Jump to content

Our Picks

Top content from across the community, hand-picked by us.

Καθορισμός λεπτομερειών εκπόνησης των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς.

Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
 • 0 replies

Παράνομο το «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΕ, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
Εκδόθηκε η Απόφαση του ΣτΕ που έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΕΤΕΜ κατά του παραμητρώου το οποίο έχει δημιουργήσει το ΤΕΕ.

Κύρια σημεία της απόφασης είναι:

Κρίθηκε παράνομο και άκυρο το «Μητρώο» Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε που έχει δημιουργήσει το ΤΕΕ και «ενέγραφε» Μηχανικούς ΤΕΙ,


Κρίθηκε ως μη νόμιμη η εγγραφή των Μηχανικών ΤΕΙ στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών το οποίο τηρεί το ΤΕΕ και


Αναγνωρίζεται πλέον και από το Σ.τ.Ε η  ΕΕΤΕΜ  ως ο μοναδικός αντιπροσωπευτικός φορέας για την προώθηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, η οποία νομίμως τηρεί Μητρώο μελών.
Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω απόφαση δεν επηρεάζει την πρόσβαση των Μηχανικών ΤΕΙ στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Υπουργείου.

Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση μετά τις σχετικές ενέργειες και συνεννοήσεις που θα έχει η ΕΕΤΕΜ με τα αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της απόφασης.
 • 0 replies

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τα στοιχεία θερμομόνωσης κτιρίων που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης
Εκδόθηκε Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558/9.5.2022 με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν.4819/2021.

Η παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ 6 του άρθρου 11 του ν.4067/2012 (Α' 79), μετά από την τροποποίηση του με το άρθρο 104 του ν.4759/2020 (Α' 245) και με το άρθρο 122 του ν.4819/2021 (Α' 129), το οποίο ορίζει ότι «6. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται: ...ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.».
 • 1 reply

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογράφων: Τέλος η βεβαίωση μηχανικού - Απαιτείται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων
Σε ανακοίνωση της η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων αναφέρει:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

“Παρόλα τα αιτήματα της ΣΕΣΣΕ για την παράταση της δυνατότητας ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού χωρίς την υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / οριζοντίου ιδιοκτησίας, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη στην αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

Συνεπώς, για όλες τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 Ν. 4495/2017 απαιτείται η σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Οριζοντίου ιδιοκτησίας.”
 • 12 replies

Υποχρεωτικό το ψηφιακό τοπογραφικό στη σύνταξη συμβολαίου και τις αγωγές ακινήτων
Είναι γεγονός ότι η υποχρεωτική επισύναψη εξαρτημένου τοπογραφικού στις συμβολαιογραφικές πράξεις από το 2013 και μετά βοήθησε στη σύνταξη άρτιων και επιστημονικά άριστων τοπογραφικών μελετών. Ομως ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφαλείς αγοροπωλησίες, γιατί δεν υπάρχει σταθερή πολεοδομική, περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία.

Στην Ελλάδα οι πολεοδομικές μεταβολές είναι πάρα πολλές και οι κανονισμοί δόμησης σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές συνεχώς αλλάζουν. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η τελευταία πολεοδομική ρύθμιση του έτους 2020 για την εκτός σχεδίου δόμηση, με τη μεταβατική κατάργηση της δόμησης στα μικρά γήπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων μέχρι το τέλος του 2022 σε συνδυασμό με το απαιτούμενο πρόσωπο που πρέπει να έχουν τα γήπεδα σε κοινόχρηστο δημοτικό δρόμο, χωρίς όμως να έχει θεσμοθετηθεί το οδικό αυτό δίκτυο. Επίσης ένα άλλο πρόβλημα για την ορθή σύνταξη ενός τοπογραφικού αποτελεί και η έλλειψη ψηφιοποιημένων θεσμικών γραμμών και η μετατροπή τους στο νέο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 από το κράτος, που επηρεάζουν όμως την ιδιοκτησία. Αυτές οι γραμμές είναι ο αιγιαλός και η παραλία, η οριοθέτηση ρέματος, τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης, τα όρια οικισμών, οι πράξεις εφαρμογής, οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης κ.ά. Ολα αυτά καθιστούν υπεύθυνο τον τοπογράφο μηχανικό, που πρέπει να ερμηνεύσει την πολεοδομική νομοθεσία και να λάβει υπόψη όλες τις ισχύουσες θεσμικές γραμμές, που επηρεάζουν την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του γηπέδου.
  • Upvote
 • 1 reply

Εξοικονομώ 2021: Ανάρτηση αρχικών πινάκων κατάταξης - 40.145 οι επιλέξιμες αιτήσεις για μονοκατοικίες και διαμερίσματα
Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων μονοκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων – Εκδόθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των πολιτών στο «Εξοικονομώ 2021», το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Συνολικά υποβλήθηκαν  87.578 αιτήσεις εκ των οποίων 40.145 κατατάσσονται ως «καταρχήν επιλέξιμες» και 47.433 ως «επιλαχούσες».

Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκε για υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες πέντε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που υλοποιήθηκαν την περασμένη δεκαετία. Ειδικότερα, η συμμετοχή στα προηγούμενα προγράμματα διαμορφώθηκε ως εξής:

Εξοικονομώ 1 (2011) – 8.102 δικαιούχοι.


Εξοικονομώ 2 (2012) – 36.971 δικαιούχοι.


Εξοικονομώ 3 (2018) – 37.305 δικαιούχοι.


Εξοικονομώ 4 (2019) – 20.975 δικαιούχοι.


Εξοικονομώ 5 (2020) – 36.364 δικαιούχοι.
Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στον περιορισμό του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Από τις επιλέξιμες αιτήσεις, 8.356 (20,8%) προέρχονται από ευάλωτα νοικοκυριά που ανήκουν στη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία, με ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έως 5.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα. Το «Εξοικονομώ 2021» είναι το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο προϋπολογισμός για τους ευάλωτους πολίτες θα αυξηθεί κατά 20 εκατ. ευρώ, σε συνολικά 120 εκατ. ευρώ, καθώς κεφάλαια που δεν δεσμεύτηκαν από ενδιαφερόμενους σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες, ανακατανεμήθηκαν αποκλειστικά στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
 • 3 replies

Αναρτήθηκαν οι προκήρυξες διαγωνισμών 15 ακόμη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Αναρτήθηκαν οι αποφάσεις του ΤΕΕ που αφορούν στην προκήρυξη διαγωνισμών για την εκπόνηση μελετών 15 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του Β’ κύκλου – από τους συνολικά τέσσερις- του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης».

Στόχος του προγράμματος συνολικού ύψους 401,05 εκατ. ευρώ, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της Ελλάδας. Πρόκειται για περιοχές όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια δικαίου, καθώς επίσης την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ενώ η ολοκλήρωση μελετών με έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης και αξιολόγηση για το 100% των αναθέσεων αναμένεται έως τον Δεκέμβριο του 2025.
 • 1 reply

Αδήλωτα τετραγωνικά: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή δηλώσεων για αδήλωτα τετραγωνικά με πρόστιμο 20%
Ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στις δυο προηγούμενες ρυθμίσεις των αδήλωτων τετραγωνικών αλλά και όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων που  έχουν ήδη δηλώσει στους Δήμους έχουν τώρα την ευκαιρία να ενταχθούν στη ρύθμιση εμφανίζοντας την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των “ξεχασμένων” τετραγωνικών, με την επιβολή ενός πέναλτι 20%.

Η πλατφόρμα της ΚΕΔΕ άνοιξε και θα δέχεται τις δηλώσεις των πολιτών έως τις 30 Ιουνίου 2022 ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δρομολογείται η διαγραφή των αναδρομικών δημοτικών τελών και προστίμων που επιβλήθηκαν στους πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση στους δήμους αποκαλύπτοντας οικειοθελώς τα αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων τους κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου 2022. Το διάστημα, δηλαδή, κατά το οποίο δεν ίσχυε η ευνοϊκή ρύθμιση.  Για όσους έχουν πληρώσει τις αναδρομικές, έως και 14 ετών, χρεώσεις εξετάζεται η επιστροφή των ποσών ή ο συμψηφισμός τους με άλλες οφειλές.
  • Like
 • 0 replies

Νέο ρεκόρ 68% στην διείσδυση ΑΠΕ – Περισσότερα από 10 γιγαβάτ μέσα στο 2022
Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο σε επενδυτικό επίπεδο όσο και στην κάλυψη της ζήτησης.

Κατά το διήμερο 1ης και 2ας Απριλίου οι πράσινες τεχνολογίες κάλυψαν το 67% και 68% αντίστοιχα των ενεργειακών αναγκών της χώρας, μεγέθη που αποτελούν νέο ρεκόρ. Είναι χαρακτηριστικό της δυναμικής των ΑΠΕ επίσης, το γεγονός ότι στις 2 Απριλίου επίσης για πρώτη φορά έγινε και απόρριψη ισχύος 500 μεγαβάτ από ανανεώσιμες πηγές, για λόγους ευστάθειας του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι αν υπήρχε η δυνατότητα απορρόφησης αυτών των μεγεθών, η διείσδυση των ΑΠΕ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας.

