Jump to content

panospsychogios

Members
 • Content Count

  21
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by panospsychogios

 1. Στο ΥΠΠΟ έχει υποβληθεί αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 116. Το πρόβλημα δεν είναι του ΥΠΠΟ δεδομένου ότι στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ημερών, η δήλωση εξετάζεται από την 7μελή επιτροπή. Το πρόβλημα έγκειται στη μη συγκρότηση της 7μελούς επιτροπής που συγκροτείται με ΚΥΑ του ΥΠΕΝ και του ΥΠΠΟ, η οποία υποχρεούται να συνεδριάσει εντός 60 ημερών. Όντως το ΤΕΕ είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης αλλά υποχρεούται να εφαρμόσει τα οριζόμενα στη νομοθεσία. Επομένως είναι θέμα ερμηνείας του νόμου. Τι γίνεται δηλαδή στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ημερών εντός της οποίας υποχρεούται να συνεδριάσει η επταμελής επιτροπή.
 2. Συνάδελφοι γεια σας. Το συμπέρασμα όλων μας από την ενασχόληση με την ερμηνεία του άρθρου 116 και συγκεκριμένα των παραγράφων 9α και 9β είναι ότι βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο. Λόγω του αδιεξόδου, επιχείρησα να ελιχθώ στοχεύοντας στις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ. 9α και συγκεκριμένα: - Στην προθεσμία των 60 ημερών που ορίζεται για τη θετική ή μη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του ΥΠΠΟΑ (στη συγκεκριμένη περίπτωση του Τοπικού Συμβουλίου) - Στο γεγονός ότι η 7μελής επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των ΥΠΕΝ και ΥΠΠΟΑ, υποχρεούται να συνεδριάσει εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης της πρώτης επιτροπής ή από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της. Υπέβαλα λοιπόν το κάτωθι αίτημα προς τους διαχειριστές του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δηλώσεων του Ν.4495/17: Παρακαλώ όπως πραγματοποιηθεί αλλαγή της κατάστασης από «Αρχική υποβολή» σε «Υπαγωγή» διότι έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΚ/507210/363601/5743/23-9-2019 αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ όπως ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 116 του Ν.4495/17. Συγκεκριμένα έχει παρέλθει άπρακτα η προθεσμία των 60 ημερών που ορίζεται για τη θετική ή μη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του ΥΠΠΟΑ. Επίσης έχει παρέλθει άπρακτα και η προθεσμία των επιπλέον 60 ημερών εντός της οποίας υποχρεούται να συνεδριάσει η επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των ΥΠΕΝ και ΥΠΠΟΑ, από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης της πρώτης επιτροπής. Το έντυπο της πρωτοκολλημένης αίτησης έχει υποβληθεί στο υπ’ αρ. #19 τύπο εγγράφου «Θετική κρίση Επιτροπής αρθ. 116 & 117». Τελικά έλαβα την κάτωθι απάντηση: Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί δυνατότητα προώθησης σε «Υπαγωγή» είναι η έγκριση από την Αρμόδια Επιτροπή. Παρακαλούμε να επαναλάβετε το αίτημα όταν εισάγετε την θετική απόφαση της Επιτροπής στα «Αρχεία» της δήλωσης. Δεν είμαι πεπεισμένος ότι η απάντηση που έλαβα είναι ορθή, αλλά δεν μπορώ προς το παρόν να αποδείξω το αντίθετο. Καλή δύναμη σε όλους.
 3. Επειδή η πέργκολα δεν αποτελεί μέρος του κυρίως όγκου του κτιρίου, αλλά συμπεριλαμβάνεται στις κατασκευές που επιτρέπονται πάνω από το μέγιστο ύψος της οικοδομής (όπως επίσης καμινάδες κλπ) η υπέρβαση του μέγιστου ύψους στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 0.80 m.
 4. Το καθαρό εμβαδόν αναφέρεται στον εκμεταλλεύσιμο χώρο ενός καταστήματος (ή διαμερίσματος κλπ) και είναι η επιφάνεια χωρίς να προσμετράται σε αυτήν η επιφάνεια που καταλαμβάνει η εξωτερική τοιχοποιία (πολλές φορές και η επιφάνεια των εσωτερικών χωρισμάτων). Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού ενός χώρου (πχ τον αριθμό καθήμενων πελατών μιας αίθουσας εστιατορίου). Στην πράξη (τίτλοι ιδιοκτησίας, σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, οικοδομικές άδειες) χρησιμοποιείται το μικτό εμβαδόν, δηλαδή η επιφάνεια μιας ιδιοκτησίας στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επιφάνεια που καταλαμβάνει η εξωτερική τοιχοποιία.
