Jump to content

TOLIS17

Members
 • Content Count

  62
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Ουδέτερη

About TOLIS17

 • Rank
  Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Σε περίπτωση όπου έχω αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία βάσει του αρ.5 παρ. 2 του ΝΟΚ δεν απαιτείται άδεια δόμησης και χρειάζεται απλώς μία αίτηση (σύσταση φακέλου). Εάν όμως η αλλαγή χρήσης αυτή συνοδεύεται από μία ελαφριά αλλαγή στην μπροστινή όψη του κτιρίου τι κάνω? Όταν αναφέρω ελαφρία εννοώ ότι μέρος της μπροστινής όψης που καταλαμβάνει ένα συνεχές κούφωμα (με επιμέρους σταθερά κουφώματα στο σύνολο τους 3) συνολικού μήκους γύρω στα 3m τώρα εν μέρει θα κλείσει αριστερά και δεξιά αφήνωντας μία πόρτα μόνο στο μέσον. Δεν εππηρεάζει στατικό φορέα. Μήπως μία απλή ενημέρωση φακέλου αρχικής αδείας (2000) βάσει αρ. 29 παρ. 3 του ΝΟΚ για την αλλαγή κουφωμάτων θα ήταν η σωστή λύση και μετά να πάω για αίτηση αλλαγής χρήσης? Το θέμα όμως είναι ότι το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό και θα χρειαστεί έγκριση απο ΣΑ πράγμα που αντιτίθεται στo αρ.6 παρ. 9 β του Ν. 4030. Υπάρχει καμία άλλη λύση για να μην βγάλω άδεια δόμησης για την μπροστινή όψη? Ευχαριστώ
 2. KANA έχεις απόλυτο δίκιο...........sorry σας το επισυνάπτω...............απλώς είναι λίγο μεγάλο και το απέφυγα....... για το 1ο Θέμα είναι το Αρ. 14 του Ν.4178/2013 Άρθρο 14 Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο 1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται μέσα στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ΄ ύψος σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόμησης αυτού σύμφωνα με τα ακόλουθα: α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των πα− ραγράφων 1, 2, 4, 7, 10, 11 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου απαιτείται και η υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) με συνημ− μένα τα εξής δικαιολογητικά: i) Φωτογραφική τεκμηρίωση του κτιρίου. ii) Τοπογραφικό διάγραμμα. iii) Πλήρη αποτύπωση του κτιρίου. iv) Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιλαμβά− νονται και όλα τα ιστορικά στοιχεία του κτιρίου. v) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός του κτιρίου από άλλον φορέα. vi) Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κα− τασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ει− δικά για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης δύνανται να προσκομίζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. vii) Δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργα− νισμού ή μελέτη στατικής επάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 11. viii) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, για τον έλεγ− χο των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν. β. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατά− ξεις του παρόντος το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση με βάση τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντος του χώρου. γ. Το ΚΕΣΑ μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος σύμφωνα με την εξέταση των στοιχείων που προσκομίζονται. Το συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προ− βεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρ− μογής. δ. Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας εφό− σον απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την πολεοδομία ή από Ελεγκτή Δόμησης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής το ΚΕΣΑ επανεξετάζει το θέμα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρή− σεων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 2. