Jump to content
 • Novatron
 • Νομοθεσία

  324 ειδήσεις in this category

   By GRTOPO, in Νομοθεσία, ,

   Με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις."
   στο άρθρο 54, δίνονται περαιτέρω παρατάσεις για τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των υπαγωγών των Ν 40114 & 4178 των αυθαιρέτων. 
   "ΜΕΡΟΣ Θ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο
   Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων
   1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)».
   2. Η περ. (α) της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «α) 8 Αυγούστου 2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν.  4014/2011 (Α΄  209) στον ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013».
   3. Το τρίτο εδάφιο της περ. (ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».
   4. Το διάστημα ισχύος των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, των οικοδομικών αδειών της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (δ) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
   5. Οι προθεσμίες αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 που λήγουν κατά το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Τεύχος A’ 75/30.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1285
   6. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020."

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά στις "Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη - Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη".
   Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ

   By nisorvani, in Νομοθεσία, ,

   Διευκρινίσεις επί των επιτροπών που συγκροτούνται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς όπως ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Σ.Α. και επιτροπή του άρθρου 12 του ν. 4178/2013.
   LinkClick.aspx.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας με τίτλο: Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας”.
   Εγκύκλιος 61591-2677 Τεχνικοί Ασφαλείας.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Άρθρο 1
   Προστασία από ηλεκτροπληξία με εγκατάσταση Διάταξης ή Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) 
   1. Ως τερματική γραμμή νοείται η ηλεκτρική γραμμή που αναχωρεί από ηλεκτρικό πίνακα διανομής και τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές, αυτοματισμούς, ρευματοδότες. Δεν νοείται ως τερματική γραμμή, η ηλεκτρική γραμμή που τροφοδοτεί ηλεκτρικούς πίνακες διανομής.
   2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου,
   α) H προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας με ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, είναι υποχρεωτική για το σύνολο των τερματικών γραμμών σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως του προτύπου ή του κανονισμού που διέπει την κατασκευή τους και ανεξαρτήτως από το χρόνο κατασκευής τους.
   β) Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας πραγματοποιείται με μία ή περισσότερες ΔΔΡ, με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για επιλογή και εγκατάσταση ΔΔΡ του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
   γ) Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας τερματικών γραμμών, όπως περιγράφεται στην περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται πρόσθετα με τα άλλα μέτρα προστασίας έναντι του συνόλου των κινδύνων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ή του κανονισμού που διέπει την κατασκευή τους.
   Δείτε αναλυτικά όλη την ΚΥΑ 130414 εδώ:
   ΚΥΑ 130414-ΦΕΚ 4825-24.12.2019.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσίευθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΝ, με την οποία γίνεται ο καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών, που προσαρτάται σε δικόγραφα του ν. 2664/1998 (Α’ 275) ενώπιον Δικαστηρίων και το οποίο επιφέρει μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και της Δήλωσης του συντάκτη Μηχανικού.
   Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται:
   Άρθρο 1
   Μορφή και Περιεχόμενο του Τοπογραφικού Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ)
   1. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ), που προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στα δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/1998 που ασκούνται και κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων και επιφέρουν γεωμετρικές, άλλως χωρικές, μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, συντάσσεται στο σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΓΣΑ’87) και περιλαμβάνει την υπό κλίμακα γεωμετρική πληροφορία της περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς και την περιγραφική πληροφορία, με τους πίνακες συντεταγμένων, τους πίνακες μεταβολών, τις σημειώσεις,
   τις δηλώσεις του μηχανικού και το υπόμνημα.
   2. Η γεωμετρική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
   Α) Στα στοιχεία της τρέχουσας χωρικής κτηματολογικής βάσης κατά μεταφορά από το κτηματογραφικό διάγραμμα, που το περιεχόμενό του καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37842/30-08-2011 (Β’ 2288), σχετιζόμενα με τα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η επίδικη γεωμετρική μεταβολή, καθώς και με όρια των λοιπών επίδικων επηρεαζόμενων από την ίδια μεταβολή όμορων γεωτεμαχίων.
   Β) Στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.
   Γ) Στα γεωμετρικά στοιχεία της επίδικης γεωμετρικής μεταβολής για την εφαρμογή της στα κτηματολογικά διαγράμματα, που επισημαίνονται στο σχέδιο με κατάλληλο χαρακτηρισμό και αρίθμηση, ώστε αντίστοιχα να περιγραφούν στους πίνακες της περιγραφικής πληροφορίας του διαγράμματος.
   Τα στοιχεία αυτά αφορούν:
   α) Τα όρια και την τιμή του τελικού εμβαδού όλων των επίδικων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ), εκείνου για το οποίο ζητείται η μεταβολή και των επηρεαζόμενων όμορων, όπως θα προκύψουν στην χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου, μετά την αποδοχή και εφαρμογή της επίδικης μεταβολής στα κτηματολογικά διαγράμματα.
   β) Τα τμήματα των επίδικων επηρεαζόμενων όμορων γεωτεμαχίων (ΚΑΕΚ) που ζητείται να αποσπαστούν, προκειμένου:
   β.1 να προσαρτηθούν στο αρχικό επίδικο γεωτεμάχιο για το οποίο ζητείται η μεταβολή ή
   β.2 να συνενωθούν για τη δημιουργία νέου γεωτεμαχίου.
   Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Δi, όπου i ο αύξων αριθμός (α/α) του κάθε τμήματος.
   γ) Τα τμήματα που τυχόν αποκόπτονται από το αρχικό επίδικο γεωτεμάχιο (ΚΑΕΚ) για το οποίο ζητείται η μεταβολή, προκειμένου:
   γ.1 να προσαρτηθούν σε όμορα επίδικα γεωτεμάχια ή
   γ.2 να εξαιρεθούν ως μη ανήκοντα σε αυτό.
   Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, επισημαίνεται με την ένδειξη Ai, όπου i ο αύξων αριθμός (α/α) του τμήματος.
   δ) Επιφάνειες χώρων αποκλειστικής χρήσης, χώρων άσκησης δουλείας ή χώρων μεταλλείου, για τους οποίους ζητείται η επίδικη γεωμετρική μεταβολή λόγω δημιουργίας ή διόρθωσης.
   ε) Τη θέση, νέα ή διορθωμένη, των αντικειμένων που απεικονίζονται σημειακά στο Κτηματογραφικό Διάγραμμα.
   3. Η περιγραφική πληροφορία της συντασσόμενης πινακίδας (Σχέδιο) συνίσταται:
   Α. Σε Πίνακες με πληροφορίες για τις επίδικες γεωμετρικές μεταβολές που επέρχονται στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αναλύονται ανωτέρω υπό τον αριθμό 2, στοιχείο Γ), υποοτοιχεία α), β), γ), δ) και ε), καθώς και με πληροφορίες για τα τοπογραφικά διαγράμματα του στοιχείου Β).
   Β. Στον Τίτλο Σχεδίου που περιλαμβάνει: στοιχεία συντάκτη, στοιχεία εργοδότη, είδος διαγράμματος, θέση και κλίμακα σχεδίου, ημερομηνία σύνταξης και υπογραφές-σφραγίδες, υπόμνημα συμβολισμού, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες χαρτογραφικού περιεχομένου, όπως, ενδεικτικά, σύμβολα.
   Γ. Στις Δηλώσεις και τις Παρατηρήσεις του Μηχανικού.
   Άρθρο 2
   Ηλεκτρονική Υποβολή του (ΤΔΓΜ) –  «Αναφορά Εφαρμογής» – Δήλωση Μηχανικού
   Το (ΤΔΓΜ) του άρθρου 1 μετά τη σύνταξή του, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το συντάκτη Μηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων  του «Φορέα» με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και  σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους, τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/ 25-04-2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και  Ενέργειας (Β’ 2216), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την  ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/19-07-2018 όμοια απόφαση  (Β’ 3017) και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Μετά την επιτυχή υποβολή του (ΤΔΓΜ) στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τη λήψη του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), εξάγεται από το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων «Αναφορά Εφαρμογής» για τον οικείο ΚΗΔ που περιέχει τις τιμές που προκύπτουν από την εφαρμογή των γεωμετρικών στοιχείων της περίπτωσης Γ του άρθρου 1  που αποτελούν περιεχόμενο του (ΤΔΓΜ) και αποδίδουν  την επίδικη γεωμετρική μεταβολή, στα γεωτεμάχια όπως  τηρούνται και απεικονίζονται στην τηρούμενη χωρική  βάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Τα στοιχεία ελέγχων  που παράγονται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά  την αυτοματοποιημένη επεξεργασία της εφαρμογής  του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ) στην ψηφιακή χωρική βάση,  αποθηκεύονται και είναι προσβάσιμα από τον συντάκτη  μηχανικό και χρήστη του συστήματος μέσω του (ΚΗΔ). Ο συντάκτης Μηχανικός διενεργεί τους αναγκαίους τεχνικούς ελέγχους σύγκρισης του περιεχομένου και των τιμών που αναγράφονται στην «Αναφορά Εφαρμογής»,  με τα αντίστοιχα του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ), για να διαπιστώσει, εάν η απεικόνιση σε αυτό της επίδικης γεωμετρικής μεταβολής είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική  εισαγωγής στην τηρούμενη χωρική ψηφιακή βάση του  Εθνικού Κτηματολογίου. Σε καταφατική περίπτωση, τίθεται επί του έντυπου αντιτύπου του υποβληθέντος (ΤΔΓΜ)  που θα προσαρτηθεί στο οικείο δικόγραφο, δήλωση ως  εξής: «Το παρόν (ΤΔΓΜ) υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στον  ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του «Φορέα»,  έλαβε μοναδικό Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος  (ΚΗΔ) ………./(ημερομηνία) και η γεωμετρική μεταβολή  που απεικονίζεται σε αυτό, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και  δεκτική εισαγωγής στην κτηματολογική βάση, σύμφωνα  με την «Αναφορά Εφαρμογής» που εκδόθηκε από το σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων της βάσης δεδομένων του  Εθνικού Κτηματολογίου για το ίδιο (ΤΔΓΜ) και λήφθηκε  υπόψη για την παρούσα δήλωση». Ο «Φορέας» οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να συντάξει και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του «Οδηγία για την ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΓΜ που προσαρτώνται  σε δικόγραφα». Άρθρο 3 
   Έναρξη ισχύος υποχρέωσης προσάρτησης  (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σε δικόγραφα  αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών του ν. 2664/ 1998 ενώπιον Δικαστηρίων που επιφέρουν 
   μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα
   1. Η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα, με ποινή απαραδέκτου, σε δικόγραφα  αγωγών, αιτήσεων και προσφυγών που ασκούνται και  κατατίθενται ενώπιον Δικαστηρίων κατά το ν. 2664/1998  και επιφέρουν μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά τις οικείες διατάξεις, αφορά σε δικόγραφα  ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν ενώπιον Δικαστηρίων από την 27-01-2020 και μετά.
   Για τα δικόγραφα της προηγούμενης παραγράφου που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα, αφορά  σε δικόγραφα ίδιου περιεχομένου που θα κατατεθούν  ενώπιον Δικαστηρίων από την 06-04-2020 και μετά. Για τα δικόγραφα των παραγράφων 1 και 2, από την προαναφερόμενη στις ίδιες παραγράφους ημερομηνία, καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση, επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεώς τους, του τοπογραφικού  διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγη- σης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων για  την απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, που εκδίδει  ο «Φορέας». Άρθρο 4
   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την  επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3.
   Oλόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

