Jump to content

dryianni

Members
 • Content Count

  172
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

40 Καλή

1 Follower

About dryianni

 • Rank
  Παλιό Μέλος

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Επαγγελματίας Τεχνικού Κλάδου
 • Ειδικότητα
  Εμπορία Δομικών Υλικών-Εξοπλισμού

Recent Profile Visitors

405 profile views
 1. Ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται. Αν ο ενοικιαστής έχει δηλώσει -έστω και για 6 μήνες- τη συγκεκριμένη κατοικία ως "κύρια" κατοικία του στη φορολογική δήλωση του 2019, τότεαυτή είναι επιλέξιμη.
 2. Για να κάνει κάποιος αίτηση πρέπει -πλέον στο β' κύκλο- να έχει κάνει τακτοποίηση και να έχει εξοφλήσει το 30% του προστίμου πριν από την αίτηση. Η εκ των υστέρων τακτοποίηση εγκυμονεί κίνδυνο απόρριψης της πληρωμής της επιχορήγησης (ο οδηγός αναφέρει ξεκάθαρα ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί μια κατοικία - αν αυτές αποδειχθεί στην πορεία ότι δε συνέτρεχαν προ της αιτήσεως, τότε θα ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής). Σε ό,τι αφορά το να μην αναρτήσετε την τακτοποίηση είναι ένα -χαμηλό μεν, αλλά- ρίσκο ως προς το ότι σε περίπτωση που χρειαατεί ΕΕΔΜΚ για κάποια από τις παρεμβάσεις, οπότε και θα χρειαστεί να την αναρτήσετε στο Πληροφοριακό Σϋστημα, ο πιθανός έλεγχος επί των δικαιολογητικών για την έκδοσή της να αναδείξει αυτήν την παρατυπία. Προφανής ο λόγος που ο πελάτης θέλει να εξασφαλίσει την υπαγωγή του και μετά να προβεί σε τακτοποίηση, προφανής όμως και ο λόγος που το κράτος θέλει να σε ωθήσει προκαταβολικά ...στο ταμείο! Υ.Γ.: Αν δε χρειαατεί ΕΕΔΜΚ, τότε ο κίνδυνος είναι πρακτικά ανύπαρκτος.
 3. Όχι, δεν είναι σωστό. Ακόμη και σε ιδιοκτησίες που δε διαθέτουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (έστω εξαρτημένη από κοινόχρηστο λέβητα/καυστήρα), η νέα εγκατάσταση απαιτεί ΕΕΔΜΚ (29λ Ν. 4495/2017) στα δικαιολογητικά της οποίας -μεταξύ άλλων - απαιτείται "πλήρης μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου (αφού αυτόνομο θα είναι) συστήματος θέρμανσης" (μελέτη απωλειών, μονοσωληνίου, κ.ο.κ.). Πριν από το Ν. 4495/2017 και τη σχετική ΥΑ για την ΕΕΔΜΚ που ακολούθησε, πολλές ΥΔΟΜ απαιτούσαν είτε έκδοση νέας ΟΑ είτε αναθεώρηση της υφισταμένης λόγω μεταβολής των Η/Μ μελετών και σχεδίων θέρμανσης και ύδρευσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση της ΑΘ είτε στον εξώστη είτε στο δώμα, στην παράγραφο 2 του άρθρο 127 Ν. 4495/2017 -προσθήκη 7.- αναφέρεται (η περιπτωσή σας είναι ξεκάθαρα "αυτόνομο σύστημα θέρμανσης) : "...ο ιδιοκτήτης ...δικαιούται, με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, ...να εγκαταστήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, και τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη. Οι σωληνώσεις της παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τους όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων." Όπως βλέπετε, η ΑΘ μπορεί να τοποθετηθεί σε εξώστη του διαμερίσματος, καθώς αυτός αποτελεί χώρο αποκλειστικής χρήσης του ιδιοκτήτη (ακόμη και στη θέση στάθμευσης ή την αποθήκη). Το ίδιο όμως δεν μπορεί να γίνει και σε στέγη ή δώμα, παρ' ότι προβλέπεται αποκλειστική χρήση της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας από τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της πολυκατοικίας γιατί -πολύ απλά- τα Η/Μ συστήματα των οποίων η τοποθέτηση επιτρέπεται στις στέγες σύμφωνα με το άρθρου 19 του ΝΟΚ (4067/2012) είναι: "Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισµού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστηµάτων µε τοποθέτηση του δοχείου σε άµεση επαφή µε την άνω στάθµη του δώµατος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό, πύργοι ψύξης - η ΑΘ δεν είναι πύργος ψύξης- και δοχεία διαστολής", "... σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας"" σε απόληξη κλιμακοστασίου (δώμα), ."