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε κτίρια με νόμιμη οικοδομική άδεια στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, εφόσον δεν βρί− σκονται σε επαφή με το διατηρητέο κτίριο, σύμφωνα με τα ακόλουθα: α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παρα− γράφων 1, 2, 4, 7, 10, 11 του άρθρου 11 απαιτείται η υπο− βολή αίτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά: i) Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου, σε σχέση και με το υπάρχον χαρακτηρισμένο διατηρητέο. ii) Τοπογραφικό διάγραμμα. iii) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας, καθώς και αντίγραφο της απόφασης χαρακτηρισμού. iv) Διάγραμμα κάλυψης, όπου σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυ− θαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολο− γισμούς. v) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός του κτιρίου από άλλον φορέα. vi) Κάτοψη του ορόφου, όπου σημειώνεται η αυθαίρε− τη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος. vii) Tομή όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος. viii) Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κα− τασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης. Ει− δικά, για τις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης δύνανται να προσκομίζονται ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας κατά την έννοια του άρθρου 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. ix) Για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή και για αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εκτός κατοικίας τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, για τον ηλεκτρομηχανολο− γικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν υπάρχουν. Στην τεχνική έκθεση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν επηρεάζονται τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία. β. Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το συμβούλιο δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση με βάση το αν η αυθαίρετη κατασκευή αλλοιώνει ή όχι το χαρακτήρα, τη δομή και/ή την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του διατηρητέου κτιρίου, την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής, ως προς το σύνολο του κτιρίου και/ή του περιβάλλοντός του, καθώς και το αν επηρεάζει και σε ποιόν βαθμό τους λόγους και την απόφαση του χαρακτηρισμού του. γ. Το ΣΑ μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασι− ών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα με την απόφαση χαρακτηρισμού και την αισθητική και μορφολογική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής σε σχέση με το πλησίον διατηρητέο κτίριο. Το Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής. δ. Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας αν απαι− τείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμο− γής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από Ελεγκτή Δόμησης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής το ΣΑ επανεξετάζει το θέμα και απο− φαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος. 3. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμά− των σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση των συμβουλίων του παρόντος άρ− θρου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. 4. Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 21 πέραν της καταβολής του 30% του συνολικού ποσού αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης στον ιδιοκτήτη. 5. Το συμβούλιο μετά τη θετική κρίση της ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολο− κληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής. 6. Σε διατηρητέα κτίρια, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών. για το θέμα 2 βρήκα και το Αρ. 49 του Ν.4178/2013 παρ. 8.2 και το όλο θέμα έχει προκύψει επειδή δεν έχει οριστεί νομικός σύμβουλος ακόμα........(άρμεγε και κούρευε....) 2. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑ Αιγαίου) είναι εννεαμελές και αποτελείται από: α. τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο, β. τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμ− ματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουρ− γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