   By dimitris GM, in Νομοθεσία, ,

   Επανέρχεται το αγωγόσημο στις αναγνωριστικές αγωγες, ακομα και στις εκκρεμεις, που θα συζητηθούν μετα την 1-1-20
   https://www.lawspot.gr/nomika-nea/agogosimo-sovara-zitimata-syntagmatikotitas-afoy-periorizetai-oysiodos-i-dynatotita
   και εδώ:
   https://www.lawspot.gr/nomika-nea/epanerhetai-dikastiko-ensimo-stis-anagnoristikes-agoges-enopion-toy-polymeloys

   By venezia, in Νομοθεσία, ,

   Τροποποιήσεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” – Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019).   Δείτε το άρθρο 51 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019) όπου παρατίθενται οι τροποποιήσεις του Ν.4495/2017 εδώ: https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/12/193a-19.pdf Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών τόσο για το Ν.4495/2017 όσο και για το Ν.4178/2013 ισχύουν τα εξής:
   1. ….. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
   2. ….. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν .4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:
   α) 08.05.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013,
   β) 08.08.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2014 έως 31.12.2014,
   γ) 08.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2015 έως 31.12.2015,
   δ) 08.02.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016,
   ε) 08.05.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2017 έως 03.11.2017.
         Πηγή: teepelop.gr

   By venezia, in Νομοθεσία, ,

   Παρότι χθες έληξε η ισχύς του Ν.4495/17, αυτή θα παραμείνει ενεργή καθώς αναμένεται τις επόμενες μέρες να δοθεί παράταση με αναδρομική ισχύ.
   Το πλήρες άρθρο αναφέρει:
    
   Εληξε χθες η ισχύς της ρύθμισης του ν. 4495/17 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Η ρύθμιση ωστόσο θα παραμείνει σε ισχύ, με την απαραίτητη παράταση να δίνεται μέσα στις επόμενες ημέρες και αναδρομικά. Ολα αυτά σε αναμονή του νέου, μόνιμου μηχανισμού για τη νομιμοποίηση πολεοδομικών παρανομιών, τον οποίο το υπουργείο Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει στα μέσα του 2020.
   Οι δηλώσεις αυθαιρέτων με την πέμπτη κατά σειράν ρύθμιση της τελευταίας δεκαετίας ξεπέρασαν το καλοκαίρι τις 450.000 και τα έσοδα τα 326 εκατ. ευρώ (νεότερα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα). Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης είχε ανακοινώσει προ δεκαημέρου ότι η ρύθμιση θα λάβει νέα παράταση για μερικούς μήνες, προκειμένου να δοθεί χρόνος να προετοιμαστεί η διάδοχη κατάσταση.
   Επομένως μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η σχετική απόφαση, η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ ώστε να μη σταματήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα, το υπουργείο δεν είχε ανακοινώσει τις αποφάσεις του σχετικά με τη διάρκεια της παράτασης.
   Οσο για τη διάδοχη κατάσταση; Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης, θα δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός για τη νομιμοποίηση πολεοδομικών παρανομιών, με «όχημα» την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.
   Στην ταυτότητα αυτή, με κάποιες τροποποιήσεις, θα βασίζεται και ο μόνιμος μηχανισμός νομιμοποίησης αυθαιρεσιών, που εξήγγειλε προ ημερών ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες:
   • Η νέα ρύθμιση δεν θα παραβιάζει τη χρονική «κόκκινη γραμμή» του 2011, δηλαδή δεν θα μπορούν να νομιμοποιηθούν νεότερα αυθαίρετα.
   • Για τη νομιμοποίηση θα καταβάλλεται πρόστιμο, υψηλότερο από ό,τι σήμερα. Η νομιμοποίηση θα γίνεται ακριβότερη με το πέρασμα του χρόνου.
   • Η ταυτότητα δεν θα καταρτίζεται υποχρεωτικά μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά όταν υπάρχει κάποια δικαιοπραξία επί του ακινήτου και θα «συγχωνευθεί» με το πιστοποιητικό του μηχανικού που είναι σήμερα απαραίτητο (και το οποίο αφορά τυχόν αυθαιρεσίες στο ακίνητο). Ο κ. Χατζηδάκης μάλιστα σημείωσε ότι το κόστος (αμοιβής μηχανικού, υποβολής φακέλου) θα είναι λογικό για τον πολίτη, καθώς η ηλεκτρονική ταυτότητα έχει δεχθεί κριτική ότι έχει «στηθεί» ως ένας μηχανισμός απασχόλησης μηχανικών.
   • Η ρύθμιση δεν θα περιλαμβάνει παρανομίες σε αιγιαλούς, παραλίες και δάση.