...φωτοβολταϊκά πανέλα και...η τοποθέτηση αλεξικέραυνου." Σε ό,τι αφορά τη συναίνεση για κοινόχρηστα/κοινόκτητα, ακόμη και αν αυτή υπάρχει, αφορά μόνο τη διέλευση των σωληνώσεων και όχι την τοποθέτηση μέρους του εξοπλισμού (ΑΘ, λέβητες παντός είδους, δοχεία διαστολής,, εναλλάκτες, κυκλοφορητές, κ.λ.π.). Εφ' όσον το νέο σύστημα είναι "αυτόνομο" (δηλαδή ατομικό) αφ' ενός απαιτείται η εξασφάλιση της σχετικής ΕΕΔΜΚ, αφ' ετέρου πρέπει να ακολυθηθούν οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που σας παρέθεσα πιο πάνω. Δύσκολα τα πράγματα, αγαπητέ μου...
 4. Καλή επιτυχία. Αν καταφέρετε να επικοινωνήσετε, θα είμαστε υπόχρεοι αν μοιραστείτε μαζί μας την απάντησή τους .
 5. Έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση. Ήταν απάντηση του ΕΤΕΑΝ σχ σχετικό ερώτημα που του υπέβαλε το μέλος του forum @tasos18362, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να ενημερώσει το forum, εδώ. Κατά τα λοιπά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω -συγγνώμη, έχουν βγάλει κάλλους τα δάχτυλά μου να το γράφω- πως το "κλειδί" για την απαίτηση ή μη ΕΕΔΜΚ σε τοποθέτηση συστημάτων παραγωγής θερμότητας πλην λέβητα ΦΑ και μονάδας ΣΗΘΥΑ (παράγραφος 1, εδάφιο η άρθρου 30 Ν. 4495/2017) είναι αν η ιδιοκτησία στην οποία γίνεται η τοποθέτηση "αυτονομείται" (ανεξαρτητοποιείται) από το κεντρικό σύστημα παραγωγής θερμότητας, που είναι το κοινόχρηστο σύστημα λέβητα/καυστήρα της πολυκατοικίας. Αυτό εννοεί και η παραπάνω απάντηση του ΕΤΕΑΝ στο σχετικό πεδίο (16). Αν, λοιπόν -ξαναλέμε- η ιδιοκτησία διατηρήσει τη δυνατότητα χρήσης και της αρχικής μονάδας παραγωγής θερμότητας (δλδ να συνεχίσει να πληρώνει πάγιο), τότε δεν απαιτείται ΕΕΔΜΚ (παράγραφος 1, εδάφιο δ άρθρου 30 Ν. 4495/2017 - διασκευή και τμηματική αντικατάσταση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης της ιδιοκτησίας). Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, η όδευση των νέων σωληνώσεων από την ΑΘ έως το συλλέκτη των σωμάτων πρέπει να τύχει της συναίνεσης των συνιδιοκτητών εφ' όσον διέρχεται από κοινόχρηστους χώρους και κοινόκτητα τμήματα της οικοδομής (όψεις, κλιμακοστάσιο, κ.λ.π.). Επειδή στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτονόμησης αυτή δε δίνεται, η ΕΕΔΜΚ αποτελεί μονόδρομο για όποιο θέλει να αυτονομηθεί με λύση πέραν του επίτοιχου λέβητα ΦΑ ή της μονάδας ΣΗΘΥΑ. Επισυνάπτονται: Κτιριοδομικός (άρθρο 27 / Θέρμανση - με μαύρη υπογράμμιση τα ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις "κεντρικής θέρμανσης" και με μπλε τα της τοπικής) ΥΑ ΟΙΚ.: 189533/17-11-2011 (η υπογράμμιση όπως και στον Κτιριοδομικό) Άρθρο 127 ν. 4495/2017 (από την πολύ ωραία δουλειά του μέλους @kan62 - στην τελευταία υπογραμμισμένη παράγραφο εμφανίζεται το "κλειδί", που γράφω πιο πάνω) Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ_Θέρμανση_2_1).pdf FEK_egatastassis_Kentrikis_Thermansis_11_2011.pdf 127_ν4495_2017_v3.pdf
 6. Όχι. Πρέπει να μονωθει ο κάθετος τοίχος. Η σκίαση -άρα η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από αυτήν- αφορά την κάθετη στην τέντα τοιχοποιία, που με τη σειρά της καλύπτει θερμαινόμενο χώρο. Οι εξώστες δεν υπολογίζονται στο ΣΔ και συνεπακόλουθα δεν αποτελούν τ.μ. του διαμερίσματος που θα επιλεχθεί για τα τ.μ. της οικοδομικής άδειας.
 7. Γιατί δεν το αφήνετε ως έχει ώστε να παρέλθει η τριετία πιθανού ελέγχου;