 3. 1ο ΘΕΜΑ Κάτω από ένα εξωτερικό κλιμακοστάσιο έχει κλειστεί χώρος (δομημένη επιφάνεια) σε ένα διατηρητέο και αποτελεί WC. Απ`ότι έχω καταλάβει το κλέίσιμο αυτό έγινε μεταγενέστερα από το διατηρητέο (δεκαετία του 1930), καθώς είναι από οπτόπλινθο και όχι από αργολιθοδομή που είναι η υπόλοιπη κατοικία. Για να το αποδείξω από α/φ καταλαβένετε είναι αδύνατον καθώς είναι κάτω από σκάλες. Προσπαθώντας να κάνω χρήση του αρ. 14 όμως, βλέπω ότι δεν μπορώ καθώς αυτό αναφέρεται μόνο σε καθ`υψος προσθήκες και σε αυθαίρετα που δεν εφάπτονται με το διατηρητέο. Εδώ όμως στην περίπτωσή μου εφάπτεται.....Ο ιδιοκτήτης βιάζεται στο να βγάλει άδεια επισκευής γιατί θα πέσει το κτίριο...Τι κάνω? Απλώς τακτοποίω αυτόν τον χώρο θεωρώντας τον ότι έγινε μετά το 2004, εν ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αναμείξω το ΚΕΣΑ? Επίσης δεν αποτελεί πρόχειρη κατασκευή 2ο ΘΕΜΑ Σε μία άλλη περίπτωση που έχω στο ΚΕΣΑ και έχει υποβληθεί φάκελος, η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει υπερβολικά καθώς δεν συνεδριάζουν. Κατόπιν ερώτησής μου, μου είπανε ότι δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος από τον Μάρτιο στην υπηρεσία που θα πρέπει να παρίσταται στο συμβούλειο υποχρεωτικά βάσει του νόμου. Ο φάκελος αυτό είναι περίπου 3 μήνες εκεί και θα πρέπει επειγόντως να προωθηθεί ο φάκελος, να τακτοποιηθεί το αυθαίρετο και να εκδοθεί άδεια για το διατηρητέο ...........(παρόμοια περίπτωση με το 1ο ΘΕΜΑ). Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν μπορεί ο ιδιοκτήτης νομοθετικά να βασιστεί στο ότι έχει επέλθει ένα τρίμηνο από την υποβολή φακέλου, και με το επιχείρημα ότι κρίνεται επείγουσα η κατάσταση να προχωρήσει στις εργασίες χωρίς την απόφαση ΚΕΣΑ, άρα και χωρίς βεβαίωση νομιμότητας από εμένα και άρα χωρίς άδεια από την Πολεοδομία.............Δεν γίνεται να περιμένει εσαεί........Έχει πάθει ήδη ζημιά απ`όλη αυτήν την καθυστέρηση.......... Ευχαριστώ
 4. Η άδεια έχει βγει το 72 άρα με γοκ 55 α. Η οροφή του από 2,00 έγινε 2,90 και η χρήση του ας πούμε ότι άλλαξε από γκαράζ σε αποθήκη μιας και δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως γκαράζ ήτοι βοηθητικοί χώροι............. β. Νομίζω πρόβλημα δεν έχει μιας και αν δεν κάνω λάθος ακόμα και το 2,90μ δεν απογορευόταν με το γοκ 55 ή τον γοκ 73 (αν θεωρησουμε ότι η αυθαίρετη κατασκευή έγινε το 73-74) αλλά ούτε και απογορέυεται τώρα για βοηθητική χρήση, ασχέτως εάν μετρα με τον ΝΟΚ στον Σ.Δ. γ. Η χρήση του επιτρέπόταν και τότε από την στιγμή που ήταν γκαράζ κι έγινε αποθήκη Τι νομίζετε? Στο ΝΑΙ που αναφέρεστε ΚΑΝΑ δεν έρχεται και το αναιρεί η παρ. γ του αρ. 23? Δεν μου είναι πολύ ξεκάθαρο............ Ευχαριστώ
 5. Στο Αρ. 23 παρ.2 β αναφέρεται ότι: β." χώροι των προαναφερθέντων κτισμάτων που δεν υπολογίζονταν κατά τον χρόνο κατασκευής τους στο Σ.Δ. του οικοπέδου, δεν υπολογίζονται στην συνολική επιφάνεια του κτιρίου". 1. Ως χώροι των προαναφερθέντων κτισμάτων εννοεί αυτά που αναφέρει στο α, δηλ νομίμως υφιστάμενα ή όχι? 2. Όταν γράφει χρόνο κατασκευής εννοεί ότι, αν και αυθαίρετα δεν θα τα λάβουμε υπόψη στην συνολική επιφάνεια επειδή κατά τον αποδεδειγμένο χρόνο κατασκευής τους δεν υπολογιζότανε στο Σ.Δ. με τους τότε όρους δόμησης? 3. Δηλ. σε υφιστάμενο υπόγειο κατά την άδεια αλλά με Υ.Υ. από την στιγμή που δεν μετρούσε στον Σ.Δ. όταν κτίστηκε, δεν θα το μετρήσουμε και τώρα παρότι αντίκειται στον ΝΟΚ? Ευχαριστώ