   By dgm, in Νομοθεσία, ,

   Εκδόθηκε η συνημμένη απόφαση που αφορά την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας
   Ω70346ΜΚ6Π-ΜΩΟ.pdf

   By Giorgos1987, in Νομοθεσία, ,

   Η υπόθεση αφορούσε τη μη εκτέλεση απόφασης κατεδάφισης τμημάτων κτιρίου στην Αθήνα λόγω της μη συμμόρφωσης με αντισεισμικούς κανονισμούς. Η κα................ έζησε δίπλα στο κτίριο και ισχυρίστηκε ότι το σπίτι της θα κινδύνευε να καταρρεύσει. Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι οι ελληνικές Αρχές ζήτησαν να ληφθούν μέτρα για την άρση της σχετικής παρανομίας.
   Διαπίστωσαν ομως την αποτυχία τους να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά και αναγνώρισαν ότι αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Η αδυναμία της κας................ να επιτύχει την εκτέλεση μιας διοικητικής απόφασης - της οποίας το κύρος δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και η οποία είχε σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσία της - ανέτρεψε έτσι τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της επιταγής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων.
   Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι το εθνικό ένδικο βοήθημα που επικαλούνταν η κυβέρνηση είχε καθαρά αποζημιωτικό χαρακτήρα και δεν θα επέτρεπε στην κα................ να υποβάλει αποτελεσματικά ένα παράπονο στη βάση ότι οι Αρχές δεν είχαν ενεργήσει για να υποχρεώσουν την οικοδομική εταιρεία να συμμορφωθεί με την απόφαση που συνεπάγεται την υποχρεωτική εκκένωση των διαμερισμάτων στο κτίριο και την άμεση κατεδάφιση των επικίνδυνων τμημάτων του.

