Jump to content

lhlogismiki

Members
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Ουδέτερη

About lhlogismiki

 • Rank
  Νέο Μέλος

Contact Methods

 • Website
  http://www.lhlogismiki.gr

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Εταιρία Λογισμικού
 • Ειδικότητα
  Εταιρία Λογισμικού

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. THIS ADVERT HAS EXPIRED!

  • WANTED
  • NEW

  H LH Λογισμική ζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό – Δομοστατικό για την προώθηση & πώληση των προϊόντων της. Απαραίτητα προσόντα: · Καλή γνώση του στατικού προγράμματος Fespa ή/και του αρχιτεκτονικού προγράμματος Tekton · Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D τύπου AutoCAD · Ευχέρεια στη χρήση MS Office · Ευχέρεια στη χρήση Αγγλικής γλώσσας · Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες Επιθυμητή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D & φωτορεαλιστικών απεικονίσεων (πχ. Revit, ArchiCAD, 3D Studio ή συναφή) Θα εκτιμηθούν θετικά: προγενέστερη επαγγελματική εμπειρία, επικοινωνιακή ικανότητα και οργανωτικό πνεύμα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο [email protected]

  NO VALUE SPECIFIED

 2. Η ορθή συνδεσμολογία θα είχε την μορφή της παρακάτω κάτοψης: ως εκ τούτου, στα υπερανοίγματα πλαστικές αρθρώσεις μπορούν να δημιουργηθούν στα άκρα / στις στηρίξεις. Στην συνημμένη κάτοψη εξαιτίας της δομής του φορέα δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πλαστικής άρθρωσης στη δοκό Δ6.2. Θεωρείται ελαστική και ελέγχεται μόνο για στατικά φορτία, γι' αυτό και δεν εκτυπώνονται τα διαγράμματα αντοχής της στο Τεύχος. Ο έλεγχος ικανοποιείται οριακά και για τη δοκό Δ6.1, αλλά ούτε εκεί θα δημιουργηθεί πλαστική άρθρωση, πριν την πλήρη κατάρρευση του φορέα. Αυτός ο έλεγχος γίνεται επειδή συμβάλλει στην ευστάθεια της επίλυσης Pushover. εκ μέρους της LHlogismikis, Γεωργαλάς Γ. Ελευθέριος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 3. Σχετικά με το 1 : Εφόσον γίνει επίλυση με παλιούς κανονισμούς στον πίνακα εμφανίζεται ο οπλισμός διάτμησης που προέκυψε από την επίλυση. Επίσης, η περίσφιγξη λαμβάνεται υπόψη στην σύνταξη των διαγραμμέτων Ροπών - καμπυλοτήτων εφόσον αυτό επιλεγεί από την σχετική παράμετρο στην καρτέλα Υποστύλωμα > pushover. Σχετικά με το 8 : Στην έκδοση 5.6 υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις στο θέμα της ταχύτητας της pushover Τα υπόλοιπα αποτελούν σημαντικές προτάσεις βελτίωσης για επόμενη έκδοση. Ο ορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης στην ανελαστική ανάλυση, έχει ως εξής: αg = αgR∙γΙ∙(TR/ ΤLR)1/k αgr = Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αναφοράς σε Έδαφός Κατηγορίας Α αg = Εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού Κατηγορίας Α γι = Συντελεστής σπουδαιότητας αg = γΙ * αgR 3.2.1 (3) βλέπε και σημείωση 3.2.1 (4) Από την 3.2.1 (4) και μετά από απλές πράξεις βγαίνει ο τύπος agc/ agr = (Τrc/Tncr)k EC8-2 (A-2), σχέση Α3 ή ισοδύναμα ag1/ ag2 = (Τr(ag1)/ Τr(ag2))1/k "D.3.7 Designers Quide" και τελικά ag = agR * γι * (ΤR/TLR)1/k με Κ=3 Από τον τύπο αυτό φαίνεται πως η επιτάχυνση εξαρτάται από την περίοδο επαναφοράς και δεν διαφοροποιείται από την στάθμη επιτελεστικότητας σε άλλη. Και αυτό είναι το Σωστό. Μπέρδεμα γίνεται αν κανείς προσπαθήσει να διαβάσει τον Πιν 4.2. Ο πιν. 4.2 ισχύει μόνο για την ελαστική μέθοδο και μάλιστα για την μέθοδο q όπου δίνονται οι τιμές του Sd(T) = agR/q*. Οι μεταβολές της γραμμής του Πίνακα για την ίδια πιθανότητα υπέρβασης ή περιόδου επαναφοράς προκύπτουν από μεταβολή του q* και όχι του αgR το οποίο είναι σταθερό και το ίδιο μέσα στη γραμμή. Όλα τα παραπάνω εξηγούνται στον παρακάτω πίνακα: Και στην ανελαστική ανάλυση χρησιμοποιείται ο Πιν. 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Γεωργαλάς Γ. Ελευθέριος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. LHΛΟΓΙΣΜΙΚΗ
