Jump to content

Engineer

Administrators
 • Content Count

  8,258
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  14

Engineer last won the day on August 30

Engineer had the most liked content!

Community Reputation

1,299 Άριστη

About Engineer

 • Rank
  Διαχειριστής

Contact Methods

 • Website
  https://www.michanikos.gr

Profile Information

 • Φύλο
  Δεν απαντώ
 • Επάγγελμα
  Μηχανικός
 • Ειδικότητα
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται και στη χώρα μας πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολλές πλημμύρες με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στα μπαζωμένα ρέματα, στις επεμβάσεις στις κοίτες των ποταμών και στην αυθαίρετη δόμηση πλησίον των ρεμάτων. Για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα που προκαλούνται, η πολιτεία θεσμοθέτησε νέους κανόνες στην οριοθέτηση των ρεμάτων, στη δόμηση και τα αυθαίρετα πλησίον των ρεμάτων. Στόχος των νομοθετημάτων είναι η προστασία των υδατικών πόρων και η αντιπλημμυρική θωράκιση των κατασκευών των περιοχών απ’ όπου διέρχονται. Σημαντικό επίσης είναι ότι απαιτείται πλέον καθορισμός ζωνών προστασίας των ρεμάτων σε κάθε πολεοδομική μελέτη ένταξης ή επέκτασης περιοχών σε σχέδιο πόλης, ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση οποιασδήποτε κατασκευής πλησίον ρέματος επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων. Τι θεωρείται υδατόρευμα και πρέπει να οριοθετηθεί; Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια) είναι οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι. Πώς ορίζονται οι οριογραμμές ενός υδατορεύματος; Οριογραμμές υδατορέματος είναι οι πολυγωνικές γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οριοθέτησης και διευθέτησης ενός υδατορεύματος; Η οριοθέτηση είναι μια διοικητική πράξη, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέματος. Η διευθέτηση υδατορέματος είναι η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Τι περιλαμβάνει ο Φάκελος Οριοθέτησης - Πρόταση Οριοθέτησης ενός ρέματος; α) Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέματος. β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορέματος που οροθετείται. γ) Συνοπτική Τεχνική Εκθεσημε τα γεωλογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής μελέτης και την πρόταση οριοθέτησης. Η οριοθέτηση γίνεται σε όλο το μήκος του υδατορέματος; Οχι , μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορεμάτων (τμηματική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική μελέτη. Ποιος κινεί τη διαδικασία για την οριοθέτηση ενός ρέματος; Ο Φάκελος Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται με μέριμνα: του Υπουργείου Περιβάλλοντος,της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,της Περιφέρειας, του οικείου ΟΤΑ καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων. Θέλω να κάνω την οριοθέτηση ενός ρέματος. Είναι χρονοβόρα διαδικασία; Θα λέγαμε πως ναι, γιατί απαιτούνται πολλές εγκρίσεις από υπηρεσίες του δημοσίου. Συγκεκριμένα η διαδικασία Οριοθέτησης των υδατορεμάτων χωρίς κατασκευή έργων διευθέτησης επ’ αυτών, όταν την ζητά ένας ιδιώτης απαιτεί τα εξής: 1.Σύνταξη φακέλου Οριοθέτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφέρειας. 2.Θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Φακέλου Οριοθέτησης όπου καθορίζονται, στο διάγραμμα οι οριογραμμές του υδατορέματος. 3. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής, Δασικής. 4. Σε περίπτωση που τμήμα του προς οριοθέτηση υδατορεύματος εμπίπτει, εν μέρει ή στο σύνολό του σε περιοχές NATURA 2000, απαιτείται γνωμοδότηση από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, καθώς και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. 5. Γνωμοδότηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος. 6. Σε περίπτωση που το τμήμα του ρέματος στο οποίο ζητείται η οριοθέτηση βρίσκεται μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό, η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα. 7. Σε περίπτωση που από την υδραυλική μελέτη του φακέλου της οριοθέτησης, προβλέπονται έργα διευθέτησης/ αντιπλημμυρικά έργα, τότε για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων αυτών από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8.Μετά την ανωτέρω διαδικασία εκδίδεται πράξη επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος (οριοθέτηση). Πότε δεν απαιτείται οριοθέτηση ενός ρέματος; Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεμάτων για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κοίτης, επισκευής υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, κατεδάφισης αυθαιρέτων, για την κατασκευή φραγμάτων, για την κατασκευή ή επισκευή ή καθαίρεση γεφυρών και οχετών, καθώς και άλλων έργων προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών, για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών καθώς σε για μικρά υδατορέματα όταν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας αυτών. Ποιά είναι τα μικρά υδατορέματα; Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής) είναι οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1,0 τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της επιφανειακής πτύχωσης. Εχει γίνει παλιά οριοθέτηση ενός ρέματος, απαιτείται τώρα να γίνει νέος καθορισμός; Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 και του άρθρου 5 του ν. 3010/2002, εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου. Επίσης στα υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει προσωρινή οριοθέτηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Εγώ θέλω να κτίσω ένα οικόπεδο και η πολεοδομία ζητεί να κάνω οριοθέτηση σε ένα ρεματάκι που συνορεύω, αλλά όμως δεν κατεβάζει συνέχεια νερό. Γιατί να ταλαιπωρούμαι; Η νομοθεσία δεν διαχωρίζει τα ρέματα, ανάλογα με την ποσότητα και πότε αυτά κατεβάζουν νερό. Υπάρχουν ρέματα που έχουν μόνιμα ροή και άλλα που εμφανίζουν ροή μόνο κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης και μάλιστα έντονης. Επίσης υπάρχουν οι χείμαρροι που έχουν εποχιακή έντονη ροή και τέλος υπάρχουν οι ποταμοί που έχουν πάντα ροή υδάτων. Όμως εάν πραγματικά αποδειχθεί ότι το ρέμα είναι μικρό, τότε δεν απαιτείται οριοθέτηση και μπορείτε να κτίσετε. Μπορεί να γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου κοντά σε ρέμα; Ναι, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Περίπτωση σε οριοθετημένο ρέμα α) Στην περίπτωση οριοθετημένων ρεμάτων ή όπου υπάρχει προσωρινή οριογραμμή, απαγορεύεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων που βρίσκονται εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. β) Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται μεταξύ της οριογραμμής (οριοθέτησης του ρέματος) και της οικοδομικής γραμμής, επιτρέπεται η τακτοποίηση του αυθαιρέτου και εφαρμόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος με τον συντελεστή πρασιάς. 