   By kan62, in Νομοθεσία, ,

   Παρουσιάζεται και ανοίγει για διαβούλευση το (επί έτη αναμενόμενο)
   Σχέδιο «Κανονισμού Αποτίμησης Δομητικών Επεμβάσεων Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.)» (Μάρτιος 2019)
   Πηγή : ΟΑΣΠ
   Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://www.oasp.gr/node/4145
   1_ΚΑΔΕΤ_ΜΑΡΤΙΟΣ_2019.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την απόφαση "Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ΄ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του ν. 4495/2017".
   (Ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκε και το ΦΕΚ με την απόφαση "Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017", για το οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ)
   Στην απόφαση η οποία θα ισχύσει έπειτα από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του ΥΠΕΝ εντός εξαμήνου, αναφέρεται ο τρόπος εντοπισμού, ο ορισμός των ελεγκτών δόμησης και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν καθώς και λεπτομέρειες αναφορικά με τις κατεδαφίσεις και τα πρόστιμα που προκύπτουν.
   Τέλος, συμπεριλαμβάνεται και παράρτημα με το πόρισμα που θα πρέπει να συντάξουν οι ελεγκτές δόμησης.
   Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:
   Άρθρο 1
   Σκοπός
   Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται:
   α) η διαδικασία καταγραφής, καταγγελίας, εντοπισμού, ελέγχου και κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του άρθρου 92 και επιβολής κυρώσεων του άρθρου 94 του ν. 4495/2017,
   β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων του παραπάνω ελέγχου, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017,
   γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και τους μηχανικούς,
   δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στο πληροφοριακό σύστημα,
   ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας,
   στ) το ποσοστό ανταπόδοσης που καταβάλλεται στην αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, που αφορά την τεχνική λειτουργία και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, καθώς και την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα,
   η) το ποσοστό επί του βεβαιωθέντος στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία προστίμου, που αφορά στην τεχνική λειτουργία, ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και την διενέργεια ελέγχων από τους Ελεγκτές Δόμησης για κάθε βεβαίωση προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης.
   Άρθρο 2 
   Διαδικασίες εντοπισμού άρθρου 91 του ν. 4495/2017 για τις Δηλώσεων Αυθαιρέτων
   1. Ο εντοπισμός των αυθαίρετων κατασκευών γίνεται από το Τοπικό Παρατηρητήριο αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, ή κατ' εντολή του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου ή του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.
   2. Η καταχώριση αίτησης για έλεγχο ακινήτου (καταγγελίας) από πολίτες γίνεται μέσω διασύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS. Ο πολίτης εισέρχεται στο Σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS. Στην αίτηση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία χωρικού εντοπισμού του ακινήτου (διεύθυνση, όροφος, αριθμός ιδιοκτησίας κ.λπ.) και τα στοιχεία του κυρίου του ακινήτου, εφόσον είναι γνωστά στον αιτούντα. Ο καταγγέλλων εισάγει στοιχεία επικοινωνίας του τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το Παρατηρητήριο για την ενημέρωση του επί της πορείας της διαδικασίας ελέγχου. Αν η καταγγελία αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε εντός σχεδίου ή εντός οικισμού περιοχή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τεκμηριωμένη Τεχνική Έκθεση Μηχανικού για τη στοιχειοθέτηση της καταγγελίας. Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν καταγγελίας, αφορά μόνο το τμήμα του ακινήτου που αφορά η καταγγελία.B2Green
   3. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτου ή δειγματοληπτικού ελέγχου, το Τοπικό Παρατηρητήριο καταχωρίζει στο Σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων τα πλήρη στοιχεία χωρικού εντοπισμού του ακινήτου (διεύθυνση, όροφος, αριθμός ιδιοκτησίας κ.λπ.). Εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν εντολής από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο ή το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, τα στοιχεία καταχωρίζονται στο Σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων από το αντίστοιχο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος αφορά το σύνολο του ακινήτου
   Άρθρο 3
   Ορισμός Ελεγκτών Δόμησης
   1. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο παρακολουθεί την καταχώριση των αιτήσεων προκειμένου να δώσει εντολή κλήρωσης Ελεγκτών Δόμησης μέσω του Συστήματος εντοπισμού αυθαιρέτων, το οποίο διασυνδέεται με το Σύστημα Ελεγκτών Δόμησης. Το Τοπικό Παρατηρητήριο καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα την οικοδομική άδεια, την άδεια δόμησης ή και δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους ένταξης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων καθώς και την Τιμή Ζώνης που ισχύει στην περιοχή. Μετά την καταχώριση των ως άνω στοιχείων, ορίζονται με ηλεκτρονική κλήρωση δύο (2) Ελεγκτές Δόμησης από το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, σύμφωνα με τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία για τη διαπίστωση και τον χαρακτηρισμό αυθαιρέτου.
   2. Ειδικότερα:
   α) Ο έλεγχος κάθε αίτησης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
   β) Η κλήρωση των Ελεγκτών Δόμησης γίνεται με κριτήριο την απόσταση από το ακίνητο. Αρχικά συμμετέχουν στην κλήρωση Ελεγκτές Δόμησης οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής Δόμησης στο Μητρώο, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε συμμετέχουν στην κλήρωση Ελεγκτές Δόμησης με επαγγελματική έδρα εντός της οικείας Περιφέρειας και εάν δεν υπάρχουν, εντός των ορίων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
   γ) Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελεγκτών Δόμησης στο Μητρώο μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι μικρότερος ή ίσος του δέκα (10), η κλήρωση των Ελεγκτών Δόμησης γίνεται μεταξύ των εγγεγραμμένων Ελεγκτών Δόμησης, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφέρειας που βρίσκεται το ακίνητο.
   δ) Κατά την ηλεκτρονική κλήρωση οι Ελεγκτές Δόμησης που έχουν ήδη κληρωθεί δεν συμμετέχουν στις επόμενες κληρώσεις μέχρι όλοι οι Ελεγκτές να διεξάγουν τον ίδιο αριθμό ελέγχων.
   3. Ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνει από Ελεγκτή Δόμησης σε κτίριο ή τμήμα αυτού εφόσον:
   α) έχει εμπλακεί ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση του έργου ή σε δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων,
   β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,
   γ) έχει διενεργήσει προηγούμενο έλεγχο στο ακίνητο ή σε τμήμα αυτού.
   4.
   α) Το πληροφοριακό σύστημα, αυτόματα, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηλεκτρονική κλήρωση, ορίζει και ενημερώνει τους Ελεγκτές Δόμησης σχετικά με το είδος του ελέγχου. Έκαστος Ελεγκτής Δόμησης υποχρεούται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή μη του ορισμού του και σε περίπτωση μη αποδοχής ή παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας η κλήρωση επαναλαμβάνεται αυτόματα.
   β) Κάθε Ελεγκτής Δόμησης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τον ορισμό του μέχρι δέκα (10) φορές εντός διαστήματος τριών (3) ετών. Πέραν αυτών διαγράφεται από το Μητρώο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
   γ) Η περίπτωση της άρνησης του ορισμού από τον Ελεγκτή Δόμησης, λόγω της απόστασης από το έργο δεν προσμετράται για τη διαγραφή του Ελεγκτή Δόμησης από το Μητρώο, μετά όμως από επαρκή αιτιολόγηση της άρνησης. Σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι μεγαλύτερη από εκατό (100) χιλιόμετρα καθώς και σε περιπτώσεις νήσων, η άρνηση ορισμού θεωρείται επαρκώς αιτιολογημένη.
   5. Σε περίπτωση που οι Ελεγκτές Δόμησης αποδεχθούν τον ορισμό τους, το Τοπικό Παρατηρητήριο ενημερώνεται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος και ορίζει ημέρα και ώρα διενέργειας της αυτοψίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποδοχής του δεύτερου ελεγκτή. Η αυτοψία διενεργείται μεταξύ 9:00 π.μ. και 5:00 μ.μ. Οι Ελεγκτές Δόμησης έχουν δικαίωμα πρότασης αλλαγής, άπαξ, της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας και ώρας. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Ο κύριος του ακινήτου ενημερώνεται με ευθύνη του Τοπικού Παρατηρητηρίου.
   6. Οι δύο Ελεγκτές Δόμησης συντάσσουν κοινό Πόρισμα Ελέγχου, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Πορίσματος του Παραρτήματος, το οποίο επέχει θέση έκθεσης αυτοψίας και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην οικεία πλατφόρμα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημέρα της αυτοψίας.
