Jump to content

Steelman

Core Members
 • Content Count

  224
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Steelman last won the day on February 7 2019

Steelman had the most liked content!

Community Reputation

-6 Κακή

About Steelman

 • Rank
  Παλιό Μέλος

Profile Information

 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

731 profile views
 1. Συνάδελφοι, για επ. αναγνώριση βάση της κοινοτικής οδηγίας μόνο ΣΑΕΠ. Το ΔΟΑΤΑΠ απλά σου υποβαθμίζει το πτυχίο (παράδειγμα, M.Sc,. από TU Delft) και στο κάνει ένα από ελληνικό δίπλωμα που δεν είναι καν Master. Kαι δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον η ακαδημαϊκή αναγώριση από την Ελλάδα. Είπαμε δεν τον συμφέρει, τον υποβαθμίζει ! Βάση λοιπόν της κοινοτικής οδηγίας και μιλώ μόνο για τα επ. δικαιώματα μόνο με ΣΑΕΠ !
 2. Αυτό ακριβώς. Συγνώμη για το 2ο διαδοχικό post. Συνάδελφε να σοβαρευτούμε λίγο, σίγά μην έχει ο άλλος M.Sc. από Ευρώπη και να θέλει να κάνει Master στην Ελλάδα...
 3. Συνάδελφοι, μόνο ΣΑΕΠ και τέλος! Μην το κουράζουμε το θέμα. Και σιγά ο απόφοιτος ευρωπαϊκού πανεπιστημίου μην ακολουθήσει την διαδικασία ΔΟΑΤΑΠ και από M.Sc. βρεθεί με ένα απλό ελληνικό δίπλωμα (δηλαδή υποβάθμιση) που δεν είναι καν M.Sc. Δεν μας ενδιαφέρει το ΔΟΑΤΑΠ. Για τους συναδέφλους από Ευρώπη. ΠΟΤΕ ΔΟΑΤΑΠ, μόνο ΣΑΕΠ !!! Υπάρχει νομοθεσία και ακολουθείται κανονικά.
 4. Συνάδεφε και συνάδελφοι, ρωτώ για τελευταία φορά να μου υποδείξετε τα επ. δικιαώματα των Μηχανικών Τ.Ε. Είναι μια πολύ απλή πρόταση. Δεν θέλω εικασίες, δεν θέλω να ακούσω για Υπομηχανικούς, δεν θέλω να ακούσω για εγκυκλίους, θέλω από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα Επ. Δικαιώματα των Μηχανικών Τ.Ε. Σας ευχαριστώ.
 5. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με ΔΟΑΤΑΠ. Mε το ίδιο σκεπτικό έπρεπε να δίνουν εξετάσεις όλοι οι Έλληνες Μηχανικοί ή ιατροί που έρχονται από Ελλάδα και δουλεύουν Γερμανία. Απλά πρέπει να γίνει αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων δηλαδή σύμφωνα με το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.). Μην αχολείστε καν με το ΔΟΑΤΑΠ. Στο ΔΟΑΤΑΠ γίνεται αναγώριση των τίτλων σπουδών. Εσύ επιθυμείς αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Eπίσης μπορείς να διαβάσεις και τα παρακάτω: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Πεδίο εφαρμογής “Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός, συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλματα.” Αποτελέσματα της αναγνώρισης επαγγελματικών Προσόντων: σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση στο ίδιο επάγγελμα, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, και να το ασκεί στην Ελλάδα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους Έλληνες υπηκόους. Για τους σκοπούς του ΠΔ38/2010, το επάγγελμα που επιθυμεί να ασκήσει ο αιτών στην Ελλάδα είναι το ίδιο με εκείνο, για το οποίο διαθέτει τα προσόντα στο κράτος μέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόμενες δραστηριότητες είναι συγκρίσιμες. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα εφαρμόζεται: σε υπηκόους των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των τριών επιπλέον κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, καθώς και της Ελβετίας, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως μισθωτοί. Πηγές: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32005L0036 https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691