2. Περίπτωση σε μη οριοθετημένο ρέμα Στην περίπτωση μη οριοθετημένων ρεμάτων, επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ανάλογα με το αν το αυθαίρετο συνορεύει με μικρό, μεσαίο ή μεγάλο ρέμα ως εξής: α) στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιομέτρου (τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του μισού (0,50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης, β) στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος, γ) στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος. Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού [email protected] View full είδηση
 2. Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται και στη χώρα μας πολλά ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολλές πλημμύρες με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στα μπαζωμένα ρέματα, στις επεμβάσεις στις κοίτες των ποταμών και στην αυθαίρετη δόμηση πλησίον των ρεμάτων. Για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα που προκαλούνται, η πολιτεία θεσμοθέτησε νέους κανόνες στην οριοθέτηση των ρεμάτων, στη δόμηση και τα αυθαίρετα πλησίον των ρεμάτων. Στόχος των νομοθετημάτων είναι η προστασία των υδατικών πόρων και η αντιπλημμυρική θωράκιση των κατασκευών των περιοχών απ’ όπου διέρχονται. Σημαντικό επίσης είναι ότι απαιτείται πλέον καθορισμός ζωνών προστασίας των ρεμάτων σε κάθε πολεοδομική μελέτη ένταξης ή επέκτασης περιοχών σε σχέδιο πόλης, ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόμηση οποιασδήποτε κατασκευής πλησίον ρέματος επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων. Τι θεωρείται υδατόρευμα και πρέπει να οριοθετηθεί; Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια) είναι οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι. Πώς ορίζονται οι οριογραμμές ενός υδατορεύματος; Οριογραμμές υδατορέματος είναι οι πολυγωνικές γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οριοθέτησης και διευθέτησης ενός υδατορεύματος; Η οριοθέτηση είναι μια διοικητική πράξη, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέματος. Η διευθέτηση υδατορέματος είναι η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Τι περιλαμβάνει ο Φάκελος Οριοθέτησης - Πρόταση Οριοθέτησης ενός ρέματος; α) Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέματος. β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατορέματος που οροθετείται. γ) Συνοπτική Τεχνική Εκθεσημε τα γεωλογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής μελέτης και την πρόταση οριοθέτησης. Η οριοθέτηση γίνεται σε όλο το μήκος του υδατορέματος; Οχι , μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορεμάτων (τμηματική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική μελέτη. Ποιος κινεί τη διαδικασία για την οριοθέτηση ενός ρέματος; Ο Φάκελος Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται με μέριμνα: του Υπουργείου Περιβάλλοντος,της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,της Περιφέρειας, του οικείου ΟΤΑ καθώς και φυσικών ή νομικών προσώπων. Θέλω να κάνω την οριοθέτηση ενός ρέματος. Είναι χρονοβόρα διαδικασία; Θα λέγαμε πως ναι, γιατί απαιτούνται πολλές εγκρίσεις από υπηρεσίες του δημοσίου. Συγκεκριμένα η διαδικασία Οριοθέτησης των υδατορεμάτων χωρίς κατασκευή έργων διευθέτησης επ’ αυτών, όταν την ζητά ένας ιδιώτης απαιτεί τα εξής: 1.Σύνταξη φακέλου Οριοθέτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφέρειας. 2.Θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Φακέλου Οριοθέτησης όπου καθορίζονται, στο διάγραμμα οι οριογραμμές του υδατορέματος. 3. Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής, Δασικής. 4. Σε περίπτωση που τμήμα του προς οριοθέτηση υδατορεύματος εμπίπτει, εν μέρει ή στο σύνολό του σε περιοχές NATURA 2000, απαιτείται γνωμοδότηση από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, καθώς και από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. 5. Γνωμοδότηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος. 6. Σε περίπτωση που το τμήμα του ρέματος στο οποίο ζητείται η οριοθέτηση βρίσκεται μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό, η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα. 7. Σε περίπτωση που από την υδραυλική μελέτη του φακέλου της οριοθέτησης, προβλέπονται έργα διευθέτησης/ αντιπλημμυρικά έργα, τότε για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων αυτών από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8.Μετά την ανωτέρω διαδικασία εκδίδεται πράξη επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος (οριοθέτηση). Πότε δεν απαιτείται οριοθέτηση ενός ρέματος; Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεμάτων για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κοίτης, επισκευής υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, κατεδάφισης αυθαιρέτων, για την κατασκευή φραγμάτων, για την κατασκευή ή επισκευή ή καθαίρεση γεφυρών και οχετών, καθώς και άλλων έργων προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών, για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών καθώς σε για μικρά υδατορέματα όταν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας αυτών. Ποιά είναι τα μικρά υδατορέματα; Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής) είναι οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1,0 τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της επιφανειακής πτύχωσης. Εχει γίνει παλιά οριοθέτηση ενός ρέματος, απαιτείται τώρα να γίνει νέος καθορισμός; Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 και του άρθρου 5 του ν. 3010/2002, εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου. Επίσης στα υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου για έκδοση οικοδομικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει προσωρινή οριοθέτηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Εγώ θέλω να κτίσω ένα οικόπεδο και η πολεοδομία ζητεί να κάνω οριοθέτηση σε ένα ρεματάκι που συνορεύω, αλλά όμως δεν κατεβάζει συνέχεια νερό. Γιατί να ταλαιπωρούμαι; Η νομοθεσία δεν διαχωρίζει τα ρέματα, ανάλογα με την ποσότητα και πότε αυτά κατεβάζουν νερό. Υπάρχουν ρέματα που έχουν μόνιμα ροή και άλλα που εμφανίζουν ροή μόνο κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης και μάλιστα έντονης. Επίσης υπάρχουν οι χείμαρροι που έχουν εποχιακή έντονη ροή και τέλος υπάρχουν οι ποταμοί που έχουν πάντα ροή υδάτων. Όμως εάν πραγματικά αποδειχθεί ότι το ρέμα είναι μικρό, τότε δεν απαιτείται οριοθέτηση και μπορείτε να κτίσετε. Μπορεί να γίνει τακτοποίηση αυθαιρέτου κοντά σε ρέμα; Ναι, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Περίπτωση σε οριοθετημένο ρέμα α) Στην περίπτωση οριοθετημένων ρεμάτων ή όπου υπάρχει προσωρινή οριογραμμή, απαγορεύεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων που βρίσκονται εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. β) Στην περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, η οποία βρίσκεται μεταξύ της οριογραμμής (οριοθέτησης του ρέματος) και της οικοδομικής γραμμής, επιτρέπεται η τακτοποίηση του αυθαιρέτου και εφαρμόζεται συντελεστής επιβάρυνσης ίσος με τον συντελεστή πρασιάς. 2. Περίπτωση σε μη οριοθετημένο ρέμα Στην περίπτωση μη οριοθετημένων ρεμάτων, επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ανάλογα με το αν το αυθαίρετο συνορεύει με μικρό, μεσαίο ή μεγάλο ρέμα ως εξής: α) στα μικρά ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του ενός (1) τετραγωνικού χιλιομέτρου (τ.χ.), όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης του μισού (0,50) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, οι οριογραμμές συμπίπτουν με τις γραμμές όχθης, β) στα μεσαία ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μικρότερης ή ίσης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος, γ) στα μεγάλα ρέματα με έκταση λεκάνης απορροής μεγαλύτερης των δέκα (10) τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, ή μεγαλύτερης των πέντε (5) τ.χ., όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως, γραμμή πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του ρέματος. Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου - πολεοδόμου μηχανικού [email protected]
 3. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Αυγούστου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες , αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ View full είδηση
 4. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Αυγούστου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες , αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
 5. Το 37% περίπου των συνολικών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ σχεδιάζεται να διοχετευθεί σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Το Ταμείο που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, θα διαθεσει κονδύλια συνολικού ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ (390 δισ. επιδοτήσεις και 360 δισ. δάνεια) από τα οποία η χώρα μας έχει λαμβάνειν περί τα 32 δισ. ευρώ Ο υπουργός περιέγραψε σε πρόσφατη ομιλία του Τους 7 άξονες στους οποίους περιστρέφονται τα έργα που έχει προτείνει το υπουργείο στα οποία συμπεριλαμβάνονται Κύμα κτιριακών Ανακαινίσεων, Ενεργειακές Διασυνδέσεις και δράσεις για τις ΑΠΕ, Ηλεκτροκίνηση, Δράσεις για την προστασία της Φύσης, Απολιγνιτοποίηση, Χωροταξία σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων. Η εξειδίκευση των έργων προχωρά με ταχείς ρυθμούς, δεδομένου ότι το πρώτο σχέδιο προτάσεων αναμένεται να υποβληθεί στις Βρυξέλες εντός του Οκτωβρίου. Ειδικότερα στα έργα που βαίνουν προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: -Οι κτιριακές ανακαινίσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αυτονομία θα είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόγραμμα. Προβλέπεται να καλύπτονται 60.000 κτίρια τον χρόνο, ενώ μέχρι σήμερα από τα προγράμματα εξοικονόμησης είχαν καλυφθεί 130.000 κτίρια σε μια δεκαετία. Εκτός από τις ιδιωτικές κατοικίες, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και κτίρια επιχειρήσεων αλλά και του Δημοσίου. -Ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ανανεώσιμες πηγές: περιλαμβάνονται η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης και η 4η φάση των Κυκλάδων (η ένταξη των οποίων απελευθερώνει πόρους από το ΕΣΠΑ όπου προγραμματίζονταν να ενταχθούν), αναβάθμιση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για βελτίωση της ασφάλειας / σταθερότητας και μεγιστοποίηση της δυνατότητας απορρόφησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εξετάζεται η επέκταση αγωγών φυσικού αερίου. Στον ίδιο άξονα εντάσσεται η επένδυση για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών που εκκρεμεί επί... δέκα χρόνια καθώς ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίζει δικαστικές εκκρεμότητες. Οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν την εφαρμογή πολυζωνικού τιμολογίου ρεύματος (διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου) και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την απελευθέρωση της αγοράς. Μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου άξονα του προγράμματος καλύπτεται από ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, βιομάζα), για συμμετοχή στην αγορά αλλά και για τροφοδοσία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, υδρογόνου, τηλεθέρμανσης κ.α. Σύμφωνα με πληροφορίες προτάσεις για ένταξη επενδύσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν υποβάλει όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας. -Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης προβλέπεται η συνέχιση / επέκταση του προγράμματος που είναι τώρα ανοιχτό και παρέχει επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων) με σημαντική απορρόφηση πόρων ήδη από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του. Πέρα από τα οχήματα το ταμείο ανάκαμψης θα επιδοτήσει την εγκατάσταση φορτιστών οχημάτων από ιδιώτες και Δήμους, καθώς και την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής φορτιστών και συναφούς εξοπλισμού στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης με ειδικά κίνητρα. -Οι δράσεις για την προστασία της φύσης περιλαμβάνουν το εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, μέτρα αντιπυρικής προστασίας, προστασία των περιοχών Natura (εθνικό σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης, βελτίωση της επισκεψιμότητας κ.