   7. Σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η είσοδος των Ελεγκτών Δόμησης στο ακίνητο και δεν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, οι Ελεγκτές Δόμησης συντάσσουν έκθεση αδυναμίας διενέργειας ελέγχου, όπου αναφέρεται η αδυναμία διενέργειας αυτοψίας κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και προσκαλείται ο φερόμενος ιδιοκτήτης, νομέας, κάτοχος ή κατασκευαστής να παρευρίσκεται στο ακίνητο σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για τη διενέργεια του ελέγχου. Η νέα ημερομηνία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τρεις (3) και αργότερα από επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της προηγούμενης αυτοψίας. Η έκθεση αδυναμίας διενέργειας ελέγχου τοιχοκολλείται στο ακίνητο και αντίγραφο του κοινοποιείται στο Τοπικό Παρατηρητήριο.
   8. Σε περίπτωση που η διενέργεια της δεύτερης αυτοψίας παρεμποδίζεται από τον κύριο του ακινήτου, οι Ελεγκτές Δόμησης συντάσσουν αντίστοιχη έκθεση αυτοψίας-πόρισμα και επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017. Το οικείο Τοπικό Παρατηρητήριο ενημερώνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος προκειμένου να ζητήσει τη συνδρομή της Εισαγγελικής Αρχής για τη διενέργεια της αυτοψίας, η οποία πραγματοποιείται από τους ίδιους Ελεγκτές Δόμησης.
   9. Σε περίπτωση που Ελεγκτής Δόμησης δεν παραστεί στην αυτοψία ή το Πόρισμα κριθεί ελλιπές, δεν δικαιούται αποζημίωσης για τον συγκεκριμένο έλεγχο και η άσκηση του καθήκοντος του Ελεγκτή Δόμησης θεωρείται πλημμελής και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4030/2011.B2Green
   10. Το Τοπικό Παρατηρητήριο επικυρώνει τα αποτελέσματα των πορισμάτων και προβαίνει σε διακοπή των οικοδομικών εργασιών, εφόσον γίνονται εργασίες στο ακίνητο. Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά τόσο για το Πόρισμα όσο και για τυχόν διακοπή εργασιών. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος για το αποτέλεσμα του Πορίσματος.
   Άρθρο 4
   Αποζημίωση για την διενέργεια Ελέγχων
   1. Η αποζημίωση κάθε Ελεγκτή καθορίζεται ίση με την ελάχιστη αποζημίωση που προβλέπεται για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων των κατηγοριών Β΄ και Γ΄της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017.
   2.
   α) Το ύψος των αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης του Ελεγκτή Δόμησης, εκτός από τις περιπτώσεις ελέγχου σε νησιά, όπου στο ποσό της αποζημίωσης προστίθενται και τα έξοδα μετακίνησης σε οικονομική θέση ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, καθώς και μίας (1) διανυκτέρευσης μέγιστης δαπάνης εξήντα (60,00) ευρώ.
   β) Οι αποζημιώσεις των Ελεγκτών Δόμησης δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων.
   3. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης καλύπτεται από το Πράσινο Ταμείο μέσω των προστίμων και των λοιπών εισφορών του άρθρου 75 του ν. 4495/2017. Κατά την καταβολή από τους υπόχρεους των υπόψη προστίμων και λοιπών εισφορών, ποσοστό 3% των εισφορών που αναλογούν στην Τράπεζα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Δόμησης και στο Πράσινο Ταμείο αποδίδεται απευθείας στον Πάροχο του Πληροφοριακού Συστήματος και τηρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό. Ο πάροχος του Πληροφοριακού Συστήματος κάθε ημερολογιακό μήνα καταβάλει την αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης με κατάθεση του ποσού στον Τραπεζικό Λογαριασμό της επιλογής του καθενός καθώς και τα Τραπεζικά Έξοδα. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους γίνεται οικονομική εκκαθάριση των ποσών και τυχόν μη διατεθέντα ποσά επιστρέφονται στο Πράσινο Ταμείο. Ακολούθως, τα εκκαθαρισμένα ποσά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς έλεγχο στο Πράσινο Ταμείο.
   Το Πράσινο Ταμείο αποδίδει στον Πάροχο του Πληροφοριακού Συστήματος Αρχικό Ποσό Ταμειακής Διαχείρισης 700.000 €, το οποίο τηρείται σε ξεχωριστό λογαριασμό.
   Άρθρο 5
   Διαδικασία Ελέγχου
   Κατά τον έλεγχο του ακινήτου οι Ελεγκτές Δόμησης, αφού λάβουν υπόψη τους τυχόν στοιχεία οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης και αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, γνωστοποιήσεων ή/και δηλώσεων υπαγωγής σε νόμους ένταξης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, ακολουθούν την εξής διαδικασία:
   α. Εξετάζουν εάν υπάρχει Οικοδομική Άδεια ή Άδεια Δόμησης σε ισχύ για το ακίνητο και, σε περίπτωση που εκτελούνται εργασίες, εάν αυτές περιγράφονται στην εν λόγω άδεια.
   β. Κάνουν επιμέτρηση του ακινήτου και καταγράφουν αποκλίσεις στην κατασκευή και μεταβολές στις χρήσεις σε σύγκριση με τις αναγραφόμενες διαστάσεις-χρήσεις στην άδεια καθώς και σε δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους ένταξης αυθαιρέτων.
   Δεν συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και δεν καταγράφονται ως παραβάσεις κατά τον έλεγχο οι αποκλίσεις των περιμετρικών διαστάσεων του κτιρίου έως δύο τοις εκατό (2%) από τις αναγραφόμενες στο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης ή/και των δηλώσεων υπαγωγής σε νόμους ένταξης αυθαιρέτων, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα - επενδύσεις), εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι του σχεδίου πόλεως.
   Δεν συνιστά αυθαίρετη αλλαγή χρήσης η μεταβολή της χρήσης η οποία, κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας, δεν προϋποθέτει την έκδοση οικοδομικής άδειας
   γ. Λαμβάνουν φωτογραφίες των αυθαίρετων κατασκευών/χρήσεων.
   δ. Συντάσσουν πόρισμα/έκθεση αυτοψίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 4495/2017 και το συνημμένο σχέδιο Πορίσματος του Παραρτήματος.
   ε. Ο υπολογισμός του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 και αποτελεί τον αρχικό υπολογισμό. Το τελικά επιβαλλόμενο πρόστιμο ορίζεται από το Τοπικό Παρατηρητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ενέργειες των παρ. 3, 5, 6 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017.
   Άρθρο 6 
   Αποδοχή έκθεσης αυτοψίας - Αυτοκατεδάψιση - Συμμόρφωση
   1. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός δύναται να καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα την αποδοχή της έκθεσης αυτοψίας, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης, προκειμένου να ληφθεί έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προστίμου ανέγερσης. Η ενέργεια αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου.
   2. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός δύναται να καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα την απόφαση του ιδιοκτήτη να προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση - αποκατάσταση της αυθαίρετης κατασκευής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. Το Τοπικό Παρατηρητήριο ενημερώνεται ηλεκτρονικά και, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δίνει εντολή ορισμού ενός Ελεγκτή Δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισηςαποκατάστασης της αυθαιρεσίας. Ο ορισμός πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης με το Σύστημα Ελεγκτών Δόμησης, κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης. Εάν το πόρισμα είναι θετικό, το Τοπικό Παρατηρητήριο επιβάλλει πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης βαρύνει τον κύριο του ακινήτου. Η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης καθορίζεται ίση με την αποζημίωση που προβλέπεται για τον τελικό έλεγχο της περίπτωσης δδ της κατηγορίας Α της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017.B2Green
   3. Σε περίπτωση πολεοδομικών παραβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 4495/2017, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός δύναται, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη διαπίστωση της αυθαιρεσίας, να καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα τη συμμόρφωση του υπόχρεου με τις πολεοδομικές διατάξεις και την αποκατάσταση της πολεοδομικής παράβασης με την απομάκρυνση της χρήσης ή την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την έκδοση της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας, όπου επιτρέπεται. Στη περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Το Τοπικό Παρατηρητήριο ενημερώνεται ηλεκτρονικά και μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δίνει εντολή ορισμού ενός Ελεγκτή Δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης - αποκατάστασης της αυθαιρεσίας. Ο ορισμός πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης με το Σύστημα Ελεγκτών Δόμησης, κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3. Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης βαρύνει τον κύριο του ακινήτου. Η αποζημίωση του Ελεγκτή Δόμησης καθορίζεται ίση με την αποζημίωση που προβλέπεται για τον τελικό έλεγχο της περίπτωσης δδ της κατηγορίας Α της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017.
   4. Σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης που βρίσκεται σε ισχύ, είτε τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου, είτε υπάρχει μεταβολή των ανωτέρω αλλά έχει προηγηθεί η γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών της παραγράφου δ' του άρθρου 28, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
   Άρθρο 7 
   Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων
   1. Σε περίπτωση άμεσης κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που εντοπίζονται κατά την ώρα που κατασκευάζονται, το Τοπικό Παρατηρητήριο συντάσσει πρωτόκολλο κατεδάφισης εντός τριών (3) ημερών από τον εντοπισμό, το οποίο καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο ενημερώνεται ηλεκτρονικά και το πρωτόκολλο κοινοποιείται στο φερόμενο ιδιοκτήτη.
   2. Παρέχεται η δυνατότητα εξουσιοδοτημένος μηχανικός να επισυνάψει στο ηλεκτρονικό σύστημα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής, ή, εντός διμήνου, άδεια νομιμοποίησης της αυθαίρετης κατασκευής. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες, επισυνάπτεται στο σύστημα πρακτικό κατεδάφισης που συντάσσει ο διευθυντής του αρμόδιου Περιφερειακού Παρατηρητηρίου και το αυθαίρετο κατεδαφίζεται.
   3. Σε περίπτωση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που ενεργείται μετά την οριστική απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή της άπρακτης παρόδου άσκησής της, επισυνάπτεται στο σύστημα απόφαση του διευθυντή του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου και το αυθαίρετο κατεδαφίζεται.
   4. Από τον επικεφαλής του συνεργείου που εκτελεί την κατεδάφιση συντάσσεται πρακτικό κατεδάφισης για τον τρόπο και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, τα υλικά κατεδάφισης, καθώς και τη φύλαξη ή φθορά των παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων του αυθαιρέτου. Το πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται και οι διαστάσεις του κτίσματος που κατεδαφίστηκε, επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό σύστημα από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο
   5. Η δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου που βαρύνει τον κύριο του κτίσματος, το οποίο κρίνεται κατεδαφιστέο, καταλογίζεται με απόφαση του Διευθυντή του αρμόδιου Περιφερειακού Παρατηρητηρίου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το ποσό της ανωτέρω δαπάνης βεβαιώνεται αυτόματα στην αρμόδια οικονομική Υπηρεσία και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
   Άρθρο 8
   Τρόπος καταβολής και απόδοσης προστίμων
   1. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Τοπικού Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος βεβαιώνονται τα πρόστιμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής ή από την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Ο υπολογισμός των προστίμων και η αποστολή στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία γίνεται ηλεκτρονικά.
   2. Τα πρόστιμα ανέγερσης των αυθαιρέτων καταβάλλονται σε τριάντα (30) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και τα πρόστιμα διατήρησης σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Αν το συνολικό οφειλόμενο πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης εξοφληθεί ολόκληρο εντός του πρώτου μηνός από τη βεβαίωση του προστίμου, παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού αυτού. Οι μηνιαίες δόσεις και η εφάπαξ εντολή καταβολής των προστίμων εκδίδονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ενημερώνεται αυτόματα για την εξόφλησή τους. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται έλεγχος μέσω συστήματος για τυχόν ανεξόφλητες δόσεις και ενημερώνονται αυτόματα τόσο οι αρμόδιες Αρχές όσο και ο κύριος του ακινήτου. Ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν του έτους θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.
   3. Δημιουργείται από τον πάροχο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ειδικός έντοκος τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ενδιάμεση διαχείριση των εσόδων από την είσπραξη προστίμων και την καταβολή των δαπανών
   4. Δημιουργείται πενταμελής διαχειριστική επιτροπή αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους του «Πράσινου Ταμείου», έναν (1) εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ και δύο (2) εκπροσώπους του παρόχου του Πληροφοριακού Συστήματος με τους αναπληρωτές τους. Έργο επιτροπής θα είναι ο έλεγχος και διασφάλιση της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων, ο έλεγχος της διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων των ελεγκτών και του ποσοστού ανταπόδοσης του Παρόχου του Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και ο έλεγχος της διαδικασίας απόδοσης των προστίμων στους δικαιούχους μετά την αφαίρεση των δαπανών
   5. Ο πάροχος των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών φροντίζει για την καταβολή της αποζημίωσης των ελεγκτών δόμησης εντός 30 ημερών το αργότερο από την κατάθεση και αποδοχή του πορίσματος από την Τοπικού Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος.
   6. Ο πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών φροντίζει για την είσπραξη των βεβαιούμενων προστίμων παρέχοντας στους υπόχρεους την δυνατότητα καταβολής τους μέσω Τραπεζικών Συναλλαγών (μετρητά και ηλεκτρονική τραπεζική) με την έκδοση κατάλληλα κωδικοποιημένων εντολών πληρωμής. Επίσης φροντίζει για την επικαιροποίηση των οφειλών σύμφωνα με τις μεταβολές που προκύπτουν από ενέργειες του κατόχου της αυθαίρετης κατασκευής, αποφάσεις επιτροπών ή δικαστηρίων μετά την ενημέρωση από τις υπηρεσίες του Τοπικού Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος. Επίσης φροντίζει για την αποστολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΑΑΔΕ, μετά από ενημέρωση των υπόχρεων, και την παρακολούθηση της είσπραξης των συναλλαγών αυτών.
   7. Η απόδοση των επιβαλλόμενων προστίμων στους δικαιούχους φορείς γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος από τον Πάροχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ειδικό λογαριασμό του κάθε φορέα που τηρείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αποδίδεται στην Περιφέρεια όπου ανήκουν τα αυθαίρετα, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αποδίδεται στον οικείο Δήμο και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο «Πράσινο Ταμείο». Από τα συνολικά προς κατανομή έσοδα αφαιρούνται οι δαπάνες της αποζημίωσης των ελεγκτών δόμησης, το ποσοστό ανταπόδοσης του Παρόχου του Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, οι επιστροφές παραβόλων όπου αυτές προκύπτουν, δαπάνες τραπεζικών συναλλαγών και τυχόν κρατήσεις είσπραξης της ΑΑΔΕ για τα ποσά που τελικά εισπράττονται μέσω αυτής
   Άρθρο 9 
   Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος
   1. Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το ΥΠΕΝ, τους Μηχανικούς και τους πολίτες, ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος και διαχειριστής του συστήματος για τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών του άρθρου 91 του ν. 4495/2017 ορίζεται μεταβατικά το ΝΠΔΔ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Μετά την ολοκλήρωση και τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η τελευταία θα καταστεί πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών.B2Green
   2. Οι γενικές υποχρεώσεις του Παρόχου είναι οι ακόλουθες:
   α) Υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
   β) Συντηρεί τον εξοπλισμό και το λογισμικό του συστήματος έτσι ώστε αυτά να μπορούν να διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις εφόσον απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.
   γ) Προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος ώστε να ενσωματώνονται αλλαγές νομοθεσίας που αφορά τους ελέγχους του άρθρου 91 του ν. 4495/2017 και να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας σε συνεννόηση και σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΕΝ.
   δ) Προβαίνει κατόπιν ενημέρωσης του ΥΠΕΝ σε διορθώσεις του λογισμικού όταν απαιτείται.
   ε) Αναλαμβάνει την υποστήριξη των Μηχανικών, των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.
   3. Το Σύστημα εντοπισμού αυθαιρέτων διασυνδέεται με τις υπόλοιπες σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως το σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών «e-Άδειες», το σύστημα Ελεγκτών Δόμησης, το σύστημα Διαχείρισης αυθαιρέτων, προκειμένου να αντλήσει στοιχεία και αρχεία αλλά και να παρέχεται μία ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του ακινήτου.
   4. Για την άσκηση των ανωτέρω υποχρεώσεων ο πάροχος του πληροφοριακού συστήματος δικαιούται ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) επί του προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης, το οποίο παρακρατείται υπέρ του παρόχου τη χρονική στιγμή είσπραξης του προστίμου, πριν την απόδοσή του αναλογικά στους δικαιούχους φορείς. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ ανά καταγγελία.
   Άρθρο 10 
   Έναρξη λειτουργίας
   Η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας.
   Άρθρο 11
   Μεταβατικές διατάξεις
   Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Τοπικών Τμημάτων εξακολουθούν να υφίστανται οι υπάρχουσες διοικητικές δομές με τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με την εφαρμογή των προβλέψεων του παρόντος.
   Άρθρο 12
   Έναρξη ισχύος
   1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

