Jump to content

tasosi

Members
 • Content Count

  42
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5 Ουδέτερη

About tasosi

 • Rank
  Νέο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Στην ισχύ βοηθητικών μονάδων η ΤΟΤΕΕ λέει συμπληρώνουμε την ισχύ των ανεμιστήρων των fan coil. Σε περίπτωση μονάδας vrv με κασέτες για εσωτερικές μονάδες πρέπει να συμπληρώσουμε την ισχύ των ανεμιστήρων των εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων. Πχ μοντέλο rxysq το datasheet δίνει δύο ανεμιστήρες με ισχύ 0,14kw και για κασέτα fxfq100b 0,1kw. Καθόλου αμελητέες ποσότητες
 2. Καλησπέρα, Τα στοιχεία που έχω από την μελέτη είναι vrv ονομαστικής ισχύος 56kw scop 3.80 και Α/Θ της ΚΚΜ 95kw scop 3,50. Η επιφάνεια κάλυψης +150τ.μ. περίπου για την ΚΚΜ (δεν υπάρχει εσωτερική μονάδα vrv στην κουζίνα και λοιπούς χώρους). Σε αυτήν την περίπτωση είναι δίκαιο να γίνει ο επιμερισμός με βάση τα τετραγωνικά οπότε και η ΚΚΜ θα τραβήξει προς τα κάτω τον μέσο SCOP του κτιρίου;
 3. Περίπτωση vrv για θέρμανση/ψύξη χώρων και ΚΚΜ που τροφοδοτείται από ξεχωριστή αντλία θερμότητας αέρος νερού. Στις μονάδες παραγωγής δηλώνω και τις δύο αντλίες θερμότητας με την ισχύ τους η κάθε μία. Ποσοστό κάλυψης να πάρω την απόδοση θέρμανσης/ψύξης της κάθε αντλίας προς την συνολική αποδιδόμενη; (θεωρώντας ότι η ΚΚΜ δεν καλύπτει όλους τους χώρους άρα δεν μπορεί να γίνει αναγωγή με βάση την επιφάνεια κάλυψης)
 4. Σε manual επίτοιχου λέβητα αναφέρει "Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου: 93%, ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού:88%" Στην καρτέλα θέρμανση τον βαθμό απόδοσης του λέβητα τον βάζω, από τον τύπο [4.0] της ΤΟΤΕΕ 20701-1 = 1,11*(0,93+0,03)= 1,065. Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα αερίου στην καρτέλα ΖΝΧ, εφόσον λειτουργεί όλο το χρόνο για παραγωγή ΖΝΧ, είναι 1,065 ή 0,88; Βάσει της 5.8.2.1 αντιλαμβάνομαι ότι μπαίνει το 1,065 Ομοίως για αντλία θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό, το Manual δίνει "seasonal space heating efficiency=176%, water heating efficiency=108%". Ο βαθμός απόδοσης στη θέρμ
 5. 1) Εφόσον δεν είναι διαχωριστική επιφάνεια, ναι 2) Ναι
 6. Η περίπτωση (γ) του άρθρου 22: γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. κάποιος που φορολογικά θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας τον μήνα Οκτώβριο, από Νοέμβριο και μετά υπογράφει σύμβαση και θεωρείται μισθωτός (μπλοκάκι), οι επαγγελματικές δαπάνες της περιόδου Οκτώβριος - Δεκέμβριος μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα που απέκτησε τον Οκτώβριο ως ελεύθερος επαγγελματίας ή λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι επαγγελματικές δαπάνες του μηνός Οκτωβρίου. Λογικό μου ακούγε
 7. Όταν έχουμε περίπτωση βιοτεχνικού κτιρίου με γραφεία (πχ μονώροφο τμήμα βιομηχανίας με διώροφο τμήμα γραφείων όπου ανάμεσα τους υπάρχει κοινή τοιχοποιΐα) κάνουμε ΜΕΑ για το τμήμα των γραφείων (ζώνη 1) και μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας για το υπόλοιπο (ζώνη 2). Την διαχωριστική επιφάνεια την λαμβάνετε σαν σε επαφή με όμορο κτίριο και βάζετε μόνωση σε αυτήν, ώστε Uδιαχωριστ. τοίχου<Umax σε εξωτερική επιφάνεια; Ή πρέπει να θεωρήσουμε ότι λόγω του ότι ο βιοτεχνικός χώρος είναι θερμαινόμενος κατ' επέκταση δεν υπάρχει μεταφορά θερμότητας (αδιαβατικός); Ομοίως, αν σε επαφή με τα γραφεία είν
