Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Γεια σε όλους. Είμαι φοιτητής στο τμήμα ΜΠΔ του ΔΠΘ. Μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν την εφαρμογή του ν.4439 (τον Ιούλιο 2017), με την οποία οι ΜΠΔ συνιστούν βασική ειδικότητα στο ΤΕΕ και συνεπώς θα έχουν τα δικά τους επαγγελματικά δικαιώματα, αποφάσισα να κάνω μια προσωπική έρευνα στο κατά πόσο ταυτίζεται το πρόγραμμα σπουδών μας με προγράμματα μηχανολόγων. Ερεύνησα ελληνικά και ξένα προγράμματα σπουδών μηχανολόγων, αλλά και ξένα προγράμματα Μηχανικών Παραγωγής που φέρουν τίτλους Industrial, Production και Manufacturing Engineering. Όλα αυτά όμως τα ερεύνησα σε επίπεδο BACHELOR. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι τα διοικητικά μαθήματα που έχουμε θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε MASTER ως προς τον αριθμό τους και την ύλη που καλύπτουν, ασχέτως αν τα διδασκόμαστε σταδιακά από το πρώτο εξάμηνο έως το ένατο. Εξαιρουμένων λοιπόν των διοικητικών μαθημάτων, διαπίστωσα ότι από τις περισσότερες σχολές Μηχανικών Παραγωγής εξωτερικού, ο Έλληνας ΜΠΔ υπερέχει σημαντικά σε μηχανολογικές γνώσεις, αλλά και σε ηλεκτρολογικές. Σε σχέση με τις σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, του λείπουν γύρω στα 3 μαθήματα (στοιχεία μηχανών ΙΙ, μηχανολογικές μετρήσεις και ταλαντώσεις), ενώ και πάλι υπερτερεί στα ηλεκτρολογικά.

Δεν θα παρουσιάσω αναλυτικά όλα τα στοιχεία που έχω, γιατί το κείμενο είναι ήδη είναι αρκετά μεγάλο. Επιλέγω μόνο να αναρτήσω τη σύγκριση μεταξύ Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης με το τμήμα ΜΠΔ Ξάνθης, και αυτό διότι εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι για να γίνεις μηχανολόγος πρέπει να κάνεις 5 χρόνια μηχανολογικών μαθημάτων, και πως αν κάνεις λιγότερο δεν είσαι μηχανολόγος. Τη στιγμή που σε ΚΟΡΥΦΑΙΑ πανεπιστήμια του εξωτερικού σου δίνουν πτυχίο στα 4 έτη (BACHELOR) με περίπου 40 μαθήματα.

Προχωρώ λοιπόν στη σύγκριση:

Μηχανολόγων Μηχανικων ΑΠΘ - Βιομηχανικής Διοίκησης       ΜΠΔ ΔΠΘ                                                             ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΜ ΑΠΘ