   By kan62, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2837Β/5.7.2019 το "Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία".
   Μια απόφαση που προέβλεπε ο ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α153) και ιδίως το άρθρο 40.
   Σχόλιο: Άργησε μόνο 17 χρόνια. Οπότε δεν έχει και σημασία πως αναφέρεται σε άρθρα του ν.4030/11 που ήδη καταργήθηκαν. Δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο ...
   Κανονιστικό πλαίσιο μνημεία.pdf

   By GiannisR, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύτηκε χθές το Π.Δ. 71/2019 με τίτλο Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε) το οποίο αφορά τη σύσταση και λειτουργία του «Μητρώου φυσικών προσώπων τεχνικών έργων» (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.), του «Μητρώου εμπειρίας μελετητών» (Μ.Ε.Μ.), του «Μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών» (Μ.Ε.Κ.), του «Μητρώου επιχειρήσεων τεχνικών έργων» (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.), του «Μητρώου μελετητικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.), του «Μητρώου μελετητικών επιχειρήσεων ιδιωτικών έργων» (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.) και πολλών άλλων.
   FEK PD MHTE PDF.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα και ρυμουλκούμενα εντός 9 μηνών υποχρεούνται να εκδώσουν πινακίδες κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας ως ανεξάρτητα οχήματα.
   Η σχετική Υπουργική Απόφαση Γ9/46447/2397/2019 – ΦΕΚ 2303/Β/12-6-2019 προβλέπει πως όλα τα οχήματα της κατηγορίας Ο (ρυμουλκούμενο και ημιρυμουλκούμενο), όπως μπαγκαζιέρες, τροχόσπιτα και κάθε λογής ρυμουλκούμενα – μεταξύ αυτών και αυτά που μεταφέρουν μοτοσυκλέτες) θα πρέπει μέσα σε 9 μήνες από την έκδοση της απόφασης να εκδώσουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας ως ανεξάρτητα οχήματα, δηλαδή με αριθμούς διαφορετικούς από αυτούς του έλκοντος οχήματος.
   Στον αριθμό κυκλοφορίας θα αναγράφεται:
   - Το διακριτικό γράμμα Ρ για οχήματα Δημοσίας Χρήσης
   - συνδυασμός δύο χαρακτήρων με πρώτο το διακριτικό γράμμα Τ για τα λοιπά.
   Η νέα διάταξη συμπεριλαμβάνει και τα ήδη κυκλοφορούντα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που κυκλοφορούν με σημειώματα έλξης, με χρονικό περιθώριο 9 μηνών για να εκδώσουν άδεια και πινακίδες.
   Πλέον, δίνεται η δυνατότητα να έχει κάποιος στο όνομά του ένα ρυμουλκούμενο χωρίς να κατέχει έλκον όχημα και να μπορεί να το συνδέσει με όποιο τέτοιο όχημα επιτρέπεται τεχνικά να το κάνει.
   Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση
   Αυτό που δεν αναφέρεται μέσα στην απόφαση και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι το κατά πόσο αυτά τα, ανεξάρτητα πλέον οχήματα, υποχρεούνται να έχουν και δική τους ασφάλεια, κάτι που μόνο αναμενόμενο ακούγεται. Βασικά, το αντίθετο θα μας εξέπλησσε.
   Η σχετική Υπουργική Απόφαση Γ9/46447/2397/2019 – ΦΕΚ 2303/Β/12-6-2019:
    Υπουργική Απόφαση Γ9-46447-2397-2019 – ΦΕΚ 2303-Β-12-6-2019.pdf

   By dimitris GM, in Νομοθεσία, ,

   Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2305/Β/12.06.2019) χορηγείται παράταση μέχρι 31.12.2019 για τη λειτουργία οργάνων και επιτροπών πολεοδομικών θεμάτων του νόμου 4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.
    
   Πρόκειται για τα: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου, Επιτροπές Προσβασιμότητας, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων Αιγαίου.
    
   Η παράταση δίνεται έως το τέλος του έτους, προκείμενου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση και στελέχωση των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων Ελέγχου Δόμησης που προβλέπει ο νόμος, δεδομένου ότι υπάλληλοι των Παρατηρητηρίων θα συμμετέχουν στα νέα συμβούλια και τις επιτροπές.
    
   Επιπλέον, με ΚΥΑ των τριών συναρμόδιων Υπουργών χορηγείται παράταση έως 31.12.2019 για δυο ακόμα όργανα: το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης και το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων Μακεδονίας - Θράκης.

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη τίθεται σε ισχύ ο τεχνικός κανονισμός για τον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες, που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετος εξοπλισμός στις διαβάσεις πεζών.
   Ο νέος τεχνικός κανονισμός είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών καθώς και όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φωτεινής σηματοδότησης σε όλη την Επικράτεια.
   Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνει ότι ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, ο οποίος συμμετείχε και στην πιλοτική εφαρμογή του Τεχνικού Κανονισμού, για επανεξέταση του υπάρχοντος πλαισίου, καθώς τα εγκατεστημένα συστήματα δεν ήταν συμβατά μεταξύ τους.
   «O νέος κανονισμός συντάχθηκε με γνώμονα την οδική ασφάλεια των χρηστών και με κύριο στόχο την ομοιογένεια στο σχεδιασμό και τη χρήση συσκευών αφής πεζών ανά την επικράτεια. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και ασφαλής πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στο δομημένο περιβάλλον» τονίζει το υπουργείο.
   Ο τεχνικός κανονισμός έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο των Δημοσίων Έργων.
   Κανονισμός για τις συσκευές αφής πεζών σε φωτεινούς σηματοδότες ΦΕΚ 1759-Β-20.05.2019.pdf