 5. Αφού το αγροτεμάχιο είναι εκτός σχεδίου μπορεί να γίνει συμβολαογραφική πράξη διανομής ώστε ο κάθε αδελφός να πάρει το τμήμα του αγροτεμαχίου που του αναλογεί, ακόμα και αν τα τμήματα που θα προκύψουν είναι μη άρτια και μη οικδομήσιμα. Εκτός εάν ο ένας αδελφός επιθυμεί να οικδομήσει.
 6. Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα. Αναγκαζόμαστε να υπογράφουμε πολλές φορές εν γνώση μας πράγματα αναληθή προκειμένου να συμβαδίζει το τοπογραφικό μας με προγενέστερα συμβόλαια. Συνάδελφοι δεν έθεσα το ερώτημα για να αντιπαρατεθούμε πμ και ατμ αλλά για να δω πως αντιμετωπίζετε παρόμοια φαινόμενα. Εσείς λοιπόν πως ενεργείτε? Αλλάζετε απλά την ημερομηνία ή κάνετε προηγουμένως έναν επιτόπιο έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης? Όσο για το κόστος, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να ζητάει εκ νέου εμοιβή για ένα τοπογραφικό που είχε συντάξει ο ίδιος πριν πέντε χρόνια, λέγοντας στον πελάτη ότι το διάγραμμα που έχει στην κατοχή του δεν είναι πλέον έγκυρο. Ενοείται ότι δεν υπογράφουμε τοπογραφικό διάγραμμα άλλου συναδέλφου, ακόμα κι αν έχουμε την έγγραφη συγκατάθεσή του.
 7. Συνάδελφοι καλησπέρα. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα που μπορεί να έχει τύχει σε αρκετούς μηχανικούς που συντάσσουν τοπογραφικά διαγράμματα. Πολλές φορές οι συμβολαιογράφοι (ορθώς κατά την γνώμη μου) ζητάνε από εμάς τους μηχανικούς να προβούμε στην επικαιροποίηση τοπογραφικού δηλαδή να αλλάξουμε την ημερομηνία σύνταξης ενός παλαιότερου τοπογραφικού διαγράμματος με πρόσφατη ημερομηνία ελέγχοντας παράλληλα τους όρους δόμησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να είναι καλυμμένοι από κάποια τυχόν μεταβολή όρων δόμησης, αναθεώρησης σχεδίου πόλεως και γενικά οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος και της ημερομηνίας σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Όμως θεωρώ ότι η ημερομηνία σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι μία και μοναδική και αντιστοιχεί στην ημερομηνία (ή έστω στο διάστημα μερικών ημερών) κατά την οποία έγινε η υπόδειξη των ορίων από τον ιδιοκτήτη, πραγματοποιήθηκε η αποτύπωση, ελέγχθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής και τελικά συντάχθηκε το τοπογραφικό διάγραμμα. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι η ημερομηνία σύνταξης είναι χαρακτηριστική για κάθε τοπογραφικό διάγραμμα, δηλώνοντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση έχει αποτυπωθεί εκείνη την συγκεκριμένη περίοδο. Κατά την γνώμη μου πάντα, πιστεύω ότι η ημερομηνία σύνταξης θα πρέπει να παραμένει η ίδια σε κάθε τοπογραφικό διάγραμμα, απλά θα πρέπει, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, ο μηχανικός να συντάσσει μια υπεύθυνη δήλωση επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα στην οποία να αναφέρει ότι κατόπιν ελέγχου των όρων δόμησης και των λοιπών στοιχειών, δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή (ή ότι έχει επέλθει η τάδε μεταβολή) διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για θεώρηση των όρων δόμησης και όχι για νέα αποτύπωση της οικοπεδικής έκτασης. Επίσης μου έχει ζητηθεί πολλές φορές να υπογράψω τοπογραφικά διαγράμματα, θέτοντας πρόσφατη ημερομηνία σύνταξης, τα οποία είχε συντάξει παλαιότερα άλλος μηχανικός (συγκεκριμένα ο πατέρας μου ο οποίος ως συνταξιούχος δεν έχει πλέον το δικαίωμα της υπογραφής). Για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει να υπογράψω ένα διάγραμμα το οποίο αφενός δεν έχω συντάξει εγώ, αφετέρου δεν γνωρίζω με ποιον τρόπο έχει γίνει η αποτύπωση (άρα και την ακρίβειά του) και το κυριότερο δεν γνωρίζω ποια είναι η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση (όρια οικοπέδου, νέα κτίσματα κλπ), ενώ θα μπορούσα απλά να θεωρήσω, ως υπεύθυνος μηχανικός, το τοπογραφικό ως προς τους όρους δόμησης, αποφεύγοντας να αναλάβω την ευθύνη της αποτύπωσης της έκτασης; Βέβαια είναι προτιμότερο να γίνεται κάποιος έλεγχος της αποτύπωσης ή ακόμα ορθότερα νέα (άρα και ακριβέστερη) αποτύπωση, αλλά γνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι εφικτό για οικονομικούς κυρίως λόγους, αφού στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η πράξη αυτή γίνεται για εξυπηρέτηση του πελάτη και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση γι αυτόν. Θα ήθελα την γνώμη σας συνάδελφοι και πως εσείς αντιμετωπίζετε παρόμοια ζητήματα. Tα κεφαλαία δεν επιτρέπονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σε αυτό των τίτλων σε αυτό το forum.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής avgoust
 8. Jovas δεν ξέρω αν πήρες τον Hyper Κώδικα αλλά θα σου πω κι εγώ την γνώμη μου. Είναι βέβαια σημαντικό να μπορείς να κάνεις copy paste, αλλά αυτό διορθώνεται όπως ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι. Είχα κι εγώ τον Hyper Κώδικα αλλά τελικά εδώ και δύο χρόνια σταμάτησα να είμαι συνδρομητής και επέλεξα την Δομική Ενημέρωση. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές ζητούσα να βρώ διατάξεις οι οποίες σήμερα έχουν καταργηθεί αλλά ο Hyper Κώδικας δεν υποστηρίζει καταργημένες διατάξεις. Στην Δομική Ενημέρωση βρίσκω σχεδόν τα πάντα (αναφέρει εάν η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει ή έχει καταργηθεί ή έχει τροποποιηθεί) ενώ παράλληλα μπορώ να βρω υγειονομικές και άλλες διατάξεις που δεν αφορούν μόνο την τεχνική νομοθεσία. Ελπίζω να σε βοήθησα.
 9. Τυπικά έληξε το θέμα διότι το συγκεκριμένο σκαρίφημα υπογράφεται από τεχνολόγο μηχανικό μέλος ΕΕΤΕΜ. Όπως όμως είπα, κάποιες λεπτομέρειες πάνω στο σκαρίφημα δείχνουν άτομο που δεν έχει και την καλύτερη επαφή με το αντικείμενο της τοπογραφίας. Ίσως πρόκειται για νέο μηχανικό. Δεν θέλω όμως να πιστέψω πως ενδεχομένως κάποιος "πούλησε" την υπογραφή του, και για το λόγο αυτό δεν έχω σκοπό να το ψάξω παραπάνω.
 10. Τελικά το έψαξα το θέμα στην ΕΕΤΕΜ και είναι όντως τεχνολόγος τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε. μόνο που ο πραγματικός αριθμός μητρώου είναι πενταψήφιος (έχουν προστεθεί στην σφραγίδα 3 επιπλέον μηδενικά). Προς πληροφόρηση όλων οι αριθμοί μητρώου της ΕΕΤΕΜ είναι αύξοντες και μέχρι σήμερα υπάρχουν περίπου 45000 μέλη.
 11. Φίλε tpanag το σκαρίφημα είναι "εξαρτημένο" (σε ΕΓΣΑ '87) με την διαφορά ότι δεν το αναφέρει. Απλά έχω κρύψει τα πρώτα στοιχεία των συντεταγμένων για ευνόητους λόγους. Τώρα τι σημαίνουν τα (Α) και (Β) δεν μπορώ να το απαντήσω. Από την στιγμή που δίνει συντεταγμένες σε Χ και Υ τα υπόλοιπα είναι περιττά (πάντως ούτε ανατολικά σημαίνει ούτε βόρεια). Οι συντεταγμένες είναι της μορφής: Χ1-###-##-###Α Ψ1-###-##-###Β Τα παραπάνω προδίδουν άτομο που δεν είναι και πολύ σχετικό με το επάγγελμα του τοπογράφου. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τον οκταψήφιο αριθμό μητρώου μέλους ΕΕΤΕΜ θεωρώ ότι είναι ύποπτα και γι' αυτό αποφάσισα να το ψάξω περαιτέρω.