α.), προστασία της βιοποικιλότητας, στήριξη της σύνταξης του δασολογίου. -Στον τομέα της χωροταξίας ξεχωρίζει η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με την εκπόνηση περισσότερων από 500 μελετών σε όλη τη χώρα. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα συμπληρώσουν την χωροταξική / πολεοδομική πολιτική που αποσκοπεί στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. -Για τη διαχείριση αποβλήτων ο σχεδιασμός που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει αρκετές μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στην ηπειρωτική, τη νησιωτική Ελλάδα και την Αττική καθώς και μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων (waste-to-energy) -Τέλος για την απολιγνιτοποίηση οι δράσεις περιγράφονται στο master plan που έχει ανακοινωθεί και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. View full είδηση
 6. Το 37% περίπου των συνολικών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ σχεδιάζεται να διοχετευθεί σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Το Ταμείο που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, θα διαθεσει κονδύλια συνολικού ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ (390 δισ. επιδοτήσεις και 360 δισ. δάνεια) από τα οποία η χώρα μας έχει λαμβάνειν περί τα 32 δισ. ευρώ Ο υπουργός περιέγραψε σε πρόσφατη ομιλία του Τους 7 άξονες στους οποίους περιστρέφονται τα έργα που έχει προτείνει το υπουργείο στα οποία συμπεριλαμβάνονται Κύμα κτιριακών Ανακαινίσεων, Ενεργειακές Διασυνδέσεις και δράσεις για τις ΑΠΕ, Ηλεκτροκίνηση, Δράσεις για την προστασία της Φύσης, Απολιγνιτοποίηση, Χωροταξία σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων. Η εξειδίκευση των έργων προχωρά με ταχείς ρυθμούς, δεδομένου ότι το πρώτο σχέδιο προτάσεων αναμένεται να υποβληθεί στις Βρυξέλες εντός του Οκτωβρίου. Ειδικότερα στα έργα που βαίνουν προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: -Οι κτιριακές ανακαινίσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αυτονομία θα είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόγραμμα. Προβλέπεται να καλύπτονται 60.000 κτίρια τον χρόνο, ενώ μέχρι σήμερα από τα προγράμματα εξοικονόμησης είχαν καλυφθεί 130.000 κτίρια σε μια δεκαετία. Εκτός από τις ιδιωτικές κατοικίες, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και κτίρια επιχειρήσεων αλλά και του Δημοσίου. -Ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ανανεώσιμες πηγές: περιλαμβάνονται η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης και η 4η φάση των Κυκλάδων (η ένταξη των οποίων απελευθερώνει πόρους από το ΕΣΠΑ όπου προγραμματίζονταν να ενταχθούν), αναβάθμιση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για βελτίωση της ασφάλειας / σταθερότητας και μεγιστοποίηση της δυνατότητας απορρόφησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εξετάζεται η επέκταση αγωγών φυσικού αερίου. Στον ίδιο άξονα εντάσσεται η επένδυση για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών που εκκρεμεί επί... δέκα χρόνια καθώς ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίζει δικαστικές εκκρεμότητες. Οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν την εφαρμογή πολυζωνικού τιμολογίου ρεύματος (διαφορετικές χρεώσεις στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου) και θα διευκολύνουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την απελευθέρωση της αγοράς. Μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου άξονα του προγράμματος καλύπτεται από ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, βιομάζα), για συμμετοχή στην αγορά αλλά και για τροφοδοσία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, υδρογόνου, τηλεθέρμανσης κ.α. Σύμφωνα με πληροφορίες προτάσεις για ένταξη επενδύσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν υποβάλει όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας. -Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης προβλέπεται η συνέχιση / επέκταση του προγράμματος που είναι τώρα ανοιχτό και παρέχει επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων) με σημαντική απορρόφηση πόρων ήδη από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του. Πέρα από τα οχήματα το ταμείο ανάκαμψης θα επιδοτήσει την εγκατάσταση φορτιστών οχημάτων από ιδιώτες και Δήμους, καθώς και την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής φορτιστών και συναφούς εξοπλισμού στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης με ειδικά κίνητρα. -Οι δράσεις για την προστασία της φύσης περιλαμβάνουν το εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, μέτρα αντιπυρικής προστασίας, προστασία των περιοχών Natura (εθνικό σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης, βελτίωση της επισκεψιμότητας κ.α.), προστασία της βιοποικιλότητας, στήριξη της σύνταξης του δασολογίου. -Στον τομέα της χωροταξίας ξεχωρίζει η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με την εκπόνηση περισσότερων από 500 μελετών σε όλη τη χώρα. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια θα συμπληρώσουν την χωροταξική / πολεοδομική πολιτική που αποσκοπεί στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. -Για τη διαχείριση αποβλήτων ο σχεδιασμός που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει αρκετές μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στην ηπειρωτική, τη νησιωτική Ελλάδα και την Αττική καθώς και μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων (waste-to-energy) -Τέλος για την απολιγνιτοποίηση οι δράσεις περιγράφονται στο master plan που έχει ανακοινωθεί και πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
 7. Το μέλος μηχανικάρα δεν επικοινώνησε μαζί μας οπότε κατόπιν νέας κλήρωσης την 2η άδεια κερδίζει: @maneni με την δημοσίευση: Ας επικοινωνήσει μαζί μου ως Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020 για την παραλαβή.