 6. Συνάδελφοι μία διευκρίνιση...... Σε άδεια του 72 με γοκ 55 αν δεν κάνω λάθος, σε μία μονόροφη κατοικία υπάρχει και υπόγειο (βάσει των όρων δόμησης και γοκ του 55). Τώρα χρειάζεται να κάνω καινούριο τοπογραφικό για μεταβίβαση και διερωτώμαι: 1. Ο υπόγειος αυτός χώρος βάσει ΝΟΚ δεν είναι πια υπόγειος καθώς δεν τηρεί τα υψόμετρα που δίνει ο ΝΟΚ με τον περιβάλλοντα χώρο. Θα τον ονομάσω ισόγειο ή θα πάω βάσει τον όρων δόμησης που ίσχυαν τότε και θα τον ονομάσω υπόγειο? 2. Από την στιγμή που ισχύει το πρώτο, και θέλω να βγάλω άδεια πχ προσθήκης θα τον μετρήσω στον Σ.Δ.? Ευχαριστώ
 7. Ναι κάλλιστα θα μπορούσε να είχε κτιστεί και μετά την άδεια μόνο που είναι πολύ οφθαλμοφανές για την παλαιότητάς της, (προ του 55). Άλλωστε αυτό μπορεί να αποδειχθεί και από α/φ. Αυθαίρετη κατεδάφιση δεν έγινε άρα γιατί να το δηλώσω? Η οροφή έπεσε λόγω παλαίοτητας.............. Έτσι όπως το εννοείς συνάδελφε είναι να την δηλώσω δηλ. σαν αυθαίρετη όλη μετά την άδεια και μετά να δηλώσω και αυθαίρετη κατεδάφιση.....σωστά?
 8. Συνάδελφοι, τα πρότυπα που αναφέρω αφορούν όλες τις μεταλλικές κατασκευές. Σας δίνω την περιγραφή από ΕΛΟΤ.... ΕΝ 10204- 1.1 This document specifies the different types of inspection documents supplied to the purchaser, in accordance with the requirements of the order, for the delivery of all metallic products e.g. plates, sheets, bars, forgings, castings, whatever their method of production. 1.2 This document may also apply to non-metallic products. 1.3 This document is used in conjunction with the product specifications which specify the technical delivery conditions of the products. Το πρότυπο αυτό λοιπόν που έχει να κάνει με τύπους εγγράφων ελέγχου όλων των μεταλλικών κατασκεύων, χρησιμοποιείται κατά κόρον απο χαλυβουργεία του έξωτερικού και του εσωτερικού και έχει να κάνει με test αντοχών, σκληρότητας κτλ τα οποία ζητά ο οποισδήποτε αγοραστής για να ελέγξει τον παραγωγό. Δεν μπορώ βέβαια να διακρίνω με σαφήνεια την διαφορά με το ΕΝ 1090, που σωστά αναφέρετε, και αφορά απαιτήσεις αξιολόγησης συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων (ΕΛΟΤ EN 1090-1+A1). Ίσως έχει να κάνει με την μέθοδο της παραγωγής και τις αντίστοιχες απαιτήσεις.... Terry ευχαριστώ για την συμβουλή αλλά το έργο είναι μεγάλο με τέσσερα κτίρια και αφορά χρήση συνάθροισης κοινού. Βέβαια ο κύριος φορέας δεν είναι μεταλλικός... Viad θα συμφωνήσω μαζί σου ότι κυκλοφορούν πιστοποιητικά από μεγάλα χαλυβουργεία αριστερά και δεξιά (κυρίως από χώρες μη Ευρ. Ένωσης και αυτό είναι το επίφοβο) έχοντας μεγάλη δυσκολία να αποδείξεις τελικά το ουσιώδες. Η ΔΕΗ νομίζω ότι ορθά πράττει. Επίσης, έχω την εντύπωση, ότι από την στιγμή που δημοσιεύεται ένας ΕΛΟΤ αποτελεί και δέσμευση, από τον μελετητή....τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα....Επομένως δεν τίθεται το θέμα: συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη ή όχι? Απλώς το ερώτημα εδώ είναι, πέραν το ποιός το εκδίδει, ποιά ή διαφορά του 2.1, με το 2.2, και το 3.1? Δεν είναι όλα τα ίδια. Άλλες οι απιατήσεις νομίζω.........Το 3.1 πέραν των άλλων νομίζω ότι είναι και πιο πρόσφατο,,,, Για τον αν το ίδιο το χαλυβουργείο δίνει το 2.2 δεν το γνωρίζω αλλά νομίζω ότι έχει σημασία ποιός κάνει τις μετρήσεις..............Ο φορέας που σε ελέγχει δεν πρέπει να είναι πιστοποιημένος γι`αυτό που κάνει? Εκτός εάν τα ίδια τα χαλυβουργεία είναι πιστοποιημένα για να ελέγχουν την δική τους παραγωγή............