Μαθηματικά Ι    (Ανάλυση Ι & Γραμμική Άλγεβρα)                        Ανάλυση Ι
Μαθηματικά ΙΙ                                                                                Ανάλυση ΙΙ
Μαθηματικά ΙΙΙ                                                                               Διαφορικές Εξισώσεις
-----------------                                                                                 Γραμμική Άλγεβρα & Διακριτά Μαθηματικά
Στατιστική                                                                                     Πιθανότητες και Στατιστική
Επιχειρησιακή Έρευνα Ι                                                               Επιχειρησιακή Έρευνα
Αριθμητική Ανάλυση                                                                     Αριθμητική Ανάλυση                                                   (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Πληροφορική                                                                                Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ
Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές                                          Ηλεκτρικά Κυκλώματα
-------//--------                                                                                  Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρονική                                                                                  Ηλεκτρονικά
Αυτόματος Έλεγχος                                                                      Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι                                                                 Μηχανολογικό Σχέδιο
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ                                                              ------//------                                                                   (Καλύπτεται)
Φυσική                                                                                          Φυσική
Στατική                                                                                          Μηχανική Ι Στατική
Αντοχή Υλικών                                                                              Μηχανική ΙΙ Αντοχή Υλικών
Δυναμική                                                                                       Μηχανική ΙΙΙ Δυναμική
Ταλαντώσεις & Δυναμική Μηχανών                                           -------------------                                                           (ΛΕΙΠΕΙ)
Θερμοδυναμική Ι                                                                           Εφαρσμοσμένη Θερμοδυναμική
Μετάδοση Θερμότητας                                                                  Μετάδοση Θερμότητας
Μηχανική Ρευστών Ι                                                                      Ρευστομηχανική
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών Ι                                                  Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών
Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών ΙΙ                                              ------//------                                                                  (Καλύπτεται)
Στοιχεία Μηχανών Ι                                                                       Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ                                                                      -------------------                                                           (ΛΕΙΠΕΙ)
Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις                            Τεχνολογία Παραγωγής Ι
Μορφοποιήσεις με Αφαίρεση Υλικού                                            Τεχνολογία Παραγωγής Ι & ΙΙ
Μηχανολογικό Εργαστήριο                                                         -------------------                                                            (ΛΕΙΠΕΙ)
Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής                                               Συστήματα Παραγωγής
Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας - Εργομηχανές                       -------------------                                                           (ΛΕΙΠΕΙ, αλλά)
--------------                                                                                     Δομημένος Προγραμματισμός
--------------                                                                                     Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
--------------                                                                                     Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
--------------                                                                                     Αρχές Βιομηχανικών Διεργασιών

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΜ ΑΠΘ

Κατασκευαστική
Μηχανολογικός Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Προϊόντων                    Σχεδιασμός Προϊόντων
Ανάλυση & Σύνθεση Μηχανισμών                                              ----------------                                                                (ΛΕΙΠΕΙ, αλλά)

**Από τρίτο έτος κατασκευαστικής**
Εισαγωγή στη Μηχανοηλεκτρονική                                                 Μηχανοτρονική                                                        **
Χωρικοί Μηχανισμοί - Βιομηχανικά Ρομπότ                                    Ρομποτική                                                                **

Ενεργειακή
Στροβιλομηχανές                                                                             Ρευστοδυναμικές Μηχανές
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι                                                       Θερμικές Μηχανές                                                    (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

*Προαιρετικά από Ενεργειακή το "ένα από οποιαδήποτε κατεύθυνση"*
Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος, Αρχές Αειφορίας                    Περιβαλλοντική Μηχανική                                        *

Βιομηχανικής Διοίκησης
Ακολουθούν 5 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης βιομηχανικής διοίκησης, + 2 (+1) επιλογής, τα οποία δεν νομίζω πως είναι απαραίτητο να κάτσω να συγκρίνω, διότι δεν αφορούν την επάρκεια κάλυψης του αντικειμένου του μηχανολόγου. Σε γενικές γραμμές είναι αντίστοιχα μεταξύ τους, με τις διαφορές να αφορούν κυρίως ότι ορισμένα υποχρεωτικά της μιας σχολής είναι επιλογής στην άλλη, και αντιστρόφως.


ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΜ ΑΠΘ
Ακολουθούν 4 υποχρεωτικά + 2 επιλογής, κατεύθυνσης βιομηχανικής διοίκησης. Όπως προανέφερα, δεν νομίζω πως χρειάζεται να τα αναλύσω.


Παρατηρήσεις - Εξηγήσεις:

Σαν πρωτο σχόλιο, όπως φαίνεται με την bold γραμματοσειρά, στον πρώτο κύκλο σπουδών τους έχουν 6 μαθήματα που δεν έχουμε εμείς, αλλά εμείς έχουμε άλλα 6 που δεν έχουν αυτοί. Σε σχέση με τον δεύτερο κύκλο τους, μας λείπει ένα μάθημα, αλλά υπερέχουμε σε ρομποτική και μηχανοτρονική (σε σχέση πάντα με την κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης, και όχι με τις κατασκευαστική και ενεργειακή).