 8. Επιπλέον 50 εκατ. αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα κτισμάτων και οικοπέδων έχουν δηλωθεί από τις 27 Φεβρουαρίου του 2020 έως σήμερα στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ( https://tetragonika.govapp.gr) και στους δήμους, σύμφωνα με την εφημερίδα “ Ελεύθερος Τύπος”. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως επεσήμανε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Υπενθυμίζεται ότι η οκειοθελής αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών όλων των ακινήτων μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019. Επιπλέον σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα , όποιος πολίτης δεν έχει καν δηλώσει ένα ή περισσότερα ακίνητα του στον οικείο Δήμο ακόμη και αυθαίρετα -τακτοποιημένα ή μη-κτίσματα , μπορεί κι αυτός να υποβάλει δήλωση μέσω της οποίας θα αποκαλύψει τις επιφάνειες ακινήτων του. Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται απαλλαγή του δηλούντος ιδιοκτήτου από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019. Οι ιδιοκτήτες που υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές χρεώνονται μόνο τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ και αφορούν σε χρονικές περιόδους από την 1η -1-2020 και μετά. Οι εξαιρέσεις Εξαιρούνται όσοι δηλώνουν ακίνητα των οποίων διεκόπη κατά το παρελθόν η ηλεκτροδότηση. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς προβλέπεται: Α. Απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη τόσο από την 1η -1-2020 όσο και από την 1η -1-2020 και μέχρι την ημερομηνία επανηλεκτροδότησης. Β. Υποχρέωση πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ) αναδρομικά και για όλο το διάστημα της ηλεκτροδότησης. Επιπλέον όσοι δηλώνουν ουδέποτε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως κι από το ΤΑΠ το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές περιόδους από την 1/1/2020 και μετά.
 9. Επιπλέον 50 εκατ. αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα κτισμάτων και οικοπέδων έχουν δηλωθεί από τις 27 Φεβρουαρίου του 2020 έως σήμερα στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ( https://tetragonika.govapp.gr) και στους δήμους, σύμφωνα με την εφημερίδα “ Ελεύθερος Τύπος”. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως επεσήμανε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Υπενθυμίζεται ότι η οκειοθελής αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών όλων των ακινήτων μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019. Επιπλέον σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα , όποιος πολίτης δεν έχει καν δηλώσει ένα ή περισσότερα ακίνητα του στον οικείο Δήμο ακόμη και αυθαίρετα -τακτοποιημένα ή μη-κτίσματα , μπορεί κι αυτός να υποβάλει δήλωση μέσω της οποίας θα αποκαλύψει τις επιφάνειες ακινήτων του. Και σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται απαλλαγή του δηλούντος ιδιοκτήτου από πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για την πενταετία 2015-2019. Οι ιδιοκτήτες που υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές χρεώνονται μόνο τα ποσά δημοτικών φόρων και τελών τα οποία αναλογούν στα επιπλέον δηλούμενα τ.μ και αφορούν σε χρονικές περιόδους από την 1η -1-2020 και μετά. Οι εξαιρέσεις Εξαιρούνται όσοι δηλώνουν ακίνητα των οποίων διεκόπη κατά το παρελθόν η ηλεκτροδότηση. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς προβλέπεται: Α. Απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη τόσο από την 1η -1-2020 όσο και από την 1η -1-2020 και μέχρι την ημερομηνία επανηλεκτροδότησης. Β. Υποχρέωση πληρωμής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ( ΤΑΠ) αναδρομικά και για όλο το διάστημα της ηλεκτροδότησης. Επιπλέον όσοι δηλώνουν ουδέποτε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξακολουθούν να απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη, όχι όμως κι από το ΤΑΠ το οποίο οφείλουν να καταβάλουν για όλες τις χρονικές περιόδους από την 1/1/2020 και μετά. View full είδηση