 9. Συγνώμη για το επείγον της περίστασης αλλά ο πελάτης μου είναι σε πραγματική ανάγκη πώλησης του ακινήτου του. Σας παραθέτω το θέμα............ Σε οικόπεδο εντός οικισμού υπήρχε παλαιό ισόγειο κτίσμα (πιθανόν βοηθητικός χώρος-προγενέστερος του 55, το καταλαβαίνω από τον τρόπο δόμησης-περιμένω α/φ). Το 1982 εκδόθηκε άδεια για ανέγερση 2όροφης οικίας η οποία δεν συμπεριλαμβάνει την αποθήκη αυτή στον υπολογισμό των συντελεστών στο Δ.Κ. και ούτε βέβαια φαίνεται πουθενά σχεδιαστικά. Ο συντελεστής κάλυψης εξαντλήθηκε από την 2όροφη οικία. Το 2010 απεβίωσε ο ιδιοκτήτης και γίνεται νεό τοπογραφικό συμπεριλαμβανομένου του παλαιού κτίσματος, για αποδοχή κληρονομίας + οριζοντιοκάθετη σύσταση, στην οποία ορίζεται, η 2όροφη οικία ως μία κάθετη και χωρίζεται σε τρείς οριζ. (έχει και υπόγειο) και το παλαιό κτίσμα ως η δεύτερη κάθετη σύσταση. Όλα μαζί και ξεχωριστά το καθένα διανέμεται στους κληρονόμους. Σημειωτέον ότι το παλαιό κτίσμα εχει γκρεμισμένη οροφή λόγω παλαιότητας που πιθανόν να είχε και το 1982, όταν εκδόθηκε η άδεια (περιμένω κι εκεί α/φ για απόδειξη αν και δύσκολο να φανεί).. Εγώ αυτή την στιγμή ζητούμε να τακτοποιήσω αυθαιρεσίες σε όλες τις συστάσεις, προς πώληση, αλλά έχω ερωτήματα: 1. Τίθεται θέμα νομιμότητας της άδειας του 83 από την στιγμή που δεν συμπεριλήφθηκε το παλαιό κτίσμα? Κι εάν ήταν από τότε γκρεμισμένο? 2. Ο μηχανικός που εξέδωσε την άδεια του 83 κανονικά δεν θα έπρεπε να το συμπεριλάβει μέσα? 3. Για τακτοποίηση σκέφτομαι να κάνω μία υπαγωγή για όλους. Να επιλέξω ότι υπάρχει άδεια ή όχι? 4. Εάν τα δω μεμονωμένα (αλλά σε μία υπαγωγή όλα) , τότε θα πρέπει να δώσω βεβαίωση για το παλαιό κτίσμα (προ του 55) και τακτοποίηση (με επιλογή χωρίς άδεια) για τα υπόλοιπα, με την προϋπόθεση ότι θα αποδείξω ότι υπήρχε το κτίσμα το 83, ενώ αν δεν υπήρχε τότε ορθά έπραξε ο μηχανικός της άδειας και θα γίνει μία αίτηση για όλα, αλλά την κάθετη του παλαιού κτίσματος θα την θεωρήσω αδόμητη.........Αυτό βέβαια δεν συνάδει με το τωρινό συμβόλαιο (2010) που περιγράφει το παλαιό κτίσμα.... Τι λέτε??? Ευχαριστώ
 10. Σας υποβάλλω ένα ερώτημα το οποίο έχει ξανασηζητηθεί στο παρελθόν αλλά δεν ξέρω εάν υπάρχει κάτι νεότερο επί αυτού... Σε οικόπεδο υπάρχει οριζοντ-κάθετη σύσταση. Έχει μέσα μία κάθετη (2οροφη οικία με υπόγειο) και μία άλλη κάθετη (αποθήκη). Η διόροφη μετά υπογείου χωρίζεται σε τρεις οριζόντιες . το υπόγειο της διόροφης οικίας ανήκει στο εγγονό το ισόγειο της διόροφης στην θεία-μπαμπά-γιαγιά ο όροφος στην θεία η άλλη κάθετη ιδιοκτησία στην θεία-μπαμπά-γιαγιά Σε όλες τις οριζόντιες υπάρχουν αυθαιρεσίες (υπέρβαση ύψους) και μικρή Υ.