Η λειτουργία του συστήματος με 68% συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών αποτελεί εξαιρετική επίδοση για σήμερα, όμως θα είναι ο κανόνας σε λίγα χρόνια καθώς ο στόχος για το 2030 είναι, το 67% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης μιλώντας στο συνέδριο των Δελφών, “Τα μεγάλα έργα αποθήκευσης είναι απαραίτητα ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της πράσινης ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος”.

Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ακόμη ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υποδοχή ανανεώσιμων πηγών ισχύος 29 γιγαβάτ ως το 2030. “Σήμερα η ισχύς των ΑΠΕ σε λειτουργία ανέρχεται σε 9 GW, ο κατειλημμένος χώρος για νέα έργα σε 10 GW ενώ από την αρχή του 2021 έχουν υποβληθεί αιτήματα για ακόμη 19 GW”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης) η ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα θα σπάσει εφέτος το όριο των 10 γιγαβάτ. Η πρόβλεψη, με βάση την ενημέρωση για τις μονάδες που είναι υπό κατασκευή, είναι ότι το “φράγμα” των 10 γιγαβάτ θα σπάσει τον Σεπτέμβριο ενώ η συνολική ισχύς θα φθάσει στο τέλος του χρόνου στα 10,5 γιγαβάτ.
 • 4 replies

Στα 100.000 δολάρια αναμένεται το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Apple
Ο αμερικανικός κολοσσός παραμένει πιστός στην τιμολογιακή του πολιτική και ετοιμάζεται να προσφέρει το νέο του δημιούργημα σε τιμή αρκετά πιο αυξημένη από τον ανταγωνισμό.

Άπιαστο όνειρο φαίνεται ότι θα παραμείνει για την πλειοψηφία των καταναλωτών το αυτοκίνητο το οποίο σχεδιάζει να κυκλοφορήσει στην αγορά η Apple.

O αμερικανικός κολοσσός, ο οποίος έχει γίνει γνωστός τόσο για τα μοναδικής αισθητικής και τεχνολογίας προϊόντα που προσφέρει, όσο όμως και για τις ακριβές -και πάνω από την κανονική αξία- τιμές που επιλέγει να πουλήσει τις δημιουργίες του.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές στο διαδίκτυο, από τη λογική αυτή δε πρόκειται να ξεφύγει ούτε το αυτοκίνητο το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει η Apple και θα κοστίζει κοντά στις 100.000 δολάρια.Στόχος της εταιρείας, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, είναι να μην απευθύνεται σε ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Αρχικά λοιπόν επιθυμεί να αποκτήσει ένα μικρό μερίδιο, το οποίο θα της επιτρέψει να σχεδιάσει προσεκτικά την διείσδυσή της στην αγορά. Στη συνέχεια αναμένεται να κυκλοφορήσει και πιο φτηνά μοντέλα, όταν πλέον η μάρκα θα έχει γίνει πιο γνωστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες προέρχονται από το εξαιρετικά αξιόπιστο LeaksApplePro, τίποτα όμως δε μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει καν επισήμως το τελικό σχέδιο του αυτοκινήτου.


Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο αναμένεται να είναι έτοιμο εντός του 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρουσίασή του, ενώ στην αγορά είναι πιθανό να γίνει διαθέσιμο το 2026.


Η Apple πάντως επιθυμεί να «τρέξει» τους χρόνους, αφού οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλον τον κόσμο γνωρίζουν μεγάλη άνοδο.
 • 0 replies

Τα υποψήφια γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το FIFA World Cup - Μουντιάλ του 2026
Τα υποψήφια γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το 23ο FIFA World Cup - Μουντιάλ του 2026 της Β. Αμερικής. Η διοργάνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 16 διαφορετικά γήπεδα, σε τρεις χώρες της Β. Αμερικής και συγκεκριμένα 60 αγώνες στις Η.Π.Α. και από 10 αγώνες σε Μεξικό και Καναδά.

Για πρώτη φορά στην διοργάνωση θα συμμετέχουν 48 χώρες αντί για 32 που συμμετείχαν ως τώρα.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γήπεδα με την εξής κατανομή:

- Δύο (2) στον Καναδά

- Τρία (3) στο Μεξικό

- Έντεκα (11) στις Η.Π.Α..