 12. Κι όμως αυτές είναι οι προδιαγραφές που έχει θέσει ο αγροτικός συνεταιρισμός για τα διαγράμματα που συνοδεύουν τις δηλώσεις καλλιεργειών. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα προς συζήτηση, περί προδιαγραφών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως έχω την αίσθηση πως είναι δικαίωμα του κάθε φορέα να ορίζει όποιες προδιαγραφές θέλει. Αρκεί να ενημερώνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ώστε να μην συγχέεται το "σκαρίφημα" με το τοπογραφικό διάγραμμα και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κάθε ένα από τα δύο. Ορίστε και το περί ου ο λόγος σκαρίφημα, επεξεργασμένο έτσι ώστε να μην δημοσιεύονται προσωπικά στοιχεία του μηχανικού αλλά και του αποτυπωμένου αγροτεμαχίου. Σκαρίφημα.pdf
 13. Σκαρίφημα είναι ακριβώς αυτό που ενοούμε όλοι εμείς οι μηχανικοί. Ένα υποτυπώδες σκίτσο (στην συγκεκριμένη περίπτωση ενός αγροτεμαχίου) χωρίς συγκεκριμένη κλίμακα και σχεδιασμένο πολλές φορές στο χέρι, επάνω στο οποίο είναι αριθμημένες οι κορυφές του πολυγώνου. Οι συντεταγμένες των κορυφών (σε ΕΓΣΑ '87?) παρουσιάζονται σε έναν επισυναπτόμενο πίνακα. Το θέμα όμως τώρα είναι εάν υπάρχει παραποίηση επαγγέλματος, σφραγίδας και υπογραφής, γεγονός που άπτεται (δεν είμαι νομικός) του αστικού δικαίου.
 14. Η σφραγίδα του εν λόγω μηχανικού είναι ευκρινέστατη και ο αριθμός μητρώου που σας ανέφερα δεν επιδέχεται καμίας αμφιβολίας. Επίσης έπειτα από μια πρόχειρη έρευνα που έκανα μέσα από τον ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο του ΟΤΕ, δεν βρήκα κανένα άτομο με το συγκεκριμένο επώνυμο στην περιοχή που δηλώνεται ως έδρα (η έδρα που δηλώνεται δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή που αναφέρεται το συγκεκριμένο τοπογραφικό σκαρίφημα). Το σίγουρο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Βεβαίως εάν υπήρχε αναρτημένο ένα ευρετήριο με τα μέλη της ΕΕΤΕΜ όλα θα είχαν ξεκαθαριστεί και δεν θα κάναμε τώρα αυτήν την συζήτηση. Ένα τέτοιο εργαλείο θα ήταν ιδιεταίρως χρήσιμο σε όλους. Τώρα όσον αφορά στις προδιαγραφές των σκαριφήματων που προορίζονται για την δήλωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων προκειμένου να υπολογιστούν οι επιδοτήσεις, αυτές καθορίζονται από τον εκάστοτε αγροτικό συνεταιρισμό και ουσιαστικά είναι ανύπαρκτες, αφού τελικά ο καθένας μπορεί να συντάξει ένα τέτοιο σκαρίφημα είτε είναι αγρότης (στην περίπτωση που δεν απαιτείται υπογραφή), είτε γεωπόνος είτε μηχανικός.
 15. Συνάδελφοι θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Κατ' αρχήν το πρόβλημα δεν αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα (αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης) αλλά στην παραποίηση (εφόσον έτσι αποδειχθεί) του τίτλου πτυχιούχος μηχανικός Τ.Ε., γεγονός που επηρεάζει και αφορά ολόκληρο τον κλάδο των μηχανικών, είτε αυτοί είναι διπλωματούχοι μηχανικοί είτε πτυχιούχοι μηχανικοί Τ.Ε. Ο συγκεκριμένος Αριθμός Μητρώου δεν ξεκινάει από μηδέν αλλά από 4, είναι δηλαδή κανονικός οκταψήφιος αριθμός. Εκτός εάν πρόκειται για την περίπτωση κάποιας ορισμένης κατηγορίας μηχανικών των οποίων η αρίθμηση ξεκινάει από το 40000000. Σκέφτηκα κι εγώ να επικοινωνήσω με την ΕΕΤΕΜ, πράγμα που τελικά δεν θα αποφύγω, αλλά ήθελα προηγουμένως να απευθυνθώ στο forum.