Δ.και Υ.Κ. Επίσης υπάχουν αυθαιρεσίες με αναλυτικό (επέκταση πλάκας οροφής ισογείου άρα και δαπέδου 1ου ορόφου, μπαλκόνι στον 1ο και μεγαλύτερη εξωτερική σκάλα από τη άδεια που οδηγεί στον 1ο και βρίσκεται στον κοινόχρηστο. 1. Βασιζόμενος στο αρ. 11 της Εγκ. 3 μπορώ να κάνω μία αίτηση για όλους? 2. Θα πρέπει να μπει υποχρεωτικά και αναλυτικός για την επέκταση πλάκας ή επειδή η πλάκα είναι κοινόχρηστο δομικό στοιχείο να το αγνοήσω? 3. Η επέκταση της εξωτερικής σκάλας εξυπηρετεί μόνο τον όροφο αλλά είναι επί κοινοχρήστου. Να την αγνοήσω? Εάν βάλω αναλύτικό για τον πρώτο όροφο (για την πλάκα) να την προσθέσω εδώ (τη σκάλα) ή επειδή είναι σε κοινόχρηστο θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή δήλωση, άρα το ξεχνάμε.... Ευχαριστώ
 11. Για την έγκριση των υλικών σε ένα έργο, μέρος του οποίου είναι η μεταλλική κατασκευή, θα ήθελα να ξέρω ποιά ΕΛΟΤ για μεταλλικές κατασκευές είναι σε ισχύ έτσι ώστε να ζητήσω και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.................. Για να σας κάνω πιο συγκεκριμέμο το ερώτημα, κατόπιν επικοινωνίας μου με μία εταιρία πιστοποίησης μου αναφέρανε ότι για όλες τις μεταλλικές κατασκευές θα πρέπει από εδώ και στο εξής να ζητάμε πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει ΕΝ 10204 3.1. Σε μία άλλη σηζήτηση όμως που είχα με άλλον φορέα, μου αναφέρανε ότι αυτό το πρότυπο δεν είναι για όλες τις μεταλλικές κατασκεύες και ότι για μερικές μπορεί να ισχύουν τα πιστοποιητικά (ελέγχου δοκιμών) βάσει ΕΝ 10204 2.2 ή ΕΝ 10204 2.1 Απ`ότι καταλάβατε δεν έχω στην κυριότητά μου κανένα ΕΛΟΤ........ Για να μην υπάρξει σύγχυση και με σκοπό την ορθή ενημέρωση θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοί από τους 2-3 παραπάνω τύπους συμμόρφωσης ισχύουν και για ποιές διατομές? Ευχαριστώ
 12. Συνάδελφοι σε υπόσκαφο κτίριο του 83, από την μπροστινή όψη όπου υπάρχει βεράντα κα κάτω από αυτή, δεν μπαζώθηκε ποτέ το κτίριο για επιφάνεια που καταλαμβάνει μόνο την βεράντα κατά τα γνωστά. Σηκώθηκαν πιο ψηλα τοιχία και διαμορφώθηκε ένας πολυ ωραίος χώρος αποθήκης που κατά γοκ 73 είναι υπόγειος αλλα κατά νοκ ισόγειος. 1. Θα πάω με τους σημερινούς όρους άρα και ισόγειο σωστά? 2. Βάσει του Αρ. 18 παρ. 6 της Εγκ. 4 θα πάει και με μειωτικό συντελεστή, ορθόν? 3. Θα χρειαστεί να βάλω και τις μη αποπερατωμένες εξωτερικές επιχώσεις μπροστά από το υπόγειο? Δεν νομίζω...... Μία επιβεβαίωση.............. Ευχαριστώ Το μήνυμά σας μεταφέθηκε στη παρούσα κατηγορία yian