Η λίστα με τα υποψήφια γήπεδα:

ΗΠΑ (θα επιλεχθούν 11 από τα παρακάτω)

1. Camping World Stadium
2. Hard Rock Stadium
3. Paul Brown Stadium
4. Gillette Stadium
5. Levi's Stadium
6. Lumen Field
7. Nissan Stadium
8. Lincoln Financial Field
9. Mercedes-Benz Stadium
10. M&T Bank Stadium
11. NRG Stadium
12. Empower Field at Mile High
13. Arrowhead Stadium
14. AT&T Stadium
15. FedExField
16. MetLife Stadium
17. Rose Bowl

Μεξικό

1. Estadio Akron
2. Estadio BBVA
3. Estadio Azteca

Καναδάς

1. BMO Field
2. Commonwealth Stadium

 
 • 0 replies

Δασικοί χάρτες: Οδηγός χρήσης και όλες οι πληροφορίες μέσα από 60 ερωταπαντήσεις
Έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι να έχουν κυρωθεί μερικώς οι δασικοί χάρτες στο 90% της επικράτειας. Αυτό επισημαίνει, μιλώντας στον «ΟΤ» ο Γενικός Γραμματέας Δασών Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Ο «ΟΤ» δίνει απαντήσεις σε όλα τα θέματα των δασικών χαρτών, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο σε όλους, πως πρέπει να κινηθούν με ασφάλεια, στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται.

1) Μέχρι πότε υπάρχει περιθώριο για να υποβάλει κάποιος αντίρρηση κατά του δασικού του περιεχόμενου των δασικών χαρτών;

 • 1 reply

ΤΕΕ: Οι 11 υλοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες και ποιες είναι σε στάδιο υλοποίησης ή σχεδιασμού
Το ΤΕΕ τα τελευταία χρόνια αλλάζει, παρέχοντας νέες υπηρεσίες προς τους μηχανικούς μέλη του, τον τεχνικό κόσμο και την ελληνική οικονομία. Παράλληλα διεκδικεί θεσμικές αλλαγές εκσυγχρονισμού της χώρας, τις οποίες τεκμηριώνει και πολλές φορές αναλαμβάνει πλέον να υλοποιήσει, δίνοντας χείρα βοηθείας στην Ελληνική Πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση να γίνουν μια ώρα αρχύτερα όσα χρειάζεται η χώρα.

Παράλληλα, το ΤΕΕ μέσα από συνεργασίες και συνέργειες, προωθεί ένα περισσότερο φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις ειδικά του τεχνικού κλάδου και των ελεύθερων επαγγελματιών, μαζί με νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, νέα πεδία δραστηριοποίησης και ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Έγιναν ήδη και λειτουργούν

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Από το 2021 ξεκίνησε επισήμως η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (και Διηρημένης Ιδιοκτησίας). Είναι το λεγόμενο παλαιότερα «μαύρο κουτί» των οικοδομών, που το ΤΕΕ και ο τεχνικός κόσμος διεκδικούσαν να καθιερωθεί επί δεκαετίες. Με ένα νέο τρόπο και περιεχόμενο, ψηφιακό και σύγχρονο, η Πολιτεία αποκτά για πρώτη φορά πραγματική εικόνα για τα τεχνικά στοιχεία κάθε οικοδομής στην πραγματική της, σημερινή, κατάσταση. Επιπλέον οι ιδιοκτήτες συγκεντρώνουν σε έναν ψηφιακό φάκελο κάθε απαραίτητη για την ιδιοκτησία τους τεχνική – και όχι μόνο – πληροφορία που διευκολύνει, με ασφάλεια δικαίου, τις συναλλαγές και ακολουθεί για πάντα το ακίνητο, υπό την ευθύνη μηχανικού.
 • 0 replies

Όλοι οι αγωγοί τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο από την Ρωσία
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο να καταργήσει σταδιακά όλες τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας έως το 2027. Εντούτοις, η εκτίναξη των τιμών και το ενδεχόμενο να παραμείνει η Ευρώπη δέσμια των απειλών διακοπής της τροφοδοσίας, καθιστά επιτακτική την ταχύτερη δυνατή απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα.
  • Downvote
 • 0 replies

Φράγμα Πηνειού: Το κολοσσιαίο έργο που αντέγραψε τον πέμπτο άθλο του Ηρακλή
Η Λίμνη Πηνειού είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος στον ποταμό Πηνειό

Το φράγμα Πηνειού η Καραμανλή είναι το μεγαλύτερο φράγμα της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα αν όχι το μεγαλύτερο φράγμα της Ευρώπης.

Η Λίμνη Πηνειού είναι τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος στον ποταμό Πηνειό. Βρίσκεται στο νομό Ηλείας. Η έκτασή της είναι 19,895 τ.χλμ και είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Πελοποννήσου.

