Jump to content

ChristinaK

Core Members
 • Posts

  805
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  79

Everything posted by ChristinaK

 1. Καλησπέρα,α)εάν δεν επιβληθούν εργασίες προσαρμογής και πάρουμε κατευθείαν θετική κρίση της επιτροπής ,-και επειδή έχουμε δηλώσει υπεύθυνα ότι τα σχέδια που στείλαμε είναι ταυτόσημα με αυτά που θα αναρτηθούν στο σύστημα-,ανεβάζουμε στο σύστημα τα σχέδια της ρύθμισης (που είναι ταυτόσημα με αυτά που στείλαμε)-β)εάν επιβληθούν εργασίες προσαρμογής και έχουμε πλέον σειρά σχεδίων με την προσαρμογή,αφού εκτελεστούν οι εργασίες προσαρμογής και πάρουμε τη θετική κρίση,ανεβάζουμε αυτά που απεικονίζουν την κατάσταση μετά τις εργασίες προσαρμογής.Είτε είναι τα σφραγισμένα ,είτε όχι (αλλά ταυτόσημα),θα πρέπει να απεικονίζουν την κατάσταση του ακινήτου που συνοδεύει τη θετική κρίση της επιτροπής.Η ευθύνη είναι δική μας για το αν τα σχέδια που αναρτώνται είναι ταυτόσημα με αυτά που εγκρίθηκαν.
 2. Καλησπέρα,ουσιαστικά αφορά μόνο το σκέλος "διαχείριση έργου" δηλαδή την έκδοση της βεβαίωσης από το Σύστημα e-adeies,οπότε μπορείς να ανεβάσεις έγγραφο που να λέει ότι είσαι η ίδια Αρχιτέκτων μηχανικός,μέλος του ΤΕΕ,με ΑΜ κλπκλπ και πρόκειται για το ακίνητο "......(περιγραφή)...." ιδιοκτησίας δικής σου.
 3. Καλησπέρα και πάλι Giallou-καλώς μετέφερες την υπόθεση στο σωστό θέμα (άρθρο 94),όμως έθεσες ένα πολύ σημαντικό νέο στοιχείο,τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής.Στο τρίτο ερώτημα λοιπόν σου απαντώ ότι δεν μπορεί να εκδοθεί νομιμοποίηση κατοικίας κατασκευασμένης μετά τις 28-7-2011 εντός δασικής έκτασης. Συνεπώς,πριν φτάσεις στην αίτηση και τους υπολογισμούς προστίμων πρέπει να εξασφαλιστεί το θετικό αποτέλεσμα της δασικής αντίρρησης,δηλαδή ο αποχαρακτηρισμός της έκτασης.Θέλει προσοχή.
 4. Καλησπέρα,γιατί το πιστεύεις αυτό?Ποιος θα πιστοποιήσει ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες κατεδάφισης?
 5. Καλησπέρα,εάν εννοείς ότι μέχρι τις 28-7-2011 το οικόπεδο ήταν αδόμητο και όλες οι αυθαίρετες κατασκευές σε αυτό έχουν γίνει μετά τις 28-7-11,τότε : εφόσον τηρούνται οι ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,η πράξη είναι άδεια νομιμοποιήσης (Κατηγορίας 2) με αυτοψία Υδομ και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 94 το οποίο υπάγεται στο Τρίτο Κεφάλαιο του 4495 και αντιμετωπίζει αυθαίρετα μετά τις 28-7-11. Το άρθρο 106 υπάγεται στο Τέταρτο Κεφάλαιο και αφορά αυθαίρετα πριν τις 28-7-11.
 6. Καλησπέρα,γίνεται η μεταβίβαση με δήλωση σε "Οριστική υπαγωγή",στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ότι "για την παρούσα δήλωση απαιτείται ΜΣΕ η οποία θα υποβληθεί εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος (από την ημερομηνία υπαγωγής του ακινήτου)".Το ίδιο (αναφορά στην Τεχνική έκθεση) ισχύει και για την Τεχνική έκθεση αρμόδιου Η/Μ μηχανικού,εάν απαιτείται.Δηλαδή για τα δικαιολογητικά εκείνα τα οποία βάσει του άρθρου 99 έχουν περιθώριο να συνταχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
 7. Καλημέρα Venezia,εδώ η εγκύκλιος-διάβασε σελ.2 -προέγκριση άδειας αναθεώρησης- ( μεταβολή μεγεθών). 2021-07-28 Προέγκριση οικοδομικών αδειών εγκρίσεις φορέων και κατηγορία έκδοσης αδειών.pdf
 8. Καλημέρα,η ερώτηση είναι πολύ γενική-ποια επιτροπή?των άρθρων 116 ή 117?άλλη?τι σφραγίστηκε?
 9. Καλημέρα,το τμήμα που παραβιάζει πλάγιες αποστάσεις δηλώνεται σε ξεχωριστό φύλλο καταγραφής, για να λάβει και τον αντίστοιχο συντελεστή παραβίασης,ανεξαρτήτως του αν ανήκει σε κτίριο με οικοδομική άδεια ή όχι. Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα,αν αποδεδειγμένα υπάρχει ακόμη το κτίσμα που προϋφίσταται του '55,αυτό θεωρείται νομίμως υφιστάμενο και δεν έχεις λόγο να το δηλώσεις ως Κατηγορία 1,χάνοντας αφενός τον ευεργετικό συντελεστή του παραρτήματος (Οικοδομική άδεια="Ναι"),αφετέρου βγάζοντας τη δήλωση Κατ.5 (εκτός εάν είσαι στις εξαιρέσεις της Κατ.5).
