Jump to content

anton64

Core Members
 • Content Count

  383
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

97 Καλή

2 Followers

About anton64

 • Rank
  Διακεκριμένο Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Τοποθεσία
  Δυτ. Μακεδονία
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Να αναφερθεί επίσης και η οικομομική παράμετρος της ύπαρξης και λειτουργίας των φέρρυ Πριν την λειτουργία της γέφυρας (καλοκαίρι 2004), η τιμή διέλευσης με φέρρυ για κανονικό αυτοκίνητο ήταν 7,70 ευρώ. Η γέφυρα ξεκίνησε με τιμή 9,70 ευρώ και μετά από κάποιους μήνες ανέβηκε στα 10 ευρώ. Σήμερα, μετά από 15 χρόνια, για το ίδιο αυτοκίνητο το φέρρυ κοστίζει 6,50 ευρώ και η γέφυρα 13,50 ευρώ. Επίσης τα φέρρυ τότε κινούνταν υπερπλήρη, ενώ τώρα με πληρότητα ίσως 50-60% (συγκριτικά με τότε - αν συνεκτιμηθεί και η απόσταση μεταξύ των οχημάτων) Στην παρούσα φάση μάλλον έχει επέλθει κάποια ισοροπία τιμών - το σκανδαλώδες κατά την γνώμη μου ήταν η τότε τιμολογιακή πολιτική των φέρρυ
 2. Γιά την καταγραφή - μήπως κάποιος συνάδελφος βασιστεί κατά λάθος Η Απόφαση του ΔΕφ Θεσσαλονίκης 2345/2013 που μνημονεύει πιό πάνω ο KF, "έπεσε" στο ΣΤΕ με την 1261/2016 απόφασή του. Προς το παρόν διαθέσιμη και εδώ: http://nomosphysis.org.gr/14373/ste-12612016-anaklisi-oikodomikis-adeias-gia-anoikodomisi-oikopedoy-meta-apo-egkrisi-yppo/
 3. Τι εννοείς ότι υπήρξε έγγραφο? Το είδε η τριμελής επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπων και το χαρακτήρισε?
 4. Στην κατηγοριοποίηση Παθητική/Ενεργητική οι φορητοί πυροσβεστήρες ανήκουν στα ΜΕΠ. ¨Όλες οι επιμέρους κατηγορίες των κτιρίων του ΠΔ 71/88 απαιτούν ΜΕΠ - προσέξτε στο τέλος των εκάστοτε άρθρων 5-13. Ειδικά για τις κατοικίες (άρθρο 5) η ΠΥ εφαρμόζει τον κανόνα ότι σε όλες τοποθετούνται τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες (θεωρώντας ίσως ότι ακόμα και αν δεν έχουν θέρμανση με υγρό ή αέριο καύσιμο, υφίσταται πιθανότητα πυρκαϊάς από τον ηλεκτρικό πίνακα). Μέχρι τον ν. 4030/11 όμως εφαρμοζόταν η (λογική) διάταξη του άρθρου 15 του ΠΔ 71/88 "...Επίσης, δεν υποβάλλονται στο Πυροσβεστικό Σώµα για έγκριση και οι µελέτες των οποίων το τµήµα της ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαµβάνει υποχρέωση µόνο τοποθέτησης φορητών πυροσβεστήρων". Μετά την ύπαρξη όμως του ν. 4030/11 ρυθμίστηκε διαφορετικά το εν λόγω ζήτημα, αφού δεν προβλέπεται αντίστοιχη εξαίρεση. Κατά την γνώμη μου επίσης, οι πολεοδομίες εφάρμοζαν λανθασμένα και πριν τον 4030 την διαδικασία συνδέοντας την ύπαρξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας με την έγκριση της ΠΥ. Έτσι, αν δεν έστελναν μελέτη ενεργητικής προς την ΠΥ δεν απαιτούσαν και καταβολή αμοιβής για αυτή, ενώ (εφόσον τοποθετούνταν στο κτίριο φορητοί πυροσβεστήρες) μελέτη υπήρχε και θα έπρεπε να πληρωθεί - απλώς δεν εγκρινόταν από την ΠΥ.