 13. Θα διαφωνήσω μαζί σου συν/φε. Στην εγκύκλιο 3 αναγράφεται ότι "Σε περίπτωση που στο Παράρτημα Β’ του νόμου δεν περιλαμβάνεται τιμή μονάδος της αυθαίρετης κατασκευής, λαμβάνεται η τιμή μονάδος τιμολογίων αγοράς." Ε'αν αποδειξω ότι η τιμή μονάδος του Παραρτ. Β δεν είναι αυτή που αντισοιχεί στην πραγματική κατασκευή τότε δεν υπάρχει πιθανότητα? Ευχαριαστώ
 14. Συνάδελφοι ο τρόπος ο οποίος αναφέρω παραπάνω είναι σε μελέτη δημοσίου κτιρίου στο οποίο έχω ορισθεί επιβλέπων. Κατά την γνώμη μου ο όλος τρόπος κατασκευής από τα σχέδια χρήζει βελτίωση αλλά δεν ξέρω ακριβώς με ποιόν τρόπο έτσι ώστε να μην πετάξουμε και το έργο στον αέρα...(καταλαβένετε).......... Νευρομετάλ και τσιμεντοκονία δεν υπάρχει στην μελέτη συνάδελφε JEK ..........και επίσης ο μελετητής έχει βάλει μία ζώνη ανά μέτρο ύψος σε όλο τον τοίχο πάχους 2-3cm που την ονομάζει σενάζ. Για να είμαι ειλικρινής ούτε και για μένα είναι σενάζ αυτό.... Καταλαβάινω τον ρόλο του νευρομετάλ αλλά θα είναι ικανό αυτό από μόνο του να δέσει όλη την κατασκευή και να ανατρέψει πιθανές ροπές ανατροπής εάν η πέτρα από μόνη της δεν αγκυρωθεί σωστά??? Η σκέψη μου είναι ότι το γεγονός ότι έχω 8-9 εκ πάχος πέτρας είναι θετικό διότι έχει καλή έδραση............. Η διάταξη των φυσικών λίθων θα πρέπει να είναι ακανόνιστη για να αποτρέπονται όσο το δυνατόν μεγάλης διάστασης ασυνέχειες (δηλ. οι αρμοί..............) Η τρίτη σκέψη μου είναι η σωστή κοπή των λίθων-σωστά ορθογωνισμένες κατά την διαστασή του πάχους τους, έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα κενών χωρίς γέμισμα στην αρμολόγηση και η ύπαρξη λίθινης επιφάνειας (κατά πάχος πέτρας) για αντίσταση σε ανατροπή (ελπίζω να έγινα κατανοητός..........) Η τέταρτη και η οποία δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι κατασκευαστικά είναι η τοποθέτηση νευρομετάλ ή πλέγματος το οποίο θα αγκύρώνεται-στηρίζεται μέσα στις ζώνες σενάζ (για τις οποίες θα απαιτήσω μεγαλύτερο πάχος) με σκοπό να δένονται εκεί κατά κάποιο τρόπο αγκύρια σε κάθε αρμό πέτρας χωρίς να χρειάζεται να τρυπάμε την μόνωση..........το θέμα εκεί είναι τι αγκύρια και πως? Σκέφοτμαι κάτι σαν τζινέτια αν γίνομαι κατανοητός......... Τι λέτε?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.