Jump to content

Roy_Hobbs

Core Members
 • Posts

  1,264
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Roy_Hobbs last won the day on April 19 2017

Roy_Hobbs had the most liked content!

5 Followers

Profile Information

 • Φύλο
  Άντρας
 • Τοποθεσία
  Αθήνα
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

5,319 profile views

Roy_Hobbs's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Reacting Well Rare
 • First Post Rare
 • Collaborator Rare
 • Posting Machine Rare
 • Dedicated Rare

Recent Badges

581

Reputation

 1. Εξαιρετικό, το έχω επισκεφθεί και ήταν μια πολύ θετική έκπληξη!
 2. καλησπέρα, κάνω υπαγωγή για ένα διαμέρισμα κατασκευής 1978 με σημερινή ημερομηνία αυτοψίας. Σκοπός της υπαγωγής είναι η ρύθμιση, δε θα γίνει κάποια μεταβίβαση ή άλλη δικαιοπραξία. Είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω και σε ηλεκτρονική ταυτότητα? ευχαριστώ
 3. καλησπέρα, σε διαμέρισμα κατασκευής 1991 υπάρχει εξώστης ο οποίος: - σύμφωνα με την άδεια έχει διαστάσεις 8,25μ x 0,40μ - στην πραγματικότητα είναι 8,25μ x 1,00μ Για την υπαγωγή του εν λόγω διαμερίσματος, χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας? ευχαριστώ
 4. καλησπέρα, διαβάζω στο Άρθρο 39 του Ν.4495/17 για τις 'Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης' ότι: 1. Το τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνει πάντοτε υποχρεωτικώς: ... «ε) βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ ή β΄ βαθμού για την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου), όπου απαιτείται.» Για αλλαγή χρήσης κτιρίου σε εντός σχεδίου περιοχή απαιτείται η βεβαίωση υψομέτρου? ευχαριστώ
 5. καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση. Γιατί να έχει πάει η οφειλή στο ΚΕΑΟ? Δεν πρόκειτα για κανά μεγάλο ποσό (220 ευρώ) το οποίο αναγράφεται πάνω στο ειδοποιητήριο ως 'ληξιπρόθεσμη οφειλή'. Έτσι όπως το βλέπω καταλαβαίνω ότι μάλλον πρέπει να εξοφληθεί με τον ίδιο κωδικό πληρωμής που έχουν οι τρέχουσες εισφορές, αλλά δεν είμαι και σίγουρος βέβαια...
 6. καλησπέρα, πέρα της ερώτησης του συναδέλφου από πάνω θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω το εξής: βλέπω στο ειδοποιητήριο ότι υπάρχουν κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές 220 ευρώ. Αυτές τις πληρώνω με τον ίδιο κωδικό πληρωμής που πληρώνω και τις τρέχουσες? θα αναγνωριστεί η καταβολή ή θα πληρώσω και δε θα βγάζω άκρη μετά ότι πλήρωσα (αν έχει πληρώσει κάποιος ληξιπρόθεσμες και μπορεί να ενημερώσει)? ευχαριστώ
 7. Thanks για την απάντηση αν δοθεί παράταση μια χαρά, αν δε δοθεί όμως αυτό που ρώτησα έχει βασικά 2 σκέλη: 1. δε θα μπορούν να γίνονται συμβολαιογραφικές πράξεις/μεταβιβάσεις χωρίς ΗΤΚ (αυτό είναι σίγουρο) 2. υπαγωγές (χωρίς να ακολουθεί συμβολαιογραφική πράξη) θα μπορούμε να περαιώνουμε ή θα θέλει πάλι ΗΤΚ για την περαίωση της υπαγωγής?
 8. καλησπέρα, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν έως σήμερα, μετά τις 30/06/21 δε θα μπορούμε να προχωράμε σε συμβολαιογραφικές πράξεις/μεταβιβάσεις χωρίς ΗΤΚ ή δε θα μπορούμε ούτε να περαιώνουμε υπαγωγές χωρίς ΗΤΚ? ευχαριστώ
 9. τώρα που το λες, φαίνεται πιο ξεκάθαρο είναι αλήθεια! οπότε το β) καταλαβαίνω ότι αφορά σε περιπτώσεις που βάσει νομοθεσίας η Ο.Α. δεν εκδίδεται από την ΥΔΟΜ, αλλά από άλλη υπηρεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις (η δική μου δεν είναι τέτοια), θα πρέπει να εκδοθεί προέγκριση από την ΥΔΟΜ και μετά η Ο.Α από την άλλη υπηρεσία