Ωστόσο πρέπει να τα δούμε πιο αναλυτικά. Θα εστιάσω στα μαθήματα που φαίνεται να λείπουν από το πρόγραμμά μας:

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΜ ΑΠΘ

Σχετικά με τα μαθήματα "Μηχανολογικού Σχεδίου Ι & ΙΙ", οι ΜΠΔ Κρήτης καλύπτουν όλη την ύλη σε ένα εξάμηνο, εμείς όμως όχι, δεν έχω ιδέα γιατί δεν καλύπτουμε όλη την ύλη στην Ξάνθη, αλλά σημείωσα ότι καλύπτεται διότι οι ΜΠΔ Κρήτης την καλύπτουν και μπράβο τους.
Σχετικά με τα μαθήματα "Επιστήμης των Υλικών Ι & ΙΙ", βάσει του οδηγού σπουδών μας φαίνεται πως τα καλύπτουμε πλήρως σε ένα εξάμηνο, αν και ορισμένα κεφάλαια (πχ κεραμικά) διδάσκονται πιο συνοπτικά. Οφείλω να πω εδώ πως σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι είναι πιο έξυπνο το να συμπτύξεις τα δύο εξάμηνα σε ένα. Αυτό που κάνω είναι να τα εξετάζω από τη σκοπιά της πλήρους επάρκειας, αναγνωρίζοντας ότι οι μηχανολόγοι μαθαίνουν καλύτερα με το να τα διδαχθούν πιο αναλυτικά, σε δύο εξάμηνα, σε σχέση με εμάς.
Σχετικά με τα μαθήματα "Στοιχεία Μηχανών Ι & ΙΙ", και τα δύο τμήματα ΜΠΔ δείχνουν να εστιάζουν περισσότερο σε στοιχεία που σχετίζονται με τις βιομηχανικές γραμμές παραγωγής, παραμερίζοντας αρκετά στοιχεία που σχετίζονται με άλλα είδη μετάδοσης κίνησης. Συνεπώς εδώ θα έλεγα πως το μάθημα "Στοιχεία Μηχανών ΙΙ" λείπει ξεκάθαρα και από τα δύο ΜΠΔ τμήματα.
Το μάθημα "Ταλαντώσεις & Δυναμική Μηχανών" λείπει από το πρόγραμμά μας, ενώ στην Κρήτη έχουν αντίστοιχο, αλλά ως επιλογής.
Το μάθημα "Μηχανολογικό Εργαστήριο" λείπει μεν από το πρόγραμμά μας, ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλά από τα θέματα μετρήσεων που καλύπει τα κάνουμε σε διάφορα μαθήματα. Ορισμένες μηχανολογικές μετρήσεις τις κάνουμε στο "Αρχές Βιομηχανικών Διεργασιών", μηχανουργικές μετρήσεις και εισαγωγή στη μετρολογία διδασκόμαστε στο Τεχνολογία Παραγωγής Ι, ενώ στο Μηχανοτρονική κάνουμε και διάφορους αισθητήρες. Φαίνεται όμως πως υστερούμε σε μετρήσεις θερμοροών, επιταχύνσεων, ταχυτήτων ροών και ταλαντώσεων.
Σχετικά με το μάθημα "Μηχανές Μετατροπής Ενέργειας - Εργομηχανές", ας με διορθώσουν οι ειδικοί, αλλά φαίνεται πως πρόκειται για μια σύντομη εισαγωγή σε θερμικές και ρευστοδυναμικές μηχανές, σε εργαλειομηχανές, σε μεταφορικές και ανυψωτικές διατάξεις και σε συστήματα μετάδοσης ισχύος. Δεδομένου λοιπόν ότι τα αντικείμενα των θερμικών και ρευστοδυναμικών μηχανών υποτίθεται πως τα καλύπτουμε αφιερώνοντας ξεχωριστά μαθήματα, αλλά και οι εργαλειομηχανές καλύπτονται στο μάθημα Τεχνολογία Παραγωγής ΙΙ, δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να θεωρήσω ότι το μάθημα αυτό λείπει από τον οδηγό σπουδών μας. Αν υπάρχει σίγουρα ένα πρόβλημα, είναι ότι το μάθημα "θερμικές μηχανές" αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα επιλογής στον οδηγό σπουδών Ξάνθης.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΜ ΑΠΘ