Το φράγμα άρχισε να κατασκευάζεται τον Σεπτέμβριο του 1961 επί θητείας του Κωνσταντίνου Καραμανλή και το έργο παραδόθηκε το 1968. Πηγή έμπνευσης για την σύλληψη αυτής της ιδέας και την υλοποίηση αυτού του κολοσσιαίου έργου στάθηκε ένας από τους μύθους του Ηρακλή και πιο συγκεκριμένα ο μύθος με τους στάβλους του Αυγεία.

Σύμφωνα με τον μύθο "Η 'Κόπρος του Αυγείου" ήταν η κοπριά που είχε συγκεντρωθεί στους τεράστιους στάβλους του βασιλιά της Ήλιδος Αυγεία με τα 3.000 βόδια, οι οποίοι δεν είχαν καθαρισθεί επί πολλά χρόνια. Το καθάρισμα αυτών των στάβλων από όλη την κοπριά μέσα σε μία μόνο ημέρα ήταν ο πέμπτος άθλος του Ηρακλή και για να καταφέρει κάτι τέτοιο ο Ηρακλής χρειάστηκε να παρακάμψει τον Πηνειό ποταμό και να τον περάσει μέσα από τους στάβλους του Βασιλιά της Αρχαίας Ήλιδας που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το σημερινό σημείο όπου έχει κατασκευαστεί το φράγμα.

Με τον εμπλουτισμό του φράγματος με νερό εγκαταλείφθηκε το χωριό Ξενιές, που βρισκόταν στον πυθμένα της υπό δημιουργίας λίμνης, αλλά και οι οικισμοί Παλαιοχώρα, Αγία Άννα και Σούλι

 
 • 0 replies

Εγκαινιάστηκε η γέφυρα Canakkale 1915 η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο μήκους 4.608 χλμ.
Το έργο, συνολικού κόστους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προστίθεται στις άλλες τρεις γέφυρες της Κωνσταντινούπολης που συνδέουν τις δύο ηπείρους και θα επιτρέψει τη σύνδεση της Ανατολικής Θράκης με την Ανατολία παρακάμπτοντας την Κωνσταντινούπολη.

Η Τουρκία εγκαινίασε σήμερα τη μεγαλύτερου μήκους κρεμαστή γέφυρα παγκοσμίως, η οποία κατασκευάστηκε πάνω από τα στενά των Δαρδανελλίων (βορειοανατολικά), φυσικό σύνορο μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας.

Η "γέφυρα του Τσανάκαλε 1915", μήκους 4.608 χλμ. και έκτασης (απόσταση μεταξύ των δύο πυλώνων) 2.023 χλμ., είναι η πρώτη που εκτείνεται σε αυτό το θαλάσσιο πέρασμα των σχεδόν 60 χιλιομέτρων που συνδέει το Αιγαίο Πέλαγος με τη θάλασσα του Μαρμαρά.

Τα εγκαίνιά της συμπίπτουν με την επέτειο της ναυτικής νίκης των οθωμανικών δυνάμεων στις 18 Μαρτίου 1915 κατά των συμμάχων στη μάχη των Δαρδανελλίων (ή μάχη της Καλλίπολης όπως επίσης ονομάζεται).

Οι μάχες, που διήρκησαν έως τον Ιανουάριο του 1916, οδήγησαν στη νίκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά των βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων.

Η γέφυρα αυτή είναι "ένας τρόπος να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη των μαρτύρων του Τσανάκαλε", δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία που εκφώνησε.

Εκτός από τη γέφυρα αυτή, ο Τούρκος πρόεδρος επέβλεπε από τότε που ανέλαβε την εξουσία -- αρχικά ως πρωθυπουργός από το 2003 έως το 2014, στη συνέχεια ως πρόεδρος -- την κατασκευή στην Κωνσταντινούπολη μιας σήραγγας κάτω από τον Βόσπορο, μιας τρίτης γέφυρας πάνω από τον Βόσπορο και ένα τεράστιο αεροδρόμιο.

Ο Ερντογάν ξεκίνησε επίσης τον Ιούνιο την κατασκευή του έργου "Κανάλι της Κωνσταντινούπολης", ενός γιγαντιαίου καναλιού 45 χιλιομέτρων παράλληλο με τα στενά του Βοσπόρου, έργο που αποδοκιμάστηκε από την αντιπολίτευση και τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

 
 • 0 replies

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ: Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης
Σε έκδοση εγκυκλίου με την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης προχώρησε του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην εγκύκλιο με αριθμό οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26465/1738 διευκρινίζεται ότι:

Έργα αστικών αναπλάσεων που εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου και στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων ήπιων διαδρομών καθώς και στη βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού χώρου, δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάταξη, βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, της οδού στην οποία πραγματοποιείται η επέμβαση.

Στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται ενδεικτικά επεμβάσεις όπως:

δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας


διαπλάτυνση υφιστάμενων πεζοδρομίων με κατάληψη τμήματος της διατομής υφιστάμενης οδού


εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των υλικών δαπεδόστρωσης και των κρασπέδων των πεζοδρόμιων, καθώς και του οδοστρώματος


οριοθέτηση και διαμόρφωση υφιστάμενων ζωνών παρόδιας στάθμευσης


δημιουργία και εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων κλπ.


εγκατάσταση στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπως καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πληροφόρησης κλπ.


εγκατάσταση οδοφωτισμού


προσθήκη φυτεύσεων (χαμηλού πρασίνου ή δεντροστοιχιών)


εργασίες και επεμβάσεις για την προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, όπως τοποθέτηση οδηγού τυφλών και ραμπών, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κλπ.
Επιπλέον δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου όπως δαπεδοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός, σκίαστρα, καθιστικά, υδάτινες επιφάνειες – σιντριβάνια, φυτεύσεις, παιδικές χαρές κλπ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης ΨΙΥ94653Π8-ΔΧΤ.pdf
 • 0 replies

Εγκύκλιος Συμβολαιογράφων: Υπόστεγα, πέργκολες και λοιπές κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property
Στην 16η Εγκύκλιο της η ΣΕΣΣΕ με θέμα: «Υπόστεγα, πέργκολες και λοιπές πρόχειρες κατασκευές δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property» αναφέρει ότι:

Στην παρ.1 της υπ’ αριθ. Α.1249/09.12.2021 απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’5779) που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής», προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακινήτων εντός Α.Π.Α.Α. (ενδεικτικά πέργκολες, υπόστεγα κλπ), η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση με αγοραία αξία δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών.

Τα παραπάνω, γεωτρήσεις, πέργκολες, υπόστεγα καθώς και οι λοιπές κατασκευές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του κτίσματος (λ.χ. βρύσες, δεν αποτελούν κατά το νόμο αντικείμενο αυτοτελούς φορολόγησης ούτε περιλαμβάνονται στον αντικειμενικό προσδιορισμό του φόρου και συνεπώς δεν δύνανται να περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική δήλωση φόρου my property.

Εγκύκλιος-Συντονιστικής-16η-1.03.2022-Υπόστεγα-πέργκολες-και-λοιπές-κα....pdf
 • 0 replies

Εξοικονομώ 2021: Πως αποτυπώνεται το ενδιαφέρον ανά Περιοχή, μέσα από τα ΠΕΑ
Με τη  νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο “Εξοικονομώ 2021” που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα, (όπου και επιβεβαιώθηκε το B2Green που είχε προαναγγείλει την απόφαση), γίνεται προσπάθεια να δοθεί η απαραίτητη χρονική ανάσα σε επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μέχρι και την 15η Μαρτίου, για να μπορέσουν να υποβάλουν επιτυχώς τις αιτήσεις τους.

Βάσει της ανακοίνωσης του κ. Σκρέκα, με την οποία προαναγγέλθηκε η παράταση, μέχρι την 9η Φεβρουαρίου, στο πληροφοριακό του προγράμματος υπήρξαν 80.000 αιτήσεις. Ταυτόχρονα, βάσει των στατιστικών που έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΑΠΕ, από τις 10.12.2021 που το buildingcert.gr άρχισε να εκδίδει ΠΕΑ για το «Εξοικονομώ 2021» (το «Εξοικονομώ 2021» άρχισε να δέχεται αιτήσεις στις 13.12.2021) και μέχρι το τέλος της 7ης.2.2022, δηλαδή μία σχεδόν μέρα πριν τις ανακοινώσεις του Υπουργού, είχαν εκδοθεί συνολικά 56.690 ΠΕΑ (ανεξαρτήτως λόγου έκδοσης), η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε στο πρόγραμμα.
 • 0 replies

ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκίνησαν οι αναβαθμίσεις υποσταθμών για σύνδεση νέων ΑΠΕ - «Χώρος» για έργα 1.750 Μεγαβάτ
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αναβαθμίσεις από τον ΑΔΜΗΕ στοχευμένων υποσταθμών Μέσης – Χαμηλής Τάσης ανά την επικράτεια, ώστε να μπορούν να συνδεθούν νέοι σταθμοί ΑΠΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αναβάθμιση 2 υποσταθμών, από τους 33 στους οποίους προβλέπεται να αυξηθεί η ισχύς, για να αυξηθεί η δυνατότητα του δικτύου να «υποδεχθεί» νέες μονάδες «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής. 

Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 12 εκατ. θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη μορφή επιχορήγησης. Για να επιταχύνει την υλοποίησή του, και επομένως να απελευθερώσει ηλεκτρικό «χώρο» για καινούρια έργα ΑΠΕ, ο Διαχειριστής «έτρεξε» τις πρώτες αναβαθμίσεις πριν αντληθούν τα σχετικά κεφάλαια από το «Ελλάδα 2.0». 

Όπως έχει γράψει το energypress, από την αύξηση της ισχύος των συγκεκριμένων υποσταθμών υπολογίζεται πως «περνά» η εγκατάσταση και λειτουργία καινούριων μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.755 MW περίπου. Ένα χαρτοφυλάκιο που αντιστοιχεί στο 40% των «πράσινων» σταθμών ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 4.640 MW, που εκτιμάται ότι πρόκειται να συνδεθούν στο δίκτυο διανομής,  στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του υφιστάμενου ΕΣΕΚ για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο εγχώριο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Η συνολική αύξηση ισχύος στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο υποσταθμών θα ανέλθει σε 800MVA, σε κάποιες περιπτώσεις με την προσθήκη νέων μετασχηματιστών, ή ακόμη και με την αντικατάσταση ορισμένων υποσταθμών με μεγαλύτερους.

Όσον αφορά τον γεωγραφικό επιμερισμό των αναβαθμίσεων, προβλέπεται η αύξηση της ισχύος κατά 250MVA υποσταθμών σε Πελοπόννησο και Ήπειρο, ενώ κατά 100MVA στην Αττική. Στην Κεντρική Ελλάδα σχεδιάζεται αύξηση της ισχύος κατά 200 MVA, και κατά 250MVA σε Μακεδονία και Θράκη.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης, έως το 4ο τρίμηνο του 2023 θα κοινοποιηθεί η ανάθεση όλων των συμβάσεων. Τα έργα θα ολοκληρωθούν έως το 4ο τρίμηνο του 2025.
 • 0 replies

Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαιρέτων ως 31/12/2022
Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα κατατεθεί άμεσα δίνεται παράταση στην ανάρτηση δικαιολογητικών υπαγωγών που αφορούν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Η παράταση αφορά τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, όσο και στις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/2017.

Ειδικότερα:

Για περιπτώσεις υπαγωγών σε προγενέστερους νόμους (ν. 4178/2013, 4014/2011) που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017

ανεξαρτήτως ημερομηνίας πληρωμής παραβόλου

Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών 31.12.2022
Για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η.12.2020


Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών 31.12.2022
Για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η.1.2021 και εφεξής


Ανάρτηση δικαιολογητικών εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου.


 

Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας  Κτιρίου, ο μηχανικός θα οφείλει να προβεί αμελλητί στην ολοκλήρωση της ανάρτησης των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής ανεξαρτήτως των ανωτέρω προθεσμιών.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Ανταποκρινόμενοι στις έκτακτες συνθήκες και καθυστερήσεις που δημιουργεί η υγειονομική κρίση, δίνουμε την αναγκαία χρονική παράταση στους μηχανικούς για την ανάρτηση των δικαιολογητικών υπαγωγών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Δημιουργούμε το θεσμικό πλαίσιο για μια νέα ηλεκτρονική εποχή νομιμότητας και ολοκληρωμένης προσέγγισης στα θέματα γης και δομημένου περιβάλλοντος. Για την εφαρμογή του πλαισίου αυτού στηριζόμαστε στην καθημερινή δουλειά των μηχανικών, τους οποίους θεωρούμε συμπαραστάτες στην προσπάθεια η χώρα μας να αλλάξει σελίδα».
 • 1 reply

ΤΕΕ: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός ύψους 150,7 εκατ. ευρώ για την Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας
Έναν σημαντικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», προωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με συνολική εκτιμώμενη αξία 150.737.755,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 121.562.705,99 €, ΦΠΑ 29.175.049,44 €) με δικαίωμα προαίρεσης 50%.

Με την υλοποίηση του παρόντος έργου επιδιώκεται: α) η ψηφιοποίηση, ψηφιακή καταχώρηση, αρχειοθέτηση και γεωκωδικοποίηση, των φακέλων των αδειών δόμησης, που υπάρχουν στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων όλης της χώρας και β) η επέκταση του Ψηφιακού Χάρτη σε συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας, με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και μεγάλη πυκνότητα ακινήτων, ενισχύοντας τη βάση του νέου μητρώου κτιρίων.
 • 0 replies

Δεσμευτική προθεσμία έως το τέλος Δεκεμβρίου για μηχανικούς με διπλή ιδιότητα (μισθωτοί και ελ. επαγγελματίες) να επιλέξουν φορέα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Δεσμευτική προθεσμία έως το τέλος Δεκεμβρίου για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες με διπλή ιδιότητα να επιλέξουν φορέα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η κρίσιμη διάταξη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ. Ποιους αφορά.

