Jump to content

Tyro

Members
 • Content Count

  15
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Ουδέτερη

About Tyro

 • Rank
  Νέο Μέλος
 1. Ευχαριστώ πολύ, Επομένως το στέγαστρο μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο της κάλυψης + 1/4 Δ ή δ. Μία άλλη άποψη που άκουσα είναι πως το στέγαστρο γενικά μπορεί να είναι όποιων διαστάσεων θέλεις εκτός αν τοποθετηθεί σε ακάλυπτο που εφαρμόζεται το Δ ή δ όπου και εφαρμόζεται το 1/4. Και μία τελευταία ερώτηση, όταν λέει 1/4Δ ή δ εννοεί και 1/4 δ? Αν είναι έτσι πάντα θα συμφέρει το δ.
 2. 89. Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που δεν δομείται και παραμένει ακάλυπτος ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπομένης κάλυψης της περιοχής και που διαμορφώνεται με την κατάλληλη φύτευση ώστε να δημιουργείται ευνοϊκό μικροκλίμα, τόσο για το κτίριο όσο και για το οικοδομικό τετράγωνο. Kan 62 θέλω πάρα πολύ πίστεψε με να είμαι με το μέρος σου αλλά ο ορισμός εγώ καταλαβαίνω πως λέει αυτό ακριβώς. Πως δηλαδή ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος είναι ο χώρος εκτός κάλυψης! Θα ήθελα την άποψη σου μήπως κάνω κάτι λάθος!!!!!
 3. Συμφωνώ Αλέξανδρε, αλλά όρισε μου τι είναι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι , διότι επίσημα το ΤΕΕ τκμ μου είπε πως είναι όλος ο χώρος εκτός της κάλυψης.
 4. Μετά απο προσεκτική ανάγνωση του ΝΟΚ κατέληξα στην εξής τεχνική έκθεση . Δέχομαι σχόλια για τυχόν παραλήψεις. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Οι προβληματισμοί που εγείρονται είναι οι εξής : 1. Πότε ένας στεγασμένος χώρος που προσαρτάται στο κτίριο χρεώνεται ως ΑΗΧ και πότε ως στέγαστρο, δεδομένου οτι και οι δύο μπορεί να έχουν υποστήλωση και να είναι στεγασμένοι. 2. Σε ποια θέση μπορεί αυτοί να τοποθετούνται κατα περίπτωση 3. Το στέγαστρο υπο ποιες συνθήκες μπορεί να είναι σε επαφή με το κτίριο; Μπορεί να είναι αυτοφερόμενο ή επι προβόλω; ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ : Μετά από προσεκτική ανάγνωση των παραπάνω ορισμών και σε συνδυασμό με τις λοιπές αναφορές στο νόμο και στις οδηγίες προκύπτει πως οι διαφορές μεταξύ στεγάστρου και ΑΗΧ είναι οι εξής : α. Ο ΑΗΧ δύναται να έχει οποιεσδήποτε διαστάσεις αρκεί να πληροί τον περιορισμό η ανοιχτή του πλευρά να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 35% της περιμέτρου του. Αντίθετα το στέγαστρο, ενώ στον ορισμό του δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός , στο Αρθρο 17 που ασχολείται με τις κατασκευές στους ακάλυπτους εισάγει τον περιορισμό του πλάτους ως 1/4Δ ή δ. β. Το στέγαστρο σε καμία των περιπτώσεων δε δύναται να έχει στοιχεία πλήρωσης σε αντίθεση με τον ΑΗΧ. γ. Το στέγαστρο είναι μία κατασκευή που κατά κανόνα φαίνεται να επιτρέπεται μόνο στους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους και όχι εντός της πραγματοποιούμενης κάλυψης. Επομένως δεν μπορεί να στεγάζει κάποιον ανοιχτό εξώστη ή κάποιο βατό δώμα.