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται πέρα των υποχρεωτικών της κατεύθυνσής τους να επιλέξουν και δύο απο κάθε μιά από τις άλλες κατευθύνσεις + 1 από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Συνεπώς, όπως βλέπετε πιο πάνω, εγώ επέλεξα 2 μαθήματα από κάθε άλλη κατεύθυνση, ενώ το ένα από οποιαδήποτε κατεύθυνση μπορώ να το πάρω είτε από την κατεύθυνση βιομηχανικής διοίκησης, είτε να επιλέξω το "Τεχνική Προστασίας  Περιβάλλοντος - Αρχές Αειφορίας", όπως σημείωσα πάνω στη λίστα, με το ένα αστεράκι (*). Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει αντιστοιχία με κάποιο μάθημα των ΜΠΔ, είτε το "Περιβαλλοντική Μηχανική", είτε κάποιο διοικητικό. Άρα δεν μας λείπει κάτι από εκεί.

Από κει και πέρα, οι στροβιλομηχανές και οι ΜΕΚ Ι αντιστοιχούν σε θερμικές και ρευστοδυναμικές μηχανές, ενώ η ανάπτυξη προϊόντων φαίνεται να είναι αντίστοιχη με το σχεδιασμό προϊόντων.

Φαίνεται λοιπόν πως μας λείπει ένα μάθημα, στη θέση του οποίου διάλεξα τυχαία το "Ανάλυση & Σύνθεση Μηχανισμών". Όμως, τυγχάνει στη σχολή μου να κάνουμε υποχρεωτικά Μηχανοτρονική και Ρομποτική, τα οποία τυγχάνει να είναι μαθήματα επιλογής του Τρίτου Κύκλου Σπουδών της ίδιας κατεύθυνσης (Κατασκευαστικής). Συνεπώς δεν νομίζω να είναι άδικο ή ζαβολιά το να πούμε ότι υπερκαλύπτουμε το μάθημα επιλογής που μας λείπει αφού κάνουμε κάποια άλλα που απαντώνται στην ίδια κατεύθυνση σε επόμενα εξάμηνα. Έβαλα διπλό αστερίσκο σε αυτά **

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τα μαθήματα που τελικώς φαίνεται σχεδόν ξεκάθαρα να λείπουν από τον οδηγό σπουδών των ΜΠΔ είναι:

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
Ταλαντώσεις & Δυναμική Μηχανών
Μηχανολογικό Εργαστήριο


το τελευταίο με λίγες επιφυλάξεις, και ενδεχομένως να μας λείπουν λίγα κεφάλαια από ορισμένα άλλα μαθήματα. Να σημειώσω εδώ ότι στο ίδιο περίπου συμπέρασμα κατέληξε και η σύγκριση που έκανα με το πρόγραμμα σπουδών των Μηχανολόγων του ΜΙΤ. Δηλαδή φάνηκε να μας λείπουν τρια τέτοιου περιεχομένου μαθήματα. (Ναι, ξέρω ότι το ΜΙΤ κάνει λιγότερα σε αριθμό ξεχωριστά μαθήματα, αλλά πολλά από αυτά αποτελούν συνδυασμό 2-3ων δικών μας μαθημάτων).

Επιπρόσθετα για τους ΜΠΔ Ξάνθης νομίζω πως τα "θερμικές μηχανές" και "αριθμητική ανάλυση" θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά αντί επιλογής. Οι ΜΠΔ Κρήτης έχουν τις θερμικές μαζί με τις ρευστοδυναμικές σε ένα ενιαίο και υποχρεωτικό μάθημα, ενώ την αριθμητική ανάλυση την έχουν υποχρεωτικό.