 10. Καλημέρα, Άρθρο 100 παρ.5 5. Για τις παραβάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος Α και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καθώς και για εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στις παρ.19, 26 και 57 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α79) που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της κατηγορίας 3 του άρθρου 96 καταβάλλεται παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με προϋπολογισμό σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Αν στο Παράρτημα Β δεν περιλαμβάνεται τιμή μονάδος της αυθαίρετης κατασκευής, λαμβάνεται η τιμή μονάδος τιμολογίων αγοράς. Προϋπολογισμός έως και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ θεωρείται μία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Ο αριθμός των παραβάσεων προκύπτει από το πηλίκο του συνολικού προϋπολογισμού δια του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήματος Α. Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου υπάγονται επίσης αυθαίρετοι ημιυπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια, καθώς και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις από βοηθητική χρήση σε βοηθητική και από κύρια χρήση σε κύρια που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς την έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου και με την προϋπόθεση, ότι δεν επέρχεται υπέρβαση δόμησης, λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σύμφωνα με την παρ.7. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, που δηλώνονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά γγγ, δδδ, εεε της παραγράφου στ του άρθρου 99. Επομένως,ανεξαρτήτως των απαιτούμενων αρχείων που εμφανίζει το σύστημα ο Νόμος λέει ξεκάθαρα ότι δεν απαιτούνται το γγγ) της στ του 99,δηλαδή διάγραμμα κάλυψης,το δδδ της στ του 99,δηλαδή κάτοψη και το εεε της στ του 99,δηλαδή τομή. Εάν θέλεις να τα αναρτήσεις ,είναι δικαίωμα σου.Εάν δε θέλεις να τα αναρτήσεις και να ανεβάσεις ένα ενημερωτικό σημείωμα που να τεκμηριώνει ότι δεν απαιτούνται εκ του νόμου,δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
 11. Επί της ουσίας,συμφωνούμε και οι τρεις.Παραμένει προς δήλωση μια διαμερισμάτωση,όπως λέει και ο Δημήτρης,ενώ η νο1."παράβαση" (σε σχέση με την οικοδομική άδεια),προφανώς δεν υπολογίζει πρόστιμο,αλλά αναφέρεται στην κάτοψη και την Τεχνική Έκθεση.
 12. 1.Θεωρώ πως αποδίδεται δείχνοντας στην κάτοψη της ρύθμισης το "τμήμα διαμ/τος" που δεν κατασκευάστηκε (κοινόχρηστος εις βάρος διαμ/τος) και δεν απαιτείται συναίνεση γιατί υπάγεται στο άρθρο 98.7.(από κατασκευής και εντός νομίμου όγκου). 2.Δείχνουμε μόνο την κάτοψη του διαμ/τος,δηλώνουμε την ΔΔ και αναφέρουμε στην Τεχνική Έκθεση την αδυναμία αποτύπωσης όλου του ορόφου.
 13. Χμμμ..μήπως της ζητούν στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου?Κάτι δεν καταλαβαίνω... Συμπλ.Η βεβαίωση κύριας χρήσης δηλώνει αφενός τη νομιμότητα του κτιρίου,αφετέρου ότι ο χώρος μπορεί νόμιμα να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη χρήση και τηρεί τις αντίστοιχες διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 14. Καλησπέρα Έλενα,η βεβαίωση κύριας χρήσης συντάσσεται πλέον από τον μηχανικό υπ'ευθύνη του.Τι θέλεις να φτιάξεις στο προϋφ.55 κτίριο?
 15. Καλημέρα,σε παρόμοιες περιπτώσεις που αφορούν μεμονωμένες παρεμβάσεις σε όψη,μπορείς να βάλεις την κάτοψη της οικοδομικής άδειας -εάν δεν υφίστανται αυθαίρετα και ισχύει- ,ή της υπαγωγής σε νόμο αυθαιρέτων (4178,4495) εάν έχει γίνει υπαγωγή.