 8. Το πρόγραμμα έχει 2 κατηγορίες δαπανών για αυτόν το σκοπό με διαφορετικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά τ.μ.: 1) Εξωτερική θερμομόνωση στέγης (μονοκατοικίες ή ρετιρέ οροφοδιαμερισμα) 2) Εσωτερική θερμομόνωση στέγης (μεμονωμένο ενδιάμεσο διαμέρισμα) Και στις 2 περιπτώσεις δεν καλύπτονται επιφάνειες κλιμακοστασίων (δεν έχω πρόχειρη την απάντηση για τους εξώστες - και ο ημιυπαίθριος λογίζεται ως εξώστης, εκτός εάν έχει τακτοποιηθεί και λογίζεται πλέον ως θερμαινόμενος χώρος).
 9. Η άποψή σας είναι λαθεμένη. Αύριο θα αναρτήσω τα σχετικά εδάφια του Κτιριοδομικού και της ΥΑ του 2011 σχετικά με το τι είναι κεντρική και τι τοπική θερμανση, καθώς επίσης και το εδάφιο του άρθρου 127 του 4495, που αναφέρεται στη διαδικασία που απαιτείται για τοποθέτηση ΑΘ. Επιπροσθέτως, μπορείτε να ανατρέξετε στις Ανακοινώσεις του Α' κύκλου του Προγράμματος, που αναφέρεται στις απαιτούμενες από αυτό άδειες ανά επιμέρους παρεμβαση (θα σας αντιγράψω και αυτό στην αυριανή μου ανάρτηση).
 10. Η αντλία θερμότητας θεωρείται "αυτόνομο σύστημα θέρμανσης" (άρθρο 127 Ν. 4495//2017). Άρα, οι εργασίες τοποθέτησής της απαιτούν ΕΕΔΜΚ. Αλλά ακόμη και να μην αναφερόταν ως τέτοιο.σύστημα στο σχετικό νόμο, το κλιματιστικό είναι μονάδα τοπικής θέρμανσης (κατά τον Κτιριοδομικό Κανονισμό) γιατί ενσωματώνει δίκτυο διανομής και τερματική μονά&α εκπομπής θερμότητας σε μία συσκευή (split), ενώ υπάρχουν κλιματιστικά που στην ίδια συσκευή ενσωματώνουν και τη μονάδα παραγωγής θερμότητας ("τζαμιού", φορητά). Αντίθετα, η θέρμανση με ΑΘ είναι σύστημα κεντρικής θέρμανσης, καθως η ΑΘ είναι η μονάδα παραγωγής θερμότητας και τα fan coils (αερα-αέρα) ή οι σωληνώσεις Θέρμου νερού και τα θερμαντικά σώματα (αέρα-νερού) είναι το δίκτυο διανομής και οι τερματικές μονάδες εκπομπής θερμότητας, αντίστοιχα (πάντα κατά τον Κτιριοδομικo).
 11. Το άθροισμα τ.μ. του πανιού + τα τεμάχια/μέτρα του κάθε επιμέρους εξοπλισμού (ένας αριθμός).
 12. Δείτε την απάντηση στο άλλο νήμα που έχετε υποβάλει την ίδια ερώτηση.
 13. Ναι. Δείτε το παραγόμενο έγγραφο "Απολογισμός Ελέγχου". Εκεί θα βρείτε όλα τα χρήματα που θα καταβληθούν στο λογαριασμό σας. Στο τέλος όμως θα μείνουν κάποια χρήματα λιγότερα από το συνολικό ποσό των 2 ΠΕΑ που καταβάλατε, λόγω των υψηλών προμηθειών εμβάσματος που κρατά η κάθε τράπεζα (από 10 ευρώ και πάνω ανά μεταφορά - άρα αν, π.χ., έχετε 3 προμηθευτές, 1 σύμβουλο έργου και 1 μελετητή, τότε θα γίνουν 3+1+1=5 εμβάσματα Χ 10-15 ευρώ -αναλόγως τράπεζας- 50-75 ευρώ λιγότερα θα μείνουν τελικά στο λογαριασμό σας από το συνολικό ποσό των 2 ΠΕΑ).
 14. Ακριβώς αυτό, λέμε, @HumanError Για να εμπίπτει κάποιος που διαθέτει κατοικία προς βραχυχρόνια μίσθωση στην ίδια φορολογική κατηγορία με αυτόν που διαθέτει κατοικία προς μακροχρόνια μίσθωση (15% μέχρι τις 12.000 ευρώ κ.ο.κ.) θα πρέπει αυτή να δηλώνεται ως κύρια κατοικία (εκμισθωτής μιας κατοικίας σε βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να είναι και ο μακροχρόνιος μισθωτής -"ενοικιαστής"- αυτής, ο οποίος έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης εκ του μισθωτηρίου συμβολαίου). Αλλιώς, οι κατοικίες που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς να αποτελούν κύρια κατοικία του εκμισθωτή τους εκλαμβάνονται από τη φορολογική διοίκηση ως άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος και φορολογούνται με την αντίστοιχη κλίμακα. Αυτό διασταυρώνεται από το Πρόγραμμα κατά τη στιγμή της αίτησης μέσω της διασύνδεσης με το taxis. Με άλλα λόγια, το Εξοικονομώ επιδοτεί κατοικίες -έστω και προς εισοδηματική εκμετάλλευση- και όχι επιχειρήσεις.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.