Τώρα, το κατά πόσο αυτά είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ απαραίτητα για να μας αναγνωριστεί η επάρκεια στο αντικείμενο του μηχανολόγου, ή με άλλα λόγια, το να μας αναγνωριστεί ότι καλύπτουμε σε επίπεδο βασικού πτυχίου (BACHELOR) την μηχανολογία, αυτό δεν είμαι ειδικός να το κρίνω. Μπορεί οι ειδικοί να κρίνουν ότι την επάρκεια την έχουμε ήδη, όπως εξάλλου είχε κάνει το ΤΕΕ. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό.

Αυτό όμως που πραγματικά μου έλειπε εμένα, είναι το να βγουν οι ειδικοί, και να μας εξηγήσουν αναλυτικά και δημοσίως, το τι συνιστά επάρκεια στο αντικείμενο του μηχανολόγου. Ποια μαθήματα και ποια ύλη. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό, οπότε έκανα την παραπάνω έρευνα/σύγκριση. Επιπλέον, έψαξα στο διαδίκτυο να βρω ποιες αλλαγές είχε ζητήσει το ΤΕΕ από τους ΜΠΔ πριν αρκετά χρόνια, αλλά βρήκα μόνο το παρακάτω:

https://www.tuc.gr/fileadmin/imerida_epaggelmatika_20080216/mpd.pdf

στο οποίο διαβάζουμε:

Κατά τη γνώμη της Ε.Ε.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού ... το πρόγραμμα
σπουδών … θα είχε ανάγκη από τις παρακάτω προσαρμογές:
Την ένταξη των κατ’επιλογή μαθημάτων της Ρευστομηχανικής, των
Στοιχείων Μηχανών και της Επιστήμης των Υλικών στο
υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών.
Την προσθήκη των μαθημάτων της Μετάδοσης Θερμότητας και των
Υδροδυναμικών και Θερμικών Μηχανών στο υποχρεωτικό
πρόγραμμα σπουδών.
Την επέκταση του μαθήματος της Μηχανικής σε περισσότερα του ενός
εξάμηνα’.


Από το παραπάνω αποκτούμε μια ενδιαφέρουσα εικόνα, αλλά όχι πλήρη. Για παράδειγμα δεν ξεκαθαρίζεται η ύλη του μαθήματος "Στοιχεία Μηχανών", μιας και είναι μάθημα που συνηθίζεται να σπάει σε δύο μέρη, και η ύλη που καλύπτει το δεύτερο μέρος δείχνει σημαντική (μετάδοση κίνησης, κλπ). Επίσης, δεν ξεκαθαρίζει αν πρέπει οι θερμικές και ρευστοδυναμικές μηχανές να διδάσκονται πιο πλήρως σε 2 ξεχωριστά μαθήματα, ή αρκεί να διδαχτούν σε ένα ενιαίο μάθημα, όπως το κάνουν οι ΜΠΔ κρήτης. Τέλος δεν υπάρχει αναφορά σε ταλαντώσεις ή μηχανολογικές μετρήσεις.

Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν καλύπτουμε το αντικείμενο του μηχανολόγου με πλήρη (100%) επάρκεια, αλλά και δεν μπορώ, ούτε δικαιούμαι να αμφισβητήσω την τοποθέτηση του ΤΕΕ.

Αυτό που σίγουρα αποδείχθηκε, είναι ότι βρισκόμαστε ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ ΚΟΝΤΑ στο πρόγραμμα σπουδών των μηχανολόγων, ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ, που πραγματικα είναι κρίμα να πούμε ότι δεν πρέπει να μας αναγνωρίζονται έστω και λίγα δικαιώματα μηχανολόγου. Διότι εντάξει, δεν είμαστε για μελέτες κλιματισμού και θέρμανσης, υδραυλικές εγκαταστάσεις ή αεροδυναμικά συστήματα. Αλλά πλέον δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος και να πει πως δεν έχουμε καμία σχέση με τους μηχανολόγους, ή πως έχουμε απλώς λίγα μηχανολογικά και ως εκεί. Δεν μπορεί κανείς να το υποστηρίξει αυτό, εκτός κι αν πει το ίδιο πράγμα για τους μηχανολόγους ΑΠΘ Βιομηχανικής Διοίκησης, αλλά και για τα ξένα Bachelor Μηχανολογίας.