 16. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και μερικές μέρες μάταια προσπαθώ να βρω στο διαδίκτυο κάποια ιστοσελίδα επίσημου φορέα στην οποία να δημοσιεύεται το Μητρώο Τεχνολόγων Μηχανικών μελών ΕΕΤΕΜ, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το Μητρώο των Διπλωματούχων Μηχανικών που ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Ο λόγος που κάνω αυτήν την αναζήτηση είναι διότι υπέπεσε στην αντίληψή μου ένα “εξαρτημένο τοπογραφικό σκαρίφημα” (δεν αναφέρεται εάν είναι σε ΕΓΣΑ ’87), όπως αυτά που υποβάλλονται στους κατά τόπους αγροτικούς συνεταιρισμούς για την δήλωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων (οι προδιαγραφές που ορίζουν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί για την σύνταξη των σκαριφημάτων αυτών καθώς και ποιες κατηγορίες "επαγγελματιών" μπορούν να συντάσσουν τέτοια “σκαριφήματα” αποτελεί ένα άλλο θέμα συζήτησης), το οποίο υπογράφεται από έναν πτυχιούχο τοπογράφο μηχανικό Τ.Ε. ως φαίνεται στην σφραγίδα. Εκείνο που μου προξένησε το ενδιαφέρον είναι ο Αριθμός Μητρώου ΕΕΤΕΜ του εν λόγω μηχανικού, ο οποίος αφενός έχει πολλά μηδενικά ψηφία (συγκεκριμένα τέσσερα), αφετέρου είναι οκταψήφιος. Είναι γνωστό ότι οι αριθμοί μητρώου των μελών του ΤΕΕ είναι πενταψήφιοι και εξαψήφιοι. Μπορεί κάποιος συνάδελφος να μας ενημερώσει κατ’ αρχήν πόσα ψηφία έχουν οι αριθμοί μητρώου των μελών της ΕΕΤΕΜ αλλά και πως μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο μητρώο αυτό; Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία κάθε μέλους, αλλά σε μια απλή αντιστοίχηση του ονοματεπώνυμου με τον αριθμό μητρώου και την ειδικότητα μηχανικού, ώστε να είναι δυνατόν να ασκείται ένας τυπικός έλεγχος από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα (πολεοδομία, δασαρχείο, εφορία αρχαιοτήτων, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συμβολαιογράφοι, τραπεζικά ιδρύματα κλπ). Μπορεί τελικά να είναι αβάσιμη αυτή μου η καχυποψία και για τον λόγο αυτό ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη από τον εν λόγω μηχανικό, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε ποιος υπογράφει τι, ώστε τελικά ορισμένοι να μην επωφελούνται της άγνοιας των υπολοίπων, παραποιώντας ή δηλώνοντας ανύπαρκτες επαγγελματικές ιδιότητες.
 17. Ευχαριστώ πολύ roka. Ήσουνα σαφέστατος και απόλυτα τεκμηριωμένος.
 18. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες roka. Είναι όμως βάσει κάποιας νομοθεσίας, ή απλά από προσωπική σου εμπειρία. Πάντως μου ακούγεται πολύ λογικό και έτσι θα πρέπει να γίνεται.
 19. Βλέπω ότι όλοι λιγο ή πολύ έχουμε αντιμετωπίσει παρόπμοια προβλήματα. Το θέμα έχει δημιουργηθεί στη Δ/νση πολεοδομίας Σπάρτης. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε οποιονδήποτε φάκελο με μια απλή αίτηση στην οποία δηλώναμε ότι ζητάμε τα στοιχεία για λογαριασμό του πελάτη μας, για τον οποίο όμως δεν εξεταζόταν άν είναι ο ιδιοκτήτης, ο γείτονας ή οποιοσδήποτε άλλος. Τώρα, ύστερα από κάποιο θέμα που δημιουργήθηκε με έναν ιδιοκτήτη, θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι ο πελάτης μας είναι ο ιδιοκτήτης ή έχει έννομο συμφέρον. Όμως η έννοια "έννομο συμφέρον" είναι σχετική, και συχνά δεν μπορεί να αποδειχθεί.
 20. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με το κατά πόσον είναι νόμιμο να ζητήσει κάποιος τρίτος το φάκελο οικοδομικής άδειας απο το αρχείο μιας πολεοδομίας. Και ερωτώ. Μια οικδομική άδεια (δηλαδή ο φάκελος μιας οικδομικής άδειας, με τις μελέτες, τα δικαιλογητικά κτλ) αποτελεί δημόσιο έγγραφο, ή έγγειται στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων? Εάν αποτελεί δημόσιο έγγραφο, θεωρητικά μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο φάκελο μιας οικδομικής άδειας, είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι γείτονας, είτε έχει έννομο συμφέρον είτε όχι. Επικρατεί η άποψη (χωρίς αυτή να είναι νομικά τεκμηριωμένη) ότι η πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται σε όποιον έχει έννομο συμφέρον, αλλά πάλι πως ορίζεται και πως αποδεικνύεται αυτό? Ζητάω λοιπόν την άποψη των συναδέλφων πάνω σε αυτό το θέμα. Πως αντιμετωπίζονται αντίστοιχα τέτοια θέματα στην περιοχή του καθενός? Υπάρχει σχετική νομοθεσία?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.