ε. Η τοποθέτηση του στεγάστρου με βάση του άρθρου 17 γίνεται σε οποιαδήποτε θέση φτάνει να είναι εντός του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. στ. Φαίνεται, σε συνδυασμό του ορισμού του και της εισαγωγής της έννοιας του Δ , δ στον ορισμό των διαστάσεων του πως ο ΝΟΚ θεωρεί πως το στέγαστρο είναι μία κατασκευή προσαρτώμενη στο κτίριο , επιτρέποντας του να έχει μήκος όσο ίσως και το κτίριο, αλλά πλάτος 1/4Δ ή δ. Άλλωστε τις διαστάσεις Δ και δ τις αναφέρει προηγούμενα στο ίδιο άρθρο σε κατασκευές όπως προστέγασμα και αρχιτεκτονική προεξοχή που είναι άμεσα προσαρτημένες στο κτίριο. Ωστόσο με την περιγραφή ́σε οποιαδήποτε θέση ́ αφήνει το ενδεχόμενο για παράδειγμα να υπάρξει στέγαστρο κάθετο ή υπο κλίση στο κτίριο που να στεγάζει κάποιο διάδρομο και να έχει μήκος θεωρητικά απεριόριστο και πλάτος 1/4Δ ή δ. Ο περιορισμός του Δ προφανώς και κρίνεται απαραίτητος ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία στεγασμένων χώρων με διαστάσεις τέτοιες που να μπορούν να μετατραπούν σε λειτουργικούς κλειστούς χώρους. ζ. Από τα παραδείγματα των τεχνικών οδηγιών φαίνεται πως οι ΑΗΧ είναι τμήματα του δομικού συστήματος του κτιρίου και είναι εμφανώς μέρη του όγκου του. Το στέγαστρο λογίζεται σαν μία κατασκευή που προσαρτάται στο κτίριο , φαινομενικά ή και ουσιαστικά. Το σημείο προς διερεύνηση αποτελεί η αναφορά στον ορισμό του στεγάστρου πως μπορεί να είναι σε πρόβολο ή επί υποστυλωμάτων. Αν δηλαδή η αναφορά οτι μπορεί να είναι σε πρόβολο μπορεί να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό πως μπορεί να είναι σε επαφή με το κτίριο υπό τη μορφή προβόλου με υποστύλωση στην απέναντι πλευρά ή αναφέρεται στα στέγαστρα των πρατηρίων καυσίμων που μεγάλο τους τμήμα είναι επι προβόλω. Αρχικά θεωρώντας πως από τη στιγμή που το στέγαστρο μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στον ακάλυπτο, σίγουρα μπορεί να είναι και σε επαφή με οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου γιατί κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται πως δεν επιτρέπεται. Επίσης ο ΝΟΚ αναφερόμενος στα στέγαστρα για την εξυπηρέτηση πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων τα επιτρέπει στο σύνολο τους, χωρίς να διαχωρίζει το τμήμα που υποστυλώνεται ( συνήθως με μία ή δύο κολόνες ) μετρώντας το σε κάλυψη ή δόμηση από το υπόλοιπο τμήμα. Επομένως αναφερόμαστε σε στέγαστρα που έχουν υποστήλωση και ένα μεγάλο τμήμα είναι σε πρόβολο χωρίς όμως αυτό να τα καθιστά στέγαστρα σε πρόβολο αλλά στέγαστρα με υποστήλωμα ή υποστηλώματα και τμήμα τους σε πρόβολο. Ο συνδυασμός του περιορισμού του Δ που αναφέρεται σε πλάγιες αποστάσεις , η δυνατότητα προσάρτησης στο κτίριο και η απεμπλοκή απο τα στέγαστρα πρατηρίων μας δίνει την αίσθηση πως τα στέγαστρα σε πρόβολο που αναφέρονται στον ορισμό είναι στέγαστρα πλάτους 1/4Δ ή δ που η πλάκα τους είναι σε επαφή ή εν προβόλω απο το κτίριο. Συνοψίζοντας: 1. Το στέγαστρο στεγάζει ένα χώρο προσβάσιμο που ανήκει στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο, τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση στον ακάλυπτο, η οροφή του είναι μη προσβάσιμη και το πλάτος του είναι 1/4 Δ ή δ. Δε δύναται να στεγάσει χώρους που μετρούν σε κάλυψη ή σε δόμηση όπως δώματα, σκάλες ύψους άνω του 1.80 μ. κλπ. και δεν έχει κανένα στοιχείο πλήρωσης.
 5. H ερώτηση είναι όταν έχουμε ένα στεγασμένο χώρο σε επαφή με το κτίριο και απο κάτω δεν έχουμε υπόγειο, αν μπορεί αυτός να χρεωθεί ως στέγαστρο και ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν ένα στέγαστρο απο ένα Ανοιχτό Ημιυπαίθριο Χώρο. ......