Τέλος, επιτρέψτε μου να σας δείξω σε ξεχωριστό πλαίσιο, το πού υπερτερούμε έναντι των Μηχανολόγων Βιομηχανικής Διοίκησης, εξαιρώντας το κομμάτι της διοίκησης. Οφείλω να διευκρινίσω ότι τα παρακάτω αφορούν κυρίως το τμήμα ΔΠΘ, διότι το Κρήτης ελαφρώς διαφοροποιείται (ως προς το ότι έχουν περισσότερα επιλογής και έχουν τοποθετήσει αρκετά ηλεκτρολογικά στα επιλογής).

Μηχανολόγων Μηχανικων ΑΠΘ - Βιομηχανικής Διοίκησης            ΜΠΔ ΔΠΘ

Πληροφορική                                                                                          Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
----------------                                                                                            Δομημένο Προγραμματισμό
----------------                                                                                            Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικες Μηχανές                                                    Ηλεκτρικά Κυκλώματα
-------//-------                                                                                             Ηλεκτρικές Μηχανές
Ηλεκτρονική                                                                                            Ηλεκτρονικά
----------------                                                                                            Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Αυτόματο Έλεγχο                                                                                   Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
----------------                                                                                            Μηχανοτρονική
----------------                                                                                            Ρομποτική

όπου τα μηχανοτρονική και ρομποτική τα κάνουν μόνο οι μηχανολόγοι κατασκευαστικής κατεύθυνσης, και μόνο αν τα επιλέξουν, διότι είναι επιλογής της κατεύθυνσης. Τέλος, ως επιλογής μπορούμε να πάρουμε:

Βιομηχανικά ηλεκτρονικά και αυτοματισμοί
Ευφυή συστήματα βιομηχανικής παραγωγής
Υπολογιστική νοημοσύνη
Τεχνητή όραση


Να προσθέσω εδώ ότι ενώ κάποιοι μηχανολόγοι κάνουν Ανάλυση Ι και Γραμμική Άλγεβρα σε ένα μάθημα, εμείς κάνουμε Ανάλυση Ι μόνη της, αλλά η Γραμμική Άλγεβρα είναι μαζί με τα Διακριτά μαθηματικά. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε και Διακριτά Μαθηματικά, που έχουν εφαρμογές και στα ηλεκτρολογικά.

Συνεπώς κάνουμε από 10 έως 14 τεχνικά μαθήματα + Διακριτά Μαθηματικά, δανεισμένα από πρόγραμμα ΗΜΜΥ, και από αυτά μόνο τα 4 είναι κοινά με όλους τους μηχανολόγους ΑΠΘ, ενώ 2 παραπάνω είναι κοινά μόνο με τους κατασκευαστικής που θα τα επιλέξουν.

Άρα, εκεί που δεν έχουμε τα τρια μηχανολογικά μαθήματα που ανέφερα, υπερτερούμε σε ηλεκτρολογικά και προγραμματισμό Η/Υ.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το πρόγραμμα σπουδών μας, με το να έχει περισσότερα ηλεκτρολογικά και προγραμματισμού Η/Υ μαθήματα από τους μηχανολόγους, κλίνει λιγουλάκι προς την κατεύθυνση των "μηχανοτρονικών μηχανικών" (σχετικά νέα ειδικότητα μηχανικού που παίζει κυρίως στο εξωτερικό), δηλαδή των μηχανικών εκείνων που συνδυάζουν γνώσεις μηχανολόγου με βασικές γνώσεις ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών, και ειδικεύονται στην ανάπτυξη μηχανοτρονικών συστημάτων. Χωρίς βεβαίως οι ΜΠΔ να είμαστε ολοκληρωμένοι μηχανοτρονικοί μηχανικοί, διότι για να ίσχυε αυτό θα έπρεπε να είχαμε μερικά ακόμα ηλεκτρολογικά μαθήματα, πέραν των όσων έχουμε, όπως Φυσική ΙΙ, Σήματα και Συστήματα, Μικροεπεξεργαστές (αν και κάνουμε λίγο στη μηχανοτρονική), Υπολογιστικές Δομές, κάποια από τα επιλογής ηλεκτρολογικά να ήταν υποχρεωτικά, κλπ (ναι, το έψαξα και αυτό, χεχε)

