος δηλούται υπευθύνως υπό του συντάσσοντος τούτο µηχανικού ή υποµηχανικού εάν επί του µεταβιβαζοµένου επιτρέπεται ή ου η ανοικοδόµησις κατά τας κειµένας πολεοδοµικάς διατάξεις. Εάν το µεταβιβαζόµενον αποτελή τµήµα µεγαλυτέρας εκτάσεως, βεβαιούται εις το αυτό σχεδιάγραµµα υπό του µηχανικού ή υποµηχανικού εάν και το εναποµένον εις τον πωλητήν πληροί ή όχι τους όρους δοµήσεως."
 17. Ένα ΔΓΜ θέλεις μόνο και στα VST και VST_FINAL θα δείξεις μόνο τις νέες κάθετες, δηλαδή τις τρεις. Οι παλιές δεν χρειάζεται να μπουν σε κάποιο layer. Το ζητούμενο για το κτηματολόγιο, αλλά και για το συμβόλαιο, είναι οι κάθετες που θα ισχύουν μετά την πράξη.
 18. Καλημέρα, αν το εμβαδόν είναι εντός αποδεκτών αποκλίσεων κτηματολογίου και το σχήμα σου σχετικά ικανοποιητικό δεν χρειάζεται να πας σε διόρθωση ορίων. Άρα κάνεις ένα ΔΓΜ πράξης. Περνάς τα γνωστά layers των μετρήσεων σου και επί του TOPO_PROP συστήνεις τις δύο κάθετες στο layer VST. Για την ενημέρωση της χωρικής βάσης του κτηματολογίου περνάς και το PST_KAEK επί του οποίου περνάς και τις κάθετες στο VST_FINAL. Προφανώς λόγω μη απόλυτης ταύτισης του TOPO_PROP με το PST_KAEK η γραμμή που χωρίζει το γεωτεμάχιο σε κάθετες, θα πρέπει είτε να κοπεί είτε να εκταθεί προκειμένου να κλείνει στο PST_KAEK. Οι polylines VST επικαλύπτουν πλήρως το TOPO_PROP, ενώ οι polylines VST_FINAL, επικαλύπτουν πλήρως το PST_KAEK.
 19. Δεν μίλησες με το τοπογραφικό της πολεοδομίας στη Νέα Ιωνία ; Είναι πολύ κατατοπιστικά τα κορίτσια εκεί. Σε ανάλογη περίπτωση δική μου στο κάτω Ψαλίδι (δεν ξέρω αν είσαι εκεί), υπάρχουν συντεταγμένες σε ΤΜ 3 μοιρών για τις αξονοδιασταυρώσεις και τις κορυφές των ΟΤ και δεν υπάρχουν συντεταγμένες για τα οικόπεδα. Εμένα μου είχαν ζητήσει σε τοπογραφικό άδειας τις συν/νες του ΟΤ στο σύστημα της πράξης ενώ του οικόπεδου μόνο σε ΕΓΣΑ.
 20. Αν την κάνεις αύριο το πρωί τη διαδικασία όλα θα είναι τέλεια. Βραδυνές ώρες και μη εργάσιμες ημέρες έχω διαπιστώσει ότι η αναφορά εφαρμογής δεν λειτουργεί. dxf 2000, όλα τα σφάζει όλα τα μαχαιρώνει. Δεν μου έχει κολλήσει ποτέ.
 21. Νομίζω ότι καλά τα λες, τεχνικά δεν γίνεται στο ΔΓΜ να δείξεις την αρχική ιδιοκτησία και το ρυμοτομούμενο, γιατί οι διορθώσεις που ζητάς στο ΔΓΜ είναι επί του PST_KAEK, που λογικά ταυτίζεται με το τελικό οικόπεδο της κυρωμένης πράξης, αλλά και το πολύγωνο της κυρωμένης πράξης DBOUND_PROP το οποίο επίσης θα πρέπει να βάλεις. Εξάλλου νομίζω ότι πρέπει να δηλώσεις ότι η μεταβολή είναι τεχνικά εφαρμόσιμη (αρά δεν μπορείς να προτείνεις μεταβολή που να περιλαμβάνει κατάληψη δρόμου). Συνεπώς νομίζω ότι το ΔΓΜ πρακτικά θα γίνει για την αλλαγή ιδιοκτήτη επί του ίδιου ΚΑΕΚ. Η αρχική ιδιοκτησία θα πρέπει να εμφανιστεί επί του διαγράμματος και από την έκθεση σου να προκύπτουν η αρχική ιδιοκτησία με τεκμηρίωση και τα ρυμοτομούμενα. Λογικά αυτά θα τα αντιγράψει ο δικηγόρος στην αγωγή του και θα τα επικυρώσει το δικαστήριο αν το κερδίσετε. Με αυτή την απόφαση θα είναι δυνατή και η σύνταξη της διορθωτικής πράξης από το δήμο με την αναγνώριση των εισφορών σε γη που έχει καταβάλει η ιδιοκτησία.
 22. Όχι μόνο σε περιοχή που λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο. Προσοχή σε αυτά που γράφει παραπάνω ο tetris για τη δήλωση του ν.651 (διάβασε το άρθρο 5, παρ.1 ). Και προσοχή στην εγκυρότητα της κατάτμησης.
 23. Στο γήπεδο 1,2,3,4 θα μπουν τα layer BOUND_IMPL, BOUND_UNIMPL και TOPO_PROP. Στα νέα γήπεδα που θα δημιουργηθούν μετά την κατάτμηση θα μπουν κλειστά πολύγωνα TOPO_PROP_NEW. Αν έχεις κτηματολόγιο θα πρέπει να φτιάξεις και ένα ΔΓΜ πράξης, που πλην των ανωτέρω θα προσθέσεις τα layer PST_KAEK, LINE_XM και DGM_PROP_FINAL
 24. Είναι παλιά ένταξη του 1986 και μπορεί να έχει γίνει χωρίς συντεταγμένες. Εδώ στην Αθήνα έχω πετύχει δύο τέτοιες που έγιναν έτσι (χωρίς συντεταγμένες).
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.