 10. Σε σημαντικό βαθμό αδειοδοτικής ωρίμανσης έχει πλέον «φέρει» ο Όμιλος Κοπελούζου την «πράσινη» επένδυση που ετοιμάζει στο Θρακικό Πέλαγος, τη δημιουργία δηλαδή του πρώτου στη χώρα offshore αιολικού πάρκου, συνολικής δυναμικότητας 216 Μεγαβάτ. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress ο Όμιλος έχει λάβει Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ και Όρους Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ την περίοδο αυτή συντάσσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να την υποβάλλει το επόμενο διάστημα. Το θαλάσσιο πάρκο θα εγκατασταθεί στα ανοιχτά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, σε περιοχές ανατολικά και δυτικά του λιμανιού και σε βάθη που δεν είναι μεγάλα (της τάξης των 20 με 25 μέτρων), συνεπώς δεν εκτινάσσουν το κόστος της εγκατάστασης. Βεβαίως στη χώρα μας δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί το καθεστώς στήριξης των offshore αιολικών (το επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ όπως έχει δηλώσει η πολιτική ηγεσία του), ωστόσο ο Όμιλος Κοπελούζου θεωρεί ότι στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) θα έχει υιοθετηθεί και το εθνικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιολικά. Εναλλακτικά, εκτιμάται ότι η επένδυση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει η πρόσφατη νομοθέτηση της διαδικασίας «ατομικής κοινοποίησης», δηλαδή του καθορισμού της Τιμής Αναφοράς με την οποία θα απορροφάται το παραγόμενο ρεύμα με απευθείας έγκριση της Κομισιόν. Η ρύθμιση αυτή αφορά έργα πάνω από 250 Μεγαβάτ και εκκρεμεί η έκδοση της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης από το ΥΠΕΝ. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι το αιολικό του Ομίλου Κοπελούζου είναι το μόνον που εντάσσεται στο «παλιό καθεστώς», έχοντας άδεια παραγωγής. Για ανάλογα offshore έργα από εδώ και στο εξής (τομέας στον οποίο καταγράφεται ήδη σημαντικό ενδιαφέρον), θα ακολουθείται το νέο καθεστώς των ειδικών έργων. View full είδηση
 11. Σε σημαντικό βαθμό αδειοδοτικής ωρίμανσης έχει πλέον «φέρει» ο Όμιλος Κοπελούζου την «πράσινη» επένδυση που ετοιμάζει στο Θρακικό Πέλαγος, τη δημιουργία δηλαδή του πρώτου στη χώρα offshore αιολικού πάρκου, συνολικής δυναμικότητας 216 Μεγαβάτ. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress ο Όμιλος έχει λάβει Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ και Όρους Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ την περίοδο αυτή συντάσσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να την υποβάλλει το επόμενο διάστημα. Το θαλάσσιο πάρκο θα εγκατασταθεί στα ανοιχτά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, σε περιοχές ανατολικά και δυτικά του λιμανιού και σε βάθη που δεν είναι μεγάλα (της τάξης των 20 με 25 μέτρων), συνεπώς δεν εκτινάσσουν το κόστος της εγκατάστασης. Βεβαίως στη χώρα μας δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί το καθεστώς στήριξης των offshore αιολικών (το επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ όπως έχει δηλώσει η πολιτική ηγεσία του), ωστόσο ο Όμιλος Κοπελούζου θεωρεί ότι στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) θα έχει υιοθετηθεί και το εθνικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιολικά. Εναλλακτικά, εκτιμάται ότι η επένδυση θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει η πρόσφατη νομοθέτηση της διαδικασίας «ατομικής κοινοποίησης», δηλαδή του καθορισμού της Τιμής Αναφοράς με την οποία θα απορροφάται το παραγόμενο ρεύμα με απευθείας έγκριση της Κομισιόν. Η ρύθμιση αυτή αφορά έργα πάνω από 250 Μεγαβάτ και εκκρεμεί η έκδοση της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης από το ΥΠΕΝ. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι το αιολικό του Ομίλου Κοπελούζου είναι το μόνον που εντάσσεται στο «παλιό καθεστώς», έχοντας άδεια παραγωγής. Για ανάλογα offshore έργα από εδώ και στο εξής (τομέας στον οποίο καταγράφεται ήδη σημαντικό ενδιαφέρον), θα ακολουθείται το νέο καθεστώς των ειδικών έργων.
 12. Πυρκαγιά σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ΧΥΤΑ Φυλής, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί ένα υπερμεγέθες τοξικό νέφος στη δυτική Αττική. Η πρωτοβουλία πολιτών και φορέων «Δυτικό Μέτωπο», με ανακοίνωση που εξέδωσε επιρρίπτει βαρύτατες ευθύνες στον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την ανάγκη να κλείσει πλέον οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής. Μεγάλη φωτιά στη χωματερή της Φυλής ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και ένα τοξικό νέφος απλώθηκε πάνω από τη δυτική Αττική και τις γύρω περιοχές. Μήνυμα έστειλε και η Πολιτική Προστασία, μέσω της υπηρεσίας 112, με το οποίο καλούνταν οι πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να αποφύγουν τυχόν μετακινήσεις καθώς η εισπνοή καπνού ήταν επικίνδυνη. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Το πρωί της Κυριακής αποχώρησαν οι πυροσβέστες ωστόσο μικρές εστίες καπνού παραμένουν και θα αντιμετωπιστούν με επιχωματώσεις.