 5. ...και για να μην ξεχνάμε ποιά είναι η τυπική δεσμευτικότητα των εγγράφων του Υπουργείου σε σχέση με τις ΥΔΟΜ, απόσπασμα από την ΣΤΕ 3399/1992: .... Επειδή με την κρινόμενη αίτηση, ..., ζητείται η ακύρωση: 1) της υπ' αριθ. 40265/30.10.1989 πράξεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) με την οποία θεωρήθηκε ότι τα οικόπεδα που βρίσκονται στο ανοιχτό οικοδομικό τετράγωνο 99 του Δήμου Αμαρουσίου εμπίπτουν σε περιοχή εντός σχεδίου πόλεως και 2) της υπ' αριθ. 50/1990 αδείας του Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αμαρουσίου, με την οποία επετράπη στον Δ.Τ. να ανεγείρει πενταόροφη οικοδομή στο πιο πάνω οικοδομικό τετράγωνο. ...... Επειδή, κατά το άρθρο 27 του ν. 1577/1985 (Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΦΕΚ 210), «1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι η κατά τόπους πολεοδομική υπηρεσία. 2. Για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ή των τυχόν ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και κανονισμών αποφασίζει οριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, που επαναλαμβάνουν διατάξεις των προϊσχυσάντων Γενικών Οικοδομικών Κανονισμών (αρθρ. 126 παρ. 1 και 2 ν.δ/τος 8/1973, άρθρο 80 παρ. 1 β.δ/τος 30.9.1955), καθιερώνεται ιεραρχικός έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων των ατομικών πράξεων όλων των οργάνων της πολεοδομικής υπηρεσίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και όχι εξουσία του ως άνω Υπουργού να ερμηνεύει αφηρημένα τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας κατά τρόπο δεσμευτικό για τα αρμόδια όργανα. Επομένως η άσκηση της υπουργικής αυτής αρμοδιότητας προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση εκτελεστής πράξεως από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για τη νομιμότητα της οποίας αποφαίνεται ο Υπουργός αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου (ολ. ΣτΕ 772/1957, 1003/1962, 2784/1964, 1916/1974, 2762-3/1989 κ.α.). Εν προκειμένω, η ως άνω προσβαλλόμενη υπουργική πράξη δεν εκδόθηκε σε ενάσκηση ελέγχου νομιμότητας εκτελεστής πράξεως υφισταμένης του Υπουργού αρχής. Απλώς με την πράξη αυτή ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εξέφρασε τις απόψεις του για το πεδίο εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 1577/1985 κατά τρόπο μη δεσμευτικό για την αρμόδια πολεοδομική αρχή (ΣτΕ 51/1981, 3255/1982, 4475/1985).
 6. Υπάρχουν 2 ζητήματα: ΥΔΟΜ και δικαστήρια. Επίσης υπάρχουν 2 δικαστήρια: Ποινικά για αυθαίρετες κατασκευές και αστικά για λοιπές διαφορές. ΥΔΟΜ: Αν αποδειχθεί ότι υπήρχαν κατασκευές πριν την έκδοση της Άδειας Δόμησης (που προφανώς δεν αποτυπώνονται στα σχέδια) η Άδεια είναι εν δυνάμει ανακλητέα από την ΥΔΟΜ διότι είναι παράνομη. Δικαστήρια: Τα ποινικά, γενικά δεν καταδικάζουν όταν υπάρχει σε ισχύ Άδεια Δόμησης, ακόμα και αν οι κατασκευές είχαν γίνει πριν και εκ των υστέρων ο ιδιοκτήτης τις νομιμοποίησε.