Λύση σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς που είχαν διπλή ιδιότητα (π.χ. μισθωτοί του δημοσίου και αυτοαπασχολούμενοι) και πλέον, καλούνται να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή εισφορών και κατά συνέπεια για τη συνταξιοδότησή τους, δίνει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ.

Μηχανικοί, δικηγόροι και γιατροί οι οποίοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 υπάγονταν σε δύο φορείς κύριας ασφάλισης λόγω ιδιότητας και κατέβαλλαν διπλές εισφορές παρότι είχαν μία απασχόληση, καλούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 να επιλέξουν πρώην φορέα στον οποίο θα θεωρείται ότι διανύθηκε ο χρόνος ασφάλισής τους, από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά (εφόσον δεν επιθυμούν τη συνέχιση της διπλής ασφάλισης).
 • 0 replies

Η διαχρονική μεταβολή ηλεκτροπαραγωγής στον πλανήτη μας (1980-2020)
Διαχρονική Μεταβολή Ηλεκτροπαραγωγής στον Πλανήτη μας (1980-2020). Αποτελεί η Ηλεκτρική Ενέργεια το δρόμο για μια πράσινη ενεργειακή λύση; 

1. Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς σε Πλανητικό Επίπεδο

Η ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται ως η πιο εύχρηστη ενεργειακή μορφή που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή. Αποτελεί άλλωστε ένα κοινωνικό κεκτημένο τουλάχιστον στις βιομηχανικές χώρες του πλανήτη μας, δεδομένου ότι υποστηρίζει το σύνολο των καθημερινών ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Σήμερα, η ηλεκτρική ισχύς των εγκατεστημένων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στον πλανήτη μας ξεπερνάει τα 7100GWe, ενώ η αντίστοιχη ετήσια ηλεκτροπαραγωγή υπερβαίνει τις 27.000TWhe, οδηγώντας σε μια μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση που κυμαίνεται στα επίπεδα των 3500kWhe/έτος/cap.


Σχήμα 1: Διαχρονική Μεταβολή της Εγκατεστημένης Πλανητικής Ηλεκτρικής Ισχύος

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, τα τελευταία σαράντα χρόνια παρατηρείται υπερτριπλασιασμός της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, από 2000GWe το 1980 (Σχήμα 1), σε περίπου 7200GWe σήμερα, με κύριους άξονες αύξησης την Κίνα αλλά και τις υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας (ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία) καθώς και τις ΗΠΑ. Πράγματι, στα τέλη του 2020 η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς στις χώρες της βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ-Καναδάς) ξεπέρασε τα 1300GWe (Σχήμα 2), με την πλειοψηφία της οποίας ναι μεν να βασίζεται σε θερμικούς σταθμούς, εντούτοις τη συμμετοχή των ΑΠΕ να ξεπερνάει τα 400GWe, τιμή υπερτριπλάσια των 120GWe που καταγράφηκαν στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Ειδικότερα τα αιολικά πάρκα συμμετέχουν με περίπου 140GWe (το 2010 η αντίστοιχη τιμή ήταν μόλις 40GWe) υπερβαίνοντας από μόνα τους την εγκατεστημένη ισχύ των υφιστάμενων εν λειτουργία πυρηνικών σταθμών.

 • 0 replies

Η στατιστική της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα για το 2021 από την ΕΛΕΤΑΕΝ
Στα 4.451 μεγαβάτ ανερχόταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του 2021 όπως προκύπτει από την ετήσια Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Με βάση τη Στατιστική, το περασμένο έτος, 2021, συνδέθηκαν στο δίκτυο 128 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 338,3 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 340 εκατ. ευρώ. Το νούμερο συνιστά αύξηση της 

τάξης του 8,2% σε σχέση με το τέλος του 2020. Ο θετικός αυτός ρυθμός ανάπτυξης είναι μειωμένος σε σχέση με την επίδοση του κλάδου 2020 κατά 43% κάτι που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αυξημένη γραφειοκρατία και τα διοικητικά εμπόδια αλλά και στις ποικίλες καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας.

Κατά το 2021:

η μεγαλύτερη ωριαία διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν 73,5% και παρατηρήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25.10.2021 (03:00 – 04:00)


συνολικά για 2010 ώρες η διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν πάνω από 30%

 • 0 replies

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.