 16. Καλημέρα,το μόνο που απαιτείται στα γενικά δικαιολογητικά είναι το δ),ενώ το α) απαιτείται λόγω των επί μέρους επιλογών που κάνει υπ'ευθύνη του ο Μηχανικός (-Στοιχεία Υφισταμένου).Κατά τα λοιπά,ανάλογα με τις επί μέρους επιλογές σου για την περίπτωση βγαίνουν και τα υπόλοιπα απαιτούμενα.Πάντως το β) και γ) δεν απαιτούνται σε καμία περίπτωση.
 17. Καλησπέρα,υπάρχουν κάποια θέματα προς συνολική αντιμετώπιση,δηλαδή:Α-θα γίνει αποκατάσταση ή μερική αποκατάσταση για την ανέγερση της νέας κατοικίας?Β-μεγάλα βάθη εκσκαφών, πέρα από τα επιτρεπόμενα κατά ΝΟΚ,απαιτούν έγκριση Σ.Α.Αυτές σαν πρώτες σκέψεις γιατί ενδεχομένως ό,τι πρόκειται να γίνει να μπορεί να ενταχθεί στη νέα άδεια,ακόμη και με νομιμοποίηση ή και αποκατάσταση.Σκέψεις κάνω...
 18. Κωδικοποίηση (όσο είναι εφικτή): -Άρθρο 3 του Ν.4821/21,Παρ.1 και 2: 1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 8α και 8β, το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2. Η κτηματογράφηση περαιώνεται και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 7Α. Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση των σχετικών υποθέσεων κτηματογράφησης που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης διεξάγεται κατά το στάδιο λειτουργίας του Κτηματολογίου. Το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. N.2308/95 (όπως έχει τροποιηθεί και ισχύει),άρθρο 7Α: Άρθρο 7α Επιτροπές εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης Εν ολίγοις,εγώ καταλαβαίνω ότι αφού ακολουθηθούν οι ενστάσεις των άρθρων 6,7,8 για τις υποθέσεις που εκκρεμούν (άλλες περιπτώσεις) δεν θα περιμένουν την εξέταση απο Επιτροπές και θα ανοίγει το Κτηματολογικό γραφείο. Συμπληρώνω,δημοσίευσα καταλάθος πριν! Άρθρο 7Α 1. Συνιστώνται Επιτροπές Εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, στις οποίες υποβάλλονται οι υποθέσεις του άρθρου 6Α και οι ενστάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2
 19. Καλησπέρα!Θα τελειώσει η επανεξέταση στοιχείων της Προανάρτησης και θα ακολουθήσει η Ανάρτηση.Θα εξεταστούν οι υποβληθείσες ενστάσεις της Ανάρτησης και θα ολοκληρωθεί η Κτηματογράφηση. Θα αρχίσει να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής και τότε θα υποβάλλεται σε αυτό ΔΓΜ.Τα ΔΓΜ δηλαδή υποβάλλονται σε φάση Κτηματολογίου σε λειτουργία.😊
 20. Καλησπέρα,εγώ νομίζω ότι έπρεπε να γράφει της παρ.3 (του ίδιου άρθρου 121) και έγινε λάθος στον αριθμό.Συμπληρώνει τους όρους δόμησης για τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκ/σεις της παρ.3 του 121 με πανύψηλους φράχτες κλπ.
 21. Συμφωνώ,σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες,εάν όμως δεν υπάρχει μετά τις 31/12/2022 το κατάστημα κατά ΝΟΚ θα θεωρείται αυθαίρετο***.Άρα,ίσως είναι δόκιμη η πρόβλεψη εκ των προτέρων αφού πρόκειται για νέα αδειοδότηση. ***Ως προς την έλλειψη προσβασιμότητας και εφόσον δεν τεκμηριώνεται η δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση βάσει νομοθεσίας.
 22. Συνάδελφε,διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται από το σύστημα,στο σημείο που λέτε πως δεν σας αφήνει να πάτε παρακάτω,μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε! Τι γράφει όταν πατάτε υποβολή?
 23. Καλημέρα,είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.Συνεπώς,θα πρέπει να υποβληθεί.Η διαφοροποίηση από έναν ιδιώτη που κάνει οικοδομικές εργασίες στην ιδιοκτησία του,είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση η σύμβαση θα υπογραφεί από νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο οποίο ανήκει το κτίριο.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.