Jump to content

Urehit

Members
 • Content Count

  158
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Urehit

 1. Εγώ είχα περάσει ΣΑ για ειδικό κτίριο σε άδεια νομιμοποίησης προ 4495 και η επιτροπή απλά ενέκρινε το υπάρχον κτίριο, ενώ σχολίαζε και το άστοχο της διαδικασίας, αφού δεν πρόκειται να έβαζαν τον ιδιώτη να κάνει αλλαγές στο ήδη υφιστάμενο κτίριο.
 2. Η ΔΑΟΚΑ είχε βγάλει έγγραφο ότι η θερμομόνωση δώματος δεν απαιτεί έκδοση ΕΕΜΚ, καθώς όψεις θεωρούνται οι κατακόρυφες και οι κεκλιμένες επιφάνειες και όχι οι οριζόντιες. (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66800/4333/ 18-10-2018)
 3. Συνάδελφε το ευχαριστώ παραμένει πολύ λίγο για μια ακόμα φορά. Ωστόσο, σου ξέφυγαν τα bookmarks στο pdf.
 4. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση συνάδελφε! Σε περίπτωση που σου ξέφυγε τα v8 & v8A pdf αρχεία έχουν χάσει τα περιεχόμενά τους, που υπήρχαν στις προηγούμενες εκδόσεις.
 5. Ναι, εντός Natura έχεις όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα 10 στρ. «2. α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή Ζ.Ε.Π., το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24-31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄). Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδεξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.» (αρ.9, ΦΕΚ 60Α/2011) Από τη στιγμή που τώρα θα κοπεί τμήμα από την όλη έκταση, αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον επιφάνειας 10 στρ.
 6. Υπάρχει κάποια οδηγία/εγκύκλιος ή κάποιο σχετικό έγγραφο που να αναφέρει ότι η άδεια πηγαίνει στην αντίστοιχη κατηγορία με το αν ήταν ανέγερση του ίδιου κτιρίου; Πρόκειται για ειδικό κτίριο εμβαδού περίπου 350τμ εντός οικισμού<2000. Σε αντίστοιχη συζήτηση με την υδομ δεν μπορούν να εκφέρουν άποψη γιατί νομιμοποίηση αναφέρεται μόνο στην κατηγορία 2 για όταν απαιτείται αυτοψία και για την συγκεκριμένη περίπτωση περιμένουν οδηγίες και μέχρι τότε δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να προχωρήσει η διαδικασία να βγει η άδεια. Σαν ανέγερση θεωρώ πως πάει Κατ 1, αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι δεν είναι ανέγερση αλλά νομιμοποίηση χωρίς αυτοψία.
 7. Καλησπέρα σας, Σε αυθαίρετα προ του 2011 τα οποία εντάσσονται σε νόμο αυθαιρέτων (4178/4495) προς έκδοση άδειας πλέον σε ποια κατηγορία εντάσσεται το έργο; Σύμφωνα με το νόμο στην κατηγορία 2 εντάσσονται οι νομιμοποιήσεις που απαιτούν αυτοψία πριν την έκδοση της άδειας, άρα θεωρώ πως εννοεί τα αυθαίρετα μετά το 2011 που πάνε με τη διαδικασία της αυτοψίας και καταλογισμού προστίμου ανέγερσης και διατήρησης πριν την έκδοση της άδειας νομιμοποίησης. Για τα αυθαίρετα που εντάσσονται σε νόμο αυθαιρέτων και δεν απαιτείται αυτοψία από την ΥΔΟΜ σε ποια κατηγορία εντάσσεται η οικοδομική άδεια; Υπάρχει κάποια οδηγία;