Αυτό, μαζί με τον βαθμό συνάφειας με το αντικείμενο του μηχανολόγου, δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στα εισαγωγικά κείμενα του οδηγού σπουδών μας; Πχ το ότι μπορούμε να σχεδιάζουμε ορισμένα μηχανοτρονικά συστήματα και αυτοματισμούς, να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε ρομποτικές διατάξεις και βραχίονες, να συμμετέχουμε ενεργά στον μηχανολογικό σχεδιασμό προϊόντων, όλα αυτά και ίσως περισσότερα δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται ΡΗΤΑ στις περιγραφές των δραστηριοτήτων ΜΠΔ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα διοικητικά; Γιατί να αρκούμαστε μόνο στο ότι οι ΜΠΔ ασχολούνται με θέματα εφοδιαστικών αλυσίδων, μεταφορών και logistics, βελτιστοποίησης συστημάτων παραγωγής, σχεδίασης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και χρηματοοικονομικής μηχανικής;

Ένα μάλιστα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον οδηγό σπουδών λέει: "Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής, και διοικητικών επιστημών". Δηλαδή τα περίπου 30 μαθήματα μηχανολογικού κορμού αντιστοιχούν στη φράση "φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών" και "συστημάτων παραγωγής"; Νομίζω πως έτσι δεν παρουσιάζεται η συνολική εικόνα των δυνατοτήτων του ΜΠΔ.

Μην ξεχνάμε ότι οι μηχανολόγοι ΑΠΘ έχουν 48 μαθήματα συνολικά να περάσουν για να πάρουν πτυχίο, εκ των οποίων το ένα είναι "Αγγλικά". Εμείς χωρίς τα αγγλικά μας έχουμε 54 μαθήματα. Δηλαδή έχουμε 7 μαθήματα παραπάνω. Και μην ξεχνάμε ότι το μέσο Bachelor εξωτερικού είναι γύρω στα 40 μαθήματα. Δηλαδή έχουμε 14 μαθήματα παραπάνω από τα Bachelor εξωτερικού.

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Μακάρι μια τέτοια ανάλυση να την έκανε έστω κάποιος τελειόφοιτος ή πτυχιούχος, αφού δεν την κάνουν οι αρμόδιοι. Και σίγουρα θα την έκανε ΜΑΚΡΑΝ καλύτερα από εμένα. Ελπίζω να ανοίξει εποικοδομητική συζήτηση, και είμαι ανοιχτός και σε διορθώσεις, διότι πιθανότατα θα έχω κάπου κάποιο λάθος, καθότι έχω ακόμα πολλά χρόνια σπουδών μπροστά μου, και βεβαίως πολυυυυυυ διάβασμα. Αλλά ωραίο διάβασμα :)

 

EDIT: Προσθήκη 15/6

 

Σας παραθέτω το παρακάτω γράφημα, ώστε να απεικονιστεί αποτελεσματικά και συνοπτικά το τεχνικό (μηχανολογικό + ηλεκτρολογικό) υπόβαθρο του ΜΠΔ. Έμφαση δίνεται στον ελάχιστο αριθμό μηχανολογικών μαθημάτων. Η σύγκριση αφορά το πλήθος μαθημάτων, και ΌΧΙ το κατά πόσο καλύπτεται η ύλη ενός αντικειμένου σε ένα ή δύο εξάμηνα (όπως πχ στην περίπτωση του μαθήματος "Μηχανολογικό Σχέδιο Ι & ΙΙ", όπου μετρά σαν δύο μαθήματα, αλλά μπορεί να καλυφθεί επαρκώς η ύλη του σε ένα εξάμηνο).