 4. Οι λόγοι επάρκειας έχει νόημα να υπολογίζονται για τα σημεία της καμπύλης αντίστασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η στοχευόμενη μετακίνηση προκύπτει σε θέση μετά το πέρας της ανάλυσης, δηλαδή εκτός της καμπύλης αντίστασης (όπως φαίνεται να συμβαίνει στη εν λόγω κατασκευή), τότε είτε κάποιες επιλογές παραμέτρων ή ο συνδυασμός αυτών δεν είναι αντιπροσωπευτικός, είτε ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στο προσομοίωμα. Προτείνονται τα εξής: 1) Διερεύνηση αιτιών που μπορεί να οδήγησαν σε πρώιμη διακοπή της ανάλυσης. 2) Αύξηση της μέγιστης μετατόπισης (παράμετρος Επίλυση>Pushover), αλλά σε λογικά πάντα πλαίσια, ώστε η στοχευόμενη μετακίνηση να προκύψει πριν το πέρας της ανάλυσης. Μέγιστη μετατόπιση (% ύψους του κτιρίου) Δίδεται η μετατόπιση του κόμβου ελέγχου ως ποσοστό του ύψους της κατασκευής, στην όποια θα ολοκληρωθεί η ανάλυση. Ενδέχεται π.χ. σε περίπτωση τοπικής κατάρρευσης η ανάλυση να τερματίσει σε μικρότερη μετατόπιση. Με βάση το μέγεθος την μετατόπισης αυτής καθορίζεται και το βήμα σε όρους μετατόπισης ή δύναμης. Όσο μεγαλύτερη είναι η μέγιστη επιθυμητή, τόσο μεγαλύτερο και το βήμα. ► 3.00% (προτεινόμενη τιμή) Παρακάτω για τον ίδιο φορέα απεικονίζεται η συμπεριφορά των διαγραμμάτων Απαίτησης - Ικανότητας με αλλαγή στο ποσοστό Μέγιστης Μετατόπισης: Γεωργαλάς Γ. Ελευθέριος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. LHΛΟΓΙΣΜΙΚΗ
 5. Ο λόγος επάρκειας (ή ανεπάρκειας) σε κάθε περίπτωση είναι ο λόγος της έντασης προς την αντοχή (ή αντίσταση). Η παράγραφος αυτή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. αναφέρεται στην ελαστική ανάλυση. Για την ανελαστική ανάλυση (pushover) βλ. ΚΑΝ.ΕΠΕ. παράρτημα 9Α (1) & (4) και manual παρ. 8.13.3. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ανελαστική ανάλυση, συνεπώς μεταβολή της έντασης δεν συνεπάγεται αντίστοιχη γραμμική μεταβολή των αποτελεσμάτων. Εκφράσεις του λόγου λ: λ=θ/θlim και λ=V/Vr. Τα θ, θlim, αναφέρονται στον έλεγχο μετατοπίσεων ή στροφών, ενώ η έκφραση (V/Vr) είναι έλεγχος ο οποίος αναφέρεται στον έλεγχο δυνάμεων και ισχύει για ψαθυρές μορφές αστοχίας. Ελαστική γραμμική ανάλυση Στην ελαστική γίνεται μόνο έλεγχος δυνάμεων π.χ. λ=V/Vr, λ=Μ/Μr, κ.λ.π. Μη γραμμική ανάλυση Για ψαθυρές μορφές αστοχίας γίνεται έλεγχος δυνάμεων λ=V/Vr κατά τα γνωστά, για πλαστικές μορφές αστοχίας όμως, γίνεται και έλεγχος στροφών γωνιών χορδής θ < θlim, λ = θ/θlim, όπου θlim είναι: Για στάθμη επιτελεστικότητας "Περιορισμός Βλαβών" (DL): θy = θlim Για πρωτεύοντα στοιχεία: Για προστασία ζωής "Σημαντικές βλάβες" (SD): (θy + θu)/2γrd = θlim Για αποφυγή κατάρρευσης "Οιονεί κατάρρευση" (NC): θu/γrd = θlim Αντίστοιχα υπάρχουν εκφράσεις του θlim για δευτερεύοντα στοιχεία και τοιχοπληρώσεις (βλέπε ΚΑΝ.ΕΠΕ. παράρτημα 4.4 σκελετικό διάγραμμα συμπεριφοράς). Παρατήρηση: Το (F) είναι αντίστοιχο με το (Μ) και το (δ) αντίστοιχο με το (θ). Το (θ) ο αριθμητής αντιστοιχεί στην στοχευόμενη μετατόπιση για κάθε μέλος. Για το λόγο αυτό όταν υποχρεωτικά προκύπτει μικρή τιμή για την στοχευόμενη μετατόπιση π.χ. όταν εφαρμοστεί μέγιστη μετατόπιση 0,1% τότε βγάζει παράδοξα μικρά λ, όπως στο παράδειγμα της δημοσίευσης (38) στις 13 Ιανουάριος 2014 - 20:20. Βλέπε και παράρτημα 9Α 1 κ 4 (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Για τα (2), (3) και (5) δεν έχουν εφαρμογή στην ανελαστική ανάλυση. Επίσης, προκειμένου να γίνει επιθεώρηση των λόγο επάρκειας για κάθε περίπτωση φόρτισης, θέτουμε στο FESPA την παράμετρο Επίλυση > Αποτελέσματα > Λεπτομέρειες αποτελεσμάτων επίλυσης χωρικού > Εκτεταμένη και βλέπουμε τους λόγους λ, για τις 32 φορτίσεις, ενώ στον συγκεντρωτικό πίνακα φαίνονται τα μέγιστα (max). Στις παρακάτω εικόνες μπορούμε να δούμε τα θlim για κάθε Στάθμη Επιτελεστικότητας τόσο για τα κατακόρυφα, όσο και για τα οριζόντια γραμμικά στοιχεία: Γεωργαλάς Γ. Ελευθέριος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. LHΛΟΓΙΣΜΙΚΗ
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.