 8. Τα σχέδια του 4178 τα έχει ήδη πελάτης. Η τακτοποίηση είναι άλλου μηχανικού, με τον οποίο έχει σταματήσει τη συνεργασία ο πελάτης (δεν έχω μιλήσει με τον παλιό μηχανικό, αλλά θεωρώ για να παρέδωσε σχέδια και μέχρι και υπογεγραμμένη βεβαίωση το έτος 2013 πως δεν έχουν οικονομικές διαφορές). Εγώ έκανα έλεγχο για να εκδόσω πλέον βεβαίωση για μεταβίβαση και μας δημιουργήθηκε αυτή η απορία αν θα πρέπει να μεταφερθεί η τακτοποίηση σε εμένα και μετά στο 4495 ή αν γίνεται κάποια διαδικασία. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες σου, ευχαριστώ, θα το κοιτάξω αναλυτικότερα. Υπάρχει περίπτωση σε αυτή την περίπτωση να μην τα δέχεται ο συμβολαιογράφος ή ο υποθηκοφύλακας την άνω διαδικασία; Σου έχει τύχει παρόμοια περίπτωση;
 9. Καλημέρα, Έχει γίνει τακτοποίηση σε ακίνητο με τον Ν.4178/2013 (οριστική υπαγωγή με ανεβασμένα το σύνολο των δικαιολογητικών). Τώρα για να πωληθεί το ακίνητο (διαμέρισμα σε πολυκατοικία) για να γίνει μονομερής τροποποίηση της ΣΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 98 §7 θα πρέπει να μεταφερθεί η δήλωση στον 4495 ή μπορεί να παραμείνει στον 4178 και απλά να γίνει χρήση της διάταξης;
 10. ΝΑ σημειώσουμε όμως πως η διάταξη του 4030 που απαιτούσε έγκριση από ΣΑ σε όλα τα ειδικά κτίρια δεν μεταφέρθηκε στον 4495 και επιπρόσθετα στην τελευταία του τροποποίηση ο 4495 αναφέρει πως τα ΣΑ και ΚΕΣΑ λειτουργούν αποκλειστικά με τις νέες τους αρμοδιότητες, ενώ όλες οι άλλες επιτροπές και συμβούλια έχουν τις αρμοδιότητες που είχαν επί 4030 και τις όποιες πρόσθετες από 4495. Βέβαια, εσένα ΚΑΝΑ δεν σε αφορούν αυτά επειδή στην περίπτωσή σου το ΣΑ το απαιτούν οι όροι του συγκεκριμένου οικισμού και όχι λόγω χρήσης.
 11. Όπως τα αναφέρεις μου φαίνεται σωστή η συλλογιστική σου.
 12. Ναι υπάρχει ΓΠΣ που καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Συμφωνείς ότι δεν εντάσσεται στο 4495, σωστά;
 13. Ο.Α. αγροτικής αποθήκης που λειτουργούσε εξαρχής με χρήση βιοτεχνίας και βιοτεχνικής αποθήκης, χρήση που απαγορευόταν και τότε και τώρα. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν εντάσσεται στον 4495 το ακίνητο, σωστά; Συνεπώς, μέχρι να επανέλθει η νόμιμη χρήση το ακίνητο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.
 14. Καλημέρα. Άρα από το συγκεκριμένο άρθρο βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυθαίρετη χρήση αν απαγορευόταν το χρόνο ανέγερσης του κτιρίου και με σημερινούς όρους δεν εντάσσεται στο νόμο, σωστά; Διαβάζω σωστά το άρθρο;
 15. Καλησπέρα, μου έχει μείνει η εντύπωση από κάποια ανάγνωση νόμου αυθαιρέτων ότι η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν τακτοποιείται αν απαγορευόταν η χρήση κατά το χρόνο εγκατάστασής της και απαγορεύεται και σήμερα. Ωστόσο ψάχνοντας να βρω κάποιο σχετικό χωρίο, δεν εντοπίζω κάτι σχετικό, οπότε έχω αρχίσει να αμφισβητώ τη μνήμη μου. Υπάρχει τέτοια απαγόρευση ή τζάμπα ψάχνω και κάτι θυμάμαι λάθος;
 16. Από το Σάββατο έχει που δεν φορτώνει τα layers και ουσιαστικά δεν λειτουργεί. Κρίμα, γιατί αν μη τι άλλο είχε σκαναρισμένα και αρκετά σχέδια ρυμοτομικού για να παίρνεις μια πρώτη ιδέα πριν επισκεφτείς κάποια ΥΔΟΜ.
