Jump to content

gzafeirakis

Members
 • Posts

  5
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

Contact Methods

 • Website
  https://www.gzafeirakis.gr/

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Τοποθεσία
  ΑΘΗΝΑ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

557 profile views

gzafeirakis's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Collaborator Rare
 • Reacting Well Rare
 • Conversation Starter Rare
 • Week One Done
 • One Month Later

Recent Badges

10

Reputation

 1. Version 2.10

  634 downloads

  Υπολογιστικό φύλλο excel για εισαγωγή παρεμβάσεων και προϋπολογισμού στα πλαίσια του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που εξυπηρετεί στον έλεγχο του συνολικού προϋπολογισμού και των επιμέρους παρεμβάσεων σε σχέση με τα ανώτατα όρια (άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος, και με ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής), και διευκολύνει την καταχώρηση της πρότασης παρεμβάσεων από τον ενεργειακό επιθεωρητή στην πλατφόρμα του προγράμματος. Εντός του φύλλου περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθότητας των τιμών και των υπολογισμών, και της τήρησης των όρων, των προδιαγραφών και των προϋποθέσεων βάσει του οδηγού του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021". Το υπολογιστικό φύλλο είναι διαθέσιμο στους συνάδελφους ενεργειακούς επιθεωρητές και δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν με την έννοια ότι διατίθεται δωρεάν προς χρήση. Όποιος συνάδελφος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να στείλει παρατηρήσεις ή σχόλια ή διορθώσεις έτσι ώστε να εντοπιστούν λάθη ή παραλήψεις ή δυνατότητες βελτίωσης που μπορεί να προκύψουν κατά την χρήση.
 2. πολύ σωστός και γλυτώνεις όντος την εισαγωγή αρκετών στοιχείων δυο φορές. θα το προσπαθήσω και εγώ μελλοντικά. Σε ευχαριστώ για την ιδέα.
 3. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η παρατήρηση σου είναι πολύ σωστή και ακριβώς μέσα και στην δική μου λογική, δηλαδή όσο ποιο πολύ γίνεται εποπτικά, σύντομα και με τα λιγότερα δυνατόν στοιχεία εισαγωγής (και ούτε και εγώ είμαι πολύ καλός γνώστης του excel, πχ έχω πλήρης άγνοια από μακροεντολες, VBA κτλ). Ο προβληματισμός μου όμως είναι ότι εάν περιγράψω μια αδιαφανή επιφάνεια και βρω τις σκιάσεις της, τότε αυτές δεν μπορεί να είναι οι ίδιες ακριβώς και για τις διαφανείς επιφάνειες που περιλαμβάνει, παρότι σκιάζονται από τα ίδια στοιχεία (αλλάζουν οι γωνίες σκίασης λόγο γεωμετρικών χαρακτηριστικών, πχ απόσταση κέντρου επιφάνειας από πλάγια προεξοχή). Με την επιφύλαξη πάντα ότι κατάλαβα σωστά ότι κάτι τέτοιο εννοείς.
 4. Version 5.00