 13. Πυρκαγιά σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον ΧΥΤΑ Φυλής, με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί ένα υπερμεγέθες τοξικό νέφος στη δυτική Αττική. Η πρωτοβουλία πολιτών και φορέων «Δυτικό Μέτωπο», με ανακοίνωση που εξέδωσε επιρρίπτει βαρύτατες ευθύνες στον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά την ανάγκη να κλείσει πλέον οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής. Μεγάλη φωτιά στη χωματερή της Φυλής ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου και ένα τοξικό νέφος απλώθηκε πάνω από τη δυτική Αττική και τις γύρω περιοχές. Μήνυμα έστειλε και η Πολιτική Προστασία, μέσω της υπηρεσίας 112, με το οποίο καλούνταν οι πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να αποφύγουν τυχόν μετακινήσεις καθώς η εισπνοή καπνού ήταν επικίνδυνη. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Το πρωί της Κυριακής αποχώρησαν οι πυροσβέστες ωστόσο μικρές εστίες καπνού παραμένουν και θα αντιμετωπιστούν με επιχωματώσεις. View full είδηση
 14. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ένα τρένο υδρογόνου από την Alstom θα τεθεί για πρώτη φορά σε τακτική επιβατική λειτουργία για λογαριασμό των Ομοσπονδιακών Σιδηροδρόμων στην Αυστρία (ÖBB). Το Coradia iLint, το οποίο κατασκευάζεται από την Alstom στο Salzgitter της Γερμανίας, χρησιμοποιεί κυψέλες καυσίμου επί του οχήματος για να μετατρέπει το υδρογόνο και το οξυγόνο σε ηλεκτρική ενέργεια, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τόπο τις εκπομπές λόγω λειτουργίας. Μετά την επιτυχημένη δοκιμαστική λειτουργία στη Βόρεια Γερμανία κατά το διάστημα 2018 – 2020, η αμαξοστοιχία Coradia iLint θα αποδείξει πλέον την αξία της στην Αυστρία για τρεις μήνες στη διάρκεια των οποίων θα μεταφέρει επιβάτες, εκτελώντας δρομολόγια με γεωγραφικές δυσκολίες. «Με τη θέση του σε κανονική επιβατική λειτουργία για λογαριασμό της ÖBB, το καινοτόμο τρένο μας, Coradia iLint, έφτασε στο επόμενο ορόσημο», δήλωσε ο Δρ. Jörg Nikutta, Διευθύνων Σύμβουλος της Alstom στη Γερμανία και την Αυστρία, στην εναρκτήρια εκδήλωση στη Βιέννη. «Η τεχνολογία κίνησης χωρίς εκπομπές του τρένου προσφέρει μια φιλική προς τις κλιματικές συνθήκες εναλλακτική έναντι των συμβατικών ντιζελοκίνητων συρμών, ειδικά σε γραμμές χωρίς ηλεκτροκίνηση. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι η ÖBB, ένας ισχυρός, επί μακρόν συνεργάτης μας στην ευρωπαϊκή αγορά κινητικότητας, δείχνει εμπιστοσύνη στην τεχνολογία μας και τα πλεονεκτήματά της». «Σαφώς θεωρούμε ότι είμαστε πρωτοπόροι στις δοκιμές της τεχνολογίας υδρογόνου στους σιδηροδρόμους. Ως η μεγαλύτερη εταιρεία προστασίας του κλίματος στην Αυστρία, διαμορφώνουμε ενεργά την κινητικότητα του μέλλοντος με τη βοήθεια τεχνολογικών εναλλακτικών», τονίζει ο κ. Αndreas Matthä, Διευθύνων Σύμβουλος της ÖBB-Holding AG στην πρεμιέρα του τρένου υδρογόνου. Η λειτουργική επιτυχία του τρένου με κυψέλες καυσίμου της Alstom ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν δύο οχήματα που προηγήθηκαν της σειράς ξεκίνησαν να εκτελούν τακτικά επιβατικά δρομολόγια στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Μετά από ενάμιση χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας και αφού διανύθηκαν περισσότερα από 180.000 χιλιόμετρα, άνοιξε ο δρόμος για την παράδοση 14 τρένων της συγκεκριμένης σειράς, με αφετηρία το 2022. Σήμερα, η αυστριακή ÖBB θα δοκιμάσει το Coradia iLint σε περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές στον νότο της χώρας, όπου θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους ντιζελοκίνητους συρμούς. Οι επιβάτες μπορούν να αναμένουν ένα τρένο χαμηλού θορύβου με μέγιστη ταχύτητα 140 χλμ./ώρα και μηδενικές εκπομπές. Σχετικά με το Coradia iLint Το Coradia iLint είναι το πρώτο επιβατικό τρένο παγκοσμίως, το οποίο τροφοδοτείται από μια κυψέλη καυσίμου υδρογόνου, που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την πρόωση. Πλήρως απαλλαγμένο από τις εκπομπές ρύπων, το τρένο αυτό είναι αθόρυβο και αποβάλλει μόνο ατμό και νερό. Το Coradia iLint χαρακτηρίζεται από ποικίλες καινοτομίες: μετατροπή καθαρής ενέργειας, ευέλικτη αποθήκευση ενέργειας σε συσσωρευτές, και έξυπνη διαχείριση κινητήριας ισχύος και διαθέσιμης ενέργειας. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμές χωρίς ηλεκτροκίνηση, το Coradia iLint καθιστά εφικτές τις καθαρές, βιώσιμες σιδηροδρομικές λειτουργίες, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα επιδόσεων. Ήδη η Alstom έχει πωλήσει 41 από τα τρένα υδρογόνου στη Γερμανία. Για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η Alstom κατέχει ηγετική θέση στην κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές και είναι η μοναδική κατασκευάστρια εταιρεία που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της το πλήρες φάσμα μετακίνησης χωρις εκπομπές, που εκτείνεται από την ηλεκτροκίνηση μέχρι τη χρήση συσσωρευτών και κυψελών καυσίμου υδρογόνου. View full είδηση