 8. Στο κλιματιστικό με τα χαρακτηριστικά της φωτογραφίας στο πρόγραμμα θα δηλώνατε SCOP=0,93*5.10 και SEER=0,60*8,53; Αν δεν υπήρχε η ενεργειακή σήμανση Α+++ οι τιμές που θα δηλώνονταν θα ήταν COP=5,00 και ΕΕR=4,57;
 9. Σε κτίριο τριτογενούς τομέα όπου το σύστημα θέρμανσης κλείνει εκτός ωραρίου λειτουργίας το setback το αφήνετε μηδέν και υποθέτετε ότι οι απώλειες επαναθέρμανσης συμπεριλαμβάνονται στο 20% που είναι η γενική προσαύξηση απωλειών ή μπορούμε να πάρουμε από τον πίνακα D.10 του προτύπου πτώση θερμοκρασίας τουλάχιστον 4 βαθμούς χρόνος επαναθέρμανσης ανάλογα με το σύστημα, οπότε προκύπτουν κάποιες επιπλέον απώλειες;
 10. Κάνω υπολογισμό fan coil με το 4m και εξαγωγή σε δισωλήνιο για να δω τη συμπεριφορά του δικτύου στην θέρμανση. Το ισοδύναμο q60 για θερμοκρασία νερού στην θέρμανση 50oC/40oC (μοντέλο Carrier 30AWH) μου βγαίνει περίπου τριπλάσιο από τις θερμικές ανάγκες του χώρου. Δηλαδή αν οι θερμικές ανάγκες του χώρου είναι 1kW το ισοδύναμο q60 είναι 3kW. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι για να καλύψω 1kW θερμική απαίτηση στους 50/40 πρέπει να βάλω fan coil χαμηλών θερμοκρασιών που αποδίδουν 1kW θερμική ισχύ ισοδύναμη με 3kW αν τα σώματα αυτά λειτουργούσαν με θερμοκρασία εισόδου νερού 90 και εξόδου 70;
 11. Στην μελέτη γράφεις ότι έχεις τοιχοποιΐα ή πυράντοχο πάνελ/γυψοσανίδα με τον τάδε Δείκτη Πυραντίστασης (για μονοκατοικίες 30 λεπτά). Αυτά που γράφεις στην μελέτη αποδεικνύονται με τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στο άρθρο 8 και τα οποία οφείλεις να τηρείς. Σε περίπτωση παλιάς οικοδομής που εξετάζεται με το 41/18 υποθέτω ισχύει ο παλιός τρόπος απόδειξης της πυραντοχής για το υφιστάμενο τμήμα. (σημείωση: για τα εσωτερικά τελειώματα ισχύει ο πίνακας Δ.4 του παραρτήματος Δ)
 12. Ο επαγγελματικός χώρος που έχει ανεξάρτητη όδευση θα εξεταστεί με το αντίστοιχο άρθρο για την χρήση του (γραφείο ή κατάστημα δεν διευκρινίζεις) Το υπόγειο θα εξεταστεί από κοινού με τις κατοικίες εφόσον έχει κοινή όδευση (κλιμακοστάσιο).Πως όμως ορίζεται η πληρότητα; Στον πίνακα 2 δεν περιλαμβάνονται οι αποθήκες και στο άρθρο 1 για κατοικίες κάνει λόγο σε μικρές αποθήκες χωρίς να διευκρινίζει πληθυσμό ή το 25%. Εάν σε παίρνει να δηλώσεις κατοικίες και υπόγειο ως ένα πυροδιαμέρισμα θα υπολογιστεί μόνο ο θεωρητικός πληθυσμός των αποθηκών με το αντίστοιχο άρθρο και το σύνολο του πυροδι
 13. Για περίπτωση προσθήκης, τοίχοι σε επαφή με θερμαινόμενο χώρο θεωρώ b=0,5, τοίχοι σε επαφή με ΜΘΧ (πχ. συνεργεία αυτοκινήτων, αποθήκες κτλ) b=1. Η απορία μου είναι τι μόνωση βάζουμε; Στην ΤΟΤΕΕ 2 λέει "Αν το διαχωριστικό δομικό στοιχείο αποτελεί μέρος του υφιστάμενου, θα πρέπει να θερμομονωθεί κατά την κατασκευή του νέου προστιθέμενου κτίσματος". Για κάθετους τοίχους ζώνη Γ θα βάζατε μόνωση ώστε U<0,35 ή U <0,70;
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.