 

http://www.michanikos.gr/files/file/1447-%7B%3F%7D/

 

Σημειώσεις:

 

1. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΒΔ (Βιομηχανικής Διοίκησης) καλούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα από την κατασκευαστική, δύο από την ενεργειακή, και ένα από οποιαδήποτε (ακόμα και από την δική τους) κατεύθυνση. Συνεπώς ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων μηχανολογικής κατεύθυνσης είναι 28 (από τον πρώτο κύκλο σπουδών) + 2 από την κατασκευαστική + 2 από την ενεργειακή = 32. Εννοείται πως στην περίπτωση που το "ένα από οποιαδήποτε κατεύθυνση" παρθεί από τις άλλες δύο τότε θα είναι 33 τα μηχανολογικά και 14 τα διοικητικά.

 

2. Τα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης Βιομηχανικής Διοίκησης είναι όλα διοικητικά/παραγωγής, οπότε δεν υπάρχει λόγος να παρουσιαστούν ξεχωριστά από τα υποχρεωτικά.

 

3. Τα μαθήματα επιλογής των ΜΠΔ αποτελούνται από μηχανολογικά, διοικητικά, ηλεκτρολογικά και υπολογιστικά/προγραμματισμού μαθήματα. Συνεπώς η ελάχιστη διαφορά που έχει ο ΜΠΔ στα μηχανολογικά έναντι των ΜΜ ΒΔ, μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά βεβαίως μπορεί να μείνει όπως είναι, αλλά να ενισχύσει ο ΜΠΔ σημαντικά τα διοικητικά του προσόντα. Αναλόγως τι θα επιλέξει.

 

Σε γενικό τεχνολογικό υπόβαθρο (μηχανολογικά + ηλεκτρολογικά) υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ των δύο κατευθύνσεων (32 = 32), ενώ οι ΜΠΔ υπερτερούν στον συνολικό αριθμό μαθημάτων (54 εναντι 47).

Edited by SotiriosA

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από gantzol
   Καλησπέρα
   Έχω μία περίπτωση καταστήματος (πρώην τράπεζα) που θα μισθωθεί για πολυιατρείο. Θα πάω στην πολεοδομία να ελέγξω σπουδαιότητα και φορτίο που λύθηκε το κατάστημα, έτσι ώστε να δω αν χρειάζεται ΜΣΕ. 
   Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής
   1) Εφόσον η υφιστάμενη χρήση είναι κατάστημα θα πρέπει να περιμένω ότι έχει λυθεί με σπουδαιότητα Σ2 και κινητό 5.0 ΚΝ/m2 . Σωστά?
   2) Για αλλαγή χρήσης σε πολυιατρείο η σπουδαιότητα είναι επίσης Σ2?
   3) Για αλλαγή χρήσης σε πολυιατρείο τι κινητό φορτίο θα παίρνατε?
   Ευχαριστώ πολύ.
    
    
  • Από VirusX2
   Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα 99/25.10.2018 (Α´ 187) με το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για τις ειδικότητες των:
   πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, χημικών μηχανικών, μηχανικών μεταλλείων – μεταλλουργών, ναυπηγών μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, μηχανικών περιβάλλοντος, μηχανικών ορυκτών πόρων, μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.
  • Από kan62
   Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ νέο ΠΔ 99 (ΦΕΚ 187Α/2018)
   Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.
   ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων.pdf

   View full είδηση
  • Από kan62
   Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ νέο ΠΔ 99 (ΦΕΚ 187Α/2018)
   Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.
   ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων.pdf
  • Από chrisvach
   Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
   ΦΕΚ Β 1643 2018.pdf

   View full είδηση
×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.