  2,647 downloads

  Για τον υπολογισμό των απαραίτητων στοιχείων μιας ενεργειακής επιθεώρησης έχουμε αναπτύξει ένα πρότυπο υπολογιστικό φύλλο εντός της εφαρμογής ms office excel. Το υπολογιστικό φύλλο Energy Cert Adapt αυτοματοποιεί τους κυριότερους υπολογισμούς που απαιτούνται σε μια συνήθης ενεργειακή επιθεώρηση (κτίριο, διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο κ.α.) και αφορούν στα στοιχεία του κτιρίου, στο κέλυφος και τα συστήματα του. Ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του φύλλου είναι η απλοποίηση και ο ταχύτερος υπολογισμός των απαιτούμενων στοιχείων μιας συνηθισμένης ενεργειακής επιθεώρησης, η εκτύπωση των αποτελεσμάτων και η εισαγωγή τους στα αντίστοιχα πεδία του λογισμικού του ΤΕΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τα υπόλοιπα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και στοιχεία περιπτώσεων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό. Μέσα στο φύλλο έχουν εισαχθεί οι κυριότεροι και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενοι πίνακες από τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ. Η εύρεση τιμών γίνεται αυτόματα, επιλέγοντας τις παραμέτρους από λίστες εντός των κελιών. Επίσης, έχουν ενσωματωθεί οδηγίες χρήσης και παρατηρήσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο έτσι ώστε να γίνετε ποιο κατανοητή η χρήση. Το υπολογιστικό φύλλο δεν αντικαθιστά τα εγκεκριμένα λογισμικά που κυκλοφορούν στην αγορά. Στόχος είναι η διευκόλυνση στους υπολογισμούς που χρειάζεται να πραγματοποιήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής που δεν είναι χρήστης τέτοιων προγραμμάτων, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται για του απαραίτητους υπολογισμούς, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό τους και εισάγοντας ευκολότερα τα στοιχεία στο λογισμικό του ΤΕΕ. Ο υπολογισμός των γωνιών σκίασης και των αντίστοιχων συντελεστών σκίασης γίνετε αυτόματα. Εφαρμόζεται η μέθοδος της γραμμικής παρεμβολής στους πίνακες των συντελεστών σκίασης της τεχνικής οδηγίας του Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010. Για την διευκόλυνση και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας, επισυνάπτεται το τεύχος «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ». Το υπολογιστικό φύλλο Energy Cert. Adapt είναι διαθέσιμο στους συνάδελφους ενεργειακούς επιθεωρητές και δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν με την έννοια ότι διατίθεται δωρεάν προς χρήση. Ο χρήστης του υπολογιστικού φύλλου φέρει ακέραια την ευθύνη των υπολογισμών, των τιμών, των αποτελεσμάτων και γενικά της εφαρμογής των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται βαθιά γνώση όλων των οδηγιών που αφορούν στην ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων. Όποιος συνάδελφος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να στείλει παρατηρήσεις ή σχόλια ή διορθώσεις έτσι ώστε να εντοπιστούν λάθη ή παραλήψεις ή δυνατότητες βελτίωσης που μπορεί να προκύψουν κατά την χρήση. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ έκδοση 4.00 γενικά στοιχεία κτιρίου (όγκοι, διείσδυση αέρα, ΖΝΧ) εμβαδόν, συντελεστής θερμοπερατότητας, συντελεστές σκίασης αδιαφανών επιφανειών (απεριόριστα στοιχεία) εμβαδόν, συντελεστής θερμοπερατότητας, συνολική διαπερατότητα ηλιακής ακτινοβολίας, συντελεστές σκίασης διαφανών επιφανειών (απεριόριστα στοιχεία) αυτόματος υπολογισμός γωνιών σκίασης και συμπλήρωση των συντελεστών σκίασης με την μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής για αδιαφανείς και διαφανείς επιφάνειες εκτύπωση αποτελεσμάτων υπο μορφή πινάκων για εύκολη εισαγωγή στο λογισμικό του ΤΕΕ συστήματα θέρμανσης (κεντρικό σύστημα με λέβητα, τοπικό σύστημα με αντλίες θερμότητας, boiler) συστήματα ψύξης (τοπικό σύστημα με αντλίες θερμότητας) περιγραφή συστήματος ΖΝΧ και ηλιακός συλλέκτης περιγραφή συστήματος μηχανικού αερισμού, έλεγχος επάρκειας ισχύς φωτισμού, έλεγχος επάρκειας και ποσοστό περιοχής ΦΦ στοιχεία θεωρητικών συστημάτων (αυτόματη εισαγωγή ή υπο μορφή σημείωσης) αυτόματος υπολογισμός τυπικών τιμών, συντελεστών και παραμέτρων των κυριότερων στοιχείων της επιθεώρησης
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.