 10. καλησπέρα, έχω περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου από γραφεία σε κτίριο κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της συγκεκριμένης χρήσης, απαιτείται έγκριση λειτουργικότητας από το φορέα (Περιφέρεια) και στη συνέχεια έκδοση οικοδομικής άδειας (νέας οικοδομής ή αλλαγής χρήσης). Ερώτηση: είναι η προέγκριση υποχρεωτική αν και είμαι Κατηγορία 3 οικοδομικών αδειών? Το ρωτάω γιατί διαβάζω στο Άρθρο 35 του Ν.4495/17 "2. Κατ΄ εξαίρεση, η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: ..... β) όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η προέγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την οικεία Υ.ΔΟΜ., ....' Δεν είμαι απλά πολύ σίγουρος τι ακριβώς εννοεί η παραπάνω παράγραφος και αν είναι τελικά υποχρεωτική η προέγκριση ή όχι. ευχαριστώ
 11. καλησπέρα, σε περίπτωση οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης κτιρίου (όχι νέας κατασκευής) που είναι μεγαλύτερο από 2.500 κμ, απαιτείται έγκριση της ΔΕΗ για υποσταθμό? (δε θέλουμε επαύξηση της παροχής) ευχαριστώ
 12. καλησπέρα, διαβάζω στο Άρθρο 2 του ΦΕΚ 4173Β/19: "1. Από την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας (σημείωση δικιά μου: εννοεί την ημερήσια αναγγελία στην Εργάνη) εξαιρούνται τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 2. α) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις τηρείται «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» στον τόπο εκτέλεσης του έργου. β) Οι υπόχρεοι τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» υποχρεούνται να αναγγέλλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης." Από το παραπάνω καταλαβαίνω ότι αν έχουμε Πίνακα 3 για τον υπολογισμό των ελαχίστων ημερομισθίων (αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού), εξαιρούμαστε από την ημερήσια αναγγελία στην Εργάνη και υποχρεούμαστε στην τήρηση ΒΗΔΑΠ και σε μηνιαία αναγγελία στην Εργάνη. Δεν είμαι και σίγουρος βέβαια, καμιά άποψη? ευχαριστώ
 13. ευχαριστώ για την απάντηση, το ρωτάω γιατί σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Ν.4495/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Παρ.4 του Άρθρου 89 του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/20): Άρθρο 41 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας ......... η) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ΄ αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των παραγόμενων ΑΕΚΚ και για τη συνεργασία του με ΣΕΔ ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα. Για τις εργασίες που δεν συνεπάγονται την παραγωγή ΑΕΚΚ αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού δεν είμαι δηλαδή σίγουρος αν ισχύει πλέον αυτό που έλεγε το ΦΕΚ 1312Β/10 για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του διαχειριστή ότι ΘΑ συνεργαστεί με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση αν πάμε για υπογραφή σύμβασης, με ποιον την υπογράφει ο Διαχειριστής για Αττική, με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ, με την ΣΑΝΚΕ ή με κάποιον άλλον? (δεν είμαι σίγουρος με ποιον υπογράφονται αυτές οι συμβάσεις)
 14. καλημέρα, για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας στην οποία υπάρχουν απόβλητα, θα πρέπει να έχει υπογραφεί σύμβαση με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ή μπορεί ο Διαχειριστής να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι ΘΑ συνεργαστεί με εγκεκριμένο σύστημα? ευχαριστώ
 15. ένα παράδειγμα είπα για τη μάντρα, κατά τη γνώμη μου και οι πιθανές αρχιτεκτονικές υπερβάσεις ή η υλοποίηση του εγκεκριμένου ξυλοτύπου στα όρια με την όμορη ιδιοκτησία είναι στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος, τουλάχιστον έτσι το βλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος...
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.