 6. Συνάδελφε μάλλον δεν θα κατάλαβες τι ζητάω. Ζητώ τα επ. δικαιώματα των Πολ. Μηχανικών ΤΕ. Εσύ μου δείχνεις μια εγκύκλιο του 1957 που αναφέρεται για Πολ. Υπομηχανικούς, Εργοδηγούς, Αρχιτέκτονες κ.τ.λ. Εννοείται ότι το 1957 δεν υπήρχαν Πολ. Μηχανικοί ΤΕ. Λοιπόν, υπάρχει Π.Δ. ή θα κάνουμε εικασίες; Για τους συναδέλφους που ρώτησαν αν μπορούν να υπογράψουν στατική μελέτη σε κτίριο με μεταλλικό σκελετό η απάντηση είναι ναι.
 7. Καλησπέρα συνάδελφε, μήπως θα μπορούσες να μας πεις ακριβώς τα Π.Δ. για τα επ. δικαιώματα των Πολ. Μηχανικών ΤΕ ή να μας υποδείξεις το άρθρο/παράγραφο που απαγορεύει στους συναδέλφους Πολ. Μηχανικούς ΤΕ να μην μπορούν να υπογράψουν μεταλλική κατασκευή;
 8. Kαλησπέρα συνάδελφε. Μηπως θα μπορούσες να παραθέσεις την νομοθεσία και τα λεγόμενα "ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια" που όπως ισχυρίζεσαι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο; Μιλάμε πάντα για Π.Δ. και όπως ισχυρίζεσαι την ισχύουσα νομοθεσία.
 9. Kαι επίσημα πλέον: https://www.ihu.gr https://www.ihu.gr/tmimata/politikon-michanikon/ Eυχομαι καλή επιτυχία και καλές σπουδές σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν στις εξετάσεις.
 10. Eννοείται όχι ! Παλιά Π.Δ. δεν υπήρξαν ποτέ για τους Μηχανικούς Τ.Ε. Επίσης δεν τίθεται θέμα, εφόσον από αυτή την χρονιά υπάρχουν ΜΟΝΟ Μηχανικοί Πανεπιστημίων. Τα ΤΕΙ έχουν καταργηθεί. Οπότε το θέμα επ. δικαιώματα Μηχανκών Τ.Ε περνάει στην ιστορία.
 11. Για τους πυλώνες/ιστούς θπάρχει κανονισμός όπου δίνει και το απαιτούμενο βάθος θεμελίων ανάλογα το ύψος. Ο κανονισμός είναι ο ΕΝ 40. Στην θεμελιώση είτε θα πακτώσεις στο έδαφος είτε θα κάνεις θεμέλιο. Για παράδειγμα για ένα γήπεδο που έκανα πρόσφατα μελέτη για 20m πυλώνα φωτισμού είχα 1,0mx1m0mx2.0m θεμέλιο (χωρίς αγκυρώσεις, το θεμέλιο άοπλο εννοείται). *Στο θεμέλιο μην ξεχάσεις τα ανοίγματα για τα καλώδια, έχουν προδιαγραφές για το πόσο πρέπει να είναι.
 12. Μιλάς για Αγγλία συνάδελφε, εδώ όπως σου είπα ξεκινήσαμε 1000 και φτάσαμε 30-40 στο Master. Επίσης εδώ δεν έχει δίδακτρα εκτός τα 300€/εξάμηνο ανάλογα την σχολή που μέσα είναι και το εισιτήριο για τρένα, λεωφορεία κ.τ.λ. Επίσης συνάδελδε @rootbreaker σου εύχομαι κάθε επιτυχία τόσο στις σπουδές αλλά και επαγγελματικά.
 13. Για να βάλουμε τα πράματα σε μια σειρά γιατί ακούγονται πολλά αστεία εδώ μέσα. Στην Γερμανία σε μια χώρα 80 εκ. έχουμε 12000 αποφοίτους Πολ. Μηχανικούς τον χρόνο. Στην Ελλάδα έχουμε 8000 κάθε χρόνο (πριν τα καινούργια 5ετή). Για να ξέρουμε τι λέμε και που βαδίζουμε. Και μας ενοχλεί αν τώρα γίνουν 12000 ή παραπάνω. Δηλαδή λίγη σοβαρότητα παρακαλώ πολύ. Από την στιγμή που δεν υπάρχει φραγμός και ο καθένας στην Ελλάδα μπορεί να τελειώσει τότε να μην ακούμε χαριτωμένα αστεία περί αριθμών εισακτέων και αποφοίτων.
 14. Δεν το νομίζω, ο άνθρωπος δεν γνωρίζω αν μπορεί καν μπορεί να προφέρει την λέξη μεταρρύθμιση σωστά.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.