 6. Καλησπέρα, Καλησπέρα, Εχει κανείς εικόνα να με διαφωτίσει για τη διαφορά στεγάστρου και Ημιυπαίθριου χώρου κατα ΝΟΚ? Εκτός φυσικά απο τα προφανή με την κάλυψη και τα σχετικά. Αν υπαρχει ένα στέγαστρο σε συνέχεια του κτιρίου σε 4 κολώνες και απο κάτω δεν υπάρχει υπόγειο ( δεν μετράει στην κάλυψη ) γιατί να μην χρεωθεί ως στέγαστρο ?
 7. επαναφέρω το θέμα με την θερμομόνωση, η θερμομονωση άνω των 6 εκ δεν μετράει στη δόμηση ..... η ερώτηση είναι στην κάλυψη μετράει?????
 8. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές... Ο βασικός μου προβληματισμός έγκειται στις στους ελέγχους όπου ο επιβλέπων μηχανικός φέρει τη βασική ευθύνη. Ευτυχώς όλα έγιναν με βάση την άδεια , ωστόσο δεν ξέρω κατα πόσο εγώ είμαι διασφαλισμένος. Μία λύση είναι να το αναφέρω πριν έρθει ο ελεγκτής!!
 9. Συγνώμη που επαναφέρω τον προβληματισμό μου...... Θεωρείς δηλαδή πως η ένταξη στο άρθρο 22 δεν αποτελεί λύση? Πληρώνοντας δλδ μονο το παραβολο του 4014 και εν συνεχεία να βγει νέα αδεια με το νέο τροπο εκδοσης...... με το αρθρο 22 του 85?
 10. Το συμβάν που θα σας περιγράψω φαντάζομαι είναι από τα χειρότερα που μπορεί να συμβεί σε ένα μηχανικό. Φάκελος ανέγερσης μονοκατοικίας κατατίθεται το Οκτώβρη. Για ένα κάρο λόγους ( γραφειοκρατίας και μη) είναι ακόμα στα μηχανολογικά αισίως. Στο ενδιάμεσο και με όλα αυτά που ακούγονταν περί χρεωκοπίας ο ιδιοκτήτης για να διασφαλίσει τα χρήματα του ( !?!) προχωράει σε κατασκευή θεμελίων και πλάκας ισογείου πριν φυσικά εκδοθεί η άδεια και χωρίς τη δική μου συνένεση. Στο μεσοδιάστημα ανακοινώνεται ο νόμος περί ελέγχου των κατασκευών ( ελεγκτές δόμησης ) όπου ο πρώτος έλεγχος πρέπει να γίνει στα θεμέλια ( έλεγχος ξυλοτύπου θεμελίωσης ) με αποτέλεσμα να με φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή....... Παλαιότερα αυτό προφανώς γινόταν κατά κόρων αλλά τώρα με τα νέα δεδομένα? Υπάρχει κάποιος τρόπος νομιμοποίησης της φάσης που βρίσκεται? ( ίσως άρθρο 22 ) Και αν είναι το άρθρο 22 πώς? Θα κάνω κάποια αναθεώρηση ? Θα πρέπει να ακυρώσω το φάκελο και να καταθέσω καινούριο που να μιλάει για νομιμοποίηση βάσης-θεμελίωσης και ανέγερσης κατοικίας? Η' σε κάθε περίπτωση ποιες θα είναι οι κυρώσεις ( πρόστιμα κυρίως και πώς βγαίνουν αυτά) αν κάνω την αναφορά πριν έρθει ο ελεγκτής δόμησης. Και κάτι άλλο ίσως άκυρο, μπορώ στην υφιστάμενη άδεια να κάνω αλλαγή ονόματος και να περιλάβω νομιμοποίηση με βάση το 22 ? Καταλαβαίνετε πως είμαι σε πολύ δύσκολη θέση και κάτι τέτοιο δύσκολα το ρωτάς στην πολεοδομία!!!!
 11. Μπαίνω κι εγω στον πειρασμό να ρωτήσω. Σε οικόπεδο που ισχύει το πρωην πανταχόθεν(Πανόραμα Θεσσαλονίκης), ο ένας εκ των 2 ομόρων (μετά του 85) έχει κολλήσει και ο άλλος έχει αφήσει 3μ προφανώς επικαλούμενος τα 9 μ σε μία πρόσοψη οικοπέδου 16. Το δικό μου οικόπεδο έχει 16μ πρόσοψη και θέλω όπωσδήποτε να κολλήσω κι εγώ σε αυτόν που έχει κολλήσει...... Θεωρείται οτι αρκεί το γεγονός οτι και αυτός εχει κολλήσι οπότε κι εγώ μπορώ?
 12. Μπαίνω κι εγω στον πειρασμό να ρωτήσω. Σε οικόπεδο που ισχύει το πρωην πανταχόθεν(Πανόραμα Θεσσαλονίκης), ο ένας εκ των 2 ομόρων (μετά του 85) έχει κολλήσει και ο άλλος έχει αφήσει 3μ προφανώς επικαλούμενος τα 9 μ σε μία πρόσοψη οικοπέδου 16. Το δικό μου οικόπεδο έχει 16μ πρόσοψη και θέλω όπωσδήποτε να κολλήσω κι εγώ σε αυτόν που έχει κολλήσει...... Θεωρείται οτι αρκεί το γεγονός οτι και αυτός εχει κολλήσι οπότε κι εγώ μπορώ?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.