 7. Αν καταλαβαίνω σωστά, ο προϊστάμενος ΥΔΟΜ Δήμου Ξάνθης, ανακάλεσε ένα φύλλο χαρτί που έχει την μορφή εντύπου ΟΑ, το κατέχει ιδιώτης και φέρει σημάδια παραποίησης? (διότι έντυπο ΟΑ και συγκεκριμένα της 337/08 δεν είναι).
 8. Προς ενημέρωση των συναδέλφων έχω υπόψη μου τα ακόλουθα 3 έγγραφα Σημ: Δεν έχω τα πρωτότυπα - ούτε έχει αναρτηθεί το τελευταίο στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, οπότε παρακαλούνται οι συνάδελφοι από την Ξάνθη ή όποιος άλλος ξέρει να μας τα επιβεβαιώσουν Βάσει αυτών, το ΥΠΕΚΑ έχει διατυπώσει την θέση ότι πρέπει να ζητείται ασφαλιστική ενημερότητα, όχι μόνο από/για τους Μηχανικούς ΠΕ αλλά και από/για τους συναδέλφους ΤΕ (χωρίς πάντως από τα έγγραφα να φαίνεται η διάταξη από που προκύπτει το τελευταίο για τους ΤΕ): 1. Η ΥΔΟΜ Ξάνθης απέστειλε το έγγραφο του "Συλλόγου μηχανικών μελετητών ιδιωτικών έργων Νομού Ξάνθης" στην ΔΙΠΕΧΩ Κομοτηνής την 06-05-2014, αναφέροντας ότι ζητά ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τους μηχανικούς ΠΕ όσο και για τους μηχανικούς ΤΕ. 2. Η ΔΙΠΕΧΩ Κομοτηνής προφανώς δεν βρίσκει κάτι επιλήψιμο σε αυτό (ούτε για τους μηχανικούς ΤΕ αφού δεν κάνει οποιαδήποτε αναφορά/διαφοροποίηση), και το διαβιβάζει στο ΥΠΕΚΑ την 22-05-2014. 3.Το ΥΠΕΚΑ την 11-06-2014 και αφού λαμβάνει υπόψη και τα δύο έγγραφα (δείτε τα σχετικά) συμφωνεί, επίσης χωρίς να κάνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή σχόλιο.
 9. Θεωρητικά υπάρχει ακόμα μια δυνατότητα (πιό πολύπλοκη), της "ανασύστασης φακέλου" Δες http://www.michanikos.gr/topic/15506-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85/ και http://www.michanikos.gr/files/file/444-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%94-11405-%CE%A6%CE%95%CE%9A-165%CE%9130-6-05/ Αν η ΥΔΟΜ το εφαρμόσει τότε δύναται αυτοβούλως να ανακαλέσει την "έκθεση αυτοψίας"
 10. Μια διόρθωση: Γιά τις καπνοδόχους τζακιών δεν υπάρχουν υποχρεωτικές απαιτήσεις ελάχιστων αποστάσεων http://www.michanikos.gr/topic/3347-%CE%93%CE%9F%CE%9A-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9/page-8
 11. Καταλαβαίνω ότι οι ιδιώτες θέλουν να κερδίσουν χρόνο ούτε ξέρω πόσους υπαλλήλους (διοικητικούς κυρίως) έχει η Σωκράτους, αλλά να μην ξεχνάμε (τόσο οι συναλλασσόμενοι όσο και αυτοί που τα ζητούν) τα: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αρθρο 3 6 α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, που η έκδοση τους δεν προϋποθέτει τη σύμπραξη του αιτούντος και τα οποία δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση του, η αρμόδια υπηρεσία, για την έκδοση της τελικής πράξης, τα αναζητεί από τις οικείες υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου Αρθρο 17 3. Οταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου. Οταν την έκδοση της διοικητικής πράξης ζητά ο ενδιαφερόμενος, αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.