 15. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ένα τρένο υδρογόνου από την Alstom θα τεθεί για πρώτη φορά σε τακτική επιβατική λειτουργία για λογαριασμό των Ομοσπονδιακών Σιδηροδρόμων στην Αυστρία (ÖBB). Το Coradia iLint, το οποίο κατασκευάζεται από την Alstom στο Salzgitter της Γερμανίας, χρησιμοποιεί κυψέλες καυσίμου επί του οχήματος για να μετατρέπει το υδρογόνο και το οξυγόνο σε ηλεκτρική ενέργεια, εκμηδενίζοντας με αυτόν τον τόπο τις εκπομπές λόγω λειτουργίας. Μετά την επιτυχημένη δοκιμαστική λειτουργία στη Βόρεια Γερμανία κατά το διάστημα 2018 – 2020, η αμαξοστοιχία Coradia iLint θα αποδείξει πλέον την αξία της στην Αυστρία για τρεις μήνες στη διάρκεια των οποίων θα μεταφέρει επιβάτες, εκτελώντας δρομολόγια με γεωγραφικές δυσκολίες. «Με τη θέση του σε κανονική επιβατική λειτουργία για λογαριασμό της ÖBB, το καινοτόμο τρένο μας, Coradia iLint, έφτασε στο επόμενο ορόσημο», δήλωσε ο Δρ. Jörg Nikutta, Διευθύνων Σύμβουλος της Alstom στη Γερμανία και την Αυστρία, στην εναρκτήρια εκδήλωση στη Βιέννη. «Η τεχνολογία κίνησης χωρίς εκπομπές του τρένου προσφέρει μια φιλική προς τις κλιματικές συνθήκες εναλλακτική έναντι των συμβατικών ντιζελοκίνητων συρμών, ειδικά σε γραμμές χωρίς ηλεκτροκίνηση. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι η ÖBB, ένας ισχυρός, επί μακρόν συνεργάτης μας στην ευρωπαϊκή αγορά κινητικότητας, δείχνει εμπιστοσύνη στην τεχνολογία μας και τα πλεονεκτήματά της». «Σαφώς θεωρούμε ότι είμαστε πρωτοπόροι στις δοκιμές της τεχνολογίας υδρογόνου στους σιδηροδρόμους. Ως η μεγαλύτερη εταιρεία προστασίας του κλίματος στην Αυστρία, διαμορφώνουμε ενεργά την κινητικότητα του μέλλοντος με τη βοήθεια τεχνολογικών εναλλακτικών», τονίζει ο κ. Αndreas Matthä, Διευθύνων Σύμβουλος της ÖBB-Holding AG στην πρεμιέρα του τρένου υδρογόνου. Η λειτουργική επιτυχία του τρένου με κυψέλες καυσίμου της Alstom ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν δύο οχήματα που προηγήθηκαν της σειράς ξεκίνησαν να εκτελούν τακτικά επιβατικά δρομολόγια στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας. Μετά από ενάμιση χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας και αφού διανύθηκαν περισσότερα από 180.000 χιλιόμετρα, άνοιξε ο δρόμος για την παράδοση 14 τρένων της συγκεκριμένης σειράς, με αφετηρία το 2022. Σήμερα, η αυστριακή ÖBB θα δοκιμάσει το Coradia iLint σε περιφερειακές σιδηροδρομικές γραμμές στον νότο της χώρας, όπου θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους ντιζελοκίνητους συρμούς. Οι επιβάτες μπορούν να αναμένουν ένα τρένο χαμηλού θορύβου με μέγιστη ταχύτητα 140 χλμ./ώρα και μηδενικές εκπομπές. Σχετικά με το Coradia iLint Το Coradia iLint είναι το πρώτο επιβατικό τρένο παγκοσμίως, το οποίο τροφοδοτείται από μια κυψέλη καυσίμου υδρογόνου, που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την πρόωση. Πλήρως απαλλαγμένο από τις εκπομπές ρύπων, το τρένο αυτό είναι αθόρυβο και αποβάλλει μόνο ατμό και νερό. Το Coradia iLint χαρακτηρίζεται από ποικίλες καινοτομίες: μετατροπή καθαρής ενέργειας, ευέλικτη αποθήκευση ενέργειας σε συσσωρευτές, και έξυπνη διαχείριση κινητήριας ισχύος και διαθέσιμης ενέργειας. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε γραμμές χωρίς ηλεκτροκίνηση, το Coradia iLint καθιστά εφικτές τις καθαρές, βιώσιμες σιδηροδρομικές λειτουργίες, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα επιδόσεων. Ήδη η Alstom έχει πωλήσει 41 από τα τρένα υδρογόνου στη Γερμανία. Για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ιταλία. Η Alstom κατέχει ηγετική θέση στην κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές και είναι η μοναδική κατασκευάστρια εταιρεία που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της το πλήρες φάσμα μετακίνησης χωρις εκπομπές, που εκτείνεται από την ηλεκτροκίνηση μέχρι τη χρήση συσσωρευτών και κυψελών καυσίμου υδρογόνου.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.