 17. Σε σχετική κουβέντα με ΥΔΟΜ η υπάλληλος ανέφερε πως αν έρθει άδεια με κτίρια προ του 83 σε στάσιμο οικισμό θα ζητήσει στοιχεία νομιμότητας και πως η εξαίρεση από την ανάγκη αίτησης του αρ. 15 του 1337 δεν παρέχει νομιμότητα με βάση το αρ. 23 του ΝΟΚ. Βέβαια κάπου εκεί αναφέρθηκε πως δεν υφίσταται πλέον πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος και δεν ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν παλαιότερα, οπότε κανένας δεν ήξερε πως μπορεί να συνεχίσει κάποιος που θα ήθελε να κάνει κάποια προσθήκη στο οικόπεδό του.
 18. Κανονικά σε τακτοποιημένα που έχουν οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση (κατηγορίες 1, 2 και 3) μπορείς να βγάλεις άδεια, αφού αυτά θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα μετά την τακτοποίηση και οριστική τους εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα και με το άρθρο 23 του ΝΟΚ.
 19. Έχω την εντύπωση πως θα το βάλεις σαν βιοτεχνικό-βιομηχανικό κτίριο με εμβαδικό προϋπολογισμό.
 20. Αν θυμάμαι καλά ο οργανισμός λέγεται USGS και έχει βγάλει κάποιες αεροφωτογραφίες που καλύπτουν την Ελλάδα στις κατηγορίες declassified. Ωστόσο μιλάμε για τεράστιες φωτογραφίες με μεγέθη της τάξης των 1-2 GB που καλύπτουν πχ από Αμβρακικό μέχρι Βελιγράδι. Οπότε αν ψάχνεις να δεις ένα εξωτερικό WC ίσως να μη σε βοηθούν. Δοκίμασε πάντως να δεις και μόνος σου αν σε βοηθούν στην περίπτωση σου.
 21. Στο τέλος της περιγραφής της κατηγορίας 3 αναφέρει: «Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση μηχανικού, καθώς και φωτογραφίες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος».
 22. Σε υπαγωγές σε στάσιμους οικισμούς, που δεν απαιτείται σαν δικαιολογητικό ο στατικός έλεγχος, τι επιλέγετε για να σας ανοίξει τη φόρμα υποβολής αρχείων στο σύστημα; Βάζετε τεχνική έκθεση, ως ότι δεν απαιτείται σαν έλεγχος, ή βάζετε κανονικά τι θα απαιτούνταν από το νόμο (τεχνική έκθεση ή ΜΣΕ) και απλά δεν το ζητάει σαν δικαιολογητικό, λόγω δήλωσης σε στάσιμο οικισμό με βάση το άρθρο 112; Ευχαριστώ
 23. Θεωρώ πως αυτό που αναφέρει για τις δηλώσεις του 4178 αφορά στην ανάγκη ή όχι όταν έρθει η ώρα της ταυτότητας κτιρίου. Προφανώς αν η δήλωση μεταφερθεί στον 4495, ακολουθεί τις διατάξεις του 4495 και το συγκεκριμένο χωρίο δεν σε αφορά.
 24. Και γενικεύοντας το ερώτημα σε περιπτώσεις κτιρίων εντός στάσιμων οικισμών κατηγορίας 4 ή 5, όπου στα δικαιολογητικά δεν προβλέπεται ΜΣΕ ή τεχνική έκθεση, τι επιλέγουμε για να ανοίξει την καρτέλα με το ανέβασμα των αρχείων;
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.