   By Engineer, in Νομοθεσία, ,

   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών "Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς".
   Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.
   Για τους σκοπούς της παρούσας με τον όρο «πάσης φύσεως σταθμοί αυτοκινήτων», νοούνται οι σταθμοί βαρέων οχημάτων δημόσιας (έναντι αντιτίμου) ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή καθώς και τις αναγκαίες βοηθητικές και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για τη στάθμευση αυτών. Ως βαρέα οχήματα νοούνται τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, N1, Ν2, Ν3, Ο, Ο1, Ο2, Ο3, και Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα II της με αριθμ. πρωτ. 29949/1841/28-09- 2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2112). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι διάφοροι τύποι λεωφορείων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων, βυτιοφόρων, αρθρωτών οχημάτων και τύπου συρμού, μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων κατά την έννοια των άρθρων 1 και 9 του π.δ. 79/2004 (Α' 62). Όπου αλλού δεν ορίζεται από την παρούσα διαφορετικά, εφαρμόζεται το π.δ. 455/1976 (Α' 169) όπως ισχύει.
   Δείτε παρακάτω ενδεικτικά τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, με τη συμμετοχή μηχανικών, όπου απαιτείται:
   1. Η αίτηση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με σκοπό τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Σταθμού, από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα και ηλεκτρονικά όλα τα σχεδιαγράμματα και οι τεχνικές εκθέσεις (ένα από τα δύο αντίτυπα φυλάσσεται στο αρχείο της αδειοδοτούσας υπηρεσίας).
   Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ο αρμόδιος υπάλληλος της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και είτε χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης, ή, στην περίπτωση που ο φάκελος υποβολής των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, η αδειοδοτούσα υπηρεσία ενημερώνει, εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για την έλλειψη κάποιου (ή κάποιων) εκ των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.
   2. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας, προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών, για να διαπιστώσει αν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας της επιχείρησης, οι υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών, με προθεσμία υποβολής τους πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου, η υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας ισχύει για πέντε (5) έτη.
   Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της επιχείρησης, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Αν ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εκμεταλλευτής του σταθμού θεωρεί ότι απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης - δραστηριότητας του, παρόλο που κατά την άποψη του έχει υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ή ότι η Διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, δύναται να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση του. Η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, θεωρείται ότι η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας της επιχείρησης - δραστηριότητας έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α' 63). Στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10, του ν. 3230/2004 (Α' 44). Τέλος, στην περίπτωση που ο σταθμός διαθέτει συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, για τη σύννομη λειτουργία αυτών έχει εφαρμογή κατά περίπτωση η νομοθεσία για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται επιπλέον τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας υποβάλλονται τα παρακάτω:B2Green
   α. Παράβολο των 58 € για το σταθμό και των 29,5 € για κάθε συμπληρωματική εγκατάσταση του σταθμού,
   β. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας και σε ακτίνα 100 m από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του σταθμού, οι διαστάσεις των πλευρών του, η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του σταθμού ή η γραμμή δόμησης και το όριο απαλλοτρίωσης μόνο για το γήπεδο, οι θέσεις των κτιρίων των βοηθητικών και των τυχόν συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων), καθώς και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπροστά από το σταθμό. Σημειώνονται επίσης οι υφιστάμενες χρήσεις της περιοχής του σταθμού, σε ζώνη 100 m περιμετρικά του οικοπέδου ή του γηπέδου αυτού. Επί του τοπογραφικού βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των 100 m από τον σταθμό. Η λειτουργία του σταθμού δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των 100 m, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα αναγράφεται υπόμνημα του μελετητή, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας.
   γ. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
   αα. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων.
   ββ. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία σταθμού αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων.
   δ. Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. οικ. 170613/07-10-2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β' 2505), 170078/ 07-10-2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β' 2507), 52891/30-09-2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις (Β' 2446) ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία.
   ε. Έγκριση απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τους εντός ή εκτός σχεδίου σταθμούς αντίστοιχα, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του σταθμού, υπηρεσία, συνοδευόμενη και από υπεύθυνη δήλωση ότι η εγκεκριμένη απότμηση του πεζοδρομίου ή η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.B2Green
   στ. Αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, σε δυο αντίτυπα και συγκεκριμένα:
   αα. Κατόψεις όλων των επιπέδων των χώρων ή κτιρίων που απαρτίζουν τον σταθμό (δηλ. γραφείο, αποθήκες κτλ).
   ββ. Ενδεικτικές χαρακτηριστικές τομές των ως άνω κτιρίων.
   γγ. Κύριες όψεις των ως άνω κτιρίων
   δδ. Σχέδιο γενικής διάταξης όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του σταθμού σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού, στο οποίο απεικονίζονται οι είσοδοι - έξοδοι του σταθμού, οι διάδρομοι προσπέλασης, οι χώροι στάθμευσης, ράμπες και «σκάφες» και γενικά όλη η λειτουργική διάταξη του σταθμού.
   ζ. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια σε δύο αντίτυπα σε κατάλληλη κλίμακα και συγκεκριμένα:
   αα. Πλήρη ηλεκτρολογικά σχέδια ισχυρών και ασθενών ρευμάτων των κτιρίων, τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
   ββ. Πλήρη σχέδια θέρμανσης - κλιματισμού - εξαερισμού των χώρων, τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και τεύχος υπολογισμών.
   γγ. Πλήρη σχέδια ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής ομβρίων, των κτιριακών εγκαταστάσεων του σταθμού, τα οποία συνοδεύονται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.
   δδ. Πλήρες σχέδιο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτροφωτισμού του περιβάλλοντος χώρου του σταθμού, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες οδεύσεως των καλωδίων, πακτώσεως των φωτιστικών ιστών επί του εδάφους και στερεώσεως των φωτιστικών σωμάτων επί των ιστών ή τοίχων, των τυχόν φρεατίων διελεύσεως και μουφών συνδέσεως, συνοδευόμενα από πλήρη τεχνική περιγραφή και ιδιαίτερο τεύχος υπολογισμών.B2Green
   εε. Πλήρη σχέδια ύδρευσης, αποχέτευσης και απορροής ομβρίων του περιβάλλοντος χώρου, στα οποία απεικονίζονται τα αντίστοιχα δίκτυα και η πορεία τους, ο μετρητής της Εταιρείας Ύδρευσης, η θέση σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, οι τυχόν αναγκαίοι συλλέκτες αποβλήτων, ή οι στεγανές δεξαμενές ή και ο βιολογικός καθαρισμός. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει το ίδιο ή συνοδεύεται από σχέδια λεπτομερειών των φρεατίων, σωληνώσεων, παροχών ύδατος και συλλεκτών αποβλήτων, καθώς και από τα απαραίτητα τεύχη υπολογισμών.
   η. Σχέδια Σήμανσης, σε δύο αντίτυπα, στα οποία περιλαμβάνονται η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, τόσο στις εισόδους - εξόδους του σταθμού, όσο και μέσα στον Σταθμό, δηλαδή βέλη πορείας οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση και όποιο άλλο μέσο απαιτείται για την ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
   θ. Τεχνική έκθεση, σε δυο (2) αντίτυπα, η οποία αποσκοπεί στο να κατατοπίσει τον ελεγκτή της μελέτης για τη δομή του σταθμού, τον τύπο στον οποίο ανήκει, τα βασικά στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του, τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία των κτιρίων και η οποία μνημονεύει περιληπτικά τις αντίστοιχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
   ι. Ειδική έκθεση, στην περίπτωση που στον υπό ίδρυση σταθμό τοποθετηθεί εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διαχείρισης των σταθμευμένων οχημάτων.
   ια. Εάν ο σταθμός διαθέτει και άλλες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις (π.χ. πλυντήρια- λιπαντήρια), πρέπει στην τεχνική έκθεση να γίνεται μνεία και σε αυτές,
   ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του επιβλέποντα αρμόδιου κατά το νόμο Μηχανικό, στην οποία δηλώνεται ότι, η κατασκευή του σταθμού και οι εντός αυτού ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί της παρούσας απόφασης.
   ιγ. Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας, από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.
   ιδ. Άδεια δόμησης ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου.
   ιε. Γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τους στεγασμένους σταθμούς μεγάλου μεγέθους (ΔΟΥ - ΓΓΥ για την Αττική και η οικεία Περιφέρεια για τους σταθμούς εκτός Αττικής).
   ιστ. Βεβαίωση του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για σταθμούς μεγάλου μεγέθους που χωροθετούνται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.
   ιη. Προϋπολογισμός σε δύο αντίτυπα, της απαιτούμενης δαπάνης για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, υπογεγραμμένος από τον συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο.
   3. Η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας δύναται να ανανεωθεί μετά το πέρας της ισχύος της με την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας σε ισχύ, δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία, με κατάθεση παραβόλου των 58 € για τον σταθμό και των 29,5 € για κάθε συμπληρωματική εγκατάσταση, και υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή ότι εξακολουθεί να έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του σταθμού και ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στο σταθμό ή στη γύρω περιοχή σε σχέση με την προηγούμενη άδεια σε ακτινική απόσταση 100 m από το σταθμό.
   4. Στην περίπτωση που έχουν υλοποιηθεί μεταβολές στην εγκατάσταση, σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, τότε υποβάλλονται πλήρη (κατά περίπτωση) δικαιολογητικά που αφορούν στις τροποποιήσεις αυτές. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, που αφορούν τις τροποποιήσεις, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις δραστηριοποίησης που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία, χορηγείται η νέα τροποποιημένη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας.B2Green
   5. Η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του σταθμού, μπορεί, εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε στιγμή, ότι σταμάτησαν να υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της Αρχής που τη χορήγησε.
   6. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης του σταθμού, η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας χορηγείται στο νέο δικαιούχο με την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας στη νέα επωνυμία, με κατάθεση παραβόλου των 58 € για τον σταθμό και των 29,5 € για κάθε συμπληρωματική εγκατάσταση, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νέου δικαιούχου, με την οποία δηλώνει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του σταθμού, ότι τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στο σταθμό.
   7. Ο εκμεταλλευτής του σταθμού, οφείλει να ανανεώνει το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας έγκαιρα και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
   8. Η Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας κοινοποιείται στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Αστυνομική Αρχή καθώς και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής.
   Κατεβάστε το πλήρες ΦΕΚ, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ
    

   By GiannisR, in Νομοθεσία, ,

   Στο ΦΕΚ 2040/Β/04.06.2019 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (υπ’ αριθμ. 42863/438) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων».
   Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, καθορίζονται επίσης, νέες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την «Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων». Ταυτόχρονα, απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
   Τεχνικές προδιαγραφές φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.pdf

   By nisorvani, in Νομοθεσία, ,

   Νέα Εγκύκλιος για τον Ν.4495/17 Δ’ Τμήματος
   Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=4n2lxG30%2bHk